Практикум для студентів спеціальності 7 03020401 «Міжнародна інформація»Сторінка3/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.6 Mb.
ТипПрактикум
1   2   3   4

Джерела: [14]; [19]; [20]; [21]; [43]; [49]; [55]; [63]; [65].
Тестові завдання


 1. Нейтралітет це:

А) неучасть країни у будь-який воєнізованих навчаннях;

Б) неучасть країни у миротворчих операціях;

В) це особливий міжнародно-правовий статус, що потребує правового закріплення на рівні міжнародного договору чи національного законодавства.


 1. Україна сьогодні є:

А) нейтральною державою;

Б) позаблоковою державою;

В) членом східноєвропейського блоку;

Г) формально нейтральною і позаблоковою державою.


Питання для самоперевірки


 1. Як позначається стрімкий розвиток процесів глобалізації на політиці нейтралітету?

 2. Розкрите поняття «нейтралітет».

 3. Дайте визначення поняттю «позаблоковість».

 4. У чому різниця між нейтралітетом і позаблоковістю?

 5. Скільки етапів має еволюція зовнішньополітичної доктрини України?

 6. Визначіть переваги і недоліки нейтралітету/позаблоковості для України?

 7. У яких документах відображено нейтральний статус України?


Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Проаналізуйте передумови виникнення нейтралітету.

Завдання 2. Знайдіть та позначте на політичній карті світу нейтральні та позаблокові держави.

Завдання 3. Порівняйте концепції нейтралітету різних країн світу.

Завдання 4. Підтвердіть або спростуйте тезу про доцільність нейтрального/позаблокового статусу України.
Семінарське заняття 2.3.

Україна і Європейський Союз: проблеми стратегічної взаємодії
План


 1. Багатовекторність української зовнішньої політики (з використанням документів ).

 2. Засади співпраці України з ЄС.

 3. Співробітництво України з провідними країнами ЄС.

 4. Проблеми та перспективи євроінтеграції України.


Основні теоретичні відомості
У 1991 р. започатковано європейський вектор зовнішньої політики України. Найважливішою сторінкою діалогу УкраїнаЄвропейський Союз (ЄС) було підписання 16 червня 1994 р. Угоди про партнерство та співробітництво між ЄС і Україною. В Угоді виокремлено 17 галузей співробітництва з ЄС, у яких мають бути узгоджені законодавчі положення відповідно до вимог європростору. Водночас Угодою передбачено узгодження зовнішньополітичної діяльності, зокрема у сфері безпеки, постійне підтримання політичного діалогу тощо. Угоду про партнерство та співробітництво було доповнено галузевими угодами. Серед них Угода про торгівлю текстильними виробами (5 травня 1993 р.), Угода про створення Контактної групи з вугілля і сталі (8 червня 1994 р.), Угода між Європейською спільнотою вугілля і сталі (ЄСВС) й урядом України про торгівлю сталеливарними виробами (15 липня 1997 р.), багатостороння рамкова угода INOGATE щодо створення правових засад міжнародного співробітництва із забезпечення енергоносіями країн Західної Європи (22 липня 1999 р.), Угода про співробітництво між урядом України і Євроатомом у галузі керованого термоядерного синтезу (23 липня 1999 р.) та ін.

12 лютого 2005 р. Кабмін України ухвалив «План дій УкраїнаЄС». Протягом 20072009 рр. проведено 12 раундів переговорів щодо підготовки Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. 24 листопада 2009 р. набув чинності «Порядок денний асоціації УкраїнаЄС» на заміну Плану дій між Україною та ЄС. 30 березня 2012 р. у Брюсселі попередньо парафовано Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Союзом.Основні поняття: ЄС, європейський вектор зовнішньої політики, європейське співробітництво.

Джерела: [29]; [32]; [40]; [56]; [57]; [59]; [64]; [65].
Тестові завдання


 1. Коли було укладено Угоду про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС?

A) 7 травня 2009 р.;

Б) 1 червня 1994 р.;

B) 1 березня 1998 р.;

Г) 14 березня 1998 р.;

Д) 16 червня 1994 р.


 1. Хто є ініціатором програми «Cxiднe партнерство»?

A) Франція;

Б) Швеція;

B) Польща;

Г) Німеччина;

Д) Бельгія.


 1. Коли Україна стала учасницею програми «Cxiдне партнерство»?

A) 7 травня 2009 р.;

Б) 16 червня 2009 р.;

B) 5 березня 2007 р.;

Г) 5 березня 2009 р.;

Д) 16 червня 2007 р.
Питання для самоперевірки


 1. Коли було започатковано європейський вектор зовнішньої політики?

 2. Що вважається найважливішою сторінкою діалогу УкраїнаЄС?

 3. Розкрийте основні принципи Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Союзом і Україною.

 4. Якими галузевими угодами було доповнено Угоду про партнерство та співробітництво між ЄС і Україною?

 5. Коли було ухвалено план дій «УкраїнаЄС»?

 6. Що передбачає угода про Асоціацію між Україною та Європейським Союзом?

 7. З якими труднощами стикається Україна на шляху до ЄС?

 8. Які чинники стоять на заваді вступу України до ЄС?


Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Коротко проаналізуйте та співставте відносини України з ЄС на зорі незалежності та у ХХІ ст.

Завдання 2. Спрогнозуйте термін можливого набуття Україною членства в ЄС.

Завдання 3. Складіть таблицю «Інтеграційні альтернативи України»

Інтеграція України в ЄС

Інтеграція України до Митного Союзу

Переваги

Недоліки

Переваги

Недоліки

Семінарське заняття №2.4.

Євроатлантичний курс України
План


 1. УкраїнаНАТО: історія партнерських зв’язків.

 2. Основні навчальні заходи та маневри України з НАТО у Рамках Програми «Партнерство заради миру».

 3. Україна в миротворчих операціях НАТО.

 4. Співпраця України з НАТО у військовій (оборонній), безпековій,економічній, екологічній, науковій та інших сферах.

 5. Проблеми України в контексті європейської інтеграції.


Основні теоретичні відомості
У квітні 1992 р. Україна приєдналася до Ради північноатлантичної співпраці (РПАС). У січні 1994 р. відбувся саміт країн-членів НАТО, на якому було схвалено програму «Партнерство заради миру» (ПЗМ), завданням якої було формування нових відносин безпеки між Північноатлантичним альянсом і його партнерами у збереженні стабільності й миру.

З фонду спільної програми, створеної у 1995 р. було виділено кошти на проведення військових навчань за участю українських підрозділів: «Щит миру», «Східний сусід», «Сі бриз» («Морський вітер») та ін.

Пожвавленню діалогу НАТО з Україною сприяла позитивна позиція українського уряду щодо планів розширення Північноатлантичного Альянсу на схід, висловлена Л. Кучмою в березні 1996 р. Невдовзі було вироблено законодавчу базу, в основу якої покладено Закон України «Про участь України в міжнародних миротворчих організаціях» від 3 квітня 1999 р. та Закон України «Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав» від 2 березня 2000 р.

Заява Президента і Секретаря РНБО в травні 2002 р. про намір України стати членом Північноатлантичного Альянсу стала логічним завершенням розвитку попередніх українсько-натівських відносин. 22 листопада 2002 р. у Празі було ухвалено «План дій УкраїнаНАТО». Президента В. Ющенка було запрошено до участі в саміті НАТО, що відбувся у штаб-квартирі Альянсу у лютому 2005 р. У 2010 р. розширене партнерство України з НАТО було згорнуте.Основні поняття: НАТО, діалог УкраїнаНАТО, євроатлантичний курс.

Джерела: [7]; [24]; [45]; [47]; [61]; [59]; [64]; [65].
Зразки тестових завдань


 1. Коли Україна почала брати активну участь в програмі «Партнерство заради миру»?

A) 1993 р.;

Б) 1994 р.;

B) 1995 р.;

Г) 1997 р.;

Д) 1998 р.


 1. 3 якою метою було підписано План дій Україна НАТО у листопаді 2002 р. у Празі?

A) 3 метою поглиблення та розширення відносин Україна–НАТО;

Б) для залучення до кількох десятків спільних з країнами-членами та партнерами НАТО миротворчих навчань як на території країни, так i за кордоном;

B) для відкриття шляху до проведення консультацій та співпраці з питань євроатлантичної безпеки;

Г) щоб сприяти реформаторським зусиллям України на шляху до цілковитої інтеграції до євроатлантичних структур безпеки. 1. Чи є Україна членом Ради північноатлантичного співробітництва?

А) ні, адже Україна не є членом НАТО;

Б) так;


В) країна-кандидат до вступу;

Г) країна-спостерігач;

Д) асоційований член.
Питання для самоперевірки


 1. Скільки країн є членами НАТО?

 2. Коли Україна започаткувала діалог з Північноатлантичним Альянсом?

 3. Що передбачає програма «Партнерство заради миру»?

 4. Назвіть навчальні заходи проводилися НАТО за участю українських підрозділів.

 5. Яка законодавча база регламентує співпрацю України з НАТО?

 6. Коли вперше було зроблено заяву про намір України стати членом Північноатлантичного Альянсу?

 7. Які зміни у співпраці УкраїнаНАТО відбулися з обранням Президентом України В. Януковича?


Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Проаналізуйте розвиток та еволюцію співпраці УкраїнаНАТО;

Завдання 2. Детально ознайомтеся з документною базою, котра регламентує співпрацю України з НАТО, та визначіть її найважливіші моменти.

Завдання 3. Спрогнозуйте, за яких умов можливе відновлення розширеного діалогу України з НАТО?
Семінарське заняття №2.5.

Україна у колі сусідів
План


 1. Відносини України з сусідами країнами СНД.

 2. Центрально-Східна Європа та роль України в регіоні.

 3. Відносини України з країнами Центрально-Східної Європи.

 4. Роль та місце Центрально-Східної Європи у євроінтеграційних устремліннях України.


Основні теоретичні відомості
Геополітичне розташування України об’єктивно зумовлює її велику увагу до налагодження тісних і взаємовигідних зв’язків, насамперед з країнами-членами СНД, які мають з нею спільні кордони Росією, Білоруссю і Молдовою.

Визначальний чинник українсько-російських відносин і стратегічного партнерства обох країн їх географічна й історична схожість, спільні кордони. Для України Росія – широкий ринок збуту продукції та один з основних постачальників енергоносіїв. 31 травня 1997 р. було укладено «Великий договір» Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Росією.

У зовнішньоекономічній діяльності України Білорусь посідає друге місце серед країн СНД після Російської Федерації. У липні 1995 р. було підписано Договору про дружбу, добросусідство і співробітництво між Республікою Білорусь і Україною. Україна активно сприяє виходу Білорусі з міжнародної ізоляції. Демаркацію державного кордону України з Білорусі було розпочато у червні 2013 р.

На території Республіки Молдова проживає 600 тис. українців – 14 % загальної кількості населення. 23 жовтня 1992 р. з Молдовою було укладено Договір про добросусідство, дружбу і співробітництво. Разом з Росією і ОБСЄ Україна є гарантом мирного врегулювання придністровського конфлікту.

У контексті зовнішньополітичної діяльності України стосовно держав Центральної Європи належить чи не найголовніше місце у розбудові зв’язків із Республікою Польща, яка першою визнала українську незалежність. Територіальна близькість двох держав підкріплюється спільністю політико-стратегічних інтересів.

Основні поняття: міжнародні зв’язки України, СНД, Центрально-Східна Європа.

Джерела: [28]; [32]; [55]; [56]; [58]; [59]; [60]; [64]; [65].
Тестові завдання


 1. З якою із названих держав Україна не має кордону?

А) Чехія;

Б) Румунія;

В) Словаччина;

Г) Росія. 1. Коли Договір між Україною та РФ про дружбу співробітництво і партнерство від 31 травня 1997 р. набув чинності?

А) 1 квітня 1998 р.;

Б) 3 листопада 1998 р.;

В) 1 квітня 1999 р.;

Д) 1 травня 1999 р. 1. З якою метою Україна підписала Угоду з питань перебування Чорноморського флоту РФ на території України 21 квітня 2010 р.?

А) з метою уникнення конфліктів з РФ;

Б) з метою отримати відстрочку на сплату частини ціни на природний газ для України упродовж наступних 10 років та отримати знижку на природний газ;

В) з метою полегшення подальшій інтеграції до ЄС;

Г) з метою захисту південних кордонів України.


Питання для самоперевірки


 1. Зі скількома країнами межує Україна?

 2. З якою із країн СНД Україна має найбільший товарообіг та найтісніші культурні зв’язки?

 3. Коли було підписано Договір про дружбу, співпрацю і партнерство між Україною і Росією?

 4. Назвіть причину тривалого врегулювання прикордонних питань України з Білоруссю?

 5. Врегулюванню якого конфлікту сприяє Україна у відносинах з Молдовою?

 6. Чому, на вашу думку, у відносинах України з країнами Центрально-Східної Європи провідне місце належить Польщі?

 7. Схарактеризуйте проблеми, які існують у відносинах України з Румунією?


Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Проаналізуйте та порівняйте відносини України різними країнами СНД.

Завдання 2. Складіть хронологічну таблицю «встановлення двосторонніх відносин України з державами-сусідами»

Країна-сусід

Підписання двостороннього договоруСемінарське заняття 2.6.

Взаємовідносини України з провідними світовими центрами
План


 1. Провідні центри світової системи у зовнішньополітичних інтересах України.

 2. Українсько-американські відносини.

 3. Українсько-британські відносини.

 4. Українсько-французькі відносини.

 5. Українсько-німецькі відносини.

 6. Україна в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні та у Південній Азії.


Основні теоретичні відомості
В умовах багатополярності відносини української держави з провідини суб’єктами світової політики набувають вирішального значення. Стратегічними партнерами України залишаються ЄС, США, Росія, країни АТР, Китай, Індія тощо.

Після грудневого референдуму 1991 р. США налагодили двосторонні відносини з Україною з метою сприяння здійсненню економічних реформ та реформ політичної системи. Значна увага приділялася ядерному роззброєнню України. Зрештою було досягнуто угоди про стратегічне партнерство в економічній та інвестиційних сферах, створено міжурядову комісію «КучмаГор». США ініціювали масштабну міжнародну допомогу щодо закриття ЧАЕС, скасували поправку ДжексонаВеніка щодо України, сприяли наданню їй статусу держави з ринковою економікою та вступу до СОТ.

Великобританія визнала Україну 31 грудня 1991 p., а дипломатичні відносини було встановлено 10 січня 1992 р. У 1993 р. було підписано Міждержавний договір про принципи відносин і співробітництва. Обсяг прямих інвестицій становить у середньому на рівні 300 млн дол. США.

Франція визнала незалежну Україну 27 грудня 1991 p., а вже 24 січня наступного року були встановлені дипломатичні відносини. У червні 1992 p. було підписано Договір про взаєморозуміння і співпрацю між двома державами. Для відносин характерне від’ємне сальдо, яке становить у середньому 500 млн дол. США Уряд Франції відкрив кредитну лінію для України і виділив низку грантів для використання в галузі ядерної безпеки та розвитку сільського господарства.

ФРН – перша країна світу, яка мала з 1989 р. консульство в Києві. Німеччина однією з перших (26 грудня 1991 р.) визнала незалежність України, а 17 січня 1992 р. між двома державами було встановлено дипломатичні відносини. У 1992 р. було укладено Спільну декларація про засади відносин між Україною та ФРН, а також угоду про широкомасштабну економічну співпрацю, взаємний захист інвестицій. Обсяг інвестицій становить біля 5 млрд дол. США. Негативною ознакою для України є договір між Росією і ФРН (2005 р.) про будівництво Північного потоку.

Основні поняття: співробітництво України, двосторонні відносини, двостороння співпраця.

Джерела: [28]; [35]; [36]; [40]; [41]; [42]; [46]; [59]; [64]; [65].
Зразки тестових завдань


 1. Погіршення українсько-американських відносин сприяло:

А) відмові України від ядерного арсеналу у 1994 р.;

Б) прихід до влади адміністрації Дж. Буша молодшого, яка була зайнята іракською проблемою;

В) згортання демократії, посилення тиску на ЗМІ, політичні та корупційні скандали.


 1. Яка з названих європейських країн вкладає найбільше прямих інвестицій в Україну?

А) Великобританія;

Б) Франція;

В) Німеччина;

Г) Італія;

Д) Польща.
Питання для самоперевірки


 1. Які чинники, які визначили позицію США щодо України у перші роки її незалежності?

 2. З якою метою було створено міжурядову комісію «КучмаГор».

 3. Схарактеризуйте інституційні форми політичної співпраці України та США.

 4. Коли було підписано Договір про двостороннє співробітництво між Україною і Великобританією?

 5. Чому виникають торгівельні та інвестиційні труднощі у відносинах України з ЄС?

 6. Яка перша європейська країна відкрила своє консульство в Києві?

 7. Визначте частку високотехнологічної продукції в українському експорті.


Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Проаналізуйте українсько-американські відносини та виявіть причини їхнього погіршення.

Завдання 2. Складіть таблицю «Відносини України з провідними європейськими державами»

Назва країни

Короткі анотовані відомостіСемінарське заняття 2.7.

Україна в міжнародних організаціях
План


 1. Участь України в універсальних організаціях: ООН, ЮНЕСКО, МАГАТЕ, СОТ, ВБ, МВФ.

 2. Досвід і перспективи участі України у міжнародних миротворчих операціях.

 3. Україна в субрегіональних формуваннях.


Основні теоретичні відомості
Україна бере участь у роботі 68 міжнародних організацій. З 1992 р. Україна є активним учасником творення системи міжнародної безпеки через діяльність в операціях з підтримки миру ООН (ОПМ). 16 червня 2005 р. прийнято Закон «Про участь України в міжнародних миротворчих операціях». Географія дислокації українського миротворчого контингенту охоплює Афганістан, Боснію, Демократичну Республіку Конго, Грузію, Ефіопію та Еритрею, Косово, Ліберію, Ліван, Східний Тимор, Сьєрра-Леоне, Південний Судан та ін. Упродовж 20002001 рр. Україна мала статус непостійного члена Ради Безпеки (РБ) ООН. Під час головування наша держава докладала значних зусиль боротьби з незаконним обігом наркотичних речовин, зброї масового знищення, міжнародним тероризмом, була одним з ініціаторів реформування ООН. Упродовж 19951999 рр. Україна була членом виконавчої ради ЮНЕСКО.

Найтісніші зв’язки Україна налагодила з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), який є філією Світового банку (World bank). Україна і Світовий банк співпрацюють над розробкою і впровадженням майже 30 проектів. Після тривалих переговорів МВФ відновив для України програму розширеного кредитування на 2,26 млрд дол. США. Набуття членства в СОТ у 2008 р. відкрило для України можливість ведення переговорів щодо угод про вільну торгівлю з ЄС.

Не менш важливим є членство та участь України в регіональних структурах, таких як Рада Європи (РЄ), Організація з безпеки і співробітництва Європи (ОБСЄ), Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова (ГУАМ), Організація Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС), Центральноєвропейська ініціатива (ЦЄІ), СНД та ін. Знаменною подією для України стало головування в ОБСЄ з січня 2013 р., що сприятиме розв’язанню актуальних проблем міжнародної безпеки і співпраці в регіоні.

Основні поняття: міжнародні організації, ООН, співпраця з міжнародними організаціями.

Джерела: [31]; [39]; [47]; [59]; [64]; [65].
Тестові завдання


 1. В якій з наведених нижче міжнародних структурах Україна не є членом?

А) СНД;

Б) ООН;


В) МБРР;

Г) ЦЄІ;


Д) Рада Європи;

Е) Центрально-європейська організація вільної торгівлі. 1. В якій з міжнародних програм Україна не бере участі?

А) «Партнерство заради миру» (ПЗМ);

Б) «Середземноморський діалог»;

В) «Стамбульська ініціатива співробітництва»;

Г) «Європейська політика сусідства»;

Д) «Європа різних швидкостей».


 1. Скільки разів обирали Україну непостійним членом РБ ООН?

А) Україна двічі була обрана непостійними членом РБ ООН, востаннє – у 20012002 рр.;

Б) Україну ніколи не обирали непостійним членом РБ ООН;

В) Україна одного разу була обрана непостійними членом РБ ООН;

Г) Україна тричі була обрана непостійними членом РБ ООН, востаннє на 20002001 рр.


Завдання для самостійної роботи
Завдання 1. Відстежте участь України в ООН з моменту заснування організації.

Завдання 2. Охарактеризуйте участь України у зміцненні системи європейської безпеки.

Завдання 3. Визначіть настільки ефективною є сьогоднішня робота України у регіональних міжнародних організаціях.
Семінарське заняття 2.8.

Україна у процесі ядерного роззброєння
План


 1. Розпад СРСР та набуття Україною статусу ядерної держави.

 2. Відносини України й Російської Федерації у ядерній сфері.

 3. Ядерна зброя як предмет зовнішньополітичного торгу України.

 4. Україна і договори СНО-1, СНО-2.

 5. Набуття Україною без’ядерного статусу.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал