Початкова школа — велика дитяча країна, в ній відкривається білий наш світСкачати 206.65 Kb.
Дата конвертації28.12.2016
Розмір206.65 Kb.


/files/images/psh.jpg

Початкова школа — велика дитяча країна,


В ній відкривається білий наш світ.


Тут пізнає себе кожна дитина,


І відправляється звідси в політ.


Головне завдання початкових класiв полягає втому, щоб навчити дитину вчитися, сформувати інструмент, без якого вона стає невстигаючою, нездiбною. Цим iнструментом, на думку відомого вченого, є п’ять умiнь: вмiння спостерiгати; думати; висловлювати думку про те, що бачу, роблю, думаю, спостерiгаю; читати; писати... Сухомлинський В.

Проніна Неля Павлівна
класний керівник
3 класу


d:\201509a0\230920152120.jpg

Освіта базова вища.


Педагогічний стаж 29 років.
Кваліфікаційна категорія "спеціаліст вищої категорії ,звання «Старший вчитель»".
Науково - методична тема над якою працює вчитель

Впровадження інноваційних технологій навчання в роботі вчителя початкових класів .
Педагогічне кредо

«Кожний сам повинен бути таким, яким має робити інших, кожний педагог повинен володіти мистецтвом роботи…» Ян Амос Коменський

Тетяна Олександрівна Железняк
класний керівник
2 класу
d:\201509a0\230920152114.jpg

Освіта - середня спеціальна .


Педагогічний стаж - років.
Кваліфікаційна категорія "-".
Науково - методична тема над якою працює вчитель

Використання інтерактивних технологій навчання молодших школярів.

Педагогічне кредо

 Жодна велика перемога неможлива, якщо їй не передує мала перемога над собою" (Леонов Л.).

Кравченко Оксана Станіславівна
класний керівник 1 класу


d:\201509a0\230920152115.jpg

Освіта неповна вища.


Педагогічний стаж - років.
Кваліфікаційна категорія «-»
Науково - методична тема над якою працює вчитель

Розвиток творчих компетенцій молодших школярів.
Педагогічне кредо

"У кожної людини є сонце. Тільки не треба його гасити."Сократ


Ольга Вікторівна Радікова
класний керівник 4 класуd:\201509a0\230920152117.jpg

Освіта базова вища.


Педагогічний стаж 14 років.
Кваліфікаційна категорія "спеціаліст 1 категорії".
Науково - методична тема над якою працює вчитель

Формування і розвиток основних компетентностей особистості в початковій школі.

Педагогічне кредо

Я вибрала долю собі сама. І що зі мною не станеться – у мене жодних претензій нема до Долі – моєї обраниці. (Ліна Костенко)
План роботи шкільного методоб’єднання вчителів початкових класів на 2015-2016н. р.

1.Загальна методична тема РМО вчителів 1 – 4 класів:« Розвиток професійної компетентності вчителів початкових класів щодо формування ціннісних орієнтацій особистості «

Мета і завдання методичної роботи:

 Спрямувати роботу на забезпечення високого рівня викладання, формува ння в учнів практичних знань, умінь і навичок. .Удосконалювати форми і методи роботи на уроках, творчо ставитися до кожного уроку, впроваджуючи в практику досягнення педагогічної науки.

 Систематично знайомитися та впроваджувати в практику сучасні освітні технології та інновації.

 Регулярно проводити огляд новинок методичної та художньої літератури, періодичних видань.

 Активізувати позакласну роботу з навчальних предметів, розвиваючи при цьому творчі здібності учнів.

2.Методична тема вчителів початкових класів Подолівського НВК:«Орієнтація на особистість учня, на пошук і впровадження інноваційних педагогічних технологій навчання відповідно до сучасних потреб особистості і суспільства».

А тому постають такі завдання :

 Розвивати дитину, як неповторну індивідуальність, формувати в неї творчий потенціал, прагнення до самостійної пізнавальної діяльності.  Впровадження Державного стандарту початкової освіти.

 Сприяти використанню здоров’язберігаючих освітніх технологій, зміцненню фізичного, психічного здоров’я школярів.

 Використання вчителями початкових класів інноваційних форм роботи.

 Формування в учнів вміння і бажання вчитися.

 Розвиток пізнавальних інтересів учнів початкових класів.

 Формування в молодших школярів навичок здорового способу життя.

3.Основні напрямки роботи ШМО

 Організаційна та навчально – виховна робота в 1 – 4 класах спрямовується на формування у молодших школярів вміння вчитися, основних компетентностей, яких потребує сучасне життя.

 Забезпечити подальше становлення особистості учня, умови для його самореалізації та розкриття індивідуальних здібностей, приділяти серйозну увагу інтелектуальному, моральному і фізичному розвитку учня.

Методичну роботу спрямувати на розвиток особистості учня, на3 варіативність організації навчально – виховного процесу, уміння вибору інтерактивних технологій.

 Зосередити увагу на підвищення рівня навчальних досягнень учнів, зокрема грамотного, виразного, чіткого мовлення, мовчазного читання, уміння розв’язувати задачі.

 Впроваджувати інноваційні технології в практичну роботу

 Зосередити увагу на практичній спрямованості уроків, впровадження прийомів диференційованого навчання, сучасних форм групової роботи.

 Реалізувати вимоги державних стандартів початкової освіти щодо результативності навчання.

 Формувати у школярів науковий світогляд, розуміння людської свідомості і моралі, озброювати їх знаннями закономірностей розвитку природи і суспільства.

 Набувати знання про природу, екологічну культуру, свій рідний край, бережливе ставлення до всього живого, що оточує нас.

 Удосконалювати роботу з творчо обдарованими дітьми.
4.Шляхи реалізації поставлених завдань

1. Вивчати методичні рекомендації щодо організації навчально – виховного процесу в початковій школі.

2. Вивчати основні нормативні документи, що регламентують функціонува ння початкової школи.

3. Відвідувати обласні курси підвищення кваліфікації.

4. Сформувати банк даних творчо обдарованих дітей.

5. Проводити математичні, українознавчі, валеологічні ранки з метою підвищення інтересу до вивчення предметів.

6. Ознайомитися з кращим педагогічним досвідом роботи творчих вчителів : а) взаємовідвідування уроків ; б) ознайомлення і вивчення досвіду роботи вчителів, висвітленого на сторінках журналів та газет , зокрема «Початкова школа », «Початкова освіта », « Освітянське слово» та інші.

7. Протягом року поповнювати класи роздатковим і дидактичним матеріалом.

8. Брати участь у районних МО.

9. Взяти участь у районному конкурсі ,,Вчитель року”.

10.Взяти участь у підготовці матеріалів на районну виставку педагогічної майстерності.

5. Методична рада:

 Кравченко Оксана Станіславівна - вчитель 1 класу;

Железняк Тетяна Олександрівна– вчитель 2 класу;

Проніна Неля Павлівна– керівник ШМО, вчитель 3 класу;

Радікова Ольга Вікторівна– вчитель 4 класу.


61694875.gif

Аналіз ШМО за 2014-2015 н.р.
I. Вступ. Протягом 2014-2015 н. р. вчителі початкових класів впроваджували новітніпедагогічні технології навчання і виховання, застосовували у навчальному процесі інформаційно-комунікативні технології. Всі члени ШМО приймали участь у засіданнях районного методичного об’єднання та семінарах – практикумах, де обмінювались досвідом та ділились творчими надбаннями Кожен вчитель індивідуально підходить до вирішення даної проблеми і працює над своїми проблемними питаннями, яке є складовою загальної проблеми школи. У процесі роботи виправдали себе як традиційні,так і не традиційні форми роботи:  круглий стіл;  диспут;  методичні оперативки;  презентація ідей. За минулий навчальний рік було проведено чотири засідання ШМО. Також проводилась робота між засіданнями по опрацюванню наукової та науково – методичної літератури з зазначеної проблеми, матеріалами фахових журналів: ,,Початкова школа’’, ,,Початкова освіта’’ та газет : ,,Народне слово’’ , ,,Освітянське слово’’, ,, Освіта’’, інформаційних збірників Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та постанов Кабінету Міністрів України. Виходячи з вищесказаного, робота членів методичного об’єднання виконана добре. Напрямок роботи організовано правильно, що дає можливість забезпечувати неперервність педагогічної освіти , формує потребу і здатність особистості до самонавчання, що є надзвичайно актуальним на сучасному етапі розбудови українського суспільства й закріплено у ,, Національній доктрині розвитку освіти України у XXI столітті’’.

Рекомендації:

1. Удосконалювати роботу з творчо обдарованими дітьми.

2. Пропагувати шкільний досвід на сторінках фахових видань.

3. Реалізувати вимоги Державного стандарту початкової освіти щодо результативності навчання.

4. Запроваджувати у практичну роботу елементи мультимедійних технологій.

5. Регулярно вивчати методичні рекомендації, запропоновані інформаційними збірниками.

6. Аналізувати рівень, знань, умінь, навичок та успішності, труднощі в опрацюванні програмового матеріалу і розробити заходи, що дають змогу підвищити ефективність навчального процесу в 4 класі за новими підручниками

7. Більше відвідувати уроки колег і робити аналіз і самоаналіз уроку.

8. Регулярно приймати участь в ШМО.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий навчальний рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилася увага до виховної та розвивальної функції навчання, до пошуків його ефективних форм і методів. Завдання, які були поставлені ШМО на поточний рік – виконані. Продовжити працювати за такими напрямками:

- систематизувати роботу вчителів по самоосвіті;

- формувати в педагогів критичний підхід до аналізу власних уроків;

- удосконалювати методику застосування наочних посібників, дидактичних матеріалів на уроках та в позаурочний час;

- використовувати інноваційні технології навчання для формування компетентностей як інтегрованого результату навчальної діяльності.

- скласти перспективний план роботи м/о на наступний навчальний рік.

1. Глибоке вивчення і практична реалізація навчальних програм. 2.Реалізація Державних освітніх стандартів і продовження впровадження інноваційних технологій навчання у роботу вчителів початкової школи.

3.Забезпечення виконання варіативної та інваріантної частин робочого навчального плану.

4.Реалізація програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх закладів України».

5.Всебічний розвиток молодших школярів та повноцінне оволодіння ними всіма компонентами навчальної діяльності.-2iz8n2up_m.jpg

Портфоліо роботи методичного об'єднання

Методичне об’єднання – той освітній простір, в якому спільно розвиваються і вчителі, і діти.
ПЕДАГОГІЧНЕ КРЕДОЗібратися разом – це початок,
триматися разом – це прогрес, 
працювати разом – це успіх.
Г. ФордЗАТВЕРДЖУЮ

Директор школи

________ Смірнова Т.В.

«___»___________ 2015р.

План

роботи шкільного методичного об’єднання

вчителів початкових класів

на 2015/2016 н. р.Тематика засідань

шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів Подолівського навчально – виховного комплексу ( дитячий садок – загальноосвітня школа І – ІІ ступенів)

на 2015 / 2016 навчальний рік

1 засідання  (серпень 2015 р.)

Форма роботи: консультативний пункт

    Тема.  Особливості організації навчально – виховного процесу в  початкових класах в загальноосвітніх навчальних     закладах у  2015-2016  навчальному році

    Мета.  Вивчення  основних нормативних документів, що регламентують функціонування  початкової школи в 2015-2016 навчальному році.

Затвердження  плану роботи ШМО вчителів початкових класів на 2015 – 2016 навчальний рік.

Аналіз навчальних програм, підручників, зошитів, критерії оцінювання.

   1.  Аналіз роботи методичного об’єднання вчителів початкових  класів з реалізації методичного проекту «Впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти в Подолівському НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів - дитячий садок»» за 2014 – 2015 навчальний рік.

                  Голова МО   Проніна Н.П. 

2.  Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2015 – 2016 н.р.

                                            Члени методичного об’єднання

   3.  Опрацювання інструктивно – методичних матеріалів  Міністерства освіти і науки України щодо організації навчально – виховного процесу, ведення класної документації в 2015- 2016 навчальному році

                                             Члени методичного об’єднання

   4.  Експрес огляд «Радимо прочитати».

                                              Члени методичного об’єднання

  Завдання членам м/о:   1. Опрацювати інструктивно – методичні листи, програми, підручники, зошити та посібники для початкової школи;

 2. Зробити огляд педагогічних видань з теми «Використання інноваційних технологій на уроках у початкових класах».

 3.  Підготувати повідомлення з питання: «Педагогічні основи 

            формування громадянської самосвідомості учнів початкових класів».

 

http://jrmk.net/im/d72/454/78f/ea38f8625f72edc09ff98bc-2.jpgІІ засідання (листопад)

Форма роботи:  круглий стіл

    Тема.  Виховання громадянської свідомості учнів під час навчально    – виховного процесу в початковій школі. Адаптація першокласників до  шкільного колективу.

    Мета.  Формування в учнів початкових класів громадянської культури, громадянської свідомості, сприяння засвоєнню духовних цінностей українського народу.

                 Створення умов для успішної адаптації першокласників до  шкільного колективу;

                 Розробка та затвердження завдань для І етапу шкільних предметних олімпіад в початковій школі.

    1.  Педагогічний діалог: «Ефективність формування громадянської  

          свідомості учнів початкових класів».

                                                       Члени МО

    2.  Творча лабораторія вчителя: «Результативність громадянського

         стану учнів на уроках «Я і світі». Аналіз відкритого уроку з предмета «Я у світі»Проніна Н.П.., вчитель 3 класу

    3.  Почерк майстра: «Адаптація першокласників до шкільного   колективу».

                                                     Кравченко О.С., вчитель 1 класу

   4.  Панорама ідей: «Обговорення змісту проведення «Тижня початкової школи» та І етапу предметних олімпіад в початковій школі «Кожний день у нас цікавий: веселий, плідний та яскравий». 

                                                     Голова МО –Проніна Н.П. 

  5.  Методичні перегуки «Обговорення матеріалів періодичної преси».

                                                     Члени методичного об’єднання

  Завдання членам м/о:   1. Взаємовідвідувати уроки колег з предмету «Я у світі» з метою обміну досвідом.

 2.  Організувати виставку кращих зошитів та дитячих робіт, зробити вибірку методичної літератури з питання  «Мистецтво виховувати».

 3.  Знайомитись з досвідом роботи вчителів школи по вихованню підростаючого покоління.

 4. Підготувати  цікавинки з методичної скриньки з питання  «Нестандартні форми навчання на уроках української  мови».

http://exam-ans.ru/pars_docs/refs/29/28920/28920_html_m43c53eca.jpg

ІІІ засідання  (січень)

Форма роботи: методичні посиденьки

    ТемаСучасний урок - співпраця всіх учасників навчального процесу.

    Мета.  Ознайомлення з особливостями проведення сучасного уроку в початковій школі відповідно до Державного стандарту початкової загальної освіти.

Визначення місця і ролі кожного з учасників навчального процесу під час проведення уроків у початковій школі.

Створення умов для оволодіння педагогом новими досягненнями в методиці при викладанні предметів в початковій школі.


 1. Доповідь-ілюстрація «Рефлексивний компонент уроку».

Радікова О. В., вчитель 4 класу

 1. Дискусія «Результативний урок: завдання, форми, методи, прийоми роботи»

         Члени МО

 1. Аналіз відвіданого уроку з природознавства в 4 класі.

       Проніна Н.П.., вчитель початкових класів

 1. Обговорення календарних планів вчителів початкових класів на ІІ семестр.

         Члени МО

 1. Моніторинг діяльності вчителя - фундамент результативного навчання учнів.

                                   Радікова О.В.,вчитель 4 класу

 Завдання членам м/о: 1.  Всім членам МО підготувати матеріали  до педагогічної виставки на теми: «Використання різновидів наочності на уроках  української мови».

 2.  Підготувати виставку робіт молодших школярів «Моя рожева мрія».

 3. Провести анкетування з учнями «Що заважає мені

             вчитися?»     

http://www.silvitablanco.com.ar/escuela/maestra-7.jpg

                                        ІV засідання  (березень)

Форма роботи: обмін досвідом

    Тема.  Творчий вчитель - обдарований учень

     Мета.   Створення оптимальних умов для досягнення реалізації вчителем всього свого творчого потенціалу.

                       Поглиблення знаннь педагогів про розвиток розумових та пізнавальних здібностей учнів на уроках через використання  різних видів наочності, використання ІКТ.

                      Підготовка папки  з уроків вчителів на тему: «Мій найкращий урок   2015 – 2016 н.р.»

     1.   Аукціон ідей: «А я роблю так: розвиток та підтримка обдарованих дітей у початковій школі».

                                                             Члени МО

    2.  Почерк майстра: «Корекційна спрямованість та впровадження інноваційних технологій під час навчання дітей з особливими

          потребами».

                                                             Проніна Н.П., вчитель 3класу

    3.  Психологічна скарбничка. Аналіз результатів анкетування 

        «Що заважає мені вчитися?»

                                                            Члени МО

    4.   Методичний вернісаж. Обговорення проведеної педагогічної

          виставки «Використання різновидів наочності на уроках».

               Железняк Т.О. ,Кравченко О.С. ,вчителі початкових класів  

   5.   Педагогічний діалог: «Радимо прочитати».

                                                          Члени методичного об’єднання

    Завдання членам МО:  


 1. Взаємовідвідування уроків математики в 1-4 класах.

 2. Розробити методичні рекомендації щодо підготовки учнів 4 класу до проведення ДПА.

 3. Вчителям початкових класів підготувати інформацію щодо участі у творчих та професійних конкурсах протягом 2015-2016 навчального року.

 http://static.ngs.ru/cache/market/db3c93b325877ba96beecbcc4eb6a97b_1363589062_1000_1000.jpg

    


Vзасідання  (травень)

Форма роботи: методичний марафон

    Тема.  Підсумки роботи методичного об’єднання вчителів  початкових класів за 2015 – 2016 навчальний рік та складання перспективного плану на наступний рік.

     Мета.   Підведення підсумків роботи методичного об’єднання вчителів початкових  класів за 2015 – 2016 навчальний рік, заслухати звіти вчителів про підсумки роботи над проблемною темою та реалізацію методичного проекту;

                  складання перспективного плану роботи МО на наступний  навчальний рік.

 

      1.  Звіт про виконання плану роботи МО «Підведення  підсумків роботи методичного об’єднання вчителів початкових класів          за 2015 – 2016 навчальний рік.

                                    Проніна Н.П.       Голова МО  

       2. Презентація методичного проекту «Впровадження Державного стандарту загальної початкової освіти в Подолівському НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів - дитячий садок»»

                         Голова МО Проніна Н.П.

     3.  Звіти вчителів «Підсумки роботи над проблемною темою».

                                                           Вчителі  початкових  класів

     4.  Панорама ідей: «Складання перспективного плану роботи

          методичного об’єднання вчителів початкових класів на 2016 –    2017 навчальний рік».

                                                          Члени методичного об’єднання

     5.  Методична скарбничка. Огляд новинок педагогічної літератури.

                                                         Члени методичного об’єднання

     Завдання членам МО   1. Поповнити свій робочий кабінет новими  наочними посібниками, дидактичними іграми, роздатковим  матеріалом.

 2. Підготувати матеріали для публікації в педагогічній пресі, он-лайн виданнях.

 3. Систематизувати власні матеріали на сторінці на шкільному сайті або персональних сайтах вчителів.

    

         https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcqhy6ktafqwt8y3x4brzi0v4o2i4lktvguue825egjwwj_egb5lРобота між засіданнями МО

 

  1.     Ведення шкільної документації вчителем початкових класів.Погодження календарно-тематичного планування 1-4 класів.

                                                                               Серпень, члени м/о

   2.   Методичний посібник

           Методика роботи над формуванням навичок каліграфічного письма букв та їх елементів. 

                                                                                           Вересень, члени м/о

   3.    Уроки, реферат, добірка вправ

          Комплексні вправи для закріплення граматичних і мовленнєвих умінь під час  роботи над реченням як засіб розвитку мовної особистості учнів.

                                                                                      Жовтень, вчителі 1-4 кл.

   4.   Добірка вправ, урок.   Навчання дітей швидкочитання.

                                                                                     Листопад, вчителі 1-4 кл.

   5.  Добірка завдань, реферат

        Проблемно-пізнавальні завдання на уроках української мови.

                                                                                       Грудень, вчителі 1-4 кл.

    6. Система вправ.

        Словникова робота як засіб формування комунікативного мовлення молодших   школярів. 

                                                                                          Січеньвчителі 1-4 кл.

    7.  Уроки, доповіді.

         Розвиток дитини як суб’єкта навчальної діяльності. Специфіка роботи над   становленням математичного мовлення в учнів початкових класів.

                                                                                        Лютий, вчителі 1-4 кл.

    8.  Уроки, добірка пізнавального  матеріалу з природознавства

         Співпраця в навчанні на уроках природознавства. Використання пізнавального матеріалу на уроках природознавства.

                                                                                      Березень,    вчителі 1-4 кл.

    9.  Добірка вправ.

         Ігрові форми роботи на уроках математики для розвитку пізнавальних процесів  молодших школярів.

                                                                                        Квітень, вчителі 1-4 кл.  

   10. Доповідь, методичні рекомендації

          Психолого-педагогічні особливості навчання письма ліворуких дітей молодшого шкільного віку.                                                       

Травень, вчителі 1-4 кл.

     11. Особливості роботи з дітьми з особливими потребами в початковій школіПротягом навчального року, вчитель 3 класу

 http://gymnasium-7.ru/wp-content/uploads/2015/05/sova.jpgВідомості про членів шкільного методичного об’єднання вчителів початкових класів Подолівського навчально – виховного комплексу ( дитячий садок – загальноосвітня школа І – ІІ ступенів)п/п

Прізвище

ім'я по батькові вчителя


Освіта

Навчальний заклад

Фах

Кваліфікаційна категорія

Педгогічний стаж

Звання

Курсова перепідготовка

Остання атестація

Навчання на різних курсах

1

Проніна Неля

Павлівна


вища

Слов’янський державний педагогічний інститут

Вчитель початкових класів

виша

29


Старший вчитель-

2012

2011

-

2

Радікова Ольга Вікторівна

вища

Слов’янський державний університет

Вчитель початкових класів

1

14

-

2013

2013

-

3

Железняк Тетяна Олександрівна


Середня спеціальна


Красноградський коледж.КЗ «ХГПА» ХОР

Вчитель початкових класів

-

-

-

-

-

-

4

Кравченко Оксана Станіславівна

Неповна

вищаБалаклійська філія КЗ «ХГПА»

Вчитель початкових класів

спеціаліст

-

-

-

-

-

Науково – методичні теми вчителів початкових класів шкільного методоб'єднання Подолівського навчально – виховного комплексу

( дитячий садок – загальноосвітня школа І – ІІ ступенів)

№ п/п

Прізвище

Імя


По батькові

Предмет який викладає

Науково - методична тема над якою працює вчитель

Який рік працює

1

Проніна Неля

ПавлівнаВчитель початкових класів


Впровадження інноваційних технологій навчання в роботі вчителя початкових класів .

3

2

Радікова Ольга Вікторівна


Вчитель початкових класів

Формування і розвиток основних компетентностей особистості в початковій школі.

4

3

Железняк Тетяна Олександрівна


Вчитель початкових класів

Використання інтерактивних технологій навчання молодших школярів.

.


1


4

Кравченко Оксана Станіславівна


Вчитель початкових класів

Розвиток творчих компетенцій молодших школярів.

1

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал