Планробот и гонтів’ярської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2016/2017 навчальний рік ПогодженоСторінка6/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

2.6. Організація індивідуального навчання
з/п


Зміст

Термін викона-ння

Відпові-

дальний

Відмітка про викона-ння

При-мітка

1.

Дотримуватись вимог нормативних документів, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» та Положення про індивідуальну форму навчання в школі.

Протягом року

Богатир К.А.

Інформація
2.

Своєчасно, згідно з потребами проводити відповідні управлінські рішення по школі, видавати накази. При цьому:

- узгоджувати їх з алгоритмом роботи щодо організації навчання учнів за індивідуальною формою навчання;

- видавати накази на підставі заяв батьків або осіб, які їх замінюють, довідки, завіреної печаткою лікарсько-консультативної комісії та печаткою лікувального закладу; - погоджувати їх з районним управлінням освіти.


Протягом року

Богатир К.А.

Наказ №
3.

Вести облік учнів, які тимчасово перебувають на лікуванні в санаторних навчальних закладах.

Протягом року

Богатир К.А.

Списки,

наказ №

4.

Скласти та постійно коригувати списки дітей та підлітків шкільного віку з вадами розумового та фізичного розвитку, відповідно до «Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку» від 12.04.2000 року №646.

1 раз на квартал

Богатир К.А.

Списки
5.

Відповідно до нормативних вимог вести документацію:

- індивідуальні календарні плани; - журнал (установленого зразка); - Розклади занять (погоджений письмово з батьками учнів);

- програми з предметів для загальноосвітніх навчальних закладів.


З дати початку індивіду-ального навчання

Чалюк С.Б.

Документ-тація, інформація
6.

Оформити на кожного з учнів, для яких організовано індивідуальне навчання за станом здоров’я, пакет документів:

- заява батьків або осіб, які їх замінюють; - наказ відділу освіти; - наказ директора; - погодження відділу освіти;- довідка, завірена печаткою лікарсько-консультативної комісії та печаткою лікувального закладу.

З дати початку індивіду-ального навчання

Чалюк С.Б.

Документація
7.

Розглядати питання щодо організації індивідуального навчання на нарадах при директору.

Протягом року

Адміністра-ція школи

Протоколи
8.

Проаналізувати стан індивідуального навчання в школі (документація, анкетування учнів та їх батьків, співбесіди з учителями).

Травень

Чалюк С.Б.

Довідка, протоколи

2.7. Організація допрофільної підготовки учнів
з/п


Зміст

Термін викона-ння

Відпові-

дальний

Відмітка про викона-ння

При-мітка

1.

Вивчити та обговорити на нараді при директору наявне програмно-методичне, матеріально-технічне і кадрове забезпечення навчально-виховного процесу та приведення даних чинників у відповідність до потреб реалізації допрофільного навчання.

Жовтень

Чалюк С.Б.

Інформація
2.

Підготувати робочі навчальні плани на 2017/2018 навчальний рік

Квітень

Чалюк С.Б.

Навчальний план
3.

Проводити анкетування, психологічні дослідження серед батьків та учнів 6-7 класів для своєчасного виявлення задатків, нахилів, інтересів дітей з метою розвитку їх здібностей, для вибору предмету для поглибленого вивчення..

2016/2017

Практичний психолог

Інформація
4.

Взяти участь у ярмарках професій з метою ознайомлення школярів з пропозиціями професійно-технічних училищ, вищих навчальних закладів, підприємств.

Березень - квітень

Ніконенко І.М.

Інформація
5.

Залучати батьків до співпраці щодо питань впровадження допрофільного навчання у школі.

2016/2017

Адмініст-рація школи

Інформація
6.

Створити умови для безперервної педагогічної самоосвіти вчителів для допрофільної роботи.

2016/2017

Адмініст-рація школи

Інформація
7.

Організувати проходження спецкурсів для адміністрації школи, вчителів-предметників.

2016/2017

Адмініст-рація школи

Інформація
8.

Розподілити додатковий час на навчальні предмети варіативної складової робочого навчального плану на 2014/2015 навчальному році у 1-9 класах таким чином:

1-3 класи:

  • -курс за вибором «Каліграфія» (по 1 годині на тиждень);

1- 4 класи:

  • -індивідуальні консультації та групові заняття (по 1 годині на тиждень);

4 клас:

  • -курс за вибором «Морально-етичне виховання» (по 1 годині на тиждень);

5-8 класи:

- індивідуальні заняття та консультації з іноземної мови (англійської) (5-8 класи – по 0,5 години на тиждень);5-6 класи:

- -курс за вибором «Етногеографія» (5-6 клас – по 1 годині на тиждень);5-8 класи:

  • факультативний курс «Православна культура Слобожанщини» (5-6 класи - по 1 годині на тиждень, 7-8 класи – по 0,5 години на тиждень);

7-8 класи:

  • індивідуальні заняття та консультації з української мови (7-8 класи – по 1 годині на тиждень);

8 клас:

  • -курс за вибором «Географія культурної і природної спадщини свого регіону» (по 0,5 години на тиждень);

8-9 класи:

  • спецкурс «Харківщинознавство» (по 1 годині на тиждень);

  • 9 клас:

  • факультативний курс «Формування здорового способу життя та профілактика ВІЛ/СНІДу» (по 0,5 години на тиждень).

2016/2017

Адмініст-рація школи9.

Організувати участь учнів школи у роботі освітнього округу.

2016/2017

Адмініст-рація школи

Інформація

2.8. Виконання ст.10 Конституції Україниз/п
Зміст

Термін викона-ння

Відпові-

дальний

Відмітка про викона-ння

При-мітка

1.

Продовжувати роз’яснювальну роботу серед батьків, учнів та вчителів школи щодо Закону України «Про мови».

Протягом року

Адмініст-рація школи

Інформація
3.

Провести Тиждень української писемності.

Березень

Нестеренко Т.М.

План проведення
4.

Провести Шевченківські свята.

Березень

Нестеренко Т.М.

План проведення
5.

Вивчити стан викладання української мови та літератури.

Листопад

Адміністрація школи

Довідка
6.

При атестації вчителів враховувати знання ними української мови.

Постійно

Атестацій-на комісія

Атестаційні матеріали
7.

Продовжувати вести шкільну документацію українською мовою.

Постійно

Працівники школи

Документація
8.

Здійснювати передплату періодичних видань «Освіта», «Освіта України».

Грудень, липень

Нестеренко Т.М.

Інформація
9.

Здійснювати оформлення наочності в школі та навчальних кабінетах відповідно до державних вимог.

Постійно

Вчителі школи

Наочність
10.

З метою виховання в учнів патріотичних почуттів, усвідомлення своєї національної гідності провести виховні години на теми:

- «Символи моєї держави» (5 клас);


- «Конституція України – основний закон нашої держави»» (6 клас);

- «Українські традиції та обряди» (7 клас);

- «Мій край – моя історія жива» (8 клас);

- «Жити за законами держави» (9 клас).


Жовтень,


листопад,

грудень,
січень,


лютий

Положій В.В.


Котелевець Н.А.
Чайка Н.М.
Оспіщева С.І.

Нестеренко Т.М.Плани класних керівників

11.

Провести конкурс читців до Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.

Травень

Нестеренко Т.М.

Плани проведення
12.

Активізувати роботу щодо залучення учнів і вчителів до читання книг українською мовою.

Протягом року

Нестеренко Т.М.

Інформація

2.9. Спортивно-масова та фізкультурно-оздоровча робота
з/п


Зміст

Термін викона-ння

Відпові-

дальний

Відмітка про викона-ння

При-мітка

1.

Здійснювати контроль за станом викладання фізкультури (дотримання вимог безпеки життєдіяльності учнів, якість проведення уроків, засвоєння програми з фізичної культури).

2016/2017

Адмініст-рація школи

Накази, довідки
2.

Поповнювати шкільну спортивну матеріальну базу.

2016/2017

Адмініст-рація школи, Максимович Л.А.

Інформації
3.

Поновити шкільний стенд «Кращі спортсмени школи».

2016/2017

Максимович Л.А.

Стенд
4.

Забезпечити своєчасне та систематичне інформування про спортивні досягнення учасників навчально-виховного процесу на робочих лінійках.

2016/2017

Ніконенко І.М., Максимович Л.А.

Інформації
5.

Розробляти та узгоджувати плани спортивних заходів на канікули.

2016/2017

Ніконенко І.М., Максимович Л.А.

Плани
6.

Заслухати на нараді при директору питання «Про стан викладання фізичної культури».

2016/2017

Чалюк С.Б.

Протокол
7.

Заслухати на нараді при директору питання «Про участь учнів у шкільних та районних спортивних змаганнях»

Травень

Чалюк С.Б.

Протокол
8.

Створити підготовчі групи з фізичної культури для дітей з ослабленим здоров’ям для занять фізкультурою та спортом.

Вересень

Богатир К.А.

Наказ №

довідка

9.

Скласти списки учнів основної медичної групи для організації занять на уроках фізкультури.

Вересень

Богатир К.А.

Довідки
10.

Оформити листки здоров’я для всіх учнів школи та вкласти їх у класні журнали та особові справи учнів.

Вересень

Класні керівники

Листки здоров’я
11.

Забезпечити умови для проведення щорічного медичного огляду учнів школи.

Січень

Богатир К.А.

Довідка
12

Спланувати спільну роботу школи з Гонтовоярським ФАПом та з Валківською ЦРЛ.

2016/2017

Богатир К.А.

Інформація
13.

На нараді при директору заслухати питання щодо моніторингу стану здоров’я учнів школи.

Жовтень

Богатир К.А.

Протокол №
14.

Здійснити попереднє планування організації оздоровлення та відпочинку учнів влітку 2017 року.

До 15.05

Богатир К.А.

План оздоровлення
15.

Надавати до відділу освіти інформації про оздоровлення учнів школи.

Згідно плану роботи відділу освіти

Богатир К.А.

Інформації
16.

Організувати роботу пришкільного дитячого закладу оздоровлення, що буде функціонувати під час оздоровчої кампанії за відповідною формою та надати її до районного відділу освіти.

Згідно плану роботи відділу освіти

Богатир К.А.

Наказ № інформація
17.

Сформувати базу даних учнів пільгових категорій школи, які будуть охоплені оздоровленням та відпочинком влітку 2017 року.

До 15.05

Ніконенко І.М.

База даних
18.

Скласти заходи щодо підготовки до оздоровчої кампанії з урахуванням налагодження співпраці з місцевими органами виконавчої влади, іншими органами державної влади, профспілковими та громадськими організаціями.

До 15.05

Богатир К.А.

План заходів
19.

Ужити заходів до залучення додаткових коштів для фінансування літнього оздоровлення та відпочинку дітей, перш за все дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

До 25.05

Богатир К.А.

План заходів
20.

Забезпечити наявність та ведення документації пришкільного дитячого закладу відпочинку.

Протягом оздоров-чої кампанії

Славгород-ська Н.І.

Документація
21.

На нараді при директору розглянути питання про підсумки роботи пришкільного оздоровчого табору.

Червень

Богатир К.А.

Протокол №
2.10. Професійна орієнтація
з/п


Зміст

Термін викона-ння

Відпові-

дальний

Відмітка про викона-ння

При-мітка

1.

Розробити рекомендації класним керівникам щодо планування профорієнтаційної роботи з учнями різних вікових груп.

До 01.09.

Ніконенко І.М.

Рекомендації
2.

Поновлення матеріалів стенду школи «Вибір професії» документацією й методичними матеріалами з профорієнтації

До 01.09.

Ніконенко І.М.

Стенд
3.

Проведення аналізу результатів профорієнтації за минулий рік (питання працевлаштування та вступу в навчальні заклади випускників 9 кл.

До 03.09.

Чалюк С.Б.

Нарада при директорові
4.

Батьківський лекторій: «Працевлаштування неповнолітніх».

20.10.

Чалюк С.Б.

Батьківські збори в 9 класі
5.

Конкурс малюнків «Професії моїх батьків».

Жовтень

Класоводи 1-4 класів

Малюнки учнів
6.

Проведення конкурсу “Хто більше знає про професію…”

Листопад

Класні керівники

5-7 класівМалюнки учнів
7.

Захист рефератів на теми: «Трудова династія моєї родини», «Коли я стану дорослим, я буду ...», «Що я думаю про свою майбутню професію».

Грудень

Класні керівники

8-9 класівРеферати
8.

Складання плану спільних заходів з районним Центром зайнятості.

Вересень

Ніконенко І.М.

План
9.

Виховна година на тему: “Є така професія - Батьківщину захищати” (5-9 класи).

Січень

Класні керівники

5-9 класів

10.

Організувати зустрічі учнів з батьками - представниками різних професій

Лютий

Ніконенко І.М.11.

Консультації для батьків щодо працевлаштування учнів

2016/2017

Класні керівники12.

Проведення екскурсій на підприємства, у навчальні заклади

2016/2017

Класні керівники13.

Здійснення індивідуальних і групових консультацій учнів

2016/2017

Класні керівники14.

Забезпечення участі учнів в роботі ярмарку вакансій з метою знайомства з навчальними закладами й ринком праці

Згідно плану

Ніконенко І.М.15.

Поповнення бібліотечного фонду літературою з профорієнтації та трудового навчання

2016/2017

Нестеренко Т.М.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал