Професійно спрямовані завдання з української мовиСторінка1/2
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.5 Mb.
  1   2
Міністерство освіти і науки України

Державний професійно-технічний навчальний заклад

« Фастівський центр професійно-технічної освіти»

Професійно спрямовані завдання з української мови


Уклала:

Вчитель української мови і літератури

Жаворонкова Оксана Григорівна


2015

Вступ

«Все, що знаходиться у взаємному зв’язку, повинно

викладатися у такому ж зв’язку»

Я. А. Каменський.
Ці слова видатного педагога Я.А.Каменського вдало передають вимоги до діяльності професійно-технічних навчальних закладів. Адже професійно-технічна освіта забезпечує здобуття громадянами як загальної освіти, так і професії відповідно до їх покликання, інтересів, здібностей.

Однобічна діяльність викладачів загальноосвітньої підготовки без тісного, постійного зв’язку з викладачами спеціальних і загальнотехнічних дисциплін, предметів загальнотехнічної та професійно-теоретичної підготовки, майстрами виробничого навчання не дала б бажаних результатів – підвищення якості професійної підготовки. При здійсненні міжпредметних зв’язків в учнів розширюється кругозір, розвивається логічне мислення, активізується увага, зростає зацікавленість до предметів, що вивчаються.

Професійна діяльність особистості не може однозначно розглядатися як якась локальна, вузька, замкнена і самодостатня характеристика. Вона завжди є зрізом, аспектом, одним із боків її життєдіяльності, соціальної активності як цілісних і нерозчленованих компонентів. Тому неправомірно ізолювати один від одного такі особистісні параметри, як її професійна і загальна культура. Однією ж з найвагоміших складових загальної культури індивіда є мовна культура.

Мова як інструмент здобуття знань, як засіб життєдіяльності людини має велике значення для всіх, бо не тільки обслуговує сферу духовної культури, а й пов’язана з виробництвом, з його галузями і процесами, із соціальними відносинами, вона — елемент соціальної сфери.

Науково-технічний прогрес, зокрема комп'ютеризація усіх галузей науки й техніки, перебудова соціально-економічної й політичної систем в Україні насичують мову сучасними поняттями, термінами, зумовлюють динаміку творення нових власне українських слів і запозичення іншомовних, здебільшого англійських. Разом із зростанням рівня фахових знань представників різних професій підвищуються й вимоги до їхньої мови.

У зв'язку з поширенням використання української мови на підприємствах та в установах помітно збагачується словник професійної термінології новою науково-технічною, соціально-політичною лексикою.

Мова і професія – нероздільні поняття. Вони покликані обслуговувати потреби суспільства, окремих його груп і кожної людини зокрема. Знання мови - один із основних компонентів професійної підготовки. Оскільки вона виражає думку, є засобом пізнання й діяльності, то правильного професійного спілкування людина вчиться все своє життя.

Знання мови своєї професії підвищує ефективність праці, допомагає краще орієнтуватися на виробництві та в безпосередніх наукових і ділових контактах.

Тому вчителю-словеснику потрібно докласти зусиль і розробити комплекс міжпредметних завдань, лексичних вправ, диктантів, творчих та індивідуальних завдань з опорою на професійний зміст, із введенням виробничої та спеціальної термінології. Виконання таких вправ і завдань сприятиме цілеспрямованому формуванню професійно досконалої особистості, здатної свідомо володіти скарбами рідної мови, що дає можливість для розвитку внутрішнього дару слова, гармонійного ділового спілкування, асоціативного фахового мислення, естетично- мовних смаків, риторичної довершеності.

Завдання загальнопрофесійного срямування


1.Запишіть текст фонетичною транскрипцією.

 Роботящі руки в мозолях
Зводять храми, палаци і школи,
Варять сталь у доменних печах,
Висаджують клени і тополі.
З міста в місто водять поїзди,
Добувають «золото» у шахтах.
І в усі часи, в усі віки
У пошані руки мозолясті( Б. Сливчук).
2. Випишіть з тексту слова у три колонки: кількість букв і звуків однакова; букв більше, ніж звуків; звуків більше, ніж букв.

Витри піт солоний із чола

І трудись, забувши про утому,

Бо людина ціниться по тому,

Чи вона зробила, що могла,

Скільки сил у неї вистачало,

Щоб на світі більше щастя стало (Микола Луків).
3. Запишіть слова під диктовку, поясніть правопис.

      Майстер, вимикач, причіп, будівельний майданчик, житлові будинки, велетенський, принести, виконроб, залізобетонний, техніка безпеки, споруджувати, диференціал, бульдозери, величний, палахкотять, електрозварка, бригадир, переможці, монтажник, шпалерні роботи.

 

4. Запишіть словосполучення, добираючи з дужок потрібний варіант. (Вимогливий, педантичний, вибагливий) до себе; (винятковий, надзвичайний, своєрідний, специфічний, особливий) інтерес; (пропонувати, радити, характеризувати, відрекомендувати) кого кому; (статечний, поважний, досвідчений, кваліфікований) працівник; говорити (по-українськи, українською, на українській).


Слова іншомовного походження збагачують лексику української мови за умови їх доречності. Тому вправи на підбір українських відповідників до іншомовних слів є цікавими і важливими.
5. Доберіть синоніми до дієслів іншомовного походження.

Пролонгувати термін виконання робіт, лімітувати кошти, демонструвати вироби фірми, контролювати роботу підлеглих, концентрувати увагу, ігнорувати правила, координувати дії, реєструвати учасників конференції.6. Запропоновані назви професій погрупуйте за категоріями: застарілі професії, нові професії. Напишіть невеличке повідомлення про одну з професій.

Мерчендайзер, бондар, брадобрей, стельмах, девелопер, дігтяр, покоївка, кожум’яка, вугляр, чумак, мечник, фрілансер, лучник, логіст, супервайзер, гутник, дігтяр, камердинер, копірайтер, козачок.
7. Поясніть різницю у значенні слів – професія, спеціальність, посада.

Як Ви вважаєте, президент – це професія чи спеціальність?

Орієнтовні відповіді:

Професія – це вид трудової діяльності людини, що вимагає певного рівня знань, спеціальних вмінь, підготовки людини і при цьому є джерелом існування.

Спеціальність – вид діяльності в межах однієї професії. Наприклад, професія лікар. Спеціальність – лікар-хірург, лікар-терапевт.

Посада – це службове становище, пов’язане з виконанням обов’язків у який-небудь установі на підприємстві або закладах. Цей службовий обов’язок може виконувати людина, що володіє будь- якою спеціальністю, але відповідає певним вимогам.

Президент – це державна посада, на яку в Україні обирають шляхом таємного голосування строком на п’ять років.


8. У записаних словосполученнях виділіть головне й залежне слова, зясуйте вид кожного за головним словом та тип зв’язку.

Ланцюгова реакція, газоутворювальна речовина, швидкотвердний бетон, поверхневий тиск, колінчастий вал, дислокація нахилу, вістря надрізу, динаміка системи, дифузія домішок, поле напруги, обчислити силу струму, розрахувати відстань, визначити площу, збільшити потужність, призупинити зсув, зменшити напругу.


Найпоширенішою вадою сучасної української мови є використання суржику. Вдалим видом роботи для часткового подолання цієї вади є завдання –редагування.
9. Зредагуйте подані речення відповідно до лексичних норм української мови.

Я лишаю Вас слова. Я даю добро на виробництво цеї продукції. Я настоюю на звільненні Петренка з посади. Я прийшов до такого висновку. Хочу сказати ще пару слів. Я не раз піднімав питання про підвищення зарплатні. Ця пропозиція заслуговує уваги. Є виключення з правил. Наші думки співпадають. Я повинен зложити свої повноваження– виконувач обов’язків керівника (тимчасова посада).
10. Виправте стилістичні помилки, вмотивуйте свою відповідь.

Кожний працівник має свої індивідуальні риси. У мовленні він уживав місцеві слова i діалектизми. Він почав займатися малюванням i намалював багато картин. Він людина передових i прогресивних поглядів. Ще зовсім молодими юнаками пішли вони на заробітки. У січні місяці багато релігійних свят. Це дуже здібний i перспективний на майбутнє працівник. Було рівно дев’ять годин ранку, коли почалося засідання.


11. Поясніть, що таке тавтологія? Як уникнути цього небажаного явища в поданих словосполученнях і реченнях? Запишіть правильний варіант.

Спільне співробітницто. Спільна співпраця. Потерпіли повне фіаско. Абсолютно нові форми господарювання. Багаточисленні колективи. У грудні місяці розпочнеться конференція. Ми умовилися, що умови договору ми розглянемо під час зустрічі з Вашим представником. Повідомляємо, що Ваше повідомлення ми одержали вчора. Маємо вільну вакансію. Це новий прейскурант цін. Висока якість продукції – це результат якісної праці працівників підприємства.12. Зредагувати текст. Пояснити причини стилістичних помилок.

Умовно приміщення можна поділити на чисту i забруднену частини. Приплив чистого повітря треба здійснювати по можливості ближче до чистої частини i в направленні робочої зони, а витяжку забрудненого повітря - з забрудненої частини. Вентиляційні камери споруджують поза робочою зоною. При достатній висоті приміщення краще всього припливні камери розміщувати на майданчиках у зовнішніх стінах, використовуючи для грат прорізи у стінах нагнітання припливного повітря організовують з навітряної сторони в теплий період року на відстані, що перевищує 12м. Кількіcть вентиляційних систем приймають в залежності від розміщення i кількість місцевих всмоктувачів, властивостей шкідливих речовин i режимів роботи систем на протязі року.


13. Розставити пропущені розділові знаки ( для зручності подаємо з розділовими знаками).

Світ професій - складний та захоплюючий. Зорієнтуватись в ньому інколи дуже важко. Усім людям властиво планувати своє життя, вирішувати багато питань, пов'язаних з вибором професії. Знайти свою дорогу в житті – дуже нелегко. Одні обирають її для себе ще з дитинства, інші все життя шукають та не знаходять. Одні з юних літ вчаться переборювати труднощі, які трапляються на шляху до мети, і переборюють їх. Інші, навпаки, всіляко намагаються оминути ці труднощі. Сьогодні ми живемо в країні, яка відкриває перед молоддю необмежені можливості для набуття будь-якої професії. А людина, в свою чергу, може звеличити будь-яку професію, освітлюючи її вогнем своєї творчості, свого дерзання та майстерності. 


14. Розставити пропущені розділові знаки ( для зручності подаємо з розділовими знаками).
Чарльз Дарвін казав: «Якщо ви вдало оберете труд і докладете до нього душу, то щастя саме знайде вас». Посудіть самі, щодня людина проводить до восьми годин на день на своєму робочому місці, або ж виконує те, чого вимагає обрана нею професія, чи не так? Кілька годин ранкової зорі та кілька годин вечірньої неймовірної втоми припадають на активну фазу доби, а далі її продовжує пасивна - сон. Зробивши оцей найпростіший аналіз порівняння часових відрізків доби, маємо добре усвідомити , як важливо обрати професію до душі, щоб вона не стала тягарем, а задоволенням. Тоді й вислів: «На роботу як на свято», - набуде реального сенсу.
15. Розставити пропущені розділові знаки ( для зручності подаємо з розділовими знаками).

“А всі муляри, зайняті кругом на широкій площі: хто тесанням каміння на фундаменти, хто гашенням вапна в двох глибоких чотиригранних вапнярках, усі копатільники, що копали ями під підвалини, теслі, що позаду, мов жовни, цюкали, обтісуючи здоровенні ялиці та дубове делиння, трачі, що різали тертиці ручними пилами, цегляри, що складали в стоси свіжо привезену цеглу, ... – усі зупинилися і перестали робити, мов величезна страшенна машина” (І. Франко, “Борислав сміється”).
16. Складіть i запишіть речення, що часто вживаються у мові Вашої майбутньої професії.
17. Прочитайте уважно текст і виберіть ключові слова для передачі його основного змісту. Складіть тези, що передають основні думки (основний зміст) тексту.

Лексичний склад у добре освіченої, професійної людини становить 6-9 тисяч, тлумачний словник української мови містить більше ніж 140 тисяч, а в народній скарбниці ― 200 тисяч слів.

Найпоширенішою вадою сучасної української мови є використання суржику, штучно змішаної, нечистої мови, гібриду української та російської мов. Наприклад, говоримо зимою, ноль, двух, у продажі, сьогодня, сюда, об’ява, являє, бажаючі, юбілейний, а слід було б взимку, нуль, двох, у продажу, сьогодні, сюди, оголошення, є, охочі, ювілейний.

Щоб уникнути подібних помилок потрібно постійно слідкувати за своїм мовленням і насамперед поповнювати свій словниковий запас синонімами до найбільш уживаних у професійній діяльності слів, наприклад: тепер – у наш час, останнім часом; зараз – цієї миті, вже, негайно, наразі; підкреслювати – виділяти, наголошувати, акцентувати; мусить – повинен;

документи – ділові папери, папери, джерела, першоджерела; думка – твердження, ідея, задум; застосовувати – використовувати, запроваджувати; реалізація – виконання, здійснення, втілення, проведення; період – етап, епоха, ера, час, пора, вік, проміжок часу.

У термінології синоніми називаються ще дублетами, або термінологічними варіантами. Так, у галузі хімії дублетами є терміни карбон – вуглець, нітроген – азот, гідроген – водень, оксиген – кисень, флуор – фтор, силіцій – кремній, сульфур – сірка, манган – марганець, арсен – миш’як, цина – олово, свинець – оливо – плюмбум, бісмут – вісмут, чорніння – воронування – оксидування (заліза).

Українська мова постійно оновлюється, збагачується , в тому числі і завдяки іншомовній лексиці. Проте ,вибираючи доречне слово, варто надавати перевагу українським, наприклад: адекватний – рівний, відповідний, однаковий; апелювати – звертатися; інцидент – вúпадок, пригода, непорозуміння, неприємна подія; компенсація – відшкодування, оплата; прерогатива – перевага, привілей; пріоритет – перевага, першість, переважне право; рентабельний – вигідний, доцільний, прибутковий. Дуже важливо розрізняти синоніми за сферою використання, відтінками у значенні і вибирати єдино можливе в даній ситуації слово: робітник – людина фізичної діяльності, працівник – людина розумової діяльності, співробітник – колега .
Переклади російських слів, словосполучень, речень професійного спрямування українською мовою сприяють удосконаленню словникового запасу і попереджують використання суржику.

18. Укажіть правильний варіант перекладу.

1. Профессиональные правила.

а) професійні правила; б) професіональні правила.

2. Прийти к заключению.

а) прийти до висновку; б) дійти висновку.

3. Принять меры.

а) прийняти міри; б) вжити заходи;  в) вжити заходів.

4. Экономические отношения.

а) економічні взаємини; б) економічні відносини;  в) економічні стосунки.

5. Подводить итоги работы.

а) підводити підсумки роботи; б) підбивати підсумки роботи.

6. Приемлемые условия.

а) приємливі умови; б) прийнятні умови.

7. В случае расторжения контракта.

а) у випадку розторгнення контракту; б) у випадку розірвання контракту;

в) у разі розторгнення контракту; г) у разі розірвання контракту.


8. В соответствии с действующим законодательством.

а) у відповідності з чинним законодавством;

б) відповідно до чинного законодавства;

в) у відповідності з діючим законодавством;

г) відповідно до діючого законодавства.

9. Являться высококвалифицированным специалистом.

а) являтися висококваліфікованим спеціалістом;

б) бути спеціалістом високого рівня.  


10. Считать необходимым.

а) вважати необхідним; б) рахувати необхідним;

в) вважати за необхідне; г) рахувати за необхідне.

11. Выполнить большой объем работы.

а) виконати великий об’єм роботи; б) виконати великий обсяг роботи.

12. Принять следующие решения.

а) прийняти наступні рішення; б) прийняти такі рішення;

в) прийняти слідуючі рішення.19. Перекласти українською мовою словосполуки.

Принимать меры, обращаться с просьбой, принимать решения, обращаться с людьми, представлять на рассмотрение, приносить радость, восстановить в должности, восстановить хозяйство, вступать в переговоры, вступить в силу (закон), включить в список, занимать опыт, занимать место, занимать.


20. Перекласти українською мовою словосполуки з прийменником «по».

По обеим сторонам, по направлению, по 15 человек в отделе, по делам, работать по плану, коллеги по работе, по способу получения, по невнимательности, по возможности, по инерции, второй по важности, отличный по качеству, по возрастанию, по взаимному согласию, по Вашему усмотрению, по большей части, по вине.


21. Перекласти українською словосполуки з дієприкметником.

Растяжимое понятие, окружающая среда, запрещающий сигнал, неотапливаемое помещение, печатающее устройство, восстанавливаемая система, взымаемая плата, газопроницаемый участок, допускаемый износ, испытуемый раствор, нерасцепляемая муфта, номинальная отдаваемая мощность, приобретаемый опыт, предельно допустимый сброс веществ, устранимый дефект, стираемый носитель информации.


22. Перекласти українською мовою подані сполуки слів, скасти з ними речення.

Бюро по трудоустройству… Компания, специализирующая на… Меры по увеличению сбыта товаров… Деловые отношения… Самый низкий показатель… Текущие показатели… Стабильное положение… Товары, продаваемые за наличные… Товары, являющиеся объектом мировой торговли… Ограничительные мероприятия по сбыту… Товары, не облагаемые пошлиной… Скоропортящиеся продукты… Совместная работа… Средства, поступившие из… Обслуживать потребительский рынок.

Тексти для пояснювального диктанту

Народження професійної освіти

         Дату свого народження єдина державна система професійної освіти веде від 2 жовтня 1940 року, коли був ухвалений Указ Президії Верхньої Ради СРСР “Про державні трудові резерви”.

         Становлення трудових резервів пройшло сувору перевірку і гарт воєнної години, коли десятки тисяч підлітків стали до верстатів і доменних печей, на ремонт будов, замінивши батьків і старших братів, які пішли на фронт.

         Сьогодні головне завдання професійної освіти – готувати гідне трудове поповнення, робітника міцного ідейного гарту, з високою професійною кваліфікацією, широкою загальноосвітньою підготовкою.

Світ професій

Професія — це певний вид праці. У кожній професії є свої різновиди праці, які називають спеціальностями. Наприклад, немає професії «учитель всього», а є учитель початкових класів, математики, фізики тощо, а інженер може бути інженером-електриком, програмістом, механіком.

Світ професій дуже великий: їх налічується близько шести тисяч. Існує кілька класифікацій: за знаряддями праці (ручні, механізовані, автоматизовані, комп'ютеризовані, функціональні), за метою праці (перетворюючі, гностичні, винахідницькі), за галузевою ознакою (промислові, будівельні, транспортні, зв'язку тощо), за умовами праці (робота вдома, на повітрі, в незвичайних умовах). Найпоширенішою є класифікація за предметом праці.
Текст для контрольного диктанту

Професійна діяльність зазвичай є головним джерелом прибутку. Професії, породжені розподілом праці, слугують вираженням її диференціації. До кінця ХХ століття кількість професій досягла декількох тисяч. Назва професії обумовлюється не лише характером та змістом роботи, а й службовими функціями, знаряддями та предметами праці. З розвитком виробничих сил суспільства, застосування більш удосконалених знарядь праці та технологій виробництва, виникнення нових видів виробництва, галузей науки призвело до поглиблення розподілу праці.

У зв’язку з цим, у межах професій, які встановлюються за фаховими ознаками, – будівельник, гірник, металург тощо – виділяються спеціалізовані професії. З науково-технічним прогресом пов’язаний процес відмирання деяких професій та виникнення нових. Формування професій широкого профілю, а також поєднання професій (спеціальностей) робить працю більш творчою та змістовною, що призводить до поступового стирання відмінностей між розумовою та фізичною працею.

Тому, професія є родом трудової діяльності людини, котра володіє комплексом спеціальних теоретичних знань та практичних навичок, які набуті в результаті спеціальної підготовки, досвіду, стажу роботи.Текст для усного стислого переказу тексту публіцистичного стилю з творчим завданням

Найцікавіші професії світу

Кожній людині у дитинстві бодай один раз, але доводилось відповідати на питання на кшталт “Ким ти будеш, коли виростеш?” Звісно, скільки людей, стільки і відповідей, хоча не всі особи стали тим, ким мріяли бути у дитинстві, тим більше, що десять років, підлаштовуючись під вимоги часу, у світі з’являється з десяток нових професій.

Натепер їх близько 70 тисяч. Деякі із занять є не просто цікавими, а й вельми дивними. Сьогодні ми поговоримо про найцікавіші професії світу.

До прикладу, є така професія як підбирач м’ячів. Ця людина стежить за тим, щоб м’ячики для гольфу не залишалися на прилеглих до поля територіях після гри. Ще один фахівець, який має перебувати у складі персоналу престижних гольфклубів − це полірувальник ключок. Він натирає реманент спеціальним складом, який поліпшує щеплення ключки з м’ячем.

Закладам, де грають в азартні ігри, конче необхідний експерт з гральних кісток. Місце локації цих професіоналів − Лас-Вегас та Монте-Карло, міста-столиці ігрового бізнесу. Фахівець перевіряє, чи відповідають кубики для гри нормам та стандартам, адже навіть невеличка погрішність, як-то неправильна збалансованість гральних атрибутів чи “скошеність” їх у бік може коштувати гравцеві цілого статку, а казино поплатиться за недбалість репутацією.

Цікаву вакансію оголошував один із американських дослідницьких інститутів. Установа потребувала дослідників стриптизерок. Співробітник мав спостерігати за танцівницями і вести регулярні записи.

Наступну вакансію вже охрестили “райською роботою”. Її отримав мешканець Петерсфілду Соутел Бен. Його обов’язком стали плавання і прогулянки островом Гамільтон, це частина австралійського Великого Бар’єрного Рифа. Насолоджуючись природою, чоловік має вести блог, який покликаний залучати на острів нових туристів. Йому призначено оклад у 110 тисяч доларів за півроку. До слова, на цю “райську роботу” претендувало 35 тисяч осіб. Втім, не всім так пощастило.

Серед найцікавіших і найдивніших професій світу є і “манікюрник для корів”. Виявляється, фахівці цього напрямку дуже затребувані, адже поганий стан копит, як йдеться у численних дослідженнях, може впливати на кінцевий смак яловичини, тому елітні ферми в Європі та Америці наймають таких співробітників.

Серед фахівців, які дбають про братів наших менших і отримують за це непогані гроші значаться і “перевертачі пінгвінів”. Вони потрібні для того, аби перевертати птахів у тому випадку, якщо ті, реагуючи на пролітаючи над полярними станціями вертольоти, високо задирають голови і падають на спину. Самі підвестися пінгвіни не можуть, тому їм необхідна допомога таких фахівців.

Останнім часом у світі популярності набувають професії, де робітникам пропонують виконувати ту чи іншу роль. До прикладу, у Китаї з’явився сервіс, який пропонує найманих друзів чи родичів. Здебільшого, за послугами туди звертаються самотні люди. У сусідній Японії є аналогічний сервіс. “Рідню” модна замовити, оплативши присутність фахівця погодинно.

Відповіддю на рольові послуги стала вакансія “дідуся”, оголошена у Лондоні у вересні 2013 року на одному із сайтів пошуку роботи. У розділі “обов’язки” зазначалось, що дідусь має розмовляти з онуками про війну і про свою роль в ній, пригощати вихованців цукерками, забувати, як звуть онука і називати його іменами його братів чи собаки, іноді запрошувати на недільний обід. Окрім усього, підходящий претендент повинен мати 10 років досвіду роботи за фахом або на “подібній” посаді і вміти “вставати о шостій ранку і засинати перед телевізором”.

Британці опановують ще один новий вид заробітку – роботу опудалом. Певних кар’єрних висот на цьому поприщі вже здобув 22- річний Джеймі Фокс. Він цілими днями сидить на полі, засіяному ріпаком в графстві Норфолк, читаючи книгу або перебираючи струни на своїй гавайській гітарі. Та як тільки-но з’являються птахи, він підводиться і активно їх розганяє, відлякуючи помаранчевим одягом, грою на акордеоні і дзвоном.

Гра на музичних інструментах задля відлякування птахів від городу йому особливо вдається, бо хлопець вивчав музику й англійську мову в Університеті Бангора. За словами самого Джеймі, йому подобається проводити час на свіжому повітрі, використовує вільний від роботи (тобто “нальотів куріпок”) час для того, аби визначитися, чим хоче займатися в майбутньому. За роботу “опудалом” британець отримує близько чотирьохсот доларів на тиждень.
Завдання до тексту

1. Складіть план пропонованого тексту.

2. Виконайте стислий усний переказ поданого тексту.

3. Доповніть текст інформацією про відомі вам цікаві професії українців.Текст для докладного письмового переказу

Поезія і проза професій

Редакція журналу щодня одержує чимало листів. Ці листи щирі й відверті. Відчувається, що їх авторам хочеться висповідатися, спитати поради. Адже розповісти про себе все, навіть найінтимніше, найзавітніше незнайомій людині легше, ніж найближчому другові.

Ці два листи прийшли одночасно. Обидва від дівчат, від ровесниць. Одна дівчина, закінчивши школу, пішла працювати до канцелярії, її пригнічує одноманітність хай і нескладної, але такої буденної праці. Вона заздрить тим, хто завжди в дорозі, хто ночує в наметах, хто бачить над собою не стелю, а зоряне небо.

Інша дівчина стала геодезистом. Тижні, а то й місяці вона проводить у полі, тому так сумує за гамірливим містом, так заздрить своїм ровесницям, які можуть хоч щовечора відвідувати якщо не музеї й театри, то принаймні дискотеки. Професію свою вона ненавидить. «Мені здається, я сіла не в свій поїзд. Треба б пересісти, але як же непросто це тепер зробити»,— пише вона.

Справді, тепер це непросто. Як і непросто, врешті, вибрати той самий «свій» поїзд вчасно і правильно.

Які неправдиві, просто-таки бутафорські уявлення має наша молодь про різні професії! Лікар — це для неї обличчя у марлевій пов'язці, яскрава лампа над хірургічним столом. Родичі очікують біля дверей операційної, вже з квітами, бо наперед переконані, що операція пройде блискуче. Сталевар — це для молодих твердий погляд, рішучий вираз мужнього обличчя, яскраве полум'я мартену... Геолог — це рюкзак, едельвейси, водоспади, ризиковані, проте завжди вдалі переправи через бурхливі гірські річки, гітара біля мальовничого багаття... Звичні штампи. Саме такими «ієрогліфами» протягом десятиліть зображувалися професії у наших кінокартинах, журналах та книжках.

Як же легко зобразити зовнішні атрибути професій! І як нелегко розкрити істинну суть фаху! Тут уже треба збагнути прозу щоденної копіткої праці людей, бо ж без прози не існує поезії.

Життя геолога — це місяці, якщо не роки обробки зібраних матеріалів. Це бездоріжжя, побутова невлаштованість, часто бездомність і безсімейність. Крім краси гірських ущелин та екзотики дрімучих хащів, це люті комарі й набридлива мушва, це безкінечна втома, якнайтяжча фізична праця і, пробачте, антисанітарія.

Життя лікаря-хірурга — це безперервне фізичне й душевне напруження, це гоєння людських ран і виразок (а тут нічим не ножна гидувати). Це будні прийому стражденних і, буває, роздратованих хворих, це виснажливі нічні чергування. І знову — втома, втома, втома. Нерідко — це й найтяжчий моральний обов'язок сказати рідним, що врятувати хворого попри всі зусилля не вдалося...

Життя вчителя — це не лише оберемки квітів у день екзаменів. Це стоси зошитів, які доводиться перевіряти до глибокої ночі, це шум у класі, штовханина на перервах, це сорок учнів з різними, такими непростими характерами... І то в кожному класі по сорок, а скільки усього? А протягом життя?

Як мало ми знаємо про працю людей, що нас оточують! Як часто звичний штамп професії затуляє від нас суть людини, яка цій професії присвятила життя! І не помічаємо ми ні людської відповідальності, ні наполегливості, ні старання, ні терплячості, ні натхнення. Хоч фахівці, як і професії, бувають різні.

Тож придивляйтеся до людей, до їхньої праці, до прози й поезії професій, які вас зацікавили! Щоб не довелося потім пересідати в інший поїзд.

Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал