Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року №751. 2Скачати 228.07 Kb.
Дата конвертації05.02.2017
Розмір228.07 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Одеського прикордонного загону


      1. N 901


(у редакції наказу Одеського прикордонного загону
__.__.2015 № ___ )


Технологічна схема


пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів та вантажів

у пункті пропуску для міжнародного повітряного сполучення “Одеса”


I. Загальні положення1. Ця Технологічна схема розроблена на підставі частини другої статті 25 Закону України “Про прикордонний контроль”, пункту 19 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року № 751.
2. Ця Технологічна схема є документом, який згідно з пунктом 2 статті 25 Закону України “Про прикордонний контроль” визначає загальний порядок організації та здійснення всіх визначених законодавством України видів контролю у міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення “Одеса”, організаційні засади взаємодії, послідовність та особливості виконання відділом прикордонної служби Одеського прикордонного загону, митним постом Одеської митниці ДФС, іншими контрольними органами та службами своїх безпосередніх обов’язків під час пропуску через державний кордон України осіб, повітряних транспортних засобів та вантажів (товарів), що переміщуються ними, при прибутті (вибутті) в аеропорт (з аеропорту).
3. Ця Технологічна схема розроблена на підставі вимог:

Конвенції про міжнародну цивільну авіацію 1944 року;

Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур (Кіотська конвенція);

Міжнародних медико-санітарних правил 2005 року;

Повітряного кодексу України;

Митного кодексу України;

Закону України “Про державний кордон України”;

Закону України “Про Державну прикордонну службу України”;

Закону України “Про прикордонний контроль”;

Закону України “Про прикордонний контроль”;

Закону України “Про забезпечення санітарного та епідеміологічного благополуччя населення”;

Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”;

Закону України “Про карантин рослин”;

Закону України “Про охорону навколишнього природного середовища”;

Закону України “Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень ”;

Державної програми авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України “Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації”;

Положення про Державну санітарно-епідеміологічну службу України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011року № 400/2011;

Положення про Державну ветеринарну та фітосанітарну службу України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року N 464/2011;

Положення про Державну екологічну інспекцію України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 454/2011;

Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року № 751;

Типової технологічної схеми пропуску через державний кордон осіб, автомобільних, водних, залізничних та повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 (далі – Типова технологічна схема пропуску);

Типової технологічної схеми здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 21 травня 2012 року № 451 (далі – Типова технологічна схема здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів).

Порядку здійснення попереднього документального контролю в пунктах пропуску через державний кордон України, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року № 1030;

Переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), у разі переміщення їх через митний кордон України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року № 1031;

Правил санітарної охорони території України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2011 року № 893;

Типового положення про регіональну службу державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2009 року № 801;

Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України щодо установлення режиму в пунктах пропуску через державний кордон, здійснення контролю за його додержанням, а також організації і забезпечення взаємодії та координації контрольних органів і служб, що здійснюють різні види контролю або беруть участь у забезпеченні режиму в пунктах пропуску через державний кордон, затвердженого наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України від 29 серпня 2011 року № 627, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 вересня 2011 року за № 1117/19855 (далі − Порядок дій посадових осіб органів охорони державного кордону);

Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден перевізників і товарів, що переміщуються цими суднами, затвердженої наказом Державної митної служби України від 06 квітня 2004 року № 240, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23 квітня 2004 року за № 522/9121 (далі – Інструкція про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден);

Правил застосування спрощеного порядку здійснення митного контролю предметів, що переміщуються громадянами, які прямують авіаційним транспортом, затверджених наказом Державної митної служби України від 18 лютого 2006 року № 137, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 березня 2006 року за № 217/12091;

Порядку створення зон митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 травня 2012 року № 583, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за № 879/21191;

Інструкції з організації та здійснення контролю на безпеку в аеропортах України, затвердженої наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 28 вересня 2004 року № 81, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2004 року за № 1555/10154;

Положення про службу авіаційної безпеки авіаційного суб'єкта, затвердженого наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 15 березня 2005 року № 188, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 червня 2005 року за № 697/10977 (далі – Положення про службу авіаційної безпеки);

Положення про взаємодію в контрольованій зоні авіаційних суб'єктів служб авіаційної безпеки з підрозділами центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення авіаційної безпеки, затвердженого наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05 липня 2006 року № 482, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 881/12755;

Правил організації охорони повітряних суден та об'єктів на авіапідприємствах цивільної авіації України, затверджених наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 30 березня 2005 року № 230, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 червня 2005 року за № 680/10960;

Правил з організації системи контролю доступу в авіаційних суб'єктах цивільної авіації, затверджені наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 18 червня 2007 року № 509, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 18 липня 2007 року за № 828/14095;

Положення про екологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон та в зоні діяльності регіональних митниць і митниць, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 08 вересня 1999 року № 204, зареєстрованого в Міністерстві юстиці України 15 листопада 1999 року за № 787/4080;

Положення про Головну державну фіто санітарну інспекцію, державні фітосанітарні інспекції в Автономній Республіці Крим, областей, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 04 травня 2013 року № 257, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 25 травня 2012 року № 829/21141;

Положення про пункт державного ветеринарного контролю на державному кордоні та транспорті, затвердженого наказом Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства агропромислового комплексу від 19 липня 1999 року № 18, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 серпня 1999 року № 520/3813;

Порядку пропуску вантажів, підконтрольних службі державної ветеринарної медицини, через державний кордон України, затвердженим наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України від 27 грудня 1999 року № 49, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 січня 2000 року за № 9/4230.
4. Згідно з нормами законодавства України в Технологічній схемі вживаються терміни в такому значенні:

зміна прикордонних нарядів – призначений для здійснення охорони державного кордону, прикордонного контролю і пропуску через державний кордон України осіб, транспортних засобів та вантажів на ділянці відділу, запобігання злочинам та адміністративним правопорушенням, протидію яким законодавством віднесено до компетенції Державної прикордонної служби України;

Зміна прикордонних нарядів безпосередньо підпорядковується старшому зміни прикордонних нарядів відділу прикордонної служби “Одеса – Аеропорт” (далі – СЗПН).комунальне підприємство “Міжнародний аеропорт Одеса” – це підприємство, яке створене Одеською міською радою для задоволення міських, суспільних потреб в обслуговуванні при перевезені пасажирів, багажу, вантажу та пошти авіаційним транспортом; забезпечення виконання польотів і обслуговування вітчизняних та іноземних повітряних суден, з метою отримання прибутку в інтересах територіальної громади міста Одеси; для задоволення соціальних і економічних потреб колективу шляхом систематичного здійснення виробничої, торговельної та іншої господарської діяльності;

режимна зона – зона прикордонного контролю та зона митного контролю;

підрозділ митного оформлення – митний пост “ Одеса – аеропорт ” Одеської митниці ДФС;

служба авіаційної безпеки (далі  САБ)  спеціальні підрозділи комунального підприємства “Міжнародний аеропорт Одеса” та товариства з обмеженою відповідальністю “Міжнародний аеропорт Одеса”, діяльність яких пов’язана із забезпеченням авіаційної безпеки аеропорту і які, згідно із зонами відповідальності, встановленими адміністрацією аеропорту, виконують функції захисту об’єктів аеропорту від актів незаконного втручання, інших протиправних дій щодо його безпечної, нормальної діяльності;

старший зміни підрозділу митного оформлення – посадова особа відділу митного оформлення митного поста “Одеса – аеропорт” Одеської митниці ДФС, за визначенням керівництва цього відділу.

Інші терміни і поняття вживаються у значенні, наведеному в Митному кодексі України, Законах України “Про прикордонний контроль”, “Про державний кордон України”, “Про Державну прикордонну службу України”, Державній програмі авіаційної безпеки цивільної авіації, затвердженої Законом України “Про Державну програму авіаційної безпеки цивільної авіації”, та інших нормативно-правових актах України.


5. Положення цієї Технологічної схеми, на підставі пункту 6 Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 1999 року № 48, підлягають виконанню всіма посадовими особами структурних підрозділів Одеського прикордонного загону, Одеської митниці ДФС, інших державних органів, уповноважених здійснювати відповідні види контролю в пункті пропуску, працівниками комунального підприємства “Міжнародний аеропорт Одеса”, товариства з обмеженою відповідальністю “Міжнародний аеропорт Одеса” та інших підприємств в частині, що стосується пропуску через державний кордон України осіб, повітряних транспортних засобів, вантажів (товарів), що переміщуються ними, при прибутті (вибутті) в аеропорт (з аеропорту).
II. Межі території пункту пропуску, місця проведення контролю осіб, транспортних засобів та вантажів, межі зон прикордонного та митного контролю, місця стоянок

повітряних суден, порядок дій у разі виникнення надзвичайних ситуацій

техногенного та природного характеру
1. Пункт пропуску для міжнародного повітряного сполучення “Одеса” (далі – пункт пропуску), відкритий на території комунального підприємства “Міжнародний аеропорт Одеса” розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 листопада 1995 року № 698–р.

Пункт пропуску класифікується: за характером транспортних перевезень – вантажно – пасажирський; за режимом функціонування – постійний; за часом роботи – цілодобовий. У відповідності з пунктом 3 Переліку пунктів пропуску через державний кордон, через які здійснюється переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 листопада 2010 року № 1057, в пункті пропуску дозволено переміщення товарів військового призначення та ядерних матеріалів.


2. Межі території пункту пропуску, згідно з пунктом 22 Положення про пункти пропуску через державний кордон та пункти контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2010 року № 751, визначені адміністрацією комунального підприємства “Міжнародний аеропорт Одеса” (далі – аеропорт), за погодженням з Одеським прикордонним загоном та Одеською митницею ДФС.

До території пункту пропуску входить частина території аеропорту та підприємства “МАО”, яка включає:

у аеровокзальному комплексі підприємства “МАО” – території зали “Відліт” (від стійок реєстрації пасажирів, які відлітають міжнародними рейсами, та до вихідних дверей зали “Відліт”) та залі “Приліт” (від вхідних дверей зали “Приліт” до дверей виходу із зали “Приліт” до загальної зони, включаючи зону обслуговування пасажирів та зону обробки багажу багажного відділення) (Додаток 1);

на другому поверсі аеровокзального комплексу підприємства “МАО” – територію зали “Відліт” від входу до пункту контролю на авіаційну безпеку і до вихідних дверей із зали “Відліт”, включаючи залу очікування, місця здійснення прикордонного та митного контролю, службові приміщення САБ підприємства “МАО” та приміщення, що прилягають до зали очікування (Додаток 2);

у залі “ Прильоту/ Відльоту ”, що розміщений у будівлі контрольно – диспетчерського пункту підприємства “МАО” (далі – зал “ Прильоту / Відльоту ” у будівлі КДП) – територію від вхідних дверей пункту контролю з авіаційної безпеки до дверей виходу із зали (Додаток 3);

у будівлі підприємства “Ві Ай Пі Одеса” – територію залів “Приліт” та “Відліт” від вхідних/вихідних дверей із загальної зони і до вихідних / вхідних дверей у напряму перону (Додаток 4);

на вантажному терміналі – в межах складів тимчасового зберігання підприємства “МАО” (Додаток 5);

територію літнього терміналу підприємства “МАО” в районі контрольно – перепускного пункту аеропорту № 4 (Додаток 6);

місця стоянки повітряних суден аеропорту (Додаток 7).

Загальна схема території пункту пропуску для міжнародного повітряного сполучення “Одеса” наведена у Додатку 7 до цієї Технологічної схеми.


3. У відповідності із статтями 209 та 247 Митного кодексу України, статтями 5 та 18 Закону України “Про прикордонний контроль”, прикордонний, митний та інші види державного контролю повітряних суден українських та іноземних авіакомпаній цивільної авіації, приватних повітряних суден та повітряних суден військово – транспортної авіації, що здійснюють міжнародні польоти, а також осіб і вантажів (товарів), які на них перевозяться, здійснюється у місцях стоянок повітряних суден, в службових, технологічних, спеціальних приміщеннях аеропорту.
3.1. Контроль пасажирських повітряних суден та повітряних суден малої авіації проводиться на стоянках для повітряних суден №№ 1 – 13, 24 – 39.
3.2. Контроль вантажних повітряних суден проводиться на стоянках для повітряних суден №№ 10 –13, 23, 47–54;
3.3. Контроль осіб (пасажирів) та їх особистих речей проводиться у залах прильоту та відльоту пасажирів, які відлітають міжнародними рейсами, аеровокзального комплексу підприємства “МАО”; у залі “Відліт”, розміщеному на другому поверсі аеровокзального комплексу; в залах “ Прильоту / Відльоту ” підприємства ТОВ “Ві Ай Пі Одеса” та у будівлі КДП підприємства “МАО”.
3.4. Контроль членів екіпажів повітряних суден та їх особистих речей проводиться у залах прильоту та відльоту пасажирів, які відлітають міжнародними рейсами, аеровокзального комплексу підприємства “МАО”, у виключних випадках, за рішенням начальника відділу прикордонної служби “Одеса – аеропорт”, за погодженням з керівником підрозділу митного оформлення, безпосередньо на борту повітряного судна закордонного прямування.
3.5. Контроль вантажів проводиться на стоянках повітряних суден №№ 10 – 13, 23, 47 – 54 та складі тимчасового зберігання підприємства “МАО”.
3.6. Контроль паломників – хасидів проводиться на території літнього терміналу підприємства “МАО” в районі контрольно – перепускного пункту аеропорту № 4.
4. Режим у пункті пропуску встановлений Інструкцією про встановлення та контроль за додержанням режиму в пункті пропуску через державний кордон України для міжнародного повітряного сполучення “Одеса”, затвердженою наказом Одеського прикордонного загону від 19 листопада 2012 року № 1076, зареєстрованою у Головному управлінні юстиції в Одеській області 26 грудня 2012 року за № 62/1142, згідно із вимогами підпункту 19 статті 1 Закону України “Про прикордонний контроль”

Зони прикордонного контролю в пункті пропуску та додаткові режимні правила у цих зонах встановлені наказом Одеського прикордонного загону від 25 березня 2013 року № 26 “Про визначення меж зон прикордонного контролю в пункті пропуску через державний кордон України для міжнародного повітряного сполучення “Одеса”, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції в Одеській області 08 травня 2013 за № 15/1172, згідно із вимогами розділів 2 та 5 Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону.


5. Згідно із Порядком створення зон митного контролю, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 22 травня 2012 року № 583, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 червня 2012 року за № 879/21191, зони митного контролю в пункті пропуску “Одеса” утворені відповідними рішеннями Одеської митниці ДФС про створення зон митного контролю.
5.1. До зони митного контролю включені:

перон та інші місця аеродрому, що визначені адміністрацією аеропорту для стоянок повітряних суден міжнародного повітряного сполучення;

службові приміщення митного поста “Одеса – аеропорт” на третьому поверсі аеровокзального комплексу підприємства “МАО”;

місця проведення митного контролю у залах “ Прильоту / Відльоту ”, що розміщені у будівлі контрольно – диспетчерського пункту підприємства “МАО” та підприємства “Ві Ай Пі Одеса”;

у аеровокзальному комплексі підприємства “МАО” – частину залів прильоту та відльоту пасажирів міжнародних авіарейсів, приміщення для проведення особистого огляду та приміщення, що використовуються відповідно до законодавства України для зберігання засланого, незапитаного, невпізнаного багажу;

склад тимчасового зберігання вантажу підприємства “МАО”;

торговельні та складські приміщення магазинів безмитної торгівлі, що розташовані у залах відльоту аеровокзального комплексу та на території вантажного комплексу аеропорту.
5.2. Межі зони митного контролю в пункті пропуску позначаються знаками прямокутної форми, на синьому фоні яких білим кольором виконано напис українською та англійською мовами відповідно “Зона митного контролю” та “Customs control zone”. Такі знаки розміщуються у обов’язковому порядку у місцях в’їзду (входу) до зони митного контролю.
6. Місце стоянки повітряного судна, у відповідності із абзацом третім пункту 1.4 глави 1 Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден, на час проведення прикордонного та митного контролю і митного оформлення, вивантаження або навантаження, а також посадки й висадки пасажирів визначається адміністрацією аеропорту, за погодженням з відділом прикордонної служби та підрозділом митного оформлення.

Зміна такого місця проводиться з відома підрозділу митного оформлення й відділу прикордонної служби, за винятком випадків аварії та стихійного лиха, при цьому адміністрація аеропорту невідкладно повідомляє про це митний пост “Одеса – аеропорт” і відділ прикордонної служби.


7. У випадку прямування повітряного судна на ремонт чи технічну посадку до державного підприємства “Одесавіаремсервіс”, якщо за технологічними чи конструктивними особливостями повітряного судна переміщення з пункту пропуску до місця проведення ремонту (дозаправки та т.п.) є небезпечним для життя людей чи може нанести шкоду навколишньому середовищу, за окремим письмовим зверненням державного підприємства “Одесавіаремсервіс” та відсутності заперечень Одеської митниці ДФС, оформлення цього повітряного судна може здійснюватися на території військового аеродрому “Шкільний” за рішенням начальника Одеського прикордонного загону, згідно частинами 3 та 5 статті 5 Закону України “Про прикордонний контроль”. Державне підприємство “Одесавіаремсервіс” в такому випадку надає відділу прикордонної служби та підрозділу митного оформлення документальне підтвердження таких виключних обставин. Доставка посадових осіб відділу прикордонної служби та підрозділу митного оформлення до місці знаходження повітряного судна здійснюється транспортом підприємства “Одесавіаремсервіс”.
8. Дозвіл на виконання міжнародних регулярних (нерегулярних) польотів з аеродрому комунального підприємства “Міжнародний аеропорт Одеса” повітряними суднами українських та іноземних експлуатантів, у відповідності із Правилами надання експлуатантам дозволів на виліт з аеропортів України та приліт до аеропортів України, затвердженими наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації, Міністерства оборони України від 28 листопада 2005 року № 897/703, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2005 року за № 1572/11852, видається Державною авіаційною службою України.

Взліт та посадка повітряних суден, які прибувають до аеропорту, та руління до місця стоянки здійснюється тільки після отримання дозволу аеродромно – диспетчерської вежі регіонального структурного підрозділу державного підприємства “Украерорух” та Об’єднаної диспетчерської служби аеропорту згідно із Правилами обслуговування повітряного руху на цивільних аеродромах України, затвердженими наказом Міністерства транспорту та зв'язку України від 23 червня 2010 року № 383, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2010 року за № 979/18274.


9. У разі виникнення ситуацій техногенного та природного характеру, аварійних обставин з повітряними суднами та інших надзвичайних ситуацій, що потребують взаємодії, на аеродрому комунального підприємства “Міжнародний аеропорт Одеса” координацію діяльності суб’єктів авіаційної діяльності та інших суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території аеропорту, щодо проведення аварійно-рятувальних робіт та протипожежного забезпечення під час локалізації та ліквідації аварійних обставин з повітряними суднами, згідно із статтею 82 Повітряного кодексу України, здійснює адміністрація аеропорту.

Порядок координації, обсяг та умови дій (взаємодії) суб’єктів авіаційної діяльності та інших суб’єктів господарювання, що здійснюють діяльність на території аеропорту, з метою запобігання виникненню аварійних обставин з повітряними суднами, локалізації, ліквідації та мінімізації наслідків цих аварійних обставин, визначається у Плані заходів на випадок виникнення аварійних обставин в аеропорту “Одеса”, який розроблений комунальним підприємством “Міжнародний аеропорт Одеса” у відповідності із Правилами аварійно-рятувального та протипожежного забезпечення польотів у цивільній авіації України, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 07 травня 2013 року № 286, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 травня 2013 року за № 809/23341

Залучення сил та засобів підрозділів центральних органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства України покладено здійснення прикордонного, митного, санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного видів контролю, здійснюється відповідно до узгоджених планів взаємодії та планів (розпорядчих документів), які визначають спільні заходи під час реагування на ситуації техногенного та природного характеру, у разі виникнення аварійних обставин з повітряними суднами.

ІІІ. Загальний порядок та зміст контрольних операцій
1. Загальний порядок проведення контрольних операцій
1.1. В пункті пропуску для міжнародного повітряного сполучення “Одеса” повітряні судна, особи та вантажі (товари), що перетинають державний кордон України, згідно з пунктом 5 Типової технологічної схеми пропуску, підлягають прикордонному, митному контролю та контролю на безпеку цивільної авіації.

У випадках, установлених законодавством України, вантажі (товари) пропускаються через державний кордон після здійснення посадовими особами органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства України покладено здійснення санітарно-епідеміологічного, ветеринарно-санітарного, фітосанітарного, екологічного, радіологічного контролю та контролю за переміщенням культурних цінностей, зазначених видів державного контролю.

В інших випадках санітарно-епідеміологічний, ветеринарно-санітарний, фітосанітарний, екологічний контроль окремих вантажів (товарів) та контроль за переміщенням культурних цінностей, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту), в пункті пропуску здійснюється посадовими особами підрозділу митного органу у формі попереднього документального контролю відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року № 1030, та Переліку товарів, що підлягають державному контролю (у тому числі у формі попереднього документального контролю), у разі переміщення їх через митний кордон України, що затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2011 року № 1031.
1.2. У відповідності з пунктом 6 Типової технологічної схеми, пунктом 1.5 Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден, прикордонний та митний контроль повітряних суден, що виконують міжнародні рейси, і товарів, що переміщуються ними, здійснюється у такій послідовності:

при прибутті на територію України – після проведення прикордонного контролю;

при вибутті з території України – до початку прикордонного контролю..

У відповідності з пунктом 5 Типової технологічної схеми в пункті пропуску контроль на безпеку осіб, транспортних засобів і вантажів (товарів) здійснюється при прибутті на територію України – після завершення прикордонного та митного контролю, при вибутті з території України – до початку митного контролю.

У разі необхідності здійснення інших, крім прикордонного і митного, видів контролю транспортних засобів і товарів посадовими особами органів виконавчої влади, на які відповідно до законодавства покладено здійснення таких видів контролю, такі особи залучаються для проведення відповідного виду державного контролю.
1.3. Інформація про попередній план міжнародних регулярних польотів у аеропорту на наступну добу, щодобово, до 22.00 передається у всі служби, які беруть участь в обслуговуванні та оформленні повітряних суден, та контрольні органи, об’єднаною диспетчерською службою аеропорту (далі – ДСА). У попередньому плані міжнародних регулярних польотів у аеропорту на наступну добу зазначається: орієнтовний час прибуття / вибуття кожного авіарейсу, тип літака, маршрут руху.

Відповідно з вимогами пункту 4.5 глави 4 Положення про взаємодію в контрольованій зоні авіаційних суб'єктів служб авіаційної безпеки з підрозділами центральних органів виконавчої влади щодо забезпечення авіаційної безпеки, затвердженого наказом Державної служби України з нагляду за забезпеченням безпеки авіації від 05 липня 2006 року № 482, затвердженого в Міністерстві юстиції України 27 липня 2006 року за № 881/12755, ДСА протягом доби забезпечує постійне надання інформації службам, які взаємодіють між собою, про рух літаків та перевезення пасажирів, вантажу, пошти, кур'єрських та термінових відправлень та інших питань, пов'язаних із забезпеченням авіаційної безпеки.1.4. На виконання вимог частини 4 статті 70 Повітряного кодексу України та з метою прискорення та спрощення процедур митного та прикордонного оформлення адміністрація аеропорту надсилає до Одеського прикордонного загону та Одеської митниці ДФС попередню інформацію про членів екіпажу, пасажирів, імпортні, експортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними суднами. Порядок, спосіб, форма та строки подання і зберігання такої інформації здійснюється згідно із Порядком подання авіаперевізниками або уповноваженими ними особами попередньої інформації про пасажирів, імпортні та транзитні вантажі, які перевозяться повітряними суднами, органам охорони державного кордону та митним органам, затвердженим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства інфраструктури України від 27 квітня 2012  року № 291/506/228, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 11 травня 2012 року за № 740/21053.
1.5. Згідно з пунктом 1.6 Інструкції про організацію митного контролю та митного оформлення повітряних суден, у разі нетривалої стоянки повітряного судна, відповідно до затвердженого розкладу руху, прикордонний контроль може здійснюватися одночасно з митним контролем. Якщо прикордонний і митний контроль повітряного судна здійснюється одночасно та спільно, посадовими особами відділу прикордонної служби та підрозділу митного оформлення складається акт про результати контролю повітряного судна за формою, встановленою Адміністрацією Державної прикордонної служби України та центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику.
1.6. Згідно із вимогами частини 3 статті 17 Закону України “Про прикордонний контроль” адміністрацією аеропорту вживаються необхідні заходи щодо спрямування потоку пасажирів цих рейсів у місця проведення державних видів контролю та вживаються
необхідні заходи щодо спрямування потоку пасажирів та запобігання проникненню сторонніх осіб у місця та приміщення для здійснення державних видів контролю.
1.7. Вибуття повітряних суден, які здійснюють міжнародні рейси, з аеропорту, згідно із пунктом 14 Типової технологічної схеми здійснення митного контролю повітряних транспортних засобів, дозволяється адміністрацією міжнародного аеропорту тільки після здійснення на цьому повітряному судні всіх передбачених законодавством видів контролю з дозволу підрозділу митного оформлення і відділу прикордонної служби.
1.8. Згідно з вимогами законодавства України СЗПН координує діяльність контрольних органів під час пропуску осіб, транспортних засобів та вантажів через державний кордон України, проведення прикордонного, митного та інших видів контролю в пункті пропуску, у межах визначених пунктами 4 та 5 Порядку здійснення координації діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з питань додержання режимів на державному кордоні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 1999 року № 48.
1.8.1. Перевізник або уповноважена ним посадова особа, у відповідності із статтею 1 Закону України “Про відповідальність перевізників під час здійснення міжнародних пасажирських перевезень”, перед початком міжнародного повітряного перевезення пасажира, зобов’язаний перевірити наявність у пасажира документів, необхідних для в’їзду до держави прямування, транзиту, та відмовити у перевезенні пасажиру, який на його вимогу не пред’явив необхідні документи.

Транспортні організації завчасно забезпечують посадових осіб контрольних органів інформацією щодо прибуття повітряних суден, які перевозять небезпечні та спеціальні вантажі, організовані групи пасажирів, типу повітряного судна, назва повітряного судна, час прильоту (відльоту), характеру та кількості вантажу, склад екіпажу і кількість пасажирів (при наявності).


1.8.2. Взаємодія між контрольними органами у пункті пропуску організовується і підтримується СЗПН з метою узгодження дій зміни прикордонних нарядів та контрольних органів під час пропуску через державний кордон осіб, транспортних засобів та вантажів.

Під час організації та підтримання взаємодії між контрольними органами у пункті пропуску СЗПН уточнює питання, що визначені у пункті 9.3 Порядку дій посадових осіб органів охорони державного кордону.

Під час організації та підтримання взаємодії із службою авіаційної безпеки додатково визначається та уточнюється порядок:

дотримання правил доступу та перебування осіб у контрольованій зоні аеропорту;

дій у разі виявлення зброї, вибухівки та інших небезпечних предметів;

огляду повітряних суден та вантажу, що ними перевозиться;

дій у разі виникнення конфліктних та інших нестандартних ситуацій, які створюють загрозу безпеці цивільної авіації;

надання інформації про товари і транспортні засоби, не пропущені через державний кордон України.


1.9. Організація приймання (відправлення) дипломатичної пошти (консульської валізи), зустрічі дипломатичного представника, який приймає чи відправляє дипломатичну пошту (консульську валізу) здійснюється уповноваженою особою аеропорту, призначеною керівником аеропорту на підставі поданої заявки. Інформація про час прибуття, номер рейсу, на якому прибуває або відправляється дипломатична пошта (консульська валіза), прізвище дипломатичного представника та час його прибуття до аеропорту, підрозділи, які задіяні у організації зустрічі або відправленні, перелік осіб, які будуть задіяні для забезпечення зустрічі або відправленні дипломатична пошта (консульська валіза), представника авіакомпанії перевізника передаються у відділ прикордонної служби та митний пост “Одеса − аеропорт” Одеської митниці ДФС.

Передача дипломатичної пошти (консульської валізи) від дипломатичного представника командиру повітряного судна та від командира повітряного судна дипломатичному представнику здійснюється в присутності уповноважених осіб відділу прикордонної служби та митного поста “Одеса − аеропорт” Одеської митниці ДФС.Митний контроль дипломатичної пошти (консульської валізи) здійснюється уповноваженою особою митного поста “Одеса − аеропорт” Одеської митниці ДФС в порядку, визначеному статтею 387 Митного кодексу України.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал