Положення про об'єднання вчителів-предметників, мету та завдання, форми та методи роботи шкільного методичного об'єднання, критерії та рівні оцінки його діяльностіСторінка1/4
Дата конвертації23.12.2016
Розмір0.82 Mb.
ТипПоложення
  1   2   3   4


Падагуц О. Д.
http://www.svetly5school.narod.ru/clip2057.jpg f:\яяяяяяя\атестація\вимоги до цифрових ресурсів\zrazok_titulki_a-4.jpg

Рекомендації голові методичного об'єднання


Христинівка


Відділ освіти Христинівської райдержадміністрації Районний методкабінет Христинівська спеціалізована школа І – ІІІ ступенів №1 імені О. Є. Корнійчукаf:\малюнки\картинки школа\1383656927_1333085109_2012-03-30_091951.jpg

Падагуц О. Д.

Рекомендації голові методичного об'єднання

Схвалено радою методичного кабінету (протокол №1 від 16 січня 2015 року)

f:\малюнки\картинки школа\03715647.jpg

АНОТАЦІЯ

У методичному посібнику представлені рекомендації щодо організації роботи шкільного методичного об’єднання: висвітлено положення про об'єднання вчителів-предметників, мету та завдання, форми та методи роботи шкільного методичного об'єднання, критерії та рівні оцінки його діяльності.

Методичний посібник містить рекомендації щодо планування роботи методоб'єднання вчителів математики, фізики та інформатики; зразок аналізу роботи методоб’єднання за 2013 – 2014, орієнтовну тематику засідань на 2014 – 2015 навчальний рік, оформлення протоколу засідання методоб’єднання. Наведено зразки діагностик, досліджень, моніторингів та вказівки для практичної діяльності шкільних методичних об’єднань.f:\малюнки\картинки школа\kn8.jpg

Посібник рекомендовано для голів методичних об'єднань та вчителів природничо-математичного циклу.

ЗМІСТ

Розділ І. Організація роботи шкільного методичного об'єднання.………………………….…...................................9

1.1. Положення про методичне об'єднання вчителів-предметників…………..…………..………………………...11

1.2. Основні форми роботи методоб'єднань…..………13

1.3. Аналіз роботи методичного об'єднання.……….....15

1.4. Планування роботи методоб'єднання......................19

1.5. Документація методичного об'єднання.…………..21

1.6. Критерії та рівні діяльності методичного об'єднання вчителів.……………………………………………………..22

Розділ ІІ. Орієнтовний зразок оформлення матеріалів роботи методоб'єднання вчителів математики, фізики та інформатики….......................................................................27

2.1. Аналіз роботи методичного об'єднання за 2013 – 2014 навчальний рік.………….…………………………….31

2.2. Тематика засідань.…..……………...…………........57

2.3. Проблемні питання, над якими працюють вчителі…………………………………………………….…66

2.4. Організація виховної роботи з математики, фізики та інформатики………...........................................................70

2.5. Заходи щодо підвищення фахової майстерності педагогів…………………………………..…………………71

2.6. Заходи щодо зміцнення матеріальної бази кабінетів……………..…………………………….………...74

2.7. Зразок протоколу засідання методичного об'єднання……………………….…………….…………….77

Список використаних джерел………………….…………..81

Додатки……………………………….…………….……….861

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

ШКІЛЬНИХ МЕТОДИЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ

Методична роботаце важлива складова післядипломної педагогічної освіти, яка має цілісну систему дій і заходів, спрямованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності вчителів, розвиток творчого потенціалу педагогічного колективу школи, досягнення позитивних результатів навчально-виховного процесу. Вона має ґрунтуватися на сучасних досягненнях психолого-педагогічної науки з урахуванням досвіду діяльності вчителів і конкретного аналізу результатів навчально-виховного процесу.

Участь у методичній роботі має бути професійним обов'язком кожного вчителя.

Основною організаційною формою колективної методичної роботи в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів є методичні об'єднання вчителів-предметників. Їхньою головною функцією є ознайомлення вчителів із сучасним станом і перспективами розвитку загальної середньої освіти, досягненнями вітчизняної та зарубіжної педагогічної і психологічної науки, перспективним педагогічним досвідом, оновлення і поглиблення знань педагогічних працівників зі спеціальності та суміжних дисциплін, постійне підвищення їхнього загальнокультурного рівня. 1

Методичне об'єднання створюються, реорганізуються і ліквідуються директором школи за поданням заступника директора з навчально-виховної роботи; організовується за наявності в школі не менше трьох вчителів, які працюють по одному предмету або по одній освітній галузі. До складу методичного об'єднання можуть входити вчителі суміжних дисциплін.

Контроль за діяльністю методоб’єднань здійснюється директором школи, його заступниками з методичної та навчально-виховної роботи відповідно до планів методичної роботи школи та внутрішкільного контролю, які затверджуються директором навчального закладу.

Члени методичного об'єднання відкритим голосуванням обирають із досвідчених учителів (учителів-методистів, старших учителів) керівника (голову).

Протягом навчального року проводиться не менше 4 засідань методичного об'єднання вчителів, тобто один раз у чверть в залежності від актуальності питань, що розглядаються, та інших умов, в яких працюють об'єднання. Голова шкільного методичного об'єднання повідомляє про засідання м/о (час, місце) керівника методичної служби школи. По кожному з обговорюваних питань приймаються рекомендації, і ведеться протокол, який підписується головою шкільного методичного об'єднання. 2

ПОЛОЖЕННЯ ПРО МЕТОДИЧНЕ ОБ'ЄДНАННЯ

ВЧИТЕЛІВ-ПРЕДМЕТНИКІВ

Методичне об'єднання вчителів-предметників є важливим структурним підрозділом науково-методичної служби школи, воно веде методичну роботу з предметів, організує позакласну діяльність учнів. Робота м/о будується відповідно до вимог стратегічних документів школи та даного положення.Методичне об'єднання:

 • проводить проблемний аналіз результатів освітнього процесу;

 • вносить пропозиції зі зміни змісту та структури обов'язкових навчальних курсів, їх навчально-методичного забезпечення, з коректування вимог до мінімального обсягу та змісту навчальних курсів;

 • проводить первісну експертизу істотних змін, внесених викладачами в навчальні програми, що забезпечують засвоєння учнями вимог державних освітніх стандартів;

 • вносить пропозиції з організації та змісту атестації педагогів;

 • вносить пропозиції з організації та змісту досліджень, орієнтованих на поліпшення освоєння учнями навчального матеріалу відповідно до державних освітніх стандартів;

 • приймає рішення про підготовку методичних рекомендацій на допомогу вчителям, організує їх розробку й освоєння;

 • розробляє методичні рекомендації для учнів та їхніх батьків з метою найкращого засвоєння відповідних предметів і курсів, підвищення культури навчальної праці, дотримання режиму праці й відпочинку;

 • організує роботу методичних семінарів для малодосвідчених учителів-початківців.

Методичне об'єднання узгоджує свою діяльність із відповідними кафедрами в особі їхніх завідувачів. У своїй роботі м/о підзвітні педагогічній раді.

Методичне об'єднання має право:

висувати пропозиції про поліпшення навчального процесу у школі;

звертатися за консультаціями з проблеми навчання й навчальної діяльності учнів до заступників директора школи з науково-методичної, навчально-виховної роботи, до завідувачів кафедр;

порушувати питання про заохочення своїх членів за успіхи в роботі, активну участь в інноваційній діяльності;

готувати свої пропозиції при проведенні атестації вчителів;

порушувати питання публікації матеріалів про кращий досвід, накопичений у рамках методичного об'єднання;

рекомендувати своїм учасникам різні форми підвищення кваліфікації за межами школи 3.

ОСНОВНІ ФОРМИ РОБОТИ МЕТОДИЧНИХ ОБ'ЄДНАНЬ


 • Вивчення та реалізація в навчально-виховний процес вимог керівних документів;

 • проведення педагогічних експериментів з проблем методики навчання і виховання учнів та впровадження їх у навчально-виховному процесі;

 • круглі столи, наради, семінари з навчально-методичних питань, творчі звіти вчителів, відкриті уроки та позакласні заходи;

 • лекції, доповіді, наради, дискусії з методики навчання і виховання, питань загальної педагогіки та психології;

 • організація роботи наставників з молодими і малодосвідченими вчителями;

 • проведення предметних і методичних тижнів, конкурсів, олімпіад із предметів;

 • взаємовідвідування уроків;

 • спільні засідання з іншими методичними об'єднаннями з метою обміну досвідом, вирішення спільних проблем;

 • аналіз результатів освітньої діяльності з предмету та контроль за якістю проведення навчальних занять.

Робота методичного об'єднання в освітньому закладі повинна носити системний характер – це:

 • характеристика кадрового складу;

 • аналіз діяльності за минулий період;

 • складання продуманого плану роботи виходячи із завдань, що стоять перед школою в даний період;

 • практична реалізація плану роботи силами педагогів, що входять до методичне об'єднання, всебічна взаємодопомога.

Характеристика кадрового складу включає питання, пов'язані з професійним рівнем педагога, його освітою, підвищенням кваліфікації, атестацією, педагогічним стажем, навантаженням, вченим ступенем, званнями, нагородами, індивідуальним планом самоосвітньої діяльності та іншими аспектами діяльності. Знання професійних якостей вчителів, їх творчого потенціалу допоможе грамотно спланувати роботу методичного об'єднання.

Планування роботи методичного об'єднання необхідно почати з всебічного аналізу діяльності за минулий період. 4АНАЛІЗ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ’ЄДНАННЯ

Аналіз роботи методоб’єднання за минулий навчальний рік передбачає вивчення наступних питань: • діагностика рівня навченості та якості знань за результатами контрольних робіт, підсумків півріччя і навчального року, результатів олімпіад, ДПА та ЗНО в порівнянні з попереднім періодом;

 • діяльність вчителів щодо вдосконалення професійної майстерності – результативність професійної діяльності, результативність підвищення кваліфікації та самоосвіти, участь у дослідно-експериментальній та науково-методичній роботі;

 • обґрунтованість вибору того чи іншого варіанту навчально-методичного забезпечення викладання предметів в основній та старшій школі;

 • підвищення кваліфікації вчителів, підсумки роботи з самоосвіти;

 • наявність програм, підручників, посібників, розробок, обмін досвідом, використання нових технологій, тестування, інформатизація;

 • стан виховної роботи в урочний і позаурочний час.

План повинен відповідати потребам школи і сучасним вимогам національної системи освіти. Цілі, які ставляться, повинні бути реальними і досяжними. План – це програма досягнення цілей, яка відображає завдання, об'єднує зусилля всіх членів методичного об'єднання, забезпечує послідовність заходів і наступність у роботі всіх структур школи. План повинен показувати, хто і що повинен робити і в які терміни.

Планування роботи методичного об'єднання залежить від багатьох зовнішніх і внутрішніх факторів, включаючи програму реформування національної системи освіти в Україні в цілому і завдання, що стоять перед конкретним освітнім закладом в даний момент.

План роботи складається головою м/о відповідно до плану роботи школи. Він повинен відображати рекомендації міських, районних методичних кабінетів, методичну тему, над якою працює педагогічний колектив, враховувати індивідуальні плани професійної самоосвіти вчителів на основі аналізу роботи за минулий рік. План розглядається на засіданні методоб’єднання, узгоджується із заступником директора школи з навчально-виховної роботи і затверджується директором школи.

У плані роботи слід виділити основні пріоритети, такі як підвищення якості навчання та викладання, вдосконалення виховного процесу, спрямованого на розвиток особистості дитини.

Після визначення теми, над якою працюють вчителі даного циклу, потрібно намітити форму її практичного звіту: виступ на семінарі, представлення досвіду роботи з практичним показом на відкритому уроці, доповідь на науково-практичній конференції, майстер-клас та ін.

Для забезпечення сучасного рівня методичної роботи в школі важливо організувати роботу по ознайомленню вчителів з нормативними документами, новинками методичної та спеціальної літератури, монографіями.

На засіданнях методичного об'єднання можуть розглядатися питання, пов'язані зі складанням рекомендацій, пам'яток, алгоритмів для вивчення найбільш важких тем програми, питання з формування, вивчення і поширення передового педагогічного досвіду.

Плануючи роботу м/о, необхідно використовувати як традиційні, так і нетрадиційні форми та методи: засідання, ділові педагогічні ігри, лекції, лекції-консультації, доповіді, практичні заняття, мозкові штурми, тренінги, диспути, а також участь педагогів у підготовці і проведенні масових заходів (педагогічних читань, науково-практичних конференцій, семінарів, виставок, конкурсів тощо).

У процесі роботи методичних об'єднань належна увага має приділятися заслуховуванню й обговоренню доповідей, які не повинні зводитися до спрощеного переказу відомих фактів і явищ, а містити виклад матеріалу на високому теоретичному рівні, що відповідає сучасному розвитку тієї чи іншої галузі знань, достовірну інформацію, аргументовані висновки і положення.

Важливу роль у проведенні методичної роботи мають практичні заняття, під час яких детально розглядаються окремі теоретичні положення і формуються вміння та навички їх практичного застосування.

Для того щоб безцінний педагогічний досвід не пропав, необхідно до нього дбайливо ставитися і грамотно оформляти у вигляді методичних "скриньок", звітів, публікацій. Можлива організація виставки конспектів уроків, творчих робіт, рефератів, наочних посібників, кращих зошитів. Методичне об'єднання складає план-графік взаємних відвідувань уроків з метою вдосконалення педагогічної майстерності. Велике значення в роботі м/о має кваліфікована допомога, наставництво в роботі з молодими фахівцями.

ПЛАНУВАННЯ РОБОТИ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

Питання, рекомендовані для включення до плану роботи методичного об'єднання: • вивчення нормативних документів;

 • вивчення нових програм і підручників;

 • огляд методичної та педагогічної літератури;

 • питання теорії та методики викладання предмета, питання педагогіки та психології;

 • випереджаюче вивчення важких розділів і тем програми;

 • розробка рекомендацій, пам'яток, наочних посібників;

 • питання наступності та міжпредметних зв'язків;

 • питання про дотримання єдиного орфографічного режиму;

 • робота з вивчення і поширення передового педагогічного досвіду; організація семінарів, майстер-класів з вивчення досвіду роботи вчителів у поєднанні з його практичним застосуванням;

 • організація взаємовідвідування уроків;

 • вивчення стану викладання предмету вчителями та якості знань учнів;

 • організація наставництва, стажування в роботі з молодими фахівцями;

 • робота з обдарованими дітьми та з дітьми, що потребують особливої уваги;

 • вивчення і впровадження інноваційних технологій тощо;

 • діагностику утруднень учителів і вибір форм підвищення кваліфікації на основі аналізу потреб;

 • підготовка матеріалів до ДПА;

 • повідомлення вчителів, які відвідують предметні курси, семінари, консультації;

 • підготовка до педагогічних читань, предметних конференцій, районних нарад, семінарів та ін.;

 • звіти вчителів по темі самоосвіти;

 • участь в атестації педагогічних працівників;

 • організація накопичення методичних матеріалів і розробок;

 • організація виставок конспектів уроків, тематичних розробок, дидактичних матеріалів, наочних посібників, рефератів, творчих робіт учнів, кращих зошитів;

 • розробка основних напрямів і форм активізації пізнавальної, науково-практичної діяльності учнів у позаурочний час (олімпіади, конкурси, предметні тижні, аукціони знань тощо).

ДОКУМЕНТАЦІЯ МЕТОДИЧНОГО ОБ'ЄДНАННЯ

Документація методичного об'єднання включає: • положення про методичне об'єднання вчителів-предметників;

 • аналіз роботи методичного об'єднання за минулий навчальний рік;

 • тематика засідань;

 • проблемні питання, над якими працюють вчителі;

 • організація виховної роботи з предмета;

 • заходи щодо підвищення фахової майстерності педагогів;

 • заходи щодо зміцнення матеріальної бази кабінетів;

 • результати діагностики, моніторингів, аналізи зрізів знань, контрольних робіт і т. д.;

 • результати предметних олімпіад, різноманітних конкурсів;

 • порівняльний аналіз ДПА, ЗНО;

 • доповіді вчителів, матеріали відкритих уроків, позакласних заходів тощо;

 • протоколи засідань методичних об'єднань.

f:\малюнки\картинки школа\knigi-chtenie-shablon-1.pngf:\малюнки\картинки школа\knigi-chtenie-shablon-1.pngf:\малюнки\картинки школа\336584.jpg

КРИТЕРІЇ ТА РІВНІ ОЦІНКИ ДІЯЛЬНОСТІ МЕТОДИЧНИХ ОБ’ЄДНАНЬ ВЧИТЕЛІВ

Вивчити, проаналізувати і оцінити роботу шкільного методичного об'єднання вчителів-предметників можна використовуючи таблицю оцінки діяльності методичних об’єднань вчителів. 5
1. Підвищення кваліфікації педагогів

Оптимальний рівень

(3 бали)


Систематично проводиться робота по підви-щенню кваліфікації педагогів. Всі вчителі зай-маються самоосвітою, розроблена система їх-нього навчання на курсах у відповідності з ос-новними проблемами навчального процесу в школі

Задовільний рівень

(2 бали)


Періодично проводиться робота по підвищенню кваліфікації учителів. Всі вчителі займаються самоосвітою, періодично навчаються на курсах підвищення кваліфікації

Критичний рівень

(1 бал)


Робота по підвищенню кваліфікації проводиться від випадку до випадку. Частина педагогів зай-мається самоосвітою, деякі з них навчаються на курсах підвищення кваліфікації

Незадовільний рівень

(0 балів)Робота по підвищенню кваліфікації вчителів не проводиться. Педагоги практично не займають-ся самоосвітою і не відвідують курси підви-щення кваліфікації

2. Відвідування уроків керівником методичного об’єднання, організація взаємовідвідування уроків

3 бали

Регулярно відвідуються, аналізуються уроки, розробляються рекомендації. Є педагоги-нас-тавники, які проводять заняття “Школи моло-дого вчителя”

2 бали

Уроки відвідуються, аналізуються, виробля-ються рекомендації, але діяльність не носить системний характер

1 бал

Уроки відвідуються і аналізуються тільки керівником методичного об’єднання. Взаємовід-відування уроків не практикується

0 балів

Уроки вчителів не відвідуються

3. Якість знань, рівень навчальних досягнень учнів по предмету

3 бали


Якість знань і рівень навчальних досягнень учнів знаходяться на стабільно хорошому рівні, в окре-мих класах підвищуються

2 бали

Якість знань і рівень навчальних досягнень учнів стабільні, але не знаходяться на низькому рівні

1 бал

Якість знань і рівень навчальних досягнень учнів стабільні, але в окремих класах знижуються

0 балів

Якість знань, рівень навчальних досягнень зни-жуються або стабільно знаходяться на низькому рівні

4. Факультативна і позаурочна діяльність

3 бали

Систематично проводяться заняття факульта-тивів. Позаурочна робота проводиться по декель-кох напрямках по всім паралелях.

2 бали

Систематично організуються заняття факульта-тивів; позаурочна діяльність проводиться по де-кількох напрямках, але не у всіх класах або не регулярно.

1 бал

Заняття факультативів проводяться від випадку до випадку, позаурочна діяльність носить епізо-дичний характер

0 балів

Заняття факультативів практично не проводять-ся, позаурочна діяльність не організується

5. Методична робота

3 бали

Щорічно планується і регулярно втілюється роз-робка методичних посібників, рекомендацій для педагогів і учнів по різним проблемам

2 бали

Періодично розробляються методичні посібни-ки, рекомендації для педагогів та учнів

1 бал

Епізодично розробляються методичні посібники для педагогів та учнів.

0 балів

Методичні посібники для педагогів та учнів не розробляються

6. Робота методичного об’єднання по вивченню, узагальненню та поширенню досвіду кращих педагогів

3 бали

Дана робота систематично планується і прово-диться

2 бали

Дана робота проводиться, але не планується заз-далегідь

1 бал

Дана робота проводиться епізодично

0 балів

Дана робота не проводиться

7. Відносини педагогів до роботи в методичному об’єднання

3 бали

Педагоги, що входять до методичного об’єднан-ня, є групою однодумців, що приділяють велике значення методичній роботі

2 бали

Педагоги розуміють важливість методичної ро-боти, беруть активну участь в організованих за-ходах

1 бал

Педагоги розуміють, що методичною роботою займатися потрібно, але роблять це без бажання

0 балів

Відсутність творчості; педагоги вважають, що методична робота зайва витрата часу

8. Ведення документації методичного об’єднання.

3 бали

Ведеться повністю у відповідності до Положен-ня про методичне об’єднання

2 бали

Ведеться в основному у відповідності до Поло-ження про методичне об’єднання

1 бал

Частково відповідає Положенню про методичне об’єднання

0 балів

Ведеться, але не відповідає Положенню про ме-тодичне об’єднання

9. Проведення засідань методичного об’єднання

3 бали

Всі засідання методичного об’єднання прове-дені згідно плану роботи. Виконання рішень за-сідань контролюється, відслідковуються резуль-тати діяльності педагогів – учасників методич-ного об’єднання

2 бали

Проведені всі засідання методичного об’єд-нання, на яких розглянуті більшість з запла-нованих питань. Виконання рішень в основному контролюється, відслідковуються результати діяльності педагогів – учасників методичного об’єднання

1 бал

Проведена більшість запланованих засідань ме-тодичного об’єднання, на яких розглянуті ос-новні питання роботи. Виконання рішень конт-ролюється епізодично, результати діяльності педагогів – учасників методичного об’єднання відслідковуються нерегулярно

0 балів

Засідання методичного об’єднання проводься від випадку до випадку. Виконання рішень не контролюється, результати діяльності педагогів – учасників методичного об’єднання не відслідковуються

10. Відвідування засідань методичного об’єднання

3 бали

Всі педагоги відвідують засідання методичного об’єднання, крім відсутніх через хворобу або інші поважні обставини

2 бали

Більшість педагогів відвідують засідання мето-дичного об’єднання

1 бал

Засідання методичного об’єднання регулярно

відвідують половина педагогів0 балів

Засідання методичного об’єднання відвідують регулярно менше половини педагогів

Підсумки оцінки:
 • 30 – 26 балів – методичне об’єднання працює на оптимальному рівні;

 • 25 – 18 балів – методичне об’єднання працює на задовільному рівні;

 • 17 – 9 балів – методичне об’єднання працює на критичному рівні;

 • менше ніж 9 балів – методичне об’єднання працює незадовільно.


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал