Предмет : Економіка підприємств різних типів. Викладач : Фомічова Яна Сергіївна Спеціальність: Виробництво харчової продукції Тематичний планСторінка1/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.1 Mb.
  1   2   3   4   5Предмет : Економіка підприємств різних типів.

Викладач : Фомічова Яна Сергіївна

Спеціальність: Виробництво харчової продукції

Тематичний план

теми

Назва теми

Усього

годин

Номер

питання

1

Вступ. Підприємство в системі ринкових

відносин

8

1-5

2

Економічна робота на підприємстві

ресторанного господарства

30

6-9,

36-50

3

Основні засоби підприємств

ресторанного господарства

12

10-14,

51—56

4

Атробництво продукції та

товарооборот підприємств

ресторанного господарства

26

15-18,

57-73

5

Забезпечення випуску продукції та

реалізації товарів

20

19-21,

74-77

6

Персонал, мотивація, плата праці.

16

22-26,

78-81

7

Витрати підприємств ресторанного

господарства

20

27-28,

82-89

8

Ціни та ціноутворення на ПРГ

14

29-31,

90-93

9

Доходи і прибуток ПРГ

16

32-35,

94-100

Разом

162

Форма підсумкового контролю – екзамен.

Перелік питань і завдань для виконання контрольної роботи

Теоретичні питання

 1. Дайте визначення поняття "підприємство" та охарактеризуйте його ознаки.

 2. Розкрийте суть державного регулювання діяльності підприємства ресторанного господарства та доведіть його необхідність у ринковій економіці.

 3. Охарактеризуйте підприємства ресторанного господарства за різними ознаками класифікації.

 4. Стратегічні цілі підприємства ресторанного господарства та їх класифікація.

 5. Зовнішнє середовище та його вплив на господарську діяльність підприємства ресторанного господарства.

 6. Дайте характеристику інформаційного забезпечення економічної діяльності підприємства ресторанного господарства.

 7. Суть і принципи планування діяльності підприємства та його необхідність у ринковій економіці.

 8. Визначте відмінності стратегічного, тактичного та оперативного видів планування.

 9. Суть, завдання та методи проведення економічного аналізу.
 1. Поняття та склад основних засобів підприємств ресторанного господарства.

 2. Оцінка та відтворення основних засобів підприємств ресторанного господарства.

 3. Аналіз ефективності використання основних засобів підприємств ресторанного господарства.

 4. Виробнича потужність кухні та пропускна спроможність торговельного залу.

 5. Розкрийте методику аналізу розвитку й ефективності використання основних засобів підприємств ресторанного господарства.

 6. Дайте характеристику товарообороту, його видів і випуску продукції на підприємствах ресторанного господарства.

 1. перелічіть фактори, що визначають обсяг, структуру та перспективи розвитку підприємства ресторанного господарства.

 2. Розкрийте методику аналізу товарообороту та випуску продукції підприємства ресторанного господарства.

 3. Охарактеризуйте методи планування товарообороту та випуску продукції на підприємстві ресторанного господарства.

 4. Забезпечення випуску продукції та реалізація товарів у системі управління діяльністю підприємств ресторанного господарства.

 5. Розкрийте методику аналізу товарного забезпечення.

 6. Визначення потреби в сировині й товарах.

 7. Характеристика персоналу підприємств ресторанного господарства.

 8. Розкрийте фактори, що впливають на продуктивність праці та суть впливу продуктивності праці на результати діяльності підприємства.

 9. У чому полягає суть мотивації праці персоналу підприємств ресторанного господарства?

 10. Розкрийте суть відрядної форми оплати праці й особливості її використання на підприємствах ресторанного господарства. Системи оплати праці, що включає відрядна форма.

 11. Розкрийте суть почасової форми оплати праці. Системи оплати праці, що включає погодинна форма оплати.

 12. Розкрийте економічну суть поточних витрат підприємства ресторанного господарства та наведіть їх класифікацію.

 13. Дайте характеристику факторів, що визначають розмір і рівень поточних витрат.

 14. Види цін у ринковій економіці, їх характеристика.

 15. Охарактеризуйте ціноутворюючі фактори.

 16. Ціноутворення на підприємствах ресторанного господарства.

 17. Дайте характеристику складових доходів підприємства ресторанного господарства. Фактори, що впливають на формування доходів підприємства ресторанного господарства.

 18. Аналіз і планування доходів підприємства ресторанного господарства.

 1. Дайте характеристику видів прибутку.

 2. Охарактеризуйте фактори, що впливають на розміри прибутку та рентабельності.Задачі

36. Визначити відносні величини планового завдання, виконання плану і динаміку та дати економічну характеристику отриманих результатів.

Товарооборот їдальні становив: • фактично за минулий рік - 320 тис. грн;

 • план на звітний рік - 345 тис. грн;

 • фактично за звітний рік - 330 тис. грн.


37. Визначити відносну величину структури товарообороту ресторанного господарства і дати економічну характеристику отриманих результатів.

Фактичний товарооборот ресторанного господарства -510 тис. грн, у т.ч.: оборот з продукції власного виробництва -364,3 тис. грн; оборот з купованих товарів - 145,7 тис. грн.


38. Визначити динаміку товарообороту ресторанного господарства в поточних і порівняльних цінах і дати їм оцінку.

План товарообороту ресторанного господарства на рік -2400 тис. грн.

Фактичне виконання плану:


 • за звітний рік - 2410 тис. грн;

 • за минулий рік - 2100 тис. грн.

Ціни у звітному році на продукцію ресторанного господарства підвищилися на 4,6 %.
39. Визначити фактичний рівень витрат підприємства ресторанного господарства, якщо фактична сума витрат - 234 тис. грн.

Товарооборот плановий - 600 тис. грн, а фактичний -636 тис. грн.

Яку відносну величину Ви визначили?
40. Визначити середній товарооборот по об'єднанню ресторанного господарства на основі таких даних:

Товарооборот по кафе та їдальнях становив:

• їдальня № 1 - 310 тис. грн; » їдальня № 2 - 380 тис. грн; » кафе № 1 - 440 тис. грн.
41. Визначити середній товарооборот по об'єднанню ресторанного господарства на основі таких даних:

Товарооборот по кафе та їдальнях становив: • їдальня № 1 -310 тис. грн;

 • їдальня № 2 - 380 тис. грн;

 • кафе № 1 - 440 тис. грн;

 • кафе № 2 - 510 тис. грн. Указати вид середньої величини.


42. Визначити середню кількість посадових місць на одне підприємство ресторанного господарства на основі таких даних:


Кількість посадових місць

120

100

40

85

45

Кількість підприємств ресторанного господарства

1


1


3


4


2


Указати вид середньої величини. Пояснити свій вибір.


43. Визначити середню ціну закупівлі м'яса для потреб ресторанного господарства на основі наступних даних:


Кількість покупок

1

4

2

6

4

Ціна за 1 кг м’яса, грн..

15,0

21,2

20,5

23,0

24,5

Указати вид середньої величини.44. Визначити середню ціну й кг картоплі за такими даними:

Сума закупівлі, грн..

620

600

550

600

540

Ціна за 1 кг , грн..

0,70

0,80

2,00

1,20

0,90

Указати вид середньої величини.45. Визначити середній запас продуктів їдальні за квартал:

Запаси товарів на 01.01- 2,6 тис. грн;

01.02-1,8 тис. грн;

01.03-2,0 тис. грн;

01.04-2,4 тис. грн. Указати вид середньої величини.
46. Визначити середній розмір націнки по об'єднанню ресторанного господарства.


Типи підприємств

Питома вага типів

підприємств у загальній

Кількості


Розмір націнки на продукцію

Ресторанного

господарства


Ресторан

26,0

90

Кафе

44,0

65

Їдальня

30,0

45

Разом

100

?

Яку середню величину ви використали?


47. Визначити показники ряду динаміки ланцюговим методом: абсолютний приріст, темпи росту і приросту й абсолютне значення одного відсотка приросту.

Товарооборот підприємства ресторанного господарства характеризується такими даними:(тис. грн.)


2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

27000

29600

30600

38800

44600

Назвати вид ряду динаміки.


48. Визначити показники ряду динаміки базисним методом: абсолютний приріст, темпи росту та приросту й абсолютне значення одного відсотка приросту.

Товарооборот підприємства ресторанного господарства характеризується такими даними:(тис. грн.)


2002 р.

2003 р.

2004 р.

2005 р.

2006 р.

27000

29600

30600

38800

44600

• Назвати вид ряду динаміки.


49, Визначити індивідуальні індекси цін, кількості й товарообороту.

Кафе закупило на ринках міста:
Продукт

Базисний період

Звітний період

Ціна

Кількість

Ціна

Кількість

Картопля

0,80

100

1,00

105

Капуста

1,20

20

1,30

25

Морква

1,30

10

1,35

8

М'ясо

22,50

40

23,50

42

Дати економічну оцінку розрахованим індексам.


50. Визначити загальні індекси вартісного товарообороту, фізичного товарообороту й ціни та суму втрат, яких зазнало населення від підвищення цін.


Показник

Базисний період

Звітний період

Кількість,

тис. шт.


Ціна за

одиницю, грн.Кількість,

тис. шт.


Ціна за

одиницю, грн.Перші страви

51

2,50

60

2,80

Закуски

20

6,25

22

7,50

Другі страви

328

6,20

326

7,80

Дати економічну оцінку розрахованим індексам.

55. Провести аналіз використання пропускної спроможності обідньої зали:

 • корисна площа обідньої зали -210м ;

 • норма площі на одне посадочне місце - 1,2 м ;

 • середня тривалість споживання їжі одним відвідувачем -25 хв;

 • їдальня працює 8 год на день;

 • коефіцієнт заповнення зали - 0,8.

їдальня працює 300 днів. Фактична кількість відвідувачів їдальні за рік - 725,7 тис. осіб. Коефіцієнт використання обідньої зали минулого року - 0,91.

56. Провести аналіз ефективності використання основних засобів кафе "Марічка" на основі таких даних:

Показник

Минулий рік

Звітний рік

Відхилення,

(+,-)


Звітний рік

до минулого

року, %


1

Валовий

товарооборот, тис. грн.198,7

204,92

Прибуток, тис. грн.

18,9

20,73

Середньорічна

вартість основних

засобів, тис. грн.


394,5

403,74

Кількість місць, шт.

48

525

Фондовіддача

основних засобів, грн.6

Фондомісткість

7

Фондоозброєність

8

Коефіцієнт

прибутковості

основних засобів


9

Прибуток на

одне місце
57 - 59. Провести аналіз товарообороту і випуску продукції ресторанного господарства за звітний період.

(тис. грн.)


Показник

Задачі

57

58

59

Минулий

рік


Звітний рік

Минулий

рік


Звітний рік

Минулий

рік


Звітний рік

план

фактично

План

фактично

план

фактично

Товарооборот, усього

18 200

19 300

-

20 100

21 000
15 000

16 000
У т. ч.:

продукція власного

виробництва;

купівельні товари


12 545

12 608

6972

13 335

14 080

7920


8480

9000

9450

7100


Питома вага продукції

власного виробництва в

товарообороті, %


64
63
52
Зробити висновки. Розрахунок оформити в таблиці такої форми:


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал