Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти Наказ Міністерства освіти УкраїниPdf просмотр
Сторінка4/8
Дата конвертації02.04.2017
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
В. Додаткова оплата праці за керівництво предметними, цикловими та
методичними комісіями, відділеннями, завідування навчальними кабінетами,
навчально-дослідними ділянками, виконання обов'язків майстра навчальних
майстерень, проведення позакласної роботи з фізичного виховання
40. Учителям загальноосвітніх навчальних закладів, викладачам професійно-технічних навчальних закладів, старшим викладачам та викладачам вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації за керівництво предметними, цикловими та методичними комісіями провадиться додаткова оплата в розмірі 10 - 15 відсотків ставки заробітної плати. Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом. абзац перший пункту 40 в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. N 118) Перелік предметних і циклових комісійна навчальний ріку вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах та курсах встановлюється директором у відповідності до положення про предметну (циклову) комісію.
41. Учителям, іншим працівникам загальноосвітніх навчальних закладів, училищ фізичної культури, а також викладачам загальноосвітніх дисциплін професійно-технічних навчальних закладів за завідування навчальними кабінетами провадиться додаткова оплата в розмірі 10 -
13 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати. Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом. абзац перший пункту 41 в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. N 118)
У школах, школах-інтернатах, училищах фізичної культури, вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладах, в яких створені кабінети обчислювальної техніки, вчителям, викладачам та іншим працівникам, на яких покладено обслуговування цієї техніки, провадиться доплата в розмірі 5 - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом. абзац другий пункту 41 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471) У випадках, коли викладання шкільного курсу "Основи інформатики і обчислювальної техніки" покладено на міжшкільні навчально-виробничі комбінати трудового навчання і професійної орієнтації і в навчально-виробничі комбінати із шкіл передано навчальні години, передбачені на цю мету в навчальних планах, доплата за завідування кабінетом обчислювальної техніки і за працюючі комп'ютери встановлюється працівникам навчально- виробничих комбінатів, на яких покладено виконання цієї роботи. Учителям та викладачам допризовної підготовки за завідування кімнатою зберігання зброї, стрілецьким тиром провадиться додаткова оплата в розмірі 10 відсотків відставки заробітної плати. пункт 41 доповнено абзацом четвертим згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471) Учителям та викладачам загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації за завідування спортивними залами провадиться додаткова оплата в розмірі 10 відсотків ставки заробітної плати. пункт 41 доповнено абзацом п'ятим згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471)
42. Старшим викладачам, викладачам, майстрам виробничого навчання вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації за завідування навчальними кабінетами або лабораторіями провадиться додаткова оплата в розмірі 10 - 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) за погодженням з профспілковим комітетом. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу. абзац перший пункту 42 із змінами, внесеними згідно з наказами
Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. N 118, від 11.06.2007 р. N 471) Викладачам, майстрам виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів крім викладачів загальноосвітніх дисциплін професійно-технічних навчальних закладів) за завідування навчальними кабінетами або лабораторіями провадиться додаткова оплата в розмірі 13 - 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати. Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом. пункт 42 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. N 118)
43. Вчителям за завідування навчально-дослідними ділянками (теплицями, парниковими господарствами) провадиться додаткова оплата у загальноосвітніх навчальних закладах I - II ступенів - у розмірі 10 відсотків ставки заробітної плати, у загальноосвітніх навчальних
закладах I - III ступенів - у розмірі 13 відсотків ставки заробітної плати, а в школах-
інтернатах та спеціальних школах для дітей, які потребують особливих умов виховання, - 15 відсотків ставки заробітної плати. Доплата провадиться тільки при наявності ділянки розміром не менше 0,5 га протягом 9 місяців, а при наявності теплиці або парникового господарства доплата провадиться протягом всього року незалежно від того, чиє при школі навчально-дослідна ділянка. абзац перший пункту 43 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. N 118) При наявності в штаті школи-інтернату агронома доплата вчителю за завідування навчально- дослідною ділянкою не провадиться.
44. Учителям та іншим педагогічним працівникам, які проводять навчальні заняття з трудового навчання, за завідування кожною майстернею у загальноосвітніх навчальних закладах установлюється доплата в розмірі 15 - 20 відсотків ставки заробітної плати. Конкретний розмір доплат установлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом. За завідування комбінованою майстернею (з обробки металу та деревини, обладнану водному приміщенні) установлюється доплата в розмірі 20 відсотків ставки заробітної плати. абзац перший пункту 44 в редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. N 118) За виконання обов'язків майстра навчальних майстерень, в яких проводяться заняття з обслуговуючих видів праці (обробка тканини, кулінарія, доплата провадиться як за одну майстерню, незалежно від того, в скількох приміщеннях вона розташована. У необхідних випадках допускається поділ однієї доплати за виконання обов'язків майстра навчальних майстерень між двома вчителями трудового навчання.
45. Педагогічним працівникам за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і найменувань (крім шкіл-інтернатів для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування) здійснюється доплата у таких розмірах при кількості класів (класів-комплектів) від 10 до 19 - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, від 20 до 29 - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати, від 30 і більше - 30 - 40 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати. Педагогічним працівникам за проведення позакласної роботи з фізичного виховання учнів у школах-інтернатах для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, дитячих будинках для дітей шкільного віку та дитячих будинках інтернатного (змішаного) типу здійснюється доплата у розмірі 30 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати) незалежно від кількості класів (груп. Доплата може провадиться як одному, такі декільком працівникам. пункту редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471)
Г. Додаткова оплата праці за керівництво школами (класами, інтернатами,
філіалами, відділеннями (групами, навчально-консультаційними пунктами
шкіл, відділами позашкільних закладів

46. У початкових, вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх школах, музичних школах- семирічках і художніх школах з кількістю учнів до 50 посада директора не встановлюється. За керівництво такою школою одному із вчителів, а за керівництво класами з очно-заочною формою навчання при денних загальноосвітніх школах директору провадиться доплата в розмірі - 25 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати. абзац другий пункту 46 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. N 118)
47. Директорам початкових шкіл з кількістю учнів від 50 до 100 посадовий оклад встановлюється з урахуванням виконання ними навчального навантаження в обсязі 10 годинна тиждень. Директорам початкових шкіл з кількістю учнів понад 100, директорам базових початкових шкіл при педучилищах, а також директорам вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл з кількістю учнів понад 50 посадові оклади встановлюються на загальних підставах.
48. Директорам загальноосвітніх шкіл, вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації музичних та художніх шкіл, хорових, хореографічних, циркових, музично-хореографічних училищ встановлюється додаткова оплата за завідування інтернатом в розмірі - 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати. абзац перший пункту 48 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. N 118) Директорам дитячих музичних, художніх шкіл і шкіл мистецтв, які здійснюють керівництво школами загальної, музичної, художньої, хореографічної освіти і працюють на базі дитячих музичних, художніх шкіл та шкіл мистецтв, здійснюється доплата в розмірі половини посадового окладу директора цієї школи.
49. За завідування навчально-консультаційними пунктами заочних відділень шкіл, заочних і вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл з очно-заочними формами навчання, для сліпих і слабозорих, глухих і слабочуючих педагогічним працівникам здійснюється додаткова оплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати. пункту редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471)
50. Керівнику гуртка позашкільного закладу, який здійснює керівництво відділом (при наявності у відділі не менше 10 гуртків одного профілю) провадиться додаткова оплата в розмірі 15 відсотків посадового окладу. При наявності посади завідуючого вказана доплата не провадиться. пункт 50 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471) Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за завідування майстернями та паспортизованими музеями позашкільних навчальних закладів у розмірі 15 - 20 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом.
пункт 50 доповнено абзацом другим згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471) Педагогічним працівникам позашкільних навчальних закладів провадиться додаткова оплата за завідування навчальними кабінетами, лабораторіями, куточками живої природи, дендропарками, зимовим садом, навчально-дослідними ділянками, теплицями позашкільних навчальних закладіву розмірі 10 - 15 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником закладу за погодженням з профспілковим комітетом. пункт 50 доповнено абзацом третім згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471)
51. Викладачам, старшим викладачам вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації по підготовці працівників мистецтв, музичних відділень педагогічних училищ за завідування відділенням провадиться додаткова оплата у розмірі 10 відсотків ставки заробітної плати. абзац перший пункту 51 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471) Викладачам, старшим викладачам вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації за завідування вечірніми, заочними відділеннями, відділеннями за спеціальністю (однією або декількома спорідненими) провадиться додаткова оплата у розмірі 15 відсотків ставки заробітної плати. абзац другий пункту 51 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471) Доплата за завідування відділеннями провадиться при відсутності штатної посади завідуючого відділенням.
Д. Додаткова оплата праці за суміщення професій і посадне пов'язаних з
педагогічною роботою, надбавки зависокі творчі та виробничі досягнення в
роботі, преміювання, інші види додаткової оплати
52. Керівники установі закладів освіти мають право в межах фонду заробітної плати (фонду оплати праці) встановлювати
- за погодженням з профспілковим комітетом - доплати за суміщення професій (посад, розширення зони обслуговування чи збільшення обсягів виконуваних робіт, а також за виконання поряд з основною роботою обов'язків тимчасово відсутніх працівників без обмеження розмірів цих доплат та переліків суміщуваних професій (посад. Конкретний розмір доплат встановлюється з фактично виконаного обсягу робіт. Доплати за виконання обов'язків тимчасово відсутнього керівника його штатним заступникам не провадяться
- доплати за перевищення планової наповнюваності груп вихователям, вчителям-логопедам
(вчителям-дефектологам), музичним керівникам, інструкторам з фізкультури, помічникам вихователів та санітаркам - няням дошкільких закладів. Доплати провадяться за фактичну кількість дітей, що відвідували групи понад встановлену норму наповнюваності за минулий місяць, виходячи зі ставки заробітної плати (посадового окладу) відповідного працівника
- надбавки зависокі творчі та виробничі досягнення, залежно від особистого внеску кожного працівника або за виконання особливо важливих (термінових) робітна строк їх виконання. Керівникам установі закладів надбавки затверджуються вищестоящими органами
управління. Надбавки зменшуються або повністю відміняються при погіршенні якості роботи.
53. Преміювання працівників здійснюється у відповідності з положеннями про преміювання, які затверджуються керівниками установ за погодженням з профспілковими комітетами. Премії, які виплачуються працівникам, максимальними розмірами не обмежуються. Розміри матеріальної допомоги працівникам визначаються керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом. Керівникам установі закладів розміри премій і матеріальної допомоги встановлюються за погодженням з профспілковим комітетом і вищестоящими органами управління. Розміри премій визначаються з урахуванням доплаті надбавок, перелічених у додатку N 8. На преміювання працівників установі закладів освіти, а також на виплату їм різного роду доплат та надбавок, матеріальної допомоги не можуть спрямовуватись кошти, передбачені на оплату праці вихованців, учнів, в т.ч. добровільно внесених, перерахованих за рішенням самих учнів у фонди навчально-виховного закладу. Працівники вищестоящих органів управління не можуть преміюватись і одержувати матеріальну допомогу за рахунок коштів підвідомчих установі закладів, які виділяються на їх утримання.
54. За систематичну роботу понад встановлену тривалість робочого часу керівним та іншим працівникам позаміських оздоровчих таборів або таборів з цілодобовим перебуванням дітей, а також туристських походів, експедицій, екскурсій провадиться доплата в розмірі 15 відсотків посадового окладу (ставки. Конкретний перелік працівників, які мають право на зазначену доплату, визначається керівником табору.
55. Працівникам, які відповідають заведення діловодства та бухгалтерського обліку у загальноосвітніх школах, уключаючи вечірні (змінні) загальноосвітні школи, школах- дитячих садках, на заочних відділеннях середніх загальноосвітніх шкіл, у інтернатах при загальноосвітніх школах, середніх музичних, художніх школах та училищах з підготовки працівників мистецтв, шкільних та міжшкільних навчально-виробничих майстернях, здійснюється додаткова оплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати. абзац перший пункту 55 у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471) абзац другий пункту 55 виключено згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471) абзац третій пункту 55 виключено згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471)
абзац четвертий пункту 55 виключено згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471) абзац п'ятий пункту 55 виключено згідно з наказом Міністерства освіти і науки України відру зв'язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати абзацами другим та третім) Додаткова оплата в розмірах, передбачених у цьому пункті, провадиться і в тих випадках, коли бухгалтерський облік ведеться централізованою бухгалтерією. Заведення бухгалтерського обліку по виробництву і реалізації сільськогосподарської продукції, в т. ч. і в підсобних господарствах, бухгалтерам провадиться додаткова оплата у розмірі 10 відсотків посадового окладу. Доплати провадяться за рахунок прибутків від виробництва продукції. Цей порядок не застосовується, коли для виконання зазначених робіт передбачаються штатні одиниці бухгалтерів. абзац третій пункту 55 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471)
56. Директорам, заступникам директорів з адміністративно-господарської роботи помічникам директорів, завідуючим господарством) загальноосвітніх шкіл, шкіл-інтернатів та дитячих будинків усіх типів і найменувань, які виробляють сільськогосподарську продукцію (втчу підсобних господарствах, здійснюється додаткова оплата в розмірі не менше 0,53, а директорам, заступникам директорів, старшим майстрам професійно-технічних навчальних закладів, що виробляють сільськогосподарську продукцію (в т. ч. в учбових і підсобних сільських господарствах) - у розмірі не менше 0,66 мінімальної заробітної плати. Доплата здійснюється за рахунок прибутків від виробництва продукції.
57. За завідування господарством у вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх школах та інтернатах при школах (у випадках, коливних непередбачена посада завідуючого господарством) помічникам директорів по господарській частині або завідуючим господарством та іншим працівникам загальноосвітніх шкіл (при відсутності в штатах цих посад) провадиться додаткова оплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу абзац перший пункту 57 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471) абзац другий пункту 57 виключено згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471) абзац третій пункту 57 виключено згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471)

58. У загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, штатними розписами яких непередбачена посада бібліотекаря, педагогічним та іншим працівникам, які ведуть бібліотечну роботу та роботу з бібліотечним фондом підручників, установлюється доплата за завідування бібліотекою в розмірі 10 відсотків посадового окладу (ставки заробітної плати. За наявності в закладах штатних посад бібліотечних працівників за завідування бібліотекою встановлюється доплата в розмірі 5 - 15 відсотків посадового окладу. Конкретний розмір доплати встановлюється керівником навчального закладу за погодженням з профспілковим комітетом, ураховуючи розмір фонду підручників, з яким ведеться робота. пункт 58 в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 24.02.2005 р. N 118)
59. Лаборантам денних середніх загальноосвітніх навчальних закладів, які одночасно виконують обов'язки лаборантів фізичних та хімічних кабінетів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх навчальних закладів, провадиться додаткова оплата в розмірі 5 відсотків посадового окладу за кожний кабінет при умові, що в штаті цих шкіл непередбачені посади лаборантів. пункт 59 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471)
60. Директорам, заступникам директорів, які відповідають за організацію навчально- виробничої роботи, та старшим майстрам професійно-технічних навчальних закладів, де створені вечірні (змінні) групи, провадиться додаткова оплата за організацію і керівництво навчально-виробничим навчанням учнів у розмірі 15 відсотків посадового окладу. абзац перший пункту 60 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471) Директорам, заступникам директорів, які відповідають за організацію навчально-виробничої і господарської роботи (завідуючим господарством, та головним бухгалтерам професійно- технічних навчальних закладів, у яких здійснюється теоретичне навчання робітників з виробництва, за роботу по керівництву і фінансово-господарському обслуговуванню груп по підготовці робітників провадиться додаткова оплата в розмірі 0,33 мінімальної заробітної плати при загальній кількості учнів у цих групах 50 - 125 чоловіків розмірі 0,5 мінімальної заробітної плати при загальній кількості учнів більше 125 чоловік
- працівникам, які ведуть діловодство та касові операції - в розмірі 0,2 мінімальної заробітної плати кожному при кількості учнів не менше 50 чоловік. Вказані в цьому пункті доплати провадяться працівникам один раз на місяць, виходячи з фактичного контингенту учнів, які навчаються протягом цього місяця у вечірніх (змінних) групах та групах теоретичного навчання. У навчальних закладах професійно-технічного навчання, в яких здійснюється теоретичне навчання робітників з виробництва, вечірня (змінна) та курсова підготовка робітників з загальним контингентом учнів більше 200 чоловік, може вводитися додатково посада заступника директора. У цьому випадку додаткова оплата заступнику директора, який відповідає за організацію навчально-виробничої роботи, не провадиться.

61. Директорам і заступникам директорів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів, учні яких проживають у гуртожитках, здійснюється додаткова оплата в розмірі 10 відсотків посадового окладу. пункт 61 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471)
62. В училищах фізичної культури вчителям (викладачам) по спорту за підготовку висококваліфікованих спортсменів, керівникам, спеціалістам та службовцям за забезпечення високоякісного навчально-тренувального процесу провадиться додаткова оплата на умовах і в розмірах, передбачених для працівників фізичної культури і спорту.
VI. ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ ПРАЦІВНИКАМ
ЗАКЛАДІВ І УСТАНОВ ОСВІТИ
63. Оплата праці педагогічних працівників установі закладів освіти провадиться виходячи із встановлених ставок заробітної плати (посадових окладів) з врахуванням підвищень, фактичного обсягу педагогічної роботи, доплат та надбавок. Навчальне навантаження між вчителями, викладачами та іншими педагогічними працівниками розподіляється керівником установи за погодженням з профспілковим комітетом залежно від кількості годин, передбачених навчальними планами, наявності відповідних педагогічних кадрів та інших конкретних умов, що склались у закладі Обсяг навчальної та іншої педагогічної роботи, яку може виконувати педагогічний працівник за основним місцем роботи, граничними розмірами не обмежується. Обсяг навчального навантаження педагогічним працівникам шкіл, шкіл-інтернатів (крім учителів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл (класів) з очно-заочною формою навчання, заочних шкіл, а також учителів, що навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуванні у лікарнях) і викладачам педучилищ визначається один раз нарік окремо по півріччях. Навчальне навантаження вчителів вечірніх (змінних) середніх загальноосвітніх шкіл (класів) з очно-заочною формою навчання, заочних шкіл, а також вчителів, що навчають дітей, які перебувають на тривалому лікуванні у лікарнях, визначається два рази нарік до початку першого та другого півріччя. Навчальне навантаження викладачам вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації та професійно-технічних навчальних закладів визначається один раз нарік до початку навчального року.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал