Положення про забезпечення доступу до публічної інформації у Вінницькому окружному адміністративному суді Розділ І. Загальні положенняСкачати 169.13 Kb.
Дата конвертації17.02.2017
Розмір169.13 Kb.
ТипПоложення

«ЗАТВЕРДЖЕНО»Наказом Вінницького окружного

адміністративного суду

від «06» травня 2016 р. №057


ПОЛОЖЕННЯ

про забезпечення доступу до публічної інформації у Вінницькому окружному адміністративному судіРозділ І. Загальні положення


    1. Це Положення визначає порядок доступу до публічної інформації у Вінницькому окружному адміністративному суді України (далі – Суд). Термін «публічна інформація» в цьому Положенні вживається в значенні, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації».

1.2.  Правове регулювання відносин, пов’язаних із забезпеченням доступу до публічної інформації, здійснюється відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

1.3. Дія цього Положення не поширюється на надання інформації отриманої або створеної під час здійснення судочинства Судом, під час виконання судових рішень, а також на відносини у сфері звернень громадян, які регулюються спеціальними законами.

1.4. Самостійні структурні підрозділи апарату Суду забезпечують виконання обов’язку із оприлюднення публічної інформації, одержаної чи створеної у межах їх компетенції, з метою забезпечення виконання Судом обов’язку із надання доступу до публічної інформації за відповідними напрямками.
Розділ II. Забезпечення доступу до публічної інформації
про діяльність Суду
2.1. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду забезпечується шляхом:

1) оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації;

2) розміщення публічної інформації на офіційному веб-сайті Суду в мережі Інтернет;

3) розміщення публічної інформації на інформаційних стендах у приміщенні Суду;

4) надання інформації за запитами про публічну інформацію.

2.2.  Інформація про діяльність суду може надаватися в усній та письмовій формах та у вигляді документованої інформації, в тому числі у електронному вигляді.

Інформацією про діяльність Суду є інформація про: місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу офіційного веб-сайту та адресу електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію; прізвище, ім'я та по-батькові, контактний номер телефону або іншого засобу зв'язку, Голови та його заступника, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом; графік розгляду суддями справ; розклад роботи та графік прийому громадян; вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення; порядок складання, подання запиту на інформацію до Суду; систему обліку, види інформації, якою володіє Суд; банківські реквізити для сплати судового збору.

2.3.  Публічна інформація надається в усній формі фізичним, юридичним особам, об’єднанням громадян під час особистого прийому. Вказана інформація також надається по телефону структурними підрозділами або уповноваженими посадовими особами.

У випадку якщо форма надання публічної інформації законодавством не передбачена, копія з такої інформації надається у формі, визначеній у запиті на інформацію. У разі неможливості надання вказаної інформації у запитуваній формі інформація надається в тому вигляді, в якому вона зберігається в Суді або в іншій формі.

2.4. Доступ до публічної інформації про діяльність Суду обмежується, якщо вказана інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом.

2.5. Не належать до публічної інформації: інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством; внутрішньо-організаційна інформація, в т.ч. внутрівідомча службова кореспонденція, доповідні та службові записки, рекомендації, проекти будь-яких документів тощо; інформація, яка міститься в матеріалах судових справ.

2.6. Інформацією з обмеженим доступом у Вінницькому окружному адміністративному суді України є:

1) конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов;

2) таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю;

3) службова інформація - інформація, що міститься в документах та така, що обмежується частиною другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме якій присвоєно гриф «для службового користування» або інша інформація віднесена згідно із законом до службової інформації.

2.7.  Особами, відповідальними за підготовку матеріалів за запитами на інформацію є керівники самостійних структурних підрозділів апарату Суду (або осіб, які їх заміщають) в межах своєї компетенції.

2.8. Підготовку проекту відповіді на запит про отримання публічної інформації щодо діяльності Суду забезпечують самостійні структурні підрозділи, які визначаються виходячи з предмету запиту про надання такої інформації, керівника апарату Суду на основі матеріалів, наданих:

щодо зборів суддів - головою суду;

щодо оперативних нарад суддів – головою суду;

щодо працівників апарату – керівником апарату;

щодо наказів голови суду (особи, що виконує обов’язки голови) та керівника апарату суду - начальником відділу по роботі з персоналом та проходження державної служби;

щодо алфавітних покажчиків судових справ – начальником відділу документального забезпечення (канцелярія);

щодо обліково-статистичних карток - начальником документального забезпечення (канцелярія);

щодо журналів реєстрації вхідної кореспонденції - начальником відділу документального забезпечення (канцелярія);

щодо журналів реєстрації вхідної електронної пошти - начальником відділу документального забезпечення (канцелярія);

щодо контрольного журналу адміністративних справ і матеріалів, переданих для розгляду судді - начальником відділу документального забезпечення (канцелярія);

щодо журналу обліку особистого прийому громадян - керівником апарату;

щодо розносної книги для місцевої кореспонденції - начальником відділу документального забезпечення (канцелярія);

щодо журналу розгляду адміністративних справ і матеріалів суддею - начальником відділу документального забезпечення (канцелярія);

щодо журналу видачі справ для ознайомлення - начальником відділу документального забезпечення (канцелярія);

щодо журналу видачі копій документів із адміністративної справи - начальником відділу документального забезпечення (канцелярія);

щодо журналу обліку речових доказів - начальником відділу документального забезпечення (канцелярія);

щодо журналу обліку печаток і штампів суду - начальником відділу документального забезпечення (канцелярія);

щодо актів, доповідних записок, протоколів та інших матеріалів щодо вивчення стану організаційного забезпечення діяльності суду – керівником апарату.

2.9. Надання публічної інформації здійснюється за підписом Голови суду, його заступників, керівника Апарату суду або осіб, які їх заміщують, відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про судоустрій і статус суддів».
Розділ III. Надання  публічної інформації про діяльність Суду
3.1. Оприлюднення публічної інформації в засобах масової інформації забезпечується прес-секретарем Суду відповідно до законодавства України. Порядок взаємодії Суду з представниками засобів масової інформації визначено у додатку 1 до цього Положення.

3.2.  Розміщенню на офіційному веб-сайті Суду, зокрема, підлягають:

1) інформація про діяльність Суду:  місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу офіційного веб-сайту та адресу електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію; прізвище, ім'я та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти Голови та його заступника, а також керівників структурних підрозділів, основні функції структурних підрозділів, крім випадків, коли ці відомості належать до інформації з обмеженим доступом; розклад роботи та графік прийому громадян; вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; порядок звернення до Суду учасників судового процесу;

2) графік розгляду суддями справ;

3) правила внутрішнього трудового розпорядку Суду;

4) інформація про нормативно-правові засади діяльності Суду;

5) аналізи судової статистики та узагальнення судової практики;

6) інформація про порядок складання та подання запиту на інформацію;

7) інформація про систему обліку, види інформації, що знаходяться у володінні Суду;

8) банківські реквізити для сплати судового збору;

9) інші відомості про діяльність Суду, які можуть бути віднесені до публічної інформації.

3.3. Рішення Суду розміщуються в Єдиному державному реєстрі судових рішень відповідно до Закону України «Про доступ до судових рішень» та Постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження порядку введення Єдиного державного реєстру судових рішень”.

3.4. У приміщенні Суду на інформаційному стенді розміщується інформація:

1) пов’язана з розглядом справ у Суді;

2) про порядок роботи Суду, включаючи порядок прийому громадян, представників юридичних осіб, об’єднань громадян, з питань, пов’язаних з організацією діяльності Суду;

3) відомості про дату, час, місце проведення судового засідання у справах, призначених до розгляду в Суді;

4) банківські реквізити для сплати судового збору;

5) інші відомості, необхідні для оперативного інформування запитувачів інформації про діяльність Суду.

3.5. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію особа може подавати запит шляхом заповнення відповідних форм запитів на інформацію, які можна отримати у інформаційному відділі та/або на офіційному веб-сайті Суду (додатки 1-2 до Положення).

Якщо з поважних причин (інвалідність, явні обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит самостійно, допомогу в оформленні запиту надає відповідальна особа підрозділу зі звернення громадян, яка зазначає в запиті своє ім’я, контактний телефон, та надає копію запиту особі, що його подала.

Форма електронного запиту містить інструкцію щодо його заповнення (додаток 3 до Положення).
Розділ IV. Порядок реєстрації та опрацювання запитів на інформацію
4.1.  Запити на інформацію, що надходять на адресу Суду, приймаються, попередньо опрацьовуються і реєструються в відділі документального забезпечення (канцелярія).

4.2.  Запити на інформацію реєструються в автоматизованій системі діловодства Суду.

4.3.  Після отримання та реєстрації вхідної кореспонденції, відділ документального забезпечення (канцелярія) Суду виокремлює запити на інформацію і невідкладно передає їх для накладення резолюції Голові Суду чи його заступнику, керівнику апарату Суду відповідно до компетенції, визначеної Законом України «Про судоустрій та статус суддів».

4.4.  У випадках коли запит містить прохання надати інформацію, яка стосується різних напрямів діяльності Суду, відповідальними за надання відповідей на запит визначаються керівники структурних підрозділів згідно з напрямами їхньої діяльності.

Відповідальним за надання відповіді на такий запит є керівники структурних підрозділів.

4.5. Після реєстрації запит невідкладно передається на ознайомлення Голові суду, його заступнику або керівнику апарату суду і в той же день з відповідною резолюцією передається керівнику одного із відділів.

4.6. Запити у вигляді електронного документу з відповідним електронним підписом запитувача, що надійшли на визначену електронну адресу суду реєструються та опрацьовуються уповноваженим працівником відділу документального забезпечення (канцелярія) в загальному порядку після їх роздрукування на паперовому носії.

4.7. Відповідь на електронний запит надається на адресу, вказану запитувачем інформації у вигляді електронного документа або в іншій формі.

Паперові копії листування за електронними запитами на інформацію повертаються до відповідних структурних підрозділів для зберігання згідно зі Зведеною номенклатурою справ Суду. Електронний запит, що не містить електронного підпису та адреси запитувача вважаються анонімними і відповідь на них не підлягають задоволенню.

4.8. Відповідь на запит на інформацію має надаватись не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту Судом.

У разі якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту.

4.9. У разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, керівники відділів можуть продовжити, строк розгляду запиту до 20 робочих днів. Про продовження строку вони повідомляють запитувача в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання запиту.

4.10.  У разі якщо запит, поряд з проханням надати публічну інформацію, містить прохання надати також інформацію, що не відноситься до публічної, то відповідь на питання, які не відносяться до публічної інформації може бути направлена заявнику окремо у терміни, передбачені чинним законодавством, про що запитувач повідомляється у відповіді на інформаційний запит.

Розділ V. Порядок надання інформації про діяльність Суду
5.1. Відповідь на запит готується керівниками відділів та підписується головою суду, його заступником або керівником апарату Суду відповідно до визначеної компетенції. Спеціальна інформація надається у спеціальних місцях визначених для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також надається право запитувачів робити виписки з даних документів, фотографувати, копіювати, сканувати, записувати на будь-які носії інформації, тощо.

5.2. Відповідь на запит повинна містити запитувану інформацію або мотивовану відмову в наданні такої інформації. У відповіді на запит вказуються найменування, поштова адреса Суду, посада особи, яка надає відповідь, а також реєстраційний номер і дата відповіді на запит.

5.3. У випадку якщо запитувана інформація про діяльність Суду належить до інформації з обмеженим доступом у відповіді на запит вказуються вид, найменування, номер і дата прийняття акта, відповідно до якого доступ до зазначеної інформації обмежений. У разі якщо частина запитуваної інформації належить до інформації з обмеженим доступом, а інша частина є загальнодоступною, надається запитувана інформація за винятком інформації з обмеженим доступом.

Відповідь на такий запит підлягає обов’язковому погодженню з спеціалістом відповідальним за режимно-секретну роботу.

5.4.  Відповіді на запити підлягають обов’язковій реєстрації в Суді.

5.5. Інформація на запит надається безкоштовно.

У разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на їх копіювання та друк. Керівники відділів, не пізніше п’яти робочих днів з дня отримання Судом запиту повідомляє про це заявника із зазначенням вартості фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку сплати цих витрат. За таких обставин надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

Розмір витрат на копіювання та друк копій документів та порядок відшкодування цих витрат визначається Інструкцією про порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк документів, які надаються запитувачам інформації.

5.6. Суд має право відмовити в задоволенні запиту в таких випадках:

1) якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції передбаченої законодавством, володіти інформацією щодо якої зроблено запит;

2) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;

3) не дотримано вимог до запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», відповідно до якої запит на інформацію має містити: ім’я (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, якщо такий є; загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; підпис і дату за умови подання запиту в письмовій формі.

Особі, яка не оплатила передбачені законодавством фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, запитувана інформація надається після сплати цих витрат.

5.7 Відділ документального забезпечення (канцелярія) забезпечує:

- надання консультацій під час оформлення запиту, якщо особа складає його у Суді;

- оформлення запиту на інформацію, якщо особа з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) не може це зробити самостійно;

- інформування Підрозділу організації доступу про наміри запитувача реалізувати право на роботу з документами, їх фотографування, копіювання, сканування, записування на будь-які носії інформації тощо.

У разі порушення прав на доступ до публічної інформації, громадяни мають право оскаржувати рішення, дію чи бездіяльність розпорядника інформації, згідно статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації»


Розділ VІ. Відповідальність за порушення
законодавства про доступ до публічної інформації у Суді
6.1. Відповідальність за порушення у сфері доступу до публічної інформації визначається відповідно до чинного законодавства України.

6.2. Відповідь апарату суду про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Якщо суд не володіє запитуваною інформацією, але за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, керівник апарату суду зобов'язаний направити цей запит належному державному органу з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним державним органом.

6.3. У відмові в задоволенні запиту на інформацію має бути зазначено: 
      -    прізвище, ім'я, по батькові та посаду особи, відповідальної за розгляд запиту розпорядником інформації;

-         дату відмови;

-         мотивовану підставу відмови;

-         порядок оскарження відмови;

-         підпис.

6.4. Рішення, дії чи бездіяльність керівника апарату суду та осіб, відповідальних за розгляд запитів, можуть бути оскаржені до голови суду або в судовому порядку.

6.5. Запитувач має право оскаржити:

-    відмову в задоволенні запиту на інформацію;

-    відстрочку задоволення запиту на інформацію;

-    ненадання відповіді на запит на інформацію;

-    надання недостовірної або неповної інформації;

-    несвоєчасне надання інформації;

-    невиконання судом обов'язку оприлюднювати інформацію відповідно до Закону;

-    інші рішення, дії чи бездіяльність керівника апарату суду, що порушили законні права та інтереси запитувача.6.6. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності керівника апарату суду до суду здійснюється відповідно до чинного законодавства.

6.7. Відповідальність за порушення законодавства про доступ до публічної інформації несуть особи, винні у вчиненні таких порушень:

-    ненадання відповіді на запит;

-    ненадання інформації на запит;

-    безпідставна відмова у задоволенні запиту на інформацію;

-    неоприлюднення інформації відповідно до Закону;

-    надання або оприлюднення недостовірної, неточної або неповної інформації;

-    несвоєчасне надання інформації;

-    необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом;

-    нездійснення реєстрації документів;

-    навмисне приховування або знищення інформації чи документів.6.8. Особи, на думку яких їхні права та законні інтереси порушені розпорядниками інформації, мають право на відшкодування матеріальної та моральної шкоди в порядку, визначеному Законом.

6.9. Посадові та службові особи апарату суду не підлягають юридичній відповідальності, незважаючи на порушення своїх обов'язків, за розголошення інформації про правопорушення або відомостей, що стосуються серйозної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю, якщо особа при цьому керувалася добрими намірами та мала обґрунтоване  переконання, що інформація є достовірною, а також містить докази правопорушення або стосується  істотної загрози здоров'ю чи безпеці громадян, довкіллю.

Начальник відділу

аналітично-правової роботи

Вінницького окружного

адміністративного суду С.М. Сільницька

Додаток №2 до наказу Вінницького окружного адміністративного суду від 06.05.2016 №057.


Список осіб, відповідальних за забезпечення доступу до інформації в Вінницькому окружному адміністративному суді


Напрямки діяльності


Відповідальні працівники за підготовку інформації

Контактні телефони

Інформація про діяльність суду:

  • - місцезнаходження, поштову адресу, номери засобів зв’язку, адресу електронної пошти для направлення електронних запитів на інформацію;

  • - інформація про керівництво суду (ПІБ голови суду, заступників голови суду та суддів, адресу суду, часи прийому громадян керівництвом суду тощо) ;

інформація довідкового характеру з комп’ютерної програми «Діловодство спеціалізованого суду», документів, що зберігаються в архіві суду;

інформації про рух судових справ, день, час і місце їх розгляду, стан розгляду справ на поточну дату тощо

секретар суду відділу

документального забезпечення

(канцелярія) Яцик А.В.


(0432)

55-65-07


інформації з кадрових питань; про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад; про організаційну структуру суду; щодо забезпечення прийому, реєстрації та обліку запитів на публічну інформацію, здійснення контролю за їх виконанням

начальник відділу по роботі з персоналом та проходження державної служби Гонта І.О

(0432)

55-65-37


інформація з питань виконання бюджету за бюджетними програмами з деталізацією за кодами економічної класифікації видатків бюджету або класифікації кредитування бюджету;

державні закупівлі (річні плани та додатки)начальник планово-фінансової діяльності, бухгалтерського обліку та господарського забезпечення Мушинська Л.М.

(0432)

55-15-32


щодо забезпечення прийому, реєстрації та обліку запитів на публічну інформацію, здійснення контролю за їх виконанням

Головний спеціаліст відділу документального забезпечення (канцелярія) Довгополюк О.В.

(0432)

55-65-07


надання консультацій під час оформлення запиту, систематизація, аналіз та контроль щодо задоволення запиту на інформацію, формування відповідних звітів у сфері доступу до публічної інформації з послідуючим їх оприлюдненням

начальник відділу

документального забезпечення

(канцелярія) Голубенко В.А.(0432)

61-86-25


інформації про нормативно-правові засади діяльності суду;

інформації про статистичні дані щодо здійснення судочинства судом, відображені у звітахначальник відділу аналітично-правової роботи Сільницька С.М.

(0432)

55-15-32


надання інформація про інформаційно-телекомунікаційні системи, бази даних суду


головний спеціаліст з

інформаційних технологій

Бондаренко С.О.


(0432)

55-65-02


Інформаційне наповнення сайту, взаємодія з засобами масової інформації

Прес-секретар Панасенко В.В.

(0432)

55-65-02


інші відомості про діяльність суду, які можуть бути віднесені до публічної інформації

начальник відділу аналітично-правової роботи Сільницька С.М.

(0432)

55-15-32


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал