Погоджено на засіданні педагогічної ради «затверджено»Сторінка2/15
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.41 Mb.
ТипПротокол
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Завдання на наступний навчальний рік:

 • продовжити роботу над підвищенням компетентності малодосвідчених вчителів з питань розвитку інтелектуального та творчого потенціалу школярів на уроках;

 • спрямувати роботу на вивчення ефективних методів навчання з учнями, які мають різний рівень мотивації.

Підбиваючи підсумок робот з педагогічними кадрами школи, хотілося б відмітити, що обличчям держави і будь-якого навчального закладу є його вчителі. Всі перемоги, здобутки нація отримує саме завдяки їхній праці. Школа є центром культури й освіти, головні постаті якої – Учень і Вчитель. Від їх особистісно орієнтованої взаємодії, навіть від того, як учитель увійде до класу, розпізнає потребу дитини у пізнанні нового, як заповнить її духовний і інтелектуальний світ, залежить майбутнє держави.Виконання мовного законодавства

Управлінська діяльність закладу з цього питання в 2013/2014 н. р . регламентувалась такими нормативними документами: Конституцією України,Законом України «Про мови», Законом України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів з питань загальної середньої та дошкільної освіти щодо організації навчально – виховного процесу»,Указом Президента України № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2009р. № 1033 «Про внесення змін до Положення про загальноосвітній навчальний заклад» та інші. У закладі наявні заходи на виконання Галузевої програми поліпшення вивчення української мови. ХЗОШ І ст.. № 176 є двомовною: у школі функціонує 3 україномовні класи та 10 російськомовних. Кожного року проводиться набір учнів до 1-го класу з українською мовою навчання. Відповідно до вимог статті 10 Конституції України в закладі освіти систематично проводилася робота щодо забезпечення державної політики всіх рівнів та дотримання чинного законодавства.Основними найважливішими напрямки діяльності педагогічного колективу закладу освіти були:

 • створення національної системи виховання та освіти, орієнтованої на духовно вільну, творчу, гармонійно розвинену особистість національно свідомих громадян;

 • забезпечення умов для постійного перебування школярів під впливом духовної культури українського народу з метою розкриття та розвитку їх природних здібностей;

 • залучення дітей раннього віку до культури та історії свого народу;

 • створення умов для перебування учнів під безпосереднім формуючим впливом україномовного середовища; .

 • здійснення естетичного та емоційного розвитку дітей засобами народного мистецтва та різноманітних видів усної народної творчості.

Протягом року проводилася роз’яснювальна робота серед батьків , учнів та вчителів щодо Закону України «Про мови».

На виконання Закону України «Про мови»,ст..10 Конституції України та інших нормативних документів з питань розвитку та впровадження державної мови сплановані і виконуються заходи щодо оновлення та поповнення науково – методичної бази, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, проведення семінарів, занять творчих груп. Всі члени педагогічного колективу школи володіють державною мовою на належному рівні та постійно працюють над підвищенням культури українського мовлення, приймаючи участь в роботі шкільного семінару "Культура мовлення", через систему самоосвітньої роботи, а також відвідуючи практичні заняття та курси підвищення кваліфікації вчителів Діловодство та ведення шкільної документації, взаємовідносини з державними, громадськими організаціями ведеться виключно державною мовою;

Державною мовою проводяться засідання педагогічної ради, ради закладу, виробничі наради, збори колективу, семінари, педагогічні читання. Тексти оголошень і повідомлень, плакатів, афіш, реклами виконуються українською мовою. Інтер’єр та оформлення шкільного приміщення, навчальних кабінетів здійснюється державною мовою. У всіх класних кімнатах представлено національну символіку, український колорит.

Постійно діють виставки до Дня народження українських письменників та поетів.

Питання виконання Закону України «Про мови» включено у різні види контролю, серед яких: тематичний контроль за станом викладання української мови, вивчення досягнень учнів з української мови та читання, контроль за веденням документації, стан організації виховної роботи, аспектний контроль (відвідування уроків вчителів,які атестуються).

З метою національної-патріотичного виховання, усвідомлення своєї етнічної спільноти, утвердження національної гідності, виховання любові до рідної землі, свого народу, проводяться різноманітні виховні заходи: • День української писемності та мови,

 • Міжнародний день рідної мови,народознавча гра «Я люблю Україну»,

 • свято української казки ,

 • конкурси ораторського мистецтва, на кращу Новорічну щедрівку;

 • Свято українських пісень “Заспіваймо пісню веселеньку”;

 • українські ігри та козацькі забави;

 • фотовиставка «Незалежна моя Україна!»;

 • фестиваль сімей - знавців української мови “Мама, тато і я - українська сім’я” тощо.


Робота зі зверненням громадян
На виконання Закону України «Про звернення громадян» у 2013/2014 навчальному році проводилась певна робота в ЗОШ І ст. № 176 з метою забезпечення реалізації та гарантування закріплених Конституцією України права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування, права громадян на участь в управління державними справами, підвищення ефективності роботи зі зверненнями громадян, враховуючи необхідність об’єктивного, всебічного і вчасного розгляду звернень громадян відповідно до вимог законодавства України, керуючись частиною другою статті 110 Конституції України та статтею 28 Закону України «Про звернення громадян» необхідно приділяти особливу увагу виконанню Указу Президента України 07.02.2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та розпоряджень голови ХОДА 20.02.2008 року № 77 Харківського міського голови 01.04.2008 року № 603.

Відповідальною за організацію та контроль роботи зі зверненнями громадян є директор школи І.О.Петренко. Було затверджено графік проведення особистого прийому громадян адміністрацією школи, який строго виконувався протягом усього року. Графік особистого прийому громадян було розміщено на сайті школи. Слід відзначити, що робота зі зверненням громадян у ЗОШ І ст. № 176 у 2013/2014 навчальному році велась на достатньому рівні, у відповідності до нормативних вимог, своєчасно забезпечувалось вирішення питань, порушених у зверненнях громадян.Безпека життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму

Щоб дитина розвивалася гармонійно, була життєрадісною, щоб виросла повноцінним громадянином, вона повинна в першу чергу бути здоровою морально і фізично. Тому у нашій школі приділяється велика увага підростаючому поколінню. Раціональна організація учбового процесу та дитячого відпочинку.

З метою збереження життя та здоров’я учасників навчально-виховного процесу, запобігання всім видам дитячого травматизму, посилення відповідальності педагогічних працівників за життя та здоров’я учнів, в закладі освіти була організована робота з питань профілактики дитячого травматизму, вивчення правил безпеки життєдіяльності, як під час навчальних занять, так і в побуті, а саме:

- систематизовано нормативні документи з питань охорони життя і

здоров’я учнів, запобігання всім видам дитячого травматизму;

доведено до відома педагогічних працівників вимоги нормативних документів:Законів України “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»; статей 3,17, 24, 51,53 «Про освіту»,статей 5, 22, 38 «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», « Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», « Про питну воду», «Про боротьбу із захворювання на туберкульоз», «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»;Постанова кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру установах і закладах освіти»

Всю роботу з питань запобігання всім видам дитячого травматизму було сплановано у річному плані закладу освіти за основними напрямками діяльності педагогічного колективу з учнями з визначенням конкретних завдань, термінів виконання та зазначенням відповідальних.

Протягом 2013-2014 навчального року було видано накази щодо організації роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму. Питання запобігання дитячому травматизму протягом навчального року розглядалось:

- на засіданнях педагогічної ради;

- на засіданнях Ради закладу;

- на нарадах при директорові;

- на загально шкільних батьківських зборах;

- на засіданнях методичного об’єднання класних керівників;

- на батьківських зборах;

- під час індивідуальних бесід з класними керівниками.

Усі заплановані заходи з безпеки життєдіяльності та запобігання травматизму були проведені:

- поновлення куточків з профілактики дитячого травматизму;

- проведення бесід із попередження дитячого травматизму з: • правила дорожнього руху;

 • правила протипожежної безпеки;

 • запобігання отруєнням;

 • правила безпеки при користуванні газом;

 • правила безпеки з вибухонебезпечними предметами;

 • правила безпеки на воді;

 • правила безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму.

- проведення виховних годин та практичних занять з профілактики усіх видів дитячого травматизму;

- включення питання профілактики дитячого травматизму на дорогах на батьківських зборах;

- робота шкільної агітбригади «Світлофор»;

- конкурси малюнків з профілактики усіх видів дитячого травматизму;

- конкурси стіннівок «За здоровий спосіб життя», «Життя без шкідливих звичок!»;

- проведення тижня безпеки життєдіяльності;

Відбуваються зустрічі із працівниками ДАЇ та МНС, лікарями. В закладі вивчався стан викладання, рівень знань, умінь та навичок учнів з предмету «Основи здоров'я» ( квітень 2014).

Класними керівниками проводяться профілактичні заходи з питань запобігання усіх видів дитячого травматизму, у тісному контакті з психологом школи, медичним персоналом та батьками учнів.

Серед учнів та їх батьків проведено роз’яснювальну роботу щодо обмеження часу перебування на сонці, шляхів запобігання сонячних та теплових ударів, дотримання поведінки на воді,забезпечення необхідного для здоров’я дитини водного балансу тощо.

Форми роботи є різноманітними:

профілактична інформація на стендах в класних кімнатах;

практичні заняття, сюжетно – рольові ігри;

бесіди, конкурси.

У класних керівників у наявності інструкції та пам’ятки з техніки безпеки й охорони праці.

Травмувань учнів під час навчально – виховного процесу в 2013/2014 н .р. не було.
Показники випадків травмування учнів закладу освіти за період 2009-2014 років
Випадки

травматизму2010 рік


2011


2012 рік


2013

2014

Під час навчально-виховного процесу

0

0

0

1

0

Побутові

0

0

0

0

0

ДТП

0

0

0

0

0

Разом

0

0

0

1

0Охорона праці

Основними принципами державної політики в галузі охорони праці, відповідно до Закону України «Про охорону праці»,є : • Пріоритет життя і здоров’я працівників щодо результатів виробничної діяльності закладу;

 • Підвищення рівня промислової безпеки через суцільний технічний контроль за станом виробництва;

 • Ообов’язковий соціальний захист працівників;

 • Установлення єдиних вимог з охорони праці.

Безпечне проведення навчально – виховного процесу здійснюється згідно з Положенням про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу.

Основними завданнями щодо забезпечення безпеки праці є : • дотримання законодавства з ОП;

 • забезпечення медичного контролю та оглядів;

 • навчання ,інструктажі й атестація;

 • забезпечення безпечних умов праці;

 • забезпечення безпечних умов при експлуатації навчальних кабінетів, комп’ютерів і технічних засобів навчання;

 • забезпечення оптимальних режимів праці, навчання.

Забезпечення високої якості НВП прямо залежить від якості умов праці, від санітарно – гігієнічного та ергономічного комфорту на робочому місці. Тому питання охорони праці проходить через усю систему роботи закладу й стосується всіх напрямів діяльності та всіх без виключення учасників навчально- виховного процесу.

Робота педагогічного колективу з охорони праці організована згідно із законами України «Про охорону праці», «Про пожежну безпеку», Положенням « Про організацію роботи з охорони праці учасників навчально – виховного процесу в установах і закладах освти». Відповідно до вимог нормативних документів, у навчальному закладі розроблена відповідна документація з питань дотримання безпеки та охорони праці, створено службу охорони праці, затверджені положення про служби охорони праці, діє комісія з навчання та перевірки знань з охорони праці.

Згідно з вимогами чинних нормативних документів, розроблені, затверджені директором і видані посадові інструкції для всіх працівників навчального закладу.

Як з працівниками, так із учнями та їхніми батьками проводяться всі види інструктажів, а також їх облік за встановленою формою. Розроблені й затверджені програми втупних інструктажів для працівників і учнів, які поміщені в журналах вступного інструктажу і класних журналах для учнів.

У навчальному закладі затверджений колективний договір між адміністрацією і профспілковим комітетом, у якому відображено захист працівників у галузі виробництва, праці, побуту, культури.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально – виховного процесу в школі у 2013/ 2014н.р. знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

З метою організації роботи з охорони праці та забезпечення безпеки життєдіяльності учасників навчально – виховного процесу перед початком навчального року видано низку накази , які стосуються попередження травматизму учнів та дорослих, протипожежної безпеки, безпеки дорожнього руху, створення системи охорони праці у школі.

Відповідно до типового положення «Типового положення про організацію навчання з питань охорони праці» проводилось навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо.

Робота з охорони праці та безпеки життєдіяльності в школі велась відповідно до:


 • статей 43, 50 Конституції України;

 • Закону України «Про освіту», стаття 26;

 • кодексу законів про працю України, статті 2, 10, 13;

 • Закону України «Про охорону праці», статті 6, 7, 10, 15, 19, 25;

Уся документація в школі відповідає діючим нормативним документам.

Були видані накази про організацію роботи з охорони праці, заповнені акти – дозволи на проведення занять у кабінетах, акт перевірки готовності школи до 2013 / 2014 навчального року, проведено перевірка контурів захисного заземлення, опору ізоляції електропроводу.

На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих; в учбових кабінетах школи оформлено куточки з безпеки життєдіяльності.

На засіданнях педагогічної ради, радах при директорові періодично заслуховувались питання з охорони праці, дитячого та дорослого травматизму. Випадків травмування учнів та працівників школи не було.На порядку денному керівництва школи – проблема пожежогасіння та сигналізації.


Правовиховна, правоосвітня та профілактична робота.

З метою чіткої організації та підвищення ефективної діяльності педагогічних колективів з формування правової культури та попередження правопорушень, з початку 2013/2014 навчального року сплановано заходи з профілактики правопорушень та правового виховання серед учнів. Також видано наказ «Про організацію роботи з правового виховання в 2013/2014 навчальному році»

Основна мета роботи з попередження правопорушень - координація зусиль педагогічного колективу, запобігання правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам, що цього вимагали; охорона прав дитини.. Протягом навчального року педагогічний колектив зосередив свої зусилля на пошуках таких форм і методів виховного процесу, які б забезпечували об’єднання зусиль педагогів і ініціативи дітей, спільні дії сім’ї, громадськості, спрямованих на попередження правопорушень серед підлітків та учнівської молоді. Кожного навчального року правовиховна робота школи є на особливому контролі у адміністрації школи та здійснюється за трьома напрямками:


 • правоосвітницька робота з учнями;

 • правова освіта батьків;

 • профілактика правопорушень.

У школі протягом 2013/2014навчального року було організовано такі форми правового навчання і виховання:

 • місячник правових знань (жовтень–листопад)

 • тематичні загальношкільні лінійки та класні години на правову тематику,

 • виставки малюнків.

 • лекції, бесіди на правову тематику.

Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично з метою профілактики правопорушень та виконання закону України «Про загальну середню освіту».

У школі ведеться робота з ранньої профілактики правопорушень серед учнів: робота в мікрорайоні школи , виявлення дітей групи «ризику» та неблагополучних сімей, обстеження умов проживання даних родин, складання банку даних.

На кінець навчального року стан злочинності правопорушень серед учнів такий:


 1. Учнів, притягнутих до карної відповідальності - немає;

 2. Тенденція зросту (зниження) злочинності серед учнів:

2009- немає,

2010- немає,

2011- немає,

2012 - немає,

2013 – нема

2014 -немає 1. Кількість учнів, які перебувають на внутришкільному обліку – на початку року – немає, на кінець року – немає;

 2. Кількість учнів, які знаходяться в групі «ризику» - на початку року – немає, на кінець року – немає;

 3. Кількість неблагополучних сімей – на початку року – немає,

 4. Кількість учнів, що злісно ухиляються від навчання – немає.

У планах виховної роботи класних керівників заплановано бесіди з правового виховання, бесіди з профілактики правопорушень, тиждень правових знань, робота з батьками дітей, схильних до правопорушень, тематика батьківських зборів з профілактики правопорушень.

Класні керівники у класних журналах заповнювали щодня сторінку обліку відвідування учнями уроків, підбиваючи підсумки відвідування школи кожного семестру. Крім того, у школі ведуться журнали контролю відвідування учнями школи . У школі проводяться рейди у складі учнів та чергового вчителя, під час яких виявляють учнів, які систематично запізнюються на уроки.

Питання з профілактики правопорушень підлітків розглядаються:


 • на батьківських зборах ;

 • на засіданнях МО класних керівників ;

 • на педраді ;

 • на нарадах при заступникові директора з навчально – виховної роботи;

У школі продовжує діяти і постійно оновлюється куточок з правових знань. У класах в наявності є підборка літератури правової та правоосвітньої спрямованості.
ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ (ЦИВІЛЬНА ОБОРОНА)

На виконання вимог Закону України «Про цивільну оборону України», Постанов Кабінету Міністрів України з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, Положення про функціональну підсистему «Освіта і наука України», Єдиної державної системи запобігання та реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру,затвердженої наказом Начальника цивільної оборони Міністерства освіти і науки України , плану підготовки цивільної оборони у школі у 2013 /2014 навчальному році проводилася відповідна робота. Основні завдання щодо підготовки цивільної оборони на 2013/2013 роки в цілому виконані.

Протягом року, за планом, проводилося навчання керівного, особового складу невоєнізованих формувань, працівників школи, відповідно до Типової програми навчання. У квітні в школі пройшов тиждень безпеки життєдіяльності. Всі діти школи прийняли участь в естафетах, вікторинах, випуску газет, листівок. Проведення евакуації показало здатність колективу швидко й організовано вивести дітей з приміщення школи.

З батьками було проведено різні форми роботи: колективні( збори),індивідуальні ( бесіди, анкетування) з пропаганди цивільної оборони.Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників
Здоров’я дітей – запорука щастя, радості й повноцінного життя батьків, учителів, суспільства заголом. Для України головною проблемою, яка пов’язана з майбутнім держави, є збереження і зміцнення здоров’я дітей та учнівської молоді.Непокоїть різьке погіршення стану фізичного та розумового розвитку молодого покоління.

Вступаючи до школи, 85% дітей мають самотичні та психічні порушення, збільшується кількість дітей,які мають психоневрологічні захворювання.

Тому , головним завданням у діяльності педагогічного колективу школи – збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування позитивної мотивації на здоровий спосіб життя у вчителів, учнів та їхніх батьків.

Харківська загальноосвітня школа І ст. № 176 входить до мережи «Шкіл сприяння здоров’ю»

Стратегічна мета – створення умов зміцнення та збереження здоров’я учнів через адаптпцію навчального процесу до індивідуальних особливостей школярів з особливими освітніми потребами шляхом введення до навчально- виховного процесу здоров’язбережувальних технологій.

Неможливо планувати і здійснювати навчання й виховання без урахування соматичного і психологічного здоров’я дитини. Проведення моніторингу здоров’я на основі медичних оглядів, спостережень, аналізу захворюваності, анкетування, бесід сприяє організації санітарно - просвітницької роботи серед учнів,батьків, учителів, дає можливість коригувати роботу з оздоровлення дитини, забезпечувати медичну діагностику, профілактику захворювань.Мета моніторингу здоров’я школярів:

 • Отримати об’єктивну інформацію про здоров’я учнів;

 • Спроектувати на основі цих досліджень заходи для покращення здоров’я.

Завдання

 • Забезпечити педагогічний колектив інформацією про стан здоров’я учнів;

 • Визначити причини захворюваності та шляхи їх подолання;

 • Скласти методичні рекомендації щодо покращення здоров’я школярів;

 • Забезпечити формування навичок здорового способу життя;

 • Навчити школярів зберігати та зміцнювати здоров’я.


health_school
Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази, а саме:

 • обладнано медичний кабінет, в якому наявні препарати першої невідкладної медичної допомоги;

 • медичні картки впорядковані, їх кількість відповідає кількості учнів закладу освіти;

 • укомплектований штат медичних працівників: в закладі освіти працює лікар та медична сестра.;

 • кожний рік спеціалісти 4-ої дитячої поліклініки Дзержинського району проводять поглиблений медичний огляд учнів 1-4-х класів.

 • на основі результатів медичних оглядів здійснюється моніторинг стану здоров’я учнів школи;
 • згідно з Інструкцією про розподіл учнів на групи для занять на уроках фізичної культури,на підставі результатів профілактичних медичних оглядів лікарів-спеціалістів дитячої поліклініки відповідно до наказів по закладу освіти щодо віднесення учнів до підготовчої групи, до спеціальної групи (на підставі довідок ЛКК та заяв батьків), про звільнення від уроків фізичної культури (на підставі довідок ЛКК та заяв батьків), протягом 2013/2014 навчального року учні закладу освіти були розподілені на групи для занять фізичною культурою . • систематично (4 рази на рік) проводились профілактичні огляди учнів на педикульоз і коросту;

 • щомісяця відповідно до календаря щеплень проводиться вакцинація учнів;

 • 1 раз на рік (у вересні) заповнюється Лист здоров’я, в якому відмічається антропометрія, діагноз та визначається відповідна група здоров’я.

 • щоденно медична сестра веде амбулаторний прийом учнів, що фіксується в спеціальному журналі амбулаторного прийому

 • медичною сестрою ведеться чіткий контроль щодо своєчасного проходження флюорографічного обстеження працівників закладу освіти

Працівники школи щорічно проходять поглиблений медичний огляд за графіком . Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал