Постанова Головного державного санітарного лікаря України 20. 12. 2000 n 57 Гігієна транспорту Водний транспортСторінка13/14
Дата конвертації11.01.2017
Розмір1.88 Mb.
ТипПостанова
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Виконання таких робіт допускається тільки після того, як в цих танках будуть транспортуватися нафтопродукти без етилу або баласту.

9.2.12. Зачистні роботи після транспортування нафтопродуктів з етилом можуть виконуватися лише на стоянці і лише після повної дегазації танків. Місце стоянки визначається адміністрацією порту за погодженням з установами санітарно-епідеміологічної служби.

9.2.13. Під час зачисних робіт після транспортування нафтопродуктів з етилом на борту судна повинен знаходитися лікар.

9.2.14. Для миття танків дозволяється використовувати тільки миючі засоби, дозволені для цієї мети.

Застосовувати миючі засоби побутового призначення - забороняється.

9.2.15. Миючі препарати повинні зберігатися у закритій тарі в суднових коморах, які обладнані системою вентиляції.

9.3. Запобігання шкідливого впливу шуму та вібрації

9.3.1. На всіх суднах, в строки, визначені установами санітарно-епідеміологічної служби і погоджені з судновласником, останні повинні проводити перевірку рівнів шуму та вібрації і при необхідності вживати заходів щодо зниження шкідливого впливу їх на екіпаж та пасажирів.

Установи санітарно-епідеміологічної служби здійснюють нагляд за виконанням цих заходів.

9.3.2. Поряд з впровадженням конструктивних заходів щодо зниження шуму та вібрації при експлуатації судна пропонується запроваджувати такі заходи:

- доводити до відома екіпажу відомості про шкідливий вплив шуму та вібрації на організм і значення користування засобами індивідуального захисту;

- використовувати індивідуальні засоби захисту від шуму і вібрації у вигляді протишумових навушників, шумозахисних шоломів, вібродемфуючих килимків, віброгасильного взуття та інше;

- біля входу до приміщень з рівнями шуму, що перевищують 80 дБА, повинні бути розміщені попереджувальні знаки.

9.3.3. Для індивідуального контролю рівня шумового навантаження пропонується використання дозиметрів.

9.3.4. З метою скорочення часу безперервного впливу шуму та вібрації ("захист часом"), у залежності від їх інтенсивності, слід передбачати зміну режимів праці та відпочинку.

9.3.5. Особи, у яких між двома періодичними медичними оглядами виявлено зміщення слухових порогів на частотах вище 500 Гц більш ніж на 15 - 20 дБ, повинні переводитися на роботу, що не пов'язана з впливом шуму.

9.4. Захист від електромагнітних полів, інфрачервоного та іонізуючого випромінювання, статичної електрики

9.4.1. Під час експлуатації суден, особливо після їх ремонту, необхідно проводити контрольні вимірювання інтенсивності іонізуючого та інфрачервоного випромінювань, статичної електрики в строки, обумовлені установами санітарно-епідеміологічної служби спільно з судновласниками.

9.4.2. Вимірювання напруги та щільності потоків енергії електромагнітних полів слід проводити періодично, але не рідше одного разу на рік у вигляді поточного санітарного нагляду, а також у таких випадках:

- при прийманні в експлуатацію нових устаткувань;

- при внесенні змін в конструкцію діючих устаткувань;

- при внесенні змін у схему підключення випромінюючих елементів і режиму праці устаткувань;

- при зміні конструкції засобів захисту від впливу ЕМП;

- при створенні нових робочих місць;

- після виконання ремонтних робіт на установках.

9.4.3. При перебуванні людей в зоні випромінювання радіопередавачів та радіолокаційних станцій повинні вживатись захисні заходи, зазначені у п. 5.2. цих Правил.

9.4.4. Для зниження напруги поля статичної електрики рекомендується щоденно проводити вологе прибирання приміщень, обробку меблів, поручнів трапів, використовуючи антиелектростатичний склад.

10. Медичне обслуговування та санітарно-епідеміологічне забезпечення

10.1. Загальні положення

10.1.1. Надання медичної допомоги, проведення лікувальнопрофілактичних та санітарно-протиепідемічних заходів на суднах в період їх експлуатації покладається на штатний судновий медичний персонал (лікаря, фельдшера), а у випадку їх відсутності в штаті - на спеціально призначених та підготовлених для цього членів екіпажу.

10.1.2. Медичний персонал, який призначається на судна, знаходиться у складі установ (служб), що виконують адміністративне та методичне керівництво медичним обслуговуванням суден флоту.

10.1.3. Комплектування суднового медичного персоналу здійснюється відповідно до діючих штатних нормативів із суднових умов лікувально-профілактичної та санітарно-протиепідемічної роботи.

10.1.4. Медичні працівники під час рейсу підпорядковані капітанові судна, а з організаційно-методичної - керівництву лікувально-профілактичної установи, в штаті якої вони знаходяться; з санітарно-протиепідемічних питань - головним санітарним лікарям басейнів, портів, ліній за місцем постійної приписки суден.

10.1.5. При наявності в штаті судна декількох медичних працівників один з них, за вказівкою установи (служби), в штаті якої вони знаходяться, призначається старшим.

10.1.6. Власники суден за домовленістю з лікувально-профілактичними та санітарно-епідеміологічними установами порту приписки судна повинні забезпечити перепідготовку членів екіпажу, що призначаються для медико-санітарного обслуговування замість медичних працівників, на спеціальних курсах, за затвердженою для цього програмою і в строки (періодичність), передбачені курсовим навчанням.

10.1.7. Медичний персонал або члени екіпажу, які виконують медико-санітарне обслуговування, нарівні з капітаном судна несуть відповідальність за надання медичної допомоги членам екіпажу та пасажирам, запобігання виникнення інфекційних захворювань, санітарно-гігієнічні заходи, спрямовані на оздоровлення умов праці, побуту та відпочинку і попередження забрудненню зовнішнього середовища з суден.

10.1.8. Вимоги зазначених посадових осіб про виконання лікувальних, профілактичних, санітарно-гігієнічних та карантинних заходів для всіх членів екіпажу, пасажирів та тих, хто тимчасово перебуває на судні - обов'язкові.

10.1.9. Медичні працівники або інші посадові особи, які здійснюють медико-санітарне обслуговування на судні, володіють ключами від приміщень медичного призначення, аптеки і відповідають за їх збереження, стан та поповнення.

Зазначені посадові особи, залишаючи судно, ключі від приміщень і спеціальну аптечку передають капітанові або його вахтовому помічникові.

10.1.10. Зазначені посадові особи зобов'язані:

- у своїй діяльності керуватися цими Санітарними правилами, статутом служби на суднах, положеннями, які регламентують їх діяльність, директивними документами лікувально-профілактичних та санітарно-епідеміологічних установ за підлеглістю;

- знати міжнародні санітарні вимоги з охорони зовнішнього середовища та конвенції по охороні праці на морі;

- разом з капітаном судна визначати порядок медичного обслуговування та додержання відповідного санітарного стану на судні;

- вести за встановленою формою облік та звітність про випадки надання медичної допомоги;

- своєчасно інформувати адміністрацію судна про випадки захворювання з втратою працездатності членів екіпажу, інфекційні захворювання;

- при приході в порт або виході з порту в рейс, при посадці чи висадці пасажирів медичний працівник повинен бути біля трапа.

10.1.11. Адміністрація судна, з метою надання допомоги медичним працівникам чи особам, які відповідають за медико-санітарне обслуговування, зобов'язана:

- надати необхідні приміщення для розташування медико-санітарної служби та забезпечити їм відповідний санітарно-технічний стан;

- забезпечити необхідним обладнанням, апаратурою та медикаментами відповідно до табеля постачання та своєчасне їх поповнення;

- забезпечити потребу медичного блоку у видаткових матеріалах та м'якому інвентарі, постійно виконуючи його заміну та прання;

- надавати всебічну допомогу і вживати необхідні заходи щодо усунення порушень Санітарних правил;

- для догляду за хворими і дотримання належного санітарного стану приміщень медичного блоку виділяти з членів екіпажу персонал для виконання цієї роботи.

10.2. Лікувально-профілактичне вслуговування

10.2.1. Медична допомога на судні членам екіпажу, пасажирам та особам, які тимчасово перебувають на судні, повинна бути надана у будь-який період доби.

При необхідності з дозволу капітана медична допомога може бути надана членам екіпажу іншого судна та портовими працівниками.

У разі відсутності на судні медичного працівника, особи, які відповідають за медико-санітарне обслуговування, повинні надати першу лікарську допомогу, госпіталізувати або ізолювати хворого (постраждалого).

10.2.2. В усіх випадках утруднення в діагностиці чи лікуванні, медичний персонал (який виконує ці обов'язки) повинен мати можливість одержати консультацію по радіо відповідних спеціалістів берегових лікувальних установ або спеціаліста іншого судна.

10.2.3. Медичний персонал під час рейсу повинен забезпечити:

- динамічне спостереження, лікування та оздоровчі заходи членам екіпажу, які знаходяться під диспансерним наглядом;

- проведення профілактичних медичних оглядів екіпажу після виходу в рейс та під час його здійснення;

- розробку та виконання індивідуальних та групових оздоровчих заходів з метою поліпшення працездатності екіпажу;

- нагляд за членами екіпажу, які займаються фізичною культурою, як в індивідуальному, так і організованому порядку;

- нагляд за додержанням визначених строків проходження періодичних медичних оглядів;

- при встановленні тимчасової непрацездатності - видачу листів непрацездатності або іншого документа, який їх заміняє, на період непрацездатності.

10.2.4. Жінки - члени екіпажу в рейси тривалістю понад 3 місяці без довідки лікаря акушера-гінеколога не допускаються.

10.2.5. Психічні хворі без спеціальних супроводжуючих до посадки на судно не допускаються. Перевезення психічних хворих допускається тільки в окремій каюті чи медичному блоці під наглядом лікаря.

10.3. Санітарно-епідеміологічне забезпечення

10.3.1. З метою забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя на судні медичний персонал зобов'язаний здійснювати:

- контроль за санітарним станом житлових, громадських та виробничих приміщень;

- щоденний нагляд за санітарним станом приміщень харчоблоку, інвентарем, обладнанням, додержанням технології виготовлення страв;

- контроль за зберіганням та роздачею готових страв;

- контроль за умовами зберігання харчових продуктів, особливо швидкопсувних (їх якість, додержання строків зберігання);

- при виявленні недоброякісних швидкопсувних продуктів або готових харчів забороняти їх реалізацію (про що повідомляти адміністрацію) і контролювати їх вилучення та знищення зі складанням відповідного документу;

- брати участь у складанні меню, особливо дієтичного харчування, з урахуванням калорійності, повноцінності та вітамінної достатності раціону;

- контроль за станом (нормальною роботою) систем життєзабезпечення, особливо систем водопостачання, штучної вентиляції (кондиціонування повітря);

- в усіх випадках поповнення запасів води необхідно робити відмітки в судновому санітарному журналі з вказівкою місця, дати, наявності сертифіката про її якість;

- у разі визначення погіршення якості води необхідно повідомляти суднову адміністрацію та проконтролювати усунення причин його виникнення;

- нагляд за запобіганням порушення вимог щодо попередження забруднення навколишнього середовища;

- у разі транспортування небезпечних вантажів забезпечити проведення санітарно-освітньої роботи з метою знайомства екіпажу з характерними особливостями вантажу, використанням індивідуальних засобів захищу при аварійних ситуаціях та наданням першої допомоги потерпілим.

10.3.2. При виявленні на судні інфекційних хворих судновий медичний персонал або особа, яка відповідає за медико-санітарне забезпечення, негайно повинні організувати та провести такі заходи:

- ізоляцію хворих та осіб з підозрою на захворювання в ізолятор (індивідуальні каюти);

- виявлення та нагляд за особами, які були у контакті з хворими і підозрілими на захворювання;

- почати профілактичне лікування і при необхідності (показаннях) вакцинацію;

- провести дезінфекцію постільних речей і кают, де знаходилися хворі та підозрілі на захворювання, якщо їх переміщували в інші приміщення;

- забезпечити евакуацію хворих в лікувальні установи найближчого порту;

- провести дезінфекцію приміщень ізолятора і його стоків, а у випадках ізоляції хворих у каютах - всієї стічної системи;

- провести заключну дезінфекцію суднових приміщень;

- повідомити про наявність на судні інфекційного хворого санепідемстанцію порту приписки, порту заходу і порту евакуації хворого (санепідемстанцію порту приписки - при виявленні першого хворого).

10.3.3. При евакуації інфекційного хворого з судна повинні вживатися заходи, які виключають контакт хворого з пасажирами та членами екіпажу.

10.3.4. Посадка на судно осіб, які викликають підозру на наявність інфекційного захворювання, забороняється.

10.3.5. У разі смерті члена екіпажу чи пасажира у відкритому морі тіло померлого вміщують у судновий морг, а при його відсутності - в металеву ретельно запаяну труну.

При неможливості негайної передачі труни з тілом померлого в порт, труну рекомендується помістити в одну із звільнених охолоджуючих комор до прибуття в порт призначення (приписки).

Про смерть члена екіпажу чи пасажира під час рейсу капітан судна зобов'язаний повідомити адміністрацію порту приписки судна та рідних померлого.

10.3.6. У разі неможливості виконати зазначені умови капітан має право поховати тіло в морі за морським звичаєм.

10.4. Медичне забезпечення водолазних робіт

10.4.1. Відповідальність за організацію та безпечне виконання суднових водолазних робіт покладається на адміністрацію судна.

10.4.2. До виконання суднових водолазних робіт силами та засобами судна дозволяється залучати членів екіпажу, які мають кваліфікацію водолаза (водолаз-матрос, водолаз-моторист) та діючі документи на право спуску під воду з суден, що мають за табелем постачання легке водолазне обладнання.

10.4.3. Членам екіпажу, які не мають водолазних кваліфікаційних посвідчень або не пройшли своєчасно перевірок у водолазних медичних та кваліфікаційних комісіях, спуск під воду заборонено.

10.4.4. Медичне забезпечення водолазних спусків на суднах виконується штатним медичним працівником.

10.4.5. Суднові медичні працівники повинні пройти спеціальну підготовку з питань фізіології та патології водолазної праці, вивчити основи водолазної справи і здати залік водолазній кваліфікаційній комісії.

10.4.6. Водолаз повинен пройти обов'язковий медичний огляд:

- перед вступом на роботу або при прийомі на навчання спеціальності водолаза;

- періодичні (один раз на 12 місяців);

- після кожного захворювання (за показаннями);

- за направленням суднового лікаря або суднової адміністрації.

10.4.7. Результати медичного огляду та висновок водолазної медичної комісії повинні заноситися в особисту медичну книжку водолаза.

10.4.8. Допуск до спусків під воду виконується судновим медичним працівником перед початком суднових водолазних робіт.

10.4.9. Перед початком робіт та після їх виконання у водолаза повинні вимірюватися: пульс, температура тіла, частота дихання та артеріальний тиск. Результати всіх вимірів та допуск на право спуску під воду повинні зазначатися у журналі водолазних робіт.

10.4.10. Водолазу у будь-якому виді водолазного спорядження стрибати у воду забороняється.

10.4.11. Огляд підводної частини корпусу судна водолазом дозволяється тільки тоді, коли є повна впевненість у надійності стоянки судна та водолазного бота (шлюпки).

10.4.12. Про початок спуску повинно бути оголошено по судновій трансляції.

10.4.13. При знаходженні водолаза під водою забороняється виконувати будь-які вантажні операції, викидати сміття та інші відходи з борту, де працює водолаз.

10.4.14. Робота біля приймальних отворів або шпігатів у підводній частині корпусу можуть бути дозволені тільки після припинення витікання (приймання) рідини через них.

10.4.15. Роботи по очищенню кінгстонів або корпусу судна від водорості та черепашок, а також ремонтування забортних пристроїв повинні виконуватися на бесідках або підкільних трапах. Тільки при нетривалому огляді підводних пристроїв або короткочасних роботах під корпусом судна дозволяється користуватися підкільними кінцями.

10.4.16. Очищення кінгстонів або ґрат вручну повинно виконуватися водолазом тільки металевими щітками, шкребками або свайками. Виконувати очищення безпосередньо руками забороняється.

10.4.17. При огляді або виконанні робіт під корпусом судна, проходити під кілем від одного борту до другого водолазові заборонено.

10.4.18. Під час стоянки судна в порту виконання суднових водолазних робіт допускається тільки у вентильованому спорядженні і з подальшою ретельною обмивкою та дезінфекцією його.

10.4.19. Окрім викладених основних положень організації та медичного забезпечення суднових водолазних робіт, судновий медичний персонал у практичній діяльності зобов'язаний керуватися діючими нормативними документами та інструктивно-методичними вказівками, затвердженими (погодженими) Міністерством охорони здоров'я та єдиними правилами охорони праці при водолазних роботах.

10.5. Дезінфекція, дезінсекція та дератизація

10.5.1. Дезінфекція, дезінсекція, дератизація і всі інші санітарно-протиепідемічні заходи слід проводити таким чином, щоб:

- не завдавати надмірних незручностей будь-якій особі і не завдавати шкоди здоров'ю;

- не завдавати ніяких збитків конструкціям судна або іншому транспортному засобу та їх бортовому обладнанню;

- виключити небезпеку виникнення пожежі (стаття 26 Міжнародних санітарних правил).

10.5.2. Дезінфекційні заходи на судні передбачають проведення заключної дезінфекції відповідно до п. 10.3.2 та поточної дезінфекції відповідно до діючих інструктивно-методичних вказівок з метою забезпечення санітарно-гігієнічного та протиепідемічного режимів в суднових приміщеннях та на виробничих об'єктах згідно з вимогами цих Правил.

10.5.3. Проведення дезінфекційних заходів вбачає запобігання проникнення на судно, як побутових, так і паразитарних комах.

10.5.4. Для запобігання розповсюдженню побутових комах необхідно:

- постійно та своєчасно проводити щоденне і генеральне прибирання суднових приміщень, особливо приміщень харчового блоку, буфетних, комор для зберігання харчових продуктів;

- не допускається зберігання харчових продуктів в житлових та громадських приміщеннях;

- систематично проводити дезінсекційну обробку дозволеними для цього препаратами, місць можливого гніздування та розмноження комах, а також приміщень камбуза та буфетів;

- особливу увагу приділяти місцям для збирання та зберігання сміття, харчових відходів, тари, в якій харчові продукти доставляються з берега на судно.

10.5.5. Для запобігання потрапляння в суднові приміщення паразитарних комах, особливо в портах і проходженні каналів в районах, несприятливих щодо захворювань на малярію та жовту пропасницю, слід ставити сітки на повітрозабірні отвори штучної та природної вентиляції, вхідні двері та ілюмінатори.

10.5.6. При перебуванні в зазначених районах слід утримуватися від вимикання системи кондиціонування повітря.

10.5.7. При появі паразитарних комах в суднових приміщеннях слід почати проведення дезінсекції препаратами, передбаченими для цих цілей, до виходу судна із порту або проходження каналу.

10.5.8. Враховуючи специфіку портових та суднових умов, дератизаційні заходи повинні проводитись на судні постійно.

10.5.9. При виявленні на судні хоча б поодиноких екземплярів гризунів повинна бути проведена генеральна (суцільна) дератизація.

10.5.10. В період стоянок судна в порту всі заходи проводяться спеціальними службами порту.

Проведення таких заходів в рейсі покладається на членів екіпажу.

10.5.11. Для запобігання міграції гризунів з берега на судно і навпаки повинні проводитися такі заходи:

- всі швартові канати (троси) повинні мати металеві протипацюкові щити відповідного розміру;

- забортні трапи та рампи (апарелі) після закінчення (в перервах) вантажних робіт повинні бути підняті на рівень не менше 40 см над причалом;

- при вантажних роботах в нічний період сітки, трапи та рампи повинні бути яскраво освітлені;

- сітки, які запобігають падінню вантажу за борт, повинні негайно прибиратися після закінчення вантажних операцій.

10.5.12. Стаття 54 "а" Міжнародних медико-санітарних правил визначає:

1) Кожне судно:

- або постійно утримується вільним від гризунів і переносників чуми;

- або підлягає періодичній дератизації.

2) Свідоцтво про дератизацію або Свідоцтво про звільнення від дератизації видається виключно владою порту, затвердженою відповідно до положення статті 17. Строк дії кожного такого Свідоцтва становить шість місяців. Однак цей період може бути продовжений на один місяць для судна, яке направляється у такий порт, де його дератизація та обстеження (в залежності від конкретного випадку) будуть полегшені проведенням операцій, які передбачено виконати в цьому порту.

10.6. Порядок проведення санітарних оглядів

10.6.1. В порядку здійснення попереджувального та поточного санітарного нагляду за додержанням на суднах вимог цих Правил передбачається проведення санітарних оглядів.

10.6.2. Санітарні огляди проводяться санітарною владою (санітарно-епідеміологічною службою) порту у таких випадках:

а) в порядку попереджувального санітарного нагляду:

- під час будівництва, переобладнання (модернізації) та ремонту суден;

- при введенні судна до експлуатації після завершення будівництва, переобладнання (модернізації) та ремонту;

- перед ремонтом судна, для погодження обсягу робіт.

б) в порядку поточного санітарного нагляду:

- огляд суден приписного флоту для видачі "Суднового санітарного свідоцтва на право плавання" (після завершення будівництва, переобладнання та ремонту при закінченні строку дії "Свідоцтва..." на суднах, що експлуатуються - дворічного для суден необмеженого району плавання та однорічного для суден каботажного плавання);

- в порядку планового поточного нагляду за суднами приписного флоту;

- будь-якого судна, яке знаходиться в порту для перевірки його санітарного стану або у зв'язку з епідеміологічними ускладненнями.

10.6.3. Карантинні догляди, відповідно до вимог Міжнародних медико-санітарних правил, проводяться в портах, які відкриті для міжнародних зв'язків у випадках:

- при заходах в порт суден, які здійснюють міжнародні рейси, незалежно від державної та відомчої приналежності, прапора, і вперше зайшли після іноземного порту;

- всі судна, незалежно від їх приналежності, за інформацією санітарної влади попереднього порту заходу судна;

- всі вітчизняні судна, які відходять в міжнародні рейси, незалежно від їх приналежності, для видачі дозволу на право виходу в море;

- на прохання адміністрації будь-якого судна, яке знаходиться в порту (на рейді), у разі появи на судні хворого, що підозрюється на захворювання інфекційною хворобою або інших епідеміологічних ускладнень.

10.6.4. При санітарних та карантинних доглядах судна повинен бути присутній капітан судна або уповноважена особа та медичний персонал (якщо він є в штаті).

10.6.5. Адміністрація судна зобов'язана надавати всебічну допомогу особам, які проводять санітарний огляд судна, давати необхідні роз'яснення та довідки з питань санітарного стану судна та особливостей рейсу.

10.6.6. Кожен санітарний огляд судна повинен супроводжуватись відповідним записом в санітарному журналі судна (на вітчизняних суднах). Записи засвідчуються підписами осіб, які брали участь в огляді.

10.6.7. Адміністрація судна зобов'язана виконувати всі вимоги представника санітарно-епідеміологічної служби щодо усунення виявлених санітарних порушень у визначені строки.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал