Прикарпатський національний університет імені Василя СтефаникаСторінка10/10
Дата конвертації27.03.2017
Розмір1.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Висновки. Отже, вихованню духовності, національної культури школярів, студентів, викладачів навчальних закладів сучасної України сприятиме:

 • залучення вчителів, викладачів вищих і середніх навчальних закладів, представників громадських молодіжних організацій до вивчення та використання національної музично-педагогічної спадщини Г.С.Сковороди в навчально-виховній роботі зі шкільною та студентською молоддю;

 • використання в науковій педагогіці теоретичних музичних понять і принципів музично-педагогічного виховання, обґрунтованих Г.Сковородою при розробці змісту, методів і форм навчальної та позанавчальної діяльності в школах, середніх та вищих навчальних закладах;

 • формування майбутніх вчителів, викладачів середніх і вищих навчальних закладів на зразках філософсько-педагогічної народнопісенної спадщини Г.С.Сковороди як педагогів-митців, що знайдуть своє покликання у творчій педагогічній праці з молоддю.
  1. Бакай С. Ю. Головні етапи формування музично-просвітницьких ідей Г.Сковороди / С. Ю. Бакай // Науковий вісник. Серія «Філософія». – Харків: ХДПУ, 2001. – Вип.9. – С.12-17.

  2. Бакай С. Ю. Деякі аспекти музично-просвітницької діяльності Г. С. Сковороди на Слобожанщині / С. Ю.Бакай // Засоби навчальної та науково-дослідницької роботи: зб. наук. праць. – Харків: ХДПУ, 2001. – Вип.16. – С.26-31.

  3. Іваньо І. Філософія і людське щастя [до 175-річчя від дня смерті Г.С.Сковороди] / Іван Іваньо // Наука і суспільство. – 1969. – №11. – С.17-19.

  4. Марков А.П. Философские основы этического учения Г.С.Сковороды: автореф. дис… канд. филос. наук (09.622) / А.П.Марков. – К., 1970. – 20 с.

  5. Сковорода Г. Вірші. Пісні. Байки. Діалоги. Трактати. Притчі. Прозові переклади. Листи / Григорій Савич Сковорода. – К.: Наукова думка, 1983. – 542 с.

  6. Сковорода Г.С. Повне зібрання творів: у 2 т. / Г.С.Сковорода; [ред. кол. В.І.Шинкарук (голова) та ін.]. – К.: Наукова думка, 1973. – Т.2. – 574 с.


УДК 398.81 Марта Шевченко

Патріотична пісня та її роль у вихованні

підростаючого покоління
«За Україну, за її волю...»

У статті автор розкриває роль патріотичної пісні у вихованні підростаючого покоління. Тут особливу роль відіграють історичні, зокрема козацькі, стрілецькі, упівські, а також твори, зв’язані з національно-духовним відродженням на Україні.

Ключові слова: патріотична пісня, історико-героїчна козацька пісня, стрілецька пісня, упівська пісня, виховання і формування молодого покоління.
The article reveals the role of patriotic songs in the education of the younger generation. Here the special role played by historical, including Cossacks, shooting, upivski and works are connected with the national spiritual revival in Ukraine.

Keywords: patriotic song, historical and heroic Cossack song Rifle song upivska song, education and formation of the young generation.

Постановка проблеми. У становленні та формуванні громадянських якостей підростаючого покоління важливу роль відіграють мистецькі твори, зокрема героїчні зразки української народної історичної пісні та весь музично-обрядовий побут у його історичному розвитку. Особливо великий вплив на формування національної свідомості людини мають: музичний фольклор, знання історії, побуту, звичаїв і традицій рідного краю від найдавніших часів до сьогодення.

Протягом століть український народ вів напружену боротьбу за національне і соціальне визволення та за Незалежну Україну. Водночас з історичними подіями народ творив і творить співану поезію – думи, історичні, героїчні та патріотичні пісні, які мобілізували і мобілізують на боротьбу за своє визволення. Ці перлини народної творчості не втратили і не втратять свого наукового значення тому, що вони відображають світогляд народу на кожному етапі його історичного розвитку.

Серед дослідників цієї теми варто виокремити праці та пісенні збірники: Ф. Колесса «Мелодії українських народних дум», М. Лисенко «Характеристика музичних особливостей українських дум і пісень у виконанні кобзаря Вересая», Л. Кияновська «Галицька музична культура ХІХ–ХХ ст.», Г. Ревунов «Пісні патріотичні та ліричні», О.Бобикевич «Співаник УПА Борці за волю України», Ой у лузі червона калина. (Пісні українських Січових Стрільців), Є.Гіщинський «За волю України» (повстанські пісні), Є.Гіщинський (упор.) «Гей, там на горі, Січ іде...» (стрілецькі пісні).

Метою статті є розкриття шяхів впливу патріотичної пісні на виховання підростаючого покоління, як майбутнього патріота Батьківщини.

Виклад основного матеріалу. Думи та історичні пісні виникли в ХV–ХVІ століттях і відповідали духові свого часу. Найдавніші – так звані «невільницькі думи» – становлять тематичний цикл про поневіряння у турецько-татарській неволі: «Невільники на каторзі», «Невольницький плач», «Утеча із турецької неволі морем», «Маруся Богуславка» та інші. Час цей був у житті українського народу складний і трагічний. Як відзначав Михайло Грушевський: «Уся Україна, саме її повітря наповнилося невільницьким плачем, який нині ще бринить і плаче в наших піснях протягом стількох віків...» [2].

Розквіт народних дум та історичних пісень пов’язаний з піднесенням козацького руху наприкінці ХVІ – на початку ХVІІ ст., тому і поезія творилася сувора і мужня. Вона відповідала прагненням та інтересам українців й мобілізовувала їх на боротьбу за своє визволення. «Твоя, царю, віра проклятая, // Твоя царівночка поганая!», – відповідав козак Байда турецькому мучителеві. Народ наділив Байду неймовірною силою: висячи на гаку, Байда стрілами вбиває турецького правителя і його сімейство.
Ой, як стрельнув Байда з лука –

Та попав царя

Поміж самі вуха.

А царицю в потилицю

А цареву дочку

В саму голівочку.

Тобі, царю, в землі гнити,

Байді молодому

Мед-горілку пити.


Або візьмемо легендарного воїна-козака Голоту. Мужнього і відважного, що виборює своє право на свободу. Що «не боїться ні огня, ні меча, ні третього болота» [1, c.97].

Антиподом Голоти в думі виступає багатий і зажерливий загарбник-татарин. На ньому «дороге плаття», на голові «шлик борхатий». Нападник – жоростокий людолов, що діє заради наживи. У полі він хоче

...Живцем у руки взяти

Да в город Килію запродати,

Іще ж ним перед великими панами-Башами вихваляти,

За його много червоних, не лічачи брати,

Дорогії сукна, не мірячи пощитати...

Голота називає татарина «небагатим на розум», бо він ще козака в руки не взяв, а вже за нього гроші «пощитав». Голота є відважним і дужим воїном, який діє в бою розважливо. Він служить зразком високого героїзму

Не менш сміливого і відданого Україні Морозенка – у пісенному творі «Ой Морозе, Морозенку...»

Із-за гори, із-за кручі

Удале військо виступає,

Попереду Морозенко

Сивим конем виграває...

Бились зранку козаченьки,

До ночі глухої,

Козаків лягло чимало,

А татр – утроє.

Образ Морозенка народ підніс до рівня епічного героя. І коли він загинув, то його оплакували не тільки рідні, а й уся Україна.

Ой Морозе, Морозенку,

Ой да ти славний козаче!

За тобою, Морозенку,

Вся Вкраїна плаче! [1, c.130].

Серед пісенних творів ХVІ – ХVІІ століть можна назвати «Ой, на горі да женці жнуть». Твір, героями якого є два відомі своєю боротьбою проти султанської Туреччини і Кримського ханства гетьмани – Петро Конашевич-Сагайдачний та Михайло Дорошенко.

Ой на горі там женці жнуть

А попід горою,

Яром – долиною

Козаки йдуть...

Попереду Дорошенко

Веде своє військо,

Військо Запорізьке

Хорошенько...

А позаду Сагайдачний,

Що проміняв жінку

На тютюн та люльку,

Необачний... [1, c.124].

Не можемо не назвати також популярну пісню «Завистали козаченьки» – про перемогу над польсько-шляхетським військом під Корсунем весною 1648 р. Чи, скажімо, пісенні тексти про Устима Кармалюка («За Сибіром сонце сходить»), Максима Залізняка («Максим, козак Залізняк»), Івана Гонту, пісні про Олексу Довбуша – легендарного ватажка опришківського руху в Галичині («Ой, попід гай зелененький», «Послухайте, люде добрі, що маю казати...») та багато, багато інших.

Відомою і надзвичайно популярною була у ХVІ – ХVІІ ст. пісня «Розлилися круті бережечки». Зачин її і сьогодні знає кожен: «Гей, у лузі червона калина, гей, гей, похилилася; // Чогось наша славна Україна, гей, гей, засмутилася. // А ми тую червону калину, гей, гей, та піднімемо; // А ми ж свою славну Україну, гей, гей, та розвеселимо!»

Слова пісні «Розлилися круті бережечки» символізують становище України напередодні національно-визвольної війни (1648–1654рр.). Зокрема, Рух передано через образ повені («розлилися круті бережечки»), а поневолену Україну – через образ червоної калини, що похилилася [1, c.127].

Пізніше твір «Розлилися круті бережечки», став гімном нової хвилі національно-визвольних змагань 1914–1920 років й отримав назву «Ой, у лузі червона калина».

Змагань, тепер уже з участю Українських Січових Стрільців.

Відомо, щосорок відсотків Українських Січових Стрільців становила галицька молодь із середньою і вищою університетською освітою. Власне, звідси взяла свої витоки висока національна свідомість січовиків, їх бойовий дух, лицарство і безмежна відданість Україні.

Нелегку долю січового стрілецтва, їхніх бойових буднів відтворено у високохудожніх піснях, в поезії, малюнках, у фотосвітлинах. Відтворено завдяки унікальним талановитим майстрам пензля і художнього слова, композиторам, фотографам.

Серед пісень того періоду чільне місце зайняли урочисті пісні і пісні-гімни. Ось лише окремі з них: «Ще не вмерла Україна» (муз. М. Вербицького, сл. П. Чубинського, С. Даниловича), «За Україну!» (муз. Я. Ярославенка, сл. М. Вороного), «Ми гайдамаки» (муз. Л. Лепкого, сл. О. Маковея), «Гей, там на горі, Січ іде» (муз. К. Трильовського, сл. К. Обуха), «Засяло сонце золоте» (муз. М. Гайворонського сл. А. Лотоцького), «Ой, у лузі червона калина» (муз. М. Гайворонського, сл С. Чарнецького), «Не пора, не пора» (муз. Д. Січинського, сл. І. Франка), «Чом, чом, земле моя» (муз. Д. Січинського, сл. К. Малицької )...

Кожна зі стрілецьких пісень спонукає заглибитись у свою внутрішню сутність. У світ власних і загальних цінностей, споріднених нашим інтересам, які закликають пам’ятати, що, крім особистих справ, є певні обов’язки перед рідним народом. Перед Україною, за волю і свободу якої взяли в руки зброю і «розпочали з ворогами тан» кращі її сини і дочки. Закликає пісня «За Україну!» (муз. Я. Ярославенка, сл. М. Вороного).
За Україну!

З вогнем завзяття

Рушаймо, браття,

Всі вперед!

За честь і волю

За народ!

Слушний час

Кличе нас –

Ну ж бо враз.

Сповнять святий наказ!

За Україну,

За її долю.

Тих відчайдушних героїв, хто взяв у руки зброю і «розпочав з ворогами тан», тобто вступив у бій, були сотні. І серед них – немало героїнь, які нарівні з чоловіками мужньо переносили весь тягар фронтових випробувань. Гандзя Дмитерко, Софія Галечко, Павлина Михайлишин, Василина Ощипко, Ольга Підвисоцька, Олена Степанівна...

Хто не знає сьогодні пісні про мужню січовичку Олену Степанівну, яка стала легендою. В її особі прочитується узагальнений образ народу-борця, котрий віками змагається за своє право бути повноправним господарем на своїй рідній землі. І якщо народ має таких героїнь, як Олена Степанівна, то він неодмінно переможе. Про що, власне, оповідає присвячена їй пісня.

Ой у горах, у Карпатах,

Там вітер лютує,

Б’ються стрільці на Маківці,

Аж ся світ дивує...

А Олена Степанівна

Ранених курує,

Вона рани обмиває,

Та ще й бандажує.

Обмиває, бандажує

Стрілецькії рани.

Ой була то Степанівна

Ще краща від мами.


Високим патріотизмом, вірою у день завтрашній українського народу та перемогу стали пісенні твори Руху–Опору ОУН–УПА. Їх теж десятки, і вони теж мають неабияку мистецьку силу впливу, оскільки створені серцем, духом і могутнім талантом упівських митців. На жаль, більшість авторів упівської пісенної творчості залишилися невідомими. Їхні пісні – це справжні перлини пісенного мистецтва. Це наша слава і наша світла пам’ять.

Такі пісні, як: «Десь там далеко на Волині», «Ой, у лісі на полянці», «Україні слава», «Йшли селом, йшли селом партизани», «Вже вечір вечоріє» (Ах, лента за лентою набої подавай) та багато, багато інших по праву стали народними. Твори ці містять у собі героїчний дух української нації, нестримну вибухову енергію, кличуть до боротьби за волю, за правду, за честь і за достоїнство.

Йшли селом, йшли селом партизани

По землі українській невільній землі,

І у кожного зброя була за плечами,

І у кожного смуток і біль у душі.


І не всі повернуться із бою живими,

І не всіх дочекається рідна земля.

Пам’ятайте, ви їх пам’ятайте такими,

Пам’ятай їх завжди українська земля.

У такому ключі створені патріотичні пісні в роки нашої державної незалежності. Мова йде про твори «Україно, Україно» Тараса Петриненка, «Любіть Україну» сл. В. Сосюри, муз. Б. Шиптура, які своїм звучанням зміцнюють дух непокори, вселяють віру у наше воскресіння і відродження.

Козацькі, стрілецькі, упівські і сучасні патріотичні пісенні твори стали окрасою «Помаранчевої революції» 2005 року та «Революції Гідності» 2013-го. Вони допомагали бути непохитними, такими, яким запам’ятався син вірменського народу Сергій Нігоян. Він впав, секошений ворожою кулею, зі словами Т. Г. Шевченка «Борітеся, поборете, Вам Бог помагає!..».

До речі, в рядах Небесної Сотні були представники різних національностей – крім українців, вірмени, грузини, білоруси, росіяни...

Хто був би сказав ще вчора, позавчора, гасло ОУН–УПА «Слава Україні!» «Героям Слава!» буде звучати не тільки на Київському Майдані, але й на Дніпропетровщині, на Донеччині чи Луганщині, що представники різних національностей, які обороняють Україну, будуть гордитися тим, що їх називають «бандерівцями».Висновки. Національне виховання – це створена впродовж віків самим народом система поглядів, переконань, ідей, покликаних формувати свідомість та орієнтації молоді, передавати їй соціальний досвід та надбання попередніх поколінь.

Головною метою національно-патріотичного виховання є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатої духовної культури, національної ментальності – основних рис громадянина-захисника України.

Отже, у всі часи, у всі віки на кращих зразках патріотичної пісні виховувалося і формувалося молоде покоління. Вбираючи всіма фібрами дух мужності і незламності Славних Козаків, Січових Стрільців, воїнів ОУН – УПА, підростаюче покоління відродилась і готове боротися до кінця за Волю і Незалежність рідної Вітчизни...


 1. Грицай М. Українська народно-поетична творчість / М. Грицай. – К.: Вища школа. – 1983. – 357с.

 2. Грушевський М. Початки громадянства: Генетична соціологія/ М. Грушевський. – Прага, 1921.

 3. Гіщинський Є. Гей, Січ іде / Є.Гіщинський. – Волинський обл. наук-метод цетр наук. творчості і культ-осв. роботи. – Луцьк: Родовід. – 111с.

 4. Іваницький А.І. Українська народна музична творчість / А. І. Іваницький. – К.: Музична Україна, 1990.

 5. Іваницький А. І. Хрестоматія з українського музичного фольклору (навчальний посібник) / А.І.Іваницький. – Вінниця: НОВА КНИГА. 2008. – 520 с.

 6. Квітка К. Українські народні мелодії / К.Квітка. – Ч. І.–упорядник та ред. А.І. Іваницький. – К., 2005. – 480 с. Частина І

 7. Квітка К. Українські народні мелодії / К.Квітка. – Ч. ІІ. Коментар. – К., 2005. – 383 с.

 8. Погребенник Ф. Наша дума, наша пісня: Нариси-дослідження. – К.: Музична Україна. – 1991. – 207с.


ЗМІСТ


Ігор Бай

Педагогічні умови формування у дітей молодшого шкільного віку цілісного уявлення про художній образ ….Світлана Барило, Наталя Михайлишин

Патріотичне виховання молодших школярів засобами музичного мистецтва……………………………………......Світлана Барило, Олена Конопко

Використання інформаційних технологій у музичному вихованні молодших школярів……………………………..Мирон Вовк

Українська козацька держава та її музична етнопедагогікаМихайло Гнатюк

Олена Кульчицька – визначний художник, дизайнер, і педагог першої половини ХХ століття …………………….Ірина Жеребецька

Прищеплення навиків читання нот з листа в навчанні гри на фортепіано студентів спеціальності «Початкова освіта» спеціалізація «Музика» ……………………………Ірина Івасишин

Готовність майбутнього вчителя музики до організації музично-виконавської діяльності учнів початкової школи як педагогічна проблема……………………………………Олександра Калинчук

Особливості викладання дисципліни «Теорія і методика класичного танцю» у педагогічних ВНЗ ………………….Олександра Качмар

Музично-театральна діяльність як одна з форм позакласної виховної роботи в початковій школі………..Марія Клепар

Щодо проблеми вокального виховання дітей молодшого шкільного віку ………………………………………………Тарас Кметюк

Творча спадщина Філарета Колесси у репертуарі Українського Наддніпрянського хору…………………….Петро Коваль

Мистецтво у професійній підготовці майбутніх педагогів


Григорій Котик, Тетяна Котик

Теоретичні основи розвитку музичного сприйняття молодших школярів………………………………………..Ірина Липа

Міждисциплінарний підхід до диригентсько-хорової підготовки студентів ………….............................................Ірина Липа, Софія Азанова

Вивчення елементів народних традиційних свят на уроках музичного мистецтва……………………………….Ірина Липа, Ірина Пільчак

Шляхи стимулювання розвитку художньо-творчих здібностей молодших школярів у процесі музичної діяльності…………………………………………………......Ольга Черсак

Музична творчість Г.С.Сковороди в контексті музично-естетичного виховання підростаючого покоління ………..Марта Шевченко

Патріотична пісня та її роль у вихованні підростаючого покоління………………………………………………………3

914
20

28


36

42

4753

57

65


71

77

8388

95

101109Наукове видання


Мистецтво в сучасній школі:

проблеми, пошуки

Збірник наукових працьВ авторській редакції

Головний редактор – Василь ГОЛОВЧАК

Технічний редактор – Ольга САВЧУК

Літературний редактор – Гафія ВАСИЛЕВИЧ


Підп. до друку 22.09.2015 р. Формат 60х84/16. Папір офсетний.

Гарнітура “TimesNewRoman”. Ум. друк. арк. 6,7.

Тираж 50 прим.
ISBN 978-966-640-210-7

Видавець і виготовлювач

Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника

76000, м. Івано-Франківськ, вул. С. Бандери, 1.

Тел. 71-56-22

E-mail:vdvcit@pu.if.uaСвідоцтво про внесення до Державного реєстру

від 12.12.2006. Серія ДК 2718
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал