Положення про державне агентство україни з управління державними корпоративними правами та майном 40 загальні положення про юридичну особу 46Скачати 34.13 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації16.02.2017
Розмір34.13 Kb.
ТипПоложення

252
ЗМІСТ
ПЕРЕДМОВА
3
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
4
1. ПОНЯТТЯ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
4
2. ПРЕДМЕТ КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА
5
3. ДЖЕРЕЛА КОРПОРАТИВНОГО ПРАВА УКРАЇНИ
6
4. ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ
ТА КОРПОРАТИВНИХ ВІДНОСИН
7
5. СУБ’ЄКТИ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВОВІДНОСИН 10
6. КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ 11
7. РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ 25
8. СПАДКУВАННЯ КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 30
9. КОРПОРАТИВНІ ПРАВА ДЕРЖАВИ 33
10. ПОЛОЖЕННЯ ПРО ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ
З УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ КОРПОРАТИВНИМИ ПРАВАМИ
ТА МАЙНОМ 40
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЮРИДИЧНУ ОСОБУ 46
12. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПРАВОВІ ФОРМИ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 46
13. СТВОРЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ. ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ
УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ 47
14. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 48
15. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 55
16. ЦИВІЛЬНА ПРАВОЗДАТНІСТЬ ТА ДІЄЗДАТНІСТЬ ЮРИДИЧНОЇ
ОСОБИ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЮРИДИЧНИХ ОСІБ 57
17. ФІЛІЇ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВА 59
18. УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ 62
19. ПРАВО УЧАСТІ У ТОВАРИСТВІ 63
20. ОСОБИСТІ НЕМАЙНОВІ ПРАВА ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 63
21. ПРИПИНЕННЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 67
22. ЗЛИТТЯ, ПРИЄДНАННЯ, ПОДІЛ ТА ПЕРЕТВОРЕННЯ
ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 89
23. ЛІКВІДАЦІЯ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 91
24. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН ДО УСТАНОВЧИХ
ДОКУМЕНТІВ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 95
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГОСПОДАРСЬКЕ
ТОВАРИСТВО ЯК ОСНОВНИЙ СУБ’ЄКТ
99
КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ 99

253
25. ПОНЯТТЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА 99
26. ВИДИ ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ 100
27. ЗАЛЕЖНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ТОВАРИСТВО 101
28. НАЙМЕНУВАННЯ ТОВАРИСТВА. ЗАСНОВНИКИ
ТА УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА 102
29. УСТАНОВЧІ ДОКУМЕНТИ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА 103
30. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА 105
31. ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЗМІН В УСТАНОВЧИХ
ДОКУМЕНТАХ ТОВАРИСТВА 106
33. ВЛАСНІСТЬ ТА МАЙНО ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА.
ПРИБУТОК ТОВАРИСТВА 110
34. ВКЛАДИ УЧАСНИКІВ ТА ЗАСНОВНИКІВ
ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА 111
35. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТА ФОНДИ ГОСПОДАРСЬКОГО
ТОВАРИСТВА. ЗМІНИ СТАТУТНОГО (СКЛАДЕНОГО) КАПІТАЛУ 112
36. ПРАВА І ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ
ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА 113
37. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ
ТА ЇХ ПОСАДОВІ ОСОБИ
115
38. ОБЛІК І ЗВІТНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА.
ПЕРЕВІРКИ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА 116
39. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА 118
ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ 121
40. ПІДВІДОМЧІСТЬ ТА ПІДСУДНІСТЬ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ 121
41. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ КОРПОРАТИВНИХ СПОРІВ 124
ПРАВОВА ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ ВИДІВ
ГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРИСТВ. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ
АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ 130
42. ПОНЯТТЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТА ЙОГО ВИДИ (ТИПИ) 130
43. ЗАСНОВНИКИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА.
АКЦІОНЕРИ ТОВАРИСТВА 133
44. ПОРЯДОК ВІДЧУЖЕННЯ АКЦІЙ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 133
45. ЗАСНУВАННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. СТАТУТ
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 135
46. КАПІТАЛ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 140
47. ЦІННІ ПАПЕРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 146
48. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ 151
49. ДИВІДЕНДИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 154
50. УСТАНОВЧІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 157
51. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 158

254
52. НАГЛЯДОВА РАДА АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 180
53. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 188
54. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 192
55. ПРИДБАННЯ ЗНАЧНОГО ТА КОНТРОЛЬНОГО ПАКЕТА
АКЦІЙ ТОВАРИСТВА 193
56. ВИКУП АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ РОЗМІЩЕНИХ
НИМ ЦІННИХ ПАПЕРІВ 195
57. ЗНАЧНІ ПРАВОЧИНИ ТА ПРАВОЧИНИ, ЩОДО ЯКИХ Є
ЗАІНТЕРЕСОВАНІСТЬ 199
58. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ. АУДИТОР 202
59. ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 206
60. ПРИПИНЕННЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА. ЗЛИТТЯ,
ПРИЄДНАННЯ, ПОДІЛ, ВИДІЛ, ПЕРЕТВОРЕННЯ ТОВАРИСТВА 207
61. ЛІКВІДАЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 217
ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 219
62. ПОНЯТТЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 219
63. УЧАСНИКИ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ. ДОГОВІР ПРО ЗАСНУВАННЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 221
64. ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ УСТАНОВЧИХ ДОКУМЕНТІВ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 221
65. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 222
66. ПЕРЕХІД ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ) УЧАСНИКА У СТАТУТНОМУ
КАПІТАЛІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ДО ІНШОЇ ОСОБИ 224
67. ОПЛАТА ВАРТОСТІ МАЙНА ПРИ ВИХОДІ УЧАСНИКА
З ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 226
68. ПРАВОНАСТУПНИКИ (СПАДКОЄМЦІ) УЧАСНИКА
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 226
69. ЗВЕРНЕННЯ СТЯГНЕННЯ НА ЧАСТИНУ МАЙНА ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, ПРОПОРЦІЙНУ
ЧАСТЦІ УЧАСНИКА ТОВАРИСТВА У СТАТУТНОМУ КАПІТАЛІ 227
70. ВИЩИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 227
71. ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 231
72. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ДИРЕКЦІЇ (ДИРЕКТОРА)
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 232

255
73. ВИХІД УЧАСНИКА ІЗ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ З ТОВАРИСТВА
З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 233
74. ЛІКВІДАЦІЯ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 234
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯПОВНОГО
ТОВАРИСТВА 235
75. ПОНЯТТЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 235
76. ЗМІСТ ЗАСНОВНИЦЬКОГО ДОГОВОРУ ПРО ПОВНЕ
ТОВАРИСТВО. ВЕДЕННЯ СПРАВ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 235
77. ПЕРЕДАННЯ УЧАСНИКОМ ЧАСТКИ (ЇЇ ЧАСТИНИ)
У СКЛАДЕНОМУ КАПІТАЛІ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 237
78. ЗМІНИ У СКЛАДІ УЧАСНИКІВ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 238
79. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА
ЗА ЙОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ 240
80. ЛІКВІДАЦІЯ ПОВНОГО ТОВАРИСТВА 241
ПРАВОВІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ КОМАНДИТНОГО
ТОВАРИСТВА 242
81. ПОНЯТТЯ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА 242
82. ЗМІСТ ЗАСНОВНИЦЬКОГО ДОГОВОРУ ПРО КОМАНДИТНЕ
ТОВАРИСТВО 243
83. УЧАСНИКИ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА 243
84. ВСТУП ВКЛАДНИКА ДО КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА,
ЙОГО ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 244
85. УПРАВЛІННЯ СПРАВАМИ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА 246
86. ОСОБЛИВОСТІ ПРИПИНЕННЯ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА.
ЛІКВІДАЦІЯ КОМАНДИТНОГО ТОВАРИСТВА 246
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ТА РЕКОМЕНДОВАНОЇ
ЛІТЕРАТУРИ 249

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ
КОРПОРАТИВНЕ
ПРАВО УКРАЇНИ
НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК
ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТІВ
Оригінал-макет підготовлено
ТОВ «Центр учбової літератури»
Підписано до друку 19.03.2013. Формат 60х84 1/16
Друк лазерний. Папір офсетний. Гарнітура PetersburgCTT.
Умовн. друк. арк. 14,4.
ТОВ «Центр учбової літератури» вул. Лаврська, 20 м. Київ
Свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції
ДК № 2458 від 30.03.2006 р.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал