Практичний блок: Самодіагностика. МетодикаСкачати 97.45 Kb.
Дата конвертації04.01.2017
Розмір97.45 Kb.
Практичний блок:  1. Самодіагностика. Методика «Дерево»

Пропонуються респондентам листи з готовим зображенням сюжету: дерево і розташовані на ньому і під ним чоловічки. Завдання дається в наступній формі: «Розгляньте це дерево. Ви бачите на ньому і поруч з ним безліч чоловічків. У кожного з них — різний настрій і вони займають різне положення. Візьміть червоний фломастер і обведіть того чоловічка, який нагадує вам себе, схожий на вас, ваш настрій в школі, і ваше становище.

Зверніть увагу, що кожна гілка дерева може бути вашим досягненням і успіхом. Тепер візьміть зелений олівець і обведіть того чоловічка, яким ви хотіли б бути і на чиєму місці ви хотіли б перебувати».

Інтерпретація результатів виконання проективної методики «Дерево» проводиться виходячи з того, які позиції вибирає даний респондент, з положенням якогось чоловічка ототожнює своє реальне та ідеальне положення, чи є між ними відмінності. Інтерпретація розроблена з урахуванням усних рекомендацій Д. Лампенова, досвіду практичного застосування методики та порівняння її результатів із спостереженнями даних, отриманих від вчителів і батьків, бесід з респондентами. Для зручності пояснення ми підписали номери на кожній з фігурок чоловічків.

Слід зауважити, що позицію № 16 не завжди розуміють як позицію «чоловічка, який несе на собі чоловічка № 17»,а схильні бачити в ній чоловічка, якого обіймає та підтримує інший (чоловічком під № 17). Л. П. Пономаренко «Психологічна профілактика дезадаптації учнів на початку навчання в середній школі».

«Методичні рекомендації для шкільних психологів./ Одеса «Астра-Принт»,1999.
Інтерпретація результатів:
Вибір позиції № 1, 3, 6, 7 - характеризує установку на подолання перешкод;
№ 2, 19, 18, 11, 12, 16 — товариськість, дружню підтримку;
№ 4 – стійкість положення (бажання досягати успіхів, не долаючи труднощі);
№ 5, 17 - стомлюваність, загальна слабкість, невеликий запас сил, сором'язливість;
№ 9 - мотивація на розваги;
№ 13, 21 – відчуженість, замкнутість, тривожність;
№ 8 - характеризує відстороненість від навчального процесу, відхід у себе;
№ 10, 15 - комфортний стан, нормальна адаптація;
№ 14 - кризовий стан, «падіння в прірву».
Позицію № 20 часто обирають як перспективу респонденти із завищеною самооцінкою і установкою на «лідерство».

методика «дерево»
2. Вправа «Очікування»
Мета: допомогти учасникам усвідомити власні очікування від інформації.

Матеріали: плакат «Очікування», стікери.

Час: 5 хв.

Процедура проведення: Тренер нагадує учасникам, що вони працюють у форматі тренінгу і потрібно сформулювати власні очікування: які знання, навички вони очікують отримати.

Кожний учасник висловлює свої очікування від заняття, записує їх на спеціально підготовлених листочках та прикріплює їх на дошці.
3. Дискусійна бесіда «Ким краще бути?»
Мета: допомогти учасникам усвідомити відмінність між ізольованою та відторгненою дитиною.

Питання до дискусійної бесіди: «Ким краще бути?»  1. Яку різницю мають статуси «ізольований» та «відторгнений» у членів групи в колективі?

  2. Як ви вважаєте, які є причини «відторгненості» та «ізольованості»? Чому дитина може стати «ізольованою» чи «відторгненою»?

  3. Чому в статусі «ізольованого» та «відторгненого» дитині може бути комфортніше?

  4. Яку загрозу для розвитку особистості має стійка позиція «відторгнутого» та «ізольованого»?

  5. Чи можна вплинути на статус того чи іншого члена групи, коли їх статус «ізольований» чи «відторгнений»?

Так ким краще бути - «ізольованим» чи «відторгненим»?
4. Робота в групах:
4.1. Вправа «Позиції та критерії лідера»
Мета: допомогти учасникам усвідомити відмінність між позиціями лідера (емоційного, інтелектуального та морального); відмінність між критеріями лідера (деструктивного та конструктивного).

Матеріали: Аркуші, маркери.

Час: 15 хв.

Процедура проведення: Тренер об’єднує учасників у дві групи і оголошує завдання:

- 1 групі потрібно надати характеристики позицій лідера: емоційного, інтелектуального та морального;

- 2 групі потрібно надати характеристики критерій лідера: деструктивного та конструктивного.

Кожний учасник висловлює свої міркування, записує їх на спеціально підготовлених аркушах та представник групи презентує наробки .
4.2. Вправа Розробка рекомендацій «Соціальна інтеграція»
Мета: допомогти учасникам усвідомити отриману інформацію та навчити правильно надавати рекомендації.

Матеріали: Аркуші, маркери.

Час: 15 хв.

Процедура проведення: Тренер об’єднує учасників у дві групи і оголошує завдання:

- 1 групі потрібно надати рекомендації після проведення соціометрії за Коломинським для молодшої школи;

- 2 групі потрібно надати рекомендації після проведення соціометрії за Морено для середньої та старшої школи.

Кожний учасник висловлює свої міркування, записує їх на спеціально підготовлених аркушах та представник групи презентує наробки.
Рекомендаційний лист для молодшої школи.

Період, коли дитина вперше йде до школи й адаптується до нових, не звичних для неї умов – є чи не найважливішим в її житті. Адже з цього моменту розпочинається формування соціального статусу в класі, що в подальшому буде впливати на ставлення до себе з боку учнів, однокласників, а згодом батьків. Тому дорослим слід приділяти велику увагу розвитку у дітей комунікативних здібностей. Велику відповідальність покладають на класних керівників, адже вони являються «вихователями дитячих душ» Саме тому класний керівник повинен своєчасно звернути увагу на дітей, які потребують додаткової уваги та мають проблеми у спілкуванні з ровесниками й спільно з адміністрацією школи, зокрема з психологічною службою організувати систематичні заходи, спрямовані на створення доброзичливих взаємовідносин між однокласниками та розвиток комунікативних здібностей учнів.
№ п/п

Соціальний статус

Рекомендації1

Лідери

- За їх підтримки організовувати класні та шкільні заходи;

- Створювати умови для їх самореалізації;

- Проводити бесіди на теми: «Допоможи слабшому», «Мої права та обов'язки», «Дружба, співчуття, допомога» і т.п.

- Контролювати поведінку та взаємовідносини з дітьми, які потребують додаткової уваги.2.

Загально

обрані


Дані діти спокійні та врівноважені. В більшості випадків мають стабільний соціальний статус в класі. Тому дані учні не потребують надмірної уваги, а лише підтримки і доброго ставлення до себе.


3

Прийняті

- Дані учні мають обмежене коло друзів, але спілкуються зі всіма своїми однокласниками;

- В класі їх сприймають діти по-різному, тому слід їм допомогати налагоджувати стосунки;

- Залучати до класних та шкільних доручень (доручення мають бути спрямовані на висвітлення позитивних сторін дітей та розкриття їх здібностей).


4

Потребують додаткової уваги

Дані діти мають проблеми у спілкуванні з однокласниками;

- Залучати до класних та шкільних доручень (доручення мають бути спрямовані на висвітлення позитивних сторін дітей та розкриття їх здібностей);

- Створювати ситуації успішності для даних дітей;

- Залучати їх до колективної роботи;

- При можливості похвалити перед класом дитину за конкретні успіхи;

- Зауваження робити наодинці.


Слід проводити з дітьми ігрові виховні заняття, де активні, загально обрані діти чи діти, які проявили лідерські здібності, грали соціальну роль «підкореного».Тобто впевненні в собі діти, мають відчути на собі емоції, почуття та настрій, коли ними керують, наказують, не враховуючи їх побажання. І навпаки, діти, які потребують додаткової уваги – соціальну роль – «володаря», тобто дати їм можливість керувати, віддавати накази, де вони можуть відчути впевненість в собі. Але дані вправи не повинні принижувати гідність та почуття будь кого з учнів.

Проводити виховні бесіди, вікторини на морально-етичні теми. Такі, як «Дружба», «Повага до інших», «Рівність в правах», «Доброта, як головна людська риса».

За більш детальними рекомендаціями і плануванням проведення соціальним педагогом розвиваючих занять з розвитку комунікативних здібностей учнів звертатися індивідуально.


Рекомендаційний лист для старшої школи.

Саме в цей період у дітей активно формується самооцінка, вони особливо активно змінюють свій соціальний статус в класі, і тому дуже часто пасивні, замкнені чи агресивні діти отримують низький соціальний статус в класі. Це зумовлено багатьма зовнішніми та внутрішніми факторами.

Ці діти потребують особливої уваги до себе. Труднощі в їхньому вихованні зникають, якщо вчителі розуміють зміни, що відбуваються в житті дітей цього віку, поважають ті нові тенденції, які в них народжуються, відповідно організовуючи різні види їхньої діяльності, взаємини в колективі, участь в громадському житті.


№ п/п

Соціальний статус

Рекомендації

1

Лідери

Підтримувати дитину, проводити бесіди з батьками, щодо розвитку лідерських здібностей.

Залучати до організації класних заходів2

Загальнообрані

Дані діти в більшості випадків мають стабільний соціальний статус в класі. Тому вони не потребують надмірної уваги, а лише підтримки і доброго ставлення до себе.

3


Потребують додаткової уваги,

мають труднощі у спілкуванні з однокласниками- Залучати до класних та шкільних доручень (доручення мають бути спрямовані на висвітлення позитивних сторін дітей та розкриття їх здібностей);

- Створювати ситуації успішності для даних дітей;

- Залучати їх до колективної роботи;

- При можливості похвалити перед класом дитину за конкретні успіхи.

Підтримувати дитину, проводити бесіди з батьками.

Направити до психологічної служби4

Мають великі труднощі у спілкуванні з однокласниками

Слід проводити з дітьми ігрові виховні заняття, де активні, загальновизнані діти грали соціальну роль «підкореного».Тобто впевненні в собі діти, мають відчути на собі емоції, почуття та настрій, коли ними керують, наказують, не враховуючи їх побажання. І навпаки, діти, які потребують додаткової уваги – соціальну роль – «володаря», тобто дати їм можливість керувати, віддавати накази, де вони можуть відчути впевненість в собі. Але дані вправи не повинні принижувати гідність та почуття будь кого з учнів.

Проводити виховні бесіди, вікторини на морально-етичні теми. Такі, як «Дружба», «Повага до інших», «Рівність в правах», «Доброта, як головна людська риса».


№ п/п

Соціальний статус

Рекомендації

1

Фунціональні лідери

- За їх підтримки організовувати класні та шкільні заходи;

- Створювати умови для їх самореалізації;

Проводити бесіди на теми : «Допоможи слабшому», «Мої права та обов'язки», «Дружба, співчуття, допомога» і т.п.

- Контролювати поведінку та взаємовідносини з дітьми,які потребують додаткової уваги.2

Функціонально неприйняті

Даних дітей однокласники не приймають по даним напрямкам. Слід звернути увагу на причини такого ставлення. Провести загальні бесіди, щодо гумананного ставлення до оточуючих.

Підтримувати дитину, проводити бесіди з батьками.

Направити до психологічної служби

Функціональні лідери:

- організаційні – відповідальні, користуються довірою в однокласників;

- за навчанням – добре навчаються;

- емоційні (неформ. спілкування) – їх присутність та спілкування приємні та бажані у класному колективі.

За більш детальними рекомендаціями і плануванням проведення соціальним педагогом розвиваючих занять з розвитку комунікативних здібностей учнів звертатися індивідуально.4.3. Вправа «Підсумок»
Завдання для І групи
1. У групі немає людини, яка б отримала більше всіх виборів в соціометричному дослідженні. Думка спостерігачів про групу така: «Там кожен сам по собі, ніякого лідера немає». Назвіть можливі причини такого результату дослідження.
2. У групі з 15 осіб проводилося соціометричне дослідження. Охарактеризуйте за цими двома фактами значення соціометричних даних для аналізу положення учня в класі.

Факт 1. Ніхто з членів групи не поцікавився його результатами.

Факт 2. За даними соціометричного дослідження ніхто в цій групі не отримав взаємних виборів.

Як ви гадаєте, чи існує зв'язок між цими фактами? Як кожен з цих фактів характеризує структуру групи?


Завдання для ІI групи
1. «Ми – дружні» – так оцінюють свою групу більшість її членів.
Соціометрія показала, що загальна кількість виборів у більшості членів групи дорівнює числу взаємних виборів. Зіставте ці результати з думкою членів групи. Дайте оцінку соціометрії як методу дослідження.
2. У групі з 15 осіб проводилося соціометричне дослідження. Охарактеризуйте за цими двома фактами значення соціометричних даних для аналізу положення учня в класі.

Факт 1. Після проведення соціометричного дослідження в класі тільки двоє учнів попросили соціального педагога показати їм їх дані.Факт 2. Соціальний педагог підрахував результати – обидва учня не отримали жодного вибору.

Як ви думаєте, чи існує зв'язок між цими фактами? Як Ви характеризуєте структуру цієї групи?

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал