Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти Наказ Міністерства освіти УкраїниPdf просмотр
Сторінка6/8
Дата конвертації02.04.2017
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
В. Особливості обчислення заробітної плати керівників гуртків (секцій,
студій та інших форм гурткової роботи, військових керівників, керівників
центрів допризовної підготовки, керівників фізичного виховання та
адміністративно-господарського персоналу установі закладів освіти
90. Керівникам гуртків (секцій, студій та інших форм гурткової роботи) в школах, вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, позашкільних та інших закладах освіти, для яких ці заклади є місцем основної роботи, заробітна плата визначається в порядку, передбаченому п. 68 цієї Інструкції. Зазначеним працівникам, для яких робота в освітніх закладах не є основною, заробітна плата визначається виходячи з фактичної кількості годин занять з гуртківцями та годинної ставки, визначеної шляхом ділення місячної ставки заробітної платина години середньомісячна норма годинна ставку.
91. Керівні працівники закладів освіти, керівники фізичного виховання центрів допризовної підготовки можуть вести викладацьку роботу чи заняття з гуртками в цьому закладі, але не більше 9 годинна тиждень (360 годинна рік, якщо вони по основній посаді отримують повний посадовий оклад (ставку. Керівні працівники дитячих дошкільних закладів можуть виконувати роботу вихователів у цій же установі в обсязі не більше 18 годинна тиждень. У сільській місцевості директори і їх заступники при відсутності вчителів або викладачів з відповідних предметів можуть вести викладацьку роботу в обсязі не більше 12 годинна тиждень (480 годинна рік) з дозволу відповідного органу управління освіти. Директори, їх заступники по навчальній роботів дитячих музичних, художніх школах, школах мистецтв, школах загальної музичної освіти можуть вести викладацьку роботу в середньому не більше 12 годинна тиждень, якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад. Інші працівники закладів освіти можуть вести викладацьку роботу або заняття з гуртківцями у цьому ж закладі освіти, але в середньому не більше 2 годин (12 годинна тиждень, 480 годинна рік, якщо вони по основній роботі отримують повний посадовий оклад (ставку. У випадках, коли вищезгадані працівники отримують по основній посаді 0,5 посадового окладу (ставки, їм дозволяється вести викладацьку роботу в середньому не більше 3 годинна день (18 годинна тиждень, 720 годинна ріка при виконанні цієї роботи в I - IV класах - до 20 годинна тиждень. Названим працівникам за норму годин, визначену у цьому пункті, оплата проводиться понад основний посадовий оклад (ставку) у порядку, передбаченому відповідно для учителів, викладачів та керівників гуртків (за тарифікацією.
За години викладацької роботи чи занять з гуртками, виконані, як виняток, у зв'язку з виробничою необхідністю понад норму, зазначену у цьому пункті, провадиться погодинна оплата за фактичну кількість годин, але не більше 240 годинна рік.
92. Заробітна плата директору вечірньої (змінної) середньої загальноосвітньої школи, де заняття провадяться за навчальним планом, розрахованим на 28 тижнів, виплачується протягом року за умови додаткового навантаження його у канікулярний період, що не збігається з черговою відпусткою, педагогічною чи іншою роботою за рішенням районного міського) відділу освіти.
93. У посадові оклади військових керівників (керівників допризовної підготовки) включена оплата за 12 годин педагогічної роботи на тиждень (480 годинна ріку загальноосвітніх школах, училищах фізичної культури, школах-інтернатах, педучилищах, професійно- технічних навчальних закладах. До цієї педагогічної роботи входить проведення навчальних занять (утому числі факультативів) з початкової військової (допризовної) підготовки, цивільної оборони у X-XI (XII) класах і в групах професійно-технічних навчальних закладів, а також проведення тактичних занять з учнями-юнаками. Крім того, в обов'язки військового керівника (керівника допризовної підготовки) входять проведення позакласних занять з початкової військової (допризовної) підготовки, організаційна та військово-патріотична робота з учнями, а також виконання обов'язків по керівництву гуртками з основ військової справи, обладнання та завідування військовим кабінетом, кімнатою зберігання зброї, стрілецьким тиром і поліпшення навчально- матеріальної бази (без додаткової оплати. Якщо у навчальному закладі не може бути забезпечено навчальне навантаження у наведених у цьому пункті розмірах, чи військовий керівник (керівник допризовної підготовки) не може проводити занять з військово-технічної підготовки і санітарної справи, йому виплачується повний посадовий оклад. Педагогічна робота, виконана військовим керівником (керівником допризовної підготовки) понад 12 годинна тиждень (480 годинна рік, оплачується додатково заставками і в порядку, визначеному для вчителів і викладачів. При цьому педагогічна робота, що підлягає додатковій оплаті, неповинна перевищувати 9 годинна тиждень (360 годинна рік.
94. Працівникам установ освіти, які за графіком роботи працюють в нічний час, здійснюється додаткова оплата в розмірі 35 відсотків годинної тарифної ставки (посадового окладу) за кожну годину роботи в нічний часу період з 10 годин вечора до 6 годин ранку.
ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра
праці України

Е. І. Андрющенко
Голова Центрального комітету
профспілки працівників
освіти і науки України


Л. С. Сачков
Заступник Міністра
фінансів України

П. К. Германчук
Додаток N 1 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
"___" ____________ 19_ р. "___" _______________ 19_ р.
_________________________ ___________________________
ТАРИФІКАЦІЙНИЙ СПИСОК вчителів та інших працівників _________________________________ школи (школи-інтернату)
___________________________ на 1 вересня 19_ р.
_______________________________________________________________ місто, район, село
*****************************************************************
N Показники на початок навчального *I-IV *V-IX *X-XI Разом п/п * року * кл. * кл. * кл. *
*****************************************************************
1. Число класів на 1 вересня.
2. Число класів-комплектів на 1 вересня. Число учнів на 1 вересня ........
4. Загальне число годин викладацької роботи в тиждень по тарифікації, втому числі а) число годин за навчальним планом ...................... б) число додаткових годин всього .......................... з них у зв'язку з вивільненням вчителів початкових класів від проведення уроків фізкультури .................... співів .........................
іноземної мовив школах звикла- данням ряду предметів іноземною мовою. у зв'язку з діленням класів на групи при проведенні занять з
іноземної мови ................. трудового навчання ............. фізкультури .................... початкової військової підготовки.
Примітка. Відповідно до цієї форми складаються тарифікаційні списки в педучилищах та інших установах освіти.

N п/
п Прізвище,
ім'я та по батькові Посада, категорія, предмет, який викладається Освіта Тарифний розряд Ставка на місяць Розмір підвищень Ставка на місяць з урахуванням підвищень Кількість годин в тиждень Зарплата на місяць
I -
IV класи класи) класи класи класи) класи Доплата за перевірку зошитів Всього педагогічна заробітна платана місяць Додаткова оплата за Оклад ставка) навчально- допоміжного, адміністративного та ін. персоналу Інші доплати Всього заробітна платана місяць класне керівництво завідування кабінет ом,нав. дослідною ділянкою, викон. обов'яз ків майстра навчальної майстерні керівництво гуртком, позакл.
роботу з фізичного виховання, бібліотечну роботу книжковий фонд шкільних підручників, організацію трудового навчання, професійної орієнтації учнів керівництво школою, групами продовженого дня,
НКП, інтернатом при школі, ведення діловодства і бухоблі
ку
I -
IV класи класи) класи Директор Бухгалтер
Примітки:
1. У цьому тарифікаційному списку вказуються всі працівники школи (школи-інтернату), ставки заробітної плати і посадові оклади яких залежать від освіти, категорії та тарифного розряду, втому числі директори та їх заступники, вчителі, вихователі, бібліотекарі, а також інші працівники (завгоспи, лаборанти, які ведуть викладацьку роботу.
2. У графах 8 і 24 ставка (оклад) зазначається з урахуванням підвищення завчений ступінь, звання, за знання та застосування іноземної мови, особливі умови праці.

3. У вчителів, які отримують гарантовану частину ставки, у графі 8 вказується ставка, зменшена на 0,48 мінімальної зарплати, з якої буде обчислюватись заробітна плата за педагогічну роботу, плюс гарантована частина ставки (0,48 мінімальної заробітної плати.
4. У графі 24 вказуються оклади (ставки) всіх занесених до списку працівників, крім вчителів. Ставки працівників з числа адміністративно-господарського і навчально-допоміжного персоналу, яким нараховується заробітна плата за викладацьку роботу, вказуються у графі 8.
5. Відповідно до цієї форми складаються тарифікаційні списки на відповідних працівників педагогічних училищ та інших установ освіти. Додаток N 2 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
"___" ______________ 19_ р. "___"
______________ 19_ р.
______________________________
___________________________
ТАРИФІКАЦІЙНИЙ СПИСОК
викладачів та інших педагогічних працівників
___________________________________________________
(назва навчального закладу професійно-технічної освіти, вищого навчального закладу I - II рівнів акредитації) на 19____/ навчальний рік
********************************************************************************
****************************************
* N *Прізвище,*Посада, *Осві-*Тариф- Тарифна ставка*Педаго-*Середня місячна Інші види Додаткова За- *
*п/п*ім'я та *предмет,*та ний з урахуванням *гічне заробітна плата зарплати оплата галь
* * по який * розряд підвищення *наван- ний *
* батькові *викла- * * ****************таження*за го-*за пе-*всьо-
*поса- * за за-*за ке-*за роздається на за на нав-*дини *ревір-*го
*довий * *віду- рів- *клас-*мір *
* * * * * *місяць*годину *чальний*педа- *ку * оклад * *вання *ництво*не *зар- *
* * * * * за 72 * рік *гогіч-*пись- * ставка *нав- *мето- *ке- *пла- *
* * * * * години в го- *ної *мових * за * *чаль- *дични-*рів- ти *
* * * * * * * динах) *роботи*робіт * штатним * ним ми *ниц- на *

* * * * * * * * * * * розписом *кабі- комі- *тво мінетом *сіями * *сяць *
* * * * * * * * * * *
* * чи * * * *
* * * * * * * * * * *
* * *лабо- * * * *
* * * * * * * * * * *
* * *рато- * * * *
* * * * * * * * * * *
* * *рією * * * *
********************************************************************************
****************************************
* 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 * 9 * 10 *
11* 12 *13 * 14 * 15 * 16 * 17 *
********************************************************************************
****************************************
Директор Головний бухгалтер Додаток N 3 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ
"___" ______________ 19_ р. "___" ______________ 19_ р.
______________________________ _____________________________
ТАРИФІКАЦІЙНИЙ СПИСОК
Працівників дитячих дошкільних закладів нар. Назва установи ___________________________________________________
Місцезнаходження і адреса установи _______________________________ Режим роботи установи (шестиденний, п'ятиденний) _________________
*****************************************************************
N * * Всього * Втому числі п/п* Показники на 1 вересня * ****************************
* * * ясельного * дошкільного
* * * віку * віку
*****************************************************************
1. Кількість груп * всього. втому числі з 9-10 годинним перебуванням з 12 " " ............ з 24 " " ............ санаторні (спеціального призначення)

2. Число дітей - всього. втому числі в 9-10 годинних групах в 12 " " ......... в 24 " " ......... в санаторних (спеціального призначення)
3. Загальне число тижневих годин по тарифікації для вихователів ....... для музичних керівників для медичних сестер ...
Примітка. Відповідно до цієї форми складаються тарифікаційні списки по дитячих будинках, позашкільних та інших установах освіти.
N п/
п Прізвище, ім'я та по батькові Яку посаду займає завідуючи й, вихователь, музкерівни к, медсестра) Освіта Тарифний розряд Які групи веде Ставка на місяць Кількість годинна тиждень Кількість дітей в установі, за яку проведена тарифікація Заробітна платана місяць Всього заробітна платана місяць
1 2
3 4
5 6
7 8
9 10 11
Завідуючий Бухгалтер Тарифікаційний список складається окремо на вихователів, музичних керівників, медичних сестер з підведенням підсумків по кожній групі працівників Додаток N 4 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
ПЕРЕЛІК НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ,
закінчення яких дає право на встановлення ставок заробітної плати і
посадових окладів вчителям, викладачам, вихователям та іншим
педагогічним працівникам залежно від освіти
I. ВИЩА ОСВІТА

1. Всі вищі навчальні заклади (навчальні інститути, університети, академії і вищі училища, втому числі і військові.
Примітка.
Закінчення військових академій за скороченою програмою в період з липня 1941 по 1945 р. включно не дає права на встановлення ставок і посадових окладів, передбачених для осіб, які мають вищу освіту.
2. Академія комуністичного виховання ім. Н. К. Крупської.
3. Вищі науково-педагогічні курси при II МДУ.
4. Інститути червоної професури.
5. Ленінградський вищий фінансово-педагогічний інститут.
6. Інститути народної освіти УРСР.
7. Інститути народної освіти з річним строком навчання.
8. Кримський інститут спеціальних культур.
9. Казанський індустріальний технікум підвищеного типу.
10. Центральні комвузи (з річним строком навчання в Ленінграді, ім. Свердлова в Москві,
ім. 26 комісарів в м. Тбілісі, ім. Артема в м. Харкові Комуністичний університет викладачів суспільних наук "Купон, Комуністичний університет національних меншинств Заходу ім. Ю. Ю. Мархлевського, Середньоазіатський комуністичний університет ім. В. І. Леніна ЦВК СРСР в м. Ташкенті, Комуністичний університет трудящих Сходу в м. Москві, інститути марксизму-ленінізму в містах Іванові, Воронежі, Куйбишеві, Саратові, Алма-Аті, Баку, Горькому, Казані, Ростові-на-Дону, Новосибірську, Свердловську, Волгограді, Ташкенті, Тбілісі (з 1932 по 1938 р.
11. Вища партійна школа при ЦК КПРС (з 15 серпня 1947 р. по червень 1956 р.
12. Заочна вища партійна школа при ЦК КПРС (з серпня 1947 р.
13. Вищі партійні школи з річним строком навчання (з вересня 1956 р.
14. Вища партійна школа при ЦК КП України (з січня 1949 р.
15. Республіканська партійна школа при ЦК КП(б) України з річним строком навчання (з червня 1953 р. по червень 1956 р.
16. Вища комсомольська школа (з вересня 1969 р.
17. Вища школа профруху ВЦРПС в Москві (з березня 1965 р) (Московська вища школа профруху ВЦРПС з червня 1947 р. по червень 1957 р, Московська вища заочна школа профруху з липня 1957 р. по березень 1965 р.
18. Вища профспілкова школа в Ленінграді (з листопада 1962 р) (Ленінградська вища школа профруху ВЦРПС з серпня 1948 р. по листопад 1962 р.

19. Вища школа харчової промисловості Міністерства промисловості продовольчих товарів СРСР (з липня 1952 р. по вересень 1956 р.
20. Вища заготовча школа Міністерства хлібопродуктів СРСР (з липня 1949 р. по вересень
1956 р.
21. Вища торгова школа Міністерства торгівлі СРСР (з серпня 1948 р. по вересень 1956 р.
22. Вища школа промислової кооперації Центрпромради (з серпня 1952 р. по квітень 1961 р.
23. Всесоюзна вища фінансова школа Міністерства фінансів СРСР (з червня 1952 р. по вересень 1956 р.
24. Вища дипломатична школа Міністерства іноземних справ СРСР (з серпня 1939 р.
25. Всесоюзна правова академія (з 1935 р. по 1941 р.
26. Вища кооперативна школа Центроспілки (з січня 1953 р. по 1959 р.
27. Галузева академія (з серпня 1938 р. по 1941 р.
28. Школа-студія ім. В. І. Немировича-Данченка при МХАТ СРСР ім. М. Горького (з 1943 р.
29. Театральне училище ім.М.С.Щепкіна при Державному Академічному Малому театрі (з
1943 р.
30. Театральне училище ім. Б. В. Щукина при Державному Академічному Малому театрі ім.
Євг. Б. Вахтангова (з 1945 р.
31. Особи, які витримали випробування екстерном за курс вищих навчальних закладів.
32. Технікуми на території УРСР з 1922 р. по 1931 р. (якщо в дипломі, свідоцтві, посвідченні вказано про присвоєння вищої кваліфікації інженера, агронома, економіста і т. д.
33. Центральний інститут організаторів народної освіти.
II. УЧИТЕЛЬСЬКІ ІНСТИТУТИ І ПРИРІВНЕНІ ДО НИХ
НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ
1. Учительські інститути (незалежно від тривалості навчання.
2. Інститути народної освіти з річним строком навчання.
3. Інститути народної освіти.
4. Практичні інститути народної освіти.
5. Комвузи.
6. Інститути соціального виховання.

7. Середні військово-навчальні заклади (для вчителів і викладачів початкової військової підготовки і курси цивільної оборони.
8. Центральна комсомольська школа при ЦК ВЛКСМ (з червня 1948 р. по серпень 1969 р.
9. Крайові, обласні і республіканські партійні школи (з річним строком навчання з серпня
1947 р, з річним строком навчання з червня 1954 р.
10. річні школи профруху (з серпня 1948 р.
Примітка. Закінчення трьох повних курсів вузу прирівнюється до освітив обсязі учительського інституту.
III. СЕРЕДНЯ СПЕЦІАЛЬНА ОСВІТА
1. Всі вищі навчальні заклади I - II рівнів акредитації (денні, вечірні, заочні.
2. Школи другого ступеня і школи-дев'ятирічки з педагогічним нахилом за умови проходження довготривалих, не менше х місяців, педагогічних курсів.
3. Школи-десятирічки за умови проходження педагогічних дисципліні витримання встановлених випробувань з методики і педагогіки при педагогічних училищах.
4. Середні школи з XI педагогічним класом.
5. Середні загальноосвітні політехнічні школи з виробничим навчанням по підготовці старших піонервожатих і вихователів дошкільних установ.
6. Педагогічні школи (УРСР.
7. Культурно-освітні школи (училища, політосвітшколи і училища.
8. Однорічні педагогічні курси по підготовці вчителів початкових шкіл на території РРФСР з 20 лютого 1937 р.
9. Однорічні педагогічні класи (з 31 серпня 1961 р.
10. Школи тренерів, утому числі і центральна, починаючи з випуску 1960 р.
11. Вищі комуністичні сільськогосподарські школи (з 1932 р. по 1939 р.
12. річні обласні радянсько-партійні школи.
13. Військово-технічні і спеціальні військові училища з річним строком навчання (після
1946 року.
14. Курси майстрів, начальників дільниць при технікумах зі річним строком навчання (з
1958 р. по 1961 р.
15. Однорічні школи піонерських вожатих на базі середньої школи.
16. Середні спеціальні школи міліції.

17. Ленінградський обласний спеціальний дитячий будинок музичного виховання ім. М. А. Римського-Корсакова (з 23 листопада 1967 р.
18. Однорічні курси (школи) по підготовці медичних сестер для дошкільних закладів.
19. Училища олімпійського резерву.
IV. СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНА ОСВІТА
1. Школи II ступеня, школи-дев'ятирічки і середні школи.
2. Робітничі факультети.
3. 2- і річні профтехшколи на базі семирічки з 1924 р. по 1930 р. на території УРСР.
4. Професійно-технічні училища з річним строком навчання.
5. Школи майстрів, організовані згідно з постановою Ради Міністрів СРСР від 9 листопада
1962 р. N 1143.
6. Професійно-технічні училища по підготовці кваліфікованих робітників з середньою освітою.
7. Середні спеціальні музичні школи і середні спеціальні школи мистецтв. Додаток N 5 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
ПЕРЕЛІК СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
(з особливим режимом, робота в яких дає право на підвищення посадових
окладів на 15 - 25 відсотків
1. Школи, школи-інтернати, професійно-технічні училища, дитячі будинки (класи, групи, інтернати усіх типів та найменувань для глухих, глухонімих, туговухих, сліпих, сліпоглухих, слабозорих, для дітей з психоневрологічними захворюваннями, розумово відсталих, сліпих розумово відсталих, із затримкою психічного розвитку, для дітей з важкими порушеннями мови, з наслідками поліомієліту, церебральними спастичними паралічами, з малими і загасаючими формами туберкульозу, із захворюваннями сердцево- судинної системи, для дітей, які потребують тривалого лікування, спеціальні школи для дітей та підлітків, які потребують особливих умов виховання, приймальники-розподільники для неповнолітніх, виховно-трудові колонії, позашкільні заклади для важковиховуваних дітей, направлених у ці заклади дитячими кімнатами міліції.
2. Дитячі дошкільні заклади (групи) усіх типів та найменувань для глухих (глухонімих, сліпих, слабозорих, туговухих, для дітей з порушеннями інтелекту (розумово відсталих для дітей з косоокістю і амбліопією, психоневротиків, з наслідками поліомієліту, церебральними спастичними паралічами, з ураженням центральної нервової системи, з порушенням опорно- рухового апарату, з малими і загасаючими формами туберкульозу, з порушенням мови.

3. Психолого-медико-педагогічні (медико-педагогічні) консультації (комісії.
4. Логопедичні пункти.
5. Установи і заклади міністерства соціального забезпечення дитячі будинки усіх типів і найменувань, відділення для дітей-інвалідів в установах для дорослих.
6. Загальноосвітні школи, професійно-технічні училища при виправно-трудових установах і виправно-трудових профілакторіях та лікувально-трудових профілакторіях.
7. Установи охорони здоров'я: спеціалізовані будинки дитини, дитячі лікарні (відділення, санаторії та інші.
8. Діючі дошкільні заклади при виправно-трудових установах.
Примітка. Оплата праці за підвищеними посадовими окладами у порядку, передбаченому п.
31 Інструкції, може провадитись і працівникам оздоровчих таборів, укомплектованих дітьми, зазначеними у п. 1 цього додатку. Додаток N 6 до Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти
ПЕРЕЛІК ПРОФЕСІЙ ХУДОЖНІХ РЕМЕСЕЛ,
при навчанні яким старшим майстрам і майстрам виробничого навчання
професійно-технічних навчальних закладів посадові оклади підвищуються на
0,5 мінімальної заробітної плати
I. Будівельні професії, професії промисловості
будівельних матеріалів, лісової, деревообробної
і целюлозно-паперової промисловості (збірник N 4)
Маляр будівельний (з художнього опоряджування) Модельник архітектурних деталей Ліпник архітектурних деталей Паркетник (з художнього опоряджування) Штукатур (з художнього опоряджування) Столяр (виробництво художніх меблів) Шліфувальник скловиробів, шліфувальник скла (художня обробка скла) Живописець
II. Професії легкої, поліграфічної промисловості,
виробництва, ремонту і реставрації музичних
інструментів (збірник N 6)
Складач вручну (для художніх училищ) Складач на складальних рядковідливних машинах (для художніх училищ) Ретушер (для художніх училищ)
Друкар високого друку (для художніх училищ) Друкар плоского друку (для художніх училищ) Палітурник (для художніх училищ)
Розмальовувач іграшок Ткач ручного ткацтва
Мережниця Килимниця Вишивальниця (художнє вишивання)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал