Політичні вподобання сучасної української молодіСкачати 45.59 Kb.
Дата конвертації24.04.2017
Розмір45.59 Kb.
Грищенко Н.І. Політичні вподобання сучасної української молоді // Роль суспільних наук у процесі розвитку суспільства в умовах сьогодення: міжнар. наук.-практ. конф., 11-12 жовтня 2013 р.: тези доп. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 52-55.

ПОЛІТИЧНІ ВПОДОБАННЯ СУЧАСНОЇ

УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ

Грищенко Н.І.

Старший викладач кафедри соціології

Національного авіаційного університету
Молодь як окрема соціальна група має як спільне, так і відмінне із соціумом у цілому. Спільними характеристиками виступають переважно характеристики політичної культури останнього, що утворилися історично. Відмінностями молодіжної політичної субкультури є неостаточна сформованість політичної свідомості та девіантність поведінки, яка полягає у запереченні “батьківського спадку”, в тому числі політичного. Такі характеристики свідчать на користь відкритості свідомості молоді до змін та прагнення до інновацій.

Процес становлення і структурування політико-ідеологічного простору держави ставить перед молодими людьми ряд запитань, які стосуються визначення свого ставлення до тих ідеологічних цінностей, які презентуються суб’єктами політичного процесу, формування стійких політичних та ідеологічних пріоритетів, уявлень про відповідні цілі у сфері політичних відносин, засобів досягнення цих цілей.

Політична активність молоді останнім часом істотно зросла. Зріс рівень залученості до роботи в громадських організаціях, участь у політичних виборах. Змінилися ідеологічні преференції молоді: комуністичну ідеологію випередили націонал-демократична, соціал-демократична, ліберальна та екологічна; проросійські орієнтації змінилися на проєвропейські; формуються проринкові орієнтації – як у питанні підтримки ринкової економіки, так і в особистих мотивах щодо вибору місця роботи. Намітилася чітка тенденція до одержання молоддю освіти та подальшого кар’єрного росту. У питанні захисту своїх прав серед молодих українців домінує думка про необхідність цивілізованих способів захисту інтересів (мітингів, петицій, звернень до суду), а не насильства. Отже, сучасна молодь загалом неконфліктна. Образ “жорсткої руки” державного управлінця поступово змінюється в свідомості молоді пріоритетами дипломатії та компромісу.

Участь у виборах є важливим чинником політичної соціалізації особистості, особливо молодої людини. Завдяки участі набувається перший практичний досвід політичної діяльності, формується почуття співучасті у політичному житті сучасного суспільства.

В процесі електоральної поведінки молодь має можливість реалізувати свої політичні переконання та цінності, сформовані протягом періоду дитинства та юності через вплив сім’ї, школи, політичного оточення. Політична соціалізація знаходить своє вираження у становленні рис особистості: компетентності, довіри, ставленні до влади. Тому необхідним є визначення та аналіз основних тенденцій процесу входження молодої людини до політичного простору і пошук шляхів подолання абсентеїзму та політичного нігілізму.

Зміни в суспільному житті країни, реалізація державної молодіжної політики внесли корективи в життєві орієнтації молоді та її поведінку. Як свідчать соціологічні дослідження, з року в рік зростає питома вага молодих людей, які ідентифікують себе з Україною, вважають її своєю батьківщиною.

На сьогоднішній день телебачення є одним з головних агентів впливу на поведінку та свідомість молодої людини. Його ефективність посилюється ще й тим, що в пору студентства сильні нігілістичні нотки в поведінці молодої людини. Ефект присутності, властивий телебаченню, здатний увести молоду людину від реального та об'єктивного світосприйняття. Це особливо небезпечно саме в студентському віці, коли молода людина формується як громадянин, як активний член суспільства. На сучасному етапі розвитку українського суспільства спостерігається втягування студентства у всілякі політичні акції, мітинги, демонстрації. Причому серед активних маніпуляторів свідомістю телебачення посідає чи не перше місце. Між тим, вміло використовуючи соціальні та педагогічні можливості телебачення можна сприяти розвитку гармонійної, критично мислячої, врівноваженої особистості.

Політична свідомість молоді, включеність молодого покоління у суспільно-політичне життя держави відіграє важливу роль в оцінці політичного процесу сучасної України. Думка молоді щодо діяльності органів влади з вирішення основних молодіжних проблем залишається стабільно скептичною.

Характерною особливістю процесу політичної соціалізації молоді є поліцентризм політичних орієнтацій. За даними соціологічного дослідження, проведеного Державним інститутом сім’ї та молоді в лютому 2003 року, у перші роки ХХІ століття зберігалися істотні відмінності в ідейно-політичних поглядах молоді різних регіонів, що відображає особливості її масової свідомості.

В політичній соціалізації молоді можна визначити наступні тенденції:

- поширення політичного нігілізму;

- фрагментарність, еклектичний характер входження в політику;

- поліцентризм політичних орієнтацій молоді;

- збільшення впливу ЗМІ на політичні уподобання молоді;

- інституціалізація та політизація молодіжного руху;

- перехід від колективістських, громадських форм соціального життя до індивідуального;

- від конфронтаційності до компромісу;

- від міфологічного ставлення до раціоналізму;

- із збільшенням освітнього рівня зростає цінність політики, політична інформованість, компетентність молодого покоління.

В сучасному українському суспільстві перед молоддю відкриваються можливості самостійної інтерпретації соціальної дійсності та вибору способів дій, стилю життя, які є, на її думку, найбільш адекватні суспільним змінам. У політичній сфері молодь здатна здійснити значну підтримку новообраного політичного курсу, сприйняти демократичні цінності з урахуванням власних національно унікальних традицій, виступити не тільки об’єктом, але й активним суб’єктом політики.

Використана література:

1. Виховання національно свідомого, патріотично зорієнтованого молодого покоління, створення умов для його розвитку як чинник забезпечення національних інтересів України: аналітично-інформаційні матеріали. – К.: Державний ін-т проблем сім’ї та молоді, 2003. – С. 83 -135.2. Загородній Ю. І., Куріло В. С., Савченко С. В. Політична соціалізація студентської молоді в Україні: досвід, тенденції, проблеми. - К.: Генеза, 2004. - С. 21 - 27.

3. Руженцева В. І. Політико-ідеологічні ідентифікації українського студентства: фактори впливу// Український соціум. — 2005.— № 1 (6). —C.44-53.

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал