Порядок деннийСторінка15/28
Дата конвертації23.12.2016
Розмір3.21 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28

1.5 Фінансове забезпечення Програми


Програма реалізується в межах загального обсягу видатків, виділених місцевим бюджетом на відповідні роки на дану галузь, а також за рахунок залучення позабюджетних коштів інвесторів, меценатів, громадських фондів, інших юридичних та фізичних осіб, що не суперечить чинному законодавству України.

1.6 Напрями реалізації Програми

Реалізація Програми здійснюються за такими напрямами:

створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та відпочинку населення, у збройних силах та інших військових формуваннях, у правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах, у місцях попереднього ув’язнення та установах виконання покарань;

забезпечення розвитку резервного спорту, спорту вищих досягнень, спорту ветеранів та інвалідів;

покращення організаційного, нормативно-правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери фізичної культури і спорту.

1.7 Очікувані результати виконання Програми


Виконання Програми дасть можливість:

збільшити до 8 відсотків загальної чисельності населення кількість громадян, залучених до різних видів фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

поліпшити підготовку спортивного резерву для збірних команд України та Київської області;

збільшити до 16 відсотків загальної чисельності кількість школярів, які відвідують дитячо-юнацькі спортивні школи;

поліпшити результати виступів збірних команд та окремих спортсменів міста в офіційних обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях;

зменшити на 60 відсотків кількість дітей, учнівської та студентської молоді, які віднесені за станом здоров’я до спеціальної медичної групи;

створити необхідні умови для фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення, у тому числі серед осіб з уродженими та набутими вадами фізичного розвитку;

зменшити на 3.5 відсотків середню кількість днів тимчасової непрацездатності через хвороби для населення мста.


1.8 Організація і контроль за виконанням Програми.

Координація діяльності та контроль за виконанням Програми покладається на відділ молоді та спорту.


1

1.9 ЗАХОДИ

Міська цільова програма розвитку фізичної культури і спорту на 2016-2020 роки


з/п

Найменування заходу

Виконавець

Джерела фінансуван
ня

усього

Прогнозні обсяги фінансування, тис. гривень

Термін виконання

Очікуваний результат

За роками

2016

2017

2018

2019

20201.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

І. Створення умов для фізичного виховання і спорту в усіх типах навчальних закладів, за місцем роботи, проживання та відпочинку населення, у збройних силах та інших військових формуваннях, у правоохоронних органах, рятувальних та інших спеціальних службах, в місцях попереднього ув’язнення та установах виконання покарань.

1.

Створити умови для запровадження у навчальних закладах усіх типів та форм власності рухової активності школярів та студентів в обсязі 8-12 годин на тиждень у навчальний та позанавчальний час шляхом:

здійснення моніторингу потреби у фахівцях для забезпечення обсягів рухової активності;

поступового введення щоденних уроків з фізичної культури та 2-х годин позакласних занять з фізичної культури і спорту.


Управління освіти і науки, , міськвиконкому

(за згодою)

Відділ молоді та спорту, міськвиконкому


У тому числі:

-

-

-

-

-

-

2016-2020 роки.

Виконання заходу Програми дасть можливість збільшити відсоток залучених до занять фізичною культурою і спортом школярів та студентів, покращити стан їх здоров’я.

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

Місцевий бюджет


-

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

-

2.

Забезпечити загальноосвітні навчальні заклади міста спортивним обладнанням та інвентарем шляхом:

вивчення стану існуючої матеріально-технічної бази, наявного обладнання та інвентарю;

поетапне оновлення матеріально-технічної бази.


Управління освіти і науки, , міськвиконкому

(за згодою)

Відділ молоді та спорту, міськвиконкому


У тому числі:

-

-

-

-

-

-

2016-2020 роки.

Виконання заходу Програми покращить якість освітніх послуг, що надаються закладами освіти.

Обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

Місцевий бюджет

-

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

-

2


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

3.

Забезпечити навчання плаванню учнів 1-4 класів загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та форм власності шляхом

прийняття необхідних нормативно-правових документів;

запровадження навчання плаванню з урахуванням кліматичних, географічних умов та наявної ресурсної бази.


Управління освіти і науки, , міськвиконкому

(за згодою)

Відділ молоді та спорту, міськвиконкому


У тому числі:


-

-

-

-

-

-

2016-2020 роки.

Виконання заходу Програми дасть можливість збільшити відсоток учнів, залучених до плавання.


Обласний бюджет


-

-

-

-

-

-

Місцевий бюджет


-

-

-

-

-

-

Інші джерела


-

-

-

-

-

-

4.

Сприяти відкриттю центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та зміцненню їх матеріально-технічної бази.

Відділ молоді та спорту, міськвиконкому

Управління освіти і науки, , міськвиконкому

(за згодою)


У тому числі:

600.0000

-

-

-

-

600.0000

2016-2020 роки.

Виконання заходу Програми дасть можливість відкрити нові центри фізичного здоров’я населення „Спорт для всіх” та дозволить модернізувати та зміцнити їх матеріально-технічну базу, підвищить якість послуг

Обласний бюджет


-

-

-

-

-

-

Місцевий бюджет


600.0000

-

-

-

-

600.0000

Інші джерела

-

-

-

-

-

-

3


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

5.

Сприяти створенню майданчиків для навчання плаванню на відкритих водоймищах, у тому числі на пляжах, у таборах та санаторно-курортних закладах шляхом:

вивчення наявності відкритих водоймищ, придатних для використання у навчанні плаванню;

обладнання місць для навчання плаванню та забезпечення їх необхідним інвентарем.


Відділ молоді та спорту, міськвиконкому

Управління освіти і науки, , міськвиконкому

(за згодою)

Головне управління державної служби з надзвичайних ситуацій України у Київській області (за згодою), райдержадміністрації,

(за згодою)


У тому числі:

-

-

-

-

-

-

2016-2020 роки.

Виконання заходу Програми дасть можливість збільшити відсоток учнів залучених до плавання, забезпечить належну кількість спеціально обладнаних безпечних зон для занять плаванням.


Обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

Місцевий бюджет

-

-

-

-

-

-

Інші джерела

-

-

-

-

-

-

6.

Забезпечити проведення масових фізкультурно-спортивних заходів серед державних службовців, посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування та участь збірних команд державних службовців, посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування у фінальних частинах обласних змагань.

Відділ молоді та спорту, міськвиконкому

Управління освіти і науки, , міськвиконкому(за згодою)

У тому числі:

86,000

26,0000

15,000

15,000

15,000

15,000

2016-2020 роки.


Виконання заходу програми сприятиме популяризації фізичної куль-тури серед державних служ-бовців, посадових осіб органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, забезпечить підвищення рівня престижності занять фізичною культурою


Обласний бюджет

-

-

-

-

-

-

Місцевий бюджет

86,000

26,0000

15,000

15,000

15,000

15,000

Інші джерела

-

-

-

-

-

-


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

7.

Проводити масові фізкультурно-оздоровчі та спортивні заходи міського рівня, а також сприяти участі представників трудових колективів у всеукраїнських та обласних спортивних заходах.

Відділ молоді та спорту, міськвиконкому

Управління освіти і науки, , міськвиконкому

(за згодою)


У тому числі:

589,000

102,.000

108,.000

115,.000

126,.000

138,.000

2016-2020 роки.

.


Виконання заходу Програми дозволить залучити широкі верстви населення до регулярних оздоровчих занять, сприятиме задоволенню потреб громадян у руховій активності.

Обласний бюджет


-

-

-

-

-

-

Місцевий бюджет


589,000

102,.000

108,.000

115,.000

126,.000

138,.000

Інші джерела

-

-

-

-

-

-

8.

Забезпечити діяльність міського центру з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" та сприяти відкриттю місцевих центрів з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт".

Відділ молоді та спорту, міськвиконкому

Управління освіти і науки, , міськвиконкому

(за згодою)


У тому числі:

58,000

7.000

9.000

12.000

15.000

15.000

2016-2020 роки.


Виконання заходу Програми дасть можливість підвищити рівень охоплення інвалідів/осіб з особливими потребами фізкультурно-оздоровчою та спортивною роботою.


Обласний бюджет


-

-

-

-

-

-

Місцевий бюджет


58,000

7.000

9.000

12.000

15.000

15.000

Інші джерела

-

-

-

-

-

-Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал