Планробот и гонтів’ярської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2016/2017 навчальний рік ПогодженоСторінка17/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.21 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


9. ОХОРОНА ПРАЦІ

з/п

З м і с т р о б о т и

Термін виконання

Відпові-дальні

Конт-роль за інфо-рма-ційним за безпече-нням

Відмі-

тка про вико-

нання

9.1. Організаційні заходи


1.

Підготувати розділ “Охорони праці” до плану роботи школи на 2016/2017 навчальний рік.

До 15.08

Богатир К.А.

Річний план роботи
2.

Забезпечувати школу законодавчими актами та нормативно-технічною документацією.

2016/2017

Богатир К.А.

Інформа-ція
3.

Скласти і затвердити перелік професій та посад працівників, на які повинні бути розроблені інструкції з охорони праці

До 15.08

Чалюк С.Б.

Довідка
4.

Переглянути (розробити), ввести в дію інструкції посадові, з охорони праці, безпеки життєдіяльності, робочі інструкції для працівників школи

До 25.08

Керівники структурних підрозділів

Інструкції
5.

Видати та довести до відома всіх працівників наказ "Про організацію роботи з охорони праці" з визначенням відповідальних осіб за пожежну, електробезпеку, безпечну експлуатацію електромеханічного обладнання, будівель і споруд.

До 25.08

Богатир К.А.

Наказ
6.

Здійснити перевірку готовності закладу до нового навчального року, оформити акт готовності закладу, актів-дозволів на заняття в кабінетах підвищеної небезпеки, актів-випробувань спортивного обладнання.

До 25.08

Богатир К.А.,

Чалюк С.Б.Акти
7.

Створити куточок охорони праці, безпеки життєдіяльності, де сконцентрувати всю законодавчу, нормативно-технічну документацію з охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної та електробезпеки, а також науково-методичні матеріали.

До 25.09

Чалюк С.Б.

Куточок
8.

Підготувати навчальний заклад до опалювального сезону (документація для котельні, медогляд та навчання кочегарів).

1-а декада жовтня

Богатир К.А.,

Титар О.І.Класні журнали, журнали з ОП та техніки безпеки
9.

Розробити заходи щодо підготовки навчального закладу до роботи в осінньо-зимовий період.

До 15.10

Богатир К.А.


План заходів
10.

Своєчасно проводити розслідування кожного нещасного випадку (в побуті та під час навчально-виховного процесу) з працівниками школи відповідно до чинних Положень.

Після кожного випадку


Богатир К.А.,

Чалюк С.Б.

Відповід-ні доку-менти


11.

Здійснювати аналіз стану травматизму серед учасників навчально-виховного процесу.

Щоквар-тально

Богатир К.А.,

Чалюк С.Б.Накази
12.

Розробити заходи до розділу "Охорона праці" колективного договору (угоди)

До 01.01

Оспіщева С.І.

Розділ колектив-ного договору
13.

Розробити заходи щодо підготовки навчального закладу до нового навчального року

До 15.04

Богатир К.А.

План заходів
14.

Готувати звіти про стан травматизму

Щокварта-льно, кожного місяця

Чалюк С.Б.

Звіти
9.2. Навчання

1.

Проводити навчання з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності з ново призначеними працівниками

Перша декада жовтня

Богатир К.А.,

Чалюк С.Б.Прото-коли
2.

Проводити вступний інструктаж з новопризначеними працівниками

В перший день роботи, перед початком роботи

Керівник або спеціаліст з охорони праці

Журнали інструк-тажів
3.

Проводити інструктажі з охорони праці на робочому місці з:

 • педагогічними працівниками;

 • учителями предметів підвищеної небезпеки;

 • технічним персоналом;

 • працівниками харчоблоку;

 • працівниками котельні

2 раз на рік

1 раз на кварталКерівники структурних підрозділів

Журнали інструк-тажів
4.

Проводити цільові та позапланові інструктажі

2016/2017

Керівники структурних підрозділів

Журнали інструк-тажів
5.

Надавати консультативну допомогу працівникам навчального закладу з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності

Постійно

Відповідальний за ОП

Інформа-ція
9.3. Масові заходи

1.

Розглядати питання з охорони праці, безпеки життєдіяльності:

 • на педраді:

  • «Про стан виробничого та побутового травматизму учасників навчально-виховного процесу»;

  • «Виконання наказу про організацію роботи з охорони праці»;

  • «Про стан роботи з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності»

Січень


Червень
Червень

Богатир К.А.,

Чалюк С.Б., керівники структур-них підрозділів


Прото-коли
 • на нараді при директорі:

 • «Про впровадження СУОП»

Вересень


Богатир К.А.

Прото-коли
 • на зборах трудового колективу:

  • «Про підготовку школи до роботи в новому навчальному році та осінньо-зимовий період»;

  • «Про виконання заходів, зазначених у розділі «Охорона праці» колдоговору».

Квітень

Грудень


Богатир К.А.,

Чалюк С.Б.Прото-коли
2.

Готувати матеріали до участі у районному етапі Всеукраїнського огляду-конкурсу стану умов і охорони праці у школі.

До 15.01

Богатир К.А.,

Чалюк С.Б.Матеріа-ли для участі
3.

Готувати матеріали до участі у районному етапі обласного огляду-конкурс на кращу роботу школи з питань збереження життя і здоров’я учнів.

До 20.05

Керівник, відповідальний за БЖД

Матеріа-ли для участі
4.

Проводити Тижні охорони праці відповідно до діючого Положення.

Щоквар-тально

Богатир К.А.,

Чалюк С.Б.Плани проведе-ння
5.

Проводити до Всесвітнього дня охорони праці тематичний (інформаційно-методичний) Тиждень охорони праці (за окремим планом).


ІІІ декада квітня

Богатир К.А.,

Чалюк С.Б.План проведе-ння
9.4. Безпечна та надійна експлуатація будівель та споруд

1.

Призначити відповідального за безпечний стан будівель і споруд, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання.

01.09

Богатир К.А.

Наказ
2.

Перевірити та впорядкувати територію школи й усунути всі травмонебезпечні місця (ями, вибоїни).

До 01.09 До 01.06

Чалюк С.Б.

Інформа-ція
3.

Проводити систематичні спостереження за станом виробничих будівель і споруд відповідно до Положення.

Постійно

Титар О.І.

Інформа-ція
4.

Організувати проведення загального огляду будівель і споруд.

Восени, взимку

Комісія, відповідальна особа

Акт
5.

Скласти річний графік проведення планово-запобіжних ремонтів

До 01.12

Богатир К.А.,

Чалюк С.Б.Графік
6.

Проводити ремонт виробничих будівель і споруд з метою підтримання чи відновлення початкових експлуатаційних якостей як будівлі в цілому, так і її окремих конструкцій.

Відповідно до затверджено-го графіка

Богатир К.А.

Графік
7.

Провести утеплення приміщень школи.

До 15.10

Відповідальна особа, завгосп

Інформа-ція
9.5. Електробезпека

1.

Призначити відповідального за електрогосподарство, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання.

До 01.09

Богатир К.А.

Наказ
2.

Організувати проведення електротехнічних вимірів опору заземлюючого пристрою, опору ізоляції електропроводів.

Щорічно

Богатир К.А.

Протокол
3.

Забезпечити утримання електромереж, електроарматури, електросилових шаф, освітлювальних електрощитів відповідно до вимог ПТЕ, ПТБ.

Постійно

Титар О.І.

Інформа-ція
4.

Забезпечити наявність схеми електропостачання, паспорта заземлюючого пристрою та робочої схеми занулення електрообладнання.

Постійно

Титар О.І.

Схема, паспорт
5.

Забезпечити робочі місця засобами захисту від ураження електрострумом (дерев’яний настил чи діелектричні килимки, спеціальне взуття, рукавиці, інструменти з ізольованими ручками).

Постійно

Богатир К.А.

Інформа-ція
6.

Провести ремонт світильників, замінити лампи, що перегоріли, або ті, що не відповідають вимогам.

До 01.09

Титар О.І.

Інформа-ція
7.

Організувати проведення випробування засобів захисту від ураження електрострумом.

До 01.09

Титар О.І.

Інформа-ція
8.

Відремонтувати несправні електророзетки, електровимикачі. Закрити кришками електрокоробки.

До 01.09

Титар О.І.

Інформа-ція
9.

Перевірити стан усіх електророзеток. Зробити біля кожної написи „220 В".

До 01.09

Титар О.І.

Інформа-ція
10.

Провести опосвідчення технічного стану електроустановок споживачів.

Один раз на три роки

Комісія

Протокол
11.

Провести інструктаж з охорони праці для працівників, які використовують у трудовому процесі механізми, машини, обладнання тощо, та зареєструвати у журналі встановленої форми.

До 01.09

Чалюк С.Б.

Журнал
12.

Перевірити стан електромеханічного обладнання та його відповідність вимогам охорони праці, безпеки життєдіяльності.

Серпень

Богатир К.А.,

Титар О.І.Інформа-ція
13.

Скласти графік проведення планово-запобіжних робіт (ПЗР) щодо ремонту обладнання.

До 01.09

Чалюк С.Б.

Графік
9.6. Котельня

1.

Призначити відповідального за котельне господарство, ознайомити з обов’язками, організувати його навчання.

До 01.09

Богатир К.А.

Наказ
2.

Підготувати котельню, систему опалення до сезону: провести ремонт опалювальних котлів, ревізію опалювальної системи, опосвідчення газового лічильника тощо.

До 01.10

Титар О.І.

Інформа-ція
3.

Забезпечити працівників котельні правилами експлуатації котлів, інструкціями з правил безпеки, іншими матеріалами, розробити графік роботи.

До 01.10

Чалюк С.Б.,

Титар О.І.Правила, графік
4.

Подати заявку до вищої організації щодо проходження навчання та атестації працівниками котельні.

До 10.09

Богатир К.А.

Заявка
9.7. Гігієна праці. Медичні огляди. Профілактика отруєнь та професійних захворювань.

1.

Організувати проведення обов’язкового медогляду працівників відповідно до Положення.

До 01.09

Богатир К.А.

Санпас-порти
2.

Забезпечити працівників знешкоджувальними миючими засобами, спецодягом.

До 01.09

Богатир К.А.,

Оспіщева С.І.Інформа-ція
3.

Усі структурні підрозділи з підвищеною небезпекою та шкідливими умовами праці забезпечити укомплектованими медичними аптечками.

До 01.09

Богатир К.А.,

Карпик Т.М.Інформа-ція
4.

Забезпечити роботу всіх санітарно-побутових приміщень.

Постійно

Богатир К.А.,

Карпик Т.М.Інформа-ція
5.

Забезпечити дезинфекцію, дератизацію приміщень.

До 01.09

Богатир К.А.,

Карпик Т.М.Інформа-ція
6.

Вирішити питання вивезення сміття з території закладу, установи.

Постійно

Богатир К.А.,

Титар О.І.Інформа-ціяОрганізувати у школі безпечний питний, повітряний, температурний, світловий режими.

Постійно

Богатир К.А.,

Карпик Т.М.Інформа-ція
9.8. Пожежна безпека

1.

Призначити відповідального за пожежну безпеку в навчальному закладі, ознайомити з обов’язками, організувати проходження ним навчання.

До 01.09

Богатир К.А.

Наказ
2.

Поновити план евакуації працівників, учнів, вихованців на випадок пожежі та графічну схему евакуації.

До 01.09

Чалюк С.Б.

План евакуації
3.

Провести практичне заняття з відпрацюванням плану евакуації.

III квартал

Богатир К.А.,

Чалюк С.Б.План проведе-ння
3.

Провести заняття з користування первинними засобами пожежогасіння.

III квартал

Богатир К.А.,

Чалюк С.Б.План проведе-ння
4.

Провести ревізію укомплектування пожежного щита.

III квартал

Богатир К.А.,

Титар О.І.Інформа-ція
5.

Розробити інструкції з пожежної безпеки.

До 01.09

Богатир К.А.,

Чалюк С.Б.Інструкції
6.

Провести інструктажі з працівниками з протипожежної безпеки.

До 01.09

Чалюк С.Б.

Журнали
7.

Ознайомити працівників з порядком оповіщення про пожежу.

До 01.09

Богатир К.А.,

Чалюк С.Б.Інформа-ція
8.

Забезпечити сторожа списком посадових осіб із зазначенням їхніх номерів домашніх телефонів, адрес.

До 01.09

Богатир К.А.

Інформа-ція
9.

Розробити заходи щодо усунення недоліків, зазначених у приписах служби охорони праці та інспекторів держнагляду.

В міру необхідності

Богатир К.А.,

Чалюк С.Б.Заходи
10.

Видати накази про заборону паління в закладі, про зберігання легкозаймистих речовин, горючих речовин.

До 01.09

Богатир К.А.

Наказ
11.

Забезпечити утримання шляхів евакуації у відповідності з Правилами пожежної безпеки.

Постійно

Богатир К.А.,

Титар О.І.Інформа-ція
9.9. Харчоблок

1.

Видати наказ про організацію дитячого харчування у школі.

До 01.09

Богатир К.А.

Наказ
2.

Зберігати добові проби готових страв у холодильнику відповідно до вимог.

Постійно

Медсес-тра, кухар

Інформа-ції
3.

Здійснювати бракераж сирої та готової продукції, результати заносити до відповідних журналів.

Постійно

Медсес-тра, кухар

Журнал
4.

Вести необхідну документацію згідно із вимогами ДСанПіН.

Постійно

Медсестра, кухар

Необхід-на до куме-нтація
9.10. Контроль за станом охорони праці

1.

Здійснювати:

 • оперативний;

 • адміністративний;

 • громадський контроль за станом охорони праці.

Постійно; за графіком

Богатир К.А.,

Чалюк С.Б.,

керівники структурних підрозділів


Накази, інформа-ції
2.

Проводити внутрішній аудит охорони праці в рамках Тижня охорони праці.

Щоквартал-ьно

Комісія

Інформа-ції
3.

Перевірити готовність до нового навчального року всіх приміщень.

Серпень

Комісія

Акти
4.

Перевірити наявність актів-дозволів на проведення занять у кабінетах підвищеної небезпеки, спортзалі, майстерні, актів перевірки стану обладнання тощо.

До 01.09

Комісія

Акти
10. РЕАЛІЗАЦІЯ ДЕРЖАВНИХ, ОБЛАСНИХ ТА РАЙОННИХ ПРОГРАМ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ
з/п

Назва програми

Відпові-дальні

Адресат інформування

Термін подання інформації

Відмітка про виконання

1.

Комплексна Програма розвитку гуманітарної сфери (рішення Харківської обласної ради від 03.02.2009 № 1103 – V).

Чалюк С.Б.

Відділ освіти

Щоквар-тально, до 10 числа місяця наступного за звітним періодом
2.

Стратегія сталого розвитку Харківської області до 2020 року (рішення Харківської обласної ради від 23.12.2010 № 27 - VІ).

Богатир К.А.

Відділ освіти

Щоквар-тально, до 5 числа місяця наступного за звітним періодом

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал