Положення про автоматизовану систему документообігу судуСкачати 85.06 Kb.
Дата конвертації10.03.2017
Розмір85.06 Kb.
ТипПоложення
ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням зборів суддів

Ленінського районного суду

м. Запоріжжя

12 від 19 червня 2015р.Засади використання автоматизованої системи документообігу суду при здійсненні автоматизованого розподілу судових справ між суддями Ленінського районного суду м. Запоріжжя

відповідно

до Положення про автоматизовану систему

документообігу суду

(затвердженого рішенням

Ради суддів України від 02 квітня 2015 року № 25 )

1. Колегія суддів для розгляду судової справи визначається автоматизованою системою із суддів Ленінського районного суду м. Запоріжжя, до якої входить головуючий суддя та двоє суддів, за принципом вірогідності розподілу справ під час реєстрації їх у відповідній канцелярії суду з урахуванням існуючої спеціалізації суддів.

Результатом автоматичного розподілу судових справ є протокол про автоматичний розподіл судових справ між суддями відповідного суду . Протокол автоматично створюється автоматизованою системою.

Протокол роздруковується та долучається до справи (провадження).

2. Судові справи підлягають автоматичному розподілу між суддями, які мають повноваження для здійснення процесуальних дій.

3. При неможливості участі судді, який не є головуючим суддею , у розгляді справи (тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, припинення повноважень тощо) за поданням головуючого судді керівник апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки) забезпечує проведення повторного автоматичного розподілу такої справи.

При здійсненні повторного автоматичного розподілу судової справи автоматизованою системою створюється новий протокол з відміткою "Повторний розподіл" із зазначенням причин та підстав для його проведення.

4. При виявленні головуючим у справі при отриманні справи помилки у визначенні спеціалізації, він невідкладно звертається з цього приводу до керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки) з поданням, у якому вказує правильну категорію відповідної справи. На підставі подання головуючого у справі керівник апарату суду забезпечує проведення повторного автоматичного розподілу такої справи.

5. Повторний автоматизований розподіл справ без урахування раніше визначеного судді за письмовим розпорядженням керівника апарату суду (особи, яка виконує його обов’язки) здійснюється також у разі неможливості його участі в розгляді справи з інших, встановлених законодавством підстав (помилково визначена спеціалізація, неправильне налаштування табеля робочих днів суддів, недопустимість повторної участі судді у розгляді справи, у тому числі повторної участі судді в кримінальному провадженні, відсутність допуску або дозволу до роботи з документами, що містять інформацію з обмеженим доступом, припинення повноважень (закінчення п’ятирічного строку призначення судді вперше, досягнення 65-річного віку , звільнення з посади тощо), а також у випадках тривалої тимчасової непрацездатності головуючого судді, перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та настання інших обставин, які унеможливлюють його участь у розгляді судових справ, що може мати наслідком порушення встановлених відповідним процесуальним законодавством строків їх розгляду.

6. У разі задоволення відводу (самовідводу) судді (головуючого або всього складу суду, якщо справа розглядається колегією суддів), якому розподілено справу для розгляду, справа підлягає повторному автоматичному розподілу без урахування цього судді (суддів) на підставі вмотивованого рішення про відвід (самовідвід) судді (суддів).

7. Інформація щодо повторного автоматичного розподілу справ та змін головуючого судді та у складі колегій суддів негайно вноситься відповідальним за функціональними обов’язками працівником канцелярії до облікових даних і доводиться до відома головуючого судді шляхом надання довідки про автоматичний розподіл судових справ між суддями відповідного суду .

8. У випадку значної різниці у навантаженні на конкретного суддю та за інших істотних обставин, у тому числі у випадках виконання суддями іншої роботи, не пов’язаної із здійсненням правосуддя (узагальнення судової практики, аналізи стану здійснення судочинства) – автоматичний розподіл справ на певний період здійснюється без урахування цього судді на підставі письмового розпорядження голови суду (особи, яка виконує його обов’язки) за мотивованою заявою судді.

9. Не розподіляються судді , як головуючому, справи, що надійшли:

за два місяці до закінчення повноважень судді;

за 14 днів до початку відпустки судді, якщо її тривалість становить не менше 14 календарних днів;

за три робочі дні до початку відпустки або якщо тривалість відпустки становить менше 14 календарних днів;

у період відпустки судді;

за один робочий день до відрядження та в дні перебування у відрядженні;

у період тимчасової непрацездатності судді;

у разі призначення судді членом Вищої кваліфікаційної комісії суддів України з моменту прийняття компетентним органом рішення про призначення;

в інших передбачених законом випадках, у яких суддя не може здійснювати правосуддя або брати участь у розгляді судових справ.

10. Не підлягають автоматичному розподілу судові справи, які надійшли до місцевого суду для вирішення питання про їх об’єднання у порядку, визначеному частиною другою статті 334 Кримінального процесуального кодексу України.

11. Не підлягають автоматичному розподілу зустрічний позов та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження та які надійшли до місцевого суду, а передаються раніше визначеному судді для вирішення питання щодо спільного їх розгляду.

12. У разі роз'єднання (виділення) судових справ виділена в окреме провадження судова справа не підлягає автоматичному розподілу, реєструється як така, що надійшла вперше, та передається судді, яким ухвалено рішення про роз'єднання кількох поєднаних в одному провадженні вимог у самостійні провадження чи виділення в окреме провадження.

13. Судові справи, що надійшли з судів апеляційної або касаційної інстанцій після скасування ухвал, які перешкоджають подальшому розгляду судової справи (крім ухвал про закриття провадження), а також які не перешкоджають подальшому розгляду судової справи, не підлягають автоматичному розподілу, а передаються тим суддям, ухвалу яких скасовано чи у провадженні яких перебувала або перебуває судова справа.

Якщо суддя, в провадженні якого перебувала судова справа, на момент повернення її з суду апеляційної чи касаційної інстанції не працює в даному суді або таку справу неможливо передати відповідному судді з підстав, зазначених у пункті 9 даних Засад, судова справа підлягає повторному автоматичному розподілу.

14. Раніше визначеному у судовій справі головуючому судді передаються також :

- судові справи, що надійшли для вирішення питання про прийняття додаткового судового рішення, виправлення описок та помилок, роз’яснення судового рішення;

- судові справи про перегляд заочного рішення ;

- справи, пов’язані із виконанням судових рішень, передбачені статтями 368-373,378 Цивільного процесуального кодексу України, статтями 117, статтями 259-264,267 Кодексу адміністративного судочинства України, статтею 535 Кримінального процесуального кодексу України, статтею 304 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

- клопотання про вирішення питання, пов’язаного з виконанням вироку, у справах, які розглянуті даним судом;

- матеріали кримінального провадження щодо особи, стосовно якої вже здійснюється судове провадження, у випадку, передбаченому ч.2 ст.334 Кримінального процесуального кодексу України;

- судові справи про адміністративні правопорушення щодо особи, яка вчинила кілька адміністративних правопорушень, якщо ці справи надійшли в один день;

- зустрічні позови та позови третіх осіб, які заявляють самостійні вимоги щодо предмета спору у судовій справі, у якій відкрито провадження, що надійшли до суду;

- заяви про скасування заходів реагування, застосованих у межах відповідної судової справи;

- заяви про відновлення втраченого судового провадження;

- заяви про забезпечення позову, доказів.

15. Клопотання та скарги по одному кримінальному провадженню передаються раніше визначеному слідчому судді.

16. У разі встановлення обмежень ( тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, нарада кімната тощо), передбачених п.9 даних Засад, щодо автоматичного призначення раніше визначеного у судовій справі головуючого судді по категоріям справ, вказаних в п.14 даних Засад , справи підлягають автоматичному розподілу , якщо відсутність головуючого судді призведе до неможливості розгляду цих справ та матеріалів у строки, встановлені чинним законодавством.

17. За обставин знеструмлення електромережі суду, виходу з ладу обладнання або комп’ютерних програм чи настання інших випадків, які унеможливлюють функціонування автоматизованої системи понад один робочий день, розподіл судових справ, які за законом мають розглядатися невідкладно з метою недопущення порушення конституційних прав громадян (справи пов'язані із виборчим процесом, судові справи про встановлення або усунення обмежень щодо реалізації права на мирні зібрання, вирішення питання застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, клопотання слідчого, прокурора про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, клопотання про надання дозволу на обшук чи огляд житла тощо) здійснюється головою суду, в порядку, визначеному зборами суддів.

18. Після налагодження роботи автоматизованої системи автоматичний розподіл судових справ між суддями здійснюється у загальновизначеному порядку не пізніше наступного робочого дня після усунення зазначених вище обставин.

19. Автоматичний розподіл судових справ між суддями (колегіями суддів) здійснюється з урахуванням спеціалізації суддів, у тому числі спеціалізації зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх, а також автоматичним розподілом визначається запасний суддя, слідчий суддя.

В такий же спосіб визначається суддя, який розглядає питання про відвід слідчому судді або судді, який здійснював судове провадження одноособово.

У разі встановлення обмежень ( тимчасова непрацездатність, відпустка, відрядження, нарада кімната тощо), передбачених п.9 даних Засад, щодо автоматичного розподілу справи всім суддям, які розглядають відповідну спеціалізацію, справи підлягають автоматичному розподілу між всіма суддями суду.

20. Судові справи підлягають автоматичному розподілу між суддями, які мають на час розподілу справ повноваження для здійснення процесуальних дій.

21. Відмова судді від отримання розподіленої в установленому порядку судової справи не допускається.Додаток № 1

Таблиця коефіцієнтів

форми участі судді Ленінського районного суду

м. Запоріжжя в розгляді судової справи.

з/п

Форми участі судді в розгляді справи

Коефіцієнт

1.

Головуючий суддя

1

2.

Член колегії

0,5


Додаток № 2

Таблиця відсотків справ,

що підлягають розгляду суддями

Ленінського районного суду м. Запоріжжя,

які виконують адміністративні та інші, передбачені законом повноваження, не пов’язані зі здійснення правосуддя

з/п

Повноваження

Відсоток справ

1.

2.


Голова суду

Заступник голови суду70

80Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал