Прилади радіаційного контролюСторінка4/4
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4

254. Які ознаки вказують на доброякісність м'ясних продуктів:

а) При розрізі м'яса витікає рідина, а при натисканні на нього ямка швидко вирівнюється.

б) Жир на м'ясі має сірий колір.

в) Жир на м'ясі має синювато-зелений відтінок.

г) В м'ясі є білі крапки або пухирці з рідиною всередині.
255. Основні матеріально - енергетичні потреби людини, це потреби у:

а) енергії, кисні, найважливіших речов

б) матеріального забезпечення инах і воді. біологічних і соціальних потреб.

в) тепловому комфорті, що досягається при температурі 291-298К.

г) виборі життєвих можливостей.
256. Під час переходу із стану спокою до роботи у дихальній системі настають зміни зумовлені потребою:

а) в енергії.

б) у підвищеній кількості кисню.

в) у збільшені ХОК ( хвилиному об'ємі крові )

г) у тривалому відновному періоді.
257. Дії під час землетрусу:

а) обережно та повільно покинути будинок.

б) станьте в отворі внутрішніх дверей або кутку кімнати, біля вікон.

в) вибігайте з будинку швидко. Остерігайтеся уламків, електричних дротів та інших джерел небезпеки.

г) якщо ви їдете в автомобілі, негайно зупиніться та вийдіть з автомобіля.
258. Дії під час стихійного лиха.

а) негайно покинути будинок.

б) подзвонити 102.

в) уникайте різноманітних споруд підвищеного ризику.

г) не зупиняйтеся, якщо ви їдете в автомобілі.
259. Фактори небезпеки селів.

а) завалювання сніговою масою будинків.

б) завалювання грязьо- кам'яною масою будинків.

в) завалювання грязьо- кам'яною масою та руйнування будинків, доріг, мостів, споруд, систем життєзабезпечення.

г) знищення будинків, мостів, доріг.
260.Якщо загорілося електричне обладнання потрібно:

а) перед гасінням одягнути резинові рукавички.

б) вимкнути рубильник, вимикач, або електричні пробки, а потім гасити вогонь.

в) засипати піском або грунтом.

г) використовуйте вогнегасники або пожежні гідранти.
261.Складовими частинами плану ліквідації аварії повинні бути такі розділи :

а) наявність плану евакуації.

б) план ліквідації аварії повинен бути вивішений на вході будівлі.

в) можливі аварійні ситуації, дії посадових осіб і працівників підприємства, обов'язки працівників, що залучаються до ліквідації аварії.

г) встановлені переліком ДБНВ.1.2-1-95.
262. Керівником ліквідації аварії повинен бути:

а) заступник директора по виробництву.

б) працівники МЧС.

в) керівник підприємства.

г) спеціально назначені працівники.
263. Дисципліна БЖД повинна вирішувати такі взаємопов'язані завдання:

а) охорона праці людини.

б) ідентифікація небезпек, організація захисту від потенційних небезпек, ліквідація пряву небезпек.

в) сформувати у людини свідоме та відповідальне ставлення до своєї безпеки.

г) природні небезнеки, БЖД в умовах виробництва.
264. Основним процесом вищої нервової діяльності, що забезпечує правильну реакцію і встановлює рівновагу організму з середовищем, є:

а) безумовні рефлекси.

б) орієнтовні рефлекси.

в) друга сигналтна система.

г) рефлекси.
265.Здатність аналізаторів до адаптації це:

а) здатність пристосовувати рівень своєї чутливрсті до інтенсивності подразника.

б) здатність до тренування.

в) змінювати світлочутливість в залежності від умов освітленості.

г) збудливість, що властива нервовій системі.
266. Індивідуальні особливості людини зведені до певних груп психологічних особистостей.

а) залежить від відповідного типу вищої нервової діяльності.

б) сангвінік, холерик, флегматик, меланхолік.

відносяться до чотирьох елементів - повітря, води, вогню, землі.

в) відносяться до чотирьох елементів - повітря, води, вогню, землі .

г) формує її характер.


267. Акомодація зорового аналізатора це:

а) нормальна відстань для огляду предмета.

б) видимість і кут поля зору.

в) віддаль найкращого бачення предметів.

г) проес фокусування на близькі або далекі предмети.
268. Слуховий аналізатор являє собою:

а) спеціальну систему для спрймання звукових коливань, формування слухових відчуттів і розпізнавання звукових образів.

б) співвідношення площ барабанної перетинки і овального вікна вуха.

в) коливання барабанної перетинки.

г) виникнення звукових відчуттів.
269. Виберіть правильне висловлювання:

а) біологічне значення болю полягає в тому, що є сигналом ЦНС.

б) на місці подразнення утворюються біологічно активні речовини.

в) больові відчуття викликають захисні рефлекси.

г) больва чутливість притаманна лише певним ділянкам організму.
270. Психологи розглядають такі фактори, що сприяють травмуванню людини:

а) розвиток виробничого обладнання, техніки йде швидше ніж розвиток засобів захисту. Підвищилась ціна помилки. Наявність адаптації людини до небезпеки.

б) рівень навчання. Знаннями небезпек, їх властивостями і послідовностями.

в) вміння використовувати необхідні засоби індивідуального захисту.

г) кожен робітник повинен постійно проходити співбесіду у психолога.
271. Кількість адреналіноподібних речовин у крові водіїв таксі під час роботи збільшується:

а) на 100%.

б) на 50%.

в) на 210%.

г) на 60%.
272. Стесовий стан, що перевищує критичний стан називається:

а) дистресом.

б) неврозом.

в) занепад сил.

г) захисною реацією організму в умовах труднощів та перешкод.
273. Імовірність виникнення стресової ситуації найвища для людей такої професії за даними газети "Санді таймс":

а) водій автобуса.

б) акушер.

в) вчитель.

г) актор.
274.Від сили темпераменту залежить здатність людини:

а) до стійкої схильності до небезпек.

б) до швидкого реагування на небезпеку.

в) до порушення координації рухів.

г) ймовірність захворювання різними хворобами.
275. Характерними ознаками втоми є :

а) рівень захисних реакцій організму збільшується.

б) розлад сну (сонливість вдень і безсоння вночі)

в) критичний аналіз обстановки.

г) підвищення працездатності.
276. Вивчення професійних поз та рухів потребує знання різних антропометричних показників:

а) при нахиленні корпуса.

б) величина максимального м'язового зусилля.

в) індевідуальних особливостей.

г) лінійних розмірів тіла.
277. В мотивації предметній діяльності можна виділити такі основні мотиви:

а) матеріальні потреби.

б) вигода, безпека, зручність, задоволеність.

в) психологічні властивості.

г) умовами виробництва.
278. Чинники ризику, якими супроводжується предметна діяльність:

а) відсутність відповідних засобів діяльності.

б) соціальні сфери.

в) економія сил.

г) адаптація до небезпеки.
279. До дестабілізуючих чинників НС відносять :

а) предметна діяльність людини.

б) стихійні лиха, аварії, катастрофи, використання зброї.

в) сукупність проявів системи.

г) діяльність людини.
280. Надзвичайною ситуацією являється:

а) небезпечний стан виробничого середовища.

б) особисті якості людини, при мнимій безпечності.

в) сукупність проявів дестабілізуючих чинників, яке порушують нормальне функціонування соціальної системи.

г) вплив на дюдину особистих якостей, які обумовлені соціальними та психологічними властивостями.
281. У надзвичайних ситуаціях є певні характерні моменти:

а) швидкість розповсюдження небезпек.

б) характер заходів для захисту людей.

в) дія уражаючих дестабілізуючих чинників.

г) накопичення проектно- виробничих дефектів будівель, споруд, обладнання чи відхилення від норм, правил проведення тих чи інших технологічних процесів.
282. Біологічні забруднення навколишнього середовища включають:

а) патогенні мікроорганізми бактерії і віруси, умовно-патогенні мікроорганізми, мікроорганізми-продуценти, продукти виробництва мікробіологічного синтезу.

б) різноманітні біопрепарати.

в) об'єкти навколишнього середовища.

г) антропогенні мікроорганізми, речовини природного походження частки плісняви, рослинні волокна, фітоплактон, аварії і катастрофи на біологічних об'єктах.
283. Електробезпека в умовах побуту

а) необхідно дотримуватися порядку вклячення електроприладів в електромережу. Спочатку підключають шнур до мережі, а потім до приладу.

б) ремонт внутрішньої і зовнішньої проводки відбувається лише у резинових рукавичках.

в) саморобними електроприладами можна користуватися після дотримання правил пожежної безпеки.

г) захист від короткого замикання в квартирній мережі здійснюєтьсяпробковими запобіжниками.
284. Виберіть правильне висловлювання:

а) СДОР - це хімічна речовина, яка є токсичною та здатною викликати масове ураження людей, тварин та рослин.

б) СДОР - отрута, яка потрапила в організм залежно від чімічної будови.

в) СДОР - рідина без кольору характерного запаху.

г) СДОР - речовини, що викликають запалення, лихоманку.

285. Фактори, що належать до абіотичних елементів зовнішнього середовища:

а)рослини

б)мікроорганізми

в)кліматичні умови

г)тварини
286. Шкідливий фактор призводить до:

а)Смерті


б)Травми або різкого погіршення здоров’я

в)Захворювання чи зниження працездатності

г)До ризику
287.За характером дії на людину небезпеки поділяють на:

а)активні та пасивні

б)реактивні

в)рефлекторні

г)комбіновані

288.Прийнятний рівень ризику у світовій практиці становить:

а)1/1000


б)106

в)10-4

г)10-6
289.Назвіть, яким шляхом передається ВІЛ від однієї людини до іншої:

а)пошкодженні шкірних покриттів, або слизових оболонок стерильним медичним інструментом

б)укусі кровососних комах

в)від інфікованої матері плоду під час вагітності, родів

г)користування одним і тим самим посудом з ВІЛ інфікованим
290. Однократна допустима доза опромінення людини у надзвичайній ситуації становить:
а) 750 Р

б)100 Р


в)280Р

г)50 Р
291. Радіус дії газового (аерозольного) балончику (типу Терен-1) становить:

а)0,5-1м

б)1,5-З м

в) 3-7м

г)5-10 м
292. Для забезпечення ефективного захисту при аварії з викидом аміаку ватно-марльову пов'язку потрібно змочити розчином:а)2% нашатирного спирту

б)2% етиловим спиртом

в)2% оцтової кислоти

г)5% питної соди293.Гранично допустима річна ефективна доза опромінення населення у мирний час становить:

а) 0,1 мЗв

б) 0,2 мЗв

в) 1 мЗв


г) 2 мЗв
294. Сенсибілізуючі небезпечні хімічні фактори:

а)спричинюють ракові захворювання

б) діють як алергени.

в) підвищують захисні сили організму

г)викликають подразнення слизових оболонок.
295.Потік ядер атома гелію, що утворився в результаті радіоактивного розпаду, має назву:

а)δ-випромінювання

б)β-випромінювання

в)α-випромінювання

г)γ-випромінювання
296.Процес іонізації являє собою:
а)утворення з електрично-нейтрального атома двох або кількох заряджених частинок

б)утворення іонів в результаті дії на хімічну речовину радіоактивних речовин

в)процес розпаду ядра атома на протони та нейтрони

г)переміщення заряджених іонів відповідно до катода та анода


297.β-випромінювання характеризується:
а)найвищою іонізуючою та найнижчою проникаючою здатністю

б)найвищою іонізуючою та проникаючою здатністю

в)найнижчою іонізуючою та найвищою проникаючою здатністю

г)середньою іонізуючою та проникаючою здатністю


298.Для гасіння електроустановок під напругою застосовуються вогнегасники:

а)пінні та порошкові

б) порошкові та вуглекислотні

в) пінні та аерозольні

г) пінні
299. Хто в Україні несе особисту відповідальність за реалізацію державної

політики охорони здоров’я:

а)Президент

б)Прем’єр-Міністр

в)Голова Верховної Ради

г)Головний державний санітарний лікар
300.В чому полягає перша допомога при невеликих за площею термічних і електричних опіках першого або другого ступенів?

а)поливати уражені ділянки тіла струменем холодної води 15 - 20 хвилин

б)розкрити пухирі

в)змазати обпечені ділянки шкіри маззю, жиром, маслом або вазеліном

г)присипати обпечені ділянки шкіри питною содою або крохмалем
301.Які ознаки венозної кровотечі?

а)кров сочиться по всій поверхні рани, витікаючи повільно по краплях

б)яскраво-червона кров виливається пульсуючим струменем (в такт з скороченнями серцевого м'яза), а іноді б'є фонтанчиком

в)кров витікає повільно, рівним струменем, має темно-вишневий колір

г) кров витікає з рани або ж природних отворів тіла назовні повільно
302. Електролітична дія струму проявляється:

а) розкладанням крові на іони

б) збудженням живих тканин організму

в) розривом тканин організму

г) нагріванням тканин.

303. БЖД – це наука про:

а) система організації праці

б) взаємодію живої і неживої природи

в) комфортну та безпечну взаємодію людини з середовищем

г) систему безпеки у виробничому середовищі

304. Європейська організація, яка займається безпекою і співробітництвом має назву:

а) НАТО


б) ОБСЄ

в)ЄС


г)МАГАТЕ
305.Яке завдання та функції не належать державної системи управління безпекою:

а)управління фондами

б)ліцензування та сертифікація

в)розробка, прийняття та відміна нормативних актів

г) задоволення основних потреб людини
306. Основним законодавчим документом, що регламентує питання безпеки в Україні є:

а)Конституція

б)Закон про цивільну оборону

в)Закон про охорону праці

г)Закон про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення
307.Карантин – це:

а)заходи по попередженню розповсюдження інфекції

б)заходи, що обмежують спілкування людей в школах, кінотеатрах, установах

в)заходи по ліквідації епідемії

г)заходи по знищенню комах, пацюків та інших розповсюджувачів інфекції
308.Аварія – це:

а) зупинка в роботі машин, механізмів, підприємства в цілому

б) раптова небезпечна подія техногенного характеру, що створює на певному об’єкті , території загрозу для життя і здоров’я людей, руйнування будівель

в) природне явище, яке носить надзвичайний характер і призводить до порушення нормальної діяльності населення, загибелі людей, знищення матеріальних ціностей

г) ДТП великих маштабів
309.За джерелами походження небезпеки розрізняють:

а) техногенні, природні, екологічні, соціальні

б) літосферні, гідросферні, атмосферні, космічні

в)побутові, виробничі, дорожньо – транспортні, військові

г)фізичні, хімічні, біологічні, психофізіологічні

310.Що є порушенням нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті і території, спричиненого небезпечною подією, яке привело до загибелі людей або значних матеріальних витрат:

а) терроризм

б) надзвичайна ситуація

в) катаклізм

г) надзвичайне становище
311. Яку небезпеку несе в собі підвищення вмісту в атмосфері газу фреону:

а) руйнування озонового шару

б) забруднення, великих територій

в) парниковий ефект

г) кислотно – радіаційні дощі
312.Що таке тадурманія?

а) СНІД, наркоманія, венеричні захворювання

б) наркоманія, таксикоманія, алкоголізм, куріння

в) суїцид, шахрайство, шантаж, куріння

г) проституція, токсикоманія, венеричні захворювання
313.Що таке натовп?

а) народ, який вийшов на вулицю

б) група людей, об’єднаних спільністю ідей

в)группа людей, які не мають конфліктів

г)группа людей, об'єднаних спільністю інтересів
314.Що таке тироризм?

а)захоплення людей

б)злочин, який полягає в оволодінні майном

в) фізичне насильство аж до фізичного знищення

г)це можливість загрози нанести шкоду і нещастя людині
315.На скільки груп поділяються за походженням соціальні небезпеки?

а) 2


б) 3

в) 4


г) 5
316. Як називають натовп людей, які хочуть спільно висловити свої почуття?

а) конвенційний

б) експресивний

в)екстатичний

г)випадковий
317. Які розрізняють дози радіоактивних випромінювань?

а)експозиційна, поглинута, еквівалентна

б)гостра, експозиційна, поглинута

в)гостра, хронічна, еквівалентна

г)хронічна, поглинута, еквівалентна
318.Як існують норми радіоактивного зараження?

а) гостра, хронічна, сумарна

б) разова, сумарна, гранично допустима

в) разова, гостра, хронічна

г) прийнятна, сумарна, надмірна
319.Скільки існує режимів захисту населення?

а) 6


б) 7

в) 8


г) 9
320.Скільки АЕС розміщено на території України?

а) 3


б) 4

в) 5


г) 6
321. Якими способами проводиться дегазація?

а) хімічним, фізичним, механічним

б)хімічним, фізико – хімічним, механічним

в)провітрюванням, кипатінням, пранням

г) хімічним, вимочувальним, механічним
322.На скільки етапів ділиться кожний режим захисту населення?

а) 2


б) 3

в) 4


г) 5
323. Вкажіть ергатичну систему:

а) грунт – соняшник – сонце;

б) людина – верстат;

в) газ – кисень – горіння;

г) море – сонце – берег.
324. Слабкий за потужністю сель має винос матеріалу:

а) до 10 тис.м3;

б) до 50 тис.м3;

в) до 5 тис.м3;

г) 100 тис.м3.
325. Найчастіше в Україні виникають такі надзвичайні ситуації:

а) метеорологічні;

б) геологічні;

в) повені;

г)масові отруєння людей.
326. Паніка може викликати :

а) грип;

б) депресію;

в) масову загибель людей;

г) психічні захворювання.
327. Стадії процесу горіння:

а) виникнення;

б) розповсюдження, згасання;

в) всі відповіді вірні;

г) всі відповіді не вірні.

328. Алкоголь після вживання потрапляє у кров людини через :

а) 3 хвилин;

б) 5 хвилини;

в) 10 хвилин;

г) 20 хвилин.
329. Україна залежить від імпортних продуктів харчування приблизно на :

а) 5 %;


б) 12 %;

в) 21 %;

г) 25 %.
330. Який ризик є найбільш поширеним в практичній діяльності :

а) колективний;

б) індивідуальний;

в) техногенний;

г) природний.
331.Бактеріальними захворюваннями є:

а) туберкульоз;

б) грип;

в) СНІД;

г) сказ, віспа.
332. Єдиним надійним засобом проти сказу є:

а) щеплення;

б) забій хворих диких тварин;

в) обмеження контактів;

г) респіратор.
333. Найбільш небезпечними щодо пожежі є будівлі :

а) з бетонними конструкціями;

б) з природних негорючих матеріалів;

в) з деревини;

г) з скла.
334. В умовах пожежі підвищення температури середовища є небезпечним вже до:

а) 700 С ;

б) 800 С;

в) 600 С;

г) 500 С.
335. Природно-екологічними проблемами є:

а) військові, безробіття;

б) сировинна, продовольча, кліматична;

в) роззброєння;

г) урбанізація.
336. При пострілах заручник має :

а) швидко тікати;

б) впасти на підлогу та заховатись за куленепробивні предмети;

в) не суперечити терористам;

г) не дивитися на терористів.
337. Номенклатура небезпек – це :

а) якісна оцінка небезпек;

б) перелік назв можливих небезпек;

в) кількісна оцінка небезпек;

г) заходи щодо ліквідації небезпек.
338. Найбільш небезпечний павук України:

а) сак;


б) каракурт;

в) тарантул;

д) аргіопа.

339.Орган слуху людини сприймає як чутні звуки в інтервалі частот :


  1. Від 16 Гц до 20 Гц;

б) Від 16 гц до 2000 гц;

в) Від 16 до 20000 гц;

г) Понад 20000 Гц.

340. Небезпека ураження електричним розрядом від дії ЕМП виникає у випадку:

а)Перебування людини на землі з одночасним доторканням її до заземленої металевої конструкції;

б)Якщо людина стоїть на землі і торкається металевих частин, ізольованих від землі;

в)Перебування людини на дерев'яній поверхні ;

г)Перебування людини на гумовому ковбику.
341.З яких заходів починаються рятувальні роботи в районах НС:

а) Визначення кількості та складу медико-санітарних втрат;

б) Розвідка району НС та можливих маршрутів до нього;

в) Оцінювання санітарно-гігієнічного стану району НС;

г) Оцінювання санітарно-епідемічного стану населення в районі НС.
342.Для встановлення місць можливого перебування людей під завалами будівель використовують:

а)Гучномовці,сирени;

б)Пункти для транслювання оголошень , пересувні на базі автомобілів;

в)Оголошення повної тиші в зоні завалу , опитування населення, родичів, сусідів, спеціально навчених собак, технічні засоби;

г)Оголошення по радіо.

343. Яку допомогу в першу чергу надають потерпілим після повного вивільнення з-під завалу:

а)Психологічну;

б)Медичну;

в)Матеріальну;

г)Фінансову.
344.Як довго тривають безперервні роботи , пов’язані з рятуванням людей в осередках НС:

а)6 годин;

б)12 годин;

в)1 добу;

г)До повного завершення рятувальних робіт;
345. В який спосіб треба відкривати двері в палаючому будинку в разі виробничої потреби, щоб уникнути опіків:

а)За допомогою мотузки;

б)Руками і бути одягненим у спеціальний одяг і взуття;

в)У протигазі;

г)Обережно та повільно, пам’ятаючи про можливість викиду полум’я або нагрітих газів.

346. Якими протигазами потрібно користуватися під час виконання газонебезпечних робіт:

а)Фільтрувальними протигазами;

б)Шланговими та фільтрувальними протигазами;

в)Фільтрувальними протигазами та кисневими ізолювальними апаратами;

г)Шланговими протигазами та кисневими ізолювальними апаратами.
347.Найшвидший та ефективний спосіб припинити горіння одягу на людині:

а)Облити його водою;

б)Швидко загорнути людину в палаючому одязі в ковдру ;

в)асипати піском;

г)Використати вогнегасник.

348. Скільки часу звичний брезентовий одяг може витримати вплив прямого полум’я та захистити достатньою мірою організм людини:

а)5-10 с;

б)10-20 с;

в)20-30 с;

г)30-60 с.

349. Які речовини використовують для дегазації в осередку хімічного зараження аміаком:

а)Пісок;


б)Розчини основ;

в)Воду;


г)Розчини кислот.

350.Після спаду води під час повені , перш ніж повернутися в приміщення , необхідно :

а)Переконатися в цілісності конструкцій , увімкнути освітлення, запалити вогонь , щоб просушити приміщення;

б)Переконатися в цілісності конструкцій, провітрити приміщення , тому що можливий витік газу; винести всі намоклі речі;

в)Переконатися в цілісності конструкцій, провітрити приміщення, відкрити всі вікна та двері, не запалювати вогонь і не включати електроприлади, тому що можливий витік газу;г)Увімкнути всі наявні нагрівальні прилади , відкрити вікна і двері, винести всі намоклі речі, зібрати воду та намокле сміття.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал