Порівняльне право про торговельні марки



Pdf просмотр
Сторінка15/15
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.01 Kb.
ТипПрограма
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

Стаття 9.

Ратифікація та приєднання; набуття чинності

(1)
Будь
- яка країна Спеціального союзу, що підписала цей Акт, може ратифікувати його або, якщо вона не підписала його, може приєднатися до нього.
(2) Будь
- яка країна, що не є членом Спеціального союзу, але є учасницею Паризької конвенції по охороні промислової власності, може приєднатися до цього Акта і таким чином стати країною
Спеціального союзу.
(3) Ратифікаційні грамоти й акти про приєднання здаються на зберігання Генеральному директорові.
(4) (а) Цей Акт набуває чинності через три місяці після виконання наступних двох умов:
(I
) шість або більше країн здали на зберігання свої ратифікаційні грамоти або акти про приєднання;
(II
) принаймні три з цих країн є країнами Спеціального союзу на день відкриття Акта для підписання.
(b) Набуття чинності, згадане в підпункті (а), застосовується відносно тих країн, які здали на зберігання ратифікаційні грамоти або акти про приєднання принаймні за три місяці до зазначеного набуття чинності.
(c) Відносно будь
- якої країни, якої пункт (b) не стосується, цей Акт набуває чинності через три місяці після дати, коли про її ратифікацію або приєднання було зроблено повідомлення Генеральним директором, якщо в ратифікаційній грамоті чи Акті про приєднання не була зазначена пізніша дата. В останньому випадку цей Акт набуває чинності відносно цієї країни на зазначену таким чином дату.
(5) Ратифікація чи приєднання автоматично спричиняють визнання всіх положень і одержання всіх привілеїв, що встановлюються цим Актом.
(6) Після набуття чинності цим Актом жодна країна не може ратифікувати будь
- який попередній акт цієї Угоди або приєднатися до нього.

Стаття 10.

Строк дії

Ця Угода має той самий строк дії, що й Паризька конвенція по охороні промислової власності.

Стаття 11.

Перегляд

(1) Ця Угода час від часу може підлягати перегляду на конференціях країн Спеціального союзу.
(2) Питання про скликання конференцій з перегляду вирішується Асамблеєю.
(3) Поправки до статей 5
-
8 можуть бути прийняті або на конференції з перегляду, або відповідно до положень статті 8.



Додатки

111
Стаття 12.

Денонсація

(1) Будь
- яка країна може денонсувати цей Акт шляхом повідомлення, направленого
Генеральному директорові. Така денонсація є також денонсацією попереднього акта або попередніх актів цієї Угоди, які країна, що денонсує цей Акт, ратифікувала або до яких приєдналася; денонсація стосується тільки країни, яка її здійснила, в той час як відносно інших країн Спеціального союзу Угода залишається чинною та підлягає виконанню.
(2) Денонсація набуває чинності через рік від дня одержання повідомлення Генеральним директором.
(3) Передбачене цією статтею право денонсації не може бути використане країною до того, як мине п'ять років від дати її вступу до Спеціального союзу.

Стаття 13.

Посилання на статтю 24 Паризької конвенції

Положення статті 24 Стокгольмського Акта 1967 р. Паризької конвенції по охороні промислової власності застосовуються до цієї Угоди; однак, якщо в ці положення будуть внесені в майбутньому поправки, то остання в часі поправка застосовується до цієї Угоди відносно тих країн Спеціального союзу, що зв'язані цією поправкою.

Стаття 14.

Підписання; мови; функції депозитарію; повідомлення

(1) (а) Цей Акт підписується в одному примірнику англійською і французькою мовами, причому обидва тексти однаково автентичні, та здається на зберігання Генеральному директорові.
(b) Офіційні тексти цього Акта розробляються Генеральним директором, після консультації із заінтересованими урядами і протягом двох місяців від дати підписання цього Акта, двома іншими мовами, іспанською та російською, якими поряд з мовами, згаданими в підпункті (а), підписані автентичні тексти Конвенції, що засновує Всесвітню організацію інтелектуальної власності.
(с) Офіційні тексти цього Акта розробляються Генеральним директором, після консультації із заінтересованими урядами, арабською, італійською, німецькою і португальською мовами, а також
іншими мовами, які визначить Асамблея.
(2) Цей Акт відкрито для підписання до 31 грудня 1977 р.
(3) (а) Генеральний директор направляє завірені ним дві копії підписаного тексту цього Акта урядам усіх країн Спеціального союзу і, на запит, урядові будь
- якої іншої країни.
(b) Генеральний директор направляє завірені ним дві копії будь
- якої поправки до цього Акта урядам усіх країн Спеціального союзу і, на запит, урядові будь
- якої іншої країни.
(4) Генеральний директор зареєструє цей Акт у Секретаріаті Організації Об'єднаних Націй.
(5) Генеральний директор повідомляє уряди всіх країн
- учасниць Паризької конвенції по охороні промислової власності:
(I
) про підписання відповідно до пункту (1);
(II
) про здачу на зберігання ратифікаційних грамот або актів про приєднання згідно зі статтею
9(3);
(III
) про дату набуття чинності цього Акта згідно зі статтею 9(4)(а);
(IV
) про прийняття поправок до цього Акта згідно зі статтею 8(3);
(V
) про дати набуття чинності таких поправок;
(VI
) про денонсації, одержані згідно зі статтею 12.



Навчально
- методичний посібник


А
А
Герц

Порівняльне право про торговельні марки

Курс лекцій








Підписано до друку 12.08.2010 Формат 60
´
84/8.
Бумага офсет. Гарнітура
Arial.
Друк. офс.
Ум друк. лист. 12,35 Ум
.- вид. лист.
12,85.
Тираж 300 екз. Зак. 1216

Видавництво «Міленіум»
Свідоцтво про внесення суб

єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників
і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК № 535 від 19.07.2001 р
г. Киев, ул. Фрунзе, 60
тел./факс (044) 501
– 52 – 49
E-mail: info@millennium.net.ua
Web: www.millennium.net.ua



Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал