Планробот и гонтів’ярської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2016/2017 навчальний рік ПогодженоСторінка5/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   172.2.Робота з кадрами

з/п

З м і с т р о б о т и

Термін вико-нання

Відпові-дальні

Форма узагаль-нення

Управ-лінське рішення

Від-мітка про вико-нання

1.

Організувати роботу щодо дотримання нормативно-правових документів з кадрових питань на виконання:

-Конституції України;

-Закону України «Про освіту»;

-Закону України «Про загальну середню освіту»;

-Кодексу Законів України про Працю;

-Закону України «Про відпустки»;

-Інструкції про ведення ділової документації;

-Інструкції про ведення трудових книжок;

-Наказів та методичних листів органів управління освітою;

-Статуту школи;

-Річного плану роботи;

-Робочого навчального плану;

-Кадрового забезпечення навчально-виховного процесу.


Вересень

Богатир К.А.


2.

Укомплектувати школу необхідними педагогічними кадрами з відповідним тижневим навантаженням.

До 01.09

Богатир К.А.

Нарада при дирек-тору,

Наказ №


Інфор-мація
3.

Організувати своєчасне та якісне ведення Книги обліку трудових книжок.

2016/2017

Богатир К.А.

Методи-чна опера-тивка

Інфор-мація
4.

Організувати роботу щодо систематизації тарифікаційних документів та педагогічного навантаження:

  • Накази про попереднє та основне педагогічне навантаження;

  • Попередня та основна тарифікації;

  • Погодження тарифікаційних документів з профспілковим комітетом.

Вересень, травень

Богатир К.А.

Методи-чна опера-тивка

Інфор-мація, наказ


5.

Організувати систематичну роботу по веденню особових справ вчителів.

2016/2017

Богатир К.А.

Методи-чна опера-тивка

Папка з особовими справа-ми
6.

Забезпечити дотримання норм трудового законодавства у питанні ведення трудових книжок працівників.

2016/2017

Богатир К.А.

Мето-дична опера-тивка

Трудові книжки
7.

Здійснювати своєчасну реєстрацію наказів з кадрових питань у Книзі реєстрації наказів з кадрових питань.

2016/2017

Богатир К.А.

Методи-чна опер-ативка

Книга реєстра-ції наказів
8.

Забезпечити дотримання норм Закону України «Про відпуски».

2016/2017

Богатир К.А.

Методи-чна опера-тивка

Накази


9.

Здійснювати аналіз виконання Колективного договору між адміністрацією школи та профспілковим комітетом.

2016/2017

Богатир К.А., Оспіще-ва С.І.

Загальні збори трудо-вого колек-тиву

Прото-кол


10.

Організувати роботу щодо надання щорічної грошової винагороди педагогічним працівникам відповідно до Положення про преміювання педпрацівників.

Вереснь

Богатир К.А., Оспіще-ва С.І.

Засіда-ння проф-кому

Наказ №
11.

Визначити функціональні обов’язки директора школи, заступника з навчально-виховної роботи, педагога-організатора, бібліотекаря та інших педагогічних працівників.

До 05.09

Богатир К.А.
Наказ №
12.

Класними керівниками призначити:

1-й клас – Колєснік Н.І.;

2-й клас – Іванчік О.М.;

3-й клас – Славгородську Н.І.;

4-й клас – Водополову Н.Г.;

5-й клас – Положій В.В.;

6-й клас – Котелевець Н.А.;

7-й клас – Чайку Н.М.;

8-й клас – Оспіщеву С.І.;

9-й клас – Нестеренко Т.М.До 28.08

Богатир К.А.

Методи-чна опера-тивка

Наказ №

2.3. Створення оптимальних умов щодо організованого закінчення навчального рокуз/п


Зміст

Термін виконання

Відпові-

дальний

Відмітка про викона-ння

При-мітка

1.

Дотримуватися плану заходів щодо закінчення навчального року, та проведення підсумкових контрольних робіт.

Травень, червень

Богатир К.А.

Плани,

наказ №

2.

Створити робочу групу для складання річного плану роботи на 2017/2018 навчальний рік

Березень

Богатир К.А.

Наказ №
3.

Скласти план оздоровлення учнів школи влітку 2017 року.

Березень, квітень

Богатир К.А.

План

Нарада

4.

Укомплектувати школу педагогічними кадрами на 2017/2018 навчальний рік. Узгодити попереднє педагогічне навантаження та відпустки з профспілковим комітетом. Ознайомити з ними педагогічних працівників. Провести співбесіди з учителями за підсумками навчального року. Підготувати пам’ятку вчителям щодо закінчення навчального року.

Травень - серпень

Богатир К.А.

Інформація, співбесіди, пам’ятки,

заяви

5.

Подати до відділу освіти пропозиції щодо затвердження складу атестаційних комісій та завдань для проведення ДПА.

Оформити документи на учнів, які вільнені від складання ДПА за станом здоров’я.

Підготувати до розгляду на засіданнях методичного об’єднання початкових класів матеріали для проведення ДПА у 4 класі.

Оформити куточок «Державна підсумкова атестація».

Підготувати для кожного учасника ДПА пам’ятку.


Січень - квітень

Чалюк С.Б.

Пропозиції,

матеріали для ДПА, куточок,

пам’ятки

6.

Проаналізувати виконання розділів річного плану за рік.

Травень

Богатир К.А.,

Чалюк С.Б.Довідки
7.

Проаналізувати виконання навчальних програм за рік.

Червень

2017


Чалюк С.Б.

Наказ №
8.

Ознайомити вчителів з нормативними документами щодо проведення ДПА.

Квітень

Богатир К.А.

Протокол
9.

Видати наказ «Про переведення учнів до наступних класів».

Червень

2017


Богатир К.А.

Наказ № , протоколи
10.

На засідання Ради школи розглянути питання щодо завершення навчального року та впуску учнів

До 20.04

Голова Ради школи

Протокол Ради школи
11.

Видати наказ «Про порядок організованого закінчення навчального року та підготовку учнів до ДПА».

Квітень

Богатир К.А.

Наказ №
12.

Скласти розклад проведення ДПА.

До 01.05

Чалюк С.Б.

Розклад ДПА, куточок ДПА
13.

Провести ДПА учнів 4 класу.

До 18.05

Богатир К.А.

Інформація,

Наказ №

14.

Провести ДПА учнів 9 класу.

До 30.05

Богатир К.А.

Інформація,

Наказ №

15.

Проаналізувати результати ДПА в 4 та 9 класі на серпневій педагогічній раді.

Серпень

Чалюк С.Б.;

Богатир К.А.Інформація,

Протокол

16.

Нагородити учнів:

-похвальним листом «За високі досягнення у навчанні» - 2-8 класів;

-похвальною грамотою «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів» 9 класу.


Травень

Богатир К.А.

Протокол педради,
Наказ №
17.

Класним керівникам виставити оцінки до табелів успішності 2-8 класів, особових справ 2-9 класів

Травень

Чалюк С.Б., кл. керів-ники

Табелі,

особові справи


18.

Видати наказ про випуск учнів 9 класу.

Травень

Богатир К.А.

Наказ №
19.

Оформити документи про освіту.

Травень

Богатир К.А.

Наказ №

свідоцтва2.4. Виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту», Інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного вікуз/п
Зміст

Термін викона-ння

Відпові-

дальний

Відмітка про викона-ння

При-мітка

1.

Організувати постійний контроль за здобуттям повної загальної середньої освіти та вести роз’яснювальну роботу серед населення щодо обов’язковості здобуття дітьми та підлітками повної загальної середньої освіти.

Упродовж навчального року (збори , співбесі-ди, оголошення і т.д.)

Адміністра-ція школи , педколектив

Інформація
2.

Систематично проводити роботу щодо залучення до навчання дітей і підлітків від 6 до 18 років.

Провести аналіз кількості дітей і підлітків , що проживають на території обслуговування школи, та проведеної роботи з ними в порівнянні з минулим навчальним роком.Упродовж навчального року.
Серпень-вересень

Педколектив

Чалюк С.Б.Інформація

Доповідь

3.

Тримати під контролем учнів, схильних до пропусків занять.

Протягом навчального року

Інформа-ція 1 раз на тижденьАдміністра-ція школи

Інформація

4.

Проводити роботу з батьками та учнями по попередженню пропусків занять без поважних причин.

1 раз на місяць

Чалюк С.Б.

Плани класних керівників
5.

Перевірити явку дітей і підлітків шкільного віку до навчального закладу на підставі списків .

До 05.09

Чалюк С.Б.

Списки
6.

Повернути списки дітей і підлітків шкільного віку до відділу освіти Валківської райдержадміністрації з відмітками про те, де навчаються діти з довідками навчальних закладів.

До 10.09

Чалюк С.Б.

Списки, інформація
7.

Подати статистичний звіт (форма №77-РВК) про кількість дітей і підлітків шкільного віку , інформацію про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням, про облік за роками народження, про облік навчанням дітей і підлітків шкільного віку.

До 10.09

Чалюк С.Б.

Статзвіт, інформація
8.

Проводити роботу щодо залучення до навчання дітей 6-річного віку :

-уточнити списки дітей, яким виповнилось 5 років;

-провести бесіди з батьками про необхідність вступу до школи з 6-ти років;

-зібрати заяви батьків та пояснювальні записки з причиною відмови;

-провести рекламно-інформаційну акцію «Школа для першокласників».


Протягом навчального року

(підсумки 01,05)
Чалюк С.Б., батьки майбутніх першоклас-ників

План роботи
9.

Заслуховувати на нараді при директорові питання:

-про виконання положень Конституції України , ст.35 Закону України «Про освіту», ст.6 Закону України «Про загальну середню освіту», інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку;

-про здійснення контролю за відвідуванням навчальних занять учнями школи.


Листопад
ЧервеньЧалюк С.Б.,Протоколи10.

Продовжувати спільну роботу з сільською радою щодо проведення обліку дітей і підлітків шкільного віку в 2016/2017 навчальному році на території обслуговування.

Протягом року


Чалюк С.Б.


Списки дітей


11.

Перевірити працевлаштування випускників 9 класу.

Підтвердити довідками про навчання.


До 10.10

Чалюк С.Б.,Списки, інформація,

довідки

12.

Забезпечити виконання конституційних прав дітей на освіту:

- організувати профорієнтаційну роботу серед майбутніх випускників школи.Протягом навчального року

Директор школи

Інформація
13.

У разі змін вносити корективи до статистичних звітів (інформація про облік дітей шкільного віку за роками, про охоплення дітей і підлітків шкільного віку навчанням) і вчасно подавати їх до відділу освіти Валківської райдержадміністрації.

Щоквартально до 5 числа

Чалюк С.Б.,

Списки, інформація
14.

Заслухати на нараді при директору питання щодо відстеження зміни мережі протягом року.

І раз на семестр

Богатир К.А.

Протоколи
15.

Створити умови для індивідуального навчання учнів, які цього потребують.

2016/2017

Богатир К.А.

Наказ №
16.

Проводити відкриті виховні заходи з метою розвитку пізнавального інтересу учнів.

2016/2017

Чалюк С.Б.

Інформація
17.

Організація роботи гуртків на базі школи.

2016/2017

Богатир К.А.

Інформація

2.5.Робота з організації працевлаштування випускників
з/п


Зміст

Термін виконання

Відпові-

дальний

Відмітка про викона-ння

При-мітка

1.

У річному плані роботи зробити детальний аналіз роботи за минулий навчальний рік з питання працевлаштування випускників 9 класу та розробити заходи із завданнями на наступний навчальний рік.

До 01.09

Чалюк С.Б.

Вступ до річного плану роботи
2.

Видати наказ по школі «Про підсумки роботи з працевлаштування випускників 9 класу 2015/2016 навчального року».

Жовтень

Богатир К.А.

Наказ №
3.

Видати наказ по школі «Про організацію роботи з працевлаштування випускників 9 класу 2016/2017 навчального року із призначенням відповідального».

Травень

Богатир К.А.

Наказ №
4.

Поновити електронну базу даних працевлаштування випускників

Вересень

Чалюк С.Б.

Електронна база
5.

Зібрати довідки про подальше навчання випускників.

До 01.10

Чалюк С.Б.

Довідки
6.

Подати зібрати довідки про подальше навчання випускників до відділу освіти.

До 01.10

Чалюк С.Б.

Довідки
7.

Зібрані довідки про подальше навчання випускників покласти у списки учнів.

До 01.10

Чалюк С.Б.

Довідки
8.

Подавати до відділу освіти звіти за встановленою формою про працевлаштування випускників.

Згідно плану роботи відділу освіти

Чалюк С.Б.

Звіт
9.

Заслухати на нараді при директору питання про стан роботи щодо організації роботи щодо працевлаштування випускників 9 класу.

І раз на семестр

Богатир К.А.

Протоколи


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал