Погоджено на засіданні педагогічної ради «затверджено»Сторінка5/15
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.41 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


«Використання ІКТ для підтримки вивчення предметів початкової школи» у 2013 – 2014 навчальному році
Згідно із Законом України „Про загальну середню освіту” Державний стандарт початкової загальної освіти передбачає всебічний розвиток та виховання особистості через формування в учнів бажання і вміння вчитися, повноцінних мовленнєвих, читацьких, обчислювальних умінь і навичок здорового способу життя. Поряд із функціональною підготовкою за роки початкової освіти діти мають набути достатній особистий досвід культури спілкування і співпраці у різних видах діяльності, самовираження у творчих видах завдань.

На виконання поставлених цілей творча працювала протягом 2013 – 2014 н.р. над проблемою «Використання ІКТ для підтримки вивчення предметів початкової школи».

Застосування електронних засобів навчання значно підвищили науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилили увагу до виховної та розвивальної функції навчання, дає змогу педагогові стати справжнім лідером дитячого колективу.

Мультимедійні засоби навчання забезпечують найефективніший навчально-виховний вплив на людину. Адже ще великий К.Ушинський стверджував: «Педагог має подбати про те, щоб якомога більше органів чуття – око, вухо, голос, чуття мускульних рухів і навіть, якщо можливо нюх та смак, взяли участь в акті запам’ятовування… За такого дружного сприяння всіх органів в акті засвоєння ви переможете найлінивішу пам'ять». Зараз, як ніколи, нашій країні потрібні люди, що вміють творчо мислити, здатні приймати нестандартні рішення. Обов’язковими якостями творчої людини є уміння переносити знання і вміння у нову ситуацію, гнучкість мислення, уміння створювати нові образи, бачити нові функції об’єктів, легко звільнятись від стереотипів, знаходити багатоваріантність розв’язків.

Вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, стало однією з найважливіших життєвих компетенцій, про яку йдеться в Державному стандарті загальної початкової освіти. Це вміння - один із засобів саморозвитку.

Використання комп’ютерних технологій у навчальній та позаурочній діяльності виглядає дуже природним з точки зору дитини і є одним з ефективних способів посилення мотивації та індивідуалізації навчання, розвитку творчих здібностей, а також створення сприятливого емоційного фону.

За поданими нижче таблицями ми бачимо порівняльну характеристику розвивального впливу традиційної та інноваційної системи навчання й виховання:

Традиційний інструмент педагога

Навчальна - методична література

Нові інструменти, запропоновані ІКТ засобами

Електронні освітні ресурси на компакт-дисках, освітні портали, національна колекція освітніх ресурсів та інструменти їх використання. Підключення школи до Інтернету

Нові методичні аспекти діяльності педагога

Різні моделі організації уроку з використання ІКТ: з одним комп'ютером і проектором, з телевізором.

Умови реалізації

Шкільний сервер, вихід в Інтернет.
Традиційний інструмент педагога

Дошка, крейда

Нові інструменти, запропоновані ІКТ засобами

Медіа-проектор, телевізор і відеомагнітофон.

Нові методичні аспекти діяльності педагога

Нові компетенції педагога - виступ з презентацією, ведення уроку з фрагментами демонстрацій, інтерактивні інструменти взаємодії вчителя.

Умови реалізації

Проектор, телевізор в кабінеті .

У практику нашої школи впевнено ввійшов урок з використанням мультимедійних засобів навчання , невід'ємною частиною якого є ілюстрації, графіки, відео, аудіо фрагменти, педагогічні розробки педпрацівників школи на CD-та DVD - носіях. Усі педагогічні працівники оволоділи комп’ютером ( мінімум – на рівні користувача). Ми маємо можливість будувати навчання сучасними наочними моделями, наближаючи його до рівня наукового пошуку, прискорювати розвиток абстрактного мислення школярів, створювати принципово нові умови для творчої діяльності.

З кожним роком збільшується кількість мультимедійних засобів по класах.
Порівняльна характеристика матеріально-технічних ресурсів у ХЗОШ І ст. № 176

Працюючи над проблемою школи вчителі Петренко І.О., Одринська О.П. Шевченко В.М., Мірошниченко Ю.О., Гладка О.М., Флюстикова О.В., Сметана О.В. Чабаненко Н. О., Лях Т.В., Дубовик З.С., Харчук Т.А., Пугач М.А. впроваджують електронні засоби навчання самостійно створюючи програмне забезпечення, що дозволяє внести кардинально нове у звичайні форми роботи вчителя, сприяє цікавому і повнішому всебічному розкриттю теми (демонстрація фільмів, кадрів мультфільмів, науково-популярних фільмів, власних презентацій, фото; зрозумілішому поданню навіть дуже складного навчального матеріалу; повторення вивченого матеріалу за слайд-шоу, використання схем – опор під час самостійних і творчих завдань сприяє значному скороченню навчального часу для успішного засвоєння тем.

За цей час значно поповнилася методична скарбничка педагогічних розробок педпрацівників школи на CD- та DVD -носіях (навчальні фільми, слайд-шоу, конструктори уроків і т. ін.) на допомогу вчителям початкових класів у проведенні уроків з різних предметів на найсучаснішому методичному рівні.

Було проведено анкетування щодо використання працівниками ХЗОШ І ст. № 176 засобів ІКТ для здійснення навчально – виховного процесу серед 18 вчителів.

Перед колективом закладу було поставлено мету: виявлення напрямків діяльності вчителів щодо використання ІКТ у педагогічній практиці, опанування педагогами навичок роботи з електронними засобами навчання; опанування педагогами відповідних компетенцій з метою самовдосконалення і самоосвіти.

Задачі:


 1. Продовжувати вивчати можливості використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках.

 2. Формувати професійну компетентність педагогів в області комп’ютерних технологій.

 3. Застосовувати інформаційно-комунікативні навчальні технології на уроках і в позаурочний час.

 4. Поповнення методичної скриньки уроків з використанням ІКТ.

Протягом року творча група провела 3 засідання, на яких вчителі знайомилися з досягненнями науки з даного питання, працювали над виробленням методичних рекомендацій, давали практичні поради молодим спеціалістам, проводили практичні заняття.

29.10.2013 р. – засідання творчої групи «Можливості застосування ІКТ в освітній галузі «Мови і літератури».

20.02.2014 р. – засідання творчої групи «Способи застосування ІКТ на уроках математики».

24.04.2014 р. – засідання творчої групи «Можливості застосування ІКТ на уроках освітніх галузей «Природознавство», «Суспільствознавство».

Протягом року були проведені консультації з проблеми використання ІКТ на уроках вчителями школи. У квітні пройшов тренінг «Побудова діаграм».

Отже, використання інформаційно-комунікаційних технологій у ЗНЗ сприяє: • індивідуалізації навчального процесу;

 • високій ступені наочності під час викладання предметів;

 • пошуку необхідних ресурсів для занять (Інтернет тощо);

 • можливості моделювання природних процесів і явищ;

 • організації групової роботи;

 • забезпечення зворотного зв’язку в процесі навчання;

 • ефективному контролю та перевірці засвоєння навчального матеріалу.

При використанні ІКТ вчитель самостійно, використовуючи Microsoft Power Point, створює нові мультимедійні лекції, доповнюючи їх анімаційними ефектами, звуковим супроводом, що значно підвищує ефективність навчання. Це дозволяє використовувати також анімацію, слайди, фрагменти відеофільмів під час вивчення природних об’єктів і явищ, що формує у школярів образні уявлення, а на їх основі – наукові поняття.

Мультимедійні засоби, як джерело нових знань, вчителі використовують перед вивченням навчального матеріалу як вступ до теми або під час вивчення теми в поєднанні з розповіддю чи бесідою.

Перевагою застосування ІКТ на уроках є те, що завдяки фактичній достовірності та сконцентрованості викладу матеріалу учні дістають значний обсяг навчальної інформації за порівняно короткий час. Це звільняє вчителя від тривалих, часом достатньо непереконливих пояснень, що призводить до формального засвоєння навчального матеріалу.

Використання вчителями електронних засобів навчання з метою оптимізації навчання виховного процесу стали фактором збагачення розумовою, естетичного, морального розвитку, підвищення його творчої активності.


Організація методичної роботи та її результативність

У 2013/2014 навчальному році одним із пріоритетних напрямів роботи адміністрації школи була робота з педагогічними кадрами. Методична робота в школі здійснювалася відповідно до: • Закону України «Про освіту»;

 • Закону України «Про загальну середню освіту»;

 • чинних навчальних планів, навчальних програм, підручників та посібників, що поглиблюють зміст методичної роботи;

 • досягнень педагогічної науки, результатів психолого-педагогічних досліджень;

 • інструктивно-методичних документів органів освіти.

 • перспективної програми розвитку школи на 2011-2015 роки;

 • річного плану роботи школи на 2013/2014 навчальний рік.

Методична робота в закладі розглядається як цілісна система підвищення науково-теоретичного і загальнокультурного рівня вчителя, психолого-педагогічної підготовки й професійної майстерності педагогів. Робота планується в тісній співпраці заступника директора та керівників методичних підструктур (методичних об’єднань, творчих груп тощо), які, у свою чергу обговорюють питання планування методичної роботи на наступний рік з учителями – членами методичних об`єднань і творчих груп.

У процесі методичної роботи здійснюються підвищення наукового рівня вчителя, його підготовка до засвоєння змісту нових програм і технологій їх реалізації, постійне ознайомлення з досягненнями психолого-педагогічних дисциплін і методик викладання, вивчення і впровадження у шкільну практику передового педагогічного досвіду, творче виконання перевірених рекомендацій, збагачення новими, прогресивними й досконалими методами і засобами навчання, вдосконалення навичок самоосвітньої роботи вчителя, надання йому кваліфікованої допомоги з теорії та практичної діяльності.

Найважливіші принципи, на основі яких здійснюється методична робота в школі, - системність, зв'язок із життям, актуальність, науковість, наступність, творчий характер, урахування особливостей закладу, диференційований підхід до вчителів, пошук найважливіших, пріоритетних проблем і напрямів підвищення кваліфікації та форм роботи з учителями.

Колектив закладу працює над методичною темою: «Створення умов для формування ключової компетентності «Умій вчитися» в учнів початкової школи шляхом застосування інноваційних технологій та на основі провідних ідей педагогіки життєтворчості».

Методична робота закладу була спрямована на:

- забезпечення умов для інтелектуального, естетичного, соціального, морального, фізичного розвитку та саморозвитку учня;

- збереження та зміцнення морального і фізичного здоров’я школяра;

- на підвищення рівня навчальних досягнень учнів з усіх навчальних предметів;

- підвищення рівня участі та професіоналізму учнів у виховних заходах школи;

- підвищення результативності участі в предметних олімпіадах, конкурсах різного рівня;

- підтримка і педагогічний супровід дітей з особливими здібностями;

- впровадження інформаційних та комунікаційних технологій;

- удосконалення системи проведення моніторингу якості навчальних досягнень учнів;

- вивчення і творче впровадження в практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій вчителів;

- забезпечення результативної участі вчителів у конкурсах професійної майстерності різного рівня;

- продовження оновлення методичної бази навчальних кабінетів;

- зміцнення матеріально-технічної бази школи;

- дотримання санітарно – гігієнічного режиму, здійснення медичного обслуговування учнів у школі;

- створення безпечних умов з охорони праці для учнів і працівників школи, виховання економічної, естетичної, правової культури.

Згідно з Перспективною програмою розвитку школи на 2011 – 2015 роки, 2013/2014 н.р. – організаційно-прогнозуючий етап роботи над методичною темою.

В школі працювало 2 методичних об`єднання:


 • розвивальне навчання «Єдність»(керівник Просяник С.Ю.);

 • традиційне навчання «Пошук» (керівник Буцько Т.І.);

Школа молодого спеціаліста (керівник Шевченко В.М.);

Творча динамічна група «ІКТ на допомогу вчителю початкових класів» (керівник Гладка О.М.);

Творча група «Здоров`язберігаючі технології» (керівник Флюстикова О.В.)

Слід відзначити, що більшість засідань методичних об`єднань поєднували теорію і практику, проходячи у формі ділової гри.

Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Діяльність МО було сплановано на основі Річного плану роботи школи. На запланованих засіданнях методичних об’єднань обговорювалися як організаційні питання(рекомендації МОНУ щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2013-2014 н. р., впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти у 1-2 класах, зміни у навчальних програмах, підготовка і проведення олімпіад, предметних тижнів, проведення контрольних зрізів, затвердження завдань для державної підсумкової атестації), так і методичні питання. Протягом року проводилися методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, передовим педагогічним досвідом, новинками методичної літератури, періодичних видань з предметів тощо.

Протягом 2013/2014н.р. школа продовжувала здійснювати інноваційну діяльність.

У цілому можна зазначити, що зріс рівень педагогічної майстерності вчителів. Робота над загальношкільною методичною темою школи активізувала форми і методи методичної підготовки кожного вчителя, підняла на більш високий рівень теоретичну підготовку педагогів, надала чіткості й цілеспрямованості роботі вчителів.

В таблиці наведено кількість педагогів, які здійснюють інноваційну діяльність:Назва інновації

П.І.Б. вчителів

«Інтелект України»

Шевченко В.М., Дубовик З.С.

«Розвивальне навчання»

Лях Т.В., Сабельникова О.В., Петренко І.О., Одринська О.П., Просяник С.Ю., Сметана О.В., Чабаненко Н.О., Флюстикова О.В.

Інформаційно-комунікаційні технології, використання цифрових освітніх ресурсів.

Гладка О.М., Петренко І.О., Флюстикова О.В., Лях Т.В., Будко В.О., Харчук Т.А., Кашпур Л.В., Одринська О.П., Сметана О.В., Пугач М.А., Чабаненко Н.О., Сергєєва Н.П.

Інтерактивні технології

Буцько Т.І., Гладка О.М., Пугач М.А., Сергєєва Н.П., Кашпур Л.В., Харчук Т.А.

Технологія «Довкілля»

Сметана О.В., Іванська І.Ю.

Курсова перепідготовка здійснювалась у 2013/2014 навчальному році згідно з перспективним планом. Курсову перепідготовку пройшли такі вчителі: Одринська О.П., Петракович-Начкіна В.О., Харчук Т.А., Ілліна В.В., Кривуца І.В., Іванська І.Ю., Мірошніченко Ю.О., Сергєєва Н.П., Артьомов В.М. Кожен вчитель звітував про проходження курсів. Це питання розглядалось на нараді при заступникові директора.

Чергова атестація педагогів школи також здійснювалась у 2013/2014 навчальному році згідно з перспективним планом. Вчителі, які атестувалися, провели відкриті уроки та позакласні заходи для вчителів школи, району.У звітньому році було атестовано 9 педагогічних працівників.

Гладка О.М.

Атестована на відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «старший учитель»

Сметана О.В.

Атестована на відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «старший учитель»

Ілліна В.В.

Встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст вищої категорія»

Петракович-Начкіна В.О.

Встановлена кваліфікаційна категорія «спеціаліст другої категорії»

Одринська О.П.

Атестована на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»

Просяник С.Ю.

Атестована на відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії», на відповідність раніше присвоєному педагогічному званню «старший учитель»

Харчук Т.А.

Атестована на відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії»

Сабельникова В.Ю.

Атестована на відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії»

Лях Т.В.

Атестована на відповідність раніше присвоєній категорії «спеціаліст вищої категорії»

Одним із напрямків методичної роботи школи була організація роботи з молодими спеціалістами, завдання якої – надання необхідної допомоги молодим спеціалістам в оволодінні методикою викладання свого предмета, розвиток вмінь використовувати у своїй роботі досягнення сучасної психолого-педагогічної науки, творчої активності молодих спеціалістів. Згідно з річним планом школи на 2013/2014 навчального року, з метою чіткої організації на сучасному рівні роботи з молодими вчителями, спрямованої на підвищення рівня їхньої психолого-педагогічної, загальнокультурної, фахової й методичної підготовки, у школі була організована «Школа молодого вчителя», керівником якої призначена Шевченко В.М. – вчитель вищої категорії, «старший учитель».

У вересні 2013 року були розроблені та затверджені директором плани роботи «Школи молодого вчителя». Молоді вчителі впродовж навчального року ознайомлювалися з уроками та позакласними заходами наставників, з календарними та поурочними планами, іншими методичними документами, спільно з наставниками складали власні календарно-тематичні та поурочні плани, організовували підготовку до уроків, ретельно аналізували організацію та проведення уроків, позакласних заходів. Наставники протягом року вели спостереження і систематично аналізували ріст педагогічної майстерності своїх підлеглих, вносили необхідні корективи у свою роботу.

Наставників за молодими вчителями було закріплено таким чином:Наставник

Молодий спеціаліст

Просяник С.Ю., учитель вищої категорії, «старший учитель»

Чабаненко Н.О.

Буцько Т.І., учитель вищої категорії, «старший учитель»

Будко В.О.

Протягом року здійснювалась діагностика всіх аспектів роботи молодих вчителів (анкетування, співбесіда, відвідування уроків, наради та оперативки з молодими педагогами,надання групової та індивідуальної методичної допомоги тощо), що дало змогу виявити реальний рівень діяльності вчителів та внести потрібні корективи. Це допомогло адміністрації школи та наставникам молодих педагогів налагодити цілеспрямовану роботу з спеціалістами із наданням конкретної методичної допомоги.

Вивчення стану викладання окремих предметів здійснювалося згідно з перспективним планом. У 2013/2014 було вивчено стан викладання уроків української мови та читання, образотворчого мистецтва, трудового навчання, курсу «Основи здоров`я», фізичної культури, перевірялось календарне планування, поурочні плани, здійснено контроль дотримання єдиного орфографічного режиму при веденні робочих зошитів (результати вивчалися на нарадах при директорові, засіданнях МО, докладно проаналізовані та оформлені у вигляді довідок, прийнято рекомендації щодо усунення недоліків, виявлених під час перевірки, намічені заходи щодо підвищення результативності роботи педагогів).

Перевірки свідчать про те, що більшість педагогів школи під час підготовки і проведення уроку враховують умови і можливості класу, ґрунтовно роблять цілепокладання та мотивацію тем, які вивчаються, мають для себе за мету вивчення та використання активних методів навчання. Слід відзначити, що особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь, здійсненню самостійної роботи та організації виконання домашніх завдань, здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів, розвитку обдарованості учнів.

У школі активно запроваджуються інноваційні технології у навчально-виховний процес та управлінську діяльність. Адміністрація школи використовує у своїй практичній діяльності інноваційні технології та методи: це й управлінський моніторинг рівня навчальних досягнень учнів і нетрадиційні форми проведення педагогічних рад та нарад тощо.

У школі проводиться моніторинг якості знань учнів з основних предметів. Вчителі 2-4 класів заповнюють моніторингову карту успішності учнів за результатами контрольних робіт, будують графіки, відстежують успішність учнів, здійснюється квадрант-аналіз успішності учнів. Також у школі проводився моніторинг вивчення стану здоров`я учнів, психологом школи проводиться діагностика виявлення теоретичного мислення.

Упродовж поточного навчального року підготовлено та проведено: • Тренінг «Ефективність уроку-результат організації активної діяльності вчителя та учня».

 • Методичний міст з елементами психологічного тренінгу «Сучасний учитель на шляху до вдосконалення»

 • Семінар «Розкриття творчого потенціалу учня і становлення обдарованої особистості шляхом використання ІКТ в навчально-виховному процесі».

 • Круглий стіл «Створення оптимальних умов для творчого розвитку учнів на уроках і позаурочний час». «Педагогічне управління творчістю учнів на уроці».

 • Навчально-інформаційний семінар-тренінг «Профілактика та подолання синдрому професійного вигорання».

 • Консультації «Швидка методична допомога»

 • Засідання за окремим планом методичних об`єднань, творчих груп.

Практична робота:

 • Декада відкритих уроків на тему «Форми та методи роботи на уроці з метою формування самоосвітньої компетентності».

 • Участь в конкурсі «Учитель року – 2014».

 • Випуск тематичної збірки «Почерк майстра».

 • Випуск тематичної збірки «Моніторингові дослідження якості освіти ».

 • Участь у ярмарках- виставках педагогічних ідей та технологій.

Творчі доробки вчителів були представлені на ХХ Харківській обласній виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій,від школи було подано 5 робіт. Усі матеріали були оформлені у відповідності до вимог. Роботу Сметани О.В. нагороджено дипломом ІІІ ступеня, роботу Ілліної В.В. нагороджено дипломом ІІ ступеня, роботу Петракович-Начкіної В.О. нагороджено дипломом ІІІ ступеня.

Вчителі школи прийняли участь у конкурсі інтегрованих уроків «Мій Харків – моїм учням». Учитель Дубовик З.С. отримала диплом ІІІ ступеня, вчитель Сметана О.В. отримала диплом І ступеня. В районному етапі конкурсу «Урок на свіжому повітрі» учитель Будко В.О. отримала диплом І ступеня.

Вчитель початкових класів Шевченко В.М. приймала участь в конкурсі «Учитель року – 2014».

Вчитель початкових класів Гладка О.М. приймала участь в Всеукраїнському огляді відеоматеріалів за темою «Фізкультурні хвилинки на уроках у 1 – 4 класах».Упродовж року вчителі відвідували районні, міські семінари та заходи, брали участь у дискусіях та обговореннях загальних педагогічних проблем. На базі закладу було проведено міський семінар для вчителів, які працюють за системою розвивального навчання.

Аналіз стану науково-методичної роботи у 2013/2014 навчальному році дає підстави вважати, що робота над реалізацією методичної проблеми на підготовчому етапі була успішною, хоча є низька питань, які потребують уваги й розв`язання:

-методичні об`єднання недостатню увагу приділяють роботі з учнями, які мають низьку мотивацію до навчання;

-відсутня друкована продукція, що спричиняє недостатню популярізацію досвіду вчителів;

-засідання творчих груп іноді мали формальний характер

-методичні теми, над реалізацією яких працюють вчителі, є абстрактними та однаковими;

- роботи, які вчителі готують до участі у виставці-ярмарку педагогічних ідей та технологій не отримують призові місця в обласному етапі.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал