Предмет : Економіка підприємств різних типів. Викладач : Фомічова Яна Сергіївна Спеціальність: Виробництво харчової продукції Тематичний планСторінка4/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.1 Mb.
1   2   3   4   5

3. Як класифікують основні засоби підприємств ресторан-ного господарства?

Питания 11. Оцінка та відтворення основных засобів підприємств ресторанного господарства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Оцінка основних засобів підприємств ресторанного господарства являє собою грошове вираження їх вартості.

При вивченні цього питання слід звернути увагу на оцінювання основних засобів залежно від моменту проведення оцінки та з огляду на стан основних засобів.

Також необхідно усвідомити види вартісної оцінки основних засобів:


 • повна первісна вартість; ® відновлена вартість;

 • залишкова вартість.

Запитання для самоперевірки 1. За якими ознаками оцінюються основні засоби підприємств ресторанного господарства?

 2. Охарактеризуйте види вартісної оцінки основних засобів підприємств ресторанного господарства.

Питання 12. Аналіз ефективності використання основних засобів підприємств ресторанного господарства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Для аналізу ефективності використання основних засобів підприємств ресторанного господарства використовуються такі показники:

Фондовіддача

Доходовіддача

Фондомісткість товарообороту

Фондомісткість доходів

Крім загальних вартісних показників, у процесі аналізу ефективності використання основних засобів використовують окремі натуральні та спеціальні показники:

товаровіддача (доходовіддача) торговельної площі:

коефіцієнт змінності роботи обладнання:

Кількість одиниць обладнання, що працює в першу та другу зміни Загальна кількість одиниць обладнання

• коефіцієнт інтенсивності використання обладнання:

коефіцієнт ефективного використання обладнання:

коефіцієнт інтегрального використання обладнання:

При вивченні цього питання слід з'ясувати, що характеризують дані показники та які резерви підвищення ефективності використання основних засобів.
Запитання для самоперевірки


 1. Назвіть основні показники ефективності використання основних засобів підприємств ресторанного господарства.

 2. Охарактеризуйте спеціальні показники ефективності використання основних засобів підприємств ресторанного господарства.

 3. Укажіть резерви підвищення ефективності використання основних засобів.

Питання 15. Виробнича потужність кухні та пропускна спроможність торговельного залу

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Стан основних засобів підприємств ресторанного господарства характеризується такими показниками, як: • виробнича потужність кухні;

 • пропускна спроможність торговельного залу. Вивчаючи це питання, студент повинен усвідомити:, в яких одиницях вимірювання розраховуються показники; характеристику показників; ^методику їх розрахунку.

Особливу увагу слід звернути на показники оцінки ефективності.

Запитання для самоперевірки

1. Дайте визначення поняття "виробнича потужність кухні".

2. Дайте визначення поняття "пропускна спроможність торговельного залу".

3. За якою формулою визначається виробнича потужність

кухні?

4.3а якою формулою визначається пропускна спроможність торговельного залу?


 1. Як визначити коефіцієнт використання виробничої потужності кухні?

 2. Як визначити коефіцієнт використання пропускної спроможності торговельного залу?

Питання 14. Розкрийте методику аналізу розвитку й ефективності використання основних засобів підприємств ресторанного господарства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Аналіз стану ефективності використання основних засобів проводиться в певній послідовності:


 • аналіз обсягів і динаміки основних засобів;

 • аналіз стану та складу основних засобів;

 • аналіз ступеня зносу основних засобів;

 • аналіз інтенсивності відновлення;

 • аналіз ефективності використання.

Вивчаючи це питання, студент повинен звернути увагу на показники, які розраховуються на кожному етапі аналізу.
Запитання для самоперевірки

 1. Назвіть етапи аналізу стану ефективності використання основних засобів.

 2. Охарактеризуйте показники стану, руху та ефективності використання основних засобів.

3. Як розрахувати коефіцієнт зносу основних засобів?

Задача 51 - на визначення середньорічної вартості основних засобів і аналіз інтенсивності їх відновлення

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Середньорічну вартість основних засобів можна визначити за формулою:
03 = ОЗп + (ОЗвв х Т66) : 12~(ОЗвиб х Ттб) : 12,

де ОЗп - середньорічна вартість основних засобів на початок року;

ОЗвв - вартість уведених основних засобів;

Твв - період експлуатації основних засобів, уведених до кінця року, міс.;

ОЗвиб - вартість основних засобів, що вибули;

Теиб - кількість місяців до кінця року з моменту виведення з експлуатації основних засобів.

Коефіцієнт оновлення розраховується за формулою:

Вартість введених основних засобів за період Вартість основних засобів на кінець періодуКоефіцієнт вибуття розраховується за формулою:

Вартість основних засобів, що вибули з експлуатації протягом періоду Вартість основних засобів на початок періоду


Задача 52 - на визначення залишкової вартості основних засобів
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Для визначення залишкової вартості основних засобів необхідно від початкової вартості основних засобів відняти суму амортизаційних відрахувань.Задачі 53, 56 - на проведений аналізу ефективності використання основних засобів


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

У процесі аналізу ефективності використання основних засобів розраховують такі показники: фондовіддача, фондомісткість, фондоозброєність основних засобів (див. методичні рекомендації до питання 12).

Фондоозброєність розраховується шляхом ділення середньорічної вартості основних засобів на середньооблікову чисельність працівників.
Задача 54 - на проведення аналізу виробничої потужності куші

Для визначення ефективності використання виробничої потужності кухні слід визначити коефіцієнт її використання.

Задача 53 - на проведення аналізу пропускної спроможності торговельного залу


Для визначення ефективності використання пропускної спроможності залу слід визначити коефіцієнт її використання:
Тема 4. Виробництво продукції та товарооборот підприємств ресторанного господарства

Обсяг товарообороту та випуск продукції - основні показники діяльності підприємств ресторанного господарства. Суть товарообороту підприємств ресторанного господарства як економічної категорії та показника діяльності. Класифікація товарообороту підприємств ресторанного господарства та характеристика його окремих видів. Склад товарообороту за його видами. Інструкція про облік роздрібного товарообороту і товарних запасів. Випуск продукції підприємством ресторанного господарства, його характеристика.

Економічні межі діяльності підприємства ресторанного господарства в умовах ринку. Визначення точки беззбитковості підприємства.

Аналіз товарообороту та випуску продукції підприємств ресторанного господарства. Завдання аналізу, економічна інформація, що використовується при аналізі. Аналіз випуску продукції, товарообороту за його видами. Розрахунок ступеня охоплення населення послугами підприємств ресторанного господарства. Аналіз можливостей розширення частки підприємства на споживчому ринку.

Планування товарообороту і випуску продукції. Фактори, що визначають обсяг, структуру і перспективи розвитку товарообороту та випуску продукції. Методика планування товарообороту підприємств ресторанного господарства за його видами.
Питання 15. Дайте характеристику товарообороту, його видів та випуску продукції на підприємствах ресторанного господарства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Товарооборот підприємств ресторанного господарства -величина, що визначається як обсяг реалізації за певний період у продажних цінах продукції власного виробництва та купованих товарів.Вивчаючи це питання, студент повинен усвідомити: суть товарообороту як економічної категорії та показника діяльності; види товарообороту; склад обороту продукції власного виробництва; склад обороту купованих товарів; значення товарообороту.

Запитання для самоперевірки 1. Розкрийте суть товарообороту.

 2. Охарактеризуйте види товарообороту.

 3. Укажіть склад товарообороту продукції власного виробництва та купованих товарів.

Питання 16. Перелічіть фактори, що визначають обсяг, структуру та перспективи розвитку підприємства ресторанного господарства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Обсяг, структуру та перспективи розвитку товарообороту конкретного підприємства визначає певна сукупність факторів зовнішнього та внутрішнього середовища підприємства.

Вивчаючи дане питання, необхідно усвідомити, що на обсяг, структуру товарообороту впливають дві групи факторів:


 • фактори, що регулюються підприємством ресторанного господарства (стратегія діяльності підприємства на споживчому ринку; спеціалізація підприємства; місце знаходження підприємства; цінова та маркетингова політика; забезпеченість товарообороту ресурсами);

 • фактори, що не регулюються підприємством ресторанного господарства: (обсяги та структура споживчого попиту; обсяги та структура пропозиції споживчих товарів; стан конкуренції на даному регіональному товарному ринку; державне регулювання; загальна макроекономічна ситуація).Потрібно охарактеризувати ці фактори та їх складові.

Запитання для самоперевірки 1. Назвіть фактори, що впливають на обсяг і структуру товарообороту.

 2. Охарактеризуйте зовнішні та внутрішні фактори, а також їх вплив на товарооборот.

Питання 17. Розкрийте методику аналізу товарообороту та випуску продукції підприємства ресторанного господарства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇВ управлінні товарооборотом підприємства важливу роль відіграє аналіз обсягу товарообороту та випуску продукції, тенденції його розвитку.

Вивчаючи це питання, необхідно усвідомити:

 • завдання аналізу товарообороту та випуску продукції;

 • джерела інформації для проведення аналізу;

 • методику аналізу товарообороту та випуску продукції (показники, що визначаються в процесі аналізу);

 • вияв впливу факторів на обсяг товарообороту та випуск продукції;

 • шляхи збільшення обсягу товарообороту та випуску продукції.

Запитання для самоперевірки

 • Поясніть роль і завдання аналізу товарообороту та випуску продукції.

 • Назвіть джерела інформації для проведення аналізу.

 • Які показники визначаються в процесі аналізу товарообороту та випуску продукції?

 • Укажіть шляхи зростання обсягу товарообороту та випуску продукції.

Питання 18. Охарактеризуйте методи планування товарообороту та випуску продукції на підприємстві ресторанного господарства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ План товарообороту є вихідним для планування всіх інших показників діяльності.

Вивчаючи це питання, необхідно усвідомити:

завдання планування товарообороту та випуску продукції на підприємствах ресторанного господарства;

методику планування необхідного обсягу товарообороту;

методику планування можливого обсягу товарообороту;

методику планування ресурсозабезпеченого обсягу товарообороту;

узгодженість варіантів розрахунку планового товарообороту й прийняття управлінського рішення.

Основними методами планування товарообороту є економіко-статистичний, факторно-аналітичний та метод техніко-економічних розрахунків.

Суть економіко-статистичних методів полягає у вивченні динаміки товарообороту за минулі періоди та перенесенні (екстраполяції) виявлених тенденцій на плановий рік.

Суть факторно-аналітичного методу планування полягає в коригуванні отриманих у ході застосування економіко-статистичних методів результатів з урахуванням дії факторів, що впливають на даний показник (зміна попиту, ціни, конкуренція тощо).

Суть методу техніко-економічних розрахунків полягає в застосуванні, нормативів, тарифів, розцінок, ставок тощо.

Запитання для самоперевірки 1. Укажіть методи планування товарообороту.

 2. Розкрийте суть економіко-статистичного методу.

 3. Поясніть суть факторно-аналітичного методу.

4. Охарактеризуйте метод техніко-економічних розрахунків.
Задачі 57 - 59 - на проведення аналізу товарообороту та випуску продукції ресторанного господарства
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Для успішного проведення аналізу зверніть увагу на теоретичний матеріал теми 2 "Економічна робота на підприємстві

ресторанного господарства" та теми 4 "Виробництво продукції та товарооборот підприємств ресторанного господарства" . При аналізі необхідно визначити:

процент виконання плану та динаміку показників товарообороту;* питому вагу продукції власного виробництва та її зміну порівняно з планом та минулим роком.

Слід пам'ятати, що зміну питомої ваги продукції власного виробництва необхідно визначити як різницю фактичної ваги і планової поточного року та фактичної ваги звітного року і фактичної ваги минулого року.
Задачі 60 - 62 - на проведення аналізу товарообороту та випуску продукції ресторанного господарства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Слід звернути особливу увагу на вивчення теоретичного матеріалу за темами "Економічна робота на підприємстві ресторанного господарства" та "Виробництво продукції та товарооборот підприємств ресторанного господарства".1. Слід визначити товарооборот з купівельних товарів і роздрібний товарооборот.

Товарооборот купівельних товарів = Увесь товарооборот -- Товарооборот власної продукції.

Роздрібний товарооборот = Увесь товарооборот -- Оборот з продукції, яка відпущена в роздрібну торговельну мережу (оптовий оборот).
2. Питома вага продукції власного виробництва в усьому
товарообороті .

3. Для визначення проценту виконання плану та динаміки слід використати відповідні формули відносних величин (див.:методичні рекомендації до задач 57 - 59).

Аналіз доцільно записати в таблицю.

Крім показників, які наведені в таблиці, необхідно доповнити: "Питома вага власної продукції в усьому товарообороті".
Задачі 63 - 67 - на визначення плану товарообороту
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Слід звернути особливу увагу на теоретичний матеріал за темою 4 "Виробництво продукції та товарооборот підприємств ресторанного господарства".
Задача 68 - на визначення річного випуску страв
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Для визначення чисельності споживачів на плановий рік необхідно виконати наступний розрахунок:

Чисельність споживачів * Індекс чисельності в плановому році.


2. Для визначення випуску других страв на одного спожи-вача в день необхідно виконати наступний розрахунок:

Коефіцієнт зміни Випуск стравкількості відвідувачів у звітному роціКількість робочих днів Чисельність споживачів 'у звітному році у день звітного року


3. Для визначення виробничої програми з других страв на плановий рік необхідно виконати наступний розрахунок:
Випуск других страв на одного споживача в день у плановому році х х Кількість робота днів у плановому році х Чисельність споживачів

планового року.


Задача 69 - на визначення планового товарообороту підприємства
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Для визначення випуску страв у базисному періоді на
одне посадочне місце в день необхідно:

Фактичний випуск стравбазисного періоду


Кількість місць в обідньому Кількість робочих днів
залі базисного періоду базисного періоду
2. Для визначення річного плану випуску страв необхідно:

Випуск страву базисному періоді на одне посадочне місце в день х (Кількість місць в обідньому залі базисного періоду + Приріст посадочних місць за рахунок реконструкції) х Планова кількість робочих днів х Плановий коефіцієнт зміни кількості страв на одне посадочне місце в день.


Задача 70 - на визначення планового випуску страв на підприємстві

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Пропускна спроможність залу визначається за формулою:

Час роботи залу вдень х Кількість місць у залі Час споживання їжі споживачем
Пропускна спроможність на плановий рік:

Пропускна спроможність залу х Коефіцієнт використання пропускної спроможності.


Плановий випуск страв:

Пропускна спроможність планового року х Середня кількість страв на одного відвідувача х Планова кількість робочих днів.

Для визначення впливу на товарооборот зміни продуктивності праці необхідно:

Фактичний товарооборот - Скоригований товарооборот.


Тема 5. Забезпечення випуску продукції та реалізації товарів

Забезпечення випуску продукції та реалізації товарів у системі управління діяльності підприємств ресторанного господарства.

Поняття забезпечення випуску продукції та реалізації товарів, його вплив на кінцеві господарсько-фінансові результати.

Вихідні передумови і зміст стратегії формування забезпечення сировиною та товарами. Вивчення ринку закупівлі сировини і товарів.

Аналіз витрат сировини і товарів.

Аналіз стану запасів сировини та товарів.

Аналіз надходження сировини та товарів.

Визначення потреби в сировині та купованих товарах.

Визначення потреби в сировині за середньогруповими нормами витрат сировини. Визначення потреби в сировині, на півфабрикатах і купованих товарах у вартісному вираженні. Визначення запасів сировини та товарів.

Визначення надходження сировини та товарів. Продуктовий баланс. Визначення методу закупівлі сировини та товарів. Вибір постачальника ресурсів. Узгодження та укладення угоди на закупівлю сировини і товарів.

Література: 9, с. 234 - 275; 12, с. 61 - 67,74 - 85,346 -351.
Питання 19. Забезпечення випуску продукції та реалізація товарів у системі управління діяльністю підприємств ресторанного господарства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Забезпечення випуску продукції та реалізації товарів - це підпорядкована генеральній меті підприємств ресторанного господарства діяльність із закупівлі та доставки на підприємств: сировини і товарів необхідного обсягу, асортименту та якості.

Вивчаючи це питання, слід усвідомити:

^ основні завдання формування товарного забезпечення:

^ вплив товарного забезпечення на кінцеві господарсько-фінансові результати підприємств ресторанного господарства;

^ джерела формування пропозиції ринку товарних ресурсів;

У послідовність процесу формування товарного забезпечення.


Запитання для самоперевірки

 1. Дайте визначення поняття "товарне забезпечення', чому полягають його завдання?

 2. Укажіть джерела надходження товарних ресурсів підприємства ресторанного господарства.

 3. Охарактеризуйте етапи формування товарного забе печення.

Питання 20. Розкрийте методику аналізу товарно забезпеченняМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Вивчаючи це питання, необхідно усвідомити:

/ завдання аналізу надходження товарів;

/ методику аналізу загального обсягу, асортименту і джерел надходження товарів;

/ аналіз відповідності надходження обсягу та структурі товарообороту;

^ аналіз складу та якості джерел надходження товарів на підприємство;

аналіз виконання угод;

аналіз рівномірності надходження товарів;

причини невиконання плану надходження товарів.

Товарне забезпечення - це гарант виконання плану товарообороту. Розрахунок товарного забезпечення товарообороту включає визначення потреби в товарних ресурсах для забезпечення обсягів товарообороту і розрахунок надходження товарних ресурсів.

Потреба в товарних ресурсах складається із потреб товарообороту (Р), товарних запасів на кінець планового періоду (Т3])} уцінки товарів (У), природних втрат (ПВ).

Покриваються ці потреби за рахунок фактичних товарних запасів на початок періоду (ТЗо) і надходження товарів (Н).

Н = Р + ТЗг + ПВ-Т30.
Запитання для самоперевірки

1. Укажіть завдання аналізу товарного забезпечення. 1. Поясніть методику аналізу загального обсягу й асортиментної структури надходження товарів і відповідності надходження потребам.

 2. Як проводиться аналіз складу та якості товарного забезпечення, виконання договорів, а також рівномірності надходження товарів?

Питання 21. Визначення потреби е сировині й товарах

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Вивчаючи дане питання, необхідно ознайомитися з двома методами визначення потреби в сировині й товарах: • використання даних виробничої програми й індивідуальних норм витрат сировини на одиницю продукції;

 • використання середньогрупових витрат сировини.

Слід звернути увагу на методику розрахунку потреби в купованих товарах.

Запитання для самоперевірки 1. Назвіть методи визначення потреби в сировині й товарах.

 2. Охарактеризуйте суть кожного методу та їх застосування.

Задача 74 - на визначення потреби в сировині для виробничої програми

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Для визначення потреби сировини для приготування певної страви необхідно:

Індивідуальну норму однієї страви х Кількість страв

Загальна потреба сировини - це сума сировини всіх страв.


Задача 75 - на проведення аналізу витрат сировини одного виду

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Аналіз витрат сировини проводиться шляхом зіставлення фактичних витрат сировини з плановими, перерахованими на фактичний випуск страв.
Задача 76 77 - на проведення аналізу питомої витрати сировини


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал