Практичне заняття №1Скачати 92.56 Kb.
Дата конвертації08.01.2017
Розмір92.56 Kb.
Практичне заняття №1
Вступ

 1. Мета, завдання і предмет курсу. Роль української мови у фаховій підготовці студентів.

 2. Загальне поняття про мову, мовлення і мовну культуру. Мова і суспільство, функції мови.

 3. Специфіка мови професійного спілкування.

 4. Українська мова серед інших мов. Основні риси української мови, які вирізняють її з-поміж інших слов’янських мов.

 5. Українське законодавство про мову, державний статус української мови. Мовна ситуація і мовна політика в Україні. Поняття рідної та державної мови.

 6. Тенденції розвитку української мови на сучасному етапі.

Теми рефератів і повідомлень:1. Походження назви Україна.

2. Мовне питання в різних країнах.
Література

 1. Бабич Н. Ділова українська мова : навч. посіб. / Бабич Надія. – Чернівці, 1996.

 2. Ботвина Н. В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі) : навч. посіб. / Ботвина Н. В. – К. : “АртЕк”, 2001. – 280 с.

 3. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови : навч. посіб. / Волкотруб Г. Й. – К. : МАУП, 2002. – 208 с.

 4. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування : навч. посіб. / Загнітко А.П. – Донецьк : ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 480 с.

 5. Зубков М. Сучасна українська ділова мова : підручник / Зубков М. – Х. : Торсінг, 2002.

 6. Караванський С. Секрети української мови / Святослав Караванський – К., 1994.

 7. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2009. – 352 с.

 8. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. –– 360 с.

 9. Мозговий В. І. Українська мова професійного спілкування. Модульний курс : навч. посібник / Мозговий В. І. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с.

 10. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови : навч. посіб. / Олександр Пономарів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.

 11. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділових людей / уклад. Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова ; за ред. В. М. Бріцина. – К .: Довіра, 2007. – 687 с.

 12. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. –– К. : Алерта, 2010. – 694 с.

Практичне заняття №2

Походження та основні етапи розвитку української мови


 1. Проблема походження української мови.

 2. Українська мова –– національна мова українського народу, одна із форм його національної культури.

 3. Українська літературна мова як унормована форма загальнонародної мови української нації. Основні риси літературної мови. Внесок Т. Шевченка та І. Котляревського у формування сучасної української літературної мови.

 4. Усна та писемна форми мови, їх особливості.

 5. Взаємозв’язок української літературної мови та її діалектів.

 6. Роль Галичини у формуванні сучасної української літературної мови.

Теми рефератів і повідомлень: 1. Українська мова у світі.

 2. Українська мова у ХІХ-ХХ століттях: особливості лінгвоциду.


Література

 1. Бабич Н. Ділова українська мова : навч. посіб. / Бабич Надія. – Чернівці, 1996.

 2. Ботвина Н. В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі) : навч. посіб. / Ботвина Н. В. – К. : “АртЕк”, 2001. – 280 с.

 3. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови : навч. посіб. / Волкотруб Г. Й. – К. : МАУП, 2002. – 208 с.

 4. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування : навч. посіб. / Загнітко А.П. – Донецьк : ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 480 с.

 5. Зубков М. Сучасна українська ділова мова : підручник / Зубков М. – Х. : Торсінг, 2002.

 6. Караванський С. Секрети української мови / Святослав Караванський – К., 1994.

 7. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2009. – 352 с.

 8. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. –– 360 с.

 9. Мозговий В. І. Українська мова професійного спілкування. Модульний курс : навч. посібник / Мозговий В. І. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с.

 10. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови : навч. посіб. / Олександр Пономарів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.

 11. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділових людей / уклад. Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова ; за ред. В. М. Бріцина. – К .: Довіра, 2007. – 687 с.

 12. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. –– К. : Алерта, 2010. – 694 с.


Практичне заняття №3

Норми сучасної української літературної мови

  1. Поняття мовної норми.

  2. Структурно-мовні типи норм:

а) норми вимови;

б) норми наголошування;

в) норми морфологічні;

г) синтаксичні норми;

д) лексичні норми;

е) стилістичні норми.


Теми рефератів і повідомлень:

 1. Літера Ґ в українській мові.

 2. Наголос — важливий засіб оформлювання усного мовлення.Література

 1. Бабич Н. Ділова українська мова : навч. посіб. / Бабич Надія. – Чернівці, 1996.

 2. Ботвина Н. В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі) : навч. посіб. / Ботвина Н. В. – К. : “АртЕк”, 2001. – 280 с.

 3. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови : навч. посіб. / Волкотруб Г. Й. – К. : МАУП, 2002. – 208 с.

 4. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування : навч. посіб. / Загнітко А.П. – Донецьк : ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 480 с.

 5. Зубков М. Сучасна українська ділова мова : підручник / Зубков М. – Х. : Торсінг, 2002.

 6. Караванський С. Секрети української мови / Святослав Караванський – К., 1994.

 7. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2009. – 352 с.

 8. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. –– 360 с.

 9. Мозговий В. І. Українська мова професійного спілкування. Модульний курс : навч. посібник / Мозговий В. І. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с.

 10. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови : навч. посіб. / Олександр Пономарів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.

 11. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділових людей / уклад. Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова ; за ред. В. М. Бріцина. – К .: Довіра, 2007. – 687 с.

 12. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. –– К. : Алерта, 2010. – 694 с.


Практичне заняття №4

Класифікація стилів сучасної української мови

1.Функціональні стилі сучасної української літературної мови: принципи класифікацій і внутрішньої жанрової диференціації; типологія стилів, підстилі.

2. Характеристика основних функціональних стилів:


 • художнього;

 • публіцистичного;

 • наукового;

 • епістолярного;

 • офіційно-ділового;

 • розмовного;

 • ораторського;

 • конфесійного.

3. Професійна сфера як інтеграція офіційно-ділового, наукового і розмовного стилів.

4. Текст як форма реалізації мовленнєво-професійної діяльності


Теми рефератів і повідомлень:

 1. Історія розвитку стилів в Україні (самостійно за джерелом №5: Культура мови вчителя: Курс лекцій / за заг. ред. О.Г. Муромцевої. - Харків: Гриф, 1998. – С.162-172).

 2. Лексика іншомовного походження в стилістичному плані.


Література

 1. Бабич Н. Ділова українська мова : навч. посіб. / Бабич Надія. – Чернівці, 1996.

 2. Ботвина Н. В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі) : навч. посіб. / Ботвина Н. В. – К. : “АртЕк”, 2001. – 280 с.

 3. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови : навч. посіб. / Волкотруб Г. Й. – К. : МАУП, 2002. – 208 с.

 4. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування : навч. посіб. / Загнітко А.П. – Донецьк : ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 480 с.

 5. Зубков М. Сучасна українська ділова мова : підручник / Зубков М. – Х. : Торсінг, 2002.

 6. Караванський С. Секрети української мови / Святослав Караванський – К., 1994.

 7. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2009. – 352 с.

 8. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. –– 360 с.

 9. Мозговий В. І. Українська мова професійного спілкування. Модульний курс : навч. посібник / Мозговий В. І. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с.

 10. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови : навч. посіб. / Олександр Пономарів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.

 11. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділових людей / уклад. Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова ; за ред. В. М. Бріцина. – К .: Довіра, 2007. – 687 с.

 12. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. –– К. : Алерта, 2010. – 694 с.


Практичне заняття №5

Основи культури української мови

 1. Мова і культура мовлення в жєитті професійного комунікатора.

 2. Комунікативні ознаки культури мовлення.

 3. Словники у професійному мовленні.

 4. Поняття етикету.

 5. Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет.

 6. Стандартні етикетні ситуації.Теми рефератів і повідомлень:

 1. Мовна культура людини – це дзеркало її духовної культури.

 2. Роль словників у підвищенні мовленнєвої культури.

 3. Історія виникнення етикету.

 4. Український тост.

 5. Мовний «антиетикет» сучасного студента.

 6. Традиційні звертання українців.


Література

 1. Бабич Н. Ділова українська мова : навч. посіб. / Бабич Надія. – Чернівці, 1996.

 2. Ботвина Н. В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі) : навч. посіб. / Ботвина Н. В. – К. : “АртЕк”, 2001. – 280 с.

 3. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови : навч. посіб. / Волкотруб Г. Й. – К. : МАУП, 2002. – 208 с.

 4. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування : навч. посіб. / Загнітко А.П. – Донецьк : ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 480 с.

 5. Зубков М. Сучасна українська ділова мова : підручник / Зубков М. – Х. : Торсінг, 2002.

 6. Караванський С. Секрети української мови / Святослав Караванський – К., 1994.

 7. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2009. – 352 с.

 8. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. –– 360 с.

 9. Мозговий В. І. Українська мова професійного спілкування. Модульний курс : навч. посібник / Мозговий В. І. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с.

 10. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови : навч. посіб. / Олександр Пономарів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.

 11. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділових людей / уклад. Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова ; за ред. В. М. Бріцина. – К .: Довіра, 2007. – 687 с.

 12. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. –– К. : Алерта, 2010. – 694 с.

Практичне заняття №6

Мовний етикет

 1. Поняття етикету.

 2. Мовний, мовленнєвий і спілкувальний етикет.

 3. Стандартні етикетні ситуації.


Теми рефератів і повідомлень:

 1. Історія виникнення етикету.

 2. Український тост.

 3. Мовний «анти етикет» сучасного студента.

 4. Традиційні звертання українців.


Література

 1. Бабич Н. Ділова українська мова : навч. посіб. / Бабич Надія. – Чернівці, 1996.

 2. Ботвина Н. В. Ділова українська мова (офіційно-діловий та науковий стилі) : навч. посіб. / Ботвина Н. В. – К. : “АртЕк”, 2001. – 280 с.

 3. Волкотруб Г. Й. Стилістика ділової мови : навч. посіб. / Волкотруб Г. Й. – К. : МАУП, 2002. – 208 с.

 4. Загнітко А. П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування : навч. посіб. / Загнітко А.П. – Донецьк : ТОВ ВКФ “БАО”, 2004. – 480 с.

 5. Зубков М. Сучасна українська ділова мова : підручник / Зубков М. – Х. : Торсінг, 2002.

 6. Караванський С. Секрети української мови / Святослав Караванський – К., 1994.

 7. Мацюк З. Українська мова професійного спрямування : навч. посібник / З. Мацюк, Н. Станкевич. – К. : Каравела, 2009. – 352 с.

 8. Мацько Л. І. Культура української фахової мови : навч. посіб. / Л. І. Мацько, Л. В. Кравець. – К. : ВЦ «Академія», 2007. –– 360 с.

 9. Мозговий В. І. Українська мова професійного спілкування. Модульний курс : навч. посібник / Мозговий В. І. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 592 с.

 10. Пономарів О. Стилістика сучасної української мови : навч. посіб. / Олександр Пономарів. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2000. – 248 с.

 11. Сучасне діловодство: зразки документів, діловий етикет, інформація для ділових людей / уклад. Н. Г. Горголюк, І. А. Казімірова ; за ред. В. М. Бріцина. – К .: Довіра, 2007. – 687 с.

 12. Шевчук С. В. Українська мова за професійним спрямуванням : підручник / С. В. Шевчук, І. В. Клименко. –– К. : Алерта, 2010. – 694 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал