Планробот и гонтів’ярської загальноосвітньої школи І – ІІ ступенів Валківської районної ради Харківської області на 2016/2017 навчальний рік ПогодженоСторінка12/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.21 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

5. ВИХОВНИЙ ПРОЦЕС У ШКОЛІ
Виховна тема, над якою працюватиме школа у 2016/2017 навчальному році:

«Вдосконалення розвивального простору школи як умова формування всебічно розвиненої особистості , здатної реалізувати творчий потенціал у динамічних умовах розвитку суспільства »Мета виховної діяльності: становлення морально-духовної, життєво компетентної особистості, яка успішно реалізується в соціумі як патріот, громадянин, сім’янин, професіонал.

Основні завдання:

  • гуманізація виховного процесу, що виражається у створенні умов для всемірного розвитку особистості, для спонукання її до самоаналізу, самооцінки, саморозвитку, самовиховання;

  • підтримку та укріплення шкільних традицій, що сприяють створенню загально шкільного колективу;

  • розвиток учнівського самоврядування.

Пріоритетні напрямки виховної роботи:

- формування особистих рис громадян України, національної свідомості та самосвідомості учнів;

- виховання духовної культури особистості;

- формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

- збагачення народних традицій, звичаїв;

- забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я;

- створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності щодо інтересів, допомогти кожному знайти справу до душі;

- виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

- створення системи профорієнтаційної роботи як запоруки успішної соціалізації особистості;

- створення умов для соціального захисту дітей, що залишились без батьківського піклування;

- організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування.


5.1. Заходи щодо правової освіти, профілактики злочинних проявів в учнівському середовищі

Пріоритетні завдання:

-впровадження сучасних, особистісно зорієнтованих методів і форм організації навчально-виховного процесу;

-активізація роботи батьківської громади з питання підвищення відповідальності батьків за належне виховання, навчання і розвиток дітей;

-проведення психолого-педагогічного діагностування серед учнів по виявленню причин схильності до шкідливих звичок;

-формування в учнів правових понять, які б регулювали їхню поведінку;

-вироблення в них навичок і звичок правомірної поведінки;

-формування в учнів активної позиції у правовій сфері, тобто нетерпимого відношення до правопорушень, прагнення взяти участь у боротьбі з цими негативними явищами;

-вироблення уміння протистояти негативним впливам;

-подолання у свідомості окремих учнів помилкових поглядів, які сформувались внаслідок неправильного виховання.
з/п

Заходи

Терміни

проведення

Відповідальні

Примітка


1.

Спланувати спільні заходи зі службою у справах дітей, РЦСССДМ, відділом у справах сім’ї та молоді, працівниками ЦРЛ, ГУ НП України, Гонтовоярською сільською радою.

До 15.09.16

Ніконенко І.М.
2.

Організувати та спланувати роботу Ради профілактики правопорушень.

До 15.09.16

Ніконенко І.М.
3.

Максимально охопити позашкільною освітою учнів школи.

До 10.09.16

Ніконенко І.М.
4.

Забезпечити психолого-педагогічний супровід дітей, схильних до правопорушень.

До 30.09.16

Практичний психолог
5.

Вести облік відвідування учнями навчальних занять.

2016/2017 н.р.

Нестеренко Т.М.
6.

Провести тиждень правової освіти.

05.12.16 – 12.12.16

Положій С.В.
7.

Спланувати класні виховні години на відповідну тематику.

2016/2017


Класні керівники
8.

Розглядати питання профілактики злочинності, запобігання

безпритульності та бездоглядності,

ксенофобії на педагогічних радах, нарадах при директорові, на засіданнях методичних об’єднань класних керівників.


2016/2017


Ніконенко І.М., класні керівники
9.

Спланувати відповідну роботу для засідань педагогічної ради школи, нарад при директору, методичних об’єднань класних керівників.

2016/2017


Богатир К.А., Чалюк С.Б.
10.

Проводити роботу щодо виявлення сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.

2016/2017Класні керівники11.

Поновити банк даних дітей пільгового контингенту.

До 10.09.16


Ніконенко І.М.
12.

Проводити обстеження житлово – побутових умов

проживання дітей пільгового контингенту.


1 раз на


семестр

Класні керівники


13.

Проводити зустрічі учнів школи зі спеціалістами:

наркологом;

психологом.


Протягом 2016/

2017 навчального

року

Ніконенко І.М.14.

Провести День профілактики

правопорушень:

Зустрічі з представниками правоохоронних

органів району;

День спільних дій в інтересах дітей


Протягом 2016/2017

навчального

року

Ніконенко І.М.15.

Проводити серед учнів роз’яснювальну роботу, лекції,

бесіди з метою профілактики злочинності, запобігання

бездоглядності та безпритульності, профілактики шкідливих звичок.


Протягом 2016/2017

навчального

року

Класні керівники16.

Проводити тематичні виховні години з метою

профілактики негативних явищ в учнівському середовищі.Протягом 2016/2017 навчального

року

Класні керівники

17.

Поновити виставку літератури у шкільній бібліотеці.

Протягом навчального року

Нестеренко Т.М.

18.

Брати участь у заходах, приурочених Дню прав людини, Дню юриста.

Протягом навчального року

Положій С.В.
19.

Взяти участь у районній олімпіаді з правознавства.

Грудень

Положій С.В.
20.

Заслуховувати на нарадах при директору стану та результативності правової освіти.

Протягом навчального року

Богатир К.А.
21.

Продовжити роботу учнівського самоврядування.

Протягом 2016/2017

навчального

року

Ніконенко І.М.

5.2. Заходи щодо формування основ здорового способу життя


з/п

Назва заходу

Терміни проведення

Класи

Відпові-дальні

Приміт-ка


1.

Бесіди щодо запобігання дитячого травматизму:

Правила дорожнього руху;

Правила протипожежної безпеки;

Запобігання отруєнь дикорослими рослинами

та грибами;

Правила безпеки при користуванні газом;

Правила безпеки з вибухонебезпечними

предметами;

Правила безпеки на воді;

Правила користування електроприладами

та поводження з джерелами електроструму;

Попередження враження блискавкою;

Попередження травматизму під час

Ожеледиці ;обережно, тонкий лід!

Профілактика кишкових інфекцій

Профілактика вірусних та бактеріальних

Інфекцій.


Протягом року

1 - 9

Класні керівники
2.

Бесіда «Я обираю здоровий спосіб життя» (з

профілактики СНІДу).1 раз на місяць

1 - 9

Класні керівники
3.

Дні безпеки життєдіяльності перед виходом на

канікули


Протягом року

1-9

Класні керівники
4.

Година спілкування «Здоров’я бережи змолоду».

Протягом року

1-9

Класні керівники
5.

Година спілкування «Життя людини – найвища

цінність».Протягом року

1-9

Класні керівники
6.

Профілактичний медогляд учнів.

Протягом

навчального року1-9

Класні керівники
7.

Питання безпеки життєдіяльності учнів розглядати:

На нараді при директорові;

На методичних об’єднаннях класних

керівників;

На батьківських зборах.


Протягом

навчального

року


1-9

Богатир К.А.

5.3. Заходи щодо безпеки життєдіяльності учнів


п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідаль-ний

Приміт-ка

1.

Провести бесіди про попередження дитячого травматизму під час перерв серед учнів 1-9 класів.

Початок чверті, раз на місяць

Класні керівники
2.

Під час вивчення навчвального предмету "Основи здоров’я" звернути увагу на поведінку учнів на вулиці, у транспорті.

Протягом року

Класні керівники
3.

Проводити інструктажі з техніки безпеки під час уроків фізичного виховання.

На кожному уроці фізкультури

Максимович Л.А.
4.

Для учнів 1-4 класів провести театралізовану виставу для вивчення правил дорожнього руху.

Грудень

Педагог-організатор
5.

Провести на батьківських зборах цикл лекції для попередження дитячого травматизму

1 раз на чверть

Класні керівники, класоводи
6.

Для учнів 1-4 кл. провести гру-конкурс з вивчення ПДР, конкурс малюнків, конкурс дитячих творчих робіт; конкурс кращого читця; конкурс на знання правил дорожнього руху, диктанти.

Березень

Травень


Класні керівники,

батьківський комітет,

педагог –організатор,

гурток ЮІР


7.

Серед учнів 5-7 кл. провести конкурс малюнків з вивчення правил дорожнього руху, пожежної безпеки

Квітень

Ніконенко І.М.
8.

На нарадах при директору, методичних оперативках заслуховувати питання дитячого травматизму.

2015/2016

Богатир К.А.

Чалюк С.Б.5.4. Заходи по навчанню дітей правилам пожежної безпеки


п/п

Зміст роботи

Термін проведення

Відповідаль-ний

Приміт-ка

1.

Організувати навчання учнів школи з пожежної безпеки.

Протягом 2016/2017 навчального року

Чалюк С.Б.

Оспіщева С.І.


2.

Обладнати куточок пожежної безпеки.

Серпень

Чалюк С.Б.

Оспіщева С.І.


3.

Продовжити вивчення правил пожежної безпеки серед учнів 1-9 класів на уроках «Основ здоров’я», виховних годинах.

Протягом року

Чалюк С.Б.

Оспіщева С.І.


4.

Організувати роботу агітбригади дружини юних пожежників

Вересень

Ніконенко І.М.
5.

Забезпечити розробку і затвердити план евакуації і порядок оповіщення людей на випадок виникнення пожежі.

Серпень

Богатир К.А.

Чалюк С.Б.


6.

Регулярно проводити інструктажі з питань пожежної безпеки.

2016/2017

н.р.


Класні керівники
7.

Регулярно проводити огляд шкільного приміщення та шкільної території щодо дотримання протипожежного режиму.

1 раз на чверть

Адміністрація
8.

У разі виникнення пожежі дії працівників школи, насамперед, повинні спрямуватись на забезпечення безпеки дітей та їхньої евакуації (практичне навчання).

1 раз на рік

Адміністрація
9.

Питання про пожежну безпеку в школі розглянути на нараді при директорові.

Травень

Директор школи

5.5. Заходи щодо запобігання дитячого дорожньо-транспортного травматизму

серед учнів школиЗаходи

Термін виконання

Відповідальні

Приміт-ка

1.

Здійснювати вивчення учнями та батьками статті 20 (навчання різних груп населення дорожньому руху) Закону України „Про дорожній рух”.

Протягом 2016/2017 н.р.

Ніконенко І.М.

класні керівники


2.

Інформувати батьків та учнів на класних зборах про стан дорожньо – транспортного травматизму на вулицях.

Постійно

Класні керівники
3.

Включити до тематики батьківських зборів питання попередження дитячого дорожньо – транспортного травматизму

Згідно з графіком проведення батьківських зборів

Класні керівники
4.

Проведення бесід з учнями 1-9 класів „Безпека дорожнього руху – це життя!”

Лютий, травень

Класні керівники
5.

Провести зустріч учнів школи з працівником РВ ГУМВС

Протягом 2016/2017

н. р.


Ніконенко І.М.

6.

Взяти участь у Всеукраїнському конкурсі-рейді „Увага – діти на дорозі!”

Серпень – вересень

2016 р.


Чалюк С.Б.

Класні керівники


7.

Провести інструкторську-методичні заняття з питань безпеки на вулицях і дорогах з класними керівниками 1-9 класів, педагогом-організатором, викладачами предмету «Основи здоров’я».

Січень, вересень

Чалюк С.Б.
8.

Продовжити вивчення навчального предмету «Основи здоров’я» згідно з програмою Міністерства освіти України для учнів 1-9 класів.

Протягом року

Оспіщева С.І.
9.

Активізувати роботу дитячого загону Юних інспекторів дорожнього руху, силами якого провести цикл лекцій та змагань „Знай та виконуй правила дорожнього руху” для учнів школи з метою формування навичок та умінь виконувати Правила дорожнього руху.

До 28.01.2017

Керівник загону
Білецька А.
10.

Провести Єдиний урок з Правила дорожнього руху для учнів 1-9 класів

2016/2017

Педагог – організатор,

класні керівники


11.

Організувати проведення конкурсів та виставок дитячих малюнків з безпеки дорожнього руху, тематичних театралізованих уроків для молодших школярів

2016/2017

Педагог – організатор 
5.6. Заходи з фізкультурно-оздоровчої роботи
Система організації шкільної та позашкільної фізкультурно-оздоровчої і спортивно-масової роботи школи спрямована на реалізацію основних напрямів Національної доктрини розвитку освіти України в XXI столітті, затвердженої Указом Президента України від 17.04.2002 № 347/2002, та Цільової комплексної програми  "Фізичне виховання - здоров'я нації", затвердженої Указом Президента України від 01.09.1998 № 963/98, і впроваджується у зазначених навчальних закладах, незалежно від підпорядкування та форми власності, з метою:

- виховання відповідального ставлення до власного здоров'я і здоров'я оточення як до вищої індивідуальної і суспільної цінності;

- формування у дітей та учнівської молоді навичок здорового способу життя;

- оптимізації режиму навчально-виховного процесу;

- збільшення рухової активності дітей та учнівської молоді;

- активізації фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи всіх ланок системи освіти.


Назва заходу

Термін виконання

Відповідаль-ний

Приміт-ка

1.

Виховання відповідального ставлення до власного здоров'я і
здоров'я оточення як до вищої індивідуальної і суспільної
цінності.

Протягом 2016/2017 навчального року

Класні керівники, Максимович Л.А.
2.

Формування у дітей та учнівської молоді навичок здорового способу життя.

Протягом 2016/2017 навчального року

Максимович Л.А.,

класні керівники


3.

Збільшення рухової активності дітей та учнівської молоді.

Протягом 2016/2017 навчального року

Класні керівники, Максимович Л.А.
4.

Активізація фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи школи.

Протягом 2016/2017 навчального року

Максимович Л.А.,

класні керівники


5.

Зібрати медичні довідки на групи-основну, підготовчу.

До 01.09

Максимович Л.А.
6.

Поновляти матеріально-технічну базу.

протягом року

Максимович Л.А.
7.

Всеукраїнський олімпійський урок.

09.09-22.09.16

Максимович Л.А.
8.

Легкоатлетичне чотириборство.

12.09.16

Максимович Л. А.
9.

Старти надій.

13.09.16

Максимович Л.А.
10.

«Малі Олімпійські ігри».


22.09-29.09.

Максимович Л.А.
11.

Настільний теніс

03.01.17

Максимович Л.А.
12.

Шахи

08-09.01.17

Максимович Л.А.
13.

Шашки

04-06.01.17

Максимович Л.А.
14.

Фізкультурні хвилинки, фізкультурні паузи під час навчального процесу

2016/2017

Класні керівники, класоводи
15.

Заняття з дітьми, віднесеними за станом здоров'я до спеціальної медичної групи

2016/2017

Максимович

Л. А.

16.

Спортивні змагання з видів спорту навчальної програми

2016/2017

Максимович

Л. А.


5.7. Заходи щодо роботи з учнями пільгових категорій
Пріоритетні напрямки роботи:

- створення надійної системи соціального захисту дитинства в умовах гуманізації та диференціації навчально-виховного процесу;

- запровадження ранньої медико-психолого-педагогічної діагностики розвитку дітей, створення умов для їх соціальної підтримки, адаптації і реабілітації;

- облік усіх дітей пільгових категорій, що проживають в мікрорайоні школи, вивчення їх соціального становища та умов життя;

- контроль за працевлаштуванням учнів пільгових категорій;
- вивчення соціальних проблем учнів, профілактика виникнення і вирішення їх з урахуванням можливостей школи;
- здійснення заходів щодо соціального захисту дітей пільгових категорій;
- створення умов для безпеки життєдіяльності учнів пільгових категорій, надання допомоги дітям, які потрапили в екстремальні і кризові ситуації;
- здійснення заходів з працевлаштування учнів пільгових категорій;
- об'єднання зусиль різних державних установ, соціальних служб, громадських організацій і приватних осіб щодо надання необхідної допомоги соціально незахищеним категоріям учням, які навчаються у школі та їх родинам;

- допомога сім'ям у проблемах, пов'язаних з навчанням і вихованням дітей;


- допомога учням в усуненні причин, що негативно впливають на їх виховання і навчання;
- залучення дітей та їх батьків до участі до соціально-значимих заходів, акцій;
- консультації дітей та їх батьків, осіб з питань вирішення проблемних життєвих ситуацій;
- виявлення запитів, потреб дітей і розробка заходів допомоги конкретним учням із залученням фахівців відповідних установ та організацій;
- забезпечення профілактики різного роду проявів відхилень у поведінці, у спілкуванні та відносинах учнів, оздоровлення навколишнього середовища дитини;

- забезпечення матеріальної підтримки дітей пільгових категорій.


з/п


Зміст

Термін виконання

Відпові-

дальний

Відмітка про викона-ння

При-мітка

1.

Оновлювати каталог урядових і галузевих документів, що забезпечують дотримання законодавства в галузі охорони дитинства та соціального захисту дітей та ознайомлювати з ними педагогічних працівників школи.

Постійно

Ніконенко І.М.

Підбір-ка доку-ментів
2.

Розглядати питання соціального захисту дітей пільгових категорій на нарадах при директору.

В кінці кожного семестру

Богатир К.А.

Прото-коли

№ , №

3.

Призначити наказом по школі громадського інспектора з охорони дитинства

Вересень

Богатир К.А

Наказ №
4.

Поновити базу даних дітей пільгових категорій та подати копію до відділу освіти.

Вересень

Ніконенко І.М.

База даних
5.

Забезпечити підвіз дітей пільгового контингенту із с. Перелісок , с. Старі Валки та с. Водопій до місця навчання.

2016/2017

Богатир К.А.

Інфор-мація
6.

Класним керівникам поновити «соціальні паспорти» класу.

До 08.09

Класні керівники, класоводи

Вихов-ні плани
7.

Провести обстеження матеріально-побутових умов проживання всіх дітей пільгових категорій та скласти про це відповідні акти обстеження.

Вересень, січень

Ніконенко І.М.,

класні керівники, класоводиАкти обсте-ження
8.

Забезпечити проведення медичних оглядів дітей пільгових категорій під час планових оглядів дітей школи медичними працівниками.

2016/2017

Богатир К.А.

Листки здоро-в’я
9.

Залучати дітей пільгового контингенту до відвідування гуртків, секцій, що функціонують на базі школи , а також в позашкільних закладах освіти.

2016/2017

Ніконенко І.М.

Банк даних охоп-лення поза-шкіль-ною осві-тою
10.

Залучати дітей пільгових категорій до участі в шкільних та районних конкурсах дитячої творчості, спортивних змаганнях, інтелектуальних турнірах, олімпіадах тощо.

2016/2017

Ніконенко І.М.11.

Організувати забезпечення дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування Єдиними квитками.

2016/2017

Ніконенко І.М.12.

Організувати оздоровлення учнів пільгових категорій.

Влітку 2017

Богатир К.А.13.

Проводити профорієнтаційну роботу серед дітей пільгового контингенту.

2016/2017

Ніконенко І.М.14.

Контролювати працевлаштування дітей пільгового контингенту після закінчення 9 класу.

Постійно

Чалюк С.Б.

Банк даних
15.

Проводити з метою соціального захисту дітей пільгових категорій благодійні акції, присвячені пам’ятним датам.

2016/2017

Ніконенко І.М.16.

Забезпечити участь дітей пільгових категорій у районних та обласних заходах, присвячених Міжнародному Дню захисту дітей, Міжнародному Дню інваліда, новорічним святам тощо.

2016/2017

Ніконенко І.М.
5.8. Заходи щодо розвиток учнівського самоврядування


з/п

Порядок денний

Дата

Відповіда-льний

Відм-ітка про

вико-нання

1.

- Вибори учнівського самоврядування на 2016/2017 навчального року.

-Засідання шкільної Ради самоврядування, планування роботи на рік.

- Організація чергування по школі.

-Підготовка учнівського самоврядування до Дня вчителя.Вересень 2016


Ніконенко І.М.
2.

- Святкування Дня вчителя.

- День учнівського самоврядування.

- Випуск вітальних стінгазет до Дня вчителя.


Жовтень 2016


Ніконенко І.М.
3.

- Операція «Чисте подвір’я».

-Засідання Ради шкільного самоврядування.Листопад 2016


Ніконенко І.М
4.

- Всесвітній День боротьби зі СНІДом.

- Підготовка та проведення Новорічних свят.

- Випуск новорічних стінгазет.


Грудень 2016


Ніконенко І.М
5.

Підсумки роботи Ради шкільного самоврядування за І семестр.

- Звіт Президента школи та голів центрів.

- Участь у районному фестивалі «Щедрик».


Січень

2017Ніконенко І.М.
6.

- Засідання Ради шкільного самоврядування .

Лютий

2017


Ніконенко І.М
7.

- Святковий концерт «Жінка – одвічна загадка природи».

- Випуск вітальних стінгазет до 8 Березня.

- Засідання Ради шкільного самоврядування.


Березень 2017

Ніконенко І.М
8.

- Природоохоронна акція « Довкілля»

- Волонтерська робота.Квітень 2017

Ніконенко І.М
9.

- Підсумкові збори Ради шкільного самоврядування.

- Святкування Дня Перемоги.

- Свято Останнього дзвоника.


Травень 2017


Ніконенко І.М

5.9. Ціннісне ставлення до себе

Мета:

  • формування основ духовно-морального та фізичного розвитку особистості;

  • усвідомлення та формування основних засад “Я-концепції” особистості, життєвих компетентностей, активної життєвої позиції.


з/п

Зміст виховної діяльності

Клас

Форма виховної діяльності

Терміни вико-нання

Відпові-дальні

Відмі-тка про вико-нання

Місячник безпеки «Увага! Діти – на дорозі!»

1.


«Увага! Діти – на дорозі!» (Проводиться згідно окремого плану).

1-9
01.09 -30. 09.16Чалюк С.Б.

Ніконенко І.М.

2

Виховні години

1-9

бесіди

Протягом місяця

Класні керівники
3.

«Ми зразкові пішоходи.

Ви зразкові водії?»1-7

Конкурс малюнків

19.09 -23.09.16

Чалюк С.Б.

Ніконенко І.М.


4.

Зустріч з працівниками

ГУ НП України1-9

Зустріч

Вересень

Чалюк С.Б.

Ніконенко І.М.


5.

Робота на виконання заходів із попередження дитячого травматизму та утвердження здорового способу життя

1-9


Проведення бесід, виховних годин

Протягом року

Чалюк С.Б.
День “Молодь - за здоровий спосіб життя”

(до Всесвітнього Дня боротьби зі СНІДом)

6.

Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас!”

1-9


Тематична лінійка

01.12.16


Ніконенко І.М.
7.

“Хвороби століття”


1-9


Виставка літератури

Грудень

Нестеренко Т.М.
8.

“Я обираю здоровий спосіб життя”

1-9

Бесіди з профілактики ВІЛ/СНІД

Грудень

Класні керівники
До Всеукраїнського Дня бібліотек

9.

“Книга – мій друг”

1-5

Книжкова лікарня

Постійно


Нестере-нко Т.М.
10.

«Вогонь – друг, вогонь - ворог»

5-9

Фестиваль юних пожежних

Лютий

Ніконе-нко І.М.

Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал