Пояснювальна записка Структура програми навчальної дисципліниPdf просмотр
Сторінка3/4
Дата конвертації17.12.2016
Розмір0.52 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4

Поглиблення поняття про футуризм.

Борис Леонідович Пастернак
Визначення поезії, По стіні збігали стрілки,
―Зимова ніч ‖
Жанрове багатство творчої спадщини Б.Пастернака: поезія, проза, переклади. Пастернак і російський футуризм, неоднозначність стосунків поета з футуризмом. Еволюція поезії Б.Пастернака: від футуристських формальних пошуків до філософсько-поетичного осягнення вічних тем. Тема поета і поезії в творчості митця (Визначення поезії“).
Особливості пейзажної лірики одухотвореність образів природи, передача настроїв потрясіння, захвату буттям, лейтмотивні образи (злива, заметіль, свічка, сад. Філософська насиченість лірики.
Загальний огляд роману Доктор Живаго

. Віршів романі, їх значення, художні особливості.
Поглиблення понять про філософську лірику, звукопис, художню деталь у ліричному творі.

Огляд. Європейська модерністська проза та її засновник
Вспуп. Основні етапи та тенденції розвитку європейської прози першої половини ХХ ст., естетичні пошуки, формування нових принципів і структур художнього мислення. Реалізму літературі ХХ ст.: продовження традицій, пошуки нових засобів і форм художнього вираження. Взаємодія з модернізмом. Світоглядні та естетичні засади західноєвропейського модерністського мистецтва, його художнє новаторство. Твори М.Пруста, Ф.Кафки, Дж.Джойса - яскраве втілення діалектики нових естетичних структур та течій у модерністській літературі. Художнє новаторство засновників літературної школи потоку свідомості.

Історико-культурне тло періоду між двома світовими війнами, провідні тенденції літератури цієї доби. Увиразнення досвіду особистості, духовно знівеченої Першою світовою війною, утворах письменників літератури втраченої генерації Е.Хемінгуея, Е.М.Ремарка, Р.Олдінгтона. Розвиток антиутопії, його визначальні ознаки та найяскравіші представники
Є.Замятін, О.Хакслі, Дж.Орвелл, К.Чапек. Осмислення руйнівних сил суспільно-історичного життя доби тоталітаризму, пошук нових духовних орієнтирів та шляхів збереження цінності особистості у літературі х рр. (Т.Манн, М.Булгаков, Б.Брехт, А.Камю, Пауль Целан та ін.). Поняття про потік свідомості, літературу втраченої генерації, антиутопію.

З ірландської літератури
Джеймс Джойс ―Джáкомо Джойс‖
Джойс - ірландський письменник-модерніст, його світоглядній естетичні позиції. Вплив концепції З.Фройда на творчий метод письменника. Характерні риси поетики модерністських творів Джойса: потік свідомості, аналіз психології людини, елемент пародійності й іронізму, яскраво виражена
інтертекстуальність, ремінісценсії. Психологічне есе ―Джакомо Джойс‖, його автобіографічний характер.
Самоіронічний присмак назви твору. Ключова лексика і символіка тексту театр - гра - нещирість - герб Шекспіра тощо) та розмаїття його можливих інтерпретацій.
Джойс як один із батьків модернізму, засновників літературної школи потоку свідомості‖.
Поняття про ремінісценцію, алюзію та пародію, інтертекстуальність. Поглиблення понять про потік свідомості, есе.

З австрійської літератури
Франц Кáфка
―Перевтілення‖
Кафка — австрійський німецькомовний письменник-модерніст. Концепція світу і людини в творчості митця. Своєрідність світобачення і його художнього вираження в оповіданні Перевтілення. Поєднання реальності і міфотворчості. Особливості художнього стилю Ф.Кафки. Місце Ф.Кафки у світовій літературі. Поняття про магічний реалізм. Поглиблення понять про експресіонізм, гротеск
З німецької літератури
Новела Томаса Мана Маріо і чарівник - твір-застереження
Томас Манн — німецький письменник, один із засновників інтелектуальної прози ХХ ст., лауреат Нобелівської премії.
Гуманізм - життєва позиція митця.
Активність у антифашистському русі. Антитоталітарний характер, реалізм та модернізму його творчості. Напруга передвоєнної ситуації в Європій тривожний настрій в новелі.
Алегоричність і паралелізму творі (гіпнотична влада чарівника над натовпом і маніпуляції свiдомістю людей. Викриття антигуманної сутності влади фашизму.
Віра письменника в здатність особистості до збереження свого я.
Бунт Маріо як провістя звільнення народів світу від загрози тоталітаризму.
Художні особливості новели.
З російської літератури
М.Булгаков — російський прозаїк і драматург
Новаторство творчості. Доля творів письменника. Київ ужитті і творчості
М.Булгакова.

―Майстер і Маргарита - вершина творчості митця. Історія написання роману. Філософсько-етичні проблеми твору. Тема совісті, співвідношення добра і зла, морального вибору, взаємин особистості з владою, доля невизнаного митця.

Система образів в романі М. Булгакова Майстер і Маргарита.
Поглиблення понять про роман, композицію художнього твору, магічний реалізм.
З англійської літератури
Джордж Орвелл
―Скотоферма‖
Біографічні відомості про Джорджа Орвелла Еріка Блера). Викриття радянської сталінської тиранії в алегоричній казці ―Скотоферма‖ (в оригіналі ―Animal Farm: A Fairy Story‖). Сатиричне зображення реалій радянського життя та міфів сталінської ідеології утворі. Дослідження закономірностей злоякісного переродження ідей комуністичної утопії. Художня своєрідність твору-казки. Характерні ознаки антиутопії в казці
Дж.Орвелла: жорстоке гноблення людей авторитарною владою принципова невідповідність красивих і правильних гасел та їх реального втілення ужиття тощо. Авторська іронія і її символіко-алегоричний сенс афористичність мови. Поглиблення понять про антиутопію і сатиру, афористичність мови.

З французької літератури
Альбер Камю – французький письменник-модерніст
Фiлософські й естетичні погляди. Вплив екзистенціалістських ідей на творчість митця. Антифашистська спрямованість роману-притчі Чума. Алегоричне зображення французького Руху Опору. Метафізика абсурду і етика трагічного стоїцизму в романі Чума. Система образів в романі Альбера Камю Чума.
Поняття про інтелектуальну прозу, екзистенціалізм, абсурд, роман-притчу, роман-хроніку.

Із лірики періоду Другої світової війни
Пауль Целан Фуга смерті, Поль Елюар Свобода,
з поезій К.Симонова, Ю.Друніної, О.Берггольц та ін.
Осмислення досвіду Другої світової війни у ліриці європейських та російських авторів.

Пауль Целан (Анчель) - поет ІІІ тисячоліття.
Пошуки нової поетичної мови для відтворення трагедії Другої світової війни у творчості митця.
Модерністське зображення трагедії Голокосту в поезії Фуга смерті Пауля
Целана. Паралелізм як засіб викриття спотворення фашизмом ідеї рівноправності й багатства німецької та європейської культур.
Принципи художньої організації твору, особливості його композиції.
Пауль Целан і Україна.
Уславлення ідеалу свободи якнайвищої цінності людського життя у вірші Свобода Поля Елюара.
Відтворення суворої правди війни та щоденного героїзму в поезіях
К.Симонова, Ю.Друніної, О.Берггольц та ін. (1-2 твори за вибором викладача.

Література другої половини ХХ ст.

Вступ. Світова література другої половини ХХ ст.
Світова література другої половини XX ст. Розвиток існуючих і виникнення нових літературних напрямів, течій і тенденцій. Художньо-естетичні пошуки. Розвиток прози у Європі, США, Латинській Америці, Японії та Росії. Осмислення трагедії Другої світової війни в повоєнній літературі (Г.Белль,
В.Биков, В.Некрасов, К.Воробйов та інші. Відлуння екзистенціалістських настроїв у західній (В.Голдінг та ін.) і східній
(Кобо Абе та ін.) прозі. Поява нового роману у французькій літературі (Н.Сарот Золоті плоди, Ви чуєте їх ?‖; Ф.Моріак Шлях в нікуди, Тереза Дейскейру ‖, Клубок змій. Розвиток модерністських традицій у романі Дж.Апдайка Кентавр. Нові обрії жанру фантастики (С.Лем, Р.Бредбері, брати Стругацькі, С.Кінг,
А.Азімов та інші).
Латиноамериканський магічний реалізм (Г.Гарсіа Маркес, Х.Кортасар та інші. Табірна проза у російській літературі (В.Шаламов, О.Солженіцин). Література відлиги (А.Вознесенський, Є.Євтушенко, Б.Окуджава та ін.) Проблема історичної правди, роздуми про моральність та людяність, духовність, милосердя, засудження збагачення, жорстокості у творчості киргизького письменника Ч.Айтматова.
Подальший розвиток театру. Художні відкриття ―драми-параболи‖ (М.Фріш,
Ф.Дюрренматт та інші) та театру абсурду (Е.Йонеско, С.Беккет та інші. Поняття про театр абсурду, новий роман, фантастику та її різновиди. Поглиблення понять про екзистенціалізм, магічний реалізм.

З англомовної літератури
Вíстен Гью Óден
―Куди ж ти, куди, ―1 вересня 1939 року,
―В музеї образотворчого мистецтва, Популярний життєпис ‖
В.Оден — один з найвизначніших англомовних поетів ХХ ст. Широта тематичного і жанрово-стильового діапазону його поезії. Екзистенційна конкретика поезій і присутність глибинних буттєвих проблем. Інтелектуальний характер поезії (згадки картини Пітера Брейгеля Ікар, вільна орієнтація у різних епохах світової культури. Філософсько-медитативний характер лірики повоєнних десятиліть. Висока версифікаційна майстерність
Одена, використання багатовікових набутків англійського віршування.
Потяття про медитативну лірику.

Ернéст Мíллер Хемінгуéй
―Старий і море
Творчий шлях американського журналіста, письменника, лауреата Нобелівської премії Е.Хемінгуея. Багатство творчої спадщини митця.
Хемінгуеївський герой кодексу‖ - сильна самотня людина її здатність постояти за себе, прагнення до незалежності й свободи, уміння цінувати дружбу й кохання. Новаторство прози лаконізм, відвертість сповіді від першої особи, принцип айсберга. Старий і море — філософська повість-притча про людину.
―Життєподібний‖ сюжеті філософсько-символічний зміст твору. Показ драматичних суперечностей людського буття його осмисленності й абсурдності, перемог і поразок, величі й слабкості, протистояння людини природі та єдності з нею. Система образів притчі та їх символіка. Оспівування сили волі, розуму, мужності, гідності, вірності, духовної незламності та оптимізму. Утвердження закону природного життя в образі старого Сантьяго. Порушення соціальних та моральних проблем сучасності. Сенс фіналу повісті.
Поняття про повість-притчу, принцип айсберга. Поглиблення понять про

Джером Дейвід Селінджер
―Ловець ужиті Загальний огляд творчості американського письменника Д.Селінджера. Повість Ловець ужиті- протест проти бездуховності суспільства. Актуальні проблеми формування життєвих цінностей молодих людей та їхнє втілення в лірико-психологічній повісті. Віддзеркалення уній нонконформістського світовідчуття. Голден Колфілд – предтеча бунтівного поколіннях років ХХ ст
Протест головного героя проти фальші та його роль у розвитку сюжету твору.
Монолог-сповідь як форма оповіді та її роль у втіленні концепції автора. Сенс та варіативність перекладів заголовку повісті.
Поняття про твір-сповідь, лірико-психологічну повість. Поглиблення поняття про композицію художнього твору.

З латиноамериканської літератури
Габріéль Гарсíа Мáркес Стариган з крилами
Гарсіа Маркес — відомий колумбійський письменник і публіцист, лауреат Нобелівської премії. Тематичне та жанрове багатство творчої спадщини митця. Творчість Г.Гарсіа Маркеса – одна з найяскравіших ілюстрацій магічного реалізму. Звернення до фольклорно-міфологічної традиції - найсуттєвіша риса творчості митця. Проблематика та система образів оповідання Стариган з крилами.
Філософсько-етичний сенс зустрічі янгола з людьми. Своєрідність образу янгола його безпорадність і терпимість до людей, спорідненість з людською природою. Алегоричний сенс зображення людського суспільства, його ставлення до янгола. Органічне поєднання буденного й фантастичного як характерні риси магічного реалізму в оповіданні Стариган з крилами. Місце Гарсіа Маркеса у світовій літературі.

З японської літератури
Ясунáрі Кавабáта (Тисяча журавлів)
Відомий письменник, лауреат Нобелівської премії Кавабата Ясунарі — красою Японії народжений. Відображення національної етики та естетики в романі Тисяча журавлів. Гармонія людини і природи — одна з головних проблем твору.Особливості композиції.
Р
озкутість синтаксису, підкреслений ліризм, вишуканість художньої форми - основні ознаки індивідуального стилю митця.

З французької літератури
Ежéн Йонéско
―Носороги‖
Йонеско як найяскравіший представник абсурдистської драми.
Найважливіші ознаки театру Ежена Йонеско: руйнація звичної логіки дії, відсутність характерів, абсурдність діалогів, гра слів, широке використання гротеску.
Зображення духовної та інтелектуальної спустошеності сучасного суспільства
– провідна тема його п’єс.
Символічний сенс сюжету Носорогів.
Гротесково-сатиричне зображення в Носорогах ―омасовлення людей, перетворення їх на бедлам нелюдів, що загрожує цивiлiзації й культурі.
Образ Беранже і проблема захисту особистісного Я, збереження людського в людині.
Система образів драми.
Антитоталітарний підтекст п’єси.

Постмодерністська проза останніх десятиліть ХХ ст.
Література на межі ХХ-ХХІ ст.
Вступ. Загальна характеристика історико-культурної ситуації
останніх десятиліть ХХ ст., к.ХХ - поч.ХХІ ст. Постмодернізм – одне з найвизначніших літературних явищ другої половини
ХХ ст. Соціоісторичні, культурно-філософські та естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі. Основоположні принципи постмодерністської поетики симулякр,
інтертекстуальність, пастиш. Найяскравіші представники постмодерністської прози У.Еко, П.Зюскінд,
К.Рансмайр, М.Павич та ін. Постмодерністське мистецтво і мас-культура.

Поняття про постмодернізм та його характерні ознаки.

Із сербської літератури
Мілорад Пáвич
―Дамаскин‖
―Перший письменник третього тисячоліття серб М.Павич. Утілення в оповіданні ―Дамаскин‖ рис постмодернізму. Можливість вибору шляхів читання твору на двох його перехрестях (в т. ч. на комп’ютері) як вияв характерної для постмодерністської літератури гри письменника з текстом і читачем, відмови від монопольного права автора на істину. Інтенсивне використання фактів візантійської та поствізантійської культури (віртуальний історизм. Улюблені художні засоби письменника. Афористичність мови творів
М.Павича. Поглиблення понять про постмодернізм, індивідуальний стиль митця.

З німецької літератури
Патрік Зюскінд―Запахи, або Історія одного вбивці
Риси постмодернізму в романі Запахи віртуальний історизм (імітація світогляду Франції доби Просвітництва захоплюючий детективний сюжет, можливість багатьох варіантів інтерпретації схрещення елементів класичної та масової літератури. Символічний сенс детективної інтриги. Образ Гренуя та його літературні прототипи (крихітка Цахес, персонажі
Ч.Діккенса і т.д.). Проблеми співвідношення краси й зла, влади митця та мистецтва над натовпом, пошуки досконалості. Багатство художніх описів в романі.
Поглиблення поняття про постмодерністський роман, інтерпретація художнього тексту.

Загальна характеристика сучасного літературного процесу
Сучасний літературний процес співіснування і взаємодія різних стилів, напрямів, течій. Втеча культури на університетські кафедри, виживання і конкуренція художньої літератури з відео, мультимедіа, Інтернетом та іншими реаліями сучасності від Інтернету до Гуттенберга‖ (У. Еко).
Творчість Ричарда Баха, Паоло Коельо, Італо Кальвіно, Мілана Кундери,
Харукі Муракамі - вагомі здобутки сучасного літературного мистецтва. Пріоритети сучасного зарубіжного книжкового ринку. Глобалізація як важливий чинник актуального літературного процесу. Література і мас-медіа. Література і кіно. Література і комп’ютерні технології. Реалістичні тенденції в сучасній літературі. Осмислення досвіду різних генерацій другої половини
ХХст., культурної пам’яті, пошуків ідентичності, гендерних стосунків та ін. Провідні теми актуального літературного життя. Феномен бестселеру його взаємини з книжковим ринком і видавничою індустрією. Найпопулярніші художні твори з кола читання сучасної молоді твори Р.Баха, Х.Муракамі, П.Коельо, Б.Вербера та ін.). Поняття про гіпертекст, бестселер.

Міжнародні літературні премії. Українська перекладацька школа
Історія створення міжнародних літературних премій, української школи художнього перекладу.Представники української перекладацької школи та їх творче надбання. Письменники-лауреати Нобелівської премії, твори их ввійшли вколо читання сучасної молоді.Роль художнього перекладу у популяризації творів світової класики. Літературна премія братів Гонкурів.

Узагальнення та систематизація навчального матеріалу.
Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури Х століття (бароко, класицизм ХVIIІ століття (Просвітництво, доби романтизму (перша половина
ХІХ століття. Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХІХ ст. (реалізм, а також на межі ХІХ-ХХ століть (ранній модернізм, авангард. Найвидатніші здобутки зарубіжної літератури ХХ століття, а також на межі
ХХ-ХХІ століть. Міжнародні літературні премії та їх вплив на розвиток всесвітньої літератури. Українська перекладацька школа та її найвидатніші представники
(М.Рильський, Борис Тен, М.Лукаш, Г.Кочур, А.Содомора, О.Мокровольський,
М.Стріха та ін.). Поняття про художній переклад.

IV. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА КАРТА ДИСЦИПЛІНИ
«СВІТОВА ЛІТЕРАТУРА
І семестр
Разом на І семестр - 36 години, із них лекцій – 14 годин, практичних занять – 2
години, семінарських занять – 14 годин, самостійна робота – 2 годин, контрольна робота – 4
години.

п
/п

Теми лекцій
Теми практичних
занять
Теми семінарських
занять
Підсум-
ковий
контроль

СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНА ПРОЗА ХІХ ст.
1.
Вступ. Загальна характеристика розвитку культури та літератури
XIX ст., розквіт соціально- психологічної прози.
2.
З французької літератури
Стендаль
(1783—1842). Червоне і чорне‖.
3.

Суперечливі характери героїв твору Ф.Стендаля Червоне і чорне.
4.
Оноре де Бальзак (1799-
1850). ―Гобсек‖.
5.

Влада золота та її філософія в повісті
Оноре де Бальзака
«Гобсек».
6.
З російської літератури
Федір Достоєвський
(1821-1881). Злочині кара‖
7.

Система образів роману Ф. Достоєвського Злочині кара.
8.
Лев Толстой (1828-1910). Анна Кареніна‖.
9.

Роман Анна Кареніна» - художнє дослідження сімейних стосунків. Підсумковий контроль


ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ ТА
НА МЕЖІ ХІХ-ХХст.

9. Огляд. Традиції і новаторські зрушення в літературі другої половини
ХІХст. Декадентські настроїв літературі та інших видах мистецтва. Поетична революція.
Ідейно-художній аналіз творів збірки
В.Вітмена Листя трави
З французької
літератури
Шарль Бодлер (1821-
1867). Збірка Квіти зла вірші Альбатрос, Відповідності,
―Вечорова гармонія.
Поль Верлен (1844-
1896). Поетичне мистецтво, Забуті арієти‖, Так тихо серце плаче…‖.

Контрольна робота
Огляд. Натуралізм та течії раннього модернізму в художній прозі другої половини ХІХ ст.

10.

З англійської літератури
Оскар Вайльд (Портрет Доріана
Грея‖.

ІІ семестр
Разом на ІІ семестр - 68 годин, із них лекцій – 28 годин, практичних занять – 10 годин, семінарських занять – 21 година, самостійна робота – 5 годин, контрольна робота – 4 години, іспит.
16. Передумови та головні шляхи оновлення європейського театру на межі ХІХ-ХХ ст.
17.
З норвезької літератури
Генрік Ібсен (1828-
1906). Ляльковий дім‖.
18.
З російської
літератури
Антон Чехов (1860-
1904). ―Чайка‖.

З англійської
літератури
Джорж Бернард Шоу
(1856-1950).
―Пігмаліон‖.

ЛІТЕРАТУРА ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.

19.
Вступ. Історико-соціальна характеристика доби. Найвідоміші представники авангардистських і модерністських течій першої половини ХХ ст.
20.

З австрійської
літератури
Райнер Марія Рільке
(1875-1926)
―Орфей, Еврідіка, Гермес, Ось дерево звелось…‖.
З французької
літератури
Гійом Аполлінер (1880-
1918). ―Лорелея‖, Міст
Мірабо‖, Зарізана голубка й водограй.
З англомовної
літератури
Томас Стернз Еліот
(1888 – 1965). Ранок біля вікна, ―Суїні серед солов’їв‖, Порожні люди.
З іспанської літератури
Федерiко Гарсíа Лóрка
(1898—1936). Про царівну Місяцівну‖,
Балада про чорну тугу, Гітара, ―Газела про темну смерть, ―Касида про сон під зорями.
З російської літератури
Олександр Блок (1880-
1921). ―Незнайома‖,
―Весно, весно, без межі безкраю, Скіфи.
Анна Ахматова (1889-
1966). ―Довкола жовтий вечір ліг, Дав мені юнь ти сутужну, Реквієм.
Борис Пастернак (1890-
1960). Визначення поезії, По стіні збігали стрілки, Зимова ніч ‖.
Володимир Маяковський
(1893-1930). А ви змогли б, Послухайте,
―Лілічко! Замість листа.


―Срібна доба російської поезії.


Підсумковий контроль
Огляд. Європейська модерністська проза та її засновники.
З ірландської літератури
Джеймс Джойс (1882-
1941). ―Джакомо Джойс‖.

. З австрійської літератури
Франц Кафка (1883-1924). Перевтілення.

«Перевтілення» - яскравий зразок стильової довершеності новаторської прози митця.
З німецької
літератури
Томас Манн (1875-
1955). Новела Маріо і чарівник – твір- застереження
З російської літератури
Михайло Булгаков (1891-
1940). Майстер і
Маргарита‖.


Система образів у романі М. Булгакова Майстер і
Маргарита»
З французької літератури
Альбер Камю (1913-1960).
―Чума‖.
Система образів у романі А. Камю Чума.

Із лірики періоду Другої світової війни.
Пауль Целан “Фуга
смерті”, Поль
Елюар “Свобода”, з поезій К.Симонова,
Ю.Друніної,
О.Берггольц та ін. за вибором викладача).

ЛІТЕРАТУРА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.
Вступ. Специфіка літератури другої половини
ХХ ст. Розвиток існуючих і виникнення нових літературних напрямів, течій і тенденцій. Модерністській неоавангардистські тенденції в драматургії другої половини ХХ ст.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал