Податкова реформаСкачати 213.35 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка2/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір213.35 Kb.
1   2   3
План заходів з виконання програми КМУ і Стратегії «Україна – 2020»:
• «зменшення податкового навантаження на заробітну плату з метою її детінізації;
посилення відповідальності за виплату заробітної плати “в конвертах” (розроблення
змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення та Кримінального ко-
дексу України);
забезпечення сплати податку з доходів фізичних осіб виключно за місцем здійснення
діяльності працівника, податок з доходів якого сплачується».
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС:
Положення відсутні.
Меморандум між Україною та МВФ:
«Ми продовжимо зменшувати клин єдиного соціального внеску, що має заохочувати вивід
заробітної плати з тіні. Результати зусиль, спрямованих в 2015 році на легалізацію, зада-
дуть напрямок подальшого реформування ставок єдиного соціального внеску. Ми продов-
жимо реалізовувати заходи, започатковані в 2015 році з розширення бази і подальшого
підвищення прогресивності оподаткування».
Нова податкова реформа Мінфіну (вересень 2015 р.):
«ПДФО – 20%, ЄСВ – 20%. Середньострокова мета – об’єднати ПДФО та ЄСВ».
Податкова реформа Комітету Верховної ради України з питань податкової та митної
політики:
• «базова ставка ПДФО - 10% (чинна 15/20%);
єдина ставка ЄСВ 20%;
поступове створення альтернативи спрощеній системі оподаткування у вигляді розбу-
дови системи оподаткування доходів самозайнятих осіб: мінімальна кількість звітних
форм та платежів (раз на рік); надспрощена система обліку доходів та витрат (дві кор-

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
13
зини) + прямолінійний метод амортизації; лібералізація правил складання первинних
документів;
відсутність фіскальних перевірок».
Реанімаційний пакет реформ:
«ЄСВ, Злиття ПФ з бюджетом, зменшення ставки до 18%, підвищення відповідальності за
ухилення (далі – тільки для ПФ); в подальшому – повна ліквідація; ПДФО - повернення до
єдиної ставки 15%, компенсація за рахунок детінізації, податку на нерухоме майно; надалі
– злиття з ЄСВ».
Асоціація податкових радників:
«Об’єднання ПДФО і ЄСВ, контроль відповідності видатків доходами фізичних осіб шляхом
обмеження готівкових розрахунків».
Нова країна:
«Соціальний податок (ЄСВ) – 41% мінімальної зарплати; ПДФО – 10%».
Результат:
• Прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та дея- ких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014;
• Прийнято Закон України «Про внесення змін до розділу VIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» щодо зменшення навантаження на фонд оплати праці» від 02.03.2015 р.;
• Прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014.
Оцінка громадськості:
1) зниження ставок ЄСВ у пропонованому вигляді не сприяє легалізації доходів громадян;
2) всі ті, хто платив заробітну плату, не приховуючи фактичних доходів, не отримали жодного зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці. А тим, хто пла- тить лише прийнятний мінімум, запровадження понижуючого коефіцієнта при вико- нанні умов для його застосування не приносить жодної вигоди, лише зайві витрати.
Щодо працівника, то із збільшеного (легального) доходу доведеться сплатити ще й податок на доходи фізичних осіб і військовий збір, а відтак працівник отримає на руки легальну зарплату, але в значно меншому обсязі.
Оцінка бізнесу: Зміни законодавства, простягнення єдиного соціального внеску не зни- зили податкового тиску на бізнес. Фактична кількість об’єктів оподаткування не скороти- лась при формальному зменшенні кількості податків, заробітні плати залишаються в тіні, адміністрування не спростилося. Однак, сам старт процесу реформування оподаткування доходів фізичних осіб є позитивним.
Проблеми:
1) відсутність компенсаторів для державного бюджету та бюджету пенсійного фонду;
2) висока ставка ЄСВ;
3) складне адміністрування.

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
14
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
1) зниження ЄСВ має бути синхронно з об’єднанням ЄСВ та ПДФО;
2) зниження ставок повинно стосуватися всіх суб’єктів та всіх нарахувань на фонд опла- ти праці;
3) створення передумов для легалізації доходів за допомогою нових інструментів та зменшення податкового навантаження;
4) проведення реформи фінансового ринку, зокрема щодо недержавного пенсійного за- безпечення, реформа пенсійної системи;
5) запровадження жорсткіших санкцій за не оформлення договорів з працівниками та посилення відповідальності за невиплату заробітної плати.

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
15 6. РЕФОРМА ПОДАТКУ НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ
Коаліційна Угода ВРУ:
«Реформа податку на додану вартість».
Стратегія «Україна – 2020»:
«Удосконалення адміністрування податку на додану вартість».
Програма діяльності КМУ:
«Впровадження нової системи адміністрування податку на додану вартість».
План заходів з виконання програми КМУ і Стратегії «Україна – 2020»:
«удосконалення адміністрування податку на додану вартість».
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС:
«Посилення потужностей збору і контролю, з окремим наголосом на процедурах відшко-
дування ПДВ; Імплементація положень Директива Ради ЄС № 2006/112/ЄС від 28.11.2006
року про спільну систему податку на додану вартість та Директива Ради № 2007/74/ЄС
від 20.12.2007 року про звільнення від податку на додану вартість і мита на товари, що
ввозяться особами, які подорожують з третіх країн».
Меморандум між Україною та МВФ:
«Для підвищення рівня розрахунків по ПДВ ми ввели електронну систему адміністрування
ПДВ; із січня 2016 р. ми поширимо дію загального режиму оподаткування ПДВ на весь
сільськогосподарський сектор у відповідності до міжнародної практики».
Нова податкова реформа Мінфіну (вересень 2015 р.):
«ПДВ – 20%».
Податкова реформа Комітету Верховної ради України з питань податкової та митної
політики:
• «зниження ставки податку до 15% (чинна 20%);
спрощення вимог системи електронного адміністрування (СЕА) для малого та серед-
нього бізнесу – збільшення для малих та середніх підприємств розміру «стимулюю-
чого овердрафту» – суми ПДВ, на яку платник має право зареєструвати податкові
накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних без грошового забезпечення, що
дозволить припинити вилучення обігових коштів малого та середнього бізнесу».
Реанімаційний пакет реформ:
«ПДВ - електронне адміністрування, автоматичне відшкодування».
Асоціація податкових радників:
«запровадження автоматичного відшкодування ПДВ за операціями здійснення інвестицій в
необоротні активи без встановлення критерію обсягу таких інвестицій».
Нова країна:
«ПДВ – 20%, мінімальний ПДВ – 2% обороту в цінах реалізації без ПДВ».

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
16
Результат:
• прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та дея- ких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014;
• прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість» від 16.07.2015;
• прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та податку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу» від
25.12.2014.
Оцінка громадськості: практично усі норми щодо запровадження системи електронного адміністрування набрали чинності з 1 січня 2015 року, частково з 1 липня 2015 року, що суперечить публічним заявам офіційних осіб щодо запровадження системи електронного адміністрування з 1 лютого 2015 року. У зв’язку з цим станом на 1 січня 2015 року платники
ПДВ отримали проблеми щодо переносу залишків від’ємного значення ПДВ, врахування надміру сплачених сум, сум бюджетного відшкодування, заявлених в рахунок майбутніх платежів, реєстрації у січні 2015 року податкових накладних.
Оцінка бізнесу:
1) замість створення умов, які унеможливлюють махінації з ПДВ, через введення спецра- хунків-ПДВ вводиться солідарна відповідальність платників податків, що перекладає тягар щодо збору податків з контролюючих органів на сумлінних платників податків і фактично забороняє здійснення угод за передоплатою;
2) відмивається частина обігових коштів з підприємств;
3) система ПДВ – рахунків суперечить директиві Ради 2006/112/ЄС про спільну систему податку на додану вартість та Директиві ЄС 2010/45/ЄС.
Проблеми:
1) неефективна боротьба з тіньовими схемами;
2) електронне адміністрування ПДВ у частині використання ПДВ-рахунків призводить до вимивання у малих і середніх підприємств обігових коштів; вирішення проблеми від- шкодування ПДВ.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
1) скасування електронного адміністрування ПДВ у частині депонування коштів на спецрахунках;
2) широке обговорення можливого реформування ПДВ з залученням бізнесу та інших зацікавлених сторін.

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
17 7. РЕФОРМУВАННЯ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК
Коаліційна Угода ВРУ:
«Модернізація податку на прибуток - розрахунок об’єкта оподаткування податком на при-
буток виходячи із сформованого згідно МСФЗ (міжнародні стандарти фінансової звітності)
або П(С)БО (положення (стандарти) бухгалтерського обліку) фінансового результату у фі-
нансовій звітності».
Стратегія «Україна – 2020»:
документом не визначено.
Програма діяльності КМУ:
«Об’єднання податкової та бухгалтерської звітності, гармонізація її з міжнародними стан-
дартами фінансової звітності».
План заходів з виконання програми КМУ і Стратегії «Україна – 2020»:
документом не визначено.
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС:
Документом не визначено.
Меморандум між Україною та МВФ:
документом не визначено.
Нова податкова реформа Мінфіну (вересень 2015 р.):
«Податок на прибуток – 20%».
Податкова реформа Комітету Верховної ради України з питань податкової та митної
політики:
• «зниження базової ставки податку до 15% (чинна 18%);
скасування авансових внесків, запроваджених з 1 січня 2013 року, механізм справ-
ляння яких не містить економічного обґрунтування та не враховує фактичний поточ-
ний фінансовий стан платника податку;
реінвестиції в необоротні активи та капітальне будівництво не оподатковуються – по-
даткова різниця на реінвестування».
Реанімаційний пакет реформ:
«Заміна податком на розподілений прибуток (10% – 18%) з мінімальним порогом у відсо-
тках від вартості основного капіталу (відповідно, 1% – 1.8%); ліквідація податкового обліку».
Асоціація податкових радників:
«скасування податку на дивіденди».
Нова країна:
«Податок на розподілений прибуток 10%».
Результат:
• прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та дея- ких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014;
• прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо осо- бливостей уточнення податкових зобов’язань з податку на прибуток підприємств та по- датку на додану вартість у разі застосування податкового компромісу» від 25.12.2014.

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
18
Оцінка громадськості: щодо гармонізації податкового та бухгалтерського обліку: з одного боку, декларується спрощення обліку, а з іншого боку, залишається окремий податковий облік необоротних активів, податкові коригування за яким призводять до збільшення по- даткового навантаження, частково обмежується право платників податку на перенесення збитків, розширюється сфера застосування звичайних цін.
Оцінка бізнесу: щодо гармонізації податкового та бухгалтерського обліку: запроваджені дві норми, які дублюють одна одну, та фактично встановлюють новий об’єкт перевірок
– правильності ведення бухгалтерського обліку. Реалізація зазначених норм ускладнена відсутністю в органах фіскальної служби кваліфікованого персоналу, суб’єктивізмом бух- галтерського обліку, відсутністю у фіскальної служби права тлумачити та надавати подат- кові роз’яснення щодо норм законодавства про бухгалтерський облік (особливо положень міжнародних стандартів бухгалтерського обліку).
Проблеми: сплата авансових платежів; складність адміністрування податку.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
1) зниження ставки податку на прибуток;
2) перегляд бази оподаткування;
3) скорочення кількості податкових різниць.

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
19 8. СПРОЩЕНА СИСТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ
Коаліційна Угода ВРУ:
«спрощення системи адміністрування у разі використання реєстраторів розрахункових
операцій».
Стратегія «Україна – 2020»:
документом не визначено.
Програма діяльності КМУ:
документом не визначено.
План заходів з виконання програми КМУ і Стратегії «Україна – 2020»:
«Спрощення системи адміністрування у разі використання реєстраторів розрахункових
операцій (Угода)».
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС:
документом не визначено.
Меморандум між Україною та МВФ:
«Ми також зробимо обов’язковим використання касових апаратів фізичними особами-під-
приємцями, починаючи з 1 липня 2015 року».
Нова податкова реформа Мінфіну (вересень 2015 р.):
«Скорочення кількості груп з 4 до 3 за такими основними критеріями: група А – 300 тис.
грн., група Б – 2 млн. грн., група В – 2 млн. грн.».
Податкова реформа Комітету Верховної ради України з питань податкової та митної
політики:
• «1 група – без змін;
• 2 група – без змін, фізособи до 5 найманих працівників;
• 3 група – фізособи до 10 найманих працівників; юрособи до 25 найманих працівників; обсяг доходу 5млн.грн.; 4 – 10% від доходу (в залежності від діяльності); 6% – у 2016 році; 8% – у 2017 році.;
4 група – сільськогосподарські товаровиробники, частка c/г 75%; обсяг доходу 100
млн. грн.; площа земель до 3 тис. га; ставка від нормативно-грошової оцінки: рілля,
пасовища – 0,45%, багаторічні насадження – 0,27%, землі водного фонду – 1,35%.
(Запропонована модель спрощеної системи проіснує лише до 01.01.2018 року)».
Реанімаційний пакет реформ:
«…збереження груп 1 – 3. Закриття більшої частини можливостей для зловживань».
Асоціація податкових радників:
«ліквідація 2 і 3 групи спрощенців або 20 млн грн. для 3 групи».
Нова країна:
«…залишається спрощена система для малого бізнесу».

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
20
Результат:
• прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та дея- ких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014;
• прийнято Закон України «
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій
» від 01.07.2015.
Оцінка громадськості: з одного боку, шляхом запровадження посилення відповідально- сті за приховування доходів громадян та за порушення у сфері трудового законодавства унеможливлюється ухиляння бізнесом від оподаткування, а з іншого боку, розширюється сфера застосування спрощеної системи оподаткування та створюється можливість для її використання в узаконених схемах мінімізації податків, зокрема і за заробітною платою. У результаті збільшаться масштаби оптимізації податкового навантаження шляхом викори- стання спрощеної системи оподаткування.
Оцінка бізнесу:
1) запропоновані органами влади зміни – це тягар на бізнес, відмова від відкриття ново- го бізнесу через подорожчання стартових витрат;
2) обов’язковість касових апаратів для всіх без винятку СПД – нонсенс, оскільки є багато сфер, де їх просто не треба.
Проблеми:
1) тінізація економіки з використанням спрощеної системи оподаткування;
2) великі витрати на реєстратори розрахункових операцій.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
1) добровільність застосування реєстраторів розрахункових операцій;
2) спрощена система оподаткування є необхідною, проте потребує реформування з ме- тою зменшення тіньового сегменту.

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
21 9. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК З РОЗДРІБНИХ ПРОДАЖІВ
Коаліційна Угода ВРУ:
«…акцизний податок залишається в основному переліку податків і зборів».
Стратегія «Україна – 2020»:
документом не визначено.
Програма діяльності КМУ:
документом не визначено.
План заходів з виконання програми КМУ і Стратегії «Україна – 2020»:
документом не визначено.
Угода про Асоціацію між Україною та ЄС:
«Гармонізація Директив Ради № 92/83/ЄЕС від 19.10.1992 року про гармонізацію струк-
тур акцизних зборів на спирт та алкогольні напої; Директива Ради № 2008/118/ЄС від 16
грудня 2008 року стосовно загальних умов акцизного збору; Директива Ради № 2011/64/
ЄС від 21 червня 2011 року про структуру та ставки акцизного збору на тютюнові вироби
(кодифікація)».
Меморандум між Україною та МВФ:
«Ми розширили базу оподаткування податком на нерухомість і ввели новий акцизний по-
даток на кінцевий продаж за ставкою 5 відсотків».
Податкова реформа Комітету Верховної ради України з питань податкової та митної
політики:
електронні процедури адміністрування акцизного податку (система електронного ад-
міністрування реалізації пального - введення акцизної накладної, як обов’язкового
електронного документу, який складатиметься при здійсненні всіх операцій з реалі-
зації пального на внутрішньому ринку; унеможливлення випадків реалізації на АЗС
не облікованих обсягів пального, з яких не сплачений акцизний податок; скорочення
частки тіньового сектору ринку нафтопродуктів та скрапленого газу;
запровадження електронної акцизної марки для тютюнових та алкогольних виробів;
поступове збільшення ставок акцизів до рівня передбаченого угодою з ЄС;
удосконалення справляння роздрібного акцизного податку при реалізації нафтопро-
дуктів - база – весь обсяг пального, відпущеного на АЗС (сьогодні – для некомерцій-
ного використання); фіксована ставка у Євро (сьогодні - 5% від вартості пального)».
Реанімаційний пакет реформ:
«Ліквідація – на автомобілі. Усе решта – тільки специфічні ставки на оптимальному рівні;
Включає перегляд бази оподаткування, ставок і механізмів його справляння, зокрема, ска-
сування роздрібного акцизу, який суттєво ускладнює адміністрування цього податку».
Нова країна:
«Акцизи і рентні платежі – зберігаємо існуючу модель».
Результат:
• прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та дея- ких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
22
Оцінка громадськості: акцизний податок з роздрібних продажів необхідно відмінити, оскільки він негативно впливає на підприємницьку діяльність та не відповідає європей- ським нормам.
Оцінка бізнесу: фіскальні органи, і самі підприємці зіткнулися з проблемою адміністру- вання акцизу з роздрібної торгівлі підакцизними виробам, який по суті, не стягується в ма- газинах без касових апаратів. При цьому торговці, які мають касову техніку, змушені пра- цювати в нерівних умовах, продаючи сигарети і алкоголь за вищою ціною з урахуванням
5-відсоткової «націнки», тому запровадження даного акцизу створює нерівні умови торгівлі для дрібних (МАФи) та крупних торговельних пунктів, що суперечить основним принци- пам системи оподаткування в Україні; акцизний податок з роздрібних продажів необхідно відмінити, оскільки він негативно впливає на підприємницьку діяльність та не відповідає
європейським нормам
Проблеми:
1) акцизний податок з роздрібних продажів передбачає подвійне оподаткування, що су- перечить принципам оподаткування та Директивам ЄС, які Україна повинна імпле- ментувати відповідно до Угоди про асоціацію, проблема його адміністрування;
2) відсутність стратегії гармонізації ставок до європейських відповідно до вимог Угоди про асоціацію з ЄС призводить до підняття ставок акцизу та встановлення нових по- датків без належного обґрунтування, що призводить до погіршення бізнес-клімату.
РЕКОМЕНДАЦІЇ:
1) розробка графіку гармонізації акцизних ставок відповідно до європейського законо- давства з метою ефективного планування бюджетних надходжень;
2) покращення бізнес-клімату та боротьби з негативними соціальними явищами;
3) скасування акцизного податку на роздрібну торгівлю підакцизними товарами як тако- го, що не відповідає Угоді про асоціацію та Коаліційній угоді.

ПОДАТКОВА РЕФОРМА:
Оцінка основних ініціатив
23 10. ДОДАТКОВИЙ ІМПОРТНИЙ ЗБІР
Коаліційна Угода ВРУ:
КУ не передбачала встановлення додаткового імпортного збору
Стратегія «Україна – 2020»:
документом не визначено.
Програма діяльності КМУ:
документом не визначено.
План заходів з виконання програми КМУ і Стратегії «Україна – 2020»:
документом не визначено.
Угода про асоціацію з ЄС:
документом не визначено.
Меморандум між Україною та МВФ:
«У бюджеті на 2015 рік закладено тимчасову надбавку на імпорт, що вводиться в дію з 25
лютого 2015 року і базується на статті XII ГАТТ. Ми налаштовані усунути додаткове імпорт-
не мито до кінця 2015 року, або раніше, у випадку якщо СОТ його не ухвалить».
Результат:
• прийнято Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та дея- ких законодавчих актів України щодо податкової реформи» від 28.12.2014.
Оцінка громадськості: негативна, негайна відміна.
Оцінка бізнесу: проти активно виступають не тільки імпортери, які зазнають найбільших втрат, а й експортери, частка імпортної складової у виробництві продукції яких, є значною.
Додаткові збори впливають на цінову політику підприємств, яка часто була найбільшою конкурентною перевагою вітчизняних експортерів. Із-за цього існує небезпека втрати ві- тчизняними підприємствами своїх позицій як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.
Проблеми: негативний вплив на бізнес експортерів та імпортерів, подорожчання товарів, проте зростання надходжень до бюджету, динаміка сальдо платіжного балансу майже не змінилася. У державний бюджет за 2015 рік заплановано надходження від додаткового ім- портного збору у сумі 17,6 млрд, а станом на 1 липня до загального фонду державного бю- джету вже надійшло 9 млрд. грн. Разом з тим, сальдо платіжного балансу у березні та квітні було негативним, а у травні за попередніми даними НБУ позитивним на рівні 320 млн. дол.
США. Проте, сальдо рахунку поточних операцій, яке відображає динаміку експорту та ім- порту залишається негативним у розмірі 10млн.дол.США. Також за даними НБУ скорочення експорту у травні прискорилося до 42,3%, а імпорту до 45,2%.; для регулювання платіжного балансу держава не обрала ринкові методи, які стосуються стимулювання експорту за раху- нок сприятливих умов для бізнесу. Обраний адміністративний метод у вигляді протекціоніст- ського підвищення імпортних мит створює проблеми як для вітчизняних експортерів, так і для міжнародного іміджу України. Крім того, особливого занепокоєння викликає відсутність ефективних публічних консультацій щодо прийняття державних рішень, які впливають на господарську діяльність підприємств, що поглиблює недовіру бізнесу та громадян до влади.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал