Положення про евакуаційну комісію Лісовогринівецького днзСкачати 105.3 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір105.3 Kb.
ТипПоложення
Затверджую

Начальник ЦЗ - завідуюча

Лісовогринівецького ДНЗ «Ромашка»

__________Д.Подгорнюк

«____»___________ 2016
ПОЛОЖЕННЯ

про евакуаційну комісію Лісовогринівецького ДНЗ « Ромашка»

1. Евакуаційна комісія (далі евакокомісія) є органом управління цивільної оборони НЗ, який створюється з метою проведення заходів щодо організованого вивезення (виведення) працівників і майна із району постійного розташування НЗ у разі прийняття рішення на її евакуацію в надзвичайних ситуаціях мирного часу та в особливий період. Евакокомісія підпорядковується начальнику цивільної оборони НЗ.

2. Евакокомісія у своїй роботі керується нормативно-законодавчими актами з питань захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного часу, наказами начальника цивільної оборони НЗ, розпорядженнями начальника штабу цивільної оборони і цим Положенням.

3. Основними завданнями евакокомісії є планування і практичне виконання евакуаційних заходів щодо організованого вивезення і виведення працівників НЗ та членів їх сімей із районів можливого впливу наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного, екологічного та воєнного характеру у разі виникнення безпосередньої загрози їх життю та заподіяння шкоди здоров'ю.

4. Евакокомісія відповідно до покладених на неї завдань:

разом зі штабом цивільної оборони НЗ розробляє план евакуації працівників, членів їх сімей, документів та майна у район нового місця розташування НЗ і організує здійснення евакозаходів у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

складає і регулярно коригує (не рідше двох разів на рік) списки на евакуацію працівників та членів їх сімей;

організовує облік інвалідів, хворих, людей похилого віку, вагітних та жінок з малолітніми дітьми (віком до 10 років), яким у разі евакуації необхідно надати транспортні засоби до місць, де вони мешкають;

підтримує в межах її діяльності взаємодію з евакокомісією міста, адміністрацією та органами державної влади міста;

оповіщає працівників НЗ про початок евакуації, здійснює реєстрацію працівників;

організовує інформаційне забезпечення евакуйованих працівників;

бере участь у штабних об ´єктових тренуваннях цивільної оборони НЗ з метою практичного відпрацювання членами евакуаційної комісії своїх функціональних обов'язків;

здійснює інші функції, що випливають з покладених на неї завдань.

5. Евакокомісія має право:

отримувати від кадрового органу НЗ дані, які необхідні для складання та уточнення списків працівників та членів їх сімей, що підлягають евакуації;

самостійно здійснювати взаємодію з евакокомісіями територіальних органів влади і міської адміністрації за місцем постійної дислокації НЗ і в районі її нового місця розташування;

підтримувати зв'язок з керівництвом автопідприємств, які забезпечують евакуаційні заходи НЗ, з метою отримання даних про транспорт, що виділяється для евакуації;

безпосередньо звертатися до керівників структурних підрозділів НЗ з питань планування проведення евакозаходів, складання переліку документів та майна, що підлягають вивезенню, а також визначення черговості евакуації підрозділів та майна.

6. До складу евакокомісії входять:

голова евакокомісії – завгосп Гульчук О.В.;

заступник голови евакокомісії – праля Оліховська О.В.;

відповідальний за зв'язок і оповіщення – двірник Пустовіт І.В. ;

відповідальний за облік та контроль – вихователь Заботнюк О.В.;

відповідальний за зв’язок з ЗЕП – оператор котельні Козубай Д.В.;

Склад евакокомісії затверджується відповідним наказом начальника цивільної оборони НЗ.

7. З отриманням розпорядження на проведення евакуації працівників НЗ для надання допомоги евакуаційній комісії залучаються усі сили та засоби НЗ, у тому числі органи управління і ланки забезпечення заходів цивільної оборони, засоби зв'язку і транспорт.

8. Голова евакокомісії призначається наказом начальника НЗ - начальника цивільної оборони і відповідає за планування, організацію та проведення заходів з евакуації (відселення) працівників НЗ, документів та майна.

9. Заступник голови евакокомісії відповідає за своєчасність розроблення планів евакуації і уточнення списків працівників, переліків документів і майна, що підлягають вивезенню, розрахунків матеріально-технічного забезпечення евакозаходів.

При проведенні евакуації (відселенні) заступник голови евакокомісії координує діяльність груп, що входять до її складу.

Під час відсутності голови евакокомісії він виконує його обов'язки.

10. Основними завданнями відповідального за зв'язок і оповіщення є:

розроблення схеми оповіщення і зв'язку евакуаційної комісії, систематичне її уточнення і коригування;

підтримання системи зв'язку у постійній готовності для управління евакуаційними заходами;

забезпечення надійного зв'язку голови евакокомісії з керівництвом НЗ, начальниками груп евакокомісії і взаємодіючими органами при проведенні евакуації;

негайне відновлення порушених засобів зв'язку і використання резервних (рухомих) засобів.

11Основними завданнями відповідального за облік та контроль евакуйованих є:

облік працівників, що підлягають евакуації, складання та регулярне (не рідше двох разів на рік) коригування списків на евакуацію;

уточнення списків працівників при об'явленні евакуації;

підготовка донесень про хід евакуації.

12.Основними завданнями представника евакуаційної комісії НЗ на збірному евакуаційному пункті є:

установлення і підтримання постійного зв'язку із адміністрацією ЗЕП;

зустріч евакуйованих працівників НЗ на ЗЕП, звірка наявності людей із списками, уточнення списків і передача їх адміністрації ЗЕП для реєстрації проходження евакуйованих;

облік евакуйованих працівників, що прибувають на ЗЕП;

періодичне подання голові евакокомісії даних про проходження евакуйованих через ЗЕП.


Начальник штабу цивільної оборони Іванова Н.В.

Затверджую

Начальник ЦЗ - завідуюча

Лісовогринівецького ДНЗ «Ромашка»

__________Д.Подгорнюк

«____»___________ 2016Завдання

ланки пожежогасіння Лісовогринівецького ДНЗ « Ромашка »
Протипожежні формування призначені для ведення пожежної розвідки, спасіння людей в зоні пожежі, локалізації і гасіння пожеж на маршрутах руху і при проведенні аварійно-рятувальних робіт.

Ланка пожежогасіння контролює проведення невідкладних профілактичних заходів на об’єкті, у прилеглих до нього забудовах, на маршрутах руху і в районах розташування, організовує і проводить підготовку працівників до роботи щодо запобігання і гасіння можливих пожеж.Обов’язки особового складу ланки пожежогасіння.

1. Знати завдання свого формування.

2. Знати і точно виконувати свої обов’язки за займаною посадою.

3. Своєчасно і точно виконувати накази і розпорядження командира.

4. Утримувати в справності і постійній готовності до застосування закріплене майно і засоби індивідуального захисту.

5. Підтримувати порядок, дисципліну, вживати усіх заходів по рятуванню людей.

6. Бути сміливим, ініціативним, завжди готовим надати допомогу командиру і товаришам.

7. Знати і суворо дотримуватися заходів безпеки при роботах.

8. При ураженні радіоактивними, отруйними речовинами і бактеріальними засобами вжити необхідних заходів самодопомоги, доповісти про те, що трапилося, своєму безпосередньому командиру і продовжити виконання завдання.
Начальник штабу ЦЗ ДНЗ Іванова Н.В.

Затверджую

Начальник ЦЗ - завідуюча

Лісовогринівецького ДНЗ «Ромашка»

__________Д.Подгорнюк

«____»___________ 2016Функціональні обов’язки

командира ланки пожежогасіння

Лісовогринівецького ДНЗ « Ромашка »

1. Командир ланки пожежогасіння несе особисту відповідальність за підготовку і дисципліну особового складу, підтримку постійної готовності формування, своєчасне виконання завдань, а також за збереження майна. Командир ланки пожежогасіння є прямим начальником усього особового складу ланки пожежогасіння.

Командир повинен всебічно знати стан ланки пожежогасіння, забезпеченість матеріальними засобами і вживати усі заходи до підвищення його готовності.

2. Командир ланки пожежогасіння ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

- знати склад ланки пожежогасіння, завдання і можливості, порядок укомплектування особовим складом, усіма видами майна;

- знати рівень підготовки, моральні і ділові якості підлеглих;

- постійно удосконалювати особисту підготовку з цивільної оборони, організовувати і проводити заняття з особовим складом ланки пожежогасіння за загальною і спеціальною підготовкою;

- підтримувати постійну готовність особового складу і високу злагодженість формування для виконання завдань;

- уміло керувати роботою ланки пожежогасіння, постійно підтримувати взаємодію з іншими формуваннями;

- рішуче і енергійно добиватися виконання поставлених завдань, проявляти ініціативу і у випадку необхідності самостійно приймати рішення у відповідності з обстановкою, не чекаючи вказівок старших начальників;

- здійснювати контроль за правильним використанням, утриманням і зберіганням майна;

- зустрічати пожежні підрозділи та доповідати їм про виконані роботи;

турбуватися про забезпечення особового складу ланки пожежогасіння засобами захисту, слідкувати за дотриманням заходів безпеки при проведенні робіт, а також своєчасно вживати заходи захисту від дій радіоактивних і хімічних отруйних речовин;

- мати відомості про списочний склад, а також про матеріальні засоби;

- організувати матеріальне і технічне забезпечення ланки пожежогасіння;

- всебічно заохочувати сміливі, розумні і ініціативні дії підлеглих.

3. Командир ланки пожежогасіння ПОВИНЕН ЗНАТИ:

- наявність вододжерел, можливості їхнього використання і шляхи під’їзду до них;

- порядок виведення людей із зони пожежі;

- наявність у зоні пожежі апаратури, що знаходиться під високим тиском ;

- наявність і стан засобів пожежогасіння, які є на об’єкті, загальну потребу у протипожежних силах і засобах для виконання завдань.

Начальник штабу ЦЗ ДНЗ Іванова Н.В.

Ознайомлений:

Командир ланки Дзюба Н.М.

Затверджую

Начальник ЦЗ - завідуюча

Лісовогринівецького ДНЗ «Ромашка»

__________Д.Подгорнюк

«____»___________ 2016

Завдання

ланки охорони громадського порядку

Лісовогринівецького ДНЗ « Ромашка »
Формування охорони громадського порядку здійснюють охорону осередку ураження, контролюють вхід (в'їзд) і вихід (виїзд) з нього, оточують ділянки, які можуть бути джерелами поширення інфекції, здійснюють контроль за виконанням населенням і особовим складом формувань установленого режиму поводження і підтримки порядку.

Особлива увага приділяється чіткій роботі контрольно-пропускних, санітарно-контрольних, ветеринарно-карантинних і приймально-передатних пунктів.

Несуть комендантську службу і підтримують порядок на об'єктах, у районах розміщення, а також у пунктах збору, на маршрутах виводу (вивозу) працівників з небезпечних районів і висування сил ЦЗ у осередках ураження (зараження).
Обов'язки особового складу ланки ОГП.

1. Знати завдання свого формування.

2. Знати і точно виконувати свої обов'язки по займаній посаді.

3. Вчасно і точно виконувати накази і розпорядження командира.

4. Тримати в справності і постійній готовності до застосування закріплене майно і ЗІЗ.

5. Підтримувати порядок, дисципліну, вживати усіх заходів щодо спасіння і збереження цінного матеріального майна.

6. Бути сміливим, ініціативним, завжди готовим надати допомогу командирові і товаришам.

7. Знати і суворо дотримуватися заходів безпеки при роботах.

8. При ураженні радіоактивними або отруйними речовинами, або бактеріальними засобами вжити необхідних заходів самодопомоги, доповісти про те, що трапилося, своєму безпосередньому командирові і продовжити виконання завдання.
Начальник штабу ЦЗ ДНЗ Іванова Н.В.
Затверджую

Начальник ЦЗ - завідуюча

Лісовогринівецького ДНЗ «Ромашка»

__________Д.Подгорнюк

«____»___________ 2016

Обов’язки командира ланки охорони громадського порядку

Лісовогринівецького ДНЗ « Ромашка »

1. Командир ланки охорони громадського порядку є прямим начальником усього особового складу ланки. Він несе особисту відповідальність за підготовку і дисципліну особового складу, підтримання постійної готовності до дій, своєчасне виконання завдань, а також за збереження техніки і майна.

Командир повинен всебічно знати стан особового складу ланки охорони громадського порядку, забезпеченість матеріальними засобами і вживати усіх заходів щодо підвищення її готовності.

2. Командир ланки охорони громадського порядку ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ:

- знати склад ланки охорони громадського порядку, завдання і можливості, порядок укомплектування особовим складом, усіма видами майна;

- знати рівень підготовки, моральні і ділові якості підлеглих;

- постійно удосконалювати особисту підготовку з цивільного захисту, організовувати і проводити заняття з особовим складом ланки охорони громадського порядку за загальною і спеціальною підготовкою;

- підтримувати постійну готовність особового складу і високу злагодженість формування для виконання завдань;

- уміло керувати роботою ланки охорони громадського порядку, постійно підтримувати взаємодію з іншими формуваннями;

- рішуче і енергійно добиватися виконання поставлених завдань, проявляти ініціативу і у випадку необхідності самостійно приймати рішення відповідно до умов, не чекаючи вказівок старших начальників;

- здійснювати контроль за правильним використанням, утриманням і зберіганням майна;

- турбуватися про забезпечення особового складу ланки охорони громадського порядку засобами захисту, слідкувати за дотриманням заходів безпеки при виконанні завдань, а також своєчасно вживати заходи захисту від дії радіоактивних і хімічних отруйних речовин;

- мати відомості про списочний склад, а також матеріальні засоби;

- організувати матеріальне і технічне забезпечення ланки охорони громадського порядку;

- всіляко заохочувати сміливі, розумні і ініціативні дії підлеглих.

3. Командир ланки охорони громадського порядку ПОВИНЕН ЗНАТИ:- усі зручні під’їзди і підходи до об’єкту для зустрічі рятувальників ;

- оптимальні шляхи виводу (вивозу) людей з небезпечної зони;

- порядок виводу людей з небезпечної зони;

- небезпечні ділянки при руху пішої колони в безпечні місцяНачальник штабу ЦЗ ДНЗ Іванова Н.В.

Ознайомлений командир ланки Оліховська О.В.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал