Про методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2016/2017 навчальному роціСкачати 493.49 Kb.
Сторінка3/3
Дата конвертації23.12.2016
Розмір493.49 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
1   2   3
9. Науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науковометодичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України протоколом №3 від 29.12.2015 «Схвалено для використання в позашкільних навчальних закладах»:

збірник «Навчальні програми художньо-естетичного напряму

позашкільної освіти» (заг. ред. І. В. Мосякової, І. В. Вержбицької, авт. колектив: Г. М. Шевченко, О. М. Мороз, І. В. Вержбицька, Л. Ю. Лебідь,

О. М. Меркулова, Н. В. Олишевець); збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-

естетичного напряму. Хореографічний профіль» (заг. ред. Н. В. Борсук, авт. колектив: Н. О. Богусевич, Н. В. Борсук, І. В. Вержбицька, К. В. Іваницька,

В. В. Куніцький, І. Ю. Мосякова, Т. К. Окушко, К. М. Опанасюк,

Т. В. Шумило); збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти художньо-

естетичного напряму» (заг. ред. А. В. Корнієнко, авт. колектив: І. Д. Бровко,

А. В. Корнієнко, Н. В. Кіріченко, Н. О. Санько, О. Б. Худолей); збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти. Дослідницько-

експериментальний напрям. Математика» (авт. колектив: М. О. Назаренко,

А. М. Назаренко, А. І. Азаренкова, О. М. Горохова, К. В. Лукаш, Т. Л. Єфімова,

О. А. Кононенко, С. О. Лихота, З. І. Черній); збірник «Навчальні програми з позашкільної освіти» (заг. ред.

О. А. Артеменко, Л. А. Дейдиш, авт. колектив: О. О. Кулігіна, Н. К. Трофіменко, В. С. Антипов, В. М. Жуматій, М. М. Лисенко, Є. М. Шиманський, Н. Б. Голота, І. В. Курінна, О. І. Коц, О. М. Шевченко,

О. М. Степура, О. А. Артеменко); навчальна програма «Оркестр народних інструментів» (В. П. Жуков, В. М. Будьонний).«Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»: збірник «Навчальних програм з позашкільної освіти. Дослідницько-

експериментальний напрям. Математика» (авт. колектив: М. О. Назаренко,

А. М. Назаренко, А. І. Азаренкова, О. М. Горохова, К. В. Лукаш, Т. Л. Єфімова,

О. А. Кононенко, С. О. Лихота, З. І. Черній) (лист Міністерства освіти і науки

України від 08.04.2016 №1/11-4659); збірник «Навчальних програм з позашкільної освіти. Художньо-

естетичний напрям» (заг. ред. Г. А. Шкури, Т. В. Биковського) (лист

Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 №1/11-4657); збірник «Навчальних програм з позашкільної освіти. Художньо-

естетичний напрям» (заг. ред. Г. А. Шкури, Т. В. Биковського) (лист Міністерства освіти і науки України від 08.04.2016 №1/11-4658).


Навчальні програми з позашкільної освіти, які мають гриф Міністерства освіти і науки України, розміщено на офіційному сайті Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» (www.imzo.gov.ua) у розділі «Позашкільна освіта. Навчальні програми».

10. В планах роботи навчальних закладів необхідно передбачити заходи щодо відзначення таких важливих пам’ятних та ювілейних дат 2016-2017 навчального року, зокрема:

150 років від дня народження Михайла Грушевського, українського історика, громадського та політичного діяча, голову Центральної Ради Української Народної Республіки (1917-1918);

980 років (бл. 1036-1074) від дня народження Феодосія Печерського, давньоруського церковного письменника, просвітителя, одного з перших ігуменів Києво-Печерського монастиря;

200 років (1816-1907) від дня народження Михайла Корнійовича Чалого, українського педагога, культурно-освітнього діяча, біографа Т. Г. Шевченка, автора наукових праць з питань історії народної освіти й культури України;

190 років (1826-1874) від дня народження Памфіїла Даниловича Юркевича, видатного українського мислителя, філософа і педагога;

180 років (1836-1900) від дня народження Василя Степановича Гнилосирова, педагога, публіциста, просвітника;

180 років (1836-1900) від дня народження Олександра Яковича Кониського, педагога, письменника, публіциста, громадського діяча, організатора недільних шкіл;

180 років (1836-1911) від дня народження Павла Гнатовича Житецького, ученого, педагога, громадського діяча.


У 2017 році в галузі освіти і педагогічної науки відзначаються такі пам’ятні дати:

980 років (1037) від заснування бібліотеки Софійського собору, першої відомої бібліотеки в Київській Русі;

420 років (1597-1647) від дня народження Петра Семеновича Могили, українського богослова та мислителя, політичного, церковного і освітнього діяча, мецената, одного із найвизначніших організаторів і реформаторів освіти та церкви в Україні;

385 років (1632) від початку діяльності Києво-Могилянського колегіуму, першого вищого навчального закладу на території України;

380 років (1637) від виходу «Євангелія Учительного», видрукованого в друкарні Києво-Печерської лаври в перекладі українською мовою з виправленнями і вступним словом Петра Могили;

295 років (1722) від заснування Харківського колегіуму – другої після Києво-Могилянської академії школи з повним курсом наук для всіх верств населення;

240 років (1777-1831) від народження Івана Могильницького, українського культурно-освітнього і церковного діяча на західноукраїнських землях, борця за поширення українських народних шкіл, автора першої в Галичині граматики української мови, підручників для українських народних шкіл, зокрема «Букваря»;

200 років (1817) від заснування Рішельєвського ліцею, закритого середнього навчального закладу підвищеного типу (нині – Одеський

національний університет імені І. І. Мечникова);

200 років (1817-1885) від дня народження Миколи Івановича

Костомарова, українського та російського історика, письменника, літературознавця, педагога, етнографа, фольклориста, суспільно-політичного діяча, одного із засновників Кирило-Мефодіївського братства;

190 років (1827-1893) від дня народження Леоніда Івановича Глібова, українського педагога, байкаря, поета-лірика, драматурга, публіциста, журналіста, видавця, культурно-освітнього діяча, одного з організаторів недільних шкіл;

180 років (1837) з початку видання діячами «Руської трійці» альманаху

«Русалка Дністровая» – першої книги українською мовою в Галичині;

170 років (1847-1915) від дня народження Олександра Олександровича Русова, українського вченого, славіста, педагога, етнографа, фольклориста, статистика, музикознавця, громадського діяча, автора наукових праць із українського правопису, фольклористики, із питань педагогіки, методики викладання предметів у гімназіях тощо;

170 років (1847-1926) від дня народження Олександра Григоровича

Барвінського, українського вченого, педагога, історика, літературознавця, публіциста, редактора, громадського та державного діяча, автора посібників, підручників, хрестоматій з української літератури для початкових шкіл, гімназій і вчительських семінарій;

150 років (1867) від виходу журналу «Учитель» – одного з перших педагогічних друкованих органів в Україні та першого світського періодичного видання Закарпаття, завданням якого було підвищення професійного рівня вчителів та сприяння освітньому розвиткові простого народу;

150 років (1867-1931) від дня народження Остапа Макарушки, українського педагога, філолога, голови Українського педагогічного товариства «Рідна школа»;

140 років (1877-1943) від народження Наталії Дмитрівни Лубенець, українського педагога, фахівця в галузі дошкільного виховання, борця за організацію народних дитячих садків, уведення їх до загальної системи народної освіти;

140 років (1877-1937) від дня народження Степана Львовича Рудницького, українського вченого-географа, педагога-методиста, основоположника української наукової, політичної та демографічної географії, антропогеографії, політичної і демократичної географії, картографії; організатора географічної освіти в середніх та вищих навчальних закладах, автора першого україномовного посібника з географії для учнів початкових шкіл «Коротка географія України»;

140 років (1877-1921) від дня народження Миколи Дмитровича Леонтовича, українського композитора, музично-громадського діяча, хорового диригента, педагога, організатора першого українського симфонічного оркестру й хорової капели, активного учасника розбудови української національної музичної освіти і культури;

140 років (1877-1938) від дня народження Гната Мартиновича Хоткевича, українського письменника, перекладача, фольклориста, актора, режисера, композитора, музиканта, педагога, автора підручника «Історія України» для початкових і середніх класів та навчально-методичних посібників із питань музичного навчання та виховання молоді, теорії та історії бандурного мистецтва;

130 років (1887-1932) від дня народження Івана Івановича Завадовського, українського мовознавця і педагога, автора навчальних посібників із загального та українського мовознавства, методичних розробок і матеріалів для вчителів шкіл, зокрема «Українська мова», «Основи мовознавства»;

130 років (1887-1937) від дня народження Леся (Олександра-Зенона)

Курбаса, українського театрального режисера, громадського діяча, актора, драматурга і публіциста, педагога;

130 років (1887-1937) від дня народження Олекси Наумовича Синявського, українського мовознавця, педагога, автора праць з української діалектології, граматики, фонетики, історії української літературної мови, посібників з української мови для учнів і вчителів школи і самоосвіти;

130 років (1887-1958) від дня народження Івана Артемовича Панькевича, українського мовознавця, літературознавця, історика, педагога, громадського діяча, одного із засновників товариства «Просвіта» і «Педагогічного товариства Підкарпатської Русі» в Ужгороді, автора шкільних підручників для молодших класів середніх шкіл, праць із літературознавства, фольклору Галичини, краєзнавства, педагогіки, у т. ч. народної;

120 років (1897-1983) від дня народження Федора Пилиповича Максименка, українського бібліографа-енциклопедиста, книгознавця, одного із фундаторів бібліотечно-бібліографічної справи в УРСР, основоположника вивчення основ бібліотечно-бібліографічних знань у навчальних закладах України;

120 років (1897-1984) від дня народження Андрія Ілліча Зільберштейна, українського педагога, фахівця в галузі дидактики, історії педагогіки, вищої школи, автора праць із проблем активізації пізнавальної діяльності школярів та студентів, історії педагогіки, проблемного навчання й використання наочності в навчанні;

110 років (1907-1992) від дня народження Михайла Семеновича Гриценка, українського педагога, фахівця у галузі історії педагогіки, автора наукових праць з історії школи в Україні, історії педагогіки, навчальних посібників з періодизації історії освіти, історії педагогіки для педінститутів УРСР тощо;

100 років (1917-1920) від заснування Українського товариства шкільної освіти, до якого входили організаційний, педагогічний та фінансовий відділи.

Товариством було розроблено план єдиної трудової школи, відкрито 16 українських шкіл, видано підручники українською мовою;

100 років (1917) від заснування Першої української гімназії імені Т. Шевченка (згодом Трудова школа імені Т. Шевченка), що перетворилася на своєрідну досвідну освітню установу, в якій проходили апробацію нові програми і підручники.


На замітку

Накази та інструктивно-методичні листи

Міністерства освіти і науки України з питань позашкільної освіти та виховної роботи:

 1. Наказ від 07.09.2000 №439 «Про затвердженнярекомендаційщодо порядку використаннядержавноїсимволіки в навчальних закладах України».

 2. Наказ від 31.10.2011№ 1243 «Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

 3. Наказ від 25.11.2011 № 1358 «Про виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2011 р. № 1039 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку кримінальної юстиції щодо неповнолітніх в Україні».

 4. Наказ від 25.11.2011 № 1364 «Про Науково-методичну раду з питань освіти Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України».

 5. Наказ від 11.06.2012 № 677 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту з формування громадянської культури та підвищення рівня толерантності у суспільстві».

 6. Наказ від 09.09.2014 № 1008 «ПрозатвердженняПоложенняпроВсеукраїнськийконкурсрукописівнавчальноїлітературидляпозашкільнихнавчальнихзакладівсистемиосвіти».

 7. Наказ від27.10.2014 № 1232 «Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді».

 8. Наказ від 08.04.2015 № 408 «ПрозатвердженняПоложенняпронауковіпрофільнішколиучнівськоїмолоді».

 9. Наказ від 28.05.2015 №582 «Про схваленняКонцепціїнаціональнопатріотичноговихованнядітей та молоді».

 10. Наказвід16.06.2015 № 641 «ПрозатвердженняКонцепціїнаціональнопатріотичноговихованнядітейімолоді,ЗаходівщодореалізаціїКонцепціїнаціонально-патріотичноговихованнядітейімолодітаметодичнихрекомендаційщодонаціонально-патріотичноговихованняyзагальноосвітніхнавчальних закладах».

 11. Наказвід 16.07.2015 № 768 «Про національно-патріотичневиховання в системіосвіти».

 12. Наказ від 02.02.2016 № 70 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу рукописів навчальної літератури для позашкільних навчальних закладів системи освіти у 2016 році».

 13. Наказ від 03.03.2016 № 214 «Про затвердження Плану заходів МОН з виконання Плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року».

 14. Наказвід 23.03.2016 № 312 «Про затвердження плану заходіву зв’язку з 75-ми роковинамитрагедіїБабиного Яру».

 15. Наказ від 04.04.2016 № 361 «Про заходи з виконання плану дій Кабінету Міністрів України на 2016 рік».

 16. Наказ від 08.04.2016 № 405 «Про затвердження плану заходів Міністерства освіти і науки щодо протидії торгівлі людьми на період до 2020 року».

 17. Інформаційно-методичний лист від 19.03.2014 № 1/9-151 «Прозбереження системи позашкільної освіти в умовах обмеженогофінансування».

 18. Інформаційно-методичний лист від 29.07.2014 № 1/9-382 «Про особливу відповідальність педагогічних та науково-педагогічних працівників».

 19. Інформаційно-методичний лист від 13.08.2014 № 1/9-412 «ПропроведенняУроківмужності».

 20. Інформаційно-методичний лист від19.08.2014 № 1/9-417 «Пронавчальні

програмизпозашкільноїосвіти».


21. Інформаційно-методичний лист від 28.08.2014організаціюфотовиставок»;1/9-429

«Про

22. Інформаційно-методичний лист від 01.09.2014 забезпеченняправдітейнапозашкільнуосвіту».1/9-441

«Про

23. Інформаційно-методичний лист від 17.10.20141/9-543

«Про

відзначення 70-ї річниці вигнання нацистських окупантів з України».

 1. Інформаційно-методичний лист від 22.10.2014 № 1/9-547 «Про підтримку позашкільної освіти та збереження мережі позашкільних закладів».

 2. Інформаційно-методичний лист від 27.11.2014 № 1/9-614 «Про методичнірекомендації з патріотичноговиховання».

 3. Інформаційно-методичний лист від 29.01.2015 № 1/9-40«Щодозбереженнямережіпозашкільнихнавчальнихзакладів».

 4. Інформаційно-методичний лист від 17.02.2015 № 1/9-78 «ПроорганізаціюВсеукраїнськоїдитячо-юнацькоївійськово-патріотичноїгри«Сокіл»(«Джура»)».

 5. Інформаційно-методичний лист від 17.02.2015 № 1/9-78 «Про організацію Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») в навчальних закладах».

 6. Інформаційно-методичний лист від 09.04.2015 № 1/9-188 «Щодо заходів з відзначення у 2015 році 70-ї річниці Перемоги над нацизмом у Європі та 70-ї річниці завершення Другої світової війни».

 7. Інформаційно-методичний лист від23.04.2015№ 1/9-211 «ПровідзначенняДняпам’ятітапримиренняіДняПеремогинаднацизмомуЄвропі».

 8. Інформаційно-методичний лист від12.05.2015 № 1/9-23 «ЩодопроведенняЄдиногоурокупам’яті18травня2015року».

 9. Інформаційно-методичний лист від 22.05.2015 № 1/9-255 «Про перегляд підходів з організації діяльності музеїв історичного профілю».

 10. Інформаційно-методичний лист від 24.06.2015 № 1/9-302 «Щодо протидії пропаганді сепаратизму та антиукраїнській ідеології в системі освіти».

 11. Інформаційно-методичний лист від31.08.2015№ 1/9-410 «Прометодичнірекомендаціїдовідзначення70-їрічницізавершенняДругоїсвітовоївійни».

 12. Інформаційно-методичний лист від 22.09.2015 №1/9-448 «Щодо заходів з відзначення 25-ї річниці Революції на граніті».

 13. Інформаційно-методичний лист від25.09.2015 № 1/9-455«ЩодозаходівзвідзначенняДнязахисникаУкраїни».

 14. Інформаційно-методичний лист від25.09.2015 № 1/9-459 «Провідзначенняу2015роціДнязахисникаУкраїни».

 15. Інформаційно-методичний лист від30.10.2015 № 1/9-521 «Щодовідзначення150-річчязднянародженнямитрополитаУкраїнськоїГрекоКатолицькоїцерквиАндреяШептицького.

 16. Інформаційно-методичний лист від 17.11.2015 № 1/9-549 «ЩодозаходівдоДняпам’ятіжертвголодоморів».

 17. Інформаційно-методичний лист від 11.01.2016 №1/9-5 «Щодовідзначення Дня СоборностіУкраїни».

 18. Інформаційно-методичний лист від 05.02.2016 №1/9-66 «Щодовшанування подвигу учасників Революції гідності й увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні».

42. Інформаційно-методичний лист від 24.03.2016 відзначення 25-ї річниці незалежності України».

№1/9-148

«Про

43. Інформаційно-методичний лист від 28.04.2016 відзначення Дня пам’яті та примирення».

№ 1/9-212

«Про

44. Інформаційно-методичний лист від 12.05.2016

№ 1/9-237

«Про

вшанування Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу».

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал