Початкова школаPdf просмотр
Сторінка3/17
Дата конвертації23.12.2016
Розмір5.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
індивідуальною справою вчителя.
Встановлення універсальних у межах навчального закладу, міста, району чи області стандартів таких документів є неприпустимим.
Автономія вчителя має бути забезпечена вільним вибором форм організації навчально-виховного процесу, способів навчальної взаємодії, методів, прийомів і засобів реалізації змісту освіти. Отже, вчитель має право самостійно переносити теми уроків, відповідно до засвоєння учнями навчального матеріалу, визначати кількість годин на вивчення окремих тем.
Адміністрація навчального закладу або працівники методичних служб можуть лише надавати методичну допомогу вчителю, з метою покращення навчально-виховного процесу, а не контролю.
Для реалізації оновленого змісту навчальних програм місцевим органам управління освітою та обласним інститутам післядипломної педагогічної освіти необхідно скоординувати роботу усіх регіональних методичних служб та провести широку інформаційну роботу. Обласним
інститутам післядипломної педагогічної освіти відкорегувати навчальні
плани курсів підвищення кваліфікації вчителів початкових класів; спланувати проведення тематичних постійно діючих семінарів, семінарів- практикумів, круглих столів, тренінгів, виїзних засідань кафедр та відділів з метою ознайомлення з особливостями змісту та методикою викладання предметів за оновленими програмами.


Додатковий матеріал для вчителя/вчительки

Робота з есе
Есе – невеликий за обсягом твір, що має довільну побудову, у якому автор висловлює власні думки та враження з конкретного приводу чи питання щодо конкретного явища чи предмета. Есе не претендує на вичерпну відповідь чи категоричну позицію відносно предмета висловлювання.
Створюючи есе учень/учениця:
- висловлює свою власну думку;
- показує своє ставлення до того, про що говорить;
- не потрібно дотримуватись якоїсь обов’язкової форми (вступу, основної частини, висновку);
- не слід усебічно описувати предмет чи подію;
- можна лише частково, як у розмові, торкатися якихось питань;
- можна висловлювати спірні міркування;
- мова повинна бути виразною, можна використовувати образні слова, порівняння тощо;
- есе – це текст, у нього має бути початок і кінець (завершення);
За бажанням, на початку есе дитина може сказати, про що йтиметься у його висловлюванні, про час, місце й особливості подій. Можна на початку подати вислів, який виражає думку, або викликає різне ставлення в різних людей. Починатись есе може також прислів’ям, приказкою чи чиїмось мудрим висловом.
Есе може бути схоже на оповідання, під час читання якого виникають якісь особливі відчуття й напрошується важливий висновок. Якщо есе створене у формі опису, то цей опис має бути дуже яскравим, захоплюючим і викликати важливі й цікаві думки.
Необхідно, щоб останній абзац есе завершив думку. Слова «я думаю»,
«я впевнений/упевнена», «я переконаний/переконана», «я знаю» допоможуть учню/учениці підкреслити, що це його власна думка.
Есе має налаштовувати людину на добрі вчинки. Речення можуть бути короткі й навіть незавершені. Можна використовувати запитання й окличні речення.
1. Прочитай уважно тексти й порівняй їх.
І. Властивості води
Відомо, що в природі вода може перебувати в трьох різних станах: газоподібному, рідкому, твердому. У газоподібному стані у вигляді пари вода міститься в повітрі. У вигляді великих мас снігу і льоду вона цілий рік лежить на вершинах високих гір. У річках, озерах, надрах землі вода знаходиться в рідкому стані.
Хмари, сніг і дощ – це також різні стани води. Хмара складається з безлічі краплинок води або кристаликів льоду. Пригадай, сніжинка – це кристалики льоду, дивовижним чином з’єднані між собою.
У природі водяна пара піднімається вгору. На шляху вона потрапляє в холодне повітря. Охолоджуючись, пара перетворюється на дрібні краплі води. Так утворюється хмара. Маленькі краплинки води зливаються у більші
і падають на землю у вигляді дощу або снігу. Отже, вода здатна переходити з
одного стану в інший: з рідкого у твердий або газоподібний, а з газоподібного в рідкий і твердий.
ІІ. Колообіг води в природі
Я дуже люблю воду. Вода відіграє важливе значення в природі й житті людини. Вона завжди різна, бо постійно змінює свій стан. Улітку я плаваю в річці, а взимку катаюсь на ковзанах по кризі. Водойма взимку замерзає.
В атмосфері завжди присутні крапельки води. Саме вони роблять повітря вологим. Але ми їх не бачимо, бо вони дуже маленькі. А дощові краплі великі.
А як же виникає дощ? Із земної поверхні вода під дією тепла сонячних променів випаровується. Я часто спостерігала, як після дощу в сонячну погоду висихає асфальт і зникають калюжі. Водяна пара підіймається вгору й утворює хмари. У хмарі дрібненькі краплинки об’єднуються. Коли хмара стає великою й «важкою», краплі дощу падають на землю й напоюють її вологою. А потім усе знову повторюється.
Узимку вода перетворюється на кристалики льоду – сніжинки. Вони падають на землю і прикривають її, наче ковдрою, аж до весни. Навесні сніг тане й веселими струмочками біжить пагорбами напоюючи замлю. Це щоб був хороший урожай. Так вода й мандрує, постійно змінюючись.
Я впевнена, що від чистоти води залежить наше здоров’я. Мудра природа підтримує життя на землі. Слід розуміти процеси, які відбуваються в природі. Це допоможе нам зберегти довкілля.
2. Порівняй прочитані тексти й скажи, що в них є спільного, а що їх різнить.
3. Подумай, який із цих текстів – есе. Обґрунтуй усно свою думку.


Зразки завдань розроблених на компетентнісних засадах
(особистісний підхід, діяльнісний підхід, тощо)
для реалізації міжпредметної інтеграції та практичної
спрямованості навчального процесу

Українська мова, 4 клас
1.
Прочитай свій текст перед класом. Послухай твори однокласників.
Запиши речення, яке тобі найбільше сподобалось у прослуханих творах.
2.
Дай письмові відповіді на запитання. Як ти думаєш, чому деякі слова підкреслені?
Хто з живих істот займає перше місце за кількістю видів на Землі?
Де на твою думку, тваринам було найважче пристосуватися до життя?
На яке питання є точна відповідь у тексті?
Яке питання вимагало власних розмірковувань? Зафарбуй біля нього кружечок. На яке запитання тобі було цікавіше давати відповідь? Чому?
Обґрунтуй свою думку.
Які запитання тобі би хотілося поставити автору цього тексту? Запиши
їх. Використовуй питальні слова.
3.
Оціни результат своєї роботи й визнач місце на «сходинках успіху».
Обери відповідну сходинку та зафарбуй її.

Математика, 4 клас
Серед завдань обери те, яке ти хочеш виконати в першу чергу,
і запиши в кружечку біля його номера число 1. Так само визнач порядок
виконання наступних завдань і запиши в кружечках відповідні числа: 2, 3, 4.
Виконай завдання у визначеному тобою порядку.
1.
Порівняй величини. а) 96 т * 720 ц 35 кг; б) 43 дм 6 см * 432 см; в) 1/3 доби *13 год.
2.
Знайди значення виразу
38 32 : 76 + (354 · 308 – 57 269).
39

3.
Розв’яжи задачу окремими діями з повним поясненням.
Ластівка за 4 год польоту подолала 276 км. Третину цього шляху чиж пролетів за 2 год. На скільки швидкість ластівки була більшою за швидкість чижа?
4.
Накресли прямокутник, площа якого 21 см
2
, а ширина – 3 см.
Розділи прямокутник двома відрізками на 2 чотирикутники і 2 трикутники.

Природознавство. 2 клас.
1. На малюнку зображено природу у місяць найдовшого дня і найкоротшої ночі. Запиши назву цього місяця. ______________________
2. Розфарбуй зображення Землі у положенні відносно Сонця, яке вона займає в цей місяць. (Малюнок із зображенням Землі у двох положеннях відносно Сонця, яке вона займає влітку і взимку)
3. Яке число має бути записано в календарі, якщо це останній день цього місяця? Запиши це число.
4. Запиши дату (число і місяць), яка буде через п’ять діб.
5. Обведи термометр, показання якого може відповідати температурі зображеного довкілля. (Малюнки двох термометрів: із показанням +10 і – 10 градусів)
6. Наведи на малюнку лінію горизонту синім олівцем.
7. Зважаючи на поданий на малюнку запис сторони горизонту, визнач, що зображено – схід чи захід сонця. Підкресли відповідне слово.
8. Яка частина доби була за три години до тієї, що зображена на малюнку? Запиши її назву. ________________________________________
9. Скільки станів води зображено на малюнку? Запиши це число.
10. Покажи стрілочкою напрям вітру на малюнку.
11.Відшукай і закресли на малюнку помилку. Виконай малюнок правильно.
Природознавство 2 клас.
1.Розглянь картину, яку Катруся обрала для своєї кімнати і дай відповіді на її запитання.
Який період осені зобразив художник? Підкресли відповідне слово.
Рання, золота, підзимок.
Якою може бути температура повітря у зображеному на репродукції куточку природи?

Покажи цю температуру на моделі термометра.
2.Учням пропонується прослухати фрагмент музичного твору
М. А. Римського-Корсакова «Політ джмеля» (не озвучуючи назву) і виконати завдання.
Політ якої із зображених комах передав композитор музикою? Запиши назву цієї тварини. ____________________Які рослини може запилювати влітку комаха, політ якої зображено у музичному творі? Підпиши їхні назви.


__________________ _________________ __________________
1. Хлопчик із дівчинкою пішли до кінотеатру в перший день найкоротшого весняного місяця. Запиши число і місяць, коли діти пішли до кінотеатру.
2. Діти прийшли до кінотеатру, щоб подивитися стрічку «День щастя».
Прочитай фрагмент діалогу, який відбувся між дітьми і запиши відповідь на запитання хлопчика.


Орієнтовний план навчального проекту
(курс за вибором «Уроки для стійкого розвитку. Моя щаслива планета»

Ти багато чому навчився для налагодження стосунків з оточуючими.
Отже, можеш разом з однокласниками об’єднатися у групи й розробити проект «Добрі стосунки – найбільший скарб». Це, наприклад, може бути підготовка збірки творів (віршів, пісень, ігор, казок, оповідань про дружбу) для малюків старшої групи дитячого садочка, які допоможуть їм будувати добрі стосунки.
Під час роботи над проектом можете скористатися поданим планом.

План виконання проекту
1.
Обговорити в групі важливість втілення задуму проекту.
2.
Визначитись, для якого дитячого садочка будете готувати збірку.
3.
Дізнатися адресу садочка й домовитись з вихователем.
4.
Вирішити, які твори увійдуть до збірки, де їх знайти.
5.
Придумати, яким буде оформлення збірки.
6.
Розподілити обов’язки між учасниками проекту.
7.
Виконати свою частину роботи.
8.
Оформити збірку.
9.
Подарувати збірку дошкільнятам.
Основна і старша школа

Українська мова
Вивчення української мови здійснюватиметься за такими програмами: у 5-8 класах за навчальною програмою для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів: Українська мова. 5-9 класи. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів з українською мовою навчання. −
К.: Видавничий дім «Освіта», 2013 (зі змінами, затвердженими наказом
Міністерства від 29.05.2015 № 585); у 9 класах загальноосвітніх навчальних закладів − за програмою:
Українська мова. 5-12 класи. − К. : Ірпінь: Перун, 2005 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства від 29.05.2015 № 585); у 10-11 класах - за програмами, затвердженими наказом Міністерства від 28.10.2010 № 1021, крім рівня стандарту; рівень стандарту за змінами, затвердженими наказом Міністерства від 14.07.2016 № 826.
Програми розміщені на офіційному сайті МОН за посиланням: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/navchalni-programy.html.
Зміст програм з української мови для 5-9 класів та 5-12 класів, зокрема для 8 та 9 класів, у 2015 році доопрацьовано (таблиця).
Клас
Спрощено тему
Вилучено тему
Додано тему
Перенесено тему Змінено
формулюванн
я тексту
програми
8 клас
( за програм ою
2013)
У мовленнєвій змістовій лінії, підрозділі
«Відтворення тексту» спрощено шляхом заміни виду роботи:
«Вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в
науковому
стилі»(усно) замінено на «в художньому»;
«Вибірковий переказ розповідного тексту з елементами опису пам'яток історії й культури в публіцистичному стилі»
(письмово) замінено на
«докладний
переказ».
У мовленнєвій змістовій лінії, підрозділі
«Відтворення тексту» вилучено
«Стислий переказ розповідного тексту з елементами опису місцевості в художньому стилі»(усно);
«Докладний переказ тексту художнього стилю
із творчим завданням»
(письмово).
У мовленнєвій змістовій лінії, підрозділі
«Створення власних висловлень» вилучено
«Твір-оповідання на основі почутого
(з обрамленням)».
У розділі
«Повторення та
У розділі
«Повторення та узагальнення вивченого» додано на повторення теми:
«Лексикологія.
Фразеологія.
Морфологія.
Основні правила правопису
(за вибором учи- теля)»; внесено відповідні зміни в державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.
З розділу
«Синтаксис.
Пунктуація»,
зокрема з
підрозділу
«Словосполученн
я. Речення»
перенесено теми
«Порядок слів у
реченні. Логічний
наголос»,
«Речення
двоскладні й
односкладні» до
підрозділу
«Просте речення»
.

Здійснено
перерозподіл
годин: знято
2 год. із теми
«Речення із
звертаннями,
вставними
словами
(словосполуче
ннями,
реченнями)» і
додано до
теми
«Речення з
відокремлени
ми членами» .

узагальнення вивченого» вилучено матеріал на повторення про словосполучення й речення; члени речення (також однорідні); звертання; вставні слова,
просте й складне речення; пряма мова й діалог.
З розділу
«Синтаксис.
Пунктуація»,
зокрема з
підрозділу
«Словосполученн
я. Речення», вилучено «Види речень за метою висловлювання й емоційним забарвленням
(повторення)»,
«Речення поширені й непоширені».
У всіх розділах програми для 8 класу в рубриці
«Внутрішньо- предметні зв’язки» вилучено підпункти:
«Лексикологія.
Фразеологія»,
«Текст
(риторичний аспект)».

9 клас
(за програм ою
2005)
У розділі
«Повторення
вивченого у 8 класі.
Просте
неускладнене й
ускладнене речення»
у рубриці
«Внутрішньопредме
тні зв’язки» спрощено представлення пунктів
«Лексикологія і фразеологія»,
«Культура мовлення й стилістика», «Текст
(риторичний аспект)».
У розділі
«Відомості про
мовлення»
вилучено матеріал про текст, основні ознаки його, види міжфразних зв’язків.
У підрозділі
«Монологічне
мовлення»: вилучено:
«Твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на морально-етичну тему» (усно);
У розділі
«Складнопідрядн
е речення» додано тему
«Підрядні сполучники й сполучні слова в складнопідрядних реченнях».

Здійснено
перерозподіл
годин (1 год.
знято з
підрозділу
«Текст як
одиниця
мовлення й
продукт
мовленнєвої
діяльності»),
додано до
«Повторення
й
систематиза
ція
вивченого» в

У розділах
«Синтаксис.
Пунктуація»
Пряма й непряма мова (повторення й поглиблення)»,
«Складне речення і його ознаки»,
«Безсполучникове складне речення»,
«Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв'язку» у рубриці
«Внутрішньопредме
тні зв’язки»
спрощено
представлення
пунктів
«Лексикологія і
фразеологія», «Текст
(риторичний
аспект)».
«Твір у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему» письмово).

кінці року.
У розділі
«Пряма й
непряма
мова як
засоби
передачі
чужої мови»
внесено
уточнювальні
правки:
«Пряма й
непряма мова
(повторення
й
поглиблення)
».
У розділі
«Текст як
одиниця
мовлення й
продукт
мовленнєвої
діяльності»
внесено
уточнювальні
правки:
«Будова
тексту»,
«Повторення
вивчених
розділових
знаків у
простому й
складному
реченнях».

Також звертаємо увагу на зміни внесені до програми для 10-11 класів
(рівень стандарту).
Зокрема, здійснено перерозподіл годин на вивчення мовленнєвої й мовної змістових ліній. У

мовленнєвій змістовій лінії програми зменшено кількість годин на її вивчення (у 10 кл. з 19 год. до 14 год., у 11 кл. – з 20 год. до 18 год.); уточнено й спрощено види творчих робіт щодо поділу їх на усні й письмові форми виконання учнями; спрощено види робіт, наприклад,
реферат, доручення тощо, які учні навчилися виконувати в попередніх класах; спрощено види робіт і висвітлення мовленнєвознавчих понять відповідно до вікових особливостей учнів; вилучено види роботи, наприклад,
переклад, відповідь на екзамені як види роботи
,
що не є актуальними; спрощено види переказів, творів і зменшено кількість їх із метою розвантаження й вивільнення часу для роботи над удосконаленням власних письмових висловлень; внесено відповідні зміни до державних вимог до рівня мовленнєвої компетентності учнів старшої школи.
У мовній змістовій лінії збільшено кількість годин на її вивчення (у
10 кл. з 16 год. до 21 год., в 11 кл. – з 15 год до 17 год.); ущільнено, а також
вилучено теми, які не мають практичного застосування у власному усному й писемному мовленні школярів або вже вивчені в 5-8 класах. Відповідно узгоджено зміст державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів із змістом навчального матеріалу.
У діяльнісній змістовій лінії уточнено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів, удосконалено загальнонавчальні, організаційні, контрольно-оцінні уміння, ціннісні орієнтації, що забезпечать оптимальність мовленнєвої діяльності учнів.
Внесено зміни в змістове наповнення, тематику для реалізації
соціокультурної змістової лінії.
Клас
Спрощено тему
Вилучено тему
Додано тему
Перенесено тему
10
клас
Мовленнєва змістова лінія – зменшено кількість годин на вивчення з 19 год. до 14 год.
У мовленнєвій
змістовій лінії,
підрозділі
«Письмо»
спрощено шляхом заміни видів роботи.
«Переказ
із творчим завданням» змінено на
«Докладний переказ тексту з творчим завданням»
У розділі «Культура мовлення
і
спілкування» вилучено:
«Спілкування як обмін
інформацією»,
«Особливості усного
і писемного спілкування», «Вербальні й невербальні засоби спілкування»,
«Мовленнєва діяльність.
Рецептивні
і продуктивні види мовленнєвої діяльності.
Сприйняття, розуміння, відтворення, створення інформації», «Етика професійного спілкування».
У розділі «Види мовленнєвої
діяльності»
у
підрозділі
«Аудіювання»
вилучено:
«Складання тематичних виписок, цитат»,
«Прослуховування аудіотекстів з метою підготовки власного виступу».
У підрозділі «Говоріння»
вилучено:
«Переказ прослуханого монологічного висловлювання.
Переказ прочитаного тексту на професійну тему. Переказ із творчим завданням. Виступ публіцистичного характеру.
Відповідь на екзамені».
У
підрозділі
«Письмо»
вилучено: «Тематичні виписки, тези. Бібліографія. Вітальний адрес. Реферат. Нарис про людину
– видатного представника певної професії
(відповідно до профілю класу винахідника, ученого, дослідника, конструктора).
Вітальна промова, доручення.
Анотація. Офіційний лист».
У розділі
«Види
мовленнєвої діяльності» у
підрозділі
«Письмо»
додано: докладний переказ тексту з творчим завданням. Твір-роздум на суспільно-політичну тему в публіцистичному стилі.
Електронний лист.
Смс-повідомлення.


Розділ «Переклад».
Мовна змістова лінія – збільшено кількість годин на вивчення 16 год. до 21 год.
У розділі «Вступ» вилучено тему «Функції мови і мовлення: комунікативна
(пізнавальна), кумулятивна, естетична, експресивна. Роль мови у формуванні й самовираженні особистості».
У розділі «Узагальнення і
систематизація
найважливіших відомостей з
орфоепії,
фонетики,
лексикології,
фразеології,
будови слова, словотвору,
морфології,
стилістики»
вилучено:
«Рівні мовної системи. Функціонування в тексті основних одиниць мови: звуків мовлення, значущих частин, слів, словосполучень, речень. Стилістичні засоби фонетики.
Морфологічна будова слова.
Основні орфограми в коренях, префіксах та суфіксах.
Стилістичні особливості значущих частин слова.
Творення слів. Стилістичні засоби словотвору.
Абревіатури в науковому стилі.
Лексикологія.
Зміни в лексичній системі української мови. Професійна лексика.
Терміни. Власне українська лексика. Синонімічне багатство мови.
Складні випадки слововживання.
Роль фразеологізмів у професійному мовленні. Стилістичні засоби лексикології та фразеології.
Роль Інтернету в мовній і мовленнєвій освіті.
Система частин мови. Рід відмінюваних і невідмінюваних
іменників,
їх стилістичні особливості.
Особливості вживання назв за професією, посадою, званням тощо.
Стилістичні засоби морфології.
Варіанти відмінкових форм.
Кличний відмінок іменника».


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал