Положення про організацію оповіщення та зв'язку у надзвичайних ситуаціях, можливих на об'єктах Харківського національного економічного університету І. Загальна частинаСкачати 63.42 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації15.06.2017
Розмір63.42 Kb.
ТипПоложення

ПОЛОЖЕННЯ
про організацію оповіщення та зв'язку у надзвичайних ситуаціях,
можливих на об'єктах Харківського національного економічного
університету
І. Загальна частина
1.1. Положення про організацію оповіщення та зв'язку у надзвичайних ситуаціях, можливих на об'єктах Харківського національного економічного університету (далі – Положення) розроблено на підставі Законів України
«Про Цивільну оборону України», «Про захист населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру», «Про правові засади цивільного захисту», Постанови Кабінету Міністрів України від 15.02.1999р. №192 «Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв'язку у надзвичайних ситуаціях».
1.2. У цьому Положенні терміни і скорочення вживаються у наступному значенні:

Цивільна оборона (ЦО) – державна система органів управління, сил і засобів, призначених для організації і забезпечення захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, екологічного, природного та воєнного характеру;

Цивільний захист (ЦЗ) – система організаційних, інженерно-технічних, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних та
інших заходів, які здійснюються центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підпорядкуваннями їм силами і засобами, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, добровільними рятувальними формуваннями, що забезпечують виконання цих заходів з метою запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, які загрожують життю та здоров'ю людей, завдають матеріальних збитків у мирний час і в особливий період;

надзвичайна ситуація (НС) – порушення нормальних умов життя і діяльності людей на об'єкті або території, спричинене аварією, катастрофою, стихійним лихом, епідемією, епізоотією, епіфітотією, великою пожежою, застуванням засобів ураження, що призвели або можуть призвести до людських і матеріальних витрат;

зона можливого ураження – територія, на якій унаслідок виникнення надзвичайних ситуації виникає загроза здоров'ю або життю людей та заподіяння матеріальних втрат;

оповіщення – доведення сигналів і повідомлень органів ЦО про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення;

система оповіщення ЦО – комплекс організаційно-технічних засобів оповіщення, апаратури, засобів та каналів зв'язку, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації з питань цивільної оборони до центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення.

1.3.
Положення визначає порядок:

оповіщення керівного складу, невоєнізованих формувань, працівників та студентів університету про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій природного, техногенного та воєнного характеру у мирний час, в особливий період і у воєнний час та постійного інформування їх про обстановку в зоні можливого ураження з метою вжиття ефективних заходів захисту працівників, студентів і об'єктів університету від наслідків надзвичайних ситуацій;

забезпечення зв'язку між виконавцями рятувальних та інших невідкладних робіт, мобільною оперативною групою, органами управління з питань цивільної оборони (цивільного захисту) університету, м. Харкова і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України;

забезпечення зв'язку під час здійснення евакуаційних заходів;

проведення експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та зв'язку цивільної оборони (цивільного захисту).
1.4.
Оповіщення і зв'язок у надзвичайних ситуаціях в університеті забезпечується за допомогою технічних засобів системи управління, зв'язку, оповіщення і взаємодії, корпоративної інформаційно-аналітичної мережі та мобільного зв'язку.
1.5.
Сигнали оповіщення ЦО, повідомлення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, інформація про дії в умовах надзвичайної ситуації доводяться до працівників і студентів університету всіма наявними засобами зв'язку, мовлення, оповіщення.
1.6.
Підприємства електрозв'язку забезпечують на договірних умовах експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та зв'язку ЦО.
Відповідальність за експлуатацію апаратури і технічних засобів покладається на службу оповіщення та зв'язку ЦО(ЦЗ) університету. В оперативному підпорядкуванні служби зв'язку та оповіщення ЦО(ЦЗ) університету знаходиться оперативно-чергова служба університету, оперативно-чергові служби гуртожитків, група оповіщення постійної комісії з питань надзвичайних ситуацій, група оповіщення та зв'язку евакуаційної комісії, які відповідають за доведення сигналів і повідомлень органів управління ЦО(ЦЗ) про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій до керівного складу, членів комісій, невоєнізованих формувань, працівників та студентів університету.
1.7.Система оповіщення і зв'язку цивільної оборони (цивільного захисту) університету включає особовий склад служби оповіщення та зв'язку
ЦЗ(ЦО), оперативно-чергових служб університету та гуртожитків, груп оповіщення та зв'язку постійної комісії з питань надзвичайних ситуацій і евакуаційної комісії, комплекс організаційно-технічних заходів, апаратури
і технічних засобів оповіщення, апаратури, засобів та каналів зв'язку, призначених для своєчасного доведення сигналів та інформації з питань цивільної оборони (цивільного захисту) до керівного складу, членів комісій, невоєнізованих формувань, працівників та студентів університету.

ІІ. Організація оповіщення та зв'язку у надзвичайних ситуаціях,
можливих на об'єктах університету.
2.1.
Система оповіщення та зв'язку цивільної оборони (цивільного захисту) університету організовується штабом ЦО(ЦЗ) спільно з службою оповіщення та зв'язку ЦО(ЦЗ). Оповіщення здійснюється за схемами оповіщення та зв'язку (в робочий час та неробочий час), які затверджені начальником ЦО(ЦЗ), ректором університету: керівного та командно-начальницького складу - оперативно-черговою службою університету з використанням міського телефонного зв'язку
(мобільного зв'язку) за списками оповіщення першої та другої черги; членів постійної комісії з питань надзвичайних ситуацій та евакуаційної комісії групами оповіщення комісій з використанням всіх наявних засобів оповіщення та зв'язку; особового складу невоєнізованих формувань – командирами формувань за схемами оповіщення; працівників та студентів – службою оповіщення та зв'язку ЦЗ(ЦО) університету з залученням об'єктової системи оповіщення, оперативно-черговими службами у навчальних корпусах і гуртожитках з залученням об'єктових систем оповіщення та наявних засобів зв'язку.
2.2.
Апаратура і технічні засоби зв'язку та оповіщення ЦО, канали та засоби зв'язку університету входять до єдиної національної системи зв'язку і можуть використовуватися у системі централізованого оповіщення, яка забезпечує можливість циркулярного або вибіркового оповіщення керівників установ та закладів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.
2.3.
Система оповіщення та зв'язку у надзвичайних ситуаціях, можливих на об'єктах університету, будується на функціонуванні: внутрішньої АТС пункту управління начальника Цивільного захисту – ректора університету, яка забезпечує зв'язок з органами управління, службами і силами ЦО(ЦЗ), факультетами та іншими структурними підрозділами університету; міської АТС “Укртелеком” пункту управління начальника Цивільного захисту – ректора університету, яка забезпечує зв'язок з органами управління та силами оперативного реагування на надзвичайні ситуації, підприємствами, установами та закладами м. Харкова; міської АТС “Велтонтелеком” запасного пункту управління начальника
Цивільного захисту – ректора університету для забезпечення резервного каналу зв'язку; корпоративної системи мобільного зв'язку, яка забезпечує оповіщення керівного та командно-начальницького складу ЦО(ЦЗ) університету при загрозі і виникненні надзвичайних ситуацій; міжміської АТС, яка забезпечує зв'язок з органом управління з питань
Цивільного захисту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України; спеціальної апаратури і технічних засобів зв'язку ЦО для забезпечення циркулярного або вибіркового зв'язку з органом управління з питань

Цивільного захисту Міністерства освіти і науки, молоді та спорту
України; корпоративної інформаційно-аналітичної мережі (об'єктової ланки
Урядової інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій), яка забезпечує зв'язок з органами управління з питань
Цивільного захисту м. Харкова і Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України; об'єктових систем оповіщення у навчальних корпусах і гуртожитках, які забезпечують оповіщення працівників і студентів університету про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій, а також ручної сирени у екстрених випадках.
2.4.
Експлуатаційно-технічне обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та зв'язку ЦО повинно забезпечувати підтримання їх у готовності до виконання завдань у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення сталого управління заходами ЦО.
Роботи з експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і засобів оповіщення та зв'язку ЦО включаються в обсяг послуг, які надаються підприємствами електрозв'язку. Капітальний ремонт апаратури і технічних засобів оповіщення та зв'язку ЦО виконується підприємствами електрозв'язку на підставі окремих договорів. Відповідальність за експлуатаційно-технічне обслуговування системи оповіщення та зв'язку
ЦО покладається на начальника служби оповіщення та зв'язку ЦО (ЦЗ) університету.
2.5.
Загальний контроль за технічним станом спеціальної апаратури і технічним засобів зв'язку ЦО, організацію та проведенням усіх заходів для забезпечення безперервності і стійкості їх роботи, за охороною і допуском у приміщення, де встановлено апаратуру і технічні засоби оповіщення та зв'язку ЦО, покладається на начальника спеціального відділу.
2.6.
Відповідальність за збереження апаратури і технічних засобів оповіщення та зв'язку ЦО і їх технічну готовність несуть керівники структурних підрозділів університету, де установлено ці засоби.
Технічне обслуговування апаратури і технічних засобів об'єктових систем оповіщення,
інформаційно-аналітичної мережі здійснюється
інформаційно-обчислювальним центром університету.
2.7.
Обов'язки начальника служби оповіщення та зв'язку ЦО(ЦЗ) університету виконує інженер експлуатаційно-технічного відділу, відповідальний за функціонування засобів зв'язку.
Заступниками начальника служби оповіщення та зв'язку ЦО(ЦЗ) університету є начальник групи оповіщення та зв'язку постійної комісії з питань надзвичайних ситуацій і начальник групи оповіщення та зв'язку евакуаційної комісії. В оперативному підпорядкуванні начальника служби оповіщення та зв'язку ЦО(ЦЗ) знаходяться оперативно-чергова служба університету та оперативно-чергові служби гуртожитків.
2.8.
Основним завданням оперативно-чергової служби університету у випадку загрози або виникнення надзвичайних ситуацій є оповіщення керівного та командно-начальницького складу ЦО(ЦЗ) університету за списками першої та другої черги.

2.9.
Оперативне чергування у гуртожитках здійснюється оперативно- черговими службами гуртожитків.
2.10.
Порядок дій оперативно-чергових служб в умовах загрози або виникнення надзвичайних ситуацій встановлений
інструкціями, затвердженими начальником ЦО(ЦЗ) – ректором університету.
ІІІ. Заключна частина

3.1.
Готовність системи оповіщення та зв'язку університету забезпечується шляхом: організації цілодобового чергування посадових осіб оперативно- чергових служб у навчальних корпусах і гуртожитках університету; завчасної підготовки персоналу оперативно-чергових служб, посадових осіб служби оповіщення та зв'язку ЦО(ЦЗ) університету до дій у надзвичайних ситуаціях; впровадження у навчальних корпусах та гуртожитках університету об'єктових систем оповіщення з використанням сучасних технологій; якісного експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та системи зв'язку ЦО.
3.2.
Розвиток та реконструкція об'єктових систем оповіщення у навчальних корпусах та гуртожитках університету, апаратури та технічних засобів зв'язку ЦО здійснюється за рішенням начальника
ЦО(ЦЗ) – ректора університету у відповідності з Програмою перспективного розвитку системи оповіщення та зв'язку ЦО(ЦЗ) університету. Фінансування робіт, пов'язаних з проектуванням та створенням об'єктових систем оповіщення, їх експлуатаційно-технічне обслуговування проводиться за рахунок університету.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал