Положення про науково-методичну радуСкачати 148.58 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір148.58 Kb.
ТипПоложення

План роботи методичної ради

ліцею


ПОЛОЖЕННЯ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ РАДУ

Науково-методична рада (НМР) є колективним громадським професійним органом, що поєднує на добровільній основі педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення у ліцеї на науковій основі, керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями

НМР покликана координувати зусилля різних служб, підрозділів ліцею, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу.

НМР є головним консультативним органом ліцею з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.Науково-методична рада:

- розглядає, виробляє, оцінює стратегічно важливі пропозиції з розвитку ліцею, її окремих ділянок, з науково-методичного забезпечення освітніх процесів, у тому числі інноваційних;

- організує розробку, експертизу стратегічних документів ліцею (програм розвитку, освітньої програми, що включає навчальний план);

- організує розробку та коректування концепції освітнього процесу відповідно до основних напрямків розвитку ліцею;

- аналізує стан і результативність роботи науково-методичної служби;

- вносить пропозиції зі зміни, удосконалювання складу, структури та діяльності науково-методичної служби, бере участь у їх реалізації;

- аналізує хід і результати комплексних нововведень, досліджень, що мають значущі наслідки для розвитку ліцею в цілому;

- виробляє та погоджує підходи до організації, здійснення й оцінки інноваційної діяльності у ліцеї (пошук та освоєння нововведень, організація дослідно-експериментальної, дослідницької діяльності, розробка й апробація авторських навчальних програм, нових педагогічних технологій і т. д.);

- організує цілеспрямовану роботу з розвитку професійної майстерності педагогів;

- організує (самотужки або із запрошенням кваліфікованих фахівців) консультування педагогів із проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного самовдосконалення;

- контролює хід і результати комплексних дослідницьких проектів, здійснюваних у ліцеї;

- вносить пропозиції із забезпечення інноваційних процесів у ліцеї необхідними фінансовими матеріально-технічними й іншими ресурсами, з розвитку інноваційного клімату у ліцею;

- вносить пропозиції зі створення тимчасових творчих колективів (ВТК);
ініціює та здійснює комплексні дослідження у школі;

- вносить пропозиції зі стимулювання й оцінки інноваційної діяльності педагогів, у тому числі в ході атестації.

Членами НМР є заступники директора, керівники методичних об'єднань, що працюють спільно в інтересах розвитку ліцею.

Голова НМР обирається членами ради. Його кандидатура узгоджується

з адміністрацією школи.

У своїй діяльності науково-методична рада підзвітна педагогічному колективу ліцею, несе відповідальність за прийняті рішення та забезпечення їх реалізації.

Періодичність засідань НМР визначається її членами, виходячи з необхідності (як правило, не рідше одного разу на чверть).

 


Склад науково-методичної ради


 1. Голик Віктор Валентинович, директор ліцею – голова методичної ради;

 2. Кваснюк Михайло Васильович, заступник директора з НВР – заступник голови методичної ради;

 3. Петрушка Людмила Миколаївна, голова МК класних керівників і вихователів – член ради;

 4. Москалюк Віта Олександрівна, методист – член ради;

 5. Голик Василь Несторович, старший майстер – член ради;

 6. Дорош Микола Іванович, викладач спеціальних дисциплін, голова МК викладачів і майстрів виробничого навчання механізаторського циклу – член ради;

 7. Фокшек Оксана Василівна, викладач біології, голова МК викладачів математично-природничого циклу – член ради;

 8. Кузьмич Ярослава Василівна, викладач хімії і спеціальних дисциплін, голова МК викладачів і майстрів виробничого навчання технологічного циклу – член ради;

 9. Букорос Світлана Іванівна, викладач історії, голова МК викладачів гуманітарних дисциплін – член ради;

 10. Барабаш Наталія Михайлівна, практичний психолог – член ради.

 11. Сирота Богдана Іванівна, в.о.заступника директора з НВихР, соціальний педагог – член ради.


Cтруктура методичної роботи  на 2016 -2017 н.р.:

 1. Методичний анонс-огляд новинок літератури «Педагогічний бестселер» (серпень)

 2. Науково-практична конференція «Сучасні моделі системи виховної діяльності групи.  Психолого-педагогічні умови становлення, розвитку виховної системи групи» (керівник – Сирота Б.І., Барабаш Н.М) (жовтень)

 3. Фестиваль показових виховних заходів «Формуємо ціннісне ставлення до природи»(листопад)

 4. Психолого-педагогічний семінар з теми «Проблеми формування творчої самостійної діяльності учнів  у навчально-виховному процесі» (керівник – Фокшек О.В.) (листопад);

 5. Педрада-конференція «Вплив науково-методичної підготовки та професійної майстерності викладача на результативність навчально-виховного процесу» (грудень)

 6. Методичний ринг  «Сучасні педагогічні технології» (голови МК)  (січень)

 7. Педрада-естафета з елементами рольової гри «Педагогічна та психологічна співпраця викладачів та батьків, як одна з головних умов ефективності лілейного та сімейного виховання» (січень)

 8. Практичний семінар для класних керівників «Розвиток педагогічного мислення класного керівника : формування якостей інноваційної особистості» (керівник – Петрушка Л.М.)  (лютий)

 9. Декадник методичної роботи : презентаційний меседж «А я роблю так…» (лютий-березень)

 10. Аукціон педагогічних ідей з науково-методичної  проблеми «Палітра інноваційних методик та новітніх технологій на уроках» (керівник – Букорос С.І.) (березень)

 11. Вернісаж педагогічних думок «Формування креативної особистості в рамках нестандартного уроку» (керівник – Кузьмич Я.В.)  (травень)

 12. Науково-практична конференція про хід реалізації ІІІ етапу роботи пед. колективу над науково-методичною проблемою закладу (керівник – Голик В.В.) (травень)

 13. Творча група вчителів природничих дисциплін «Впровадження елементів інноваційних технологій в процесі вивчення природничих дисциплін» (керівник – Фокшек О.В.)

 14. Клуб педагогічної майстерності (керівник – Москалюк В.О.)

 15. Продовжити роботу комісій по вивченню досвіду викладача інформатики Сандуляк Тамари Петрівни та викладача спеціальних дисциплін Дороша Миколи Івановича (вересень  2016 р. – березень  2017 р.)

 
 
 

ПЛАН РОБОТИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ


Ставчанського професійного ліцею

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ЛІЦЕЮ:

“Формування інформаційно-комунікативного простору, як засобу реалізації компетентнісного підходу до забезпечення високої якості освіти”

 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ


 • 2016-2017 н.р. Організація роботи: Опанування педагогічним колективом теоретичних основ проблеми.

 • 2017-2018,  2018-2019 н.р. Освоєння методики реалізації науково-методичної проблеми. Організація дослідницької роботи.

 • 2019-2020 н.р. Узагальнення досвіду роботи педагогічного колективу з науково-методичної проблеми.

 • 2020-2021 н.р. Дослідження результатів роботи, систематизація та узагальнення педагогічного досвіду.

ЗАВДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

- координація змісту і вдосконалення методики колективної та індивідуальної роботи;


- вирішення проблемних педагогічних питань;
- впровадження ППД, нових технологій у навчальний процес;
- освоєння педагогічним колективом методики реалізації науково-методичної проблеми ліцею;
- вивчення стану методичної роботи в ліцеї;
- вивчення якості викладання, рівня знань учнів із загальноосвітніх предметів;
- вивчення досвіду роботи вчителів;
- атестація педагогічних кадрів, курсова перепідготовка;
- координація роботи по розробці методичних рекомендацій по викладанню профільних дисциплін;
- затвердження авторських програм;
- координація роботи з обдарованими дітьми;
- видавнича діяльність педагогічних працівників ліцею.

 

ЗАСІДАННЯ   ІВересень 2016 р.


з/п

 

Зміст
 

Відповідальні
 

1

Підсумки внутрішньоліцейної методичної роботи за 2014-2015 н.р. та завдання на 2015-2016 н.р.

Москалюк В.О.

2

Обговорення  і  затвердження  плану  роботи  методичної  ради  на  2015-2016  навчальний  рік.

Москалюк В.О.

3

Обговорення  і  затвердження  планів  роботи  ліцейних  кафедр  на  2015-2016  навчальний  рік.

Москалюк В.О,

Голови МО4

Затвердження  плану  роботи  по  підготовці  учнів  до  проведення  І  та  ІІ  етапів Всеукраїнських олімпіад  з  базових  дисциплін.

Москалюк В.О.

5

Затвердження програм ліцейних гуртків.

Кваснюк М.В.

Сирота Б.І.6

Затвердження плану проведення предметних тижнів у 2015-2016 н.р

Москалюк В.О.

7

Обговорення  Концепції національно-патріотичного виховання, нових  навчальних  програм  з  базових  дисциплін, підручників,  рекомендацій  Міністерства  освіти  й  науки  України  щодо  викладання  предметів.

Голови МК

8

Поновлення  інформаційних матеріалів   з питань  сучасної  педагогіки,  методики,  психології.

Адміністрація

психолог.9

Інформація  про  нормативні  документи  з  питань  організації  навчально-виховного  процесу.

Кваснюк М.В. Сирота Б.І.

10

Про участь викладачів у роботі психолого-педагогічного семінару з теми «Проблеми формування творчої самостійної діяльності учнів  у навчально-виховному процесі»

Фокшек О.В.

11

Огляд  методичної  літератури  за  літній  період.

Голови МК

 

ЗАСІДАННЯ   ІІ

Листопад 2016 р.


з/п

 

Зміст
 

Відповідальні
 

1

Робота  з  обдарованими  дітьми.

Голови МК

2

Про організацію та проведення ліцейних олімпіад з базових дисциплін.

Москалюк В.О.

Голови МК3

Про взаємовідвідування  уроків учителями.

Голови МК

4

Випуск друкованої продукції у 2016-2017 н.р.

Москалюк В.О.

5

Атестація педагогічних працівників у 2015-2016 н.р. та перспективний план атестації педагогічних працівників ліцею.

Адміністрація,
психолог

 

ЗАСІДАННЯ   ІІІ

Січень 2017 р.


з/п

 

Зміст
 

Відповідальні
 

1

Схвалення до друку науково-методичних розробок викладачів ліцею.

Москалюк В.О.

2

Проблеми розвитку обдарованих дітей

Голови МК

3

Підготовка до презентаційного меседжу «А я роблю так…»

Москалюк В.О.

 

ЗАСІДАННЯ   IV

Лютий 2017 р.


з/п

 

Зміст
 

Відповідальні
 

1

Аналіз  участі  учнів  у  І-ІІІ  етапах  олімпіад з  базових  дисциплін,  конкурсах,  творчих  робіт . Та їх підготовка до ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Москалюк В.О.

Голови МО2

Гурткова  та  позакласна  робота  з  предметів.

Петрушка Л.М.

3

Про атестацію вчителів.

Адміністрація,

психолог


4

Ознайомлення  з  новинками  методичної  літератури.

Москалюк В.О.

 

ЗАСІДАННЯ   V

Березень 2017 р.


з/п

 

Зміст
 

Відповідальні
 

1

Результати  чергової  атестації  вчителів  ліцею  та  підсумки  курсової  перепідготовки.

Москалюк В.О.

2

Підготовка  та  організація  проведення  державної  підсумкової  атестації.

Москалюк В.О.

3

Робота  ліцейних  гуртків.

Сирота Б.І.

4

Рівень вихованості учнів.

Сирота Б.І.

 

ЗАСІДАННЯ   VІ

Травень 2017 р.Зміст

Відповідальні

1

Звіт голів методичних обєднань про свою роботу.

Голови МК

2

Про підсумки участі учнів ліцею у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах.

Москалюк В.О.

3

Стан проведення предметних тижнів

Москалюк В.О.

4

Виконання наказу про методичну роботу в ліцеї.

Москалюк В.О.

5

Аналіз роботи педагогічного колективу над реалізацією ІІІ етапу науково-методичної проблеми.

Москалюк В.О.

6

Результати адаптації учнів І курсу до навчання в ліцеї.

Барабаш Н.М.

7

Про виконання навчальних програм викладачами ліцею

Голови МК

8

Обмін думками та пропозиціями щодо складання річного плану роботи ліцею та планування методичної роботи на наступний навчальний рік.

Члени методичної ради

 
Методист В.О.Москалюк

Затверджую:

Директор Ставчанського

професійного ліцею

________ В.В.Голик


ПРЕДМЕТНІ  ТИЖНІ
Ставчанського професійного ліцею
в  201
6-2017  навчальному  році

Дата 

проведення

Тиждень
 

Відповідальні

12-16.09

Тиждень фізичної культури та спорту

Голик С.П.

Пелехатий І.В.10-14.10

Тиждень військово-патріотичного   виховання

Москалюк В.М.

Перебиківський І.Н17-21.10

Тиждень кулінарного мистецтва

Кузьмич Я.В.

07-11.11

Тиждень фізики і астрономії

Перебиківський І.Н.

14-18.11

Тиждень української мови та літератури

Гаврилюк Ю.Г.

12-16.12

Тиждень історії та правознавства

Букорос С.І.

19-23.12

Тиждень іноземної мови

Петрушка Л.М.

Сандуляк В.В.06-10.03

Шевченківський тиждень

Гаврилюк Ю.Г.

20-24.03

Тиждень математики та інформатики

Довганюк О.В.

Сандуляк Т.П.03-07.04

Тиждень економічних дисциплін та географії

Сандуляк Т.П.

Кваснюк М.В.24-28.04

Тиждень біології та екології

Фокшек О.В.Методист В.О.Москалюк

Поділіться з Вашими друзьями:База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал