Правознавство 10 кл №9 Поняття і загальна характеристика права Мета: розкрити поняття, функції, ознаки соціальних норм та права, поняття «джерела та форми права»Скачати 133.67 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір133.67 Kb.
Правознавство 10 кл

9 Поняття і загальна характеристика праваМета: розкрити поняття, функції, ознаки соціальних норм та права, поняття «джерела та форми права»; розкрити принцип верховенства законів; дати уявлення про систематизацію правових актів; розвивати вміння працювати з поняттями, застосовувати отримані знання на практиці; , сприяти формуванню критичного мислення учнів; виховувати правову культуру учнів.

Очікувані результати Після опрацювання теми учні зможуть:

- пояснити, що таке соціальні норми, називає їх види; поняття ”правові акти”, ”нормативні акти”, ”підзаконні акти”, ”декрети”, ”правові прецеденти”, ”правові звичаї”, ”нормативні договори”;

- аналізувати відмінності між правовими і морально-етичними нормами;

- давати визначення функцій права і називати їх види; визначення джерел і форм права та називати їх основні види;

- розкривати зміст принципу верховенства законів;

- обґрунтовувати необхідність систематизації правових актів та називати її види.

Основні поняття: соціальні норми, право, мораль, функції соціальних норм, функції права, джерела права, форми права, правовий акт, систематизація правових актів, правовий звичай, правовий прецедент, правовий договір, міжнародний правовий акт, законодавчий процес

Обладнання: презентація «Поняття і загальна характеристика права», підручник Наровлянський О.Д. Правознавство 10 кл, 2010р,

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

Структура уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Соціальні норми: поняття, види.

2. Поняття і ознаки права. Право і мораль. Функції права

3. Джерела та форми права: поняття і види. Правові акти. Принцип верховенства законів

4. Систематизація правових актів: поняття і види

ІV. Узагальнення та систематизація знань , умінь і навичок

V. Підсумки уроку

VI. Домашнє завдання
ХІД УРОКУ


 1. Організаційна частина уроку

 2. Актуалізація знань учнів

Бесіда

Які ознаки держави ви можете назвати?

Коментар відповідей учнів і, звертається увага на таку ознаку держави, як наявність системи права, оголошення тему план, уроку (Слайд 1,2)

Постановка проблемного питання уроку (Слайд 3)

Чи можливе функціонування держави без правових норм?
ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Соціальні норми: поняття, види.

Евристична бесіда.

1) Чому, на вашу думку, в конкретних випадках: хлопчик в автобусі поступився місцем бабусі, підприємець сплачує податок державі з отриманого ним прибутку, член профспілки сплачує членські внески — люди діяли саме таким чином?

2) Як ви вважаєте, що визначило їх поведінку? (Підвед. учнів до висновку, що в усіх наведених випадках дії громадян були визначені певними правилами, нормами.)

3) Назвіть ці норми.

4) Визначте спільне в усіх наведених випадках.

У своїх відповідях учні повинні назвати поняття моралі (для першого випадку) і поняття права; визначити, що йдеться про регулювання поведінки людей, коли вони вступають у певні відносини між собою в суспільстві; указати на те, що ці норми певним чином закріплені.

Коригування відповіді учнів за допомогою навідних запитань і робиться висновок, що наведені випадки розкривають соціальні норми, тобто норми, які регулюють відносини між людьми в суспільстві (соціумі).

Робота з поняттям( учні записують до зошита)(Слайд4)

Соціальні норми, тобто правила поведінки, що регулюють відносини між людьми і спрямовують їхню діяльність у суспільних інтересах.

Усі соціальні норми, залежно від їх ролі й місця в системі соціального регулювання, поділяються на:

1) правові (або юридичні), тобто норми, що встановлені державою і забезпечені її примусовою силою, регулюють найважливіші аспекти суспільних відносин;


 1. морально-етичні, що сформувалися стихійно, існують у свідомості людей і виступають критеріями у ставленні людей одне до одного і до суспільства;

 2. релігійні, які регулюють відправлення релігійних культів, ставлення людей до Бога і навколишнього світу;

 3. корпоративні, тобто правила поведінки, що встановлюються та забезпечуються політичними партіями, громадськими організаціями та іншими об'єднаннями людей;

 4. політичні, які регулюють відносини між різними суб'єктами політичної діяльності та являють собою політичні програми, заяви, декларації тощо;

 5. естетичні, що відбивають ставлення людей до порядку оформлення й оцінки предметів духовної чи матеріальної культури з позицій краси, гармонії, якості тощо;

 6. звичаї, тобто правила поведінки, які склалися внаслідок історично тривалого повторення людьми певних дій, що закріпилися як стійкі звички;

 7. традиції, різновид звичаїв, що вказує на епізодичне правило, стиль поведінки.

Завдання(Слайд 5)

Визначте вид соціальної норми. 1. Люди, що сповідують іслам, відмовились їсти свинину.

 2. Голова партійної організації звернувся до її членів з приводу сплати партійних внесків.

 3. В Україні весіллю обов'язково передує сватання.

 4. На честь Дня працівників освіти в школі відбувся святковий концерт.

 5. Святковий стіл необхідно застилати чистою скатертиною.

 6. Під час виборчої кампанії політичні партії підписали кодекс поведінки.

 7. Підліток не поступився місцем у тролейбусі літній людині.

 8. Пасажир не сплатив за проїзд у тролейбусі.

Соціальні норми можна також поділити за сферами соціального буття на економічні, культурні, естетичні, політичні, екологічні.


2. Поняття і ознаки права. Право і мораль. Функції права

Бесіда

Пригадайте визначення права яке ви вже вивчали в 9 класі?

( Право - система загальнообов'язкових, формально визначених норм, що встановлюються та охороняються державою та регулюють найбільш важливі суспільні відносини)

Завдання

Спираючись на визначення поняття «право», спробуйте сформулювати його головні ознаки.

Ознаки права: (Слайд 6)

1) Право встановлюється виключно державою. Жодна спільнота, група людей, організація не може цього зробити.

2) Право є системою норм. Наприклад, після прийняття норми щодо рівності всіх форм власності до Кримінального кодексу України було внесено зміни, якими відповідальність за викрадення чужого майна незалежно від форми власності стала однаковою. У Кримінальному кодексі України від 5 квітня 2001 р. взагалі немає різниці, проти якої форми власності скоєно злочин. Іншим прикладом права як системи норм слугує введення в Кодекс законів про працю (КЗпП) України норми щодо надання додаткових неробочих днів (тричі на рік) прибічникам інших, ніж православна, релігій у дні їх найважливіших релігійних свят. Цим забезпечено реалізацію проголошеної в Конституції України рівності всіх релігій, адже православна Трійця, Різдво та Великдень проголошені у КЗпП неробочими днями.

3) Загальна обов’язковість. Це єдиний вид соціальних норм, який є обов’язковим на території держави для всіх, незалежно від їх належності до цієї держави (дія норм права розповсюджується і на іноземців, які перебувають на території країни), ставлення до правових норм і навіть незалежно від знання цих норм (незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності).

4) Формальна визначеність. Розуміння цієї ознаки полегшить порівняльний аналіз формулювання норми моралі щодо необхідності поступатися місцем у транспорті особам похилого віку та норми права щодо пенсійного забезпечення цих громадян. Отже, у першому випадку не визначено чітко, особам якого віку слід поступатися місцем, хто має це робити, тобто все це віддано на розсуд учасників цих соціальних відносин. Крім того, ці норми моралі ніде офіційно не зареєстровані, формуються громадською думкою тощо. Якщо йдеться про правові норми щодо пенсійного забезпечення, то в них чітко визначено вік отримувачів пенсії, її розмір, вимоги щодо отримання, порядок сплати тощо. Закріплено ці норми в спеціальному документі, офіційно прийнятому у встановленому порядку.

5) Право охороняється державою. Правоохоронні функції покладені на суди, міліцію та інші органи державної влади.

6) Право регулює не всі відносини між людьми, а лише найважливіші.

Завдання.(Слайд 7)

Наведіть приклади суспільних відносин, які не регулюються нормами права.

Узагальнюю відповіді учнів та доповнюю їх такими прикладами: відносини, що стосуються виконання релігійних настанов; відносини бабусі та хлопця, який у транспорті поступився їй місцем; відносини осіб, що дружать, або розрив їхньої дружби тощо.

Правові норми є складовою в системі соціальних норм, але мають пріоритет перед іншими соціальними нормами.

Право і мораль

Учитель. Найчастіше право взаємодіє з мораллю. У права та моралі є спільні ознаки та відмінності.Завдання

В підручнику уважно опрацювати таблицю на ст..42 та самостійно виявити спільні ознаки та відмінності права та моралі

Право та мораль мають спільні ознаки:

а) регулюють суспільні відносини;

б) впливають на свідомість та поведінку людей і формування стандартів їхньої поведінки;

в) є правилами поведінки загальнообов'язкового характеру;

г) базуються на принципі справедливості.

Водночас право та мораль мають низку відмінностей.

За завданням:

мораль — встановлення певного суспільного порядку;

право — встановлення певного правопорядку.

За походженням:

мораль формується у суспільстві стихійно:

право — встановлюється державою.

За джерелом волі:

мораль — воля суспільства:

право — воля держави.

За формою висловлення:

правові норми — у правових актах;

морально-етичні — існують у свідомості людей.

За широтою охоплення суспільних відносин: мораль — всі аспекти; право — найбільш важливі.

За способом формулювання:

норми моралі мають невизначений характер;

норми права чітко визначені.

За ступенем деталізації, регламентування: мораль регулює відносини в загальних рисах;

право детально.

За способом забезпечення:

моральні норми забезпечуються їх авторитетом, громадською думкою тощо;

правові норми — примусовою силою держави.

За характером наслідків порушення:

норми моралі зумовлюють громадський осуд та засоби громадського впливу;

норми права — правові санкції.

Функції права

Учитель.


Функції права — це основні напрямки впливу права на свідомість і поведінку суб'єктів суспільних відносин з метою розв'язання конкретних завдань (учні записують до зошитів) (Слайд 8)

Розп.вчит. за схемою «Функції права» в підручнику ст..43


Загальносоціальні функції права виокремлюють відповідно до сфер, у яких право допомагає регулювати суспільні відносини. У схемі вказано лише окремі, найважливіші загально соціальні функції

Спеціальні, або суто юридичні, функції права поділяють на регулятивні( регулятивна функція забезпечує регулювання найважливіших суспільних відносин) та правоохоронні( цю функцію право виконує декількома шляхами – встановленням певних заборон та встановленням санкції за порушення та погроза застосування їх до правопорушника).

завдання

Визначте функцію права. (Слайд 9) 1. Юридичне закріплення повноважень власника щодо володіння, користування та розпорядження майном.

 2. Кримінальна відповідальність за крадіжку.

 3. Покладання обов’язку сплачувати податки.

 4. Заборона поширювати наркотичні засоби.

3. Джерела та форми права: поняття і види. Правові акти. Принцип верховенства законів

Джерела права

Уч и т е л ь. Для повноцінного виконання своїх функцій правові норми повинні бути чітко оформлені та юридично закріплені, тобто мати зовнішнє відображення.

Способи, форми вираження і закріплення правових норм називають джерелами (формами) права (Слайд 10)

Форми джерела права


 1. Нормативно-правовий акт — офіційний письмовий документ, виданий уповноваженим органом у встановленій формі, який містить правові норми, що врегульовують певну групу однорідних суспільних відносин. Це найбільш поширена форма джерела права.

 2. Правові звичаї — звичаї, що у практиці суспільних відносин існували як неписане правило незалежно від волі держави, а іноді і всупереч їй, але з часом були санкціоновані (узаконені) державою і стали офіційним правилом.

 3. Юридичний (правовий) прецедент — це перше рішення суду або адміністративного органу з конкретної справи, яке стає обов’язковим правилом для розв’язання подібних, аналогічних випадків.

 4. Нормативно-правовий договір — це договір, в якому висловлена узгоджена воля кількох суб’єктів правовідносин, що врегульовує відносини між ними, а іноді стає обов’язковою і для інших суб’єктів цих відносин.

 5. Міжнародно - правові акти — норми міжнародного співтовариства, які за згодою держави можуть застосовуватися на її території.

Запитання для закріплення знань(Слайд 11)

 1. Порівняйте поняття джерела права в матеріальному та формальному розумінні.

 2. Як ви вважаєте, які форми права є чинними сьогодні в Україні?

 3. Визначте форму джерела права:

а) Загальна декларація прав людини;

б) договір з ремонтною бригадою про ремонт квартири;

в) Конституція України;

г) правило Божого суду в «Руській Правді».Нормативно-правові акти

Учитель. Найбільш поширеною формою джерела права є нормативно-правовий акт. Нормативно-правові акти мають свої види та особливості. (Слайд 12)

Ознаками нормативно-правових актів є те, що вони:


 1. видаються уповноваженим органом влади або народом шляхом референдуму;

 2. містять нові або скасовують чи змінюють старі правові норми;

 3. мають чітко формулювати права та обов’язки осіб, на яких вони поширюються;

 4. мають форму письмового документа й обов’язкові реквізити;

 5. публікуються у визначених законом офіційних виданнях.

Нормативно-правові акти поділяються на: (Слайд 13)

 1. закони — прийняті у визначеному конституцією порядку акти органу законодавчої влади або прийняті шляхом референдуму, що врегульовують найважливіші суспільні відносини і мають вищу юридичну силу (конституція (основний закон), конституційні та звичайні закони);

 2. підзаконні акти — нормативно-правові акти правотворчих органів держави, що деталізують і розвивають положення, які закріплені у законах та визначають процедуру їх реалізації (укази, постанови, статути, розпорядження, правила, положення, накази, інструкції, листи).

Нормативно-правові акти слід розрізняти з індивідуальними правовими актами — індивідуальними правовими приписами, що виступають засобом реалізації нормативних актів уповноваженими органами у конкретних випадках правовідносин.

Особливе місце серед нормативних актів посідають декрети — виявлення надзвичайних повноважень установчого органу або уряду, згідно з яким він самочинно приймає рішення, що мають силу закону.Завдання (Слайд 14)

Визначте вид правового акта. 1. Кодекс законів про адміністративну відповідальність.

 2. Видача ордера на квартиру.

 3. Постанова Кабінету Міністрів України.

 4. Указ Президента України.

 5. Конституція АРК.

 6. Рішення облради про виділення земельної ділянки для будівництва школи.

 7. Постанова Кабінету Міністрів « Про порядок ліцензування ».

 8. Указ Президента України «Про присвоєння звання "Герой України" ».


4. Систематизація правових актів: поняття і види

Розповідь вчителя

Діюче законодавство є упорядкованеУпорядкування діючих нормативних актів, приведення їх до певної системи називають систематизацією законодавства. (Слайд 15,16)

Способи систематизації:

1.Інкорпорація – спосіб систематизації, при якому нормативні акти об’єднують у збірник чи зібрання, розташовуючи їх у хронологічному порядку за предметом регулювання або за іншими ознаками.

2. Консолідація – об’єднання в єдиний нормативно- правовий акт кількох актів, які регулюють певну сферу суспільних відносин без змін їх змісту.

3.Кодифікація- процес зведення різних нормативно-правових актів у єдиний, внутрішньо узгоджений та структурований акт шляхом переробки їх змісту.

Вирішення проблемного питання уроку(Сл.17)

Чи можливе функціонування держави без правових норм?
ІV. Закріплення вивченого матеріалу

Бесіда (Слайд 18)

 1. Що таке соціальні норми?

 2. Назвіть основні види соціальних норм.

 1. Дайте визначення поняття «право».

 2. Яку роль відіграє право в системі соціальних норм?

 3. Дайте визначення функцій права і вкажіть їх види.

 4. Що таке джерела та форми права?

 5. Які критерії лежать в основі розподілу форм права на види?

 6. За якими критеріями відбувається систематизація нормативно-правових актів?

 7. Назвіть основні види нормативно-правових актів.

V. Підбиття підсумків

Учитель вказує на важливість права в системі соціальних відносин, звертає увагу на важливість дотримання положень основних нормативних актів і, перш за все, Конституції та законів.VI. Домашнє завдання

Пар. 5 чит., (слайд 19)

С.р.-Навести приклади правових і моральних норм, функцій права

Д.р.- Заповнити таблицю 8 ст.48 в підручникуВ.р.Підготувати повідомлення про сучасні правові сім’ї англосаксонську, мусульманську, романо - германську.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал