Про затвердження Правил безпеки систем газопостачання Відповідно до статті 28 Закону України "Про охорону праці" наказую: Затвердити Правила безпеки систем газопостачання, що додаютьсяСторінка13/13
Дата конвертації11.01.2017
Розмір1.01 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13

IX. Захист сталевих споруд систем газопостачання від електрохімічної корозії


9.1. Заходи із захисту від корозії повинні забезпечувати цілісність споруди протягом всього строку її експлуатації.

9.2. Проектування, будівництво та експлуатація установок захисту від електрохімічної корозії споруд систем газопостачання повинна виконуватись згідно з вимогами ДСТУ Б.В.2.5-29:2006.

9.3. Відповідальними за стан ЕХЗ споруд систем газопостачання є їх власники (балансоутримувачі та/або орендарі (наймачі)).

9.4. Всі види ЕХЗ, передбачені проектом газопостачання, повинні вводитись в дію до введення побудованих підземних споруд в експлуатацію, а в зонах небезпечного впливу блукаючих струмів - не пізніше одного місяця після укладання газопроводу в ґрунт.

9.5. Діагностичні, налагоджувальні і експлуатаційні роботи на установках ЕХЗ, а також проведення електричних вимірювань повинні здійснюватися працівниками, які пройшли навчання і мають посвідчення на право виконання роботи в електроустановках напругою до 1000 В та групою допуску не менше III.

9.6. Налагодження та експлуатація засобів ЕХЗ споруд систем газопостачання населених пунктів повинні здійснюватися спеціалізованими службами газорозподільних підприємств або іншими організаціями, що мають дозвіл на їх експлуатацію, виданий центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю. Зазначені служби є відповідальними за своєчасне виявлення небезпечних корозійних зон і вжиття заходів щодо їх ліквідації.

9.7. Власники (балансоутримувачі) засобів ЕХЗ повинні забезпечити їх періодичний технічний огляд і обслуговування, контрольні вимірювання значень захисних потенціалів підземних споруд системи газопостачання, а також ремонтні роботи установок ЕХЗ та періодичну перевірку ефективності дії засобів ЕХЗ на весь період експлуатації підземних споруд системи газопостачання.

9.8. Технічний огляд установок ЕХЗ виконується в строки, що встановлені власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)), які забезпечують їх безперебійну роботу, але не рідше ніж:

установки дренажного захисту - чотири рази на місяць;

установки катодного захисту - один раз на місяць;

установки протекторного захисту - один раз на рік.

Для установок ЕХЗ, обладнаних засобами телеметричного контролю, періодичність збільшується в два рази.

9.9. При технічному огляді провадяться:

зовнішній огляд всіх елементів установок;

очищення шаф від пилу, води, бруду та ін.;

перевірка правильності монтажу і відсутності механічних пошкоджень окремих елементів, стану контактів;

перевірка робочих параметрів установок, включаючи вимірювання:

на установках катодного захисту - випрямлений струм і напруга перетворювача, потенціал відносно землі в точці приєднання;

на поляризованих електродренажних установках - струм дренажу, потенціал відносно землі в точці дренування та в контрольних (опорних) точках та на межі зони дії електрозахисних установок;

на установках посиленого дренажного захисту - випрямлена напруга, струм в ланцюгу дренажу і потенціал газопроводу в точці дренування та на межі зони дії ЕЗУ;

на протекторних установках:

потенціал споруди відносно землі при відключеному протекторі;

потенціал протектора при розімкнутому ланцюгу "споруда-протектор";

потенціал споруди відносно землі в контрольних (опорних) точках на межі зони дії протекторної установки і струм в ланцюгу "споруда-протектор" при включеному протекторі.

9.10. При технічному обслуговуванні установок ЕХЗ виконуються, окрім робіт, зазначених в пункті 9.9 цього розділу, також:

перевірка опору розтікання анодного та захисного заземлення один раз на рік, а також під час проведення ремонтних робіт;

перевірка електричного опору ізоляції установок ЕХЗ та з'єднувальних кабельних ліній - один раз на рік;

перевірка справності електроізолювальних з'єднань - один раз на 2 роки;

потенціал в контрольних (опорних) точках та на межі зони захисту ЕХЗ - один раз на 6 місяців.

Порушення в роботі установок ЕХЗ повинні усуватися в строк не більше 1 місяця з моменту виявлення порушення. Роботу з ремонту установок ЕХЗ, що вийшли з ладу, слід вважати як аварійну.

9.11. Вимірювання потенціалів на підземних сталевих спорудах системи газопостачання повинні проводитися під час перевірки ефективності роботи установки ЕХЗ не рідше одного разу на 3 місяці, а також після кожної зміни корозійних умов, у зв'язку із зміною режиму роботи установок електропостачання електрифікованого транспорту, розвитку мереж джерел блукаючих струмів, газопроводів і інших підземних металевих інженерних мереж, а також після кожного капітального ремонту установок ЕХЗ.

За межами зон впливу діючих установок ЕХЗ - не рідше двох разів на рік.

Двічі на рік повинен проводитись аналіз корозійного стану підземних сталевих газопроводів з побудовою діаграми зміщення потенціалів.

В зонах дії блукаючих струмів щороку необхідно виконувати вимірювання стаціонарних потенціалів газопроводів у нічний час.

9.12. Експлуатаційна організація, яка виконує роботи з захисту сталевих підземних споруд, повинна мати карти-схеми газопроводів з позначенням місць розміщення установок ЕХЗ і контрольно-вимірювальних пунктів, дані про джерела блукаючих струмів.

За результатами обстеження технічного стану газопроводів експлуатаційною організацією здійснюється щорічний аналіз корозійного стану сталевих підземних споруд і ефективності роботи електрохімзахисту, захищеності газопроводів протягом часу їх експлуатації.

9.13. При виявленні корозійно-небезпечних і знакозмінних зон газопроводів власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) повинні вживатися заходи щодо їх ліквідації. Строки виконання робіт визначаються власником, але не більше 1 місяця. До усунення анодних і знакозмінних зон власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем)) газопроводів повинні бути розроблені і вжиті заходи, які б гарантували безпечну експлуатацію газопроводів.

9.14. Власники (балансоутримувачі та/або орендарі (наймачі)) повинні забезпечити виявлення причин корозійних пошкоджень газопроводів. Кожний випадок наскрізного корозійного пошкодження газопроводів підлягає розслідуванню комісією, призначеною наказом по підприємству, до складу якої повинен входити представник суб'єкта господарювання, який виконує роботи з експлуатації ЕХЗ.

9.15. Роботи і вимірювання в контрольно-вимірювальних пунктах в межах проїзної частини вулиць і доріг, на рейкових коліях трамваю і залізничних шляхах, джерелах електроживлення установок електрозахисту повинні виконуватися бригадою в складі не менше двох працівників, один з яких стежить за безпекою робіт, що проводяться.

Проведення робіт і вимірювань у колодязях, тунелях і траншеях глибиною понад 1 м повинно виконуватися бригадою в складі не менше трьох працівників.

9.16. Всі роботи працівників підрозділів з експлуатації ЕХЗ на тягових підстанціях і відсмоктувальних пунктах електротранспорту проводяться за участю працівників підстанції.

9.17. Металеві корпуси електроустановок, які не знаходяться під напругою, повинні мати занулення і захисне заземлення.

9.18. Підключення захисних установок до електромережі змінного струму 110/220 В повинно виконуватись представником власника електричних мереж відповідно до вимог Правил приєднання електроустановок до електричних мереж, затверджених постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, від 17 січня 2013 року N 32, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 08 лютого 2013 року за N 236/22768.

9.19. Виконання ЕХЗ інженерних підземних мереж повинно здійснюватися на підставі проектів робіт, які погоджені з газорозподільними підприємствами.

9.20. Поточний ремонт установок ЕХЗ здійснюється в процесі експлуатації на підставі акта технічного огляду або технічного обслуговування. Плановий ремонт установок ЕХЗ здійснюється щороку. Капітальний ремонт проводиться відповідно до дефектних актів і розробленої технічної документації на ЕХЗ.

 


Начальник Управління фізичного
захисту, промислової безпеки
та охорони праці

О. М. Усачов

 


Додаток 1
до Правил безпеки систем газопостачання
(пункт 1.9 розділу V)

Таблиця 1 - Періодичність технічних оглядів трас підземних газопроводів


Газопроводи

Траси газопроводів

низького тиску в забудованій частині населеного пункту

високого і середнього тисків в забудованій частині населеного пункту

усіх тисків у незабудованій частині населених пунктів

1

Новозбудовані і введені в експлуатацію

безпосередньо в день пуску і наступного дня

2

2.1. Сталеві та поліетиленові, що експлуатуються в нормальних умовах та знаходяться у задовільному технічному стані, а також сталеві після реконструкції методом протягування поліетиленових труб

1 раз на місяць

1 раз на 2 тижні

1 раз на 3 місяці

2.2. Такі самі щорічному КПО

1 раз на 2 місяці

1 раз на місяць

1 раз на 6 місяців

3

З тимчасово усуненим витіканням (бинт, бандаж)

Щоденно до проведення ремонту

4

Берегові частини переходів через водні перешкоди і яри

Щоденно в період повені

Примітка.
1. Газопроводи з дефектами підлягають обов'язковому приладовому технічному обстеженню.
2. Періодичність обходу газопроводів-вводів до житлових, громадських будинків та підприємств повинна виконуватись в строки як для розподільних газопроводів.

 

Додаток 2
до Правил безпеки систем газопостачання
(пункт 6.8 глави 6 розділу V)

АКТ N ______
Рекомендована форма
ПЕРВИННОЇ, ПОВТОРНОЇ
(необхідне підкреслити)
ПЕРЕВІРКИ ТА ПРОЧИЩЕННЯ ДИМОВИХ І ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КАНАЛІВ КОМУНАЛЬНО-ПОБУТОВИХ ОБ'ЄКТІВ, ЖИТЛОВИХ ТА ГРОМАДСЬКИХ БУДИНКІВ


м. ___________________

"___" ____________ 20     р.

Виконана перевірка та прочистка димових і вентиляційних каналів в житловому будинку, комунально-побутовому об'єкті, громадському будинку, розташованому за адресою: вул. ___________________, буд. N _______, кв. N ___________.

Розташовано газові прилади: ____________________________________________________________


_____________________________________________________________________________________

Власник (балансоутримувач та/або орендар (наймач)) об'єкта ________________________________


_____________________________________________________________________________________

ВСТАНОВЛЕНО:

1. Відповідність конструкції і використаних матеріалів вимогам проектної документації:


_____________________________________________________________________________________.

2. Димові канали виконано з: ___________________________________________________________.

3. Вентиляційні канали виконано з: ______________________________________________________.

4. Площа перерізу складає:

ДК ______________________________________________________________________________ мм2;

ДК ______________________________________________________________________________ мм2;

ВК ______________________________________________________________________________ мм2;

ВК ______________________________________________________________________________ мм2.

5. З'єднувальна димовідвідна труба, що приєднує газовий прилад до димового каналу, виконана з матеріалу: ___________________________________ та її перетин складає __________________ мм2.

6. Довжина вертикальної ділянки димовідвідної труби ____________________________________ м.

7. Сумарна довжина горизонтальних ділянок димовідвідної труби __________________________ м.

8. Ухил димовідвідної труби _______________, кількість поворотів _______________, радіус закруглення _______________ мм.

9. Стан з'єднувальної димовідвідної труби та місця приєднання до димового каналу
_____________________________________________________________________________________.

10. Наявність та справність перетинки в ДК _______________________________________________.

11. Прохідність каналів та наявність тяги _________________________________________________.

12. Герметичність каналів ______________________________________________________________.

13. Відокремленість каналів ____________________________________________________________.

14. Протипожежні переділки від горючих конструкцій наявні та справні і складають


___________________________________________________________________________________ м

15. Справність оголовка ________________________________________________________________.

16. Правильність розташування оголовка відносно даху _____________________________________.

17. Розташування оголовка із врахуванням зони вітрового підпору ___________________________.

18. Стан внутрішніх поверхонь димових каналів ___________________________________________,
вентиляційних каналів _________________________________________________________________.

19. Відсутність тріщин на зовнішніх поверхнях димових каналів ______________________________,


вентиляційних каналів _________________________________________________________________.

20. Наявність "кишені" та люка для очищення _____________________________________________.

21. Димові канали на горищах або дахах мають нумерацію квартири __________________________.

22. Величина тяги в каналах на день перевірки:

ДК ____________________________________________________________________ Па (мм вод. ст.);

ДК ____________________________________________________________________ Па (мм вод. ст.);

ВК ____________________________________________________________________ Па (мм вод. ст.);

ВК ____________________________________________________________________ Па (мм вод. ст.).

23. Величину тяги перевірено приладом: ______________________________, N _________________.

24. Дата останньої повірки приладу: _____________________________________________________.

25. Кратність повітрообміну приміщення складає __________________________________________.

26. Кратність повітрообміну перевірена приладом: ______________________, N ________________.

27. Дата останньої повірки приладу: _____________________________________________________.

ВИСНОВОК:

димові і вентиляційні канали за адресою _________________ буд. N _____ кв. N ____, відповідають проектному рішенню та придатні до експлуатації.

димові і вентиляційні канали за адресою ___________________ буд. N _____ кв. N ____, непридатні до експлуатації з причин: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Власника попереджено про заборону користування газовими приладами і апаратами_______________________________________
(П. І. Б. власника)

__________
(час)

____________
(підпис)

Акт перевірки та прочистки димових і вентиляційних каналів (далі - ДВК) передано до газорозподільного підприємства
_____________________________________________________________________________________

Керівник суб'єкта господарювання, що виконав
перевірку та прочистку ДВК

 
____________
(підпис)

 
_________________
(П. І. Б.)

М. П. (за наявності)

 

 

Дозвіл центрального органу
виконавчої влади, що реалізує
державну політику з питань нагляду
та контролю за додержанням
законодавства про працю

N ____________ від "___" ____________ 20__ р.

Чистильник ДВК

__________________________
(підпис, П. І. Б.)

Чистильник ДВК

__________________________
(підпис, П. І. Б.)

Представник власника

__________________________
(підпис, П. І. Б.)

М. П. (за наявності)

 

____________

 


© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА», 1991 - 2015
© ТОВ «ЛІГА:ЗАКОН», 2007 - 2015

c:\users\вадим\appdata\roaming\liga70\client\session\logotype.bmp


Поділіться з Вашими друзьями:

1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал