Порівняльне право про торговельні маркиPdf просмотр
Сторінка2/15
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипПрограма
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
Тема 5. Поняття “торговельна марка”, її об’єкти та умови надання правової охорони.

Юридичне визначення поняття «торговельна марка» Поняття торговельної марки як об’єкта правового захисту. Визначення «торговельної марки» в нормативно

правових актах. Наукові підходи до визначення поняття «торговельна марка». Надання правової допомоги. Підстави для відмови в наданні правової охорони.

Тема 6. Функції торговельних марок та їх характеристика.

Характеристика функції торговельних марок в науковій літературі. Функції торговельної марки
: відмінна або індивідуалізуюча функція торговельної марки; гарантійна функція, рекламна функція.
Зміст і характер функцій, які виконує торговельна марка на сучасному етапі становлення економіки
України.
Розгляд поняття об’єкта цивільних прав і об’єкта цивільних правовідносин.


Програма дисципліни

10
Тема 7. Види торговельних марок та їх правове значення.

Позначення, якими представляється торговельна марка. Види торговельних марок за законодавством Німечинни та США. Правове значення торговельної марки.

Модуль
3. «
Етапи розробки і реєстрації товарного знаку»


Тема 8. Використання права інтелектуальної власності на товарні знаки в господарській
діяльності.

Використання результатів інтелектуальної власності на товарні знаки в господарській діяльності.
Документальне підтвердження права власності і прав на використання об’єктів інтелектуальної власності на товарні знаки
Факт передачі майнових прав інтелектуальної власності н товарні знаки. Можливість часткової передачі права інтелектуальну власність на товарні знаки

Тема 9. Процедура реєстрації торговельних марок.

Етапи реєстрації торговельних марок. Вимоги до оформлення і комплектності документів.
Процедура реєстрації торговельних марок.
Подача заявок і реєстрація торговельних марок в Україні. Відмова в реєстрації торговельних марок.

Тема 10. Реєстрація торговельних марок в розвинутих країнах світу. Юридичний механізм
узагальненої марки в рамках Європейського Союзу.

Реєстрація торговельних марок у Франція.
Процес реєстрації товарних знаків в РФ.
Реєстрація торговельних марок в Китаї.
Позначення, які не допускаються до реєстрації як торговельні марки.
Етапи створення юридичного механізму узагальненої марки в рамках Європейського Союзу.
Процедура реєстрації узагальнеої марки в рамках ЄС. Місце та рольрозвинутих країн світу в реєстрації товарних знаків за юридичних механізмом узагальненої марки в рамках Європейського
Союзу.
Попереджувальна маркіровка
®
і торговельні марки.

Тема 1
1
. Торговельні марки в політиці.

Товарні знаки в політиці. Право на використання товарного знаку.
Боротьба з політичними двійниками. Сучасні виборчі кампанії.

Тема 1
2
. Мадридська система міжнародної реєстрації товарних знаків.

Україна та Мадридська система. Проблеми при реєстрації товарних знаків в ряді держав.
Створення Спеціального союзу подання заяв на реєстрацію знаку до Міжнародного бюро. Заміна національних реєстрацій, що передують міжнародній реєстрації.Продовження міжнародної реєстрації.
Передача права на міжнародний знак. Переваги Мадридської системи товарних знаків. Особливості реєстрації товарних знаків по Мадридській системі.

Модуль
4.
Захист права власності на товарний знак

Тема 1
3
. Загальні положення щодо захисту права інтелектуальної власності на товарні
знаки.

Перші міжнародні угоди у сфері захисту прав інтелектуальної власності на товарні знаки
Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків. Паризька конвенція по захисту промислової

Програма дисципліни

11 власності. Конвенція Берна по захисту літературних і художніх творів. Всесвітня Організація
інтелектуальної власності.

Аналіз зарубіжної законодавчої і судової практики по товарних знаках.

Тема 1
4
. Способи охорони інтелектуальної власності на товарний знак, здійснювані
українськими та іноземними компаніями.

Основні міжнародні документи, норми яких стосуються правової охорони товарних знаків.
Цивільний кодекс України, Закон України «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг». Закони про товарні знаки: . Японії, Франції, США, Німеччини, Австрії, Австралії та ін.. країн світу.

Тема 1
5
. Міжнародно
-
правова охорона права інтелектуальної власності на товарні
знаки
.
Способи захисту порушених або оспорюваних прав на товарний знак. Боротьба з фальсифікацією. Підробки у сфері інформатики. Способи охорони інтелектуальної власності, здійснювані іноземними компаніями.

Особливості застосування законодавства при розгляді цивільних справ в Республіці Білорусь.
Практика застосування законодавства України у сфері охорони інтелектуальної власності на товарні знаки

Тема 1
6
. Досвід Європейського Союзу в сфері охорони товарних знаків. Інститут
passing off.
Директиви Європейського Союзу по товарних знака. Закон Німечинни про товарні знаки.
Кодекси інтелектуальної власності Францї.

Охорона знаків без реєстрації “
Passing off”.

Історія товарних знаків

12
3. ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ


Модуль
1.
Історія товарних знаків


Тема 1. Історія виникнення та розвитку товарного знаку в стародавньому світі та в добу
Середньовіччя.

Одним з найважливіших напрямків розвитку сучасного суспільства є підвищення ефективності використання інтелектуальної власності. З плином часу цінність інтелектуальної праці зростає, і сьогодні без його застосування неможливо уявити собі подальше існування і розвиток більшості галузей людського життя. Результатом такої діяльності прийнято вважати не тільки художні або музичні твори, створення яких, безумовно, є однією з найбільш важливих рушійних сил прогресу в сьогоднішньому суспільстві. Крім цього плодами розумової праці є наукові розробки, концепції, що оптимізують виробництво, товарні знаки, бренди, логотипи, бізнес
- моделі та багато іншого.
Торговельна марка
- як прапор. Його можна підняти високо, можна приспустити, а можна просто нести за пазухою. І якщо продовжити застосовувати настільки популярну сьогодні військову термінологію до бізнесу, можна нагадати, що військовий підрозділ без прапора підлягає розформуванню. Як відомо військові відрізняються категоричністю мислення (наступати або відступати) і дане порівняння варто застосовувати лише для більш точного опису ролі торговельної
марки в маркетинговому процесі.
Реальне життя бізнесу набагато складніше і багатогранніше. Потреба у власній торговій марці виникає у виробника, коли він розуміє, що вже не монополіст, і навколо його товару на ринку склалася вельми жорстка конкурентна ситуація. Ринок переходить у стадію товарної концентрації, і тут важливу роль набуває ім'я. Місією торговельної марки стає відсторонення товарного ряду від продуктів
- конкурентів за допомогою словесного або візуального образу. Іншими словами, купують те, про що знають і чому вірять. Але для цього недостатньо просто мати якусь назву
- торговельна марка, яка потребує реклами. Лише в умовах проведення комплексної кампанії по просуванню у торговельної марки з'являються шанси стати справжнім брендом, тобто придбати популярність і довіру покупців.
Торговельна марка це об'єкт промислової власності, що представляє собою позначення на товарі або упаковці, що проставляється виробничими і торговими підприємствами для індивідуалізації товару або його виробника (продавця).
Праобраз торговельної марки став з'являтися в ті далекі часи, коли люди стали виробляти продукцію не лише для особистого користування, але й на продаж. Це було в 5
-
4 тис. до н.е. На вироблених товарах вони зображували певні символи, які говорили про належність тому чи іншому ремісникові. Якесь тавро з роками, стало набувати привабливий і оригінальний вигляд, до того ж, продавець відповідав за свій товар, за його якість, зовнішній вигляд, надійність і берег своє. Все це призвело до того, що деякі вироби майстрів стали цінуватися на вагу золота, а в Англії видали закон про те, що кожен ремісник зобов'язаний ставити клеймо на свій товар. У міру виникнення ситуацій, наприклад, не задоволеність покупця якістю продукції, можна легко було знайти несумлінного майстра, і притягти його до відповідальності. Перший закон про торгову марку був виданий в Англії в
1875р., який надавав власникові зареєстрованого знаку монопольні права, а також право на його захист у суді.
Ще в давнину існувала потреба маркувати товари за допомогою знаків для того, щоб відрізнити один від одного подібні товари різних майстерень. Стародавні греки, римляни, єгиптяни користувалися ярликами ремісників і художників, що вказують на походження виробу з будь
- якої майстерні або з будь
- якого міста. При зведенні будинків будівельники ще до нашої ери врізали в побудовані будівлі фірмовий кам'яний знак. Археологи знаходять багато підтверджень цього факту.
На глиняних горщиках майстри ставили свій знак. Кожна сота цегла до революції, як правило, мала відбиток, який містив знак заводу
- виробника. На тканинах ставилося клеймо виробника. Зброя
-

Історія товарних знаків

13 шаблі, мушкетери, гармати
- також несли інформацію про виробника. На художні твори, картини, ікони майстри ставили свій підпис. Це були давні прототипи сучасних товарних знаків.
Товарні знаки існували в стародавньому світі. Ще 3000 років тому індійські ремісники мали звичай ставити свої підписи на художніх творах перед їх відправкою в Іран. Пізніше у вживанні знаходилося близько тисячі різних римських гончарних клейм, включаючи фабричне клеймо FOR
TIS, яке стало настільки знаменитим, що його копіювали і підробляли. Сфера використання товарних знаків зросла в умовах процвітаючої торгівлі Середньовіччя.
2 липня 1698, тобто 312 років тому, англійський військовий інженер і винахідник Томас Сейвері отримав патент на першу в світі парову машину. Проте винахід виявився не надто ефективним, так як тепло пара кожен раз втрачалася під час охолодження контейнера. Тим не менше, незабаром вона знайшла досить широке застосування в промисловості: з її допомогою стали відкачували воду з вугільних шахт. Винахідник жартома називав своє дітище «товаришем рудокопа».
2 липня
1850, тобто
160 років тому,
Бенжамін
Лейн патентує газову маску з
дихальним апаратом.
Роль товарного знаку значно зросла при масовому виробництві однорідних товарів і, у зв'язку з цим, конкуренції. З'являються закони про товарні знаки (таблиця 1).

Таблиця 1

Рік

Країна

Назва документу

Група товарів

1830
Росія

Закон "Про товарні клейма"

Суконні, капелюшні, паперові та ін фабрики.
1896
Росія

Закон “Про товарні знаки (фабричні і торговельні марки і клейма)”

Товари, упаковка та посуд у яких вони зберігаються.
1922
Радянська
Республіка

Декрет СНК РСФРР “Про товарні знаки”

Всім торговим і промисловим підприємствам, незалежно від форми власності маркувати свої товари особливим знаком і одноосібно використовувати його для відмінності своєї продукції від аналогічної продукції.
1936
СРСР

Постанова ЦВК и СНК СССР “Про виробничі марки і товарні знаки”

Обов'язкове маркування промислової продукції. Тут підтверджується право підприємств користуватися для позначення своєї продукції товарного знаку.
1962
СРСР

Постанова Ради Міністрів СРСР
“Про товарні знаки”

Для промислових товарів.
1962
СРСР

Комітет у справах винаходів і відкриттів “Положення про товарні знаки ”

Обов’язок підприємств мати товарний знак, зареєструвати його у встановленому порядку і користуватися ним.
1991
СРСР

Закон про товарні знаки і знаки обслуговування

Примітка: у зв'язку з розпадом СРСР не набув чинності.
1992
РФ

Верховна Рада РФ Закон РФ “Про товарні знаки”

Юридичні та фізичні особи, що здійснюють підприємницьку діяльність.
1993
РФ

Указ Президента № 223 “Положення про Комітет РФ по патентах і товарних знаках”.
-- // --
1993
РФ

Постанова уряду РФ № 122
“Положення про патентних повірених”
-- // --

Історія товарних знаків

14
По товарних знаках прийняті наступні міжнародні документи:

20.03.1883 рік "Паризька
Конвенція про охорону промислової власності".

14.04.1891 рік "Мадридська Угода про міжнародну реєстрацію знаків".
Сьогодні товарні знаки (часто скорочено позначаються TM англійською мовою) використовуються всюди, і більшість людей на планеті можуть відрізнити товарні знаки, що використовуються для двох видів безалкогольних напоїв Пепсі
- кола і Кока
- кола. Зростаюча значимість товарних знаків у комерційній діяльності обумовлена посиленою конкуренцією між фірмами, що здійснюють бізнес у більш ніж одній країні. Товарні знаки використовуються для того, щоб полегшити споживачам ідентифікацію самих товарів і послуг, а також їх якості та вартості. Товарний знак можна розглядати як інструмент, який використовується виробниками для залучення клієнтів. Так само, як і власне ім'я індивіда ідентифікує і відрізняє його від інших індивідів, товарний знак виконує основну функцію ідентифікації джерела продукту і відмінності цього продукту від продуктів з інших джерел.
Наприклад, товарний знак допомагає покупцеві зробити вибір між милом «Ivory» і милом «Dial».
Товарний знак засвідчує походження товару від відомого торгового чи промислового підприємства. Для можливості захисту товарних знаків від підробки потрібна реєстрація їх в урядових установах.
Порядок набуття права на Товарний знак, його використання та захисту визначався національним законодавством та міжнародними угодами, найважливішими з яких є Паризька конвенція про охорону промислової власності 1883 і Мадридська угода про міжнародну реєстрацію товарних знаків 1891.
Зупинимося коротко на основних положеннях Паризької конвенції про охорону промислової власності, а також вітчизняних нормативних актах, що регулюють поняття і визначення торговельної
марки "Паризька конвенція з охорони промислової власності" прийнятої в 1883 р., набула чинності 7 липня 1884. Уряд України своєю Заявою від 26 Серпень 1992 підтвердив її дію на території нашої держави. Паризька конвенція є на сьогодні базовою міжнародною угодою в галузі охорони винаходів, промислових зразків і торгових марок.

В оригінальному тексті "Паризької конвенції" йдеться про фабричну чи торгову марки (une margue de fabrique ou de commerce). У Цивільному кодексі України застосовується термін "торговельна марка", а в Законі України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг"
- термін "знак для товарів і послуг". Сам термін "торговельна марка" має англійське походження ("trade"
- торговельна, торговельна і "mark"
- марка, знак, позначка) і в словосполученні може перекладатися і як "торговельна марка" і як "торговельна марка". Власне кажучи, ми маємо справу з синонімічними термінами. Тому в подальшому ми будемо використовувати переважно термін "торговельна марка".
Вважаємо, що кращому сприйняттю питання про те, що таке торговельна марка, її функції і види, допоможе вивчення історії їх виникнення та еволюції. Отже, перші спроби виробників
індивідуалізувати свої товари, виділити їх серед подібних сягають у стародавні часи. Розвиток торгівлі дуже рано привів виробників різних товарів до висновку про те, що маркування власного товару є досить ефективним засобом захисту своїх економічних інтересів. І дійсно, саме за допомогою маркування покупець серед великої кількості однорідних товарів може знайти і купити товар певного виробника.
Так, археологи знайшли маркований посуд, вироблений ще в кам'яному віці, тобто 5000 років тому. Знайдені малюнки в печерах Південно
-
Західної Європи свідчать про те, що маркувались і домашні тварини. Зрозуміло, що таке таврування, швидше за все, використовувалося для фіксації права власності, а не виконувало ті функції в торгівлі, які притаманні сучасній торговій марці. По суті, правильніше було б говорити про еволюцію не торговельної марки, а виробничого маркування товарів. Дійсно, тільки умовно можна іменувати торговими марками ті імена, символи і клейма, якими користувалися в ті часи, коли продукт, власне, не був товаром, коли торгівля ще не стояла між виробником
і споживачем.

Історія товарних знаків

15
Стародавні греки і єгиптяни користувалися ярликами ремісників і художників, які служили зазначенням походження виробу з якої
- небудь майстерні чи міста. Майже за 4000 років до н.е. майстри Ассирії та Вавилону вирізали на камені, з якого згодом зводили споруди, свої "фірмові знаки", які, по суті, можна вважати "попередниками" торгових марок. У середні віки в німецьких містах
існували марки будинків та подвір'їв, з допомогою яких окремі особи чи сім'ї відзначали приналежність товарів і предметів торгівлі. При розкопках у Помпеї були знайдені: вивіска з "клеймом" м'ясника, на якій зображені п'ять окороків, вивіска молочника з барельєфом кози, пекаря
-
із зображенням млина і т.д.
Кам'яні печатки такого ж віку виявлені на грецькому острові Крит, а біля Коринфа при розкопках знайшли глиняні чаші і тарілки, помічені маркуванням. Їхній вік

2000 років до н.е.
У Римі використання товарних знаків було вже не епізодичним, а постійним явищем.
Латиномовна література містить згадки про маркування виробниками сиру, вина, ламп, ліків, мазей, металевого орнаменту, посуду зі скла і т.д. Любили римляни маркування у вигляді бджоли, серця, тварин, ініціалів. Звичайно, такі відмітки носили характерні функції відокремлення "своїх" речей від "чужих". Люди, які користувалися чужими позначеннями, піддавалися суворим покаранням.
Про період, що наступив після розпаду Римської імперії і який на Заході відомий як "Темні століття" (V
-
XI століття н.е.), збереглося мало інформації
про торгові
марки.
Свого подальшого розвитку торгові марки набули в період середньовіччя. Гордість за свою майстерність примушувала ремісників позначати своїми ініціалами гончарні та інші вироби. З поширенням чуток про майстерність того чи іншого ремісника покупці стали шукати на виробах його
індивідуальні позначки, точно так, як сьогодні споживачі керуються торговою маркою як "візитною карткою" того чи іншого підприємства. Свої позначки використовували і купці, причому застосування торговельних марок часто було примусовим. Протягом
XIV-
XVII ст. купецькі оцінки були навіть поширеними, ніж позначки виробників. Важливо відзначити, що в ті часи крім рекламної функції торговельна марка мала і інше призначення, а саме: охороні виробників від порушення їх права на торговельну марку. У цей період маркування товарів керувалося головним чином правилами цехової регламентації. Тобто, мало за мету вказати на приналежність виробника до цехової регламентації
- цеху ремісників або гільдії купців і тим самим підтверджує, що зазначений виробник має право на виробництво і продаж даного виду товару, і що дотримується певних правил гільдії при виробництві та здійснення продажу товару. Оскільки сама така можливість надавалася тільки члену гільдії. Отже, вказана відмітка виконувала роль більше знаку якості
ніж торговельної марки.
Такі відмітки належали не окремому виробнику, а гільдії, яка уважно стежила за дотриманням встановлених правил маркування, і суворо карала за
їх недотримання.
В англійському законодавстві найдавніша згадка про торгову марку міститься в Статуті 1266, який був прийнятий під час перебування на престолі Генріха III. Статут вимагав, щоб пекарі маркували виготовлений ними хліб. У XIII ст. позначення ставили дзвонарі, а в XIV ст. почали застосовувати "водяні знаки" виробники паперу.

Тема 2. Загальна характеристика товарних знаків та його джерела

Торговельна марка
- найважливіша складова будь
- якого бізнесу, що робить компанію відомою
і популярною. Найчастіше тільки один, грамотно розроблений фірмовий знак здатний збільшити продажі або допомогти придбати нових ділових партнерів.
Торговельна марка служить для персоніфікації товарів або послуг виробника щодо аналогічних товарів (послуг) іншого виробника. Відповідно вона також є об'єктом інтелектуальної та нематеріальної власності. Пізнавана і добре розкручена торговельна марка здатна без додаткових слів заявити щодо популярності та якості тієї чи іншої продукції. Відома торгівельна марка
- це навіть своєрідна форма самореклами, що вже саме по собі збільшує її значимість. Це один з безпрограшних способів залучення споживача.

Історія товарних знаків

16
У сучасному світі компанія може володіти необмеженою кількістю торгівельних марок, які часто називають "брендом". Отже, торговельну марку можна назвати соціокультурним явищем, і виділення цього поняття, розвиток торговельної марки відбувалися поступово, разом з розвитком самого суспільства. Вона займає певне місце в сучасному житті. На упаковці ж торговельна марка виступає як носій інформації, гарант якості продукції.
З розвитком ринку товарів і послуг з'являється все більше число підприємств. Споживачеві пропонується все більш широкий вибір товарів і послуг, що неминуче призводить до загострення конкурентної боротьби, яка не завжди ведеться чесними методами.
Як виділити свій товар, послугу серед величезної маси товарів і послуг конкурентів? Виділити свій товар або послуги можна лише одним способом
- додавши риси індивідуальності своєї продукції. І тут величезну роль у боротьбі за споживача і його гроші грає торговельна марка.
Товарний знак є засобом індивідуалізації підприємства, а також вироблених ним товарів або послуг, що надаються. Виразний, простий і легко запам'ятовує товарний знак покликаний асоціюватися у споживача з конкретною фірмою, якістю пропонованих нею товарів або послуг, що надаються. Будучи одним з головних елементів іміджу фірми, товарний знак допомагає споживачеві у виборі товарів і послуг.
Добре впізнаваний товарний знак без докладного вивчення товару дозволяє визначити його походження і судити про якість. Покупець готовий заплатити більш високу ціну за товар, що випускається під відомим і що зарекомендували себе товарним знаком, ніж придбати порівняно дешевий і, можливо, неякісний товар невідомого виробника. Таким чином, до товарного знаку споживач звертається в першу чергу як до гарантії якості.
Товарний знак незамінний, як засіб реклами. Відображаючи інформацію про якість товару і його виробника, товарний знак може розміщуватися на товарі, на упаковці і в рекламі та дозволяє споживачеві відразу відрізняти його від аналогічних товарів інших виробників.
До товарних знаків і знаків обслуговування відносяться зареєстровані в установленому порядку позначення, здатні відрізняти відповідно товари і послуги одних юридичних або фізичних осіб від однорідних товарів і послуг інших юридичних або фізичних осіб.
Крім цього, товарний знак являє собою власність фірми, тому що він має свою вартість у грошовому вираженні (часом дуже високу), він може входити в нематеріальні активи підприємства, може бути проданий або наданий в користування.
Звичайно, торговельна марка, її функції і масштаби з часом зазнали великих змін, особливо в процесі розвитку виробничих відносин і в період машинної індустрії. У кінці ХІХ ст. промисловість розвинених країн поступово перейшла до масового виготовлення однорідних товарів, розширилася торгівля і посилилася конкуренція з усім властивим їй арсеналом засобів боротьби за просування товару на ринок, коли торговельна марка та її рекламна функція набувають практичного значення.
Тобто у цей період форсуються дві основні функції торговельної марки
- відмінності товару та рекламна.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал