Погоджено на засіданні педагогічної ради «затверджено»Сторінка4/15
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.41 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Робота практичного психолога у школі була спланована і проводилась на підставі зазначених нижче документів і методичних рекомендацій, а саме статей 21, 22 Закону України “Про освіту”, Конвенції ООН “Про права дитини” від

20.11.89, нової редакції  Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 р. N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07. 2009 р. за N 687/16703., листа Міністерства освіти і науки України про психологічну службу №1/454 від 30.06.06, методичних рекомендацій Центру практичної психології і соціальної роботи, збірників наказів № 18,20, наказу № 616 від 02.07.2009 «Про зміни і доповнення до Положення про психологічну службу системи освіти і науки України», Наказу Міністерства № 1106 від 06.08.2013 Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року, листа Міністерства № 1/9-479 від 08.07.2013 "Про діяльність психологічної служби у 2013/2014 навчальному році", етичного кодексу психолога, замовлення адміністрації школи до практичного психолога.


І. Діагностичний напрямок

з/п


Методика

Клас

К-ть обстежених

учнів


хлопч. / дівч.

%

вище


норми

%

норма


%

нижче норми


1.

Готовність до школи

-Методика Керна Йерасека

-Методика «Четвертий зайвий»

Дошкільнята


1-А, 1-Б, 1-В
Дошкільнята
1-А, 1-Б, 1-В

130(68/62)


93(56/37)
130(68/62)
93(56/37)

37
40


43
51

58
59


45
44

5
1
12


5

2.

Адаптація першокласників


  • Методика «Графічний диктант»


  • Методика «Домік»

1-А, 1-Б, 1-В


1-А, 1-Б, 1-В
93(56/37)


93(42/43)90


26

8


60

2


14

3.

Обдарованість

-Методика Торренса


- Методика Равена

2-і, 3-і, 4-і кл.

2-і, 3-і, 4-і кл.

20(13/7)


25(13/7)

40

100


60

--

-


У 2013 р. було продовжено моніторинг адаптації учнів 1-х класів до шкільного навчання . Порівняємо результати аналогічних досліджень у минулих навчальних роках з отриманими в цьому році.

Спостереження і дослідження показали, що за звітний період в 1-А кл. - 91%, в 1-Б кл. – 91%, в 1-В кл. – 87% першокласників адаптувалися до шкільного навчання на високому рівні.

Низький рівень адаптації показав один учень:

- Скуріхін Микола, 1 – А кл.

У цього учня спостерігаються порушення дисципліни; матеріал, який пояснює учитель, засвоює фрагментарно, самостійна робота з підручником викликає труднощі, під час виконання самостійних завдань не виявляє до них інтересу; до уроків готується нерегулярно, потребує постійного контролю, систематичних нагадувань і спонукань з боку вчителів і батьків.

Він потребує особливої уваги та індивідуальної підтримки з боку як учителя, психолога, так і батьків.

У 1 – В класі виявлено дитину з ознаками шкільної дезадаптації:


  • Тесленко Роман, 1 – В кл.

У цього учня ставлення до школи, до вчителя переважно негативне, переважає ігрова мотивація, зауваження вчителя не сприймає, шкільні правила і норми ігнорує. Погано концентрує увагу, завдання виконує лише частково, постійно переходячи від однієї дії до іншої. Здатний зосередитися тільки на тій справі, яка йому подобається. Відносини з однолітками переважно конфліктні. Використовує неадекватні способи для встановлення контакту, агресивний.

Рекомендовано: індивідуальна форма навчання, потребує спостереження і лікування у психоневролога.

Як бачимо з діаграми, у 2013\14 навчальному році на 20% дітей більше адаптувалися на високому рівні, однак в цьому році в школі з’явилася дитина з ознаками шкільної дезадаптації.

На всіх етапах розвитку велику роль відіграє психолого-педагогічний моніторинг процесу становлення та розвитку особистості учня.

Моніторинг інтелектуально - пізнавальної сфери учнів необхідний не тільки для вивчення психічних функцій самих по собі або заради знаходження шляхів для індивідуальної коректує програми конкретної дитини або групи дітей. На наш погляд , на такий моніторинг потрібно подивитися ширше і показати його користь для органів управління освітою , педагогів , керівників , зацікавлених в ефективності інноваційних процесів. Якщо інтелектуальні ресурси підростаючого покоління важливі для розвитку суспільства , доцільно користуватися відповідними вимірювачами і стежити за тим , чи ефективно насправді використовуються ці « інтелектуально - пізнавальні ресурси».

Для діагностики рівня розвитку теоретичного мислення учнів нашої школи ми скористалися методикою « 22 завдання» А.З.Зака . Це завдання, не пов'язані прямо з тими знаннями , які діти отримують на уроках. Для їх виконання у дітей повинна бути добре розвинена здатність діяти в умі . Ця здатність є інтегративної , т.к. для її реалізації необхідно не тільки розвинене мислення , а й високий рівень уваги і достатня оперативна пам'ять. Тому використання цієї методики дозволяє не витрачати час на масову перевірку короткочасної пам'яті та уваги. Кількість правильно вирішених завдань є показником розвитку теоретичного мислення дитини , з кожним роком дитина здатна вирішити правильно все більше завдань , що дає можливість відстежувати динаміку його розвитку .

Зрізи даного моніторингу проводилися протягом 7-ми років за наступною схемою:

1 клас - 1 зріз у квітні місяці;

2 клас - 2 зрізу: у жовтні і в квітні;

3 клас - 2 зрізу: у жовтні і в квітні;

4 клас - 1 зріз в лютому місяці.

Моніторинг вирішує задачу відстеження динаміки інтелектуального розвитку учнів протягом усього шкільного навчання (від 1 до 4 классу) і через показники «приросту» дає можливість побачити ефективність роботи педагогічного колективу школи. Можливості моніторингу в рамках цілої школи дуже різноманітні. При необхідності можна порівнювати не тільки класи між собою (що має сенс при вивченні ефективності освітнього процесу), а й порівняти клас з самим собою в процесі його власного розвитку.

У 2013/14 навчальному році було продовжено моніторинг інтелектуального розвитку учнів школи. Цей моніторинг дає нам можливість провести порівняльний аналіз результативності роботи школи за різними освітніми програмами. В діаграмі приведені показники розвитку мислення учнів 4-х класів, які навчалися за двома різними системам: традиційного і розвивального навчання. Класи розвивального навчання характеризуються більш високим рівнем розвитку теоретичного мислення та обумовленою цим якісною перебудовою інших пізнавальних процесів. В цілому, процес інтелектуального розвитку учнів у класах РН більш планомірний і має виражену позитивну тенденцію.


Рекомендації щодо подальшої діагностичної роботи: Продовжувати моніторинг розвитку пізнавальних процесів учнів начальних класів. Порівнювати результати аналогічних досліджень у наступному навчальному році з отриманими раніш.
ІІ. Корекційно-розвивальна робота:
Тема

К-ть учнів/груп

К-ть годин

1.

Розвиток пізнавальних процесів

10/3

120

2

Корекція агресивності методом психодрами

2

20

Результативність корекційно-розвивальної роботи:

Протягом 2013-2014 н.р. було проведено 120 занять з адаптації 6-річних дітей до шкільного життя.

Завдяки проведеним корекційним заняттям, мотивація до навчання у цих учнів стала більш направленою, у дітей виникло бажання вчитися. Вони стали більш питливі під час уроків, більш відкриті і дружелюбні у спілкуванні як з однокласниками, так і з дорослими.

В цьому році необхідно приділити більше уваги індивідуальним корекційним заняттям з дітьми та їх батьками.
Рекомендації щодо подальшої корекційно-розвивальної роботи:

1. Продовжувати корекційно-розвивальну роботу з учнями, які потребують додаткових розвивальних занять, як в груповому так і в індивідуальному режимі.

2. Продовжувати моніторинг розвитку пізнавальних процесів учнів.

3. Порівнювати результати аналогічних досліджень у наступному навчальному році з отриманими раніш.


ІІІ. Робота по напрямах:
1.Робота з обдарованими.

Кількість обдарованих учнів за визначенням педагогів та за результатами олімпіад , конкурсів, змагань: по паралелях 2-і класи - 2 уч., 3-і класи – 5 уч., 4-і класи – 13 уч., взагалі по школі_- 20 уч.з/п


ПІБ учня

Клас

Заходи, що проводились з учнем або групою учнів протягом року

1

Денисков Святослав

3 - В

Активна участь учнів у внутрішньо шкільних

2

Бреславський Єгор

3 - В

конкурсах та олімпіадах, районних олімпіадах;

3

Деркач Дарина

3 - В

Розвивальні заняття з метою розвитку творчого

4

Лихолітова Софія

3 - Б

мислення, уяви, креативності

5

Попович Ярослав

4 - В

Консультування батьків з метою надання

6

Флюстикова Христина

4 - В

допомоги у вихованні та розвитку дітей.

7

Георгіу В’ячеслав

4 - В
8

Мощенко Єлизавета

4 - В
9

Плотнікова Альона

4 - Б
10

Челапко Єлизавета

4 - Б
11

Логвінов Данило

4 - Б
12

Босенко Олексій

4 - А
13

Ампілогова Аріна

4 - А
14

Романов Ігор

4 - А
15

Бурма Ігор

4 - А
16

Ткачов Захар

4 - Б
17

Лозін Даніїл

4 - Г
18

Шевчук Нікіта

2 - Б
19

Степанищенко Мих.

2 - Б
20

Овчинников Павло

3 - В

2. Профілактика ксенофобії, расової нерівності.

з/п


Заход

Клас

Дата виконання

1

Бесіда з учнями «Що означає бути вихованою людиною»

3-А

3-Б


3-В

3-Г

Квітень

2014


2

Бесіда з учнями «Вчимося бути добрими людьми»

1-і (3)

2-і (3)


Березень

Квітень


2014


3. Профілактика торгівлі людьми

з/п


Заход

Клас

Дата виконання

1

Виховні бесіди з учнями «Права дітей: право дитини на сім’ю, на особисту недоторканість, життя і свободу»

2-і (4)

3-і (3)


4-і (3)

Лютий

Лютий


Березень

20144. Робота із учнями з девіантною поведінкою:

Кількість учнів з девіантною поведінкою (на різних видах обліку) :

У школі протягом декількох років дітей, схильних до скоєння правопорушень, та учнів, які стоять на внутрішньошкільному обліку не зареєстровано.

Психологом школи проводиться поглиблена індивідуальна діагностика учнів “зони ризику” з метою дослідження причин дезадаптації шляхом:

-спостережень на уроках,

-індивідуальних бесід,

-психологічного дослідження особливостей учнів.

У школі ведеться робота психологічної служби «Довіра», учні і їх батьки отримують консультативну допомогу психолога.ІV. Просвітницька робота:

1.Спецкурси, факультативи, гуртки

Форма роботи

Назва

Класи

Кількість

годин


Форма оплати

Гуртки


«Логіка», програма курсу «Логіка» для

2-х класів, автор Митник О.
2-і (3)

4 годин

(тижн.навант.)позабюджетна


2.Семінари для учнів, учителів, батьків

Тема виступу

Категорія слухачів (учні, вчителі, батьки, фахівці)

Рівень

Адаптація шестирічних дітей до школи

Батьки


Шкільний 09.12.13

Вплив внутрішньосімейних відносин на психічний розвиток дитини

Батьки

Шкільний 16.02.14

04.04.14


Особливості роботи з учнями з низькою мотивацією до навчання


Вчителі

Шкільний 21.03.14


V. Консультативна робота

з\п

Тематика звернень

Кількість звернень

До практичних психологів

До соціальних педагогів
З боку батьків1

Труднощі у навчанні та вихованні

17
2

Психологічні проблеми спілкування

11
3

Особистісні проблеми

5
4

Результати психологічних досліджень, які проводились у класі

18
6

Налагодження внутрішньосімейних стосунків

3
7

Готовність дитини до шкільного навчання

115
9

Проблема адаптації ( першокласників та п’ятикласників)

7
10

Поведінкові проблеми

5
11

Міжособистісні стосунки між підлітками

7
13

Психологічне обстеження дитини

4
14

Мотивація навчальної діяльності

1З боку педагогів1

Труднощі у навчанні та вихованні

8
2

Психологічні проблеми спілкування

4
5

Надання психолого-педагогічної характеристики

1
6

Стосунки в класі

2
7

Корекційно-розвивальні заходи з учнями, які цього потребують

4З боку дітей1

Відносини в класі

2
6

Результати психологічних досліджень, які проводились у класі

5

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал