Практикум для студентів спеціальності 7 03020401 «Міжнародна інформація»Сторінка4/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.6 Mb.
ТипПрактикум
1   2   3   4

Основні теоретичні відомості
З розпадом СРСР волею долі Україна стала третьою в світі за потужністю ядерного арсеналу державою після США та Росії. Успадкувавши від СРСР понад 30 % ядерного потенціалу, Україна використовувала останній як предмет зовнішньополітичного торгу щодо гарантій безпеки з боку ядерних держав. Уже до кінця грудня 1991 р. з ініціативи Вашингтона в Україні було розпочато проведення серії тристоронніх зустрічей (УкраїнаРосiяСША) з питань ядерного роззброєння. США зобов’язувалися оплатити весь цей процес, а також надати певну компенсацію Росії.

23 травня 1992 р. було підписано п’ятисторонній протокол (США, Росія, Україна, Білорусь, Казахстан) як додаток до Договору СНО-1 у Лісабоні. Підписавши Лісабонський протокол, Україна приєднувалася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї 1968 р. та визнавала себе без’ядерною державою. Певним поступом до скорочення та ліквідації ядерної зброї на території України стало підписання 3 вересня 1993 р. так званих Масандрівських угод як «протоколу про наміри» плану дій. 18 листопада 1993 р. було прийнято Постанову ВРУ про ратифікацію Договору СНО-1 і Лісабонського протоколу. Гарантії щодо безпеки було надано Україні 5 грудня 1994 р. у Будапешті президентами США, Росії та Великобританії шляхом підписання відповідного Меморандуму.

Без’ядерний статус України остаточно був закріплений країнами-учасниками НБСЄ від 1 січня 1995 р., а 1 червня 1996 р. було завершено вивезення стратегічних ядерних боєприпасів до Росії. У 2010 р. Україна відмовилася від високозбагаченого урану.

Основні поняття: ядерна зброя, ядерне роззброєння, гарантії безпеки.

Джерела: [1]; [15]; [16]; [52]; [53]; [59]; [64]; [65]; [67].
Тестові завдання


 1. Україна успадкувала від СРСР:

А) 10 % ядерної зброї;

Б) 20 % ядерної зброї;

В) 30 % ядерної зброї.


 1. У якому році Україна остаточно вивезла свою ядерну зброю до Росії?

А) у 1994 р.;

Б) у 1995 р.;

В) у 1996 р.;

Г) у 1998 р. 1. Від яких країн Україна отримала гарантії безпеки під час Будапештської зустрічі у грудні 1995 р.?

А) Великобританії, Франції;

Б) США, Китаю;

В) США, Росії, Великобританії;

Г) США, Росії, Великобританії, Франції.


Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Проаналізуйте процес ядерного роззброєння України.

Завдання 2. З’ясуйте, настільки активною є сьогодні міжнародна участь України в ядерному роззброєнні.

Завдання 3. Підтвердіть або спростуйте тезу про доцільність відновлення Україною ядерного статусу.

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ І ЛІТЕРАТУРИ
Законодавчі акти


 1. Акт проголошення незалежності України 24 серпня 1991 р. // Голос України. 1991. – 29 листопада.

 2. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р. // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1990. №31. – С. 429.

 3. Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Російською Федерацією і Україною (31 травня 1997 р., Київ) // Голос України. – 1999. – 13 січня.

 4. Закон України «Про національні меншини в Україні» // Відомості Верховної Ради України. 1992. №36. – С. 529.

 5. Закон України «Про основи національної безпеки України» // Відомості Верховної Ради України. 2003. №39. – С. 351.

 6. Закон України від 10 грудня 1991 р. «Про дію міжнародних договорів на території України» // Відомості Верховної Ради України. 1992. №10. – С. 411.

 7. Закон України від 20 липня 2010 р. «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.president.gov.ua/documents/12069.html/

 8. Закон України від 22 грудня 1992 р. «Про міжнародні договори України» // Відомості Верховної Ради України. 1994. №10. – С. 45.

 9. Конституція України. – К., 1996.

 10. Концепція Державної програми формування позитивного міжнародного іміджу України на 20072010 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.mfa.gov.ua/mfa/ua/publication/content/6652.htm


Література


 1. Антонюк О. Збереження територіальної цілісності – пріоритетний національний інтерес України і Росії / О. Антонюк // Політика і час. – 2000. №9/10. – С. 6267.

 2. Базив Д. Геополитическая стратегия Украины / Д. Базив. – К., 2000.

 3. Барабанов О. Н. Если Вестфаль и болен, то этот больной скорее жив, чем мертв… / О. Н. Барабанов, Д. М. Фельдман // Международные процессы. – 2007. Т. 5. № 3 (15). – С. 104113.

 4. Бараш Ю. Європейський нейтралітет і невизначеність України / Ю. Бараш, О. Їжак, Г. Мечников / за ред. проф. А. Шевцова. – Дніпропетровськ, 2002.

 5. Бодрук О. Ядерна зброя на території України: проблеми набуття без’ядерного статусу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ucipr.kiev.ua/modules.php?

 6. Бодрук О. С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти / О. С. Бодрук. К., 2001.

 7. Борисова О. В. Зовнішня політика України: навч. посіб.; держ. закл. «Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка» / О. В. Борисова. Луганськ, 2010.

 8. Василенко С. Українська геополітика. Вектор визначено / С. Василенко // Віче. – 2000. №9. – С. 6271.

 9. Вдовенко В. М. Нейтралітет як вихідна засада зовнішньої політики держави: зб. наук. статей Інституту світової економіки та міжнародних відносин / В. М. Вдовенко // ІСЕіМВ НАНУ Дослідження світової політики. – 2005. – Вип. 31. – С. 4358.

 10. Вдовенко В. М. Питання нейтралітету у зовнішній політиці України / В. М. Вдовенко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – 2005. – Вип. 52. – Ч. 1. – С. 143152.

 11. Вегеш М. М. Політологія: підручн. 3-є видання / М. М. Вегеш. – К., 2008.

 12. Восток/Запад Региональные подсистемы и региональные проблемы международных отношений / под ред. А. Д. Воскресенского. – М., 2002.

 13. Гаджиев К. С. Введение в геополитику: учебн. / К. С. Гаджиев. – М., 2000.

 14. Гайдуков Л. НАТО в українському політикумі / Л. Гайдуков, М. Хоменко // Університет: історико-філософський журнал. – 2007. – № 1. – С. 1522.

 15. Гальчинський А. Помаранчева революція і нова влада / А. Гальчинський. – К., 2005.

 16. Глобалізація України // Дзеркало тижня. – 2002. – 13 липня.

 17. Глобальні модерності / за ред. Майка Фезерстоуна, Скота Леша і Роланда Робертсона / пер. з англ. Т. Цимбала. К., 2008.

 18. Гоцуляк І. Курс на подвійне лідерство, або Еволюція політичного виміру польсько-українського стратегічного партнерства / І. Гоцуляк // Політика і час. – 2007. – №7. – С. 3740.

 19. Дзобко А. Україна та ЄС: сучасний стан та перспективи взаємовідносин / А. Дзобко // Актуальні проблеми міжнародних відносин. – К., 2000. Вип. 23. С. 1044.

 20. Жовква І. І. Стратегічне партнерство України. Теорія і практика / І.І. Жовква / за заг. ред. акад. В. П. Горбуліна. – К., 2006.

 21. Зленко A. M. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін / А. М. Зленко. X., 2003.

 22. Зовнішня політика України. 20062009. Стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети / заг. ред. Г.М. Перепелиці. – К., 2009.

 23. Зорькин В. Апология Вестфальской системы / В. Зорькин // Россия в глобальной политике. – 2004. – Т.2. – № 3. – С. 1824.

 24. Історія міжнародних відносин і зовнішньої політики. XXпочаток XXI ст.: навч. посіб. 2-ге вид. / В. Ф. Салабай, І. Д. Дудко, М. В. Борисенко, М. П. Чуб. – К., 2008.

 25. Камінський Є. Є. Політика США в українському питанні / Є. Є. Камінський, А. Дашкевич. – К., 1998.

 26. Камінський Є. Є. Як раціоналізувати зовнішньополітичну діяльність / Є. Є. Камінський // Національний інтерес. – 2005. – серпень.

 27. Козакевич Є. Розширення НАТО та європейська політика України / Є. Казакевич // Політична думка. – 1999. №1/2. – С. 1519.

 28. Колосов В. А. Геополитика и политическая география / В. А. Колосов, Н. С. Мироненко. – М., 2001.

 29. Комарова Л. В. Українські контингенти в миротворчих операціях ООН / Л. В. Комарова // Наука. Релігія. Суспільство. 2010. № 3. – С. 8689.

 30. Копійка В. В.  Європейський Союз: досвід розширення і Україна / В. В. Копійка. – К., 2005.

 31. Кривонос Р. А. Українсько-німецькі відносини: політичні аспекти (19892004 рр.) / Р. А. Кривонос. // Вісник Київ. славіст. ун-ту. – 2005. – №23. – С. 97104.

 32. Крушинський В. Ю. Британська Європа чи європейська Британія. Великобританія в європейських інтеграційних процесах / В. Ю. Крушинський. – К., 2003.

 33. Мадіссон В. Сучасна українська геополітика / В. Мадіссон, В. Шахов. – К., 2003.

 34. Мальский М. З. Теорія міжнародних відносин / М. З. Мальский, М. М. Мацях. – Львів, 2007.

 35. Манжола В. А. Теоретичні аспекти стратегічного партнерства / В. А. Манжола, І. І. Жовква // Науковий вісник Дипломатичної академії України. – 2004. – Вип. 10. – Ч. 1. – С. 6577.

 36. Манжола В. А. Україно-французькі відносини: від співробітництва до діалогу та партнерства / В. А. Манжола // Вісник Київ. нац. ун-ту ім. Т. Шевченка: Міжнародні відносини. – 2002. – Вип. 21/24. –С. 181187.

 37. Партнерство УкраїнаНАТО / укл. І. Жовква. К., 2002.

 38. Почепцов Г. Г. Стратегія як мистецтво й особливий вид політики / Г. Г. Почепцов // Політичний менеджмент. – 2004. №2. – С. 27.

 39. Право зовнішніх зносин: зб. док. / упоряд. Ю. А. Алданов, І. М. Забара, В. І. Резніченко. – К., 2003.

 40. Розширена Європа – сусідні країни: Нова структура відносин зі східними та південними сусідами: пер. з англ. – К., 2004.

 41. Стратегії розвитку України: Теорія і практика. К., 2002.

 42. Украина должна вернуть себе тактическое ядерное оружие, военный експерт [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.hvylya.org/news/exclusive/11183

 43. Украина пообещала США разоружаться и дальше [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://for-ua.com/ukraine/2009/04/13/190605.html

 44. Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний та прикладний аспекти / за ред. Ф. М. Рудича. – К., 2002.

 45. Україна в двосторонніх міжнародних відносинах (кінець ХХпочаток ХХІ ст.): навч.-довід. посібн. – К., 2005.

 46. Україна в європейських міжнародних відносинах / за ред. С. В. Віднянського. – К., 1998.

 47. Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / за ред. А. І. Кудряченка. – К., 2009.

 48. Україна та Росія у системі міжнародних відносин: стратегічна перспектива / за заг. ред. С. І. Пирожкова. – К., 2001.

 49. Україна у постбіполярній системі міжнародних відносин: підручн. / В. А. Манжола та ін. – К., 2008.

 50. Україна: стратегічні пріоритети: Аналітичні оцінки. – К., 2004.

 51. УкраїнаНАТО: Майбутнє в руках минулого. К., 2004.

 52. Україна–Німеччина: разом до нової Європи // Урядовий кур’єр. – 1998. – 30 травня.

 53. Цыганков П. А. Международные отношения: учебн. / П. А. Цыганков. – М., 1996.

 54. Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України: підручн. Л. Д. Чекаленко. К., 2006.

 55. Чекаленко Л. Д. Зовнішня політика України (від найдавніших часів до наших днів): підручн. 2 вид. / Л.Д. Чекаленко. – К., 2011.

 56. Юськів Б. М. Глобалізація і трудова міграція в Європі / Б. М. Юськів. – Рівне, 2009.

 57. Янукович сдал последний оружейный уран [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/rus/news/2010/04/12/4931460/Навчальне видання
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ

Практикум


для студентів спеціальності 7/8.03020401
«Міжнародна інформація»

Укладач: КОНДРАТЕНКО Олег Юрійович

В авторській редакції

Технічний редактор А. І. Лавринович

Комп’ютерна верстка Н. С. Ахроменко

Підп. до друку Формат 60х84/16. Папір офс.

Офс. друк. Ум. друк. арк. 2. Обл.-вид. арк. 2,5.

Тираж 100 пр. Замовлення № .


Видавець і виготівник

Національний авіаційний університет


03680. Київ – 58, проспект Космонавта Комарова, 1
Свідоцтво про внесення до Державного реєстру ДК № 977 від 05.07.2002Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал