Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти Наказ Міністерства освіти УкраїниPdf просмотр
Сторінка2/8
Дата конвертації02.04.2017
Розмір0.88 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8
Примітки:
1) Примітку 1 до пункту 12 виключено згідно з наказом Міністерства освіти і науки України відру зв'язку з цим примітку 2 уважати приміткою 1)
1) За кожні 600 учнів понад 800 посадові оклади керівників підвищуються на 5 відсотків. примітка 1 до пункту 12 у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471)
3) Примітку 3 до пункту 12 виключено згідно з наказом Міністерства освіти і науки України відру зв'язку з цим примітки 4 - 7 уважати приміткою 2 - 5)
2) Посадовий оклад старшого майстра встановлюється на 5 - 15 % нижче посадового окладу керівника.
3) Посадові оклади начальника організаційно-стройового відділу, командира роти в вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації цивільної авіації, морського та річкового транспорту встановлюються нарівні відповідно 16 та 15 розрядів.
4) Директорам вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації, обраним головами рад директорів цих навчальних закладів, встановлюється доплата в розмірі 50 відсотків від їх посадових окладів.
5) Педагогічним працівникам курсів по підготовці до вступу в вищі навчальні заклади I - II рівнів акредитації ставки заробітної плати (посадові оклади) встановлюються в розмірах, передбачених п. 8.
8) Примітку 8 до пункту 12 виключено згідно з наказом Міністерства освіти і науки України відру зв'язку з цим примітку 9 уважати приміткою 6)
6) Завідуючим філіями навчальних закладів посадовий оклад встановлюється на 5 - 15 відсотків нижче посадових окладів керівників.
10) Примітку 10 до пункту 12 виключено згідно з наказом Міністерства освіти і науки України відру зв'язку з цим примітки 11 - 13 уважати примітками 7 - 9)

7) Посадові оклади директорів, заступників директорів, діяльність яких безпосередньо пов'язана з навчально-виховним процесом, старших майстрів, завідуючих філіалами, майстрів виробничого навчання професійно-технічних навчальних закладів по підготовці робітників для підприємств вугільної, сланцевої промисловості, чорної і кольорової металургії і організацій, що здійснюють гірничо-капітальні роботи, підвищуються на 5 відсотків. примітка 7 до пункту 12 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471)
8) Посадові оклади старших майстрів і майстрів виробничого навчання професійно- технічних закладів, в яких здійснюється навчання професіям художніх ремесел, підвищуються на 5 відсотків. примітка 8 до пункту 12 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471)
9) Посадові оклади майстрів виробничого навчання поширюються на всі типи установ освіти.
____________
* Перелік професій наведений в додатку N 6.
13. Керівні і педагогічні працівники учбово-методичних і методичних кабінетів (центрів) органів народної освіти та інститутів удосконалення вчителів (підвищення кваліфікації вчителів)
*****************************************************************
Назва установи і посади Тарифний розряд
*****************************************************************
1. У республіканських учбово-методичних
(методичних) кабінетах (центрах
Директор, завідуючий 22
Завідуючий лабораторією (кабінетом) 17 2. У інститутах удосконалення вчителів
(підвищення кваліфікації вчителів
Директор професор або доктор наук 23 доцент або кандидат наук 22 без вченого звання і вченого ступеня 21
Завідуючий лабораторією (кабінетом) 17 3. В обласних учбово-методичних
(методичних) кабінетах (центрах
Директор, завідуючий 21
Завідуючий лабораторією (кабінетом) 17 4. В учбово-методичних (методичних) кабінетах (центрах) міст, районів
Директор, завідуючий 20
Примітки:
1) Посадові оклади методистів закладів післядипломної освіти інститутів (центрів) підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення учителів центральних, обласних навчально-методичних (методичних) кабінетів (центрів) підвищуються на 15 відсотків ставки заробітної плати викладача вищої категорії.
примітка 1 до пункту 13 у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471)
2) Посадові оклади методистів районних і міських навчально-методичних (методичних) кабінетів (центрів) підвищуються на 10 відсотків ставки заробітної плати викладача вищої категорії. примітка 2 до пункту 13 у редакції наказу
Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471)
3) За методистами навчально-методичних, методичних кабінетів (центрів, інститутів підвищення кваліфікації (удосконалення) вчителів зберігається право на отримання підвищених посадових окладів, якщо в період роботи на посадах учителя, викладача, вихователя за результатами атестації їм було присвоєно відповідне звання. примітка 3 до пункту 13 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471)
СТАВКИ ПОГОДИННОЇ ОПЛАТИ ПРАЦІ
14. Ставки погодинної оплати праці працівників, зайнятих в усіх галузях народного господарства, за проведення навчальних занять
Контингент Ставки погодинної оплатив коефіціентах від мінімальної заробітної плати) професор, доктор наук доцент, кандидат наук особи, які не мають вченого ступеня Учні шкіл, професійно-технічних навчальних закладів, гімназій, ліцеїв, вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації та інші аналогічні категорії учнів, робітники, працівники, які займають посади, що вимагають середньої спеціальної освіти, слухачі курсів
0,21 0,12 0,06 Студенти
0,25 0,15 0,09 Аспіранти, слухачі системи післядипломної освіти
0,3 0,2 0,13
Примітки:
1) Демонстраторам пластичних поз, які беруть участь у проведенні учбових занять, ставки погодинної оплати встановлюються у таких розмірах за позування без одягу або в складній позі - 0,06 за позування в одязі - 0,04 2) Ставки погодинної оплати праці включають оплату задні відпустки.

3) Ставки погодинної оплати праці дійсних членів (академіків) і членів-кореспондентів академій наук підвищуються на 25 відсотків.
4) Ставки погодинної оплати праці осіб, які мають почесне звання "Народний, встановлюються в розмірах, передбачених для професорів, докторів наук.
5) У загальноосвітніх школах всіх типів і найменувань, професійно-технічних, вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації та педагогічних училищах ставки погодинної оплати праці, передбачені цим пунктом, застосовуються для оплати висококваліфікованих спеціалістів та діячів науки і мистецтв, які запрошуються для читання окремих лекцій, а також в вищих навчальних закладах I - II рівнів акредитації для оплати праці голів та членів державних екзаменаційних комісій. Для працівників підприємств, установі організацій, які мають навантаження протягом навчального року, застосовується погодинна оплата праці виходячи зі ставок вчителів та викладачів, встановлених в залежності від розряду, категорії, освіти.
6) Оплата праці членів жюрі конкурсів та оглядів, а також рецензентів конкурсних робіт здійснюється заставками погодинної оплати праці, передбаченими для осіб, які проводять навчальні заняття зі студентами.
7) Ставки погодинної оплати праці лікарів-консультантів, які залучаються установами охорони здоров'я для проведення консультацій з інших установ (організацій, встановлюються в розмірах, передбачених для оплати за проведення учбових занять з аспірантами та слухачами післядипломної освіти.
8) Особам з числа учбово-допоміжного персоналу, які беруть участь у проведенні учбових занять, ставки погодинної оплати праці встановлюються в розмірі 50 процентів відставок, передбачених для осіб, які проводять учбові заняття і не мають вченого ступеня. Зазначена оплата праці проводиться (незалежно від освіти) тим особам, які одночасно з викладачем беруть участь в проведенні учбових занять поза основним робочим часом.
АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ, НАВЧАЛЬНО-ДОПОМІЖНИЙ
ПЕРСОНАЛ, РОБІТНИКИ ТА СЛУЖБОВЦІ УСТАНОВ ОСВІТИ
15. Посадові оклади заступникам керівників та заступникам керівників структурних підрозділів встановлюються на 5 - 15 відсотків, головним бухгалтерам та їх заступникам - на
10 - 30 відсотків, помічникам керівників - на 30 - 40 відсотків нижче окладів відповідних керівників.
Тарифні розряди службовців
*****************************************************************
Назва посади * Тарифний розряд
***************************************************************** Провідні спеціалісти 14 спеціалісти
1 категорії 13 2 категорії 12 спеціаліст 11 Техніки всіх спеціальностей
1 категорії 10 2 категорії 9 техніки 7 Старші *: виконавець робіт (він же начальник дільниці, майстер, контрольний майстер 13 Майстер, контрольний майстер, механік,
виконроб 12 Старший диспетчер 11 Диспетчер 10
Завідуючий психолого-медико-педагогічною консультацією 20
____________
* Крім старших майстрів, передбачених в п Інструкції Консультант психолого-медико-педагогічної консультації 18
Завідуючий учбово-консультаційним пунктом 11
Завідуючий учбово-виробничою (учбовою) майстернею 17
Завідуючі: інтернатом при школі, заочним відділенням школи 12 Інспектор учбового (учбово-методичного) відділу 9
Завідуючий фільмотекою 12 Методист із складання кінопрограм 11
Фільмоперевірник:
1 категорії 6 2 категорії 5 3 категорії 4
Завідуючий: друкарським бюро, гуртожитком старші адміністратор, інспектор, касир товарознавець, стенографістка 1 категорії, друкарка, яка працює з іноземним текстом 9 Друкарка 2 категорії, секретар-стенографістка, експедитор по перевезенню вантажів, оператор диспетчерської служби, старший табельник, черговий по гуртожитку, паспортист, статистик, секретар учбової частини 6
Секретар-друкарка, агент по постачанню, експедитор, кресляр, копіювальник, нарядник, завідуючий камерою схову, таксувальник, читець 5
Завідуючий: центральним складом, канцелярією старший товарознавець 11
Завідуючий приймальним пунктом в навчально- виробничих майстернях, які надають послуги населенню 10
Завідуючі: архівом, господарством, складом, копіювально-розмножувальним бюро, фонотекою, експедицією, фотолабораторією, касир, стенографістка 2 категорії, друкарка 1 категорії, адміністратор, інспектор, інкасатор, комендант 8
Перекладач-дактилолог 11
Перекладач-секретар сліпого викладача (вчителя, старший лаборант вищого навчального закладу I - II 9 рівня акредитації Помічник директора по режиму 16 Старший черговий по режиму 12 Черговий по режиму 11 Помічник вихователя 7 Коректор, ветеринарний фальдшер, секретар учбового (учбово-методичного) відділу, лаборант 7 Табельник, обліковець, архіваріус, діловод, рахівник, калькулятор 4

Примітки:
1. Посадові оклади старший товарознавців, які мають вищу освіту, встановлюються нарівні посадових окладів спеціалістів I категорії, а товарознавців, які не мають вищої освіти, - нарівні окладів спеціалістів (без категорії.
2. Конкретні найменування посад спеціалістів при складанні штатних розписів установ освіти визначаються за Класифікатором посад службовців, наведеному в "Загальному класифікаторі професій робітників, посад службовців і тарифних розрядів.
Робітники установі закладів освіти
*****************************************************************
Назва професії * Тарифний розряд
*****************************************************************
1 * 2
***************************************************************** Банщик 3 Береговий матрос, робітник 3 Береговий матрос, робітник (старші) 4 Водій самохідних механізмів 4 Водій транспортно-прибиральних машин 5 Водій електро-автовізка 4 Візник 3 Вахтер 1 Гардеробник 1 Двірник 3
Дезинфектор 4
Зоолаборантсерпентарія 6 Опалювач 3 Кастелянша 3 Кіномеханіки
1 категорії 9 2 категорії 8 3 категорії 5 Комірник 4 Комірник (старший) 5 Комірник, зайнятий на складах кислоті хімікатів 6 Конюх 3
Кубівник 1
Кур'єр 1 Кучер 1 Лісник 5 Ліфтер 3 Ліфтер при швидкості руху ліфтів від 2,5 до 5 метрів за сек. 3 від 5 до 7 метрів за сек. 4 понад 7 метрів за сек. 5
Матрос-рятівник 4 Машиніст попранню і ремонту спецодягу білизни) 5 Машиніст сцени
1 категорії 9 2 категорії 8 3 категорії 6 Монтажник фільмокопій 4 Оператор пульту управління кіноустановки
1 категорії 5 2 категорії 4 Оператор апаратів мікрофільмування і копіювання 6 Оператор обчислювальних машин

1 категорії 7 2 категорії 6 Оператор копіювальних і розмножувальних машин при отриманні копій на папері 5 при виготовленні друкарських форм з текстових і штрихових оригіналів 6 при виготовленні друкарських форм з оригіналів, які містять півтонові і растрові зображення 7 Оператор електронно-обчислювальних машин старший) 8 Перукар 5 Палітурник 4 Добирач довідкового та інформаційного матеріалу 4 Підсобний робітник 3 Натирач підлоги 3 Натирач, зайнятий натиранням підлоги з цінних порід деревини 4 Робітник по благоустрою населених пунктів (на роботах по прибиранню нечистот вручну) 8 Ремонтник висотних частин будівель 8 Ремонтник спортивної зброї 8 Ремонтник спортивних суден 8 Реставратор фільмокопій 5 Садівник 3
Сатураторщик 1
Світлокопіювальник 3
Шеф-кухар 11 Сторож
1 класу 5 2 класу 3 Склографіст (ротаторщик) 3
Склопротиральник 3 Оператор електронно-обчислювальних машин 7 Прибиральник сміттєпроводу 4 Прибиральник приміщень, зайнятий в установах і закладах народної освіти 3 Прибиральник території 3 Швейцар 1 Швачка, зайнята ремонтом одягу, білизни 4 Електроосвітлювач 5 Висококваліфіковані робітники, які зайняті на особливо важких і відповідальних роботах 13 Робітники, зайняті комплексним обслуговуванням і ремонтом будівель, споруд та обладнання при виконанні робіт по 2-5 професіях 8 при виконанні робіт по 6 і більше професіях 12
Примітки:
1. Місячні посадові оклади дезинфекторів, машиністів попранню і ремонту спецодягу, білизни, комірників на складах кислоті хімікатів підвищуються на 12 відсотків.
2. Місячні посадові оклади прибиральників приміщень, які використовують дезинфікуючі засоби, а також тих, які зайняті прибиранням туалетів, підвищуються на 10 відсотків.
Тарифні розряди для робітників установі закладів освіти
*****************************************************************
* Кваліфікаційні розряди
************************************
* 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6

*****************************************************************
1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7
***************************************************************** Робітники, зайняті в установах освіти для відрядної оплати 3 3 4 5 7 8 для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8 Робітники, зайняті на ремонті обладнання ремонт та обслуговування технологічного обладнання та електрообладнання для відрядної оплати 4 4 5 6 8 9 для погодинної оплати 3 4 5 6 7 8 ремонт та обслуговування водопровідних та каналізаційних систем для відрядної оплати 3 4 5 6 7 8 для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8 ремонтно-будівельні роботи, ремонт та виготовлення меблів та інших виробів з дерева для відрядної оплати 3 3 4 5 7 8 для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8 ремонт та виготовлення взуття для відрядної оплати 2 3 4 5 6 8 для погодинної оплати 2 2 3 4 6 7 Кухарі та інші виробничі робітники громадського харчування для погодинної оплати 2 2 3 4 6 7 Робітники, які зайняті експлуатацією та обслуговуванням котелень для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8 Робітники, зайняті в будівництві і на ремонтно- будівельних роботах, зокрема, будівельно- монтажних роботах 4 4 5 6 8 10 Робітники учбово-виробничих (учбових) майстерень
1. Майстерні машинобудівної промисловості Верстатні роботи по обробці металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах роботи по холодному штампуванню металу та інших матеріалів, роботи по виготовленню і ремонту інструменту та технологічної оснастки: для відрядної оплати 4 5 6 7 8 9 для погодинної оплати 3 4 5 6 7 9
На інших роботах для відрядної оплати 3 4 5 6 7 9 для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8 2. Майстерні промисловості металевих конструкцій та виробів Верстатні роботи по обробці металу та інших матеріалів різанням на металообробних верстатах роботи по холодному штампуванню металу та інших матеріалів роботи по виготовленню і ремонту інструменту та технологічної оснастки: для відрядної оплати 3 4 5 6 8 9 для погодинної оплати 3 4 5 6 7 9 На інших роботах для відрядної оплати 2 3 4 5 7 8 для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8 3. Майстерні деревообробної промисловості
Для відрядної оплати 2 3 4 5 7 8
Для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8 4. Майстерні легкої промисловості Швейна та взуттєва промисловість для відрядної оплати 2 3 4 5 7 8 для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8 5. Майстерні поліграфічної промисловості Виробництво типу міських та обласних друкарень для відрядної оплати 2 3 4 5 7 8 для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8 Виробництво типу дрібних газетно-бланкових підприємств 2 3 4 5 6 7 6. Майстерні по виготовленню брильянтів
Для відрядної оплати 3 4 5 6 8 9
Для погодинної оплати 3 4 5 6 8 9 7. Майстерні побутового обслуговування населення
1. Ремонт та технічне обслуговування побутових машині приладів, транспортних засобів, ремонт музичних
інструментів, ремонті виготовлення меблів та інших виробів з дерева, металевих та ювелірних виробів, виробів із глини, фарфору, скла і пластмас, граверні роботи, рекламно- оформлювальні роботи, фотокінороботи, звукозапис
для відрядної оплати 2 3 4 5 6 8 для погодинної оплати 2 3 4 5 6 8 2. Виготовлення виробів з каменю 4 5 6 7 8 10 3. Ремонт та виготовлення взуття, швейних, хутряних, шкіряних, пастижерних виробів, головних уборів, виробів текстильної галантереї, ремонт, пошив
і в'язка трикотажних виробів, хімічна чистка і фарбування, обробка білизни, картонажні і палітурні роботи, переробка вовни, вичинка овчини та шкурок, помел борошна та
інші види послуг виробничого характеру для відрядної оплати 2 3 4 5 6 8 для погодинної оплати 2 2 3 4 6 7
Працівники автомобільного транспорту
1. Водії вантажних автомобілів
****************************************************************
* Тарифні розряди
*********************************************
* 1 група * 2 група * 3 група
*********************************************
Бортові Спеціалізовані і*Автомобілі по Вантажопідйомність автомобілі- спеціальні автоперевезенню
(тонн) фургони *мобілі: само- цементу, от-
загального скиди, цистерни,*рутохіміка-
призначення фургони, рефри- тів, трупів,
* *жератори, кон- безводного
* *тейнеровози, по-*аміаку,
* *жежні, технічної*аміачної во-
* допомоги, сніго-*ди, гниючого
* очищувальні, по-*сміття, асе-
* *ливально-мийні, *нізаційних
* *підмітально-при-*вантажів
* *биральні, автокрани, автонавантажувачі та *
* інші сідельні *
* тягачі з напів- *
* причепами та баластні тягачі з *
* причепами *
*****************************************************************
1 * 2 * 3 * 4
***************************************************************** до 0,5 - 4 5 понад 0,5 до 1,5 4 5 5 понад 1,5 до 3 5 5 6 понад 3 до 5 5 6 6 понад 5 до 7 6 6 7 понад 7 до 10 6 7 7 понад 10 до 20 7 7 8 понад 20 до 40 7 8 9 понад 40 до 60 8 9 -
понад 60 до 100 - 10 - понад 100 до 140 - 12 - понад 140 - 13 -
2. Водії автомобілів (утому числі спеціальних) Клас автомобіля Робочий об'єм двигуна (у літрах) Тарифні розряди Загальні При роботі на легкових таксі ум. Києві і в містах чисельністю населення 500 тис. чолі більше, на санітарних автомобілях (крім швидкої медичної допомоги) Особливо малий і малий до 1,8 4
5 Середній понад 1,8 до
3,5 5
6 Великий понад 3,5 5
6 3. Водії автобусів (утому числі спеціальних)
*****************************************************************
Клас Габаритна * Тарифні розряди автобуса довжина *************************************
автобусів Загальні * При роботі на міських та
у метрах) * * екскурсійних маршрутах
* * * ум. Києві і в інших
* * * містах з чисельністю
* * * населення 500 тис.чол. і
* * * більше, на санітарних
* * * автобусах (крім швидкої
* * * допомоги)
*****************************************************************
1 * 2 * 3 * 4
***************************************************************** Особливо малий до 5 5 6 Малий а) понад 5 до 6,5 5 6 б) понад 6,5 до 7,5 6 7 Середній понад 7,5 до 9,5 7 8 Великий а) понад 9,5 до 11 8 9 б) понад 11 до 12 9 10 в) понад 12 дог) понад 15 до 18 10 11 д) понад 18 10 12 4. Водії мотоциклів, моторолерів і мотонартів - 4
Примітки:
Начальник автотранспортного підрозділу з рухомим складом від 50 до 100 одиниць автомобілів, тракторів, шляхових та інших машин) - 12. Старші механіки (механіки, які здійснюють керівництво автотранспортними підрозділами установі організацій освіти з рухомим складом від 25 до 50 фізичних автомобілів, шляхових машина з рухомим складом від 15 до 25 - 9.
5. Тарифні розряди для робітників, зайнятих на вантажно-розвантажувальних роботах, при семигодинному робочому дні
*****************************************************************
* Тарифні розряди
Найменування робіт ***************************
для відрядної*для
оплати погодинної
* оплати
*****************************************************************
1 * 2 * 3
***************************************************************** При навантаженні (розвантаженні) у гарячому стані металу, агломерату і шлаку, при навантаженні (розвантаженні) руди, пеку, вугілля, вугільного брикету, креозоту, подової і анодної маси, азбесту, негашеного вапна та мінеральної вати, цементу при навантаженні (розвантаженні) на судна шкідливих для здоров'я вантажів, що змерзлись, і вантажів з вагою одного місця понад 50 кг 9 9 При навантаженні (розвантаженні) у залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад шкідливих для здоров'я вантажів, що змерзлись, і вантажів з вагою одного місця понад 50 кг, при навантаженні розвантаженні) на судна інших вантажів 8 8 При навантаженні (розвантаженні) у залізничні вагони, автомобілі та інший рухомий склад решти вантажів, на внутріскладській переробці вантажів 7 6
Примітки:
1. Оплата праці вантажників, які зайняті на виконанні підсобних, допоміжних і господарських робіт, пов'язаних із вантажно-розвантажувальними роботами (прибирання вантажних складів, територій вантажних дільниць тощо, за години переходів, переїздів на інші дільниці робіт, а також години простою не з їх вини проводиться за 6 тарифним розрядом.
2. Вантажники, які працюють в нічний час тарифні розряди при відрядній оплаті 7 при погодинній оплаті 6

ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ УСТАНОВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я,
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, КУЛЬТУРИ ТА ІНШИХ УСТАНОВІ
ОРГАНІЗАЦІЙ
(назва пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471)
16. Педагогічним працівникам установ охорони здоров'я, соціального захисту (крім дитячих будинків) ставки заробітної плати (посадові оклади) встановлюються в розмірах і на умовах, передбачених для аналогічних працівників установ освіти. абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471) Посадові оклади завідуючих навчальною (педагогічною) частиною лікарні або санаторію встановлюються нарівні посадових окладів заступників директорів по навчально-виховній роботі шкіл-інтернатів для дітей, які мають вади у фізичному чи розумовому розвитку. При визначенні контингенту дітей для встановлення посадових окладів завідуючих навчальною (педагогічною) частиною лікарні або санаторію застосовується коефіцієнт 2,0. Ставки заробітної плати (посадові оклади) педагогічних працівників установ охорони здоров'я та соціального забезпечення відповідно до переліку установ (додаток N 5) підвищуються на 15 - 20 відсотків. абзац четвертий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471) Посадові оклади завідуючих навчальною (педагогічною) частиною лікарні або санаторію підвищуються на 15 - 20 відсотків. абзац п'ятий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471) Посадові оклади методистів організаційно-методичних кабінетів обласних дитячих клінічних лікарень установлюються на 10 відсотків вище ставки заробітної плати викладача вищої категорії. абзац шостий пункту 16 із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 11.06.2007 р. N 471)
17. Педагогічним працівникам кімнат школярів житлово-експлуатаційних організацій, театрів юного глядача, лялькових театрів та інших установ, підприємств, організацій ставки заробітної плати встановлюються в розмірах і на умовах, передбачених для педпрацівників установ освіти.
18. У тих випадках, коли ставки й оклади, що вводяться у відповідності з цією Інструкцією (з урахуванням коефіцієнтів, надбавок, доплаті пільг, нижчі від раніше встановлених (з урахуванням коефіцієнтів, надбавок, доплаті пільг, працівникам за час їх роботи вданій установі (закладі) на тій або вищій посаді виплачується відповідна різниця в заробітній платі з урахуванням пільг.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал