Погоджено затвердженоСторінка4/19
Дата конвертації03.12.2016
Розмір2.49 Mb.
ТипПлан роботи
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

РОЗДІЛ ІІ

Виконання Закону «Про загальну середню освіту» (зі змінами)

Організація роботи щодо забезпечення гарантованого права

громадянина на здобуття загальної середньої освіти


з\п


Зміст


Термін

виконання


Відповідальний

за виконання


Приміт-ка


1.

Забезпечити діяльність ліцею відповідно до законодавства України та власного Статуту.

Постійно

Директор
2.

Оформлення соціально-психологічного паспорту мікрорайону.

Складання соціального паспорту класів.


Вересень 2016Головінова О.С.,

практичний психолог, класні керівники
3.

Облік учнів в алфавітній книзі.

До 05.09. 2016

Класні керівники
4.

Організувати роботу щодо комплектування 1-х, 5-х та 10-го класів.

До 05.09.2016

Директор
5.

Оформлення особових справ учнів.

До 15.09. 2016

Класні керівники
6.

Провести облік дітей, що потребують посиленої уваги з боку педагогів.

Вересень 2016
Січень 2017

Практичний

психолог,

класні керівники

7.

Вивчити потреби та надавати освітні послуги за бажанням учнів та їх батьків.

Протягом року

Заступники директора з НВР, вчителі
8.

Провести роботу по залученню дітей до гуртків і секцій.

До 20.09.2016

Учителі-

предметники


9.

Провести облік дітей та підлітків шкільного віку в мікрорайоні ліцею та залучити їх до навчання.

Червень 2016Рубан Т.І.,

учителі-


предметники
10.

Провести роботу по вивченню основних вимог Державного стандарту базової і повної середньої освіти, Державного стандарту початкової загальної освіти з педагогічним колективом, спланувати роботу методичних та організаційних нарад.

Протягом року


Директор,

заступники директора

11.

Організувати постійний контроль за відвідуванням учнів навчальних занять; забезпечити ведення журналу оперативного обліку відвідування учнями навчальних занять.

Щоденно

Рада ліцею,

Корсун Л.О.


12.

Організувати індивідуальне навчання учнів, які за станом здоров’я не можуть відвідувати ліцей.

До 09.09

Яцко І.М.,

вчителі

13.

Провести аналіз охоплення освітою учнів 9-х та працевлаштування учнів 11-го класів.

Вересень

Рубан Т.І.,

вчителі

14.

Створення банку даних обдарованих дітей.

До 05.10. 2016


Рубан Т.І.
15.

Підготовка учнів до участі в МАН, олімпіадах.

03.-20.10.2016

Яцко І.М.,учителі-предметники
16.

Проведення предметних олімпіад.

10.-21.10.2016

Яцко І.М.,учителі-предметники
17.

Використовувати в роботі соціально-педагогічний патронаж із метою посилення взаємодії ліцею, сім'ї і суспільства у вихованні дітей.

Постійно

Головінова О.С., класні керівники, вчителі
18.

Узгодити роботу ліцею та ЦРЛ щодо організації та проведення медичних оглядів учасників навчально-виховного процесу. Створення відповідних груп для занять фізкультурою.

Вересень-жовтень,

згідно графіка


Директор, медична сестра


19.

Сприяти організації підвозу учнів до ліцею із с. Антонівка, с. Зелена Діброва та інших при підтримці адміністрацій приватних підприємств.

До 01.09.2016


Рубан Т.І.


20.

Організувати гаряче харчування учнів. Тримати на контролі харчування дітей ліцею, особливо дітей пільгових категорій.

Постійно


Рубан Т.І.,

класні керівники


21.Організувати профілактичну роботу з питань запобігання правопорушень та травматизму.

Постійно


Заступники директора, класні керівники, вчителі
22.

Умови проживання дітей в прийомних сім’ях.

Грудень 2016

Головінова О.С.,

практичний психолог


23.


Перевірка умов життя дітей, які перебувають під опікою, дітей, які потрапили в складні життєві обставини. Надання їм психологічної допомоги.

Два рази на рік


Головінова О.С., практичний психолог
24.

Проводити діагностико-психологічні дослідження.

За планом

Практичний психолог25.

Провести комплектування групи продовженого дня та створити належні умови для її функціонування.


За заявами батьків до 12.09.2016,

щоденно протягом року


Директор,

Рубан Т.І., вихователь

26.

Забезпечити якісне проведення навчальних занять за годинами інваріантної та варіативної складової робочого навчального плану.

Протягом року

Яцко І.М.,

вчителі

27.

Організувати повторення з метою подолання прогалин у знаннях учнів, підготовки випускників до ДПА, ЗНО.

Протягом року

Заступники директора , вчителі
28.

Узгодити плани спільної роботи щодо забезпечення наступності між Кегичівськими дошкільними навчальними закладами № 1, № 2 та ліцеєм.

До 01.09,

реалізація протягом рокуРуденко Т.В.

Макаренко В.Г.

Устименко К.Ю.

29.

Корекція документів для отримання атестатів та свідоцтв.

Протягом року

Рубан Т.І.
30.

Контроль за виконанням Закону «Про Охорону дитинства»

Квітень 2017

Головінова О.С.
31.

Вивчення потреб учнів 5-11 класів щодо введення курсів за вибором, факультативів, індивідуальних занять.

До 21.04.2017

Гонтарчук Л.М.
32.

Затвердити розклади та створити комісії для проведення ДПА.

Квітень 2017

Яцко І.М.
33.

Підготувати практичні матеріали для ДПА.

Квітень 2017

Керівники м/о
34.

Проведення індивідуальних консультацій для батьків майбутніх першокласників. Батьківські збори.

Травень 2017
Класні керівники майбутніх першокласників
35.

Організація зустрічей для випускників з представниками різних професій.

Протягом навчального року

Рубан Т.І., класні керівники
36.

Проведення ДПА.

Згідно розкладів

Рубан Т.І.,

Яцко І.М.


37.

Вручення атестатів та свідоцтв.

Травень, червень 2017

Директор

38.

Прийом документів дітей до 1-х та 10-го класів.

Червень – серпень 2017

Директор,

Рубан Т.І.


39.

Конкурсні випробування до 10-го класу.

Червень, серпень 2017

Голови комісій

Інновації розпочинаються з інновацій у собі
РОЗДІЛ ІІІ

Розподіл обов’язків між керівниками
Директор ліцею Руденко Т.В.
Здійснює:

- безпосереднє керівництво ліцеєм;

- забезпечує реалізацію державної освітньої політики;

- діє від імені навчального закладу.

У своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України «Про освіту» (зі змінами), «Про загальну середню освіту» (зі змінами) та чинним законодавством у галузі освіти.

Організовує і несе відповідальність за:

- реалізацію постанов уряду, наказів, інструкцій Міністерства освіти і науки України, його органів на місцях;

- забезпечення функціонування ліцею згідно зі Статутом та нормативно-правовими документами;

- визначення стратегії і тактики розвитку ліцею, рівень ефективної та якісної роботи ліцею;

- своєчасне та якісне перспективне і поточне планування роботи ліцею, виконання планових заходів;

- розстановку педагогічних кадрів, добір обслуговуючого персоналу;

- комплектування класів;

- регулювання відносин суб’єктів освітнього процесу;

- створення сприятливих умов для здійснення навчально-виховної роботи, забезпечення техніки безпеки, дотримання санітарно-гігієнічного режиму (опосередковано);

- підвищення професійної кваліфікації, організацію самоосвіти та атестацію педагогічних працівників;

- дієвість роботи педагогічної ради, виконання її постанов;

- розробку науково-методичних засад діяльності ліцею;

- відстеження результативності освітнього процесу, виконання державних освітніх стандартів;

- роботу адміністративно-технічних служб;

- здійснення зв’язків ліцею з органами освіти, державного управління, громадськими організаціями, співробітництво та виконання договірних умов з іншими навчальними закладами;

- своєчасну звітність ліцею;

- роботу ради ліцею.

Підтримує систему внутрішньоліцейного контролю на оптимальному рівні, вживає заходів щодо її вдосконалення.

Керує та контролює:

- роботу адміністративно-управлінського персоналу;

- виконання правил внутрішнього розпорядку педагогічних працівників згідно з законодавством (внесення змін і доповнень);

- діяльність учителів, стан навчання та рівень навчальних досягнень із захисту Вітчизни;

- відвідування навчальних занять учнями 1-11 класів та виконання Статуту ліцею учнями 1-11 класів;

- чергування по ліцею заступників директора;

- роботу методичної ради, творчої групи, методичних об’єднань з навчальних предметів і класних керівників, керівників гуртків, клубів та секцій, практичного психолога, бібліотекарів, педагога-організатора, лаборантів та обслуговуючого персоналу (опосередковано, через своїх заступників);

- роботу сестри медичної з дієтичного харчування, медичної сестри (опосередковано);

- стан збереження та використання навчально-матеріальної бази ліцею;

- організовує та контролює набір учнів до 1-х та 10-х класів;

- роботу з кадровим резервом; роботу з ОП та ТБ.

Координує роботу ради ліцею:

- щодо залучення позабюджетних коштів, здійснює контроль за їх використанням;

- щодо колегіального вирішення питань навчально-виховного процесу.

Очолює педагогічну раду.

Має право:

- приймати та звільняти з посад обслуговуючий персонал;

- визначати функціональні обов’язки працівників ліцею;

- затверджувати розклад навчальних, додаткових занять, спецкурсів, занять гуртків, план роботи ліцею та його підрозділів;

- представляти ліцей перед громадськістю;

- розпоряджатися майном ліцею;

- видавати накази та розпорядження в межах своєї компетенції;

- подавати подання щодо заохочення або притягнення до відповідальності на працівників ліцею.


Заступник директора з навчально-виховної роботи ліцею Яцко І.М.
Здійснює організаційно-педагогічні й методичні функції.

Організовує та несе відповідальність за:

- запровадження і виконання державних стандартів освіти галузей знань;

- формування навчальних планів ліцею з відповідним програмно-методичним супроводом;

- своєчасне складання і коригування розкладу уроків, факультативів, графіків контрольних робіт, лабораторних, практичних робіт, тематичного оцінювання;

- навчально-виховний процес у ліцеї: режим роботи, виконання навчальних планів, навчальних програм, результативність навчання, вживання заходів з регулювання освітнього процесу;

- роботу щодо календарно-тематичного планування навчально-виховного процесу;

- розробку вчителями навчально-методичних матеріалів згідно з освітніми програмами, які реалізуються;

- діяльність учителів ліцею, аналіз і корекцію стану навчання навчальним предметам та рівня навчальних досягнень з російської мови, зарубіжної літератури, економіки, історії, правознавства, іноземної мови, математики, хімії, географії, етики;

- упровадження досягнень педагогічної науки та ефективного педагогічного досвіду в практику навчальної роботи вчителів;

- здійснення принципів наукової організації праці;

- підвищення кваліфікації (графіки) і атестацію педагогічних працівників ліцею;

- оформлення та ведення навчальної документації (поурочних планів, класних журналів, особових справ, щоденників учнів 5-8 класів, зошитів з математики, іноземної мови, історії, географії, російської мови тощо);

- індивідуальне навчання учнів ліцею та допомогу учням, що стикаються з труднощами навчання та розвитку;

- складання тарифікації педагогічних працівників;

- якісну заміну пропущених уроків;

- складання документації для нарахування зарплати вчителям, ведення журналу обліку пропущених та заміщених уроків;

-комплектування класів ліцею, розподіл педагогічного навантаження між вчителями; - планування зайнятості вчителів закріплених кафедр під час канікул;

- аналіз педагогічної діяльності вчителів, визначення їх потреб в підвищенні професійної кваліфікації та педагогічної майстерності;

- узагальнення результатів інноваційної роботи, поширення досвіду через проведення семінарів, конференцій, відкритих уроків, педагогічних рад та інших внутрішньоліцейних заходів.

Очолює методичну раду, забезпечує дієвість її роботи та виконання рішень.

Керує та контролює:

- навчальну роботу вчителів ліцею;

- навчальне навантаження та рівень навчальних досягнень учнів в 5-8-х класах ліцею;

- дотримання єдиних педагогічних вимог, режиму навчальних занять, санітарно-гігієнічних вимог, стан збереження і використання навчально-матеріальної бази ліцею;

- діяльність учителів, стан навчання: математиці, іноземній мові, історії, географії, російської мови та зарубіжної літератури, економіки, етики, індивідуальних занять, факультативів, спецкурсів;

- роботу творчої групи;

- графіки щорічної відпустки;

- виконання Статуту ліцею учнями 5-8 класів;

- організацію методичної роботи: атестацію вчителів, роботу з молодими спеціалістами, участь у виставці – презентації педагогічних ідей і технологій, інші фахові конкурси, курси підвищення кваліфікації;

- ведення документації учителів-предметників закріплених кафедр (планування, графіки, класні журнали).Складає:

- розклад уроків;

- графіки контрольних робіт з предметів, які контролює;

- графіки предметних олімпіад; проекти наказів, розпоряджень та інших документів з питань науково-методичної та навчальної роботи;Погоджує свою роботу з директором ліцею.

Користується правом:

- виконувати обов’язки директора за умови його відсутності в ліцеї;

- представляти вчителів та учнів до відзнаки;

- вимагати в письмовому вигляді застосування стягнень до порушників правил внутрішнього розпорядку працівників ліцею.


Заступник директора з навчально-виховної роботи ліцею Рубан Т.І.
Здійснює організаційно-педагогічні й методичні функції.

Організовує та несе відповідальність за:

- запровадження і виконання державних стандартів освіти галузей знань;

- своєчасне складання графіків контрольних робіт з фізики, біології, інформатики, в початкових класах;

- навчально-виховний процес у 1-4-х класах ліцею: режим роботи, виконання навчальних планів, навчальних програм, результативність навчання, вживання заходів з регулювання освітнього процесу;

- розробку вчителями 1-4-х класів, біології, фізики, трудового навчання, інформатики, образотворчого мистецтва, художньої культури навчально-методичних матеріалів згідно з освітніми програмами, які реалізуються;

- діяльність учителів ліцею, аналіз і корекцію стану навчання раніше згаданим навчальним предметам та рівня навчальних досягнень з них учнів;

- упровадження досягнень педагогічної науки в практику навчальної роботи вчителів, здійснення принципів наукової організації праці;

- оформлення та ведення навчальної документації (класних журналів, особових справ, щоденників, зошитів учнів 1-4-х класів, журналів ГПД, зошитів з фізики, біології, інформатики тощо);

- комплектування групи продовженого дня, планування зайнятості вчителів під час канікул та в червні;

- узагальнення результатів інноваційної роботи, поширення досвіду через проведення семінарів, конференцій, відкритих уроків, педагогічних рад та інших внутрішньоліцейних заходів;

- оформлення моніторингових досліджень;

- роботу з обдарованими дітьми.Керує та контролює:

- навчальну роботу вчителів 1-4-х класів ліцею;

- рівень навчальних досягнень, навчальне навантаження учнів 1-4-х класів ліцею;

- дотримання методичних рекомендацій і вимог, режиму навчальних занять, санітарно-гігієнічних вимог;

- стан збереження і використання навчально-матеріальної бази ліцею;

- діяльність учителів, стан викладання предметів: художня культура, фізика, біологія, інформатика, образотворче мистецтво, трудове навчання, 1-4-х класів;

- виконання Статуту ліцею учнями 1-4-х класів;

- атестацію вчителів на закріплених кафедрах;

- ведення документації (планування, графіки, класні журнали в 1-4-х класах);

- організацію й проведення навчальної практики та навчальних екскурсій;

- систему чергування учителів та учнів у ліцеї;Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал