Порядок деннийСторінка5/28
Дата конвертації23.12.2016
Розмір3.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


8. Координація та контроль за ходом виконання Програми

Контроль за виконанням завдань і заходів Програми здійснює управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради.

Управління освіти виконавчого комітету Обухівської міської ради щорічно інформує про стан фінансування заходів Програми виконавчий комітет та депутатів Обухівської міської ради.
9. Напрями діяльності та заходи Програми

Якісна освіта і справедливий доступ до неї

Напрям 1. Дошкільна освіта


з/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк

виконання

заходу 

Виконавці 

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,

у тому числі: 

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.1.

Збільшення охоплення дітей дошкільною освітою

Відкриття груп короткотривалого перебування у ДНЗ,

створення додаткових місць у функціонуючих ДНЗ
2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком,

управління освіти
міський

бюджет


425,0

Охопити

80% дітей місцями у дошкільних навчальних закладахРозширення спроможності дошкільних навчальних закладів всіх форм власності щодо доступності їх послуг для дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю,

впровадження інклюзивної освіти у ДНЗ
2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком,

управління освіти
міський

бюджет


225,5

Забезпечити

90% дітей з особливими освітніми потребами та дітей з інвалідністю послугами освіти1.2.

Збереження та зміцнення здоров’я дітей дошкільного віку

Проведення
фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку

2016

2017


2018

2019


2020


Управління освіти


Інші джерела

2,0

2,0


2,0

2,0


2,0


Створено сучасну модель фізкультурно-оздоровчої роботи з дітьми дошкільного віку


Всього за напрямом

660,5

Напрям 2. Загальна середня освіта


з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,
у тому числі:


Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

2.1.

Реформування загальної середньої освіти згідно з європейськими стандартами

Удосконалення мережі навчальних закладів

2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Державний (освітня субвенція),

міський

бюджети

Забезпечення 100% доступу до якісної освіти учням шкільного віку


Розробка і впровадження нових моделей профільного навчання

2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Державний (освітня субвенція)

бюджет


5,0

5,0


5,0

5,0


5,0


100 % забезпечення профільним навчанням учнів школи ІІІ ступеня

Розширення мережі інклюзивних класів у ЗНЗ

2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Державний (освітня субвенція)

бюджет


222,5

Збільшено

кількість класів з інклюзивним навчаннямСтворення в основній школі кожного навчального закладу системи допрофільної підготовки


2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Державний (освітня субвенція)

бюджет

Забезпечення умов для вибору профілю навчання і виховання відповідно до здібностей, інтересів учнів, збільшення кількості учнів, які навчаються за програмами профільного рівня, створення умов для

отримання якісної загальної

середньої освіти


Забезпечення сучасними навчальними предметними кабінетами ЗНЗ

2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Державний (освітня субвенція)

обласний, міський

бюджети


900,0

Забезпечення навчальних закладів предметними кабінетами та надання можливості навчатися за обраним профілем

2.2.

Забезпечення фондів бібліотек навчальних закладів

підручниками,

навчальними посібниками і художньою літературою


Придбання для шкільних бібліотек підручників,

навчальних посібників і художньої літератури, створення медіа-центрів, проведення книжкових доброчинних акцій
2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Державний бюджет (МОН України),

обласний, міський

бюджети


50,0

Забезпечити на 100 % учнів загально-освітніх навчальних закладів підручниками та художньою літературою

Всього за напрямом

1185,5

Напрям 3. Навчання дітей з особливими освітніми потребами


з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень,
у тому числі:


Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

3.1.


Створення умов для забезпечення рівного доступу дітей із обмеженими фізичними можливостями до освіти


Запровадження варіативних моделей та форм організації освіти для осіб з особливими освітніми потребами


2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Державний (освітня субвенція),

міський

бюджети


60,0

Охоплено відповідним навчанням 90% дітей з особливими освітніми потребами шкільного віку

3.2.

Реінтеграція дітей у сім’ї за місцем проживання

Надання консультацій педагогам та батькам

2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Державний (освітня субвенція),

міський


бюджети
Забезпечено реалізацію конституційного права дітей на виховання в сім’ї або родинному оточенні


Проведення соціальної роботи з батьками, діти яких реінтегровані з інтернатних закладів


2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Державний (освітня субвенція),

міський


бюджети
Проведено роботу з батьками, діти яких реінтегровані з інтернатних закладів


Забезпечення соціально-психологічного супроводу та патронату, дітей реінтегрованих з інтернатних закладів

2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Державний (освітня субвенція),

міський


бюджети
Забезпечено соціально-психологічний супровод та патронаж, дітей реінтегрованих з інтернатних закладів

3.3.

Створення умов для зміцнення фізичного та психічного здоров’я
дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки


Забезпечення доступу дітей з обмеженими фізичними можливостями до приміщень навчальних закладів

2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Міський бюджет

200,0

Створено умови для доступу дітей з обмеженими фізичними можливостями до  всіх приміщень навчальних закладів


Забезпечення проведення щорічних медичних оглядів дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки

2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Міський бюджет

45,0

100% забезпечення проведення щорічних медичних оглядів дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки


Всього за напрямом

305,0

Напрям 4. Позашкільна освіта


з/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 

Перелік заходів Програми 

Строк виконання заходу 

Виконавці 

Джерела фінансу-вання 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень,
у тому числі:Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

4.1.

Забезпечення якісної позашкільної освіти


Збереження мережі позашкільних навчальних закладів


2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Міський бюджет
Забезпечення охопленням дітей поза-шкільною освітою на

50%


Розвиток мережі груп, гуртків, інших творчих об’єднань за напрямами та профілями позашкільної освіти, у тому числі у загальноосвітніх навчальних закладах

2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Міський бюджет,

інші власні надходження20,0

Сформовано мережу груп, гуртків, інших творчих об’єднань за напрямами та профілями позашкільної освіти в тому числі у загальноосвітніх навчальних закладах відповідно до потреб

4.2

Удосконалення системи виховання відповідальних громадян із патріотичним і гуманістичним світоглядом у рамках дошкільної, шкільної та позашкільної освіти

Організація та проведення заходів із національно-патріотичного
виховання дітей та молоді

у навчальних закладах2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Міський бюджет
Проведено заходи щодо національно-патріотичного виховання у навчальних закладах


Проведення міських,

етапів Всеукраїнської

дитячо-юнацької військово-

патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)

та забезпечення участі переможців

міського етапу

в обласних

змаганнях
2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Міський бюджет

20,0

20,0


20,0

20,0


20,0


Проведено міський, взято участь в обласному етапі Все-української дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»)


Організація та проведення туристсько-

краєзнавчих, історико-

краєзнавчих, історико-географічних,

еколого-натура-лістичних,

археологічних, етнографічних експедицій, акцій, походів тощо


2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Міський бюджет,

інші власні надходження5,0

5,0


5,0

5,0


5,0


Проведено туристсько-краєзнавчі, історико-

краєзнавчі, історико-географічні, еколого-натуралістич-ні, архео-логічні, етнографічні експедиції, акції, походи


Реалізація завдань проекту з розвитку учнівського самоврядування


2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Міський бюджет

1,0

1,0


1,0

1,0


1,0

Проведено заходи щодо реалізації проекту з розвитку учнівського самоврядування


4.3

Виявлення та підтримка обдарованих учнів, створення умов для їх розвитку

Забезпечення проведення всеукраїнських олімпіад

(у тому числі й Інтернет-олімпіад), турнірів, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Державний (освітня субвенція)

20,0

20,0


20,0

20,0


20,0

Проведено всеукраїнські олімпіади

(у тому числі й Інтернет-олімпіади), турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України
4.4

Заохочення обдарованих учнів

Виплата премій переможцям обласних і всеукраїнських етапів

учнівських олімпіад, конкурсів та конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук


2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Державний (освітня субвенція)


10,0

10,0


10,0

10,0


10,0


На 100 % здійснено заохочення переможцям обласних і всеукраїнських етапів

учнівських олімпіад та конкурсівВсього за напрямом

300,0

Напрям 5. Кадрове забезпечення


з/п

Назва напряму діяльності (пріори-тетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень,
у тому числі:


Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

5.1

Створення умов для організаційно-педагогічної роботи


Забезпечення виплат винагород вчителям - переможцям конкурсу «Учитель року» і педагогічним працівникам, які підготували переможців олімпіад і конкурсів усіх етапів

2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Державний (освітня субвенція),

міський


бюджети

45,0

45,0


45,0

45,0


45,0

100 % виплачено винагороди вчителям – переможцям конкурсу «Учитель року» і педагогічним працівникам, які підготували переможців олімпіад і конкурсів усіх етапів


Визначення потреби в педагогічних працівниках для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

2016

2017


2018

2019


2020


Департамент освіти і науки Київської ОДА,

управління освіти
Державний (освітня субвенція),

міський


бюджети
Визначено потребу в педагогічних працівниках для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів


Підготовка резерву керівних кадрів для навчальних закладів

2016

2017


2018

2019


2020


Департамент освіти і науки Київської ОДА,

управління освіти
Державний (освітня субвенція),

міський


бюджети

5,0

5,0


5,0

5,0


5,0

Сформовано списки та проведено навчання для резерву керівних кадрів навчальних закладів області за програмою «Дайте мені шанс»

Всього за напрямом

250,0

Напрям 6. Матеріально-технічне забезпечення


з/п

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік заходів Програми

Строк виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-вання

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість),

тис. гривень,
у тому числі:


Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

6.1.

Моніторинг запровадження у навчальних

закладах енергозбері-гаючих

технологій


Моніторинг розроблення та впровадження заходів щодо енерго-збереження

2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Міський бюджет
Забезпечено скорочення на 10% обсягів

споживання

енергетичних ресурсів


6.2.

Модернізація матеріально-технічного забезпечення навчальних закладів


Придбання комп’ютерної, мультимедійної оргтехніки та програмного забезпечення; інтерактивних дошок та проекторів для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів

2016

2017


2018

2019


2020


Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації,

міськвиконкомДержавний

обласний, міський

бюджети


2002,0

Потреба у забезпеченні НКК загально-освітніх навчальних закладах складає 10 НКК (кількість ком-п’ютерів – 110 одиниць). Орієнтовно планується придбати 4 НКК (кількість комп’ютерів – 44 одиниць), що дасть змогу на 40% від потреби забезпечити заклади комп’ютерною технікою. Забезпечено на 30% навчальні заклади мультимедійною оргтехнікою та програмним забезпеченням, інтерактивними дошками, проекторами


Підключення

навчальних закладів до високошвидкісної мережі Інтернет
2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Міський бюджет

5,0

5,0


5,0

5,0


5,0

Забезпечення доступом до високо-швидкісної мережі Інтернет (більше

10 Мбіт/с). 100% навчальних закладів.
Оновлення шкільних меблів, придбання спортивного інвентарю, меблів для їдалень, бібліотек дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, бібліотек


2016

2017


2018

2019


2020


Департамент освіти і науки облдерж-адміністрації, міськвиконком

Державний,

обласний, міський

бюджети


15,0

15,0


15,0

15,0


15,0

Забезпечено на 80% шкільними меблями, придбано спортивний інвентар, меблі для їдалень, бібліотек

Залучення спонсорських коштів у розвиток матеріально-технічної бази навчальних закладів

2016

2017


2018

2019


2020


Міськвиконком

управління освіти
Інші джерела власних надходжень

100,0

100,0


100,0

100,0


100,0

Зміцнено матеріально-технічну базу навчальних закладів

Всього за напрямом

2602,0
Всього за напрямами програми


5303,0
проект


ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я № ____
від 10 березня 2016 року м. Обухів

Про виконання Програми розвитку малого

і середнього підприємництва на території

Обухівської міської ради на 205-2016 роки

за 2015 рік

Заслухавши звіт начальника управління економіки виконавчого комітету міської ради Кондратюк А.М. про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва на території Обухівської міської ради на 2015 - 2016 роки за  2015 рік, відповідно до глави 2, п. 1 статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ВИРІШИВ: 1. Звіт про виконання програми розвитку малого і середнього підприємництва на території Обухівської міської ради на 2015 - 2016 роки за  2015 рік, схвалити та винести на розгляд сесії (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

Міський голова О.М.Левченко

Вик. Кондратюк А.М.


Додаток

до рішення виконавчого комітету

міської ради від 10 березня 2016 року №
Звіт

про виконання Програми розвитку малого і середнього підприємництва на території Обухівської міської ради на 2015-2016 роки за 2015 рік
Державна політика розвитку малого підприємництва у місті Обухові впродовж 2015 року здійснювалася відповідно до Програми розвитку малого і середнього підприємництва на території Обухівської міської ради на 2015-2016 роки, заходів щодо її реалізації та була спрямована на створення умов для покращення підприємницького клімату в місті.

Реалізація заходів Програми сприяла збереженню тенденцій до кількісного зростання суб’єктів підприємництва та збільшенню надходжень податків і зборів до бюджету.

За даними державного реєстратора виконавчого комітету Обухівської міської ради станом на 01 січня 2016 року у місті зареєстровано 4359 суб’єктів малого та середнього підприємництва: юридичних осіб – 1269 одиниць, фізичних осіб-підприємців – 3090 одиниць.

У 2016 році очікується збільшення суб’єктів підприємницької діяльності до 4495 осіб (на 3,0%), в тому числі юридичних осіб – до 1300 одиниць (на 2,5%), фізичних осіб - підприємців – до 3195 (на 3,4%).


Показники розвитку малого та середнього підприємництва
В звітному періоді оборот роздрібної торгівлі (до якого включено роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами – підприємцями) за статистичними даними становить більше 570,0 млн. гривень і становить 98% від зазначеного показника 2014 року. У 2016 році прогнозується збільшення роздрібного товарообороту до 1,5 відсотків.

Обсяг роздрібного товарообороту у розрахунку на одну особу склав 16800,16 гривень. В минулому році цей показник складав – 17239,26 гривень.Обсяги роздрібного товарообороту підприємств роздрібної торгівлі міста

За оперативними даними обсяг реалізованої продукції (робіт, послуг) малим та середнім підприємництвом по місту в звітному періоді становить 1634,9 млн. гривень, що більше проти 2014 року на суму 524,6 млн. грн., або на 47 відсотків.Обсяги реалізованої продукції малим та середнім підприємництвом по місту
Сума надходжень податків та зборів до міського бюджету, одержаних від здійснення підприємницької діяльності малого підприємництва, за 2015 рік становить 16,9 млн. гривень. В 2014 році даний показник становив 14,3 млн. грн., що менше проти поточного року на 2,6 млн. грн., або на 18 відсотків.
Надходження податків та зборів до міського бюджету, одержаних від

здійснення підприємницької діяльності малого підприємництва
Розвиток внутрішньої торгівлі та сфери послуг
На споживчому ринку міста Обухова функціонує 2 ринки, з них один – комунальної власності, м'ясо – молочний павільйон МПП «Квіт», 352 магазини, в тому числі продовольчих – 162 одиниці, непродовольчих – 190 одиниць, 61 заклад громадського харчування.

Орієнтуючись на попит споживачів, мережа об’єктів торгівлі в місті постійно оновлюється та розширюється. За рахунок розвитку до кінця 2016 року торговельна мережа прогнозується збільшитись на 23 одиниці (на 6,5 %). Прогноз збільшення кількості закладів ресторанного господарства – до 3 одиниць, або на 5,0 відсотків.


Стан розвитку торгівельної галузі та ресторанного господарства в місті

Так у звітному періоді у місті розпочали свою діяльність 36 об’єктів малого підприємництва, з них: 28 у сфері торгівлі (15 продовольчих і 12 промислових магазинів; 1 мережевий магазин побутової техніки «Comfy»); 5 кафе – барів; 2 салони краси та сімейний клуб «Паралель», що дало можливість створити додатково більше 54 робочих місць.

Крім того, з метою здешевлення продуктів харчування та забезпечення мешканців міста якісною та дешевою продукцію, на території міста працюють 3 торгові павільйони (1 павільйон «Карапишівські ковбаси» та 2 павільйони «П’ятачок»), де проводиться реалізація м’ясної продукції мешканцям міста за цінами виробника та 1 торговий павільйон по реалізації хлібобулочних виробів власного виробництва товариства з обмеженою відповідальністю «Перший столичний хлібозавод».

Продовжується здійснення аналізу цінової ситуації на ринку соціально значущих продовольчих товарів. Щосереди робочою групою комісії по контролю за формуванням роздрібних цін на основні види продовольчих товарів постійно проводиться моніторинг цін на продукти харчування, що реалізуються на ярмаркових заходах, об’єктах торгівлі та супермаркетах міста. Постійно проводиться робота з підприємствами роздрібної та оптової торгівлі, спрямована на забезпечення стабільної контрольованої ситуації на споживчому ринку.

Результати моніторингу цін на основні продукти харчування щомісяця обговорюються на засіданнях робочої групи по контролю за формуванням цін на основні види продовольчих товарів. Так в 2015 році прослідковується значне зростання середньої ціни на хлібобулочні вироби, а саме: хліб з борошна пшеничного вищого ґатунку (за 1 кг) – 12,5 грн., що на 4,6 грн., або на 58% більше ніж у 2014 році; хліб із борошна пшеничного 1 гатунку (за 1 кг) – 10,92 грн., що на 5,31 грн., або на 95 % більше ніж в 2014 році; хліб із суміші (за 1 кг) – 8,98 грн., що на 4,03 грн., або на 81 % більше ніж в 2014 році. Збільшення роздрібних цін на хлібобулочні вироби викликано збільшенням оптово – відпускних цін виробника.

У 2015 році темп зростання цін на гречану, пшеничну та вівсяну крупу збільшився на 25 – 33 відсотків від ціни 2014 року. Так ціна на крупу пшеничну становила 5,91 грн., що на 1,30 грн. більше ніж у 2014 році; крупу гречану – 25,3 грн., що на 6,4 грн. більше ніж у 2014 році; крупу вівсяну – 8,00 грн., що на 0,20 грн. більше ніж у 2014 році.

Динаміка зростання цін на сільськогосподарську продукцію на ринках міста залежить від ряду чинників та має сезонний характер. Найбільший ріст цін на овочі та фрукти спостерігався з грудня по липень 2015 року, найменший – з серпня по листопад. Так у 2015 році вартість 1 кг картоплі коливалась від 3,39 до 6,00 грн.; моркви – від 6,95 до 10,00 грн.; капусти білокачанної – від 7,95 до 11,95 грн.; буряка – від 3,59 до 8,00 грн.; цибулі – від 5,45 до 11,00 гривень.

Коливання цін по молочній продукції спостерігалось в розмірі від 3до 34% до цін 2014 року, а саме: сир кисломолочний – 34%, молоко 2,5% жирності - 33,0%, масло вершкове 72% жирності – 22,0% і сметана 20% жирності – 3,0%.

Сфера послуг міста включає 149 об’єктів побутового обслуговування населення, з них :


 • ремонт взуття – 6 одиниць;

 • ремонт та пошиття одягу – 12 одиниць;

 • ремонт годинників та ювелірних виробів – 2 одиниці;

 • ремонт побутових приладів – 11 одиниць;

 • послуги перукарень та салонів краси – 36 одиниць;

 • ремонт та технічне обслуговування транспортних засобів – 20 одиниць;

 • ремонт меблів - 1;

 • послуги лазень – 2 одиниці;

 • послуги з хімічної чистки виробів – 3 одиниці;

 • послуги фотографій – 3;

 • інші послуги – 53 одиниці (ритуальні послуги, послуги тиражування, послуги ломбардів, послуги з перевезення вантажів, виготовлення столярних виробів, виготовлення шкіряних виробів та головних уборів, тощо).

Найбільшу частину в сфері побуту займають підприємці, які надають послуги перукарень і салонів краси (24%) та послуги технічного обслуговування транспортних засобів (13%).

Розподіл підприємств побутового обслуговування населення міста Обухова за видами послуг
В цілому, діюча мережа підприємств сфери побуту в місті Обухові задовольняє потреби населення міста.

З метою посилення контролю за дотриманням суб’єктами підприємницької діяльності положень нормативно-правових актів з питань торгівлі та побутового обслуговування населення впродовж 2015 року проведено 15 обстежень об’єктів торгівлі, сфери послуг та ресторанного господарства з приводу дотримання вимог норм чинного законодавства, якими охоплено більше 70 об’єктів.


Впорядкування нормативно-правового регулювання підприємницької діяльності
Реалізація державної регуляторної політики Обухівською міською радою здійснюється системно відповідно до норм Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

Регуляторні акти Обухівської міської ради приймаються після проходження процедур підготовки, визначених Законом. В 2015 році Обухівською міською радою прийнято 8 регуляторних актів.

Впродовж поточного року здійснювалось коригування Плану розгляду та затвердження проектів регуляторних актів Обухівської міської ради на 2015 рік, до нього вносились зміни та доповнення. План та зміни до нього оприлюднені на шпальтах газети «Обухівські вісті» та на офіційному сайті Обухівської міської ради.

Для одержання пропозицій і зауважень від суб’єктів господарської діяльності та громадян проекти регуляторних актів Обухівської міської ради разом з аналізами регуляторного впливу оприлюднювались на сторінках газети «Обухівські вісті» та на офіційному сайті Обухівської міської ради.

Відповідно до Закону здійснювалось відстеження результативності регуляторних актів. Звіти про відстеження оприлюднені на сторінках газети «Обухівські вісті» та на офіційному сайті Обухівської міської ради, обговорені на засіданнях постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, комунального господарства та управління комунальною власністю громади, на яку покладено повноваження Обухівської міської ради з питань реалізації державної регуляторної політики.

Проводився моніторинг ефективності впливу регуляторних актів на ділову активність і розвиток підприємництва. Оперативно доводилась до підприємців інформація та роз’яснення щодо нових вимог нормативно-правових актів та вимог законодавства; забезпечувалось залучення широких кіл громадськості, громадських організацій та об’єднань підприємців до обговорення актуальних питань розвитку підприємництва на нарадах, “круглих столах”, семінарах, у засобах масової інформації.

Також, забезпечувалось систематичне проведення консультацій із суб’єктами господарювання щодо питань, пов’язаних з регуляторною політикою у сфері господарської діяльності.

Оновлення електронного реєстру прийнятих регуляторних актів Обухівської міської ради здійснюється по мірі їх надходжень згідно з чинним законодавством.


ІІ. Фінансово-кредитна та інвестиційна підтримка
Представникам малого бізнесу міста забезпечується доступ до інформації щодо банківських та небанківських фінансово-кредитних установ, переліку їх послуг в сфері мікрокредитування. У місті Обухові функціонують 11 банківських філій та 7 небанківських фінансово-кредитних установ.

Крім того в місті функціонує Обухівський районний фонд підтримки підприємництва, Обухівська організація роботодавців, рада підприємців при виконавчому комітеті міської ради, громадське об’єднання підприємців «Жіночий альянс», з якими налагоджена дієва співпраця.

Впродовж 2015 року за сприянням фахівців Обухівського міськрайонного центру зайнятості мали змогу започаткувати власну справу 20 безробітних громадян мешканців міста Обухова, які перебували на обліку в центрі зайнятості.

На розвиток підприємництва для започаткування власної справи з коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття витрачено кошти в сумі 494,04 тис. гривень.

Суб’єктам малого та середнього підприємництва забезпечується вільний доступ до участі у процедурах закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти. Впродовж 2015 року у тендерних процедурах приймали участь 79 суб’єктів підприємницької діяльності, з них 33 визнано переможцями. Загальна сума коштів за укладеними з суб’єктами підприємницької діяльності договорами для закупівлі товарів, робіт і послуг за рахунок коштів міського бюджету становила 19,7 млн. гривень.

Крім того, з метою залучення інвестицій в місто створений перелік вільних земельних ділянок, приміщень та незавершеного будівництва, які можуть бути задіяні для подальшого використання інвесторами. Перелік на даний час поновлюється та доопрацьовується спеціалістами управління економіки, після чого буде оприлюднений на офіційному сайті Обухівської міської ради.


Діяльності дозвільних центрів та центру надання

адміністративних послуг
У приміщенні міської ради на інформаційних стендах «Дозвільний центр», «Управління економіки інформує» висвітлена інформація про процедури отримання документів дозвільного характеру.

Видача документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності здійснюється відповідно до Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності».

В 2015 році видано державним адміністратором 7 документів дозвільного характеру. Надано 103 консультації.

З 21 серпня 2015 року по вулиці Каштановій, 13 працює Центр надання адміністративних послуг (далі Центр). В Центрі створені умови для швидкого вирішення будь-яких проблем громадян, скорочення та спрощення процедур отримання ними усіх необхідних документів.

На даний час у Центрі працює достатня кількість адміністраторів.

Також на офіційному сайті Обухівської міської ради створено розділ «ЦНАП», де розміщується інформація про порядок надання адміністративних послуг, режим роботи Центру, графік прийому спеціалістів.

Налагоджена співпраця з Міграційною службою Обухівського району та Реєстраційною службою міськрайонного управління юстиції.
Ресурсна та інформаційна підтримка розвитку малого підприємництва
Вживаються заходи щодо спрощення процедур передачі нерухомого майна в оренду, отримання дозволів на будівництво та реконструкцію об’єктів, здійснення діяльності тощо.

З метою ресурсної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва проводилось інформування їх про об’єкти комунальної власності, що надаються в оренду, зокрема: нежитлові приміщення, виробничі приміщення, об’єкти незавершеного будівництва; проводилась процедура надання майна в оренду, концесію. Інформація щодо вільних об’єктів комунальної власності оприлюднювалась на сторінках газети «Обухівські вісті» та офіційному сайті Обухівської міської ради.

Представниками малого та середнього бізнесу використовується на правах оренди 3379,17 кв. м майна комунальної власності Обухівської міської ради, укладено 51 договір оренди, 3 договори про встановлення сервітуту в житлових будинках та інших будівлях і спорудах, що належать до власності територіальної громади міста Обухова.

Сума надходжень від орендної плати до міського бюджету за звітний період склала 703,4 тис. гривень.

Впродовж 2015 року комісією з обстеження приміщень, що знаходяться у власності територіальної громади міста Обухова, проведено 27 обстежень орендованих приміщень на предмет використання за цільовим призначенням. Виявлено одне порушення цільового використання орендованого приміщення.

Важливу роль підприємці відіграють в соціально-економічному та культурному розвитку міста, зокрема, активну участь приймають в організації та проведенні масових заходів міста (участь у заходах до Дня Перемоги, у фестивалі молоді, спорту та здорової їжі до Дня молоді, у святкуванні до Дня підприємців, до Дня міста, участь у публічному творчому конкурсі на розробку логотипу міста Обухова, тощо).

Підприємці міста продовжують приймати активну участь у зборі гуманітарної допомоги для військовослужбовців, що знаходяться у зоні АТО.

Враховуючи вагомий внесок у соціально – економічний розвиток нашого міста у 2015 році відзначались подякою міського голови до Дня підприємця та Дня міста наступні підприємці: Василида Я.В., Міщук В.І., Демешко Н.В., Горовецька М.О., Охрімович Ю.П., Сукенніков О.В., Баришнікова Л.Г., Кравець С.В., Колос В.В., Крупський А.В., Кукла В.М., Білоткач Р.С., Прокопенко Л.М., Кагарлицька Л.С., Вільхова Т.І., Дорошенко А.В., Могила Є.О., Болквадзе М.І., Капуста О.С. Виконавчим комітетом Обухівської міської ради забезпечується постійне інформування громадськості про розвиток підприємництва у місті шляхом виступів по місцевому телебаченню, опублікування у місцевих засобах масової інформації; інформація оприлюднюється на офіційному сайті Обухівської міської ради.

З метою рекламування та вивчення попиту на товари та послуги суб’єктів господарської діяльності підприємствам міста надіслано телефонограму щодо створення віртуальної виставки товарів на сайті облдержадміністрації та можливості розміщення каталогів товарів, вироблених підприємствами, на вищезазначеному сайті.

Впродовж 2015 року 7 промислових підприємств міста виявили бажання розмістити на сайті каталоги власної продукції.

Представники малого підприємництва сфери торгівлі, аптечного бізнесу та сфери послуг взяли активну участь в реалізації заходів програми «Турбота» (введення соціальної картки «З турботою про кожного»), а саме: надання знижок для пенсіонерів та найбільш вразливих верств населення на придбання медикаментів, продуктів харчування та отримання послуг. За цією програмою працює 12 продовольчих магазинів, 1 промисловий магазин, 8 аптек, 3 стоматологічні клініки та 5 перукарень.

Проблемні питання з розвитку підприємницької діяльності в місті обговорювалось в ході проведення: 4 засідань ради підприємців при виконавчому комітеті Обухівської міської ради, на яких розглядались наступні питання: проблеми, що виникають у суб’єктів господарювання при здійсненні підприємницької діяльності на території міста із такими товариствами як Обухівський РП ПАТ «Київобленерго», Обухівська філія ВАТ «Київоблгаз»; інформування суб’єктів господарської діяльності щодо програми фінансування малого та середнього бізнесу Horizon 2020; організація та проведення святкового заходу до Дня міста; організаційні питання; обговорення та погодження плану спільних заходів щодо підтримки малого і середнього підприємництва на території Обухівської міської ради на 2016 рік; 12 засідань комісії з питань здійснення контролю за додержанням вимог законодавства у сфері торгівлі та побутового обслуговування населення у місті Обухові, на яких розглядались питання щодо впорядкування торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом на території міста Обухова в нічний час, впорядкування режимів роботи закладів торгівлі та ресторанного господарства, що функціонують на території міста; 22 засідання робочої групи по контролю за формуванням цін на основні види продовольчих товарів.

Спеціалістами ДПІ в Обухівському районі оприлюднено 167 матеріалів: преса – 116 матеріали, телебачення –51 матеріали; надано 1019 – усні консультації, з них 996 в телефонному режимі; розглянуто 23 письмові запити.

Спеціалістами Управління Пенсійного фонду України в місті Обухові та Обухівському районі проведено 8 засідань круглого столу, проведено 16 зустрічей в трудових колективах та 477 індивідуальні бесіди.


Заступник міського голови,

керуючий справами виконавчого комітету В.І. Рогозапроект

ОБУХІВСЬКА МІСЬКА РАДА

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
Р І Ш Е Н Н Я №

від «10» березня 2016 року м. Обухів


Про внесення змін до Програми соціально –

економічного і культурного розвитку міста

Обухова та сіл міської ради на 2016 рік

Розглянувши та обговоривши подані управлінням економіки виконавчого комітету Обухівської міської ради зміни до Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради на 2016 рік, відповідно до глави 2, пункту «а» підпункту 1 статті 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 621 «Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку та складання проекту державного бюджету»

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ОБУХІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИВИРІШИВ:
1. Схвалити зміни до Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради на 2016 рік.
2. Управлінню економіки виконавчого комітету подати зміни до Програми соціально-економічного і культурного розвитку міста Обухова та сіл міської ради на 2016 рік на розгляд сесії міської ради (Додаток).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків.

 
Міський голова О.М.Левченко

Вик. Кондратюк А.М.
ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення сесії міської ради

від «24» березня 2016 року

- 8 -УІІ


ЗМІНИ

ДО ПРОГРАМИ

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ м. ОБУХОВА ТА СІЛ МІСЬКОЇ РАДИ

НА 2016 РІК

2016Поділіться з Вашими друзьями:

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал