«погоджено» «затверджено»Скачати 298.59 Kb.
Дата конвертації25.12.2016
Розмір298.59 Kb.
ТипПлан роботи
«ПОГОДЖЕНО» «ЗАТВЕРДЖЕНО»

Завідувач КВНЗ Директор Люботинського НВК

«ХАРКІВСЬКА АКАДЕМІЯ Харківської обласної ради

НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ»

___________________Марінушкіна О.Є. _______________Сивицька В.М.

« »_________________2013 « »_________________2013

План


роботи соціального педагога

Комунального закладу «Люботинський навчально-виховний комплекс»

(дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня

школа-інтернат І-ІІІ ступенів)»

Харківської обласної ради

Лизогубової А.В.

на 2013/2014 навчальний рік

Люботин

2013

Вступ

Річний план роботи соціального педагога КЗ «Люботинський навчально-виховний комплекс (дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів)» Харківської обласної ради складений на основі Конвенції ООН «Про права дитини», Загальної Декларації прав людини, «Про особливості діяльності практичних психологів (соціальних педагогів) загальноосвітніх навчальних закладів» (лист МОУ від 02.08.2001р. №1/9-272), Положення «Про психологічну службу», Постанови «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», наказу №157 «Про вдосконалення діяльності психологічної служби в системі освіти в Харківській області», методичних рекомендацій Українського центру практичної психології та соціальної роботи, Центру практичної роботи та соціальної роботи ХАНО, наказів ДНО ХОДА та інших нормативно-правових документів, які охоплюють питання планування роботи соціально-психологічної служби.Аналіз роботи

Діяльність соціального педагога комунального закладу «Люботинський навчально-виховний комплекс (дошкільний навчальний заклад – загальноосвітня школа – інтернат І-ІІІ ступенів)» Харківської обласної ради за 2012/2013 навчальний рік повністю відповідала меті та завданням, зазначених у річному плані.

Метою роботи соціального педагога є забезпечення ефективної соціалізації дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування в умовах сучасного суспільства.

Завданнями соціального педагога в інтернаті є: • Сприяти повноцінному розвитку особистості вихованців.

 • Формувати необхідні комунікативні навички та уміння розв’язувати конфліктні ситуації. Розвиток моральної сфери.

 • Формувати мотивацію до здорового способу життя.

 • Профілактика та корекція девіантної поведінки.

 • Консультативна робота з старшокласниками щодо підготовки до самостійного життя.

 • Профорієнтаційна робота з учнями старших класів.

 • Соціальний захист вихованців.

В основу роботи було покладено створення позитивного мікросередовища для соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, соціальний захист вихованців, а також підготовка старшокласників та випускників до дорослого самостійного життя.

Вихованцями Люботинського НВК є діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи із їх числа, які мають юридично підтверджений статус та навчаються у 2/11 класах.

Основним документом щодо організації роботи соціального педагога є робочий план, який складений у відповідності до вимог нормативних документів. У ньому враховані основні напрямки діяльності соціального педагога, запити адміністрації школи, особливості роботи щодо соціального захисту вихованців.

Робоче місце соціального педагога знаходиться у сумісному кабінеті соціально-юридичної служби, в якому організовують свою діяльність соціальний педагог, юрисконсульт та інженер з охорони праці. Кабінет обладнаний меблями та технікою, необхідними для ефективної та продуктивної соціально-педагогічної діяльності. В наявності шафи для особових справ дітей та методичної літератури.

Протягом 2012/2013 навчального року соціальний педагог активно працював у напрямках:


 • соціального захисту вихованців – захист майнових та житлових прав; листування з органами опіки та піклування; пошук відсутніх документів батьків; підготовка пакету необхідних документів для постановки на квартирний облік; організація та сприяння в роботі по отриманню грошових виплат вихованцям, які досягли 18-річного віку діяльність з призначення та виплати пенсій по втраті годувальника та соціальних виплат, оновлення документів в особових справах дітей та ін.


Моніторинг проведеної роботи з призначення та отримання дітьми-сиротами та дітьми ПБП соціальних виплатМоніторинг проведеної роботи з постановки на квартирний облік дітей-сиріт та дітей ПБП • Профорієнтаційна робота та влаштування на навчання – групова та індивідуальна консультативна діяльність; співпраця з професійно-технічними та вищими навчальними закладами; спільна профорієнтаційна робота з класними керівниками 9/11 класів, вихователями старших груп; підготовка пакету документів для участі у ЗНО; підготовка необхідних документів для вступу до навчальних закладів; організація зустрічей з представниками навчальних закладів.

Моніторинг влаштування на навчання випускників 9-11 класівВипускники 11 класу влаштовані вВипускники 9 класу влаштовані в

 • Профілактична робота – профілактика та корекція девіантної поведінки; організація та тренінгових занять щодо вибору здорового способу життя, комунікативних тренінгів, занять з правової освіти та бесід (консультацій) про важливість безконфліктного спілкування; вирішення конфліктних ситуацій.

Звітна інформація вчасно подавалася у друкованому та електронному варіантах до Департаменту науки і освіти Харківської обласної ради за запитами та згідно річного плану ДНО ХОДА.

Створена електронна база даних «Банк даних» дітей, які навчаються у Люботинського НВК. Інформація постійно оновлюється та перевіряється. Весь робочий матеріал соціального педагога знаходиться у електронному вигляді, в архівних документах та на електронних носіях.

На сайті навчального закладу створено блок соціально-педагогічної роботи, до якого постійно додавалась нова інформація: про особливості роботи соціального педагога в інтернатному закладі; для випускників щодо правил вступу до ПТНЗ, ВНЗ, правила для участі у ЗНО; різноманітні рекомендації щодо безконфліктного спілкування, поради для співбесід; правила толерантності та ін.

Враховуючи проведену роботу, соціальним педагогом у 2013/2014 році планується: • Продовжувати надавати соціально-педагогічну допомогу вихованцям;

 • Продовжувати проводити індивідуальні та групові консультації за запитом для розглядання різних проблемних питань;

 • Продовжити роботу з учнями випускних класів щодо їх профорієнтації та соціалізації в дорослому житті;

 • Разом з юрисконсультом проводити тижні правової освіти;

 • Оновлювати інформацію щодо вихованців у електронній базі даних;

 • Надавати консультації вчителям, вихователям, вихованцям щодо їх соціального захисту;

 • Протягом року проводити соціально-педагогічну роботу щодо позитивного прийняття здорового способу життя;

 • Продовжувати роботу щодо соціального захисту вихованців .

 • У тісній співпраці з юрисконсультом тримати на контролі питання статусу, соціальних виплат та житлово-майнових прав.

Для подальшої якісної роботи кабінет потребує новинок методичної літератури, психологічних періодичних видань, підключення до мережі Інтернет, комп’ютерної техніки, що обслуговують роботу соціального педагога, поповнення технічної бази кабінету(принтера), придбання стенду.

III. УЧАСНИКИ НАВЧАЛЬНО – ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ

3.1. УЧНІ (ВИХОВАНЦІ)

3.1.1. СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ УЧНІВ
Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

З ким проводиться

Відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

Організаційна робота

1

Планування роботи на рік.


Травень - серпень


Соціальний педагог
2

Планування роботи на місяць

До 01 числа кожного місяця

Соціальний педагог
3

Складання звіту про роботу за рік

до 1 червня

Соціальний педагог
4

Оформлення належної документації

Протягом року

Соціальний педагог
5

Поновлення банку даних про дітей-сиріт та ПБП

Вересень.

Протягом рокуСоціальний педагог, юрист6

Вивчення нормативної та методичної літератури

Протягом року

Соціальний педагог
7

Оновлення картотеки учнів, які входять до «групи ризику».

Вересень

Психолог, соціальний педагог,

заст. дир. з ВР

8

Підготовка до проведення тренінгів, діагностичної, корекційно - розвивальної, просвітницької роботи.

Протягом року

Соціальний педагог
9

Оформлення робочого місця

Серпень

Соціальний педагог10

Оформлення стендів у кабінеті

Протягом року

Соціальний педагог
11

Участь у семінарах ДНО ХОДА, ХАНО, ССД

Протягом року

Соціальний педагог


Працівники ДНО ХОДА, ХАНО, ССД
12

Участь у семінарах практичних психологів та соціальний педагогів

За планом ДНО ХОДА, ХАНО

Соціальний педагог


Працівники ДНО ХОДА, ХАНО
13

Консультації на кафедрі психології та соціальної роботи ХАНО

Протягом року

Соціальний педагог

Працівники ХАНО
14

Робота з науково-методичною літературою, посібниками та фаховими періодичними виданнями.

Протягом року

Соціальний педагог
15

Підсумки роботи по охороні прав та соціального захисту дітей

Травень

Соціальний педагог
16

Підготовка аналітичної інформації, довідок і звітів за результатами соціально-педагогічної діяльності та інших досліджень.

Щомісяця.

Щокварталу
Соціальний педагогДіагностична робота

1

Знайомство з новоприбулими дітьми, вивчення їх особових справ.

Протягом року

( по мірі прибування дітей )Соціальний педагог.

Юрист.


Психолог

Новоприбулі учні
2

Робота зі своєчасного виявлення соціально дезадаптованих дітей (бесіди, спостереження, консультації)

протягом року

Класні керівники, вихователі, соціальний педагог, психолог

Учні 2 – 11 класів
3

Діагностування індивідуально-психологічних особливостей учнів та їх соціальних зв’язків:

Соціометрія,

Тренінг «Що я люблю? Що не люблю?;


Протягом року

( по мірі прибування дітей )Соціальний педагог.

Класні керівники, вихователі.Новоприбулі учні
4

Вивчення особливостей взаємодії та спілкування учнів з ровесниками:

- «Я та мій клас» (соціометрія);

- « Я та мої друзі» (анкетування)


Протягом року

( по мірі прибування дітей )Соціальний педагог

Новоприбулі учні
5

Вивчення інтересів учнів 8, 11-их класів щодо подальшого вибору майбутньої професії.

Лютий

Соціальний педагог, психолог.

учні 8-11 класів
6

Вивчення планів подальшого навчання (працевлаштування) учнів 9-го, 11-го класу.

Жовтень

Соціальний педагог, психолог.

учні 9-11 класівПрофілактична робота

1

Участь в рейді "Урок" (5/11 класи)

Раз в квартал

Соціальний педагог,

учнівське самоврядування5/11 кл.
2

Профілактика

тютюнопаління, алкоголю,

Круглі столи:

-"Дитячий алкоголізм";

-"Паління та діти "


Протягом року

- листопад,

- квітень


Соціальний педагог, психолог

учні 6-11 класів
3

Робота з вихователями, класними керівниками

(виступи на класних зборах)Згідно з річним планом

Соціальний педагог

Учні 4-11 класів, вихователі, класні керівникиЗахисна робота

1

Вирішення конфліктних ситуацій

За запитом

Соціальний педагог


Вихованці, Педагогічні працівники, родичі вихованців.
2

Консультування з питань захисту дітей.

Роз'яснювальна робота серед неповнолітніх з питань соц.захистуЗа запитом

Соціальний педагог


Вихованці, Педагогічні працівники, родичі вихованців.
3

Захист майнових та житлових прав неповнолітніх

Протягом року

Соціальний педагог.

Юрист.


Органи місцевого самоврядування ССД
4

Представлення інтересів дітей у різних інстанціях (суд, кримінальна міліція у справах дітей, служба у справах дітей тощо).

Участь у тижнях правової освіти.За потребою

Лютий, березеньСоціальний педагог.

Юрист.


Правоохоронні органи, ССД, інші державні установи
5

Контроль щодо додержання прав дитини.

Відповідність вимогам документів статусу дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклуванняЗа потребою

Юрист Соціальний педагог.


Вихованці НВК
6

Профілактика порушення прав та гідності дітей у закладах освіти: - бесіди по класах (групові та індивідуальні):


Жовтень, січень

Юрист Соціальний педагог.


Учні 4-11 кл.

Працівники закладу.7

Співробітництво зі ССД Люботинського міськвиконкому, Центром соціальної служби для сімей і молоді.

Участь у підготовці документів щодо: • передачі дітей до інших форм сімейного виховання (в прийомну сім’ю, до ДБСТ, на усиновлення, під опіку)

Протягом року

За потребою
Соціальний педагог.

Юрист.


Правоохоронні органи, ССД, інші державні установи.

Громадяни України та інших держав.8

Робота з батьками та родичами з питань поновлення батьківських прав, встановлення опіки та піклування, повернення дітей до сімей

За потребою


Юрист. Соціальний педагог.


Батьки, родичі.

Державні установи.


9

Участь у вирішенні конфліктів, викликаних

напруженням у трикутнику взаємодії «учень-учитель-учень»Протягом року.

За потребою
Соціальний педагог

Вихованці, Педагогічні працівники (вчителі, вихователі)
10

Допомога адміністрації в соціально-педагогічному патронажу дітей, які потребують соціальної допомоги

У разі потреби

Соціальний педагог

Учні 4-11 кл.
11

Ведення обліку дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, дітей інвалідів

Протягом року

Соціальний педагог.

Юрист.


Лікар закладу

Учні 4-11 класиКонсультативна робота

1

Групові консультації для учнів 9-х, 11-х класів з питання вибору майбутньої професії.

Лютий-травень

Соціальний педагог


Учні 9-11 класів
2

Консультації з питань соціального захисту

Протягом року. За запитом

Соціальний педагог. Юрист


Вихованці НВК

Адміністрація

Вихователі

3

Консультації для учнів 9-х, 11-х класів з питання вибору подальшого навчання або працевлаштування

Жовтень-квітень

Соціальний педагог.


Учні 9-11 кл.Прогностична робота

1

Робота з вихователями, класними керівниками щодо питань вибору їх учнями майбутньої професії

Протягом року

Соціальний педагог.

Дудченко С.М.Вихователі, класні керівники,

учні 9-11 класів.

Соціально-перетворювальна

Соціально-перетворювальна

1

Допомога новоприбулим дітям в адаптації до колективу та режиму закладу

За потребою


Соціальний педагог


Новоприбулі учні
2

Підготовка необхідних документів для призначення пенсій учням по втраті годувальника. Підготовка пакету документів для призначення соціальних виплат

Протягом року

Соціальний педагогПенсійний фонд. Управління соц. захисту.

Служба у справах дітей


4

Контроль за надходженням пенсій, соціальних виплат

Протягом року

Соціальний педагог


Пенсійний фонд. Управління соц. захисту
5

Пошукова робота по виявленню місць перебування батьків, братів, сестер, інших близьких родичів вихованців.

Протягом року

Соціальний педагог.

Юрист.


РДА, ССД, довідк. бюро


6

Допомога підліткам у професійному самовизначенні.


Протягом року

(згідно плану)Соціальний педагог.

Психолог.

Заст. дир. з ВР


Учні 8-9 класів
7

Індивідуальна робота з вихованцями схильними до правопорушень

За запитом

Соціальний педагог. Юрист


Вихованці закладу
8

Робота по розшуку втікачів, дії щодо їх повернення.

За потребою

Юрист. Соціальний педагог.

Заст. дир. з ВРВихованці закладу, вихователі
9

Підтримання зв’язку з випускниками, надання їм можливої допомоги.

За зверненнями

Соціальний педагог.

Юрист.


Випускники закладу
10

Зв’язки з професійно-технічними навчальними закладами

Протягом року


Соціальний педагог.

Заст. дир. з НВРАдміністрація

ЦПТО, ПТНЗ.


11

Спільна робота зі службами у справах дітей щодо надання соціального статусу дітям, які цього потребують, оновлення пакету документів для особових справ.

За потребою

Соціальний педагог.

Юрист.


Служби у

справах дітей


12

Підготовка, укомплектування особових справ випускників до вибуття, робота по влаштуванню дітей для продовження їх навчання.

Травень - червень

Соціальний педагог.

Юрист.


Заст. дир. з НВР
Соціальний захист

1.

Діагностика житлової ситуації дітей, що прибули до закладу:

 • що мають житло;

 • що не мають житла;

 • житло яких знаходиться в аварійному стані;

 • житло яких значиться за ними на правах користувача.

протягом року, за потребою


Соціальний педагогССД
2.

Внесення змін до банку даних

протягом року, за потребою

Соціальний педагог3.

Прогнозування дій, щодо поліпшення умов проживання вихованців

за потребою


Юрист, соціальний педагог


ССД

4.

Участь у засіданнях з питань захисту житла

протягом року


Соціальний педагогАдміністрація
5.

Організація співпраці з метою контролю за збереженням житла.

протягом року

Юрист. Соціальний педагогССД, міські, районні та сільські ради, органи МВС.
6

Вивчення інтересів учнів 9-х, 11-х класів щодо подальшого вибору професії.

Лютий

Соціальний педагог,

ПсихологУчні 9-го, 11-го класу.
7.

Робота по влаштуванню учнів 11-х класів на підготовчі курси до ЗНО при ВНЗ

вересень

Соц..педагог

ВНЗ, представники підготовчих курсів
8.

Вивчення планів подальшого навчання (працевлаштування) учнів 9-го, 11-го класів

Жовтень

Соціальний педагог,

Заст. дир. з ВРУчні 9-го, 11-го класу
9.

Робота з вихователями та класними керівниками щодо об’єктивності і відповідності вибраних учнями професій

Лютий

Соц.педагог

Вихователі, кл. керівники
10.

Консультування з представниками ДНО ХОДА щодо питань працевлаштування учнів

Протягом року

Соціальний педагог

Спеціалісти ДНО ХОДА
11.

Консультації на кафедрі психології та соціальної роботи ХАНО з питань працевлаштування учнів

Протягом року

Соціальний педагог

ХАНО
12.

Проведення тренінгів з професійної орієнтації

Протягом року

Соціальний педагог, класні керівники

Учні 9-го, 11-го класів
13.

Групові консультації для учнів 9-х, 11-х класів з питань вибору майбутньої професії

Лютий - травень

Соціальний педагог

Учні 9-го, 11-го класів
14.

Консультації для учнів 9, 11 класів з питань вибору подальшого навчання або працевлаштування

Жовтень - квітень

Соціальний педагог

Учні 9-го, 11-го класів
15.

Вирішення проблемних питань чи конфліктних ситуацій щодо працевлаштування учнів 9, 11 класів

Протягом року

Соціальний педагог

Учні 9-го, 11-го класів, ВНЗ, ПТНЗ, ДНО ХОДА, юрист
16.

Підготовка документів, необхідних для продовження навчання учнів 9, 11 класів

Березень - травень

Соціальний педагог

Учні 9-го, 11-го класів, особові справи
17.

Робота по влаштуванню учнів 9, 11 класів для продовження їх навчання

Червень - серпень

Соціальний педагог

юрист, заступник директора з ВР
18.

Підписання договорів про співпрацю з ВНЗ, ПТНЗ, коледжами, ліцеями та ін.

Серпень – вересень протягом року

Соціальний педагог, юрист

ВНЗ, ПТНЗ, ліцеї, коледжі.
Лизогубова А.В. ______________підпис

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал