Прилади радіаційного контролюСторінка3/4
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.95 Mb.
1   2   3   4

169.В який період постала проблема захисту людини від небезпеки?

а) В епоху середньовіччя.

б) У період науково-технічного прогресу.

в) Одночасно з появою людства на Землі.

г) Під час виникнення надзвичайних ситуацій.

170. З якої мови прийшло до нас слово «алкоголь»?

а) Грецької;

б) Латинської ;

в) Французької;

г) Арабської

171. Найбільш небезпечне для людини:

а). Альфа-випромінювання.

б). Бета-випромінювання.

в). Гамма-випромінювання.

г) Фотонне

172. Кому належать слова: "Все є отрута і все є ліки"?

а) М.В. Ломоносову.

б) Відомому лікарю епохи Відродження Парацельсу.

в) Георгію Агріколі.

г) А.М. Нікітіну.

173. Яке найбільш загальне визначення поняття ризику.

а) ризик – це частота реалізації небезпеки;

б) ризик - це можлива небезпека чогось, або дія навмання, яка вимагає сміливості, відваги в сподіванні на щасливий результат;

в) ризик – це кількісна міра небезпеки;

г) ризик – це усвідомлення ймовірності небезпеки.

174. Що розуміється під поняттям "гранично допустимий ризик"?

а) Це такий рівень ризику, що перебуває в межах допустимих відхилень, суспільство може існувати.

б) Це максимальний рівень ризику, який не повинен перевищуватись, незважаючи на очікуваний результат.

в) Це такий рівень ризику, який перебуває у межах допустимих відхилень природного рівня.

г ) Це такий рівень ризику, що характеризується як ризик виключно високого рівня.

175. Як класифікуються природні небезпеки?

а) На фізичні та хімічні.

б)На абіотичні та біотичні.

в) На психофізіологічні.

г) На біологічні та фізичні.

176 .Яка рослина належить до смертельно отруйних?

а)Кульбаба звичайна.

б) Дурман звичайний.

в). Конвалія.

г). Олеандр.

177. Як називається збудник інфекційних хвороб, за розмірами менший за бактерію?

а).Рікетсія

б) Вірус;

в) Спірохета.

г) Міцелій;

178. Яке захворювання називають «чумою ХХ-го століття»?

а)Туберкульоз;

б) Гепатит.

в) Цукровий діабет;

г) СНІД;

179.Як називаються мікроорганізми, що займають проміжне положення між бактеріями та вірусами і можуть розвиватися тільки паразитуючи усередині тваринних чи рослинних клітин?

а)Рикетсії;

б) Простіші

в) Міцелії;

г)Спірохети;

180. Як називаються особливі речовини, що виділяються патогенними мікробами і мають отруйні властивості?

а)Токсини.

б)Мутагени

в) Алергени.

г) Канцерогени.

181.Назвіть першовідкривача радіоактивного випромінювання?

а)Анрі Бекерель.

б)Альберт Ейнштейн.

в)Мария Кюри

г) Ернест Резерфорд.

182. Яку небезпечну хімічну речовину було вперше використано як хімічну зброю під час І світової війни?

а)Хлор.

б). Зоман

в).Амиак.

г) Фосген.

183. Ким і коли було створено протигаз?

а)Першим ректором Харківського технологічного та Київського політехнічного інститутів В.Л. Кірпічовим у 1913 році.

б)Академіком А.А. Скочинським у 1914 році.

в)Академіком М.Д. Зелінським у 1915 році.

г)Президентом академії наук України В.І. Вернадським у 1920 році.

184. Із кількох компонентів складається життєве середовище людини?

а)Із двох.

б)Із трьох.

в) Із чотирьох.

г) Із п'ятьох.

185.Як називається ризик, який характеризується виключно високим рівнем і, як правило, призводить до негативних наслідків?

а)Знехтуваний ризик.

б)Надмірний ризик.

в)Прийнятний ризик.

г)Гранично допустимий ризик.

186. У чому полягає сутність концепції прийнятного(допустимого) ризику?

а)У прагненні створити таку малу безпеку, яку сприймає суспільство у даний час без врахування рівня життя та соціально-політичного становища.

б)У прагненні досягнути визначеного рівня безпеки.

в)У прагненні звести ймовірність виникнення небезпек до мінімуму.

г)У прагненні створити таку малу безпеку, яку сприймає суспільство у даний час, виходячи з рівня життя, соціально-політичного та економічного становища, розвитку науки та техніки.

187. Яку назву має процес знищення комах і кліщів, шкідливих для людини?

а)Дезинсекція.

б)Дезинфекція.

в)Дератизація.

г)Дегазація.

188. Як називається процес руйнування хвилями прибою берегів моря та водосховищ?
а) Абразія

б) Ерозія

в) Затор

г) Цунамі189. Силу якого природного явища визначають за шкалою Бофорта?

а)землетрусу

б)торнадо

в) цунамі.

г) вітру;

190. Понад 20% японських річок, 34% озері більш ніж 15 % площі морської поверхні, що оточує Японію, являють загрозу для життя і здоров’я людей, оскільки містять токсичні речовини і викликають хворобу « мінамата », яка супроводжується відмиранням м’язів рук і ніг, ураженням головного мозку. Головною причиною є:

а)ртутні відходи;

б) сполуки свинцю;

в)пестициди;

г) бенз(а)пірен.

191.Які речовини є найбільш токсичними за інших рівних умов ?

а) добре розчинні в органічних рідинах;

б)добре розчинні у воді;

в) добре розчинні у повітрі;

г)добре розчинні у грунті.

192. Вкажіть формулу чадного газу

а) HC1


б)CCI2O

в) CO2


г) CO

193. Вкажіть формулу ціаніду

а) HC1


б)C2N2

в) C6H6


г) HCN

194. До ізотопів радіонуклідів, які тривалий час зберігають радіоактивну здатність, відносяться

а) стронцій (90);

б) сірка (32);

в) карбон (12);

г) гелій (4).

195. Який з ізотопів не відносять до радіоактивних елементів?

а) стронцій (90) ;

б) йод (131);

в) карбон (12) ;

г) церій (144);

196. В якому місці у приміщенні маємо найменшу концентрацію диму (під час пожежі)

а)поблизу підлоги;

б) поблизу стелі;

в) поблизу дверей;

г) поблизу вікон.

197. Яке із гнізд аптечки АІ-2 має проти біологічний захист

а)1 гніздо ;

б) 2 гніздо;

в) 3 гніздо;

г) 7 гніздо;198. Для забезпечення ефективного захисту при аварії з викидом аміаку ватно-марлеву пов’язку потрібно змочити розчином

а) 2% нашатирного спирту;

б) 2% лимонної кислоти;

в) 2% марганцівки;

г) 5% питної соди.

199. При аварії з викидом хлору необхідно надіти ватно-марлеву пов’язку. Яким розчином її треба змочити?

а) 2% нашатирного спирту;

б) 2% лимонної кислоти;

в) 2% марганцівки;

г) 2% оцтової кислоти.

200. Одиниці вимірювання рівня шуму, що виражають ступінь звукового тиску

а) кПа;


б)мкА;

в)мЗв;


г)дБ;

201. Накопичення в атмосфері вуглекислого газу в результаті антропогенної дії може викликати

а)кліматичні зміни;

б) утворення корисних копалин;

в) появу озонових дір;

г) зміни гідросфери.

202. Пари металевої ртуті є небезпечними тим, що викликають

а) зміни кольору шкіри;

б) подразнення дихальних шляхів;

в) головний біль, дратівливість та зниження пам’яті;

г) короткозорість.

203. Забруднювачі підприємств нафтохімічної промисловості викликають

а) зміни кольору шкіри;

б) ураження органів дихання;

в) головний біль, дратівливість та зниження пам’яті;

г) короткозорість.

204. Нормативним документом, що регламентує радіаційну дію при експлуатації об’єктів атомної енергетики є

а) « Норми радіаційної безпеки»;

б) « Санітарні правила проектування і експлуатації атомних станцій»;

в) « Правила пожежної безпеки»;

г) « Екологічний Кодекс України»;

205. Основним джерелом радону в житлових будинках є

а) будівельні матеріали;

б) продукти харчування;

в) зовнішнє повітря;

г) опалювальна система.

206. Нейтралізатором надходження нітратів в організм є

а) молоко;

б) продукти харчування;

в) сухе вино;

г) аскорбінова кислота .

207. 3/4 річної індивідуальної дози опромінення від природних радіоактивних джерел населення одержує через

а) радон;

б) тритій;

в) натрій-22;

г) сірку.
208. Безпека життєдіяльності вивчає:

а) засоби особистого захисту

б). заходи особистого захисту

в) основи захисту особистості

г) інструменти захисту особистості
209. Небезпека – це

а) умова, яка існує в навколишньому середовищі і здатна призвести до небажаного вивільнення енергії і спричинити шкоду, поранення, пошкодження.

б). ситуація у навколишньому середовищі, яка постійно існує і призводить до пошкодження людей.

в). ситуація або умова, яка існує у навколишньому середовищі але не може призвести до вивільнення енергії і спричинити шкоду людям, тваринам.

г). умова або ситуація у навколишньому середовищі, яка вимушена призвести до вивільнення енергії і спричинити шкоду людям.
210. Безпека життєдіяльності – це

а) наука, яка вивчає загальні підходи до розробки і реалізації відповідних заходів по створенню і підтримці здорових та безпечних умов життя і діяльності людини.

б) наука, яка вивчає фактори безпеки для запобігання небезпеки.

в) наука, яка вивчає шкідливі і нешкідливі фактори, що впливають на створення здорового способу життя.

г) наука, що вивчає вплив небезпечних факторів на організм людини для створення безпечного життя.
211. Виявлення типу небезпеки та її характеристик, необхідних для розробки заходів щодо її запобігання та ліквідації наслідків називається:

а) Таксономія небезпек

б) Ідентифікація небезпек

в) Квантифікація небезпек

г) Типіфікація небезпек
212. До першої (катастрофічної) категорії небезпек відносять:

а) серйозну травму.

б) стійке захворювання.

в) смертельний випадок.

г) інвалідність І групи.
213. Безпека життєдіяльності – це наука про

а) технічні пристрої

б) надзвичайні ситуації

в) стихійні лиха

г) людину
214. Вчення про аналізатори як про сукупність нервово-рецепторних структур, що забезпечують сприйняття зовнішніх подразників, трансформацію їхньої енергії у процес нервового збудження і проведення його в центральну нервову систему створив:

а) І.М.Сеченов

б) І.П.Павлов

в) К.Бернар

г) А.Вебер
215. Шкірний аналізатор складається з відчуттів:

а) тактильних

б) температурних

в) больових

г) всі відповіді вірні
216. Людині притаманні такі види поведінки:

а) інстинкт, навички

б) реакція на подразнення

в) інстинкт, навички, свідома поведінка

г) адекватна, неадекватна
217. В системі взаємодії людини з об'єктами навколишнього середовища головними або домінуючими при виявленні небезпеки виступають такі аналізатори:

а) вісцеральний, нюховий

б) руховий, смаковий

в) зоровий, слуховий, шкірний

г) вестибулярний, зоровий
218. Емоційна реакція, яка має особливо інтенсивний характер і змушує людину частково втрачати контроль над собою, кричати або робити незапрограмовані чи непродумані вчинки, називається:

а) стресом

б) стенічні емоції

в) астенічні емоції

г) афектом
219. Сукупність найбільш стійких психічних рис особистості людини, які виявляються у її вчинках та діях – це:

а) темперамент

б) характер

в) рішучість

г) воля
220. Індивідуальна особливість психіки людини, в основі якої лежить відповідний тип нервової системи – це:

а) характер

б) темперамент

в) воля


г) впертість
221. Фактор, дія якого за певних умов призводить до травми або іншого різкого погіршення здоров’я – це:

а) шкідливий фактор

б) небезпечний фактор

в) негативний фактор

г) травмуючий фактор
222. За природою походження активні негативні фактори поділяються на:

а) фізичні (механічні; термічні; електричні; електромагнітні);

б) хімічні;

в) біологічні;

г) всі відповіді вірні
223. Фактор, дія якого за певних умов призводить до захворювання та зниження працездатності – це:

а) шкідливий фактор

б) небезпечний фактор

в) негативний фактор

г) травмуючий фактор
224. Простір, в якому постійно діють або періодично виникають небезпечні і шкідливі виробничі фактори, називають:

а) шкідливою зоною

б) небезпечною зоною

в) негативною зоною

г) уражаючим фактором
225. Максимальна кількість небезпечних хімічних речовин в одиниці об'єму (повітря, води чи інших рідин) чи маси (харчових продуктів), яка у разі щоденного надходження до організму протягом необмежено тривалого часу не викликає в організмі патологічних відхилень, а також негативних змін у нащадків – це:

а) гранично допустима концентрація

б) гранично допустимий рівень негативного фактора

в) норма негативного фактора

г) рівень негативного фактора
226. За характером дії на людину негативні фактори поділяються:

а) активні, пасивні

б) позитивні, негативні

в) шкідливі, небезпечні

г) активні, пасивно-активні, пасивні
227. Одночасне поширення інфекційної хвороби серед великої кількості одного чи багатьох видів тварин, що значно перевищує звичайний зареєстрований рівень захворюваності на певній території – це:

а) епізоотія

б) панзоотія

в) епіфітотія

г) епідемія
228. Масове інфекційне захворювання рослин, що супроводжується масовою загибеллю культур і зниженням їхньої продуктивності на значній території протягом певного часу – це:

а) епізоотія

б) епіфітотія

в) панзоотія

г) епідемія

229. Серед патогенних мікроорганізмів, що можуть бути збудниками інфекційних хвороб людей, тварин і рослин виділяють:

а) бактерії

б) віруси

в) рикетсії

г) всі відповіді вір

230. Місце зараження і перебування хворого, оточуючі його люди і тварини, а також територія, в межах якої можливе зараження людей збудниками інфекційних хвороб, називається:

а) епідемічним вогнищем

б) епідемічним процесом

в) епідемічною захворюваністю

г) екзотичною захворюваністю
231. Система заходів для попередження поширення інфекційних захворювань з епідемічного осередку (заборона та обмеження в'їзду та виїзду), виявлення та ізоляція хворих і осіб, що контактували з хворими чи джерелами інфекції, а також для ліквідації самого осередку бактеріологічного ураження, називається:

а) протиепідемічні заходи

б) спеціальні профілактичні заходи

в) карантин

г) обсервація
232. Комплекс заходів зі знищення комах, які часто є переносниками збудників хвороб (комарі, мухи, кліщі тощо) та шкідників сільськогосподарських культур, називається:

а) дератизація

б) дезінсекція

в) дезінфекція

г) дегазація

233. Комплекс заходів зі знищення збудників інфекційних хвороб людини та тварин у зовнішньому середовищі фізичними, хімічними і біологічними методами, називається:

а) дератизація

б) дезінсекція

в) дезінфекція

г) дегазація
234. Наслідки дії хімічних речовин на організм людини залежить від їх токсичності, що визначається за:

а) гранично допустимою концентрацією

б) гранично допустимим рівнем негативного фактора

в) гранично допустимим рівнем шкідливого фактора

г) еквівалентною дозою
235. Комплекс заходів з боротьби з гризунами - джерелами та переносниками інфекційних захворювань, називається:

а) дератизація

б) дезінсекція

в) дезінфекція

гг) дегазація
236. Серед хімічних небезпечних і шкідливих факторів довкілля досить поширеними є важкі метали та їхні сполуки:

а) ртуть

б) свинець

в) цинк

г) всі відповіді вірні
237. Масове розповсюдження інфекційної хвороби людей у часі та просторі у межах певного регіону, що значно перевищує звичайний рівень захворюваності, який реєструється на цій території, називається:

а) пандемія

б) епідемія

в) епідемічним спалахом

г) епідемічним вогнищем
238. Здатність держави, суспільства, соціальної групи, особистості зберегти з певною імовірністю достатні і захищені інформаційні ресурси та інформаційні потоки для підтримки своєї життєдіяльності, стійкого функціонування і розвитку, протистояти інформаційним небезпекам і загрозам, негативним інформаційним впливам на індивідуальну і суспільну свідомість і психіку людей, а також на комп’ютерні мережі та інші технічні джерела інформації, називається:

а) інформаційна безпека

б) особиста безпека

в) громадська безпека

г) державна безпека
239. Вдихання летючих елементів, зловживання речовинами, що не віднесені до наркотичних і не взяті як такі під контроль, але які викликають явища звикання і хворобливу пристрасть, вважають:

а) наркоманією

б) токсикоманією

в) шкідливою звичкою

г) наслідуванням
240. Тяжке захворювання, яке спричинене регулярним вживанням алкоголю, нездоланний потяг до алкоголю, який пов'язаний з психічною і фізичною залежністю від нього, що призводить до психічних розладів і деградації особистості – це:

а) пияцтво

б) звичка

в) алкоголізм

г) шкідлива звичка
241.Ви почули завивання сирен, переривчаті гудки підприємств. Що означає цей сигнал:
а)«Повітряна тривога!»

б)«Увага всім!»

в)«Радіаційна небезпека!»

г)«Хімічна тривога!»


242.Почувши завивання сирен, переривисті гудки | підприємств, ви:

а)Вимкнете світло, газ воду, візьмете необхідні речі і вийдете на вулицю.

б)Негайно одягнетесь, візьмете засоби індивідуального захисту, необхідні речі, запас продуктів харчування і покинете квартиру, вимкнувши світло, газ і воду.

в)Почнете герметизувати квартиру, забезпечите захист продуктів і створите запас води.

г)Негайно включите телевізор, радіоприймач, репродуктор радіотрансляційної мережі і прослуховуватимете мовну інформацію органу управління цивільного захисту.

243.Різкий біль у грудях, різь у очах, сльозотечу, сухий кашель, блювання, порушення координації рухів викликає при ураженні...
а)Аміак

б) Хлор.


в)Ртуть.

г)Синильна кислота.


244.Нежить, кашель, утруднене дихання, задуху, прискорене серцебиття з наростанням частоти пульсу викликає при ураженні.
а)Фосген.

б)Бромистий водень

в)Фтор.

г) Аміак.


245.Якщо ви раптом помітили на підлозі у класі блискучі кульки. При спробі підняти одну з кульок вона розбилася на безліч більш дрібних. Ви:

а)Спробуєте зібрати ці кульки щіткою для підлоги в совок, потім виллєте їх у скляний посуд і зверху заллєте водою.

б)Негайно відкриєте для провітрювання вікна і двері в кабінеті і повідомите адміністрацію школи.

в) Негайно запропонуєте всім вийти з приміщення, відкриєте вікна для провітрювання, замкнете кабінет і повідомите адміністрацію школи.

г)Негайно проінформуєте про те, що трапилося вчителя (директора), головного лікаря CEC, не допускаючи контакту інших з цими кульками, чекатимете прибуття фахівців CEC.

246. Ви бачите, що зона інтенсивних блискавок наближається до вас. Ваші дії (виберіть правильні відповіді й розташуйте їх в порядку виконання):
а) Сховатися під великим окремо стоячим деревом.

б)Укритися під навісом скелі.

в)Залишитися на відкритій місцевості та продовжити свій рух, незважаючи на грозу.

г) Сховатися в невеликих заглибленнях біля підніжжя схилів, у лісі.


247.Горить торф'яне болото. Ви:

а) Спробуєте згасити його захльостуванням листяних віників або засипкою ґрунтом передньої кромки пожежі.

б) Обійдете його стороною, дотримуючись обережності і закривши голову одягом.

б) Обійдете його стороною рухаючись проти вітру, уважно оглядаючи і обмацуючи перед собою дорогу жердиною або палицею.

г) Рухатиметеся за вітром так, щоб дим, наздоганяючи вас, не утрудняв орієнтування.
248. При порятунку потопаючого ви наближатиметеся до нього із сторони:

а)Спини або ніг, якщо він лежить на спині.

б)Голови, якщо він знаходитися у вертикальному положенні.

в)Спини або ніг, якщо він лежить на животі чи знаходитися у вертикальному положенні або лежить на спині.

г) Спини або ніг, якщо він знаходитися у вертикальному положенні або лежить на животі; з боку голови, якщо він лежить на спині.
249.Лісова пожежа підбирається до Вашого населеного пункту. Ви:

а) Чекатимете повідомлень по засобам масової інформації і діятимете відповідно до вказівок органів місцевої влади та уповноважених органів у справах цивільного захисту.

б) Сховаєтесь в кам'яних будівлях або вийдете на великі відкриті площі або стадіони.

в) Всі разом йтимете по дорогах, що відводять від вогню і в ту сторону, яка виведе в полі, до річки або інше безпечне місце.

г) Зберете найцінніші речі, документи, продукти харчування на 2-3- дня, запас питної води і виходитимете із зони лісової пожежі перпендикулярно напряму вітру.
250.Виберіть із запропонованих нижче правильні ознаки, за наявності яких рибу можна використовувати для приготування їжі:
а) При натисканні не деформується, зябра - рожевого кольору.

б) Рот і зяброві щілини відкриті.

в) Очі каламутні без блиску.

г) Зябра білі, луска легко відділяється.


251. При захльостуванні передньої кромки лісової пожежі необхідно:

а) Накривати язики полум'я віником з листяних гілок і тримати його до повного припинення горіння.

б) Змітати вогонь у бік руху передньої кромки пожежі, як би розкидаючи язики полум'я, і затоптуючи ногами невеликі вогнища горіння.

в) Змітати вогонь ковзаючим ударом убік вигорілої площі.

г) Змітати вогонь у бік вогнища пожежі, часто повертаючи хвойні віники для їх охолоджування.
252. При повені вода застала вас в лісі. Ви:

а) Спробуєте забратися на будь-яке дерево або кущ і вивісите на них кольорове полотно.

б) Наламаєте суччя, зв'яжете їх в пучок, здатний утримати людину на воді, скинете взуття, тісний одяг і уплав спробуєте вибратися на сухе місце.

в) Заберетеся на розлоге дерево або триматиметеся за стовбур, чекаючи допомоги.

г) Спробуєте уплав дістатися до сухого місця.
253. При огляді консервів ви помітили незначне здуття, стінок. Ваші дії:

а) Закопаєте банки в землю.

б) Розкриєте банки і оглянете зміст, якщо він не викликає у вас сумнівів, : вживатимете в їжу?

в) Після розкриття ретельно пропарите або прокип'ятите консерви?

г) Відразу вживатимете в їжу.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал