Пояснювальна записка 4 Структура програми навчальної дисципліни 7Сторінка7/7
Дата конвертації07.01.2017
Розмір0.96 Mb.
ТипПояснювальна записка
1   2   3   4   5   6   7

ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Основна:

 1. Гірняк О.М., Лозоноеський П.П. Менеджмент: теоретичні основи і практикум: Навчальний посібник. — Л.: Новий світ, 2003. — 336с.

 2. Дідковська Л.Г., Гордієнко П.Л. Менеджмент: Навч. посіб. — К.: Алеута, КНТ, 2007. — 516 с.

 3. Дикань Н.В., Борисенко 1.1. Менеджмент: Навч.посіб. — К.: Знання, 2008. — 389 с.

 4. Заблоцька Р.О. Світовий ринок послуг: Підручник / КНУ ім. Т.Шевченка. — К: ІМВ, 2005. — 280 с.

 5. Ігнатьєва І.А. Стратегічний менеджмент: Підручник. — К.: Каравела, 2008. — 480с.

 6. Корпоративний менеджмент: Навчальний посібник для вузів / Рудківська О.В., Промін С.А., Молоткова І.О. — К: Ельга: Ніка-Центир, 2002. — 335с.

 7. Кузьмін О.Є. Основи менеджменту: Підручник для вузів / О.Є. Кузьмін, Г.Мельник. — 2-ге вид. — К.: Академвидав, 2007. — 464 с.

 8. Куценко В.І., Трілленберг Г.І. Менеджмент сфери послуг / НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. — К., 2007. — 459 с.

 9. Основи теории и практики менеджмента: Курс лекций: Учебное пособие для вузов /Соснин А.С., Мельниченко Л.В. — К., 2003. — 212с.

 10. Основи менеджмента: Учебн. для вузов / Под ред. Д.Д. Вачугова. — М., 2003. — 367с.

 11. Основи менеджменту: Пер. з англ. /Стефан П.Робінс. — К.: Основи, 672с.

 12. Рудкієська О.В. Менеджмент: Теорія менеджменту. Організаційна поведінка.

 13. Тимошенко И.И., Соснин А.С. Менеджер организации: Учеб. пособ. для менеджеров. — К.: Изд-во Европ. ун-та, 2002. — 350 с.

Додаткова:


 1. Апопій В.В., Олексін І.І., Шутовська Н.О., Футало Т.В. Організація і технологія надання послуг: Навч. пос. /За ред. Апопія В.В. — К.: ВЦ «Академія», 2006. — 312.

 2. Болотніков А.О. Стандартизація і сертифікація товарів і послуг: Навч. посіб. — К.: МАУП, 2005. — 144 с.

 3. Данилишин Б.М., Куценко В.І. Остафійчук Я.В. Сфера та ринок послуг у контексті соціальної модифікації суспільства / Рада по вивченню продуктивних сил України, НАН України. — К.: ЗАТ «Ніч лава», 2005. — 328 с.

 4. Зубенко Л.Г., Нємцов В.Д. Культура ділового спілкування. Навч. посібник. — К.: «ЕксОб», 2000. — 200 с.

 5. Коноплева Н.А. Сервисология (человек и его потребности): учебное пособие. — М.: Флинта: МПСИ, 2008. — 248 с.

 6. Крисько В.Г., Соціальна психологія: словник-довідник, Мінськ, «Хар- вест», 2004. — 275 с.

 7. Майерс Д Социальная психология / Пер. с англ. — СПб.: Издательство «Питер», 2000. — 688 с.

 8. Мартиненко М.М. Основи менеджмента: Учебник. — К.: Каравелла, 2004. — 496с.

 9. Методи і засоби прийняття рішень у соціально-економічних системах: Навчальний посібник для вузів / Петров Е.П., Новожилова М.В., Гребеннік І.В. За ред. Е.П. Петрова. — К.: Техніка, 2004. — 256 с.

 10. Організація праці менеджера: Навч. посібник / Г.Л. Чайка. — К.: Знання, 2007. — 420 с.

 11. Осовська Г.В., Осовський О.А. Основи менеджменту: Підручник. Вид. 3- є, перероблене і доповн. — К.: «Кондор», 2008. — 664 с.

 12. Прийняття управлінських рішень: навчальний посібник / В.М. Приймак. — К.: Атака, 2008. — 236 с.

 13. Пушкар Р.М., Тарнаеська Н.П. Менеджмент: теорія і практика — Тернопіль, 2003.

 14. Решетняк О. Сучасні методи управління підприємством сфери послуг. X.: Фактор, 2008. — 544 с.

 15. Слинькова В.Н. Мотивация, стимулирование и оплата труда: практические рекомендации. — К.: Дакор: КНТ, 2008. — 336 с.

 16. Сфера услуг: менеджмент: Учебн. пособ. / кол.авт.; под ред. Т.Д. Бурменко. — М.: КНОРУС, 2007. — 416 с.

 17. Тарнаєська Н.В. Менеджмент: теорія та практика: Підручник. — Т.: Карт-Бланш, 2003. — 469с.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал