Предмет : Економіка підприємств різних типів. Викладач : Фомічова Яна Сергіївна Спеціальність: Виробництво харчової продукції Тематичний планСторінка3/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.1 Mb.
1   2   3   4   5

80. Нарахувати заробітну плату за місяць робітникам кухні.

Оцінюючи витрати на оплату праці, слід враховувати, що у звітному році мінімальна заробітна плата збільшилась до 350 грн.

Фактично товарооборот із випуску продукції власного виготовлення за місяць

- 52 тис. грн, за планом - 50 тис грн.

Обов'язки бригадира виконує кухар V розряду. Погодинна його ставка становить 1,90 грн. Доплата - 30 % тарифної ставки за фактично відпрацьований час
81. Нарахувати заробітну плату технологу ресторану заберезень.

Оклад технолога - 550 грн. Технолог у березні відпрацював 15 днів із 25 робочих, у січні та лютому - повністю. План випуску продукції власного виготовлення за квартал виконано

на 103 %, план прибутку - на 102 %.

Положенням про преміювання передбачено: за виконання квартального плану з випуску продукції власного виготовлення -20 %, за кожний процент перевиконання - 1 %.

За виконання квартального плану з прибутку - 5 %.
82. Провести аналіз витрат підприємства ресторанного господарства за звітний

рік,


з/п


Показник

Одиниця виміру

Минулий

рік


Звітний

рік


1.

Витрати підприємства:

сума


% до товарообороту

Тис.грн.


%

18,00

3941,3


2.

Товарооборот

Тис.грн.

20000

21420

Зробити висновки.


83. Провести аналіз витрат від звичайної діяльності підприємства

ресторанного господарства.з/п


Показник

Минулий рік

Звітний рік

1

Адміністративні витрати

640

729

2

Витрати на збут

800

828

3

Інші операційні витрати

160

135

4

Фінансові витрати

180

162

5

Разом

1780

1854

6

товарооборот

8900

9000(тис. гри.)

84.Визначити витрати на рекламу підприємства ресторанного господарства на плановий рік.

У звітному році витрати на рекламу становили 0,34 % від товарообороту.

Фактичний товарооборот за звітний рік - 4850 тис. грн,; на плановий рік - 5250 тис. грн.

Маркетинговою службою розроблено додаткові рекламні заходи на плановий рік: • радіореклама - п'ять виступів по 80 грн кожен;

 • реклама в газеті - дві реклами по 150 грн за одну рекламу;

 • оформлення рекламної афіші - 260 грн;

 • виставка-огляд нових зразків і моделей місцевих виробників на суму 240 грн.


85. Визначити витрати операційної діяльності підприємства ресторанного господарства за економічними елементами вцілому в сумі та в процентах до товарообороту.

За звітний рік витрати становили: в матеріальні витрати - 703,5 тис грн; • витрати на оплату праці - 651,8 тис грн;

 • відрахування на соціальні заходи - 247,7 тис грн;

 • амортизація - 74 тис грн;

 • інші операційні витрати - 294,9 тис грн. Разом витрати - 1971,9 тис. грн.

Товарооборот підприємства ресторанного господарства -8325 тис. грн. На плановий рік передбачається провести поточний ремонт основних засобів. Витрати за кошторисом визначені в сумі 27 тис. грн.

План товарообороту встановлений у сумі 9250 тис. грн.

Залежність між темпами росту товарообороту і витратами на заробітну плату 1 : 0,4.

Витрати на амортизацію визначені в сумі 7,0 тис. грн. Інші операційні витрати - на рівні витрат звітного року.


86. Визначити витрати на паливо для технологічних потреб. План випуску страв на рік - 190 тис. шт. Передбачено виготовлення чаю - 60 000 склянок (по 0,2 л). План випікання пиріжків - 90 тис. шт. (середня маса одного пиріжка - 75 г). На підігрівання води для господарських потреб заплановано 120 тис. л.

Норма витрат умовного палива: • на 1000 страв - 140 кг;

 • на 1000 л чаю - 55 кг;

 • на 1000 л гарячої води - 10 кг;

 • на 1 т пиріжків - 300 кг.

Підприємство використовує природний газ. Коефіцієнт переведення умовного палива в газ - 1,15.

Середня ціна 1000 м3 газу - 400 грн. План товарообороту на рік - 500 тис. грн.


87. Проаналізувати витрати на заробітну плату підприємства ресторанного господарства за звітний рік.

Показник

План

Фактично

Увесь товарооборот підприємства, тис. грн.

1430

1410

Витрати на оплату праці

сума, тис. грн.,

% до товарообороту

7,0

102,9


Товарооборот підприємства ресторанного господарства -8325 тис. грн. На плановий рік передбачається провести поточний ремонт основних засобів. Витрати за кошторисом визначені в сумі 27 тис грн.

План товарообороту встановлений у сумі 9250 тис. грн.

Залежність між темпами росту товарообороту і витратами на заробітну плату 1 : 0,4.

Витрати на амортизацію визначені в сумі 7,0 тис. грн. Інші операційні витрати - на рівні витрат звітного року.


86. Визначити витрати на паливо для технологічних потреб. План випуску страв на рік - 190 тис. шт. Передбачено виготовлення чаю - 60 000 склянок (по 0,2 л). План випікання пиріжків - 90 тис шт, (середня маса одного пиріжка - 75 г). На підігрівання води для господарських потреб заплановано 120 тис л.

Норма витрат умовного палива: • на 1000 страв - 140 кг;

 • на 1000 л чаю - 55 кг;

 • на 1000 л гарячої води - 10 кг;

 • на 1 т пиріжків - 300 кг.

Підприємство використовує природний газ. Коефіцієнт переведення умовного палива в газ - 1,15.

Середня ціна 1000 м3 газу - 400 грн. План товарообороту на рік - 500 тис. грн.


87. Проаналізувати витрати на заробітну плату підприємства ресторанного господарства за звітний рік.

Показник

План

Фактично

Увесь товарооборот підприємства, тис грн.

1430

1410

Витрати на оплату праці:

сума, тис грн.,

% до товарообороту

7,0


102,9


88. Визначити вплив зміни структури товарообороту підприємства ресторанного господарства на витрати із заробітної плати.

Показник

План

Фактично

Увесь товарооборот підприємства,тис. грн.

1430

1500

Питома вага обороту власної продукції вусьому товарообороті, -%.

52

53,5

Витрати на заробітну плату, тис. грн.

85,8

94,5

Зробити висновки.


89. Провести аналіз витрат підприємства ресторанного господарства і виявити вплив на них зміни питомої ваги обороту із власної продукції в усьому товарообороті. Плановий рівень витрат - 28,8 %. Фактична сума витрат - 364 тис грн. План товарообороту, всього - 1200 тис грн,

у т.ч. оборот власної продукції - 720 тис грн. Фактичний товарооборот, усього - 1300 тис грн, у т.ч. оборот власної продукції - 806 тис грн.Продукт

Закладка на одну страву

Ціна надходження за 1 кг, грн.

Язик яловичий

169

15,0

Цибуля

5

2,50

Морква

5

1,50

Сіль

2

0,30

Лист лавровий (на 100 порцій)

5

5,00

Націнка на сировину - 50 %, ПДВ - 20 %.


90. Скласти калькуляцію та визначити продажну ціну страви "Язик відварений" для кафе.

91. Баром "Смак" придбано курячі стегенця за ціною 8,5 грн за 1 кг.

Розпорядженням керівника підприємства на цей товар встановлено націнку в розмірі 100 %.

Визначити продажну ціну 1 кг курячих стегенець.
92. Їдальня закупила масло домашнє за ціною 9,00 грн за 1 кг (у т. ч. ПДВ - 1,50 грн).

Визначити продажну ціну масла, якщо розмір націнки на підприємстві становить 45 %.


93. Для ресторану закуплено на ринку 10 пучків петрушки на суму 5,00 грн і п'ять пучків зеленої цибулі на суму 2,00 грн. Загальна сума покупки становила 7,00 грн.

Результати зважування показали, що придбано 1,0 кг зелені та 0,5 кг зеленої цибулі.

Розмір націнки на петрушку на підприємстві громадського харчування становить 125 %, на зелену цибулю - 120 %.

Визначити продажну ціну за 1 кг купленої сировини.


94. Визначити доходи підприємства ресторанного господарства в сумі та процентах до товарообороту.

Показник

План товарообороту, тис. грн.

Торгова націнка,

%


Торгова надбавка, %

Власна продукція

2000

25,0

21,0

Куповані товари

500

20,0

21,0

Разом

2500
95. Визначити прибуток від операційної діяльності підприємства ресторанного господарства за звітний період.

Товарооборот підприємства ресторанного господарства за звітний рік - 3000 тис. грн.

Вирахування з доходу (надання знижок) - 6 тис. грн.

Собівартість реалізованих товарів (суми, що сплачені, згідно з договорами, постачальникам, суми непрямих податків, транспортно-заготівельні витрати) - 1655 тис. грн.

Податок на додану вартість - 20 %.

Дохід від реалізації оборотних активів - 10 тис грн.


96. Визначити фінансовий результат (прибуток, збиток) від операційної діяльності та рівень рентабельності.

Дохід (товарооборот) - 6180 тис. грн.

Податок на додану вартість - 20 %.

Собівартість реалізованих товарів - 2450 тис. грн.

Адміністративні витрати - 700 тис. грн.

Витрати на збут - 800 тис. грн.

Інші операційні витрати - 45 тис. грн.
97. Визначити фінансовий результат від звичайної діяльності підприємства ресторанного господарства до оподаткування та рівень рентабельності.

Дохід (виручка) від реалізації товарів - 7200 тис грн.

Податок на додану вартість - 20 %.

Собівартість реалізованих товарів - 2640 тис грн.

Адміністративні витрати - 1150 тис грн.

Витрати на збут - 1000 тис грн.

Інші операційні витрати ~30 тис грн.

Фінансові витрати - 160 тис грн.

Фінансові доходи - 180 тис грн.
98. Провести аналіз прибутку та рентабельності підприємства ресторанного господарства за звітний рік.

План товарообороту підприємства ресторанного господарства - 6000 тис грн.

План прибутку - 150 тис грн.

Фактичний товарооборот - 6100 тис грн.Фактичний прибуток - 149,4 тис грн.99. Провести аналіз прибутку та рентабельності підприємства ресторанного господарства за рік, виявити вплив факторів на суму прибутку.Минулий рік

Звітний рік

Відхилення

з/п

Показник

сума, тис. грн.

% до товарообороту

: сума, тис. грн.

% до товарообороту

ума, тис. грн.

% до товарообороту

1

Валовий прибуток
23,12

600,0


2

Адміністративні витрати
3,58

106,3


3

Витрати на збут
14,16

399,3


4

Інші операційні витрати
0,17

3,6


5

Прибуток від реалізації6

Товарооборот

1730

X

2625100. Проаналізувати прибуток підприємства за звітний рік.

(тис. грн.)Показник

Минулий

Звітний рікрік

план

фактично

1

Прибуток від реалізації товарної продукції

1457

1700

1837,6

2

Прибуток від іншої діяльності

161

200

78,4

3

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування


4

Чистий прибуток від звичайної діяльності

Література

1. Закони України (зі змінами та доповненнями):


 1. "Про ціни і ціноутворення" від 03.12.90.

 2. "Про власність" від 07.02.91.

 3. Господарський кодекс України.

 4. "Про споживчу кооперацію" від 12.04.92.

 5. "Про оподаткування прибутку підприємств" від24.12.02.

 1. "Про оплату праці" від 24.03.95.

 2. "Про податок на додану вартість" від 30.04,97.
 1. Указ Президента України "Про державне регулювання відносин у сфері торгівлі" // Урядовий кур'єр. - 1995. - № 106.

 2. Наказ Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України від 22.05.02 № 145 "Методичні рекомендації з формування складу витрат та порядку їх планування в торговельній діяльності".

4. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку:

 1. З "Звіт про фінансові результати" від 31.03.99.

 2. 7 "Основні засоби" від 27.04.00.

 3. 9 "Запаси" від 20.10.99.

 4. 15 "Дохід" від 29.11.99.

 5. 16 "Витрати" від 31.12.99.


5. Бойчук ІМ, Харів П.С., Холчан МІ Економіка підприємств.-Львів: Сполом, 1999.

6.Герасименко С С Статистика, - К.: КНЕУ, 2000.

7.Карпенко В.Д., Рогова А.Л, Шкарлупа ВТ. та гн. Організація виробництва і обслуговування на підприємствах громадського харчування. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2003.

8. Кулинич О.І Теорія статистики. - К.: Вища школа,1992.

9. Мазаракі А.А., Лігоненко Л.О., Ушакова Н.М. Економіка торговельного підприємства. - К.: Хрещатик, 1999.


 1. Покропивний С.Ф. Економіка підприємства. - К.: КНЕУ, 2000.

 2. Сідун В.А., Пономарьова Ю.В. Економіка підприємства. - К,: Центр навчальної літератури, 2003.

12.Фастовець А А. Економіка підприємства. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2000.

13.Шаповал В.М., АврамчукР.К, Ткаченко О.В. Економіка підприємства. - К.: Центр навчальної літератури, 2003.

14.Шегда А.В., Литвиненко Т.М., Нахаба ММ. та гн. Економіка підприємства, - К.: Знання-Прес, 2001.

Вступ


Навчальна дисципліна "Економіка підприємств різних типів", її завдання, зміст і структура. Мета й предмет вивчення економіки підприємства. Зв'язок курсу з іншими дисциплінами, що передбачені навчальним планом.
Тема 1 Підприємство в системі ринкових відносин

Підприємство як суб'єкт господарювання, його характерні ознаки.

Державне регулювання діяльності підприємства, його необхідність.

Форми та зміст впливу держави на економіку підприємства.

Пряме та непряме (економічне) регулювання діяльності підприємства.

Характеристика підприємства ресторанного господарства, правові основи його функціонування.

Стратегічні цілі підприємства ресторанного господарства. Основні напрями його діяльності.

Стратегія діяльності підприємства ресторанного господарства, її зміст і порядок розробки.

Поняття "стратегія", типи стратегії (зростання, стабілізація, виживання). Формування стратегії розвитку ресторанного господарства. Етапи розробки стратегії діяльності підприємства, її суть і зміст: узагальнення місії підприємства, вивчення стану зовнішнього середовища та ступеня його впливу на діяльність підприємства; оцінка сильних і слабких сторін діяльності підприємства, його конкурентоспроможності; формування системи стратегічних цілей розвитку підприємства; розробка стратегічних альтернатив розвитку підприємства та їх оцінка; впровадження заходів, спрямованих на реалізацію прийнятої стратегії розвитку; моніторинг реалізації стратегії.


 1. Фастовець A.A. Економіка підприємства. - К.: НМЦ "Укоопосвіта", 2000.

 2. Шаповал В.М., АврамчукР.Н, Ткаченко О.В. Економіка підприємства. - К.: Центр навчальної літератури, 2003.

 3. Шегда A.B., Лишвиненко Т.М., Нахаба М.П. та ін. Економіка підприємства, - К.: Знання-Прес, 2001.

Вступ

Навчальна дисципліна "Економіка підприємств різних типів", її завдання, зміст і структура. Мета й предмет вивчення економіки підприємства. Зв'язок курсу з іншими дисциплінами, що передбачені навчальним планом.


Тема 1. Підприємство в системі ринкових відносин

Підприємство як суб'єкт господарювання, його характерні ознаки.

Державне регулювання діяльності підприємства, його необхідність.

Форми та зміст впливу держави на економіку підприємства.

Пряме та непряме (економічне) регулювання діяльності підприємства.

Характеристика підприємства ресторанного господарства, правові основи його функціонування.

Стратегічні цілі підприємства ресторанного господарства. Основні напрями його діяльності.

Стратегія діяльності підприємства ресторанного господарства, її зміст і порядок розробки.

Поняття "стратегія", типи стратегії (зростання, стабілізація, виживання). Формування стратегії розвитку ресторанного господарства. Етапи розробки стратегії діяльності підприємства, її суть і зміст: узагальнення місії підприємства, вивчення стану зовнішнього середовища та ступеня його впливу на діяльність підприємства; оцінка сильних і слабких сторін діяльності підприємства, його конкурентоспроможності; формування системи стратегічних цілей розвитку підприємства; розробка стратегічних альтернатив розвитку підприємства та їх оцінка; впровадження заходів, спрямованих на реалізацію прийнятої стратегії розвитку; моніторинг реалізації стратегії.

Взаємодія підприємства із зовнішнім середовищем в умовах ринкової економіки. Вивчення стану та кон'юнктури споживчого ринку підприємств ресторанного господарства.Література: 1.3; 1.4; 2; 7, с. 6 - 16.
Питання 1. Дайте визначення поняття "підприємство" та охарактеризуйте його ознаки

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Підприємство є самостійним господарюючим уставним суб'єктом, який володіє правами юридичної особи та здійснює виробничу, науково-дослідну й комерційну діяльність з метою отримання відповідного прибутку.

При вивченні цього питання слід звернути увагу на:

характерні ознаки підприємства, особливості його функціонування на ринку;

вплив зовнішнього середовища на ефективність діяльності підприємства;

функціонально-правовий статус підприємства.
Запитання для самоперевірки


 1. Дайте визначення поняття "підприємство".

 2. Назвіть ознаки підприємства, дайте їх характеристику.

 3. Укажіть особливості функціонування підприємства на

ринку.

4. Як впливає зовнішнє середовище на фінансово-господарську діяльність підприємства?

5. Правові основи функціонування підприємства.
Питання 2. Розкрийте суть державного регулювання діяльності підприємства ресторанного господарства та доведіть його необхідність у ринковій економіці

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Важливо з'ясувати, чи є доцільним у ринковій економіці державне регулювання.

Мета державного регулювання економіки - досягнення найбільш ефективного стабільно-поступального економічного, соціального, наукового та культурного розвитку країни.

Основними принципами державного регулювання економіки є: • мінімальне втручання держави в економічні процеси;

 • вплив владних структур на розвиток соціально-економічних процесів з допомогою встановлених державою економічних регуляторів і нормативів.

Вивчаючи питання, потрібно усвідомити: ф необхідність державного регулювання ринкового механізму;

 • особливості сфери інтересів держави;

 • характер взаємодії держави та підприємства в умовах ринкових відносин, що визначений спеціальним розділом Господарського кодексу України;

 • форми прямого та непрямого державного регулювання.

Запитання для самоперевірки

1. Обґрунтуйте необхідність державного регулювання ринкової економіки.

2. Визначте суть і форми державного регулювання.

3. Охарактеризуйте взаємодію держави та підприємства в умовах ринкових відносин.
Питання 3. Охарактеризуйте підприємства ресторанного господарства за різними ознаками класифікації

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Підприємства ресторанного господарства - це сфера виробничо-торговельної діяльності, в якій виробляють і продають продукцію власного виробництва та куповані товари, як правило, призначені для споживання на місці, з організацією дозвілля чи без нього.

При вивченні цього питання слід звернути увагу на класифікацію підприємств ресторанного господарства за різними ознаками, до яких належать:

характер організації виробництва;

асортимент продукції, що реалізується;

рівень послуг, що надаються;

контингент, що обслуговується;

час функціонування;

виробнича потужність тощо.

Вивчаючи питання, потрібно усвідомити основні типи підприємств - їдальня, ресторан, кафе, закусочна, бар, буфет та їх характеристику.їдальня - найпоширеніший тип підприємства харчування. Призначення їдальні - приготування та реалізація населенню переважно обідньої продукції. Залежно від попиту, вона зобов'язана надавати відвідувачам повний раціон (сніданок, обід, вечеря) або частину його. їдальні звичайно надають додаткові послуги (відпускання обідів додому, приймання попередніх замовлень тощо). Для продажу кулінарних виробів і напівфабрикатів у деяких їдальнях, крім буфетів, організовують спеціалізовані прилавки, кулінарні секції тощо.

Ресторан - це підприємство, де реалізація різноманітного асортименту страв, виготовлених переважно за індивідуальними замовленнями, поєднується з організацією відпочинку відвідувачів. Ресторани організовують обслуговування конференцій, офіційних вечорів, прийомів, сімейних свят, банкетів, проведення тематичних вечорів тощо. До меню включаються страви для негайного подавання і так звані чергові, а також фірмові страви, що готуються тільки в даному ресторані. Багато ресторанів спеціалізуються на виготовленні національних страв. Обслуговуючий персонал повинен бути одягнений у формений одяг. Обслуговування здійснюється під наглядом метрдотеля. На посаду метрдотелів, барменів, офіціантів приймаються працівники, які мають спеціальну освіту. У ресторанах вищих розрядів, що обслуговують іноземних туристів, працівники мають володіти іноземною мовою.

У ресторанах повинен бути забезпечений високий рівень комфорту за рахунок устаткування зручними меблями і створення належного мікроклімату, зокрема шляхом кондиціонування повітря. Художнє оформлення приміщень для відвідувачів має бути витримане у визначеному стилі, що відповідає назві ресторану.Кафе - це підприємства, розраховані на вживання їжі разом із відпочинком. Тут готують і продають переважно гарячі (кава, чай, какао) та холодні напої (соки, води), а також реалізують супутні кондитерські й хлібобулочні вироби. Залежно від асортименту продукції та контингенту відвідувачів організовують кафе-кондитерські, кафе-морозиво, кафе-молочні, дитячі, молодіжні кафе тощо.

Закусочна - це підприємство для швидкого обслуговування споживачів, де в асортименті холодні та гарячі страви, закуски масового попиту і нескладного приготування (сосиски, сардельки, пельмені, вареники, яєчні), а також напої (чай, сік, пиво). Крім того, у продажу повинні бути молочнокислі та кондитерські вироби, цукерки, шоколад, алкогольні напої. Продаж міцних спиртних напоїв допускається тільки з дозволу місцевої ради народних депутатів. Поширення набувають спеціалізовані закусочні: пельменна, варенична, шашлична, млинцева, пиріжкова, котлетна, сосисочна, бутербродна тощо.
Запитання для самоперевірки

 1. Як класифікують підприємства ресторанного господарства за характером обслуговування контингенту?

 2. Як класифікують підприємства ресторанного господарства за виробничо-торговельною ознакою?

 3. Як класифікують підприємства ресторанного господарства за ознакою спеціалізації?

 4. Укажіть основні типи підприємств ресторанного господарства.

Питання 4. Стратегічні цілі підприємства ресторанного господарства та їх класифікація

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Діяльність підприємства на ринку спрямовано на досягнення визначених стратегічних цілей і тактичних завдань, що дозволяють забезпечити його високоефективну господарсько-фінансову діяльність, виживання та конкурентоспроможність.

Під цілями розуміють якісні та кількісні характеристики функціонування підприємства, на досягнення яких воно спрямовує свою діяльність.

При вивченні цього питання слід звернути увагу не те, за якими ознаками класифікують цілі підприємства й охарактеризувати їх.
Запитання для самоперевірки

1. За якими ознаками класифікують цілі підприємства ресторанного господарства?

2. Як поділяють цілі підприємства за сферами реалізації?


 1. Як поділяють цілі підприємства за характером формування?

 2. Охарактеризуйте цілі підприємства за сферами реалізації.

Питання 5. Зовнішнє середовище та його вплив на господарську діяльність підприємства ресторанного господарства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Взаємодія підприємства із зовнішнім середовищем відбувається в двох зонах:І. Загальне оточення (макросередовище), яке включає в себе глобальні фактори, що відображають соціально-економічні відносини в суспільстві. Ця група факторів визначає загальні умови підприємницької діяльності, впливає на фактори мікросередовища та через них на розвиток підприємства.II Оперативне середовище (мікросередовище)ь яке охоплює фактори, що безпосередньо впливають на конкретне підприємство ресторанного господарства.

До них належать: • покупці продукції (товарів, робіт, послуг);

 • власники капіталу;

 • постачальники товарів (матеріальних ресурсів);

 • конкуренти;

 • державні установи.

Зовнішнє середовище району діяльності підприємств ресторанного господарства включає: кількість населених пунктів, які обслуговують підприємства, вивчення конкурентного середовища, соціального складу населення, кількість і спеціалізація сільськогосподарських підприємств усіх форм власності.

Для прогнозування діяльності підприємств ресторанного господарства необхідно досконало вивчити соціально-економічні показники зони діяльності організації.


Запитання для самоперевірки

 1. Визначте суть факторів макросередовища, охарактеризуйте їх дію на підприємства.

 2. Назвіть фактори мікросередовища, поясніть їх дію на підприємство.

Тема 2. Економічна робота на підприємств ресторанного господарства

Суть і зміст економічної роботи, її завдання в умовах ринкової економіки.

Інформаційне забезпечення економічної діяльності підприємства.

Планування діяльності підприємства як функція управління.

Суть і принципи планування діяльності підприємства. Стратегічне та тактичне планування. Основні методи планування: програмно-цільовий, балансовий, факторно-аналітичний, техніко-економічних розрахунків, економіко-математичний тощо; їх суть. Види планів підприємства, їх взаємозв'язок. Державне економічне регулювання діяльності підприємства.

Економічний аналіз діяльності підприємства, його суть, завдання, методика та послідовність проведення. Інформаційна база для проведення аналізу.

Показники, що використовуються при економічному аналізі.

Абсолютні та відносні величини, їх поняття та значення для аналізу господарської діяльності. Види відносних величин, методика їх розрахунку.

Середні величини, їх значення. Види середніх величин і методика їх розрахунку.

Ряди динаміки, їх види та значення при економічному аналізі. Показники рядів динаміки: рівень ряду, абсолютний приріст, темп росту, темп приросту, абсолютне значення одного процента приросту, середньорічний темп приросту. Методика їх розрахунку.

Індекси, їх поняття, значення та види. Індекси вартісного обороту, ціни, фізичного обсяг, їх взаємозв'язок.

Способи обробки економічної інформації при аналізі господарської діяльності підприємства: порівняння, приведення показників у порівняльний вигляд, використання відносних і середніх величин, групування, балансовий, графічний, табличного відображення аналітичних даних.

Прийоми вияву впливу факторів: ланцюгова підстановка, індексний метод, абсолютних і відносних різниць.Література: 8, с. 25 - 39, 80 - 110; 9, с. 82-93; 10, 306 -325; 12, с. 17-51.
Питання 6. Дайте характеристику інформаційного забезпечення економічної діяльності підприємства ресторанного господарства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ Інформація - головний елемент економічної функції управління.

Інформація - це сукупність корисних відомостей, що є об'єктом збирання, реєстрації, зберігання, передавання і перетворення.

Володіння повною достовірною, актуальною й оперативною інформацією надає ринкових переваг, знижує фінансовий ризик.

Види інформації: прогностична, планова, облікова, нормативна, інформація для аналізу господарської діяльності й оперативного управління.

Потрібно розкрити суть кожного виду інформації та джерела її утворення (бухгалтерський облік, фінансова та статистична звітність, оперативній облік і звітність, а також зовнішня інформація).

Далі студенти мають розкрити вимоги до інформації та методику перевірки її достовірності.
Запитання для самоперевірки


 1. Дайте визначення поняття "інформація".

 2. Назвіть види інформації.

 3. Охарактеризуйте джерела утворення інформації.

Питання 7. Суть і принципи планування діяльності підприємства та його необхідність у ринковій економіці

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Планування - це процес визначення цілей діяльності підприємства, засобів, шляхів і умов їх дослідження.

Прогнозування передує плануванню і його завдання полягає в передбаченні розвитку діяльності та пошуку рішень, які забезпечують розвиток підприємства.

Вивчаючи дане питання, необхідно звернути увагу на те, що при плануванні діяльності в ринкових умовах підприємства керуються певними принципами:

* орієнтація на обрану стратегію та створення умов для її реалізації;


 • комплексний, системний підхід до управління економічними процесами;

 • творчий підхід до рішення проблем;

 • розуміння зв'язку підприємства з зовнішнім середовищем, особливості його функціонування;

 • динамізм, готовність до змін;

 • необхідність прийняття рішень в умовах неповноти інформації;

 • розробка різних альтернатив і вибір найбільш ефективних.

Ринкова економіка потребує чіткості та гнучкості планування,

Запитання для самоперевірки

1. Визначте суть планування.

2. Обґрунтуйте необхідність планування діяльності підприємств у ринкових умовах.

3. Назвіть принципи планування.
Питання 8. Визначте відмінності стратегічного, тактичного та оперативного видів планування

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇСтратегічне планування - це розробка довгострокових цілей і напрямів діяльності на довгострокову перспективу.

Тактичне шанування - це визначення середньо- та короткострокових планів.

Відмінність між стратегічним і тактичним плануванням полягає у ступені визначення показників, строках охоплення показників.Оперативне планування - завершальний етап планування, засіб виконання стратегічних і тактичних планів, важіль управління діяльністю.

Оперативне планування - це процес розробки детальних планів, при якому здійснюється ув'язка та конкретизація стратегії розвитку підприємства.

Необхідно чітко усвідомити, які відмітні та спільні риси цих видів планування.
Запитання для самоперевірки


 1. Визначте суть стратегічного планування, його об'єкти.

 2. Охарактеризуйте тактичне планування.

 3. Укажіть суть оперативного планування.

Питання 9. Суть, завдання та методи проведення економічного аналізу

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Економічна робота включає такі види діяльності: збір і систематизація основних соціально-економічних показників району діяльності підприємства, аналіз і планування діяльності, розробка заходів, спрямованих на покращання діяльності.

Основним завданням економічної роботи в умовах ринку є розробка на основі детального аналізу такої стратегії розвитку підприємства, реалізація якої забезпечила б оптимальний прибуток при мінімальних затратах і, тим самим, конкурентоспроможність підприємства.

Економічний аналіз - це детальне вивчення діяльності підприємства з метою виявлення невикористаних резервів і підвищення ефективності його діяльності.

Вивчаючи це питання, необхідно усвідомити: • поняття, значення аналізу господарської діяльності та його роль в управлінні діяльністю підприємства та підвищенні його ефективності;

 • зміст і завдання аналізу господарської діяльності стосовно підприємства ресторанного господарства;

 • метод аналізу, способи обробки економічної інформації (дати коротку характеристику).

Запитання для самоперевірки

 1. Визначте суть економічного аналізу.

 2. Поясніть роль і значення аналізу в управлінні підприємством та підвищенні його ефективності.

 3. Укажіть методи аналізу, дайте їх коротку характеристику.

 4. Назвіть послідовність проведення економічного аналізу.

Задачі 36 - 39 - на розрахунок відносних величин

Задачі 47,48 - на визначення показників ряду динаміки

Задані 49,50 - на визначення індексів

Тема 3. Основні засоби підприємств ресторанного господарства

Поняття та склад основних засобів підприємств ресторанного господарства. Оцінка і відтворення основних засобів підприємств ресторанного господарства. Виробнича потужність кухні та пропускна спроможність торговельного залу, їх визначення.

Аналіз розвитку й ефективності використання основних засобів підприємств ресторанного господарства. Аналіз наявності мережі ресторанного господарства за типами і класами, кількості місць, забезпеченості відвідувачів посадковими місцями. Аналіз ефективності використання основних засобів: рентабельності, фондовіддачі та фондомісткості.

Планування розвитку і розміщення підприємств ресторанного господарства. Розрахунок потреби в мережі підприємств ресторанного господарства.

Література: 4.2; 9, с. 275 - 301; 12, с. 109 - 120,293 - 319.


Питання 10. Поняття та склад основних засобів підприємств ресторанного господарства

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇНа розвиток галузі значний вплив справляє склад основних засобів підприємств ресторанного господарства.

Основні засоби підприємств ресторанного господарства -матеріальні активи, які підприємство отримує з метою використання їх у процесі виробництва чи постачання товарів, надання послуг, здавання в оренду іншим особам або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року.

При вивченні цього питання слід звернути увагу на класифікацію основних засобів.
Запитання для самоперевірки

1. У якому документі подається визначення та класифікація


основних засобів?

2. Дайте визначення поняття "основні засоби".


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал