Пояснювальна записка до дипломної роботи за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на темуСторінка5/10
Дата конвертації05.01.2017
Розмір1.61 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Первинні параметри даної методики наступні.

Оцінки:


 • „добре” - 2 бали;

 • „задовільно” - 1 бал;

 • „в межах допустимого значення” - 0;

 • „незадовільно” - мінус 1 бал;

 • „дуже незадовільно” - мінус 2 бали.

Коригування на динаміку показників:

 • „дуже позитивна” (+50%) - плюс 20%;

 • „позитивна” (від +10% до 50%) - плюс 10%;

 • „стабільна” (від -10% до +10%) - 0;

 • „негативна” (від -50% до -10%) - мінус 10%;

 • „вкрай негативна” (менше -50%) - мінус 20%.

Далі проводиться ранжирування підприємств за кількістю попередньо розрахованих балів і скоригованих з урахуванням динаміки. У підсумку складається рейтинг підприємств по їх інвестиційній привабливості. Складання рейтингу є заключним етапом оцінки абсолютної та відносної інвестиційної привабливості підприємств. На практиці це означає, що інвестор отримує кількісне обґрунтування порівняльної прибутковості різних альтернатив вкладення фінансових ресурсів з врахуванням обмежень та вимог щодо окупності інвестицій.

Для визначення виявлення найбільш вагомих факторів впливу рекомендується провести факторний аналіз зміни рентабельності за формулою (1.11)(1.11)

де рентабельність продаж;коефіцієнт фінансового левериджу;

коефіцієнт поточної заборгованості;

коефіцієнт покриття;

коефіцієнт оборотності активів.

Агентством з питань запобігання банкрутства підприємств та організацій розроблена «Методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій» з метою визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання, прискорення реалізації інвестиційних проектів, заохочення до інвестицій вітчизняних та іноземних підприємців, надання методичної допомоги спеціалістам, які займаються розробкою заходів з проведення оздоровлення виробничої сфери [14]. Методика визначає «інвестиційну привабливість підприємства» як рівень задоволення фінансових, виробничих, організаційних чи інших вимог чи інтересів інвестора щодо конкретного підприємства, яке може визначатися чи оцінюватися значеннями відповідних показників, в тому числі інтегральної оцінки.

Інтегральна оцінка інвестиційної привабливості є показником, в якому відтворюється значення інших показників, скоригованих у відповідності до їх вагомості та інших чинників. Ця методика об’єднує в одному показнику різні за змістом, одиницями вимірювання, питомою вагою та іншими характеристиками показники фінансового становища, що значно спрощує процедуру оцінки конкретної інвестиційної пропозиції. Алгоритм розрахунків полягає в отриманні середньої зваженої оцінки показників двох груп: фінансового становища й оцінки цінних паперів, емітованих підприємством. Основною метою цієї методики є оцінювання інвестиційної привабливості підприємств за допомогою економіко-математичного аналізу даних річного балансу та звіту- про фінансові результати діяльності підприємств. Дана методика надає можливість інвестору комплексно оцінити теперішнє становище підприємства, проте не враховує майбутніх перспектив розвитку суб’єкта господарювання.

Метод інтегральної оцінки дозволяє розрахувати показник, у якому узагальнюються значення інших показників, скоригованих відповідно до їх вагомості та за іншими факторами. Інтегральна оцінка дозволяє узагальнити в одному показнику ряд факторів, відмінних за змістом, одиницям виміру, вагомістю та іншим характеристикам. Це спрощує процедуру оцінки конкретної інвестиційної пропозиції, а іноді є єдино можливим варіантом її проведення та формулювання об’єктивних остаточних висновків [16]

Розглянемо методику інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємства, розроблену за ініціативою керівництва Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств і організацій у 1998 році [16]. Ця методика розроблена відповідно до Закону України "Про інвестиційну діяльність", Указу Президента "Про утворення Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій" та Положення про реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій, з метою визначення інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємств та організацій, прискорення реалізації інвестиційних проектів, заохочення до інвестицій вітчизняних та іноземних підприємців, надання методичної допомоги спеціалістам, які займаються розробкою заходів з проведення оздоровлення виробничої сфери.

Інтегральна оцінка дає змогу поєднати в одному показнику багато різних за назвою, одиницями виміру, вагомістю та іншими характеристиками чинників. Це спрощує процедуру оцінки конкретної інвестиційної пропозиції, а інколи є єдино можливим варіантом її проведення і надання об'єктивних остаточних висновків. Фінансова оцінка підприємств передбачає розрахунок понад 40 відповідних показників за різними напрямками господарської діяльності підприємства.

У практичному використанні метод інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств сприяє збільшенню кількості потенційних інвесторів в Україні і відповідно швидшій відбудові виробничої сфери держави. Зазначений метод у простому і наочному поданні забезпечує достатньо об'єктивне бачення фінансової ситуації на підприємстві, в яке передбачається вкласти інвестиції. Суб'єктивізм, який супроводжує будь-яку оцінку, особливо при визначенні вагомості показників, практично усувається внаслідок можливості проведення контрольних оперативних розрахунків по декількох підприємствах на підставі розробленого до цього методу програмного комплексу із застосуванням обчислювальної техніки.

Усім групам показників оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій, а також показникам, розміщеним у цих групах, присвоюються, залежно від їх вагомості, відповідні числові значення. Вказана вагомість є похідною від часу, конкретної політичної, соціальної ситуації, інших факторів, а тому ця характеристика має вірогідне походження.

Ця методика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій передбачає розрахунок 5 груп показників:


 1. Показники оцінювання майнового стану;

 2. Показники оцінювання фінансової стійкості (платоспроможності);

 3. Показники оцінювання ліквідності активів;

 4. Показники оцінювання прибутковості;

 5. Показники оцінювання ділової активності;

Усі наведені в групах показники є достатніми для визначення загального інтегрального показника інвестиційної привабливості підприємства. У разі потреби кількість показників можна корегувати.

Експертним оцінюванням визначають вагомість груп показників, а також вагомість показників у групах.

Для розрахунку інтегрального показника інвестиційної привабливості (фінансового стану) розроблено програмний комплекс для персонального комп'ютера - INTEGRAL. Алгоритм базується на методах математичної статистики (варіаційний аналіз).

На основі вихідних даних зі стандартних форм фінансової звітності спочатку розраховують показники щодо всіх підприємств. Фіксують мінімальне та максимальне значення і напрямок оптимізації кожного показника. Для визначення інтегрального значення показника інвестиційної привабливості розраховується наступна група показників: • вагомість j-го показника у і-й групі з урахуванням групової вагомості:

Віj =

Bij x Гі

(1.12)

--------------------,

100

де: Віj - значення вагомості j-го показника у і-й групі,

Гі – значення групової вагомості; • частка варіаційного розмаху для j-го показника у і-й групі на прийняту кількість одиниць (nіj) у множенні:

Δіj =

Рij max - Рij min

(1.13)

--------------------------------,

nіj • ранжоване значення j-го показника з і-ої групи:

Rіj =

іj - Рij min(max)|

(1.14)

------------------------------------,

Δіj

де Фіj – фактичне значення показника відповідно до прийнятих множин j-их показників у і-их группах,

Рij min(max) – значення екстремальних показників, які задаються залежно від напрямку оптимізації;


 • інтегральне значення показника інвестиційної привабливості:

І =

∑∑ Rіj Віj

(1.15)

---------------------------,

∑∑ ВіjПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал