ПравовідновиниСкачати 89.16 Kb.
Дата конвертації24.04.2017
Розмір89.16 Kb.
Правознавство 9 кл

11 Тема: Правовідновини.Мета: сформувати поняття «ознаки правовідносин», «види правовідносин», «структура та зміст правовідносин»; правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття й терміни; виховувати правову культуру.

Очікувані результати Після опрацювання теми учні зможуть:

давати визначення правовідносин, називати їх види; визначення юридичних фактів, провести їх класифікацію та наводити приклади;

розкривати зміст поняття ”склад правовідносин”; поняття ”зміст правовідносин”;

аналізувати співвідношення понять ”суб’єкти права” і ”суб’єкти правовідносин”;

пояснити зміст правосуб’єктності осіб, розкривати її особливості у фізичних і юридичних осіб; що таке об’єкти правовідносин.

Тип уроку: засвоєння нового навчального матеріалу.

Основні поняття: Правовідносини, склад правовідносин, зміст правовідносин, об'єкти правовідносин, суб'єкти правовідносин, суб'єкти права, фізичні особи, юридичні особи

Обладнання: підручник Наровлянського О.Д. Правознавство 10 кл.2010р., зошит,

Структура уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

ІІІ. Мотивація

ІV. Вивчення нового матеріалу

1. Поняття і види правовідносин.

2. Склад правовідносин. Суб’єкти права та правовідносин. Правосуб’єктність осіб. Особливості правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб. Об’єкти правовідносин. Зміст правовідносин.

3.Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

V. Узагальнення та систематизація знань , умінь і навичок

VІ. Підсумки уроку

VІI. Домашнє завданняХід уроку

І. Організаційний момент

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь і навичок

Правовий диктант

 1. Галузь права це - …( сукупність правових норм, що за допомогою певного методу правового регулювання регулюють суспільні відносини в певній сфері).

 2. Право має свою структуру це…( галузь права, інститут права, норма права)

 3. До галузей публічного права відносяться конституційне право, …(кримінальне, адміністративне,фінансове)

 4. До галузей приватного права відносять … (цивільне право, трудове право, сімейне право, господарське право)

 5. Норма права -…( обов’язкове правило поведінки, що встановлене й підтримується державою)

 6. Норма права має таку структуру…(гіпотеза, диспозиція, санкція)

 7. Міжнародне право регулює відносини між …( державами, міжнародними організаціями)

 8. Основними сучасними правовими сім’ями є…(англосаксонська, мусульманська, романо - германська)

 9. Правова система України належить до … сім’ї ( романо – германської)

Взаємоперевірка учнів, правильні відповіді зачитує вчитель.
Визначити елементи норми прав.

1. «Фізична особа (підприємець) відповідає за обов’язки, пов’язані з підприємницькою діяльністю, усім своїм майном…». (Ст. 52 Цивільного Кодексу України)

2. «Якщо повнолітня дочка, син не піклуються про своїх непрацездатних немічних батьків, з них, за рішенням суду, можуть бути стягнені кошти на покриття витрат, пов’язаних з таким піклуванням». (Ст. 172 Сімейного Кодексу України)

3. «Виробник (виконавець) зобов’язаний інформувати споживача про можливий ризик та безпечне користування товаром (роботою, послугою) за допомогою діючих у міжнародній практиці позначок». (Ст. 16 «Закону України «Про захист прав споживачів»)

4. «Допит неповнолітнього повинен проводитися в присутності адвоката…». (Ст. 168 КПК України)

5. Умисне легке тілесне ушкодження, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності, карається громадськими роботами на строк від ста п’ятдесяти до двохсот сорока годин, або виправними роботами на строк до одного року, або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до двох років. (Ст. 125 Кримінального кодексу України)


ІІІ Мотивація

Учитель.


Дитина від народження вступає в різні соціальні відносини з іншими людьми, а також правовідносини. Назвіть, будь ласка, в які правові відносини вступає доросла людина. Сьогодні на уроці ми дізнаємось про ознаки правовідносин, їх зміст та структуру правовідносин.
ІV. Вивчення нового матеріалу

 1. Поняття та види правовідносин.

Учитель.

У процесі свого життя кожна людина постійно вступає у відносини з іншими людьми. Ці відносини регулюються соціальними нормами. У багатьох випадках суспільні відносини регулюються нормами права.Завдання

визначте, у яких із цих випадків ваші відносини регулювалися нормами права. • прогулянка з однокласниками після уроків

 • на прохання батьків ви допомагаєте їм у хатній роботі

 • на перерві купуєте тістечко в шкільному буфеті

 • громадянин звільнився з роботи й уклав нову трудову угоду

Робота з поняттям ( вписати до зошита)

Правовідносинисуспільні відносини, які регулюються нормами права.

Розповідь вчит. за схемою « Види правовідносин» ст.56

Правовідносини можна класифікувати. Найчастіше поділяють за кількістю учасників, поділом прав і обов’язків. А також за сферою суспільних відносин, які вони регулюють.

За сферою суспільних відносин (наводяться приклади)

Написання заяви – це адміністративно – правові відносини

Укладення трудового договору – трудові правовідносини

Купівля товару,дарування, позичка – цивільно – правові відносини

За кількістю учасників(наводять прилади)

Двосторонній характер угод(дві сторони мають і права і обов’язки)

Односторонній(мова йде не про кількість учасників відносин, а про розподіл між ними прав та обов’язків. Одна із сторін має права, а інша тільки обов’язки)

Завдання

Наведіть приклади з життя, коли ви ставали учасником правовідносин або мали справу з ними(у правовідносини вступали батьки,знайомі)
2. Склад правовідносин. Суб’єкти права та правовідносин. Правосуб’єктність осіб. Особливості правосуб’єктності фізичних і юридичних осіб. Об’єкти правовідносин. Зміст правовідносин.

Розповідь вчителя за схемою підручника ст.57 « Склад правовідносин»Пояснення на прикладі договору купівлі-продажу ( де продавець і покупець-суб’єкти, товар-об’єкт, суб’єктивні права та юридичні обов’язки продавця і покупця – зміст)

Перша складова правовідносин – їх учасники(суб’єкти). Будь-яка фізична особа. Юридична особа – організація, створена і зареєстрована в установленому законом порядку. Ознаки юридичної особи.

Обов’зкова умова для участі у правовідносинах – (записати в зошити)правосуб’єктністьздатність фізичних та юридичних осіб у встановленому порядку бути суб’єктами правовідносин ( суб’єктами права), мати юридичні права та обов’язки.

Для юридичних осіб правосуб’єктність визначається їхньою компетенцією – сукупністю прав та обов’язків, які надаються юридичнй особі для виконання її функцій. Юридична особа набуває своєї правосуб’єктності з часу її реєстрації, і вона залишається незмінною протягом усього часу.
Розповідь вчителя за схемою в підручнику ст..58 «Правосуб’єктність фізичної особи»

Завдання

1.Пригадайте з курсу 9 кл, що таке правоздатність і дієздатність.

2.Коли фізичні особи набувають правоздатності та як із часом змінюється їхня дієздатність?
Для того щоб мати можливість бути учасником правовідносин, їхні суб'єкти повинні володіти правосуб'єктністю:

а) правоздатністю — передбаченою нормами права здатністю су


б'єкта бути носієм суб'єктивних прав та юридичних обов'язків (ви
никає з моменту народження й припиняється в момент смерті);

б) дієздатністю — здатністю суб'єкта своїми діями набувати й са


мостійно та свідомо здійснювати суб'єктивні права та викону
вати юридичні обов'язки (настання пов'язане з досягненням
певного віку та галуззю права); повна з 18 років

в) деліктоздатністю — зумовленою нормами права здатністю


суб'єкта нести юридичну відповідальність за вчинені правопо -
рушення.
Запитання

Пригадайте з курсу правознавства 9 кл., у якому віці можливе притягнення до відповідальності за різні види правопорушень.

Розповідь вчителяОб’єктом правовідносин є матеріальні або нематеріальні блага, з приводу яких виникають правовідносини.
В елементі правовідносин Зміст є дві складові:

Матеріальний аспект – фактична поведінка, дії учасників. Наприклад -передавання об’єкту від продавця до покупця.

Юридичний аспект – це юридичні права й обов’язки учасників правовідносин. Обов’язок продавця надати необхідну інформацію про товар, передати його покупцю, обов’язок покупця – сплатити за товар, право покупця – отримати товар належної якості.
3.Підстави виникнення, зміни і припинення правовідносин.

Розп. вчит.

Підставою для виникнення правовідносин є наявність юридичного факту.

Юридичні факти — обставини, що виникають у житті певних суб'єктів, з настанням яких правові норми пов'язують суб'єктів, з якими норми права пов'язують настання певних юридичних наслідків, тобто виникнення, зміну або припинення правовідносин.

Юридичні факти поділяються на окремі групи за такими показниками:За наявністю волі суб'єктів:

події — це обставини (природні явища), виникнення та дії яких

не залежать від волі суб'єктів; народження, хвороба,смерть людини; стихійне лихо, пожежа; настання строку.дії — це обставини, настання яких залежить від волі особи.

Розрізняють дії залежно:

від узгодженості з існуючими правовими нормами:


 • правомірні — ті, що здійснюються на основі та згідно з приписами правових норм (юридичні акти — діяння, спрямовані на досягнення певного правового результату, і вчинки — діяння, безпосередньо не спрямовані на досягнення певного юридичного результату, але такі, що зумовлюють його настання);

 • неправомірні, що чиняться всупереч приписам правових норм;

від суб'єктів:

— діяння фізичних осіб; • діяння юридичних осіб;

від способу здійснення:

 • вчинені особисто;

 • вчинені через посередників;

бездіяльність — це стан абсолютної пасивності, відсутність дії.

V. Закріплення знань учнів

Практична робота

1. Довести, що наведений приклад є ілюстрацією правовідносин,


назвати підстави їх виникнення, вид та визначити елементи.

а) Громадянин А. позичив громадянину Б. п'ятсот гривень.

б) Між трудовим колективом та керівництвом підприємства
укладений колективний трудовий договір.

в) Громадянин В. був затриманий міліцією під час спроби ви


красти автомобіль.

2. Клас розподіляється на групи. Кожна група пропонує свій приклад правовідносин, доводить, що це дійсно правовідносини,


і пояснює, на якій підставі вони виникають. Інші групи вказують вид та елементи.

VІ. Підсумки уроку

Учитель ще раз наголошує на необхідності дотримуватись правових норм у повсякденному житті.VІІ. Д/з

Пар.7-8 чит. Відп. на пит.с.61.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал