Порядок деннийСторінка4/28
Дата конвертації23.12.2016
Розмір3.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

1. Визначення проблем, на вирішення яких спрямована Програма

1.1. Дошкільна освіта:

мережа дошкільних навчальних закладів не повністю задовольняє потреби громади у дошкільній освіті: розширення мережі дошкільних навчальних закладів до повного задоволення потреб населення шляхом будівництва нових закладів, реконструкції та проведення капітального ремонту приміщень дошкільних навчальних закладів; відкриття груп та дошкільних навчальних закладів різних типів і форм власності; створення додаткових місць у функціонуючих дошкільних навчальних закладах;

стовідсоткове охоплення дошкільною освітою дітей віком від 3 до 6 (7) років через урізноманітнення форм її здобуття;

перевищення норм наповнюваності груп у ДНЗ, відсутність у них вільних місць (в місті на 100 місцях виховується 139 дітей);

формування мережі груп спеціального призначення для дітей з особливими потребами у відповідності до потреб громади.

1.2. Загальна середня освіта:

створення умов для переходу на 12-річний термін здобуття середньої освіти з реалізацією профільного навчання;

забезпечення диференціації, варіативності, багатопрофільності навчання;

навчання учнів загальноосвітніх навчальних закладів у дві зміни;

забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів сучасними навчальними комп’ютерними та мультимедійними засобами навчання;

впровадження дистанційної форми навчання;


1.3. Навчання дітей з особливими освітніми потребами:

введення посад асистентів вихователя (вчителя) у навчальних закладах;

реінтеграція дітей з інтернатних закладів у сім’ї на інклюзивне та інтегроване навчання за місцем проживання;

розширення практики інклюзивного та інтегрованого навчання в дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах, що потребують корекції фізичного та розумового розвитку.1.4. Позашкільна освіта:

охоплення учнів загальноосвітніх навчальних закладів позашкільною освітою;

ширше залучення до гурткової роботи дітей соціально незахищених категорій, сприяння їх всебічному розвитку та соціалізації;

психологічний супровід дітей в позашкільних навчальних закладах;

виявлення обдарованої молоді і створення умов для її розвитку;

зміцнення навчальної та матеріальної-технічної бази позашкільних навчальних закладів, оснащення їх сучасним обладнанням.


1.5. Кадрове забезпечення:

організація системної роботи з резервом управлінських кадрів;

залучення молодих спеціалістів до роботи в навчальних закладах;

здобуття вищої фахової освіти педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів.


1.6. Матеріально-технічне забезпечення:

енергозбереження у навчальних закладах;

забезпечення сучасним обладнанням навчальних кабінетів хімії, біології, фізики, географії та математики;

оновлення шкільних меблів, придбання спортивного інвентарю, меблів для їдалень, навчально-наочних посібників і лабораторного обладнання для навчальних закладів;

придбання комп’ютерної, мультимедійної, оргтехніки, інтерактивних дошок, проекторів і програмного забезпечення для дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів;

здійснення ремонту та оновлення застарілої комп’ютерної техніки.


2. Мета та завдання Програми

Метою Програми є забезпечення розвитку системи освіти міста та створення умов для якісної освіти і справедливого доступу до неї, що відповідає актуальним і перспективним запитам особистості, суспільства і держави, міжнародним критеріям.

Досягнення мети передбачає вирішення основних завдань:

створення належних умов для функціонування системи освіти міста, яка забезпечує розвиток, виховання і навчання дитини;

удосконалення мережі навчальних закладів з урахуванням потреб дітей суспільних запитів і державних вимог;

забезпечення якісної освіти всіх рівнів, створення умов справедливого доступу до неї;

запровадження моніторингу якості системи освіти міста;

модернізація матеріально-технічної бази навчальних закладів.


3. Обґрунтування шляхів і засобів вирішення проблем

Вирішення проблем, що виникли в галузі освіти міста, можливе за умов:3.1. Дошкільна освіта

Забезпечення конституційного права кожної дитини на здобуття дошкільної освіти є надзвичайно важливим. Державною стратегією регіонального розвитку України на період до 2020 року, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 06 серпня 2014 р. №385, та Стратегією розвитку Київської області на період до 2020 року визначено основні завдання модернізації системи освіти і передбачено розбудову мережі дошкільних навчальних закладів, підвищення рівня охоплення дітей дошкільною освітою, забезпечення доступності освітніх послуг шляхом будівництва, реконструкцій та капітального ремонту дитячих садків, збільшення відсотка дітей, які відвідують дошкільні навчальні заклади.

Протягом останніх років в місті спостерігається позитивна тенденція до збільшення кількості охоплення дітей дошкільною освітою. Станом на 01.09.2015 року у місті функціонує 7 дошкільних навчальних закладів. Груп - 64. В них дітей – 1908. Всі садочки комбінованого типу. У них 11 логопедичних груп для дітей з вадами мовлення та 1 група для дітей з вадами опорно-рухового апарату.

Існуюча мережа не в повній мірі забезпечує потреби населення міста. Протягом 2011-2015 років було відновлено роботу дошкільного навчального закладу «Дударик» на 7 груп, відкрито: 4 групи в ДНЗ «Веселка» (реорганізація НВК «ДНЗ – ЗНЗ «Веселка»), 1 група – ДНЗ «Катруся», 1 група – ДНЗ «Рушничок». Таким чином, за ці роки збільшилася кількість місць в дитячих садках в середньому на 280 дітей. Проблема стовідсоткового охоплення дітей дошкільною освітою залишається. Станом на 01.01.2016 охоплено дошкільною освітою 76% від потреби бажаючих відвідувати дитячі садки з 2-ох років (до 2-ох років бажаючих немає).

Дошкільні навчальні заклади функціонують із значним перевантаженням. Станом на 01.09.2015 на 100 місцях виховується 139 дітей (в 2011 році було 163 дитини на 100 місць).

Тому актуальним є подальше розширення мережі дошкільних навчальних закладів.


3.2. Загальна середня освіта

Національною стратегією розвитку освіти на 2012-2021 роки передбачено створення умов для диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання, індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів відповідно до їх особистісних потреб, інтересів та здібностей. У місті Обухові функціонує 6 загальноосвітніх навчальних закладів І-ІІІ ступеня. У всіх загальноосвітніх навчальних закладах міста впроваджується профільне навчання:

2011 – 2012 н.р. – профільним навчанням охоплено 31,7% (найнижчий показник по області);

2012 – 2013 н.р. – профільним навчанням охоплено 49,1% учнів;

2013 – 2014 н.р. – 68%;

2014 - 2015 н.р. – 76,9%.

Недостатнім є вивченням предметів природничо-математичного та технологічного напрямів на профільному рівні.

З метою забезпечення рівного доступу дітей до профільної освіти відбулася реорганізація навчальних закладів шляхом створення навчально-виховних комплексів. Профілізація потрібна для забезпечення індивідуальних потреб школярів, які виявляють підвищений інтерес до вивчення окремих предметів, для професійного самовизначення, успішної соціалізації полегшення адаптації до самостійного життя, виховання відповідальності за прийняття рішень.

Для забезпечення наступності між ІІ і ІІІ ступенем навчання, розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, нахилів, здібностей і потреб учнів старшої школи необхідно розвивати мережу класів з поглибленим вивченням предметів, зокрема природничо-математичного циклу. Найбільш масовим в місті є вивчення у 8-9 класах на поглибленому рівні української мови та літератури, англійської мови. Водночас, вивчення фізики, хімії, математики, географії є недостатнім.

З метою поступового переходу на 12-річний термін здобуття середньої освіти та якісного викладання профільних навчальних предметів є потреба у забезпеченні навчальних закладів предметними кабінетами природничо-математичного циклу.

Завдання забезпечення рівних можливостей в отриманні якісної освіти учнями незалежно від місця проживання, соціально-економічного становища сімей є надзвичайно важливим та актуальним. У місті організований підвіз учнів сільської місцевості, яка територіально відноситься до міста.

Забезпечення закладів освіти комп’ютерною технікою – одна з основних проблем системи освіти міста. За останні 4 роки загальна кількість комп’ютерів у ЗНЗ збільшилася на 136 комп’ютерів (2012 році – 233 од., у 2013 році – 238 од., у 2014 році – 343 од., у 2015 році – 369 од.). Збільшилась кількість НКК. Так, у 2012 - 2013 рр. в навчальних закладах міста було 14 НКК, у 2014 році – 16 НКК, у 2015 році – 18 НКК. Проте забезпечення навчально-комп’ютерними комплексами та персональними комп’ютерами загальноосвітніх навчальних закладів є недостатньою. Арсенал наявної комп’ютерної техніки в навчальних закладах потребує технічного оновлення та заміни, адже 43% становить техніка, термін придбання якої – понад 5 років.

Усі навчальні заклади міста мають доступ до мережі Інтернет.

Зростання чисельності населення в місті зумовлює проблему повного забезпечення навчальними приміщеннями закладів освіти. Як вихід з даної ситуації – організація навчально-виховного процесу у підзміну. Так, у 2015/2016 навчальному році у підзміну в 2 навчальних закладах (НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – ліцей», НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів – ЗОШ І-ІІІ ступенів №5») навчається 745 учнів. Це зумовлює необхідність будівництва нового навчального закладу.


3.3. Навчання дітей з особливими освітніми потребами

У місті 154 дітей з особливими освітніми потребами, з них дошкільного віку – 49, шкільного віку – 105. Охоплено інклюзивним навчанням та вихованням у загальноосвітніх навчальних закладах – 17 дітей. Загальна кількість навчальних закладів з інклюзивною формою навчання – 5, в них інклюзивних класів – 12. У загальноосвітніх навчальних закладах введено 6 ставок асистента вчителя. У дошкільних навчальних закладах ставки помічника (асистента) вихователя не введено.

З ініціативи батьків або осіб, які їх замінюють, рекомендацій міської психолого-медико-педагогічної консультації реінтегровано 7 дітей у сім’ї на інтегроване навчання за місцем проживання.
3.4. Позашкільна освіта

Протягом останніх років спостерігається позитивна тенденція щодо збільшення кількості вихованців позашкільних навчальних закладів. Так, вихованцями гуртків ЦТДЮМ «Романтик» у 2013 році було 625 дітей, то у 2015 році – 777. У відділеннях ДЮСШ в 2013р. займались 217 вихованців, а в 2015р. – 230. Водночас показник охоплення дітей та учнівської молоді позашкільною освітою в місті становить 23,7%, що є недостатнім і потребує збільшення в умовах підвищеного соціального значення системи позашкільної освіти

З метою надання кожній дитині можливостей для всебічного розвитку, позашкільними навчальними закладами до роботи в гуртках залучаються діти соціально незахищених категорій, а саме: діти-сироти, діти-інваліди, діти з багатодітних сімей, діти з проявами девіантної поведінки.

Пріоритетом діяльності позашкільних навчальних закладів є створення сприятливих умов для пошуку, виявлення та підтримки обдарованих дітей і розвитку їх творчих здібностей. Залучення обдарованої і талановитої молоді до роботи в різних галузях науки, техніки, культури і мистецтва, координації науково-дослідницької діяльності учнів, створення умов для їх духовного, інтелектуального, творчого розвитку та професійного самовизначення є важливим завданням системи освіти міста. Основні напрями діяльності Обухівського міського центру творчості дітей, юнацтва та молодім «Романтик», дитячо-юнацької спортивної школи міста Обухова спрямовані на вирішення пріоритетних завдань позашкільної освіти.

Протягом останніх років у навчальних закладах проведено ремонтні роботи, здійснено оновлення та модернізацію матеріально-технічного та навчально-методичного забезпечення.

Однією з актуальних проблем є покращення здоров’я та рівня фізичної підготовленості дітей та учнівської молоді. Згідно з статистичними даними за останні три роки, значна частина учнів загальноосвітніх навчальних закладів мають незадовільну або досить низьку фізичну підготовку і нездатні досягти європейських стандартів здоров’я. Зокрема показник кількість учнів загальноосвітніх навчальних закладів, віднесених за станом здоров’я до спеціальної медичної групи збільшився на 2%.

Важливою проблемою щодо покращення здоров'я та фізичної підготовленості учнів є залучення їх до занять усіма видами фізкультурно-оздоровчої діяльності. Одним із засобів вирішення даної проблеми є впровадження інноваційних технологій при проведенні фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи в закладах.

У загальноосвітніх навчальних закладах працюють гуртки спортивного напряму:

- НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 ім. А.С. Малишка» - волейбол;

- НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 - ліцей» - баскетбол;

- ЗОШ І-ІІІ ступенів №4 – волейбол;

- НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 - ЗОШ І-ІІІ ступенів №5» - волейбол, баскетбол;

- НВК «Гімназія - ЗНЗ І ступеня ім. В. Мельника» - теніс настільний.

Розширення мережі гуртків та забезпечення необхідним спортивним інвентарем є одним з головних завдань у вирішенні проблеми щодо покращення здоров'я та фізичної підготовленості учнів.


3.5. Кадрове забезпечення

Збільшення кількості педагогічних працівників пенсійного віку у загальноосвітніх навчальних закладах – 16%.

Суттєвою проблемою залишається значний дефіцит ставок соціальних педагогів у навчальних закладах.

Необхідно приділити увагу забезпеченню навчальних закладів молодими спеціалістами та надання їм житла. Кількість педагогічних працівників, які мають стаж педагогічної діяльності до 3-х років, складає 5,3%.

Проблемним є й питання здобуття вищої освіти педагогічними працівниками дошкільних навчальних закладів.
3.6. Матеріально-технічне забезпечення

Розроблено заходи щодо вирішення проблем енергозбереження, зниження витрат енергоресурсів та підвищення ефективності їх обліку.

З метою енергозбереження в закладах освіти міста замінено вікна (повністю замінено на металопластикові в НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №1 – ЗОШ І-ІІІ ступенів №1», НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – ліцей», НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 – ЗОШ І-ІІІ ступенів №5», НВК «Гімназія – ЗНЗ І ступеня», ДНЗ «Пролісок», ДНЗ «Світлячок», ДЮСШ; частково замінено в ЗОШ І-ІІІ ступенів №2, ЗОШ І-ІІІ ступенів №4, ДНЗ «Зірочка», ДНЗ «Дударик», ДНЗ «Веселка», ДНЗ «Катруся», ДНЗ «Рушничок», ЦТДЮМ «Романтик»), замінюються лампи на енергозберігаючі, утеплено фасади навчальних закладів (НВК «ЗОШ І-ІІІ ступенів №3 – ліцей», НВК «СЗОШ І-ІІІ ступенів №5 – ЗОШ І-ІІІ ступенів №5», ДНЗ «Світлячок», ДЮСШ), відремонтовані дахи (НВК «Гімназія – ЗНЗ І ступеня», ДНЗ «Світлячок», ДЮСШ), установлені лічильники тепла в усіх навчальних закладах. Проведено планові заходи щодо ремонту та технічного обслуговування електро- та тепломереж, систем водопостачання.

Щорічно в закладах освіти проводяться поточні ремонти за рахунок позабюджетних коштів, капітальні ремонти за рахунок міського бюджету.

Для організації якісної освіти актуальним залишається питання постійного оновлення й модернізації матеріально-технічної бази навчальних закладів, забезпечення їх спеціальною навчальною літературою та підручниками, дидактичними засобами, навчальними приладами, програмними засобами, оновлення обладнання та комп’ютерної техніки, забезпечення предметними навчальними кабінетами.
4. Напрями діяльності та заходи Програми

Забезпечення потреби громади міста у дошкільній освіті: створення додаткових місць для дітей дошкільного віку за рахунок будівництва, реконструкції, капітального ремонту дошкільних навчальних закладів, відкриття додаткових груп у функціонуючих дошкільних навчальних закладах; здійснення соціально-педагогічного патронату сім’ї;

забезпечення кожній дитині рівного доступу до якісної освіти;

формування та розвиток інформаційно-навчального середовища системи освіти міста; розроблення та використання електронних засобів навчання для забезпечення організації дистанційного, індивідуального навчання, зокрема для освіти учнів, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку; створення умов для впровадження інноваційних форм організації навчального процесу в загальноосвітніх навчальних закладах (віртуальне навчальне середовище, інтернет-портал навчального призначення тощо);

забезпечення навчальних закладів системи загальної середньої освіти сучасними засобами навчання (комп’ютерні класи, ліцензоване програмне забезпечення, обладнання кабінетів з вивчення природничо-математичних дисциплін);

здійснення психолого-педагогічної підтримки дитини у становленні її особистості, соціалізації, життєвому самовизначенні;

продовження створення умов для отримання освіти дітьми з особливими потребами шляхом розширення практики інклюзивного навчання, реінтеграції дітей з інтернатних закладів у сім’ї, забезпечення функціонування міської психолого-медико-педагогічної комісії як центра корекційно-реабілітаційної роботи;

розширення мережі гуртків на базі позашкільних навчальних закладів; збільшення фінансування гурткової роботи у навчальних закладах;

зміцнення навчально-методичної та матеріально-технічної бази закладів освіти;

удосконалення системи національного виховання шляхом упровадження новітніх методик індивідуальної роботи, залучення батьків до виховного процесу, формування ранньої громадянської зрілості.


5. Очікувані результати та ефективність виконання Програми

Доступ до отримання якісної освіти відповідно сучасних вимог;

охоплення дошкільною освітою не менше 80% дітей дошкільного віку; створення умов для здобуття дошкільної освіти всіма дітьми;

забезпечення умов для вибору профілю навчання відповідно до здібностей, інтересів учнів; збільшення кількості учнів, які навчаються за профільними програмами;

розвиток системи психолого-педагогічного супроводу учнів та молоді, упровадження моделей формування культури здорового і безпечного способу життя;

забезпечення неперервності освіти й адресного підходу до підвищення кваліфікації педагогічних працівників міста та освіти дорослих;

удосконалення змісту та технологій освіти; впровадження інформатизації навчально-виховного процесу, розвиток дистанційної освіти;

забезпечення необхідним корекційним обладнанням, сучасними навчально-методичними засобами індивідуального та інклюзивного навчання закладів освіти, логопедичного пункту;

відповідність позашкільної освіти до запитів населення;

матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів.


6. Обсяги і джерела фінансування та терміни виконання Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів обласного  та місцевих бюджетів, а також інших джерел не заборонених чинним законодавством України.

Конкретні обсяги фінансування заходів Програми визначаються у відповідних бюджетах.

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з 2016-2020 роки становить 5303,0 тис. гривень, у тому числі: 4793,0тис. грн. – за рахунок коштів державного, обласного, місцевого бюджетів та 102,0 тис. грн. - за рахунок інших джерел.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту міського бюджету на відповідний рік у межах прогнозних показників, доведених на галузь «Освіта», та можливостей дохідної частини місцевого бюджету, а також за рахунок інших джерел, не заборонених чинним законодавством.
Терміни виконання Програми – 2016-2020 роки.
7. Ресурсне забезпечення Програми

тис. грн

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання Програми

2016

2017

2018

2019

2020

Усього витрат на виконання Програми

1060,6__1060,6__1060,6'>Обсяг ресурсів

1060,6

1060,6

1060,6

1060,6

1060,6

5303,0

усього

1060,6

1060,6

1060,6

1060,6

1060,6

5303,0

у тому числі:

обласний бюджет

державний бюджет

міський бюджет


958,6

958,6

958,6

958,6

958,6

4793,0

Інші джерела власних надходжень

102,0

102,0

102,0

102,0

102,0

510,0Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал