Планробот и гонтів’ярської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2016/2017 навчальний рік ПогодженоСторінка2/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Якість знань учнів становить 48%, що на 5% вище, ніж на кінець 2014/2015 навчального року (2014/2015 навчальний рік – 43%).

Згідно з річним планом роботи школи якість знань учнів за 2015/2016 навчальний рік було проаналізовано в наказі від 09.06.2016 №63 «Про успішність учнів школи за підсумками 2015/2016 навчального року».

Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи, класним керівникам 5 та 7 класів систематично контролювати та звітувати на педрадах, нарадах при директору та методичних оперативках про стан навчання учнів .

Звільнення від ДПА

Від проходження державної підсумкової атестації за станом здоров’я був звільнений 1 учень: Нестеренко А. – 4 клас.Результати державної підсумкової атестації

Одним із актуальних завдань, яке дозволяє висвітлити кінцеві результати освітньої діяльності в школі, є моніторинг результатів державної підсумкової атестації учнів 4 та 9 класів.

Згідно з річним планом роботи школи результати державної підсумкової атестації у 4 та 9 класах учнів за 2015/2016 навчальний рік було проаналізовано в наказі від 09.06.2016 №61 «Про підсумки державної підсумкової атестації учнів 4 та 9 класів».

З огляду на ситуацію, що склалася потребує удосконалення методичної роботи в частині проведення ефективного аналізу результатів моніторингових досліджень, зокрема моніторингу категорії результатів навчальних досягнень учнів з метою поліпшення якості навчально-виховного процесу.

Заступнику директора з навчально-виховної роботи Чалюк С.Б. взяти під особистий контроль проведення державної підсумкової атестації та виставлення річного оцінювання в 4 та 9 класах у 2016/2017 навчальному році, вчителям, які готують учнів до складання державної підсумкової атестації проаналізувати результати державної підсумкової атестації з предметів, вивчити єдині вимоги і критерії оцінювання знань учнів, розробити заходи з усунення прогалин в знаннях учнів, акцентуючи особливу увагу на індивідуальне та диференційоване навчання, об’єктивне оцінювання знань учнів.

Робота з обдарованими дітьми

Одним із пріоритетних напрямків освіти є супровід роботи з обдарованою молоддю, турбота про її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток.

Згідно з річним планом роботи підсумки роботи вчителів школи з обдарованими дітьми за 2015/2016 навчальний рік було проаналізовано в наказі від 09.06.2016 № 65 «Про підсумки роботи вчителів школи з обдарованими дітьми у 2015/2016 навчальному році».

Заступнику директора школи з навчально-виховної роботи Чалюк С.Б. необхідно спланувати та впровадити у навчально-виховний процес ефективну систему роботи по виявленню та індивідуальній роботі з обдарованими учнями, контролювати роботу вчителів по підготовці учнів до предметних олімпіад, роботи учнів в МАН, вчителям Положій С.В., Нестеренко Т.М. необхідно спланувати та розпочати роботу учнів школи у МАН, всім вчителям-предметникам підвищити ефективність підготовки учнів до предметних олімпіад та конкурсів.Відвідування учнями навчальних занять

У школі протягом кількох років діє єдина загальношкільна система обліку відвідування учнями занять.

Класними керівниками контролюється питання щодо причин відсутності учнів, про що свідчать довідки з медичних закладів та записки від батьків.

Згідно з річним планом роботи стан відвідування учнів школи за 2015/2016 навчальний рік було проаналізовано в наказі від 09.06.2016 №64 «Про підсумки відвідування учнів школи за підсумками 2015/2016 навчального року».

Адміністрації школи та класним керівникам у наступному 2016/2017 навчальному році необхідно продовжити роботу з учнями та їх батьками, щоб за кожен пропуск уроків була довідка з лікарні.

Робота шкільної бібліотеки

Протягом 2015/2016 навчального року шкільна бібліотека під час виконання триєдиної функції – інформативної, просвітницької та духовної – сприяла реалізації державної політики в галузі освіти.

Згідно з річним планом роботи результати роботи шкільної бібліотеки у 2015/2016 навчальному році було проаналізовано в наказі від 09.06.2016 №69 «Про підсумки роботи шкільної бібліотеки у 2015/2016 навчальному році».
Використання інформаційно-комунікаційних технологій

Важливим показником забезпечення навчально-виховного процесу комп’ютерною технікою є кількість учнів на один комп’ютер. В школі – 6,8 учнів на один комп’ютер. Цей показник найвищий в районі.

Протягом 2015/2016 навчального року учні та вчителі школи використовували у навчально-виховному процесі сучасну комп’ютерну техніку (комп’ютерний клас – 10 комп’ютерів, мультимедійний екран, проектор).

Адміністрація та вчителі школи працюють над створенням умов для використання інформаційно-комунікаційних технологій як у навчальному процесі, так і в управлінській діяльності.

Школа підключена до всесвітньої мережі Інтернет, яка регулярно використовується в управлінській діяльності та навчально-виховному процесі, використовується електронна пошта.

Профілактичне медичне обстеження

Нормативно-правовими документами сучасної системи освіти передбачено створення умов для реалізації оздоровчої функції школи.

З метою вивчення стану здоров’я дітей, запобігання захворювань у шкільному колективі у березні 2016 року учні школи пройшли поглиблений медичний у Валківській ЦРЛ, результати якого були обговорені на нараді при директору. За результатами поглибленого медичного огляду школа та батьки отримали інформацію про стан здоров’я дітей.

За результатами такого огляду оформлено листи здоров'я всіх класів і встановлено, що в учнів школи виявлено такі вади здоров’я:  • хвороби системи кровообігу – 37 (71%);

  • хвороби ендокринної системи – 2 (3,9%);

  • хвороби органу зору – 1 (2,9%);

  • хвороби ЛОР-органів – 1 (2%);

  • неврологічна патологія – 9 (17,1%);

  • хвороби сечостатевих органів – 1 (2%);

  • хвороби органів травлення – 1 (2%).

У школі введено посади: медичної сестри – 0,5 ст., дієтичної сестри – 0,5 ст. Медичне обслуговування в школі ведеться Карпик Т.М.

Один раз у чверть учні 1 – 9 класів проходять перевірку на педикульоз.

Проводиться профілактичне щеплення учнів.

Для одного учня школи на підставі довідки ЛКК було організовано навчання вдома.

У 2015/2016 навчальному році за результатами поглибленого медичного огляду 29 учні школи були віднесено до основної групи, 36 учнів – до підготовчої, 1 учень був звільнений від занять фізкультурою.

На 1 вересня 2015 року всі працівники школи надали особові медичні книжки з дозволом на роботу.

З метою формування здорового способу життя учнівської молоді, позитивного ставлення учнів до занять фізичною культурою з 2006 року згідно заходів районної програми розвитку мережі шкіл сприяння здоров’ю школа входить до районної мережі шкіл сприяння здоров’ю.

В школі розроблені заходи щодо покращення діяльності педагогічного колективу з охорони здоров’я дітей, проводиться інформаційно-освітня робота з питань профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу, алкоголізму, тютюнопаління та наркоманії серед дітей та учнівської молоді.

Протягом навчального року учнів школи було забезпечено засобами невідкладної першої допомоги.

Усі учні за графіком, без відмов, пройшли вікові обстеження, щеплення, здали аналізи.

Виходячи з реалій навчально-виховного процесу з фізичного виховання в урочний та позаурочний час та стану здоров’я дітей, потребує вдосконалення система медичного контролю та щорічних медичних оглядів школярів.

Охоплення учнів харчуванням

Організація харчування перебуває під постійним контролем адміністрації школи протягом 2015/2016 навчального року.

Стан охоплення харчуванням щомісяця аналізувалося на нарадах при директору.

Проведено облік учнів, які отримали безкоштовне гаряче харчування, а також гаряче харчування за кошти батьків.

Протягом 2015/2016 навчального року було вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Учні 1-4 класів, діти-сирота та діти із малозабезпечених сімей отримують безкоштовне харчування за рахунок Гонтовоярської сільської ради та Валківської міської ради. Вартість харчування становила 6,5 грн.

Організовано повноцінне, безпечне та якісне харчування (замовлення та прийняття до школи безпечних і якісних продуктів харчування та продовольчої сировини в необхідній кількості, додержання умов і термінів їхнього зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоку, виконання норм харчування тощо).

Розроблено та затверджено режим і графік харчування дітей у шкільній їдальні.

Здійснено бракераж сирої та готової продукції, результати занесено до журналу бракеражу кухарем та медичною сестрою.

Регулярно складалося меню кухарем шкільної їдальні, медичною сестрою на підставі орієнтовного двотижневого меню-розкладки, яке затверджувалося директором школи.

Проводилася роз’яснювальна робота серед батьків та учнів щодо організації харчування в школі та сім’ї.

У школі було посилено протиепідемічні заходи щодо запобігання спалахам гострих кишкових захворювань і харчових отруєнь.

Класні керівники та класоводи постійно проводять серед учнів та їх батьків роз’яснювальну роботу щодо особистої гігієни, режиму харчування, вживання безпечних і якісних продуктів.

Учнів забезпечено питною водою гарантованої якості.

Проінформовано всіх батьків про правила одержання безкоштовного харчування та вимоги до оформлення документів.

В організації харчування були окремі недоліки: недостатньо організований овочевий стіл, недостатня кількість фруктів.

Тому у 2016/2017 навчальному році адміністрації школи необхідно взятий під контроль організацію овочевого столу, недостатню кількість фруктів, спрямувати зусилля на покращення матеріально-технічної бази шкільної їдальні, продовжити безкоштовне гаряче харчування для учнів 1-4 класів, сиріт та дітей з малозабезпечених сімей на базі шкільної їдальні на такому ж рівні, як у минулому році.Підсумки літнього здоровлення та відпочинку 2016 року

Складовою збереження і відновлення здоров’я учнівської молоді є залучення школярів до змістовного літнього відпочинку та оздоровлення.

З метою забезпечення ефективного відпочинку дітей улітку 2015 року на базі школи працював заклад відпочинку «Сонях».

За період роботи закладу було оздоровлено 23 учні.

Під час роботи закладу учні отримували дворазове гаряче харчування.

За час оздоровлення у таборі було використано 5175 грн 72 коп. : бюджетних сільської ради – 4000 грн, позабюджетних коштів – 1175 грн

Таблиця 3

Вартість харчування в закладі відпочинку «Сонях»

Навчальний рік

Вартість харчування


2011 / 2012

10,53 грн

2012 / 2013

12 грн

2013 / 2014

11 грн 20 коп

2014 / 2015

16 грн

2015 / 2016

15 грнПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал