Постанова Головного державного санітарного лікаря України 20. 12. 2000 n 57 Гігієна транспорту Водний транспортСторінка1/14
Дата конвертації11.01.2017
Розмір1.88 Mb.
ТипПостанова
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Головного

державного санітарного

лікаря України

20.12.2000 N 57

7. Гігієна транспорту

7.4. Водний транспорт
ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА ДЛЯ МОРСЬКИХ СУДЕН УКРАЇНИ

ДСП 7.7.4.-057-2000
1. Галузь застосування

Державні санітарні правила для морських суден України обов'язкові для всіх підприємств, організацій, які здійснюють проектування, будівництво, експлуатацію і ремонт морських суден незалежно від їх відомчого підпорядкування та форми власності.

Правила є провідним керівним документом для працівників санітарно-епідеміологічної служби Міністерства охорони здоров'я України, які здійснюють державний санітарно-епідеміологічний нагляд на водному транспорті.

Ці санітарні правила не можуть бути повністю або частково передруковані, тиражовані і поширені без дозволу Головного державного санітарного лікаря України

ДСП 7.7.4.-057-2000

Державні санітарні правила для морських суден України підготовлені на замовлення Міністерства охорони здоров'я України на зміну "Санитарных правил для морских судов СССР" N 2641-82 Державним підприємством Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України.

Войтенко А.М. (директор) Державного підприємства Український науково-дослідний інститут медицини транспорту МОЗ України, 65039, м. Одеса, вул. Канатна, 92.

Гуцель Ю.Л., Гіманов М.П., Євстаф'єв В.М., Лісобей В.О., Нетудихатка О.Ю., Сіденко В.П., Стрикаленко Т.В., Стоянов А.П., Тюхтя В.К., Шафран Л.М. за участю фахівців держсанепідслужби на водному транспорті - Коваль О.О., Голубятников М.І., Белобров Є.П., Козловський С.М., Андєєв В.К., Болдеску І.П.

У новій редакції Правил значно розширені та конкретизовані вимоги до суднових приміщень та їх обладнання, систем життєзабезпечення, умов транспортування різних вантажів, побуту моряків та пасажирів.

Рецензії: Південний науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут морського флоту. Південний державний дослідний та проектно-конструкторський інститут розвитку та експлуатації флоту рибного господарства, ЦККБ "Чорноморсуднопроект"; Центральна санепідстанція водного транспорту; Азовська, Чорноморська, Дніпровська басейнові санепідстанції та Миколаївська портова санепідстанція.

1. Загальні положення

1.1. Призначення та застосування Державних санітарних правил для морських суден України

1.1.1. Дані Державні санітарні правила для морських суден (далі - Правила) встановлюють санітарно-гігієнічні і протиепідемічні вимоги до влаштування та упорядкування житлових, побутових, громадських, виробничих та вантажних приміщень; систем забезпечення життєдіяльності екіпажу - при проектуванні, будівництві, переобладнанні та ремонті суден, а також вимоги до утримання суден під час їх експлуатації з метою створення оптимальних умов праці та проживання екіпажу, розташування та обслуговування пасажирів; охорони навколишнього середовища.

1.1.2. Вимоги Правил поширюються на всі морські судна, незалежно від форми власності, зареєстровані на території України, за винятком:

- військових кораблів та суден;

- спортивних суден;

- суден, що не мають приміщень для перебування екіпажу, пасажирів, зберігання продовольчих продуктів та прісної води.

1.1.3. На несамохідні судна, які експлуатуються без екіпажу, Правила поширюються тільки в частині вимог до умов перевезення вантажів та можливих суднових стоків.

1.1.4. При проектуванні та будівництві малих суден (місткістю менше 1000 рег.т.) та маломірних суден (місткістю менше 100 рег.т.) вимоги Правил, крім окремо обумовлених для них пунктів, виконуються в обсязі, погодженому з усіма контролюючими органами.

1.1.5. Дані Правила вводяться в дію через 6 місяців після їх опублікування. З введенням в дію Правил "Санитарные правила для морских судов СССР" N 2641-82 слід вважати такими, що втратили чинність на території України.

1.1.6. Судна, побудовані до введення в дію цих Правил, повинні бути приведені у відповідність до їх вимог у строки, погоджені судновласниками з установами санітарно-епідеміологічної служби на водному транспорті Міністерства охорони здоров'я України.

1.1.7. Судна, будівництво яких виконується за проектами, погодженими до введення в дію цих Правил, приймаються до експлуатації протягом трьох років.

1.2. Відповідальність та контроль за додержанням Правил

1.2.1. Відповідальність за виконання вимог Правил покладається на судновласників та підприємства, що здійснюють проектування, будівництво і ремонт суден.

Під час експлуатації суден відповідальність за виконання вимог Правил цілком покладається на капітана судна.

1.2.2. Контроль за виконанням Правил покладається на установи, органи і заклади санітарно-епідеміологічної служби на водному транспорті Міністерства охорони здоров'я України.

1.2.3. Судновласники та проектні підприємства повинні подавати на погодження з органами, установами та закладами санітарно-епідеміологічної служби на водному транспорті проектну документацію відповідно до Положення про запобіжний санітарний нагляд при проектуванні, будівництві, переобладнанні, ремонті та прийманні до експлуатації суден та інших об'єктів і споруд, прирівняних до них П.7.7.4.017-99.

1.2.4. Результати погодження проектної документації оформляються у вигляді Висновку. Строк дії погодження проекту - 6 років. Продовження будівництва суден за цим проектом після закінчення зазначеного строку може бути дозволене після повторного погодження документації згідно з Положенням про запобіжний санітарний нагляд П.7.7.4.017-99.

1.2.5. Контроль за будівництвом, переобладнанням та ремонтом суден здійснюється органами, установами, закладами санітарно-епідеміологічної служби на водному транспорті порту розташування відповідного суднобудівного чи судноремонтного підприємства.

1.2.6. Оформлення введення до експлуатації судна після завершення будівництва, переобладнання або ремонту здійснюється відповідно до Положення про запобіжний нагляд П.7.7.4.017-99.

1.2.7. На кожному судні повинні бути такі санітарні документи:

а) санітарно-технічний паспорт судна (постійно, до списання судна з експлуатації);

б) суднове санітарне свідоцтво на право плавання, що підлягає заміні:

- для суден I та II категорій - кожні 2 роки;

- для суден III, IV категорій - щороку;

в) рейсовий санітарний журнал (постійно);

г) міжнародне свідоцтво про дератизацію чи свідоцтво про звільнення від дератизації, що підлягає заміні:

- для суден закордонного плавання - через 6 місяців;

- для суден, що виконують рейси в межах територіальних вод - через 1 рік.

1.2.8. Відповідальність за наявність на судні необхідних документів, зберігання та вчасне відновлення строку їх дії покладається на капітана судна.

1.2.9. Відповідальність за оформлення документів у санітарно-карантинному (санітарно-контрольному) відділі порту дозволу на право виходу в море покладається на капітана судна.

Відповідальність за вихід судна із порту без відповідного оформлення документів на вихід в море покладається на капітана порту.

1.3. Категорійність суден

1.3.1. Всі морські судна і прирівняні до них об'єкти за складом і обладнанням суднових приміщень та технічним оснащенням систем життєзабезпечення поділяються на чотири категорії:

I категорія: судна необмеженого району плавання, які здійснюють рейси тривалістю понад 5 діб;

II категорія: судна обмеженого району плавання, які здійснюють рейси в одній кліматичній зоні тривалістю не більше 5 діб;

III категорія: судна, які виконують рейси тривалістю не більше 24 годин;

IV категорія: судна, які виконують рейси тривалістю до 8 годин.

1.3.2. Категорії суден технічного та допоміжного флоту і прирівняних до них об'єктів встановлюються виходячи із конкретних умов їх експлуатації.

1.3.3. Категорійність судна може бути змінена у процесі його експлуатації (після переобладнання) у залежності від зміни його санітарно-технічного стану.

1.3.4. Питання тимчасової зміни категорійності для можливості виконання окремих рейсів більшої тривалості, ніж це передбачено проектом, розглядається санітарно-епідеміологічною установою порту припису судна з урахуванням конкретних умов (пори року, умов поповнення запасів провізії, води тощо).

1.4. Визначення та термінологія

1.4.1. Екіпаж судна - персонал, який здійснює судноводіння, енергетичне забезпечення судна, роботу систем життєзабезпечення та вантажних систем; інший штатний обслуговуючий персонал.

1.4.2. Виробничий (експедиційний та ін.) персонал - персонал, який забезпечує виробничу (експедиційну та ін.) діяльність судна, залежно від його призначення.

1.4.3. Командний склад - персонал, який здійснює керівництво експлуатаційною (експедиційною) діяльністю судна відповідно до Статуту служби на суднах та подібних документів.

1.4.4. Місткість - валова місткість судна відповідно до Правил Регістру.

1.4.5. Мале судно - судно місткістю менше 1000 рег.т.

1.4.6. Маломірне судно - судно місткістю менше 100 рег.т.

1.4.7. Пасажирське судно - судно, яке може перевозити більше 12 пасажирів.

1.4.8. Тривалість рейсу: для екіпажу - час від виходу із порту припису до повернення у порт припису (або зміни екіпажу в іншому порту); для пасажирів - час перебування на судні до приходу у порт призначення.

1.4.9. Автономність плавання - найбільший період часу плавання судна без поповнення запасів (пального, води, провізії).

1.4.10. Судна необмеженого району плавання - судна, які за технічним рівнем обладнання можуть здійснювати плавання в різноманітних кліматичних зонах без погіршення умов праці та проживання екіпажу.

1.4.11. Судна обмеженого району плавання - судна, які за технічним рівнем його обладнання можуть здійснювати плавання тільки в помірній кліматичній зоні.

1.4.12. Робоча зона - обсяг простору висотою 2100 мм над рівнем палуби, на якому знаходяться місця постійного чи тимчасового перебування осіб, зайнятих виконанням виробничих операцій.

1.4.13. Спецодяг - робочий одяг екіпажу, передбачений для виконання робіт, пов'язаних з можливим забрудненням, намоканням, переохолодженням чи перегрівом.

1.4.14. Санодяг - робочий одяг, передбачений для працівників харчоблоку, а також осіб, зайнятих обробкою та вантаженням харчових продуктів,

1.4.15. Найближчий берег - вихідна лінія, від якої, відповідно до міжнародного права, обчислюються територіальні води держави.

1.4.16. Особливий район - море або морський басейн, в якому, відповідно до Конвенції МАРПОЛ 73/78, повинні вживатися окремі обов'язкові заходи та засоби запобігання забрудненню з суден (гирлові порти, Азовське, Чорне, Середземне моря та інші).

1.4.17. Скидання - по відношенню до шкідливих речовин або стоків, що утримують такі речовини, означає будь-який витік, розлив, випорожнення, здійснене у водоймище, незалежно від того, якими обставинами це зумовлено.

1.4.18. Нафта - нафта у будь-якому вигляді: сира нафта, рідке пальне, мастила, нафтові залишки або очищені нафтопродукти.

1.4.19. Сміття - всі види твердих харчових, побутових та експлуатаційних відходів (за винятком відходів, змішаних з нафтою або іншими шкідливими речовинами), які утворюються протягом нормальної експлуатації судна і підлягають постійному чи періодичному віддаленню.

1.4.20. Харчові відходи - вид сміття, що складається з відходів попередньої кулінарної обробки продуктів, невикористаних залишків приготованої страви, які не змішані з нафтою або іншими шкідливими речовинами і підлягають постійному віддаленню з судна.

1.4.21. Необхідно - вимога про безумовне виконання вказівки Правил.

1.4.22. Рекомендується - визначає, що дане рішення оптимальне, але його виконання не є обов'язковим.

1.4.23. Допустимо - означає, що дане рішення можливе, але не є оптимальним і потребує додаткового погодження.

Розділ перший

Вимоги до проектування, будівництва, переобладнання та ремонту суден

2. Суднові приміщення

2.7. Загальні вимоги

2.1.1. Дані Правила передбачають розподіл суднових приміщень на такі групи:

- житлові - каюти та блок-каюти, призначені для проживання екіпажу та розміщення пасажирів, виробничого і експедиційного персоналу;

- громадські - приміщення для харчування, відпочинку та спортивних занять;

- санітарні - приміщення особистої гігієни та санітарно-побутові приміщення;

- побутового обслуговування - приміщення, призначені для розміщення майстерень побутового обслуговування екіпажу, виробничого персоналу та пасажирів;

- медичного призначення - приміщення для забезпечення медичної допомоги, амбулаторного та стаціонарного лікування, виконання лікувально-профілактичних заходів;

- харчоблок - приміщення обробки харчових продуктів, приготування страв, випікання хліба, кондитерських виробів та ін.;

- суднового постачання - приміщення, призначені для зберігання провізії, солей для мінералізації опрісненої води та виробничо-технологічних цілей, спецій, столового посуду, столової і постільної білизни та ін.;

- адміністративні - приміщення для ведення суднової, вантажної та господарської документації;

- службові - приміщення, призначені для виконання операцій по керуванню судном, забезпечення зв'язку та нагляду за роботою механізмів;

- енергетичні - приміщення, призначені для розміщення головних та допоміжних двигунів, електророзподільного устаткування, помп, сепараторів, майстерень для ремонту обладнання;

- помпові - приміщення для розташування устаткувань та обладнання для виконання вантажних операцій на суднах, призначених для транспортування рідинних вантажів і зріджених газів;

- вантажні - приміщення для розміщення вантажів, що перевозяться.

2.1.2. Розміщення приміщень повинне забезпечувати безпечне та зручне пересування між ними, прохід до рятувальних засобів і засобів боротьби за живучість судна.

2.1.3. Взаємне розташування кают і приміщень, в яких здійснюється трудова діяльність екіпажу, повинне бути таким, щоб члени екіпажу розміщалися ближче до місць постійної праці.

2.1.4. Не дозволяється використовувати для розташування кают, громадських приміщень і приміщень медичного призначення такі, які не ізольовані від впливу високих та низьких температур, проникнення високих рівнів шуму, випаровування, газів, неприємних запахів та завищених рівнів вібрації.

2.1.5. Височина суднових приміщень повинна бути не менше 2000 мм.

2.1.6. Двері всіх приміщень повинні мати напис про їх призначення.

2.1.7. Каюти не повинні мати вихід безпосередньо на відкриті палуби.

2.1.8. Двері кают не повинні розташовуватися поблизу від виходів з приміщень харчоблоку, медичного призначення та санітарних приміщень.

2.1.9. Громадські приміщення, розміщені поряд з каютами, повинні мати достатню звукоізоляцію.

2.1.10. Вхід в громадські приміщення екіпажу та пасажирів слід передбачати із внутрішніх приміщень (коридорів).

2.1.11. Використання синтетичних матеріалів у житлових, громадських, службових приміщеннях, а також у приміщеннях медичного призначення, харчоблоків, провізійних коморах та вантажних приміщеннях, призначених для транспортування харчових вантажів, дозволяється тільки при наявності на це дозволу органів охорони здоров'я держави - виробника матеріалів.

При цьому повинні бути обумовлені межа насичення приміщень (кв.м/куб.м чи кг/куб.м), а також температурні режими та мінімальний обмін повітря в період експлуатації приміщень.

2.1.12. Рівень комфортності приміщень визначається складом, розмірами, номенклатурою їх обладнання, архітектурною композицією та декоративно-оздоблювальними матеріалами.

На вимогу замовника або за погодженням з ним рівень комфортності може бути змінений, але він повинен бути не нижчим за встановлений цими Правилами.

2.2. Житлові приміщення екіпажу

2.2.1. На всіх суднах для розміщення екіпажу повинні передбачатися каюти з індивідуальними спальними місцями (ліжками або канапами-ліжками).

На суднах III та IV категорій, роботу на яких організовано бригадним методом, а екіпаж постійно проживає на березі, для тимчасового перебування вахти, а при необхідності і підвахти, повинні бути відповідно обладнані і мебльовані вартові приміщення для укриття від негоди, для відпочинку, обігріву, зберігання та підігрівання страв.

2.2.2. При розробці загального розташування судна пропонується використовувати типові планувальні рішення, стандартні меблі та обладнання.

2.2.3. Для розміщення екіпажу передбачаються такі типи житлових приміщень:

Таблиця 1 - Блок-каюти

---------------------------------------------------------------------------

|Позначення| Найменування приміщень |

| |--------------------------------------------------------------|

| |Передня|Кабінет|Салон |Сервувальна |Спальня |Санвузол|Санвузол|

| | | | | | | з |з душем |

| | | | | | | ванною | |

|----------+-------+-------+------+------------+--------+--------+--------|

| Бк1 | + | + | + | + | + | + | - |

|----------+-------+-------+------+------------+--------+--------+--------|

| Бк2 | /+/ | + | + | /+/ | + | + | - |

|----------+-------+-------+------+------------+--------+--------+--------|

| Бк3 | /+/ | + | /+/ | /+/ | + | + | - |

|----------+-------+-------+------+------------+--------+--------+--------|

| Бк4 | /+/ | + | - | - | + | + | - |

|----------+-------+-------+------+------------+--------+--------+--------|

| Бк5 | /+/ | + | - | - | + | - | + |

---------------------------------------------------------------------------

Означення: + - передбачається

/+/ - рекомендується

Таблиця 2 - Каюти

------------------------------------------------------------------

|Тип кают |Кількість місць | Найменування та склад приміщень |

|---------+----------------+-------------------------------------|

| К1 | 1 |Одномісна з санітарним вузлом |

|---------+----------------+-------------------------------------|

| К2 | 1 |Одномісна з санітарним вузлом на |

| | |2 каюти |

|---------+----------------+-------------------------------------|

| К3 | 1 |Одномісна з умивальником |

|---------+----------------+-------------------------------------|

| К4 | 2 |Двомісна з санітарним вузлом |

|---------+----------------+-------------------------------------|

| К5 | 2 |Двомісна з умивальником |

|---------+----------------+-------------------------------------|

| К6 | 3 |Тримісна з умивальником |

|---------+----------------+-------------------------------------|

| К7 | 4 |Чотиримісна з умивальником |

------------------------------------------------------------------

2.2.4. На всіх суднах місткістю 3000 рег.т. і більше для всього екіпажу повинні передбачатися одномісні каюти з індивідуальним санітарним вузлом.

На суднах місткістю менше 3000 рег.т., а також на пасажирських суднах допускається обладнання для екіпажу двомісних кают.

На суднах всіх категорій для практикантів, тимчасового складу (ремонтні бригади, рятувальні підрозділи, експедиційний склад та ін.) допускається обладнання три- та чотиримісних кают.

2.2.5. Для всіх типів житлових приміщень екіпажу корисний обсяг їх на 1 особу не повинен бути менше 6,0 куб.м.

Примітка. При визначенні корисного обсягу приміщень - від загального обсягу слід відняти простір, займаний шафами, столами, канапами, санітарним вузлом.

2.2.6. Площа житлових приміщень визначається із розрахунку необхідності розміщення меблів та обладнання, передбачених для житлових приміщень, а також функціональних розмірів проходів і відстаней між каютними меблями та обладнанням.

2.2.7. Каюти екіпажу повинні мати таке мінімальне обладнання та інвентар:

- загальні на каюту: письмовий стіл (секретер), полицю для книжок, тримач для графина, кошик для паперів, попільницю, штори на ілюмінатори; в каютах без санітарних вузлів (модулів), крім того, умивальник з подачею холодної та гарячої води, дзеркало, полицю (настінну шафу) для речей туалету, гачки для рушників, штепсельну розетку для електробритви, а також штепсельну розетку для електровентилятора, якщо на судні відсутня система кондиціонування повітря;

- за кількістю жильців: ліжко та килимок до нього, штори до ліжка, два гачки для одягу, стілець, тримач для склянок, шафа з двома відділеннями (двостулкова) з розмірами кожного відділення: ширина - 400 мм, глибина - 600 мм, висота - на висоту приміщення (в шафі повинні бути полиці для білизни, кашкетів та ящик для взуття); у три- та чотиримісних каютах і на суднах III і IV категорій допускається обладнання одностулкової шафи з трьома відділеннями - для кашкетів, одягу та взуття на кожного, хто проживає в каюті.

2.2.8. На суднах місткістю 3000 рег.т. та більше повинні бути передбачені канапи для лежання (перпендикулярно до ліжка) розміром 1900 х 700 мм.

На суднах місткістю до 3000 рег.т., якщо неможливо встановити канапи для лежання, повинні бути передбачені канапи для сидіння. Розмір їх не регламентується.

2.2.9. Каютні ліжка виготовляються із твердого, гладкого матеріалу, їх конструкція повинна забезпечити зручне прибирання та дезінфекцію. Внутрішній розмір ліжка повинен бути не менше 1980 х 800 мм (для суден менше 1000 - 1900 х 700 мм).

2.2.10. Ліжка не повинні розміщуватись під ілюмінаторами та вихідними отворами вентиляції. У головах та в ногах повинне передбачатися огородження для запобігання падінню під час хитавиці.

Ліжка другого ярусу повинні мати знизу пилонепроникне зашиття і пристрій для зручного підйому на них.

Відстань між нижнім і верхнім ліжками, а також між верхнім та підволоком не повинна бути менше 750 мм.

2.2.11. При розміщенні ліжка вздовж борту або зовнішнього простінку температура зашиття ізоляції і температура повітря в каюті не повинні відрізнятися більш ніж на 2 град.C.

2.2.12. Ширина проходу між поздовжньою стороною ліжка та простінком (або меблями) повинна бути не менше 700 мм, а між паралельними ліжками - не менше 900 мм.

2.2.13. Всі каюти повинні бути обладнані світильниками загального, місцевого (настільного, наддзеркального), аварійного та приліжкового освітлення; засобами аварійної сигналізації і внутрішньосудновою трансляцією; розетками для увімкнення настільної лампи, електровентилятора та радіотелевізійної апаратури.

Перелік кают, які повинні бути обладнані додатково телефонним чи сигнальним зв'язком, обумовлюється замовником.

2.2.14. В каютах повинно бути передбачене устаткування для контролю параметрів мікроклімату та пристрої для його регулювання.

2.3. Житлові приміщення пасажирів

2.3.1. Пасажирські судна I, II та III категорій (в залежності від призначення) обладнуються спальними місцями в каютах за кількістю пасажирів, передбачених для перевезення.

Пасажирські судна III і IV категорій обладнуються штатними місцями для сидіння в загальних закритих приміщеннях (салонах).

Судна IV категорії, що використовуються для перевезення пасажирів в літню пору на відкритих палубах, повинні бути обладнані штатними місцями для сидіння на лавках (стільцях) під тентом, який захищає від сонячних променів та негоди. Норма площі палуби на 1 особу не повинна бути менше 1,2 кв.м.

2.3.2. Обладнання та інвентар пасажирських кают залежить від класу місця, призначення судна і визначається замовником.

Мінімальне обладнання для одного каютного пасажира: ліжко, шафа для одягу та білизни, гачки для верхнього одягу, стілець і незалежно від кількості пасажирів в каюті - стіл. Площа каюти повинна дозволяти розташування мінімально необхідного обладнання та забезпечення функціональних відстаней між ним.

2.3.3. На пасажирських суднах I та II категорій, що експлуатуються на внутрішніх лініях, повинні бути передбачені каюти матері та дитини, призначені для розміщення пасажирів з дітьми до п'ятирічного віку.

Кількість місць в каютах матері та дитини слід передбачати з розрахунку 5 місць на кожні 100 пасажирів. Площа каюти повинна бути не менше 1,5 кв.м на одну дитину та 2,8 кв.м на супроводжуючу дитину особу.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал